Rosta Erzsébet weboldala


Gyakorta megesik velem, hogy ülök a tv előtt, de nem érdekel az adás. Az ilyen unalmas időszakok áthidalására, figyelmem élénkítésére, saját szórakoztatásomra és kíváncsiságom kielégítésére kitaláltam egy remek foglalatosságot. Ez a "hüvelykujj-figyelő és -megfejtő" tevékenység nemcsak izgalmas, hanem hasznos is, mert ha helyesen fejtem meg az éppen látott hüvelykujjat, akkor megtudhatom, hogy az illető úr vagy hölgy milyen nagyjából, igazmondó, vagy füllentő, elveiben megingathatatlan vagy mások által befolyásolható, milyen a logikai készsége, és milyen az akarata. Mennyire manipulál? Higgyek-e neki, vagy legyintsek rá?

Hogy miért összpontosítok pont a hüvelykujjra? Mert ez az ujj a legszembetűnőbb, ez látszódik a legjobban, és - lényeges, hogy a kéz legfontosabb részeként - a hüvelykujj pontos indikátora a karakternek. Ennek az ujjnak megfigyelésével jól behatárolható bárkinek az egója, meg lehet határozni a legjellemzőbb sajátságokat. A hüvelykujj mintegy individualizálja az embert, reprezentálva az élethez szükséges energiát, akaraterőt, kezdeményezőképességet, logikai készséget.

Orbán Viktor hüvelykujja hosszú, vastag, merev, nagy szöget zár be a kezével. E jelek szerint a miniszterelnök energikus, agilis, erős egyéniség, aki akaratát, elképzeléseit rákényszeríti környezetére. Remek a logikája, szellemi kvalitása, gyakorlati érzéke. Merev hüvelykujja hajlíthatatlanságról, egyben szilárd jellemről és nagyfokú felelősségtudatról tanúskodik. A kiszélesedő körömperc nyakasságot szimbolizál. Az elölnézetből jól látható köröm elszánt határozottságot és gyors észjárást jelez. Hüvelykujjának hossza egészséges szervezetet sejtet.

Torgyán József ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, FKgP elnök, Földművelési és Vidékfejlesztési miniszter hüvelykujja ugyancsak hosszú, nagyon elálló, ami részben megegyezik az előbb leírtakkal, azonban az elvékonyodó második ízperc azt jelzi, hogy a pártelnök-miniszter bizonyos mértékig befolyásolható és döntéshozatalaiban sokszor hallgat logikája helyett az ösztöneire.

Amíg Lengyel László közgazdász, publicista és Ágh Attila professzor (mindketten politológusok) hüvelykujjai feltűnően merevek, addig Szenes Andrea újságíró, pszichológus, volt Tv alelnök és Joshi Bharat indiai jós, bábművész hüvelykujja nagyon hajlékony. Mivel a hüvelykujjról feltételezik, hogy az ember gerincét jelképezi, ebből adódóan, a merev hüvelykujjúak konzervatív beállítottságúak, rugalmatlanok, de szavahihetők; a hajlékony hüvelykujjúak mindenkihez és mindenhez jól alkalmazkodnak, kellemes modorúak, jó társalgók, de szavahihetőségben gyengék.

Garamvölgyi László dandártábornok, rendőrségi szóvivő, író hüvelykujja mérsékelten ívelt, Fábry Sándor humorista, dramaturg, show-sztár hüvelykujjának alsó perce meglehetősen karcsú, a felső perce pedig kissé hajlékony, Verebes István színész, rendező, dramaturg, író, színház igazgató hüvelykujján a körömperc rövid, hajlékony, az alsó íz hosszú stb. Próbálják kianalizálni a tv-ben feltűnő személyek hüvelykujjait! Mindenkinek - akinek e téma iránt van érzéke és kellő jártassága - ajánlom e remek szórakoztatást. Engedjék szabadon fantáziájukat. Persze lehet figyelni a hüvelykujjakat járműveken utazáskor, piacon, boltban vásárlás közben, sőt a saját hüvelykujjukat is megfejthetik. Természetesen a hüvelykujj vizsgálata közel sem jelent egy alapos kézanalízist, ahhoz sokkal több mindent kell figyelembe venni.

Végül kakukktojásként az argentin labdarúgó, csatár Lionel Messi hüvelykujját jellemzem röviden: a kéztőből, meglehetősen mélyről ered, és a gólöröm idején jól látható, hogy a kezével 90 fokos szöget zár be.

Az értékeléshez a hüvelykujj megközelítően száz kombinációja közül, most csak néhányat vegyünk számba. A megfelelő analízishez meg kell szemlélni a hüvelykujj relatív hosszát, az eredetét, hajlékonyságát az ujjpercek egymáshoz viszonyított méretét.

Ahhoz, hogy eldönthessük, vajon a hüvelykujj hosszú-e, zárjuk a hüvelykujjat szorosan a mutatóujjhoz. Az a hüvelykujj, amelyik eléri a második ízt, nagyon hosszúnak számit. Ha az alsó ujjperc közepét éri el, átlagos, ha az alsó ízperc aljáig ér, ez esetben rövid. A kis hüvelykujjúakból gyakran hiányzik az önbizalom, befolyásolhatók, határozatlanok. A nagy hüvelykujjúak erős, meghatározó egyéniségek, egocentrikusak, kezdeményezők, határozott fellépésűek.

Mielőtt a hüvelykujj hosszát meghatároznánk, meg kell nézni, hogy honnan ered. A kéztőből mélyen lentről eredő, a kézzel nagy távolságot bezáró (kb. 90°-ot) hüvelykujj nagyfokú szellemi függetlenséget jelez. Az ilyen ember nem tűr ellentmondást, nem törődik a konvenciókkal, szívesen kockáztat, s olykor puszta jelenléte is irritáló. Minél magasabban van valakinek a hüvelykujja, annál tartózkodóbb, gátlásosabb. Az ideális hüvelykujj kb. 60°-os szögű, ez az arany középutat jelzi a két szélső helyzet között.

A hüvelykujj tanulmányozásakor figyelembe kell venni hajlékonyságát. A nagyon hajlékony, hátrahajlítva íveltté váló hüvelykujj gazdája remekül alkalmazkodik, impulzív személyiségében nem játszik különösebb szerepet lelkiismereti tényező. Ritkán rendelkezik olyan erkölcsi tudattal, mint a merev hüvelykujjúak. A merev hüvelykű ember önfejű, óvatos, merev személyiség, kifinomult igazságérzettel és korrektséggel. Ha a hüvelykujj körömperce hajlékony, alsó része merev, az azt jelzi, hogy gazdája a pillanatnyi szituációhoz megfelelően viszonyul, időnként keménykalapos, makacs, ám ha szükséges, akkor megértő, alkalmazkodó.

A hüvelykujj három perce közül a körömperc az akaraterőt, a középső ízperc a logikai készséget, a harmadik íz, az un. Vénusz-domb, a szexuális beállítódást szimbolizálja (ez utóbbit most nem tárgyaljuk). Ha a hüvelykujj körömperce szélsőségesen hosszú, akkor az akaraterő dominál. Ha a hüvelykujj második perce hosszabb, mint a felső íz, akkor az illetőnek - noha jó szellemi képességű - nincs megfelelő elszántsága, akarata elképzelésinek végrehajtásához.

A hüvelykujj akaraterőt jelképező voltát jól példázza a csecsemő ujja. Amikor megszületik a kisgyerek, még nincs akarata, teljesen másoktól függ. Életének első néhány hetében szinte állandóan alszik, ez idő alatt hüvelykujját a kezébe rejtve jelzi, hogy az akarata alszik még. Később, amikor már kevesebbet alszik, kifejezést adva szándékának, a hüvelykujja előbújik rejtekéből, mintegy jelképezve akaratereje megjelenését.

Az előbbinek az ellentéte figyelhető meg az emberi élet alkonyán. A tudati megnyilvánulás megszűnését tanulmányozta Francois Delsarte, a 19. században élt francia tanár, aki hogy megfigyeljen haldoklókat és halottakat végiglátogatott számos kórházat, hullaházat és temetőt. Hosszas vizsgálódás után arra a megállapításra jutott, hogy a haldoklók mielőtt kilehelnék az utolsó leheletet, a hüvelykujjukat mindig a tenyerükbe hajtják. Egyetlen olyan esetet sem talált, amikor a hüvelykujj a tenyéren kívül maradt volna. Ily módon arra következtetett, hogy a halál egyik biztosan látható jele a tenyérbe hajlított hüvelykujj, jelezve ezzel az akaraterő megszűnését, kihunyását.