Rosta Erzsébet weboldala


A tenyér vonalai, a papilláris gerincek a terhesség (magzati élet) harmadik, negyedik hónapjában kezdenek kialakulni, és az ötödik hónap közepe táján veszik fel alakjukat. A borpapilla kinyomódik az epiderma irányába, és finom gerincek képződnek, a gerincek között pedig besüppedt árkok alakulnak ki. Ezek a gerincek és az árkok képezik a kézvonalakat, valamint az ujjmintázatokat.

A kézvonalak formálódása függ a magzat anyaméhben felvett táplálékától, valamint attól is, hogy milyen pozitúrában szorítja össze a kezét, vagyis, hogy az így produkált nyomástól milyen vonalak rajzolódnak a megszületendő gyerek tenyerére. Az ujjbegymintázat az ember megszületésekor rögzített formát vesz fel, és változatlan marad az élet során egészen a test feloszlásáig, a kézvonalak viszont állandó változásban vannak, az életkorral árkoltabbakká vagy sekélyebbé válhatnak, illetőleg az ember életvitelétől, életviszonyoktól, táplálkozási szokásaitól és a patologikus körülményektől függően növekedhetnek, hosszabbodhatnak, vagy csökkenhetnek, rövidülhetnek. A finom, apró vonalak megjelenése a tenyéren szoros kapcsolatot mutat a születést követő életkörülményekkel, a kéz aktivitásával.


TARTALOM

Vonalrajzolatok

Vonalak emelkedése, feltöltődése

A vonalak növekedése, fejlődése

Tenyér sok vonallal

Tenyér kevés vonallal

Abnormális vonal-formációk, szimbolikákVonalrajzolatok

A vonalak a rajzolatuk, minőségük, mélységük, színezetük alapján jót vagy rosszat egyaránt szimbolizálhatnak. Az ideális vonal rózsaszínű, szabályos ívű, jól kirajzolt, nincs rajta semmiféle törés, szakadás, sziget vagy bármilyen szabálytalanság. Ha a kézen valamelyik vonal a többinél jobban árkolt, szabályosabb rajzolatú, akkor az e markáns vonal által jelzett tulajdonságok dominálnak.

Az egyenes vonal kompromisszumra való képtelenséget ábrázol, az enyhén ívelt vonal viszont megfelelő alkalmazkodási készségről tudósít. A hullámos futás gyengíti a vonal erejét, ezáltal korlátozza a jó tulajdonságokat. A kettős paralel vonal erőtartalékot jelképez, mert kijavítja, s ezzel segíti a fővonalat, ezáltal mintegy felerősíti a vonal által jelzett tulajdonságokat. Ezért ezt a vonalrajzolatot nővér- vagy apácavonalnak, illetve befolyásoló vonalnak is nevezik. A félbeszakadt vonal az erő szétforgácsolását jelzi, de ha a törés után a vonal megjavul, ismét szabályossá válik, az annak a jele, hogy az illető leküzdötte a bajt. Súlyosabb jelentéstartalommal bír az, ha a vonal visszafordul a törésnél.

A vonalon lévő elágazások, ha az ágak felfelé húzódnak, pozitív hatásúak, mert ilyenkor a vonal erejét, energiáját hangsúlyozzák. Ugyanakkor a lefelé mutató ágaknak negatív a jelentésük, mert a fővonal gyengülését jelzik. Bizonyos életszakaszokban egészségromlást, szellemi leépülést, lelki megrázkódtatást szimbolizálhatnak. A szálkás vonal mindig negatív jelentésű, mert erőcsökkenést jelez.

A vonal végén látható villa, delta vagy bojt azt jelzi, hogy a vonal sajátos tulajdonságai mivé lesznek. A bojtban vagy deltában végződő vonal az életerő szétoszlására, a szervezet legyengülésére utal. A bojt a vonal hasznosságának a végét, a vonal kifulladását, az általa jelezett pozitív tulajdonságok megszűnését jelzi. A villa esetében már nem ilyen rossz a helyzet, mert ilyenkor a vonal még megjavulhat azzal, ha rajta sziget vagy négyzet képződik, ami után a vonal ismét normál minőségben folytatódhat. Bizonyos esetekben a villa erőt is adhat a fővonalnak, például a fejvonal esetében megnöveli a mentális képességet.

A vertikális vonalak jelentése előnyös, a horizontálisaké viszont negatív, mert akadályt képeznek az ujjakon beáramló elektromosság útjában. A vízszintes vonalakhoz hasonlóan a harántvonalak is kedvezőtlen jelentésűek.Vonalak emelkedése, feltöltődése

Az emelkedés a vonal sekélyebbé válását, feltöltődését jelenti. Általában a sekély vonal könnyű megbetegedést jelez. Azonban, ha a vonal fokozatosan elhalványodik, majd eltűnik, az annak a jele, hogy a betegség megszűnik. Ha viszont mélyül, a kór súlyosabbá válik.

Általában a fő- és mellékvonalak végeinek sekélyebbeknek kell lenniük, mint a kezdeti szakaszuknak. Ez a normális eset. Ha a kezdeti végek emelkedők, rossz előjel, míg a mélyülésük jó irányt fejez ki. Ha a kezdeti végek annyira kiemelkednek, hogy szinte már eltűnnek, az a gyenge szervezet jele. Az életvonalra jellemző hogy bármikor, bárhol is emelkedik, az bizonyos változást jelez. Egyedül az egészségvonal az, amelyik akkor a legjobb jelentésű, ha egyre sekélyebbé válik.

Az eltűnés azt jelenti, hogy a vonalnak nyoma vész, nem látható többé. Ez csak a tenyér mellékvonalaival fordulhat elő, a fővonalak sohasem tűnnek el. Következésképpen az eltűnés csak a mellékvonalakra értelmezhető. A tenyéren olykor apró vékony vonalak jelennek meg, melyek később eltűnnek. Ez általában a betegség megszűnését jelzi. Ennél fogva az eltűnés jó előjel.A vonalak növekedése, fejlődése

A növekedésről, vagy fejlődésről nagyobbodás esetén, azaz újonnan képződött vonalak, vagy meglévők meghosszabbodásakor beszélünk. Mint ismeretes, a vonalak újonnan is felbukkanhatnak. Amikor valaki tartósan rossz hangulatban, labilis lelkiállapotban van, vagy régóta rendkívül fáradt, kimerült, a kezén újonnan sok vékony vonal bukkanhat fel, melyek kialakulásukat követően eltűnhetnek, de hosszabb ideig is megmaradhatnak. Eközben a fővonalak és a mellékvonalak megnövekedhetnek, vagy egymással összekapcsolva magukat, ágakat növeszthetnek. Egy hosszú növekedési periódust követően a kis vonalak az eredetinél sekélyebb vonalakká alakulhatnak át.Tenyér sok vonallal

A sok, szerteágazó vonalat tartalmazó tenyér nehezen kiismerhető, komplikált lelkületű, labilis, ideges természetű embert szimbolizál. Az ilyen tenyér gazdája meglehetősen befolyásolható, és erős függőségben él környezetétől. A sűrűn vonalazott tenyér eleve valamilyen művészi képességeket sejtet, számos neves művésznek ilyen a tenyere. Szenzitív természetükből fakadóan sokan lelki zavarokkal kínlódnak közülük.Tenyér kevés vonallal

A gyér vonalú tenyér egyszerű, a bonyolult problémákat kerülő embert reprezentál. Az ilyen személy egyenes, egyszerű, jól kiismerhető, azonban egyoldalú, szokásaiban begyepesedett, véleményeiben szemellenzős. Kevés témában járatos. Minden pályán, amit választ csak mérsékelt eredményességgel működhet.

Általánosságban igaz, hogy a férfitenyér kevesebb vonalú, mint a női, az aktív kéz kevesebb vonalat tartalmaz, mint a passzív kéz, és a fizikai munkások tenyere a szellemi dolgozókénál gyérebben vonalkázott.Abnormális vonal-formációk, szimbolikák

A vonalon sziget keletkezik, ha a vonal kettéválása után, ismét egyesül. A vonalon megjelenő sziget nem szerencsés jel, mivel rontja a vonal minőségét, valamilyen egészségügyi zavart jelöl, a test egyensúlyának megbomlását jelezheti. A szimbolikák értelmezése azonban nem mindenhol azonos, a nyugati palmisztriában a sziget mérete és hossza a betegség hozzávetőleges nagyságát és időtartamát mutatja, a kínaiaknál csak a kisméretű sziget a veszélyes, ugyanis a nagyméretű náluk nem betegséget jelez, csupán az általa szimbolizált belső szerv gyenge működését.

Több egymás mellett felsorakozott szigetből alakul ki a láncolatos vonal, mely minőségileg gyengének mondható, általában lelassult életműködést jelez. Például a láncolatos szívvonal érzelmi kiegyensúlyozatlanságot, nagyfokú labilitást, a láncolatos fejvonal a gondolatok beteges csapongását, az intellektus gyengülését jelképezi.

A pont és a folt nem tartoznak a kedvező jelentésű szimbolikák közé, mert az energiaáramlás szünetelését, azáltal a cselekedetek gátlását, akadályoztatását jelentik.

A gyűrű-szerű jel egészen ritka szimbolika, ritkán látható, és csak olykor-olykor megfigyelhető, külső sérülésekkel járnak együtt. Legfőbb jellemzőjük gyűrűhöz való hasonlóságuk. A gyűrűn belül rendezetlen, szabálytalan vonalak találhatók, mintha a gyűrű be lenne satírozva.

A keresztek két rövid vonalból, vagy rövidebb és egy másik hosszabb vonalból álló vonalkombinációk. A keresztek - a csillaggal ellentétben ­- ritkán tekinthetők pozitív jelnek, inkább rosszat, mint jót szimbolizálnak. Többnyire valamilyen problémát, bajt jeleznek. A kínai hagyományos gyógyításban a kereszt alakú vonalak a test bizonyos részén gyulladást, lob bekövetkeztét jelzik, valamint arra utalnak, hogy a beteg felépülő félben van, állapota javul és a betegség, hamarosan megszűnik.

A rács alakú szimbolikák négyszög formát öltenek, és négy rövid vonalból állnak, fejlődésük során csillag-formájú szimbolikává alakulhatnak, de azokkal együtt is előfordulhatnak a kézen. Krónikus gyulladásos betegséggel járnak együtt. A rácsozat elsősorban a dombokon látható.

A háromszögek gyakran tisztán, jól kirajzolódva, többnyire a fővonalak kereszteződéseinél, metszési pontjaiban láthatók. Amikor a háromszöget nem a fő- vagy mellékvonalak alkotják, hanem az önmagában jelenik meg, akkor a hely szellemi kvalitására utal. A háromszögek általában jótékony hatású jelek, mert feljavítják az erővonalakat.

A kínai kézdiagnosztikában a háromszögek többnyire a szív-koszorúér betegségek kialakulásának lappangó veszélyét jelzik. Azonban enyhébb lefolyású betegséget jeleznek, mint a kereszt alakúak. A háromszög szimbolikák hajlamosak arra, hogy csillag-alakú vonalakká fejlődjenek.

A csillag a tenyér akármelyik részén is legyen, fontos jelentésű szimbolika. Egy-két kivételtől eltekintve szerencsésnek tekinthető. A csillagnak akkor legkedvezőbb a jelentése, ha szabályosak a sugarai. Az ötágú csillag-szimbolikák csak ritkán figyelhetők meg. Elsősorban valamilyen patologikus elváltozást jeleznek.

A négyzet-vonalak négy rövid vonalból állnak, téglalapot vagy szabályos négyzetet alkotnak. A négyzet jó jel, mert a megőrzés jeleként védelmet biztosít a veszéllyel szemben. A kínai hagyományos orvoslással foglalkozók szerint a különböző visszamaradt sebek jelei, melyek operációból vagy külső sérülésből származhatnak.

Kommentek

archivált tartalom

Zsófi #9

Kedves Erzsébet,

lehetőség van Önnel személyes konzultációra?

Üdvözlettel:

ZSófi

2018-01-14 20:37:18

Rosta Erzsébet #8

Kedves Jani!
Bevallom, a kézelemzési gyakorlatom során még sohasem láttam ilyen alakzatot a kezeken, és a kézolvasásról, palmisztriáról, kiromantiáról szóló könyveimben - melyekből van egy néhány tucat a birtokomban - sem olvastam hasonló jelenségről. Ha megmaradt - vagyis nem tűnt el mostanra - ez az alakzat a kézfején, elképzelhető, hogy a megjelenésének valamilyen „üzenete” van. Ennek megfejtéséhez a vöröskereszt szimbolikus jelentése adhat némi támpontot. A vöröskereszt körülbelül 150 éve a gondoskodás, az önzetlen segítségnyújtás jelképe. Hét alapelve az emberiesség, a pártatlanság, a semlegesség, a függetlenség, az önkéntesség, az egység és az egyetemesség. Jellemzők ezek önre?
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-10-18 15:50:35

jani #7

Kedves Erzsébet!
A mai nap fél 12-ő körül egy két perc alatt egy kereszt alakú, vagy talán vöröskereszt szerű piros alakzat alakult ki a kézfejemen.
Mostanra kicsit elmosódott lett de messziről még mindig inkább vöröskeresztnek néz ki.
Én reiki mester vagyok de ehhez a részhez nem értek.
szeretettel jani

2015-10-15 13:37:39

Rosta Erzsébet #6

Kedves Nonco!
A tenyéren található szimbolikáknak a modern kézelemzők már nem tulajdonítanak különösebb jelentőséget. Ezek értékelése – melyek némelyikének azonosítása fantáziát is igényelt – elsősorban a 20. század előtt, valamint az indiaiak védikus palmisztriájában volt elterjedt. A homokóra formációt nem említik a palmisztria könyvek, ezért arra gondolok, hogy valószínűleg egy markáns – a szív- és a fejvonalai között feszülő – kereszt szimbólumot találhatott a tenyerein, és ezt vélelmezhette „homokórának.”
A tenyéren található szimbolikák jelentéséről További részleteket Kézszimbolikák jelentése a nyugati tradícióban című (két részből álló) írásomban olvashat.
Üdvözlettel,
Rosta Erzsébet

2015-04-01 12:27:19

Nonco #5

s az mit jelent ha két fő ér között egy homokóra rajzolódik ki mint két tenyérben ? :-*

2015-03-30 17:03:41

Rosta Erzsébet #4

Kedves Adri!
Ugyanazt javasolom mint, amit a Lord Maximus nevű olvasómnak válaszoltam, vagyis azt, hogy az oldalamon leírtak szerint készítsen a tenyereiről lenyomatot, vagy nagy felbontású digitális képet, és a nyitóoldalamon található "Küldje el a kezét!" feliratú ikonra kattintva, továbbítsa azokat a címemre. RE

2011-11-26 21:25:10

adri #3

Jó napot! Az én jobb tenyerem teljes felületén rács található :oops: ,ez mit jelent?

2011-11-26 18:47:48

Rosta Erzsébet #2

Látatlanban egy-egy szimbólum, vagy különleges rajzolat alapján felelőtlenség lenne bármit is mondani. Ráadásul ezek az értékelés során csak másodlagos jelentőségűek. Ezért, ha többet szeretne tudni, az oldalamon leírtak szerint készítsen a tenyereiről lenyomatot, vagy nagy felbontású digitális képet, és a nyitóoldalamon található "Küldje el a kezét!" feliratú ikonra kattintva, továbbítsa azokat a címemre. RE

2011-07-27 14:45:45

Lord Maximus #1

Jó napot. Az én bal tenyeremben egy öt ágú csillag látható (nem egyforma csúcsokkal) a jobb oldalin pedig egy homokóra és alatta egy fektetett kaszára emlékeztető vonal látható. Ez mit jelent?

2011-07-25 20:35:45