Rosta Erzsébet weboldala


TARTALOM

Bevezetés

Karakterjelek

Analízis

Abnormális mentalitás

Negatív karakterjelek

Ellentmondásos kéz

Teljesítmény

Energia (hajtóerő)

Jövő

Boldogság

Egészség

Logika

Szeretet

Negatív jelek a dombokon

Genetikai eredetű egészségi problémák

Foglalkozások

Sikeresség

Bölcsesség


Bevezetés

A kéz az emberi tudat tökéletes tükre, vizsgálata révén bepillantást nyerhetünk az elme működésébe. Az emberek az arcukat, a külsejüket könnyen - életük során akár többször is - képesek megváltoztatni, ám a tudatukról, a szellemiségükről ugyanez már nem mondható el. A kéz pontos képet rajzol tulajdonosáról, hiába szeretne valaki másnak, jobbnak látszani, a keze rögtön leleplezi, a kéz ugyanis pontosan olyannak mutatja az embereket, amilyenek azok a valóságban; sőt néha még a tudatban lejátszódó apró impulzusok is felfedezhetők a kézen. Valószínűleg ez az oka annak, hogy a kezet sokan a mentális világ jelenségeivel hozzák összefüggésbe.

E tulajdonsága révén a kéz hathatós eszközt nyújt a pszichiáterek, lélekbúvárok számára. A tenyérelemzők többsége még ennél is továbbmegy: szerintük a kézelemzés több haszonnal jár, ha olyan gyakorlati problémákra irányul, mint például az önértékelés, vagy az önfejlesztés, mintha kizárólag a jövővel foglalkozunk, vagy ha a kézről leolvasható profetikus látomásokat elemezzük. Természetes emberi tulajdonság, hogy mindenki kíváncsi a jövőjére, szeretne tudni valamit leendő házastársáról, utazásairól, arról, hogy miként alakulnak a kapcsolatai. Bár a palmisztria ezekre a kérdésekre is képes válaszolni, sokkal többet segít az individuumnak azzal, ha megismerteti vele a képességeit, a személyiségét, jó és rossz tulajdonságait, korlátait, fogyatékosságait, hajlamait, valamint megmutatja, hogy mi a jó és mi a kedvezőtlen számára. Ez a fajta pszichoanalízis vezérfonalat szolgáltat az egyén számára, megmutatva, hogy például  milyen életpálya a legmegfelelőbb alkatának, képességeinek, és ezáltal számos szükségtelen frusztráció elkerülhetővé válik.

A legfontosabb jellemzők a kéz alakjából és a dombok minőségéből állapíthatók meg. Az ujjak és az ujjpercek az individuum alapvető attitűdjeit, vagyis magatartás- és viselkedésformáit határozzák meg. További támpontot a kéz egyéb jegyei - a kéz mérete, az ujjak flexibilitása, sima vagy csomós volta stb. - nyújtanak. Ezek kijelölik az egyén számára legalkalmasabbnak látszó foglalkozási területet, útmutatást adva a pályaválasztáshoz vagy egy esetleges pályamódosításhoz.

Mindezeken túl lényeges információkat hordoznak a kézvonalak, melyekből - a személyiségjegyeken kívül - a várható eseményekre lehet következtetni. Alapos vizsgálatuk révén megtudhatjuk, hogy vajon jó vagy rossz úton haladunk-e célunk elérése felé. Az előrejelzésen kívül lehetőségünk nyílik bizonyos korrekciókra, a megfigyelt változásokat elemezve tanácsokat kapunk, hogy mely területeken kell változtatnunk életvitelünkben.


Karakterjelek

A karakterjelek a képességeket, a lehetőségeket mutatják, a siker esélyét a vonalak határozzák meg. A karakterjelek a képességekkel és a siker jelekkel kombinálva, meghatározzák az életutat, a karriert, a pályát, melyet az egyénnek követnie kellene. Az aktív (amellyel írunk) és a passzív kéz karakterjeleit összehasonlítva megállapítható, hogy az egyén élete során milyen mértékben élt az adottságaival, mennyit hasznosított az öröklött képességeiből. A karakter legfontosabb indikátora a kéz ujjai közül, a hüvelykujj, mely az ember Ego-ját, Én-jét jelképezi, tulajdonosának egyéniségét tükrözi. Az élethez szükséges energiát, akaraterőt, vállalkozó kedvet, logikát szimbolizálja.

Az öröklött és szerzett tulajdonságok egyöntetűen meghatározhatók:

Ujjak-kormok-alakja


a hüvelykujj, az ujjak és a körmök alakja és hossza,

 

 


Kez-alakja


 

a kéz alakja,
 
Tenyer-dombjaia különböző dombok jelzései,


Tenyer-vonalai
és a közöttük lévő vonalak alakja és helyzete alapján.

 

Analízis

Az embereket általában nem különösebben izgatják a kéz eseményvonalai, vagy a kézen felfedezhető karakterjelek, inkább egy adott témára vagy területre kíváncsiak, ezért a továbbiakban néhány gyakorta előforduló kérdéssel részletesebben foglalkozom.

Mindenekelőtt tudni kell, hogy a kéz számunkra nem a valódi, hanem a lehetséges korlátokat mutatja, az évek hosszú során ugyanis sok személyiségre vonatkozó karakterjel eltűnik, illetve megjelenik a kézen.

Tenyer-fovonalai

A fővonalak (élet-, fej-, szívvonal) lefutása az élet során nem változik, de rajzolatuk idővel árkoltabbá, markánsabbá, szemléletesebbé válik, valamint reparáló (javító) vonalak, illetve a karakterjelek esetében olyan variációk alakulhatnak ki, amelyek módosítják a vonal eredeti jelentését.

Olyan kérdésekre, mint a „Boldog leszek?”, az elemzés révén ritkán lehet határozott „igen” vagy „nem” választ kapni, ehelyett hasznosabb azt megtanulni, hogy egy adott tenyér-rajzolattal hogyan lehet az ember a legsikeresebb, miként tudja leginkább megvalósítani céljait.

Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy melyek azok a területek, amelyek megerősíthetők, azaz pozitív módon megváltoztathatók. A legtöbb kudarc ugyanis abból adódik, ha a képességeinket túl sok irányban kívánjuk fejleszteni.

Támpontot jelent számunkra, ha az időben egymást követő tenyérlenyomatokból valamilyen változást sikerül azonosítanunk a vonalakban, vagy a karakterjegyekben. Az emberek csak úgy tudnak javítani a helyzetükön, ha a passzív kézről leolvasható örökölt képességek ezt lehetővé teszik számukra. Ha viszont a jelek egyértelműen rosszat mutatnak, azaz mindkét kéz negatív dolgokról árulkodik, nagy a gond.


Abnormális mentalitás

Abnormalis-vonalhalmaz

 

Ha a kézen abnormális vonalhalmaz látható, melyben a vonalak teljesen másképpen csoportosulnak, mint ahogy az normálisan megszokott, valamilyen rendellenességgel van dolgunk. Ez a kézen látható anomália a személy mentális vagy fizikai állapota deviációjára egyaránt utalhat.

 

 

 

Fejvonal-futasa

 

 

Ha a fejvonal szabálytalan utat fut be, és mélyen lehajlik a Hold-dombra,

 

 

racs-es-csillag

ha rácsok, vagy csillagok találhatók a Hold-dombon, és a logika fejletlen vagy teljesen hiányzik, az esetben mentális aberrációval szembesülünk.

 

 Negatív karakterjelek

Lejto-fejvonal

 

 

Túlságosan lejtő fejvonal vagy jelek a Hold-domb területén,

 

 

 

Deformalt-fejvonal

 

 

a fejvonal bármilyen deformációja,

 

 

 

Logikatlan-huvelykujj

 

 

 

 a logika hiányát mutató hüvelykujj,

továbbá a szélsőségesen ideges alkatra vagy kiegyensúlyozatlanságra utaló valamint az ún. ellentmondásos kéz.Ellentmondásos kéz

Az ilyen kéz kettős személyiségnek felel meg minden szinten. Fontos odafigyelni rá, hogy az ellentmondások aggodalmat vagy boldogtalanságot okozhatnak.

Az ellentmondás két kategóriába sorolható: pozitívba és negatívba. Az akaraterő a kéz jó és rossz tulajdonságait egyaránt stimulálja. Ezért meghatározandó, hogy melyek a jó és rossz tulajdonságok,ugyanis a pozitív jeleket, a legtöbb esetben könnyebb megerősíteni, mint a negatívakat. A jó jelek, a pozitív karakterisztikák természetes módon javulnak, míg a negatív tulajdonságok erősítéséhez szándékosság szükséges. Azaz míg a kéz gyengítéséhez negatív erő szükséges, a jobbítása nem igényel semmit.

A kézen megfigyelhető pozitív jelek:

Sikervonal

 

 

siker vonalak (az életvonalból a Jupiter-domb irányába futó vonal),

 

 

 

 

 

Egyenes-sorsvonal

 

 

az egyenes, töretlen sorsvonal,

 

 

 

 

Elagazo-sorsvonal

 

 

 

a sorsvonal ágai,

 

 

 

 

Napvonal

 

 

 

 

a jó  minőségű Nap-vonal,

 

 

 

 

Haromszog-es-csillag

 

az eseményjelet módosító háromszögek, csillagok,

 

 

vertikális vonalak, valamint az irányított kéz.

A problémát azonban szerencsétlen módon az energia hiánya, vagy ami még rosszabb, az ellentmondásos kéz okozza. Az ellentmondásos kéz alakja nincs összhangban az adott kéztípusra jellemző fejvonallal, és az ujjak formája sem a fejvonal konfigurációnak megfelelő.

Az ellentmondásos kézen a potenciális problémát az okozza, hogy mindenkor két vagy több ellentmondó tulajdonság jele figyelhető meg. Ha kellő akaraterő van a személyben, vagy van honnan nyernie energiát (barátok, rokonok támogatása révén), az egymásnak ellentmondó karakterjegyek különböző időszakokban jelentkeznek (bukkannak felszínre), így a konfliktus közöttük elkerülhető.

Például előfordulhat, hogy az ember sikertelennek tekinti életét. Ahhoz, hogy bármit is képes legyen kezdeni magával, némi intelligencia szükséges. Ez evidens azoknál, akiknek hosszú, hegyes ujjuk van, melyeken az első perc a normálisnál fejlettebb.

Általában a logika is hiányozni szokott, kivéve a dupla vagy láncolt fejvonal esetét.

 

 Dupla-es-lancolt-fejvonal

 

Ha ráadásul a Hold-domb fantáziát mutató területe az átlagosnál fejlettebb, kettős tudattal állunk szemben:

 

Fejlett-Hold-domb

 

van egy reális (amely a kívülálló részére látható), és egy képzetes (képzeletbeli), melyet a Hold-domb furcsa fejlettsége, a fejvonal szokatlan mértékű lejtése (ez néha öngyilkossági hajlamra is utalhat),

 Fejvonal


valamint a Vénusz- és a Hold-domb eseményvonalai jeleznek.

 Venusz-es-Hold-domb
Teljesítmény

 

A teljesítményt (az eredményt) kevés jel és vonal mutatja. A siker lehetősége energiát, bizonyos minimális mennyiségű logikát és egy irányított kezet igényel. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a kéz energiája nem forgácsolódik szét a különféle egyidejű célkitűzések hajszolása között. Az irányított kéz a kevertnek az ellentéte, önmagában is nagyon sikeres jel. Az irány nem szükségszerűen az, melyet az ember követ, az irányított kéz csak a lehetséges irányt mutatja. Ha az aktív kézen a vonalak nem változnak, akkor a lehetséges és a valódi irány egybeesnek.

A passzív kéz ismét az örökölt képességeket, személyiségjegyeket mutatja, melyeket megváltozottnak vagy változóban lévőnek találhatunk az aktív kézen. A sikeres eredmények esélyét a passzív kéz dombjain található sikervonalak (vertikális vonalak) mutatják.

 

Az aktív kéz ismét a kiindulási helyzettől való eltérést, az öröklött képességekhez viszonyított változást jelképezi. Éppen ezért a képességek és a siker (teljesítmény) trendjeinek vizsgálata szempontjából alapvető fontosságú szabályos időközökben készített tenyérlenyomatok összehasonlítása. Bármely rossz irányba történő deviáció igen rövid idő elmúltával láthatóvá válik.

 

Energia (hajtóerő)

 

Az egyik legfontosabb tulajdonság (képesség) - amelytől oly sok minden függ - az energia, vagy az akaraterő. Ez a hüvelykujj első percének vizsgálatával állapítható meg.

 Huvelykujj-koromperce

 

Mindannyian egy bizonyos energiamennyiséggel születünk. Nagyon sok olyan ember van, aki zavartalan, nyugodt életet él rövid, energiátlan első hüvelykujj-perccel. Az ilyen emberek csak azt kívánják, ami könnyen elérhető, nagyon boldogok a környezetükkel, meg vannak elégedve a helyzetükkel.

 

Ha a hatalmas energiával rendelkező nagy hüvelykujj olyan ellenféllel kerül szembe, akinek szintén erős hüvelykujja van, visszhangzik az erős akaratok összecsapása.

 

Jol-ivelt-eletvonal


Az életvonalból megállapíthatók az egyén életének azon periódusai, amikor energiája csökken, illetve amikor nekilódul. Ez tisztán örökletes trend. Néhány kéz nagy erővel, hatalmas energiával indul, fel- és leszálló periódusokat követően az élet későbbi szakaszában fokozatosan elgyengül. Más kezek kevés erővel indulnak, az életük során építik fel energiaszintjüket, és szereznek dicsőséget. Természetesen a két véglet között számtalan átmenet létezik.

Ha az életvonal a passzív kézen az élet későbbi szakaszában nagyobb aktivitást mutat, mint az élet kezdetén, akkor minden okunk megvan arra, hogy az aktivitás fokozatos erősödésére gyanakodjunk. Ha az ember elérte a 30 éves életkort, az aktív kéz jelei megerősítik, vagy cáfolják ezt. Ha a passzív kéz aktívabb, mint a fő kéz, akkor az egyén sikertelen a munkájában.

Ha viszont a passzív kéz az élet kezdetén mutat nagyobb aktivitást, a későbbi életszakaszban az aktivitás potenciális csökkenésére számíthatunk.

Az aktív kéz ismét támogathatja, vagy cáfolhatja ezt, azaz megmutatja, hogy az öröklött potenciál milyen mértékben realizálódik.Jövő

A topográfiás kézelemzés (a vonalakat, dombokat, a kéz, az ujjak, a körmök alakját, minőségét tanulmányozó tenyérvizsgálat) nem képes az abszolút jövő előrejelzésére, csak azt tudja előre jelezni, hogy mi következhet be, ha nem történnek korrekciós lépések. Ez azt jelenti, hogy az illető számára rendelkezésre állnak bizonyos pozitív lépések, melyek segítségével az öröklött jegyek, a potenciált hordozó kéz alapján prognosztizált nem kívánt esemény elkerülhető.

Sajnos jelenleg nem ismeretesek olyan módszerek, melyek segítségével az összes negatív jellemvonás megszüntethető lenne, azonban nagyon sok olyan destruktív jellemvonás van, amely korrigálható, kiküszöbölhető, ha az egyén úgy akarja. A negatív jelekre vonatkozóan lásd a „negatív jelek a dombokon” címszó alatt leírtakat.


Boldogság

Amikor a kézen nem a sikert, hanem a boldogságot keressük, azt kell vizsgálnunk, hogy az illető milyen energiaszinten él és mekkora logikával rendelkezik.

A jól irányított kéz, kis akaraterővel, de erős logikával potenciálisan egy boldog kéz, ugyanis az ilyen személyek elfogadják saját korlátaikat. A boldogtalanok azok közül kerülnek ki, akik látják és siránkoznak saját tehetetlenségük, sikertelenségük felett.

Ahogy a logika hiánya és a nagy energia (hajtóerő) boldogtalanság forrása lehet, néha az energia hiánya is azonos mértékben frusztráló. Ez a tisztán genetikus sajátság a hüvelykujjból ítélhető meg. Időszakosan a fizikailag beteg ember is szenvedhet energiahiánytól, ám a betegség elmúltával az energiaszint visszaáll a régire.

 

Osszevissza-vonalak

Nem szabad összetévesztenünk az ideges kezet az energikus kézzel. Az ideges kézen sok kriksz-kraksz vonal található, melyek - lévén irányítatlanok (összevissza futnak) - valósággal szétszórják az energiát, amely a hüvelykujjból jön. Az ideges kéz lehet boldog és boldogtalan, azonban nagyon gyors fluktuációkkal. A ma boldogtalan személy boldog holnap, s egy nappal később ismét boldogtalan.

A nagyon ideges kézen ritkán található nagymértékű logika, ugyanis az képes lenne az illetőt lecsillapítani, megnyugtatni. Az egyetlen kéz, amely nem műveletlen és mégis boldoggá válhat, a fegyelmezett, irányított és logikus kéz.

Attól, hogy az örökölt energiaszint alacsony, még nem feltétlenül szükséges boldogtalannak lenni. Aki nagy logikával rendelkezik, képes megérteni, feldolgozni ezt, ám primitív ember valószínűleg sohasem veszi észre ezt a hiányosságát. A boldog emberek tökéletesen meg vannak elégedve magukkal. A legnagyobb boldogtalanság a határterületeken következik be, vagyis ott ahol közepes energia és közepes logika található.

Ezenkívül nem árt gondosan megvizsgálni a kéz „irányát”, és utoljára, de nem utolsó sorban a negatív jövővel fenyegető jeleket. Ezek a negatív jövő-jelek reparálhatják magukat, azonban még ha az eseményjelek kívül is esnek a személy hatókörén, a fenyegetés az egyén részéről pozitív korrekciós cselekvést igényel.

Ezzel megtaláltuk a boldogsághoz szükséges egyik legfontosabb dolgot, ugyanis a fenyegető negatív állapot - azaz a karakter jövőbeni meghibásodása, mely a kézről egyértelműen leolvasható - potenciálisan korrigálható.

Életünk során valamennyien átesünk érzelmi hullámzásokon, egyszer „fenn”, máskor „lenn” vagyunk. Ha ezek a periódusok hosszabb ideig tartanak, akkor a kézről is leolvashatók. Ha tudomásunk van arról, hogy várhatóan mikor lép életünk egy pozitív (energiával teli) időszakaszába, ezt előnyösen felhasználhatjuk; megfordítva, ha tudjuk, hogy várni kell ennek eléréséhez, könnyebben belenyugszunk a jelenlegi helyzetünkbe. Természetesen sokan vannak, akiknek kezén nem találhatók sikeres időszakok, ám legtöbbjük mégsem aggódik az élete miatt, s ha nem is kirobbanóan boldogok, általában megelégednek a helyzetükkel. A boldogtalan kéznek sokkal inkább megvan a lehetősége, hogy boldoggá váljon, mint az indifferens vagy a kevert kéznek.

A boldogság közvetlen kapcsolatban van a születésük óta megtett lépésekkel. Azaz a boldogság lehetősége minden normális egészségű ember számára adott, lett-légyen gazdag vagy szegény. Bizonyos mértékű siker csaknem mindenki számára létezik, azonban az aktuálisan megtett lépéseket nagymértékben az események határozzák meg.

A kézben öröklött képességeket, az egyén által megtett lépéseket meghatározó múltbéli eseményeket és siker-jeleket találhatunk. Ezenkívül felfedezhetjük a jövoben várható egészségi állapot jeleit.

A pozitív boldogság eléréséhez (a „pozitív boldogság” kifejezést „tudatlan boldogságától” való megkülönböztetés miatt használjuk, ugyanis az utóbbit többek között éppen a pozitív boldogsághoz elengedhetetlenül szükséges logika és energia hiánya jellemzi) megfelelő belső kapcsolatok megléte szükséges. Ez logikát jelent, túlzott becsvágy nélkül, valamint elegendő energiát és fogékony elmét, melyet a fejlett kéz mutat.

A fejlett kéz és az irányított kéz között különbség van. Az irányított kéz rendelkezik valamilyen - rendszerint egy vagy kettő - céllal, amely felé igyekszik, és viszonylag egyszerűbb, mint az irányítatlan vagy a kevert kéz, amelyek a sok értékes energiát haszontalan vagy kis dolgokra fecsérli el. A fejlett kéz csupán annyit jelent, hogy az összes képesség megfelelően fejlett, amit a fejvonal hossza, a hüvelykujj és az ujjak, valamint azok hossza mutat számunkra.

Összefoglalva egy potenciálisan pozitív boldog kéz számára az optimális jelek:
- energikus, nem-ideges, jól fejlett, irányított kéz,
- logikus kéz,
- negatív karakterjelek nélküli kéz.


Egészség

Ez az egyik leglényegesebb tényező az élet és a siker szempontjából. Az egészségi állapotra vonatkozóan

Egeszseg-jelei

 

jó jeleknek számítanak. Azonban az ember boldog és sikeres lehet néhány örökölt negatív egészségjellel is. Az egészség hiánya hatással van a fizikai energiaszintre (jelen esetben örökölt általános gyengeségről, nem pedig időszakos betegségről van szó). Az embert segíti egészségi problémájának megértésében, ha tisztában van a betegség megfelelő kézjel-deformációjával.

Szerencsére a legtöbb nem egészséges kézen pozitív jelek is találhatók, melyek semlegesítik ezeket a betegségre utaló deformációkat. A legtöbb defektust hordó ember kezén kompenzáló tényezők is megtalálhatók. (Érdemes megjegyezni, hogy a különböző vonalakon az örökletes fizikai vagy érzelmi fogyatékosságok, valamint azok kompenzáló tényezői egyaránt fellelhetők.)

Logika

 

A logika a hüvelykujj második percével jellemezhető.

 Logika

A logika vezérli az energiát, de elfogadja annak a hiányát is. Mindaddig, amíg nem tudunk többet a testről és annak kémiájáról, addig aligha tudunk változtatni a hajtóerőn, amelyet birtokolunk.Szeretet

 

A kézben látható szeretet két kategóriába sorolható: ezek az egyszerű (érzelmi) kapcsolatok, valamint a hosszú távú összetett barátságok, melyek nem korlátozódnak a másik nem szeretetére.

Az egyszerű érzelmi kapcsolat és az összetett barátság mindegyike az egész életen át tarthat. Azt, hogy a szeretete az előbbi vagy az utóbbi kategóriába tartozik-e, az egyén mentalitásának szintjétől függ. Az egyszerű kapcsolatokat a házasságvonalak mutatják.

Hazassag-vonalak

 

Ezek a lelki megrázkódtatást okozó érzelmi kapcsolatok számát adják meg. Amikor elemi kézen láthatók, egyszerű kapcsolatokat jeleznek, nem többet.

 

A-szimpla-kapcsolat-jelei

A rövid ujjak, különösen a rövid hüvelykujj, a rövid vagy hosszú fejvonal, a fejletlen, lapos dombok, a vonalak nélküli kezek egyszerű kapcsolatot jeleznek, mivel e kéz kapacitása nem képes többre, mint szimpla kapcsolatokra.

Megjegyezzük, hogy az ilyen kezűek közül senki sem fog érdeklődni a szerelem felől: csak a szex a fontos számukra, a szerelem másodlagos.

Az összetett barátság magasabb rendű szeretet. Ezek a kapcsolatok - legalábbis időlegesen - a fizikai vagy érzelmi összeillőségen alapulnak. Az összeillőség gyakran csak fikció, azonban sokkal többre vágynak egy szimpla kapcsolatnál.

Az összetett barátságot az egyszerű kapcsolatokhoz hasonló kapcsolatvonalak jelzik, azonban a tenyér megjelenése most egészen más, mint az előző esetben, amikor a többi jelből egyértelműen kitűnt, hogy másodrendű mentalitással van dolgunk.

A magasabb rendű gondolkodásmódhoz, lelki beállítottsághoz

A-fejlett-mentalitas-jeleihosszú ujjak (baloldali kép), sok jól kirajzolódó vonal (középső kép), fejlett kéz és hosszú hüvelykujj (jobboldali kép) tartoznak.


Az összetett barátságot normális és abnormális kéz egyaránt képes kifejezni, ugyanis mindkét kéz magasrendű mentalitással rendelkezik. Az összetett barátság - fizikai és emocionális - időben korlátozott. A határokat a sors- és az életvonalakat követő kísérővonalakon láthatjuk.

 Baratsag-hatarai
Negatív jelek a dombokon

 

A dombokon található negatív jelek a többnyire rövid horizontális futású vonalak, amelyek gyengítik, vagy blokkolják a dombok pozitív tulajdonságait, képességeit. Ezenkívül lehetnek rácsok és keresztek is a dombokon, melyek hasonló korlátozó, vagy gyengítő hatással rendelkeznek.

Ezt követően azt kell vizsgálnunk, hogy a kezek hordoznak-e másféle negatív jeleket. Ilyen lehet például az, hogy a kéz nem segíti tulajdonosa jövőjét, hanem azt mutatja, hogy az egyén lejtőre került. Miből látható ez?

Először is, amikor az aktív és a passzív kezeket összehasonlítjuk, azt látjuk, hogy az aktív kéz kevésbé fejlett, mint a passzív kéz.

 Fejletlen-aktiv-kez

 

Ezután azt vesszük észre, hogy az aktív kéz vertikális vonalai gyengék a dombokon. Mivel ezek a sors- és a Nap-vonalak végződései, az illető nem számíthat felemelkedésre élete előrehaladtával.

 Sors-es-Nap-vonal

 

Ha az élet késői szakaszában, nem látunk fejlődést, nézzük meg alaposan az életvonal minőségét az élet középső szakaszán, hogy jelez-e valamilyen betegséget.

 

Eletvonal-futasa

 

Gondosan vizsgáljuk meg a passzív kéz életvonalát, hogy vannak-e rajta olyan eseményjelek, amelyek azt mutatják, hogy az egyént mennyire befolyásolják mások. Ha a kéz kevert típus (tehát az ujjak többféle formát képviselnek), az esetben az irányt kell megkeresni, amerre a személy tart.

 Ujjformak

 

Genetikai eredetű egészségi problémák

 

A kézlenyomatból látható, ha az illető ember nem egészséges. Gyenge vonalak gyengeségre utalnak; az olyan személyeknek, akiknek a kézvonalai gyengék, olyan életet kell folytatniuk, amely nem erőlteti meg őket túlságosan. A gyenge vonalakkal rendelkező kéz sokkal fogékonyabb a kisebb betegségekre, s ezekből az egyén sokat meg is kap. Azonban ettől még hosszú életet élhet. Különösen fontos a gyenge vonalak felismerése kisgyerek kezén, annak érdekében, hogy fizikailag nehogy túlterheljük. A gyenge vonalakat nem lehetséges megerősíteni, gyakorlatok nem javíthatnak rajtuk. A genetikai jellegű érzelmi hiányosságok a fejvonalon és a Hold-domb vonalain figyelhetők meg.

A fogyatékosságok könnyen felismerhetők a kéznyomat vizsgálata alapján, és már egészen fiatal korban megjelennek. Ezeket a fejvonalak - az aktív és passzív kézen egyaránt - és a Hold-domb hordozzák.

 Hold-domb-es-fejvonal

 

Lehetséges annak előrejelzése, hogy egy érzelmi hiányosság vajon destruktív tényezővé válik-e. Ez a fejvonal elemzésével végezhető el.

 Atlagos-fejvonal

 

E negatív jelek közül az egészségi és érzelmi fogyatékosságok sikeresen javíthatók a kézen, viszont az élet-, a sors- és a Nap-vonalakon található eseményjelekkel nem tudunk mit tenni.

 Elet-sors-es-Nap-vonalak

 

Ha ilyen fenyegetés látszik a távolabbi jövőben, érdemes a pozitív jelek megkeresése.

Ilyen pozitív jelek diszkutálásához annyi tehető hozzá, hogy az érzelmileg fenyegetett személy számára rendkívül fontos a környezet. Csak segítő környezetben képes megőrizni a stabilitását.

Emellett természetesen jelentős szerepet játszanak a potenciális egészségi - az érzelmi és fizikai – kilátások is.Foglalkozások

 

A karakter-analízis egyik legfőbb haszna, hogy segítségével meghatározható milyen életpályát érdemes az egyénnek követnie, hogy maximális sikerre számíthasson.

Miután a karakterjelek analizálásra kerültek, a maradék feladat ezeket a személy jelenlegi karrierjéhez illeszteni, azzal összhangba hozni. Tanácsadó szükséges ahhoz, hogy a személy honnan szerezzen (merítsen) energiát ahhoz, hogy a számára megfelelő szakmát vagy hivatást válassza.

Az analízisnek két szempontra szükséges kiterjednie: egyrészt segítséget kell nyújtani az illető számára alkalmas, a jellemének, képességeinek megfelelő környezet kiválasztásához; másrészt támogatni kell abban, hogy energiáját és ismereteit úgy hasznosítsa, hogy ne legyenek problémái élete későbbi szakaszában.Sikeresség

 

A siker a kéz vonalai segítségével mérhető. Az egyén által elérhető siker a legtöbb esetben

 A-siker-jelei

a sorsvonalból (baloldali kép), a Nap-vonalból (középső kép) és a dombok jeleiből olvashatók ki.

Arra a kérdésre, hogy „Lehetek- e sikeres, annak ellenére, hogy a kezemben nincsenek olyan vonalak, melyek a jelenlegi helyzethez képest változást mutatnának?”, jóval könnyebb válaszolni, mint a sokkal összetettebb „Boldog leszek?” kérdésre. Egy sikeres ember még nem feltétlenül boldog, ugyanez persze fordítva is igaz, egy boldog ember nem feltétlenül sikeres. A boldogság mértékének meghatározása a kézen sokféle tényező vizsgálatát igényli.

A következőket célszerű megállapítani: Boldog lesz-e a személy a sikerével? Akar-e az illető hírnevet vagy pénzt? Vagy esetleg mindkettőt? A keze alapján a szellemi vagy a fizikai világot részesíti-e előnyben? Elemi vagy összetett kéz-e? Minden azokban az értékekben található meg, amelyeket keresünk. Az ember két dologban érdekelt: a célok elérésének lehetőségében és az ebből származó végső boldogság esélyében.Bölcsesség

 

A bölcsesség nem látható a tenyérből, helyette a tanulás iránti vágy, az ismeretszerzés vágya olvasható le az aktív irányított, jó fejvonalat hordozó kézről. A tudatlanság sohasem jelenik meg így; a lusta elme az elemi kézre jellemző, melyen kevés vonal látható, a fejvonal rövid, a hüvelykujj kicsi.

 

A tapasztalatok alapján a speciális talentum általában nem állapítható meg a kézről. Sok művész, alkotó keze alig hasonlít egymásra, általánosan csak a kiváló fantázia, valamint a rendszerint jól fejlett első perce hüvelykujjon jellemző rájuk.


Ez a kombináció a sikeres üzletemberek kezén is gyakori, úgyhogy ez önmagában a siker jele. Természetesen időleges sikerről van szó, állandó sikerről csak a „szerencsés kezek” esetében beszélhetünk, melyeken jól formált sors- és Nap-vonalak találhatók.

 Siker-vs-bolcsesseg

 

Annak az oka, hogy az előadóművészeket sikeresebbnek tekintik, mint a céljukat elérő tudósokat, az, hogy a művész számára a totális siker a nagyközönség elismerése. Az ő siker fogalmuk sokkal egyszerűbb, mint a legtöbb emberé. Ez nagyon egyszerűen észrevehető a tenyérlenyomaton, de ugyanígy a balsiker is. Csak az állandó sikert jelzi a hosszú sors- és Nap-vonal.