Rosta Erzsébet weboldala


A kézelemzéssel foglalkozó könyvek a hüvelykujjat tartják a kéz legfontosabb részének, melynek karakteréből sok minden kiolvasható. A hinduk például teljesen a hüvelykujjra alapozzák vizsgálataikat, a kínaiak pedig még ennél is messzebbre mennek, ők a hüvelykujj első tőpercén található vonalkák, kapillárisok vizsgálatára dolgoztak ki egy aprólékos értékelő rendszert. A cigány jövendőmondók szintén a hüvelykujj vizsgálatát helyezik előtérbe, számukra ugyanis a hüvelykujj megfigyelése - kiegészítve ravaszságukkal - már elegendő a jósláshoz.


TARTALOM

Bevezetés

A hüvelykujj és az akaraterő kapcsolata

A hüvelykujj hossza

A hüvelykujj ízpercei

Az ízpercek egymáshoz és a hüvelykujjhoz viszonyított aránya

A hüvelykujj hajlékonysága

A hüvelykujj helyzete a kézen

A hüvelykujj komplex elemzése - tulajdonság kombinációk


A hüvelykujj több mint egy szimpla ujj, hiszen láthatóan lényegesen erősebb, mint a másik négy ujj, és abban is különbözik a többitől, hogy az ujjak közül csak ez képes körkörös mozgásra. A hüvelykujj a négy ujjal szemben helyezkedik el, ez az anatómiai adottsága tette az ember számára lehetővé, hogy harapófogószerűen használja a kezét, megmarkoljon, megfogjon, megtartson bizonyos tárgyakat. A kéz fogóműködésének köszönhetően vált az ember alkalmassá eszközkészítésre, eszközhasználatra, munkavégzésre, alkotásra, írásra. Mindez az állatoknál nem figyelhető meg, egyedül csak az emberre jellemző. A legtöbb majomnak gyengén fejlett a hüvelykujja, a többi ujjhoz viszonyítva kicsi, a kezükön egészen lent van, távol esik a többi ujjtól. Korábban azt gondolták, hogy a majmok legkedvezőtlenebb sajátsága a szemben álló ujj hiánya, azonban ez nem igaz, mert nemcsak az emberszabású majmok, hanem az alacsonyabb rendűek is rendelkeznek szemben álló hüvelykujjal. Problémájuk azonban abban áll, hogy képtelenek valamennyi ujjuk hegyét kontaktusba hozni, összeérinteni, mivel a hüvelykujjuk túlságosan kicsi és nagyon lentről ered. Emiatt hüvelykujjuknak a mobilitása, s ezáltal a haszna is csekély. Ugyanis a hüvelykujjak szembenállása és flexibilitása az, ami nagy jelentőségű a munkavégzésben. Ha a hüvelykujj rövid és fejletlen, akkor funkciója nagyon korlátozott, ennélfogva csak görgető, forgató mozgásra képes. Ezt figyelhetjük meg az emberszabású majmoknál. A hüvelykujj azonban nemcsak fogásra és tartásra szolgál, hanem lehetővé teszi azt is, hogy a dolgokat a kívánt helyzetbe hozzuk, mozgassuk, áthelyezzük, s mindezt gyorsan és pontosan végezzük. A kézanalitikusok azért tartják a leglényegesebb ujjnak a hüvelykujjat, mert ez jelképezi az ember „Én"-jét, "Egó”-ját. Individualizálja az embert, reprezentálja az élethez szükséges energiát, akaraterőt, fantáziát, logikai képességet, kezdeményezőkészséget, vállalkozókedvet, öntudatot.


A hüvelykujj akaraterőt szimbolizáló voltát jól példázza a csecsemő ujja. Amikor megszületik a kisgyerek, még nincs akarata, teljesen mások irányítása alatt áll. Életének első néhány hetében szinte állandóan alszik, s ezalatt a hüvelykujját a kezébe rejtve jelzi, hogy az akarata is szunnyad még. Később, amikor már kevesebbet alszik, kifejezést ad szándékának, hüvelykujja mintegy előbújik rejtekéből, jelképezve akaraterejének megjelenését.

Az előbbinek az ellentéte figyelhető meg az emberi élet alkonyán. A tudati megnyilvánulás megszűnését tanulmányozta Francois Delsarte, a XIX. században élt francia retorikatanár, aki - a haldoklók és a halottak megfigyelése érdekében - számos kórházat, hullaházat és temetőt végiglátogatott. Hosszas vizsgálódás után arra a megállapításra jutott, hogy a haldoklók mielőtt kilehelnék az utolsó leheletüket, a hüvelykujjukat mindig a tenyerükbe hajtják. Egyetlen olyan esetet sem talált, amikor a hüvelykujj a tenyéren kívül maradt volna. Ily módon arra következtetett, hogy a halál egyik legbiztosabb látható jele a tenyérbe hajlított hüvelykujj, jelezve ezzel az akaraterő megszűnését, kihunyását.

 

 A hüvelykujj hosszának meghatározása


Ha meg akarjuk vizsgálni hüvelykujjunkat, a megfelelő analízishez pontosan meg kell nézni a hüvelykujj helyzetét, relatív hosszát és hajlékonyságát. A hüvelykujj hosszát a többi  ujjhoz és a kézhez kell viszonyítani. Hosszának megállapításához tegyük a kezünket sima felületre és zárjuk a hüvelykujjat szorosan a mutatóujjhoz. Az a hüvelykujj, amelyik eléri a második ujjízt, nagyon hosszúnak számít. A mutatóujj tőpercének kb. a közepéig érő hüvelykujjak átlagosnak, míg a mutatóujj alsó hajlítóredőjét éppen hogy elérők, rövidnek tekinthetők.

Összességében a nagy hüvelykujjúak agilisek, aktívak, erős személyiségek, céljaik megvalósításában szellemi erejüket hasznosítják; a kis hüvelykűek viszont befolyásolhatók, határozatlanok, gyenge egyéniségek. A született idióták kezén mindig satnya és formátlan a hüvelykujj, ez a jel mintegy szimbolizálja, hogy képtelenek irányítani magukat és másokat.


Az ujjakkal arányos, hosszú hüvelykujj jó szellemi képességet jelöl. Minél hosszabb és arányosabb a hüvelykujj, annál magasabb fokú intelligenciát jelez. Az alulfejlett hüvelykujj csökkenti, gyengíti a kéz kedvező jegyeit, labilis, puha jellemet szimbolizál; az erős, karakteres hüvelykujj viszont - mintegy feljavítva a kezet - képes a rossz jeleket jó jegyekké fordítani. A kis hüvelykűek befolyásolhatók, határozatlanok; a nagy hüvelykujjúak agilisek, aktívak. A hosszú hüvelykűek céljaik megvalósításában szellemi erejüket hasznosítják.


A hüvelykujj ízpercei közül
- a körömperc az akaraterőt, az elszántságot, az öntudatot, eltökéltséget;
- a középső ízperc a szellemi befogadóképességet, a logikai készséget jelképezi.
- A hüvelykgyökér (mivel a hüvelykujjnak is három íze van) vagyis a hüvelykujj tenyér felőli része, amit egyébként Vénusz-dombnak neveznek, az aktivitást, az érzékiséget reprezentálja.

Az ujjpercek aránya


Az ujjpercek egymáshoz viszonyított arányából arra következtethetünk, hogy a kéz tulajdonosa mennyire képes megvalósítani, végrehajtani terveit. A szabályos hüvelykujjon a felső és második ízperc közel azonos hosszúságú. Például egy hosszú hüvelykujjon a hosszú körömíz rövidebb második perccel azt jelképezi, hogy az illető nagyon erős önkontrollal rendelkezik önmaga és mások fölött; ha viszont a hosszú hüvelykujjon a körömíz a rövidebb, a második perc pedig viszonylag hosszú ez esetben nagy logikát és mérsékelt energiát mondhat magáénak. Az ilyen ember - noha szellemi kvalitásai kiválóak - nem rendelkezik elegendő akaraterővel, kellő elszántsággal elképzelései megvalósításához.


Hosszú hüvelykujjon
- hosszú körömíz rövidebb másik perccel: nagyon erős kontrollal rendelkezik önmaga és mások fölött. Ha a hosszú körömperc emellett széles és sima, az esetben despotikus gondolkodásmódra következtethetünk.
- rövid körömíz viszonylag hosszú második perccel: nagy logikát viszont mérsékelt energiát jelez. Az ilyen személy - noha szellemi kvalitásai kiválóak - nem rendelkezik elegendő akaraterővel és elszántsággal elképzelései megvalósításához.

Hosszú körömperc Rövid körömperc

- a köröm- és a második ízperc egyenlő hosszú: a nagy akaraterő kiváló logikai képességgel párosul. Ha ehhez a hüvelykujjhoz megfelelően fejlett, zavartalan, jó ívű vonalak társulnak, akkor nagy formátumú vezetővel van dolgunk.


De hiába vezéregyéniség valaki a hüvelykujja alapján, önmagában ez nem elegendő, a jó vezetéshez útmutatás és tudás szükséges, ezek meglétét pedig a vonalakból olvashatjuk le. Például az eredményes vezetéshez nem elég a nagyon erős, logikát jelképező hüvelykujj, ha hiányzik a megfelelően fejlett fejvonal, mely a logikus életvezetést jelzi, vagy nincs a kézen olyan sorsvonal vagy Nap-vonal, amely a sikerről árulkodna.

Rövid hüvelykujjon:
- rövid körömperc rövidebb második ízperccel: akaratgyengeség és a logika hiánya.
- rövid második perc rövidebb körömperccel: nem megfelelő akarat és logika.
- egyformán rövid percek: ez a legrosszabb kombináció; az akaraterő és a logika teljes hiányára utal.


A hüvelykujj tanulmányozása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a körömperc mennyire merev vagy hajlékony, vagyis, hogy milyen mértékben hajlítható hátra, amikor az ujjak széttárt állapotban vannak.

Hajlékony hüvelykujj

 A flexibilis hüvelykujj (annyira hajlékony, hogy a hüvelykujj szinte íveltté válik):
- túlzottan rugalmas természetre utal. Az ilyen hüvelykujjal rendelkező emberek könnyen rávehetők arra, hogy extravagáns dolgokra költsék a pénzüket, értelmetlen, hiábavaló dolgokra fecséreljék az idejüket, fölösleges erőfeszítést vállaljanak. Ez a fajta hiba hosszú hüvelykujjnál kevésbé veszélyes, mint a rövid hüvelykujj esetében.Merev hüvelykujj

 A merev hüvelykujj:
- praktikusságot jelképez. Ez a hüvelykujj az összes variációt megjavítja, amelyben előfordul. A sikeres karrier szempontjából a merev hüvelykujj jobb, mint a közepesen hajlékony. A merev hüvelykujj gyakorlatias, céltudatos, alapvetően szorgalmas, megbízható, keményen dolgozó embert szimbolizál.
Az értékelésnél az is lényeges szempont, hogy honnan ered és mekkora szöget zár be a hüvelykujj a kézzel. A mélyen lentről eredő hüvelykujj nyitott, kontaktusteremtő, a magasról kinövő hüvelykujj, elővigyázatos embert szimbolizál.

Ha a hüvelykujj a kézzel
- csak 30°-os szöget zár be: akarathiányra utal;
- 60°-os szöget zár be: fogékony elméjű, nyitott embert jelképez;
- 90°-ra eláll a kéztől: meglehetősen önző, magának való személlyel van dolgunk.

Kis szöget bezáró hüvelykujj Közepes szöget bezáró hüvelykujj Nagy szöget bezáró hüvelykujj


Az analízis megkönnyítése érdekében a hüvelykujjról leolvasható megállapításokat a lehetséges kombinációk szerint is értékelhetjük.

A hüvelykujj vizsgálata során a következőkre kell figyelemmel lennünk:
- a kézzel bezárt szöge (kissé vagy nagyon elálló, vagyis a kézzel kicsi vagy nagy szöget zár be)
- hajlékonysága (flexibilis vagy merev)
- mérete (hosszú vagy rövid)
- az ujjpercek relatív (egymáshoz viszonyított) hossza.

Kissé elálló, flexibilis, hosszú hüvelykujj
- hosszú körömíz  hosszú második perccel: nagy akaraterő, fejlett logika, mások által könnyen befolyásolható, extravagáns, alkalmazkodó. Mivel a „kiváló logikai képesség” és a „könnyen befolyásolhatóság” kizárják egymást, ez a fajta ritka kombináció változó karaktert jelez, ezért az „alkalmazkodó” természet negatív formája.
- hosszú körömperc rövid második ízzel: átlagos energia, kiváló logika, könnyen befolyásolható, extravagáns, alkalmazkodó. A logika és a befolyásolhatóság közötti ellentmondásra lásd az előző résznél adott magyarázatot. Az ilyen hüvelykujjnak ez a normális változata.
- rövid körömperc hosszú második perccel: átlagos energia, normális logika, könnyen befolyásolható, alkalmazkodó. A logika és a mások által való befolyásolhatóság látszólagos ellentmondásának magyarázatára lásd az első részt. Emellett ez a fajta hüvelykujj tulajdonosa kevés ellenállást tanúsít mások szuggesztiójával szemben.
- mindkét ujjperc rövid: átlagos energia, normális logika, könnyen befolyásolható, alkalmazkodó. Ez a kombináció tipikus „menedzser jelvény”. A mások befolyása a rövid ujjú, puha tenyerű gyenge kézen jelenthet néha problémát.

Kissé elálló, flexibilis, rövid hüvelykujj
- hosszú körömíz hosszú második perccel: ez az ún. átlagos hüvelykujj. Kiegyensúlyozott dolgozó, kiemelkedő tulajdonságok, kvalitások nélkül. Nem könnyen adja fel eredeti célját, azonban hajlamos arra, hogy féligazságokban higgyen.
- hosszú körömperc rövid második ízzel: a babonás tékozló hüvelykujja. Logikája hiánya és befolyásolhatósága miatt bármilyen mesét bevesz, könnyen válik manipulálók és demagógok martalékává.
- rövid körömperc hosszú második ízzel: a lusta, ravasz, önámító szerencsevadász hüvelykujja.
A csekély logika, gyengébb akaraterő és könnyen befolyásolható természete miatt az ilyen személy nagyobb ellensége önmagának mint másoknak.
- mindkét perc rövid: ez a hüvelykujj ártalmatlan. Az energia, a logika hiánya és a sok vacillálás miatt haszontalan a manipulátorok számára. Az ilyen hüvelykujjú embert nem lehet a bűnözés útjára téríteni. Egész életét apró, könnyen megkapható örömök elérésének szenteli.

Kissé elálló, merev, hosszú hüvelykujj
- mindkét ízperce hosszú: nagy akaraterő, nagy logika, alkalmazkodó. A másoktól való függőséget jelző kevéssé elálló hüvelykujj-pozíciót kiegyenlíti a merev hüvelykujj praktikussága. Az ilyen hüvelykujjúak csak a gyakorlati tanácsokat, javaslatokat fogadják el másoktól. Kiváló menedzseri kéz.
- hosszú körömíz rövid második perccel: ugyanaz mint az előbbi, azzal az eltéréssel, hogy kevésbé logikus kéz, és a másoktól való függőség valamivel hangsúlyozottabb.
- rövid körömperc hosszú második ízzel: átlagos energia, de nagy logika, valamint függőség másoktól. Ez a hüvelykujj a nem túlzottan energikus, de rendkívül logikus gondolkodású emberre jellemző. Mivel nem önálló dolgozó, hanem másoktól - a nálánál nagyobb állóképességűektől - függ, nagy gonddal kell megválasztania partnereit és a környezetét.
- mindkét ízperce rövid: átlagos energia, átlagos logika, függőség másoktól. Ez az aprólékos munka hüvelykujja. Ha emellett a hüvelykujj jól fejlett, akkor ez a kombináció az átlagosnál nagyobb intelligenciáról tanúskodik. Ilyen hüvelykujj esetén a többi ujj és a vonalak hatása fokozott, ugyanis a külső gondolatokkal szembeni ellenállás csak átlagos. Az ilyen személyek számára a csapatmunka az előnyös.
 
Kissé elálló, merev, rövid hüvelykujj
- hosszú körömperc hosszú második ízzel: a praktikus dolgozó. Nem vezető, de nagyon közel áll a menedzserhez és a szervezőhöz. Nagy szervezeteknél gyakran a második személy a rangsorban. Jó utasításokat hoz, feladatát remekül végzi el. Tökéletes végrehajtó.
- hosszú körömíz rövid második ízzel: a logika hiánya miatt ez a hüvelykujj kevésbé kívánatos az előzőnél, mivel képtelen alternatív utasításokat hozni, illetve megoldásokat találni a végrehajtásban. Az ilyen hüvelykujjú  személy mindig az utasítást kiadóra hivatkozik. A másoktól való teljes függőség ellenére jó dolgozó lehet, amennyiben a számára adott utasítások egyértelműek, világosak.
- rövid körömperc hosszú második ízperccel: ez a hüvelykujj az alacsonyabb beosztású, gyakorlati munkásra jellemző. Teljesen a főnöktől függ és automatikus végrehajtója  az utasításoknak. Ha nem ösztökélik, elég lusta, ám kezes. Meglehetősen ravasz, ha célja elérése nem kíván túl nagy erőfeszítést.
- mindkét ízperce rövid: manuális dolgozó hüvelykujja. Kétkezi munkás, aki meg van elégedve sorsával, praktikus, de nagyon függ a munkatársaitól.

Nagyon elálló, flexibilis, hosszú hüvelykujj
- hosszú körömperc hosszú második ízzel: nagy akaraterő, kiváló logika, mások által nem befolyásolható, alkalmazkodó. Született politikus, vezető. Viselkedési mintát mutat mások számára. Adni és elvenni egyaránt képes, ám amikor döntést hoz, határozott és logikus. Együtt mozog a politikai széljárással, és nem sok műszaki ismeretre tesz  szert. A technikai jellegű kérdésekben másokra hagyatkozik, a kapott információt azonban tökéletesen megszűri.
- hosszú körömperc rövid második perccel: nagy akaraterő, átlagos logika, egészen független, extravagáns, flexibilis vélemény. Szintén a vezetői képességekkel rendelkezik, ám döntései nem mindig olyan pontosak, mint amikor mindkét ízperc azonos hosszúságú.  Kisebb fajsúlyú politikusra gyakran jellemző ez a rövidebb második ujjperc. A vélemény függetlensége nagy előnyt jelent számára. Nem szívesen vállalja a másodhegedűs szerepkört, mert ahhoz túlságosan széles látókörrel bír.
- rövid körömíz hosszú második perccel: átlagos energia, kiváló logika, független gondolkodás. Inkább elméleti mint gyakorlati hüvelykujj-típus. Általában tudós, tanár emberre jellemző, de megfelel kisebb politikai beosztásban vagy ügyvédként, esetleg  sci-fi- vagy forgatókönyv-íróként is.
- mindkét ízperce rövid: átlagos energia, normális logika, függetlenség és alkalmazkodás jellemzi. Jó elméleti tudóssá válhat. Ideális kapcsolatot épít ki munkatársaival, amennyiben kellő támogatást kap környezetétől - megfelelő együttműködés esetén - a nem-technikai jellegű feladatok hibátlan elvégzésére képes.

Nagyon elálló, flexibilis, rövid hüvelykujj
- mindkét ízperce hosszú: független kisvállalkozó hüvelykujja, átlagos intelligenciával és átlagos energiával. Mivel különösebben nem szereti a kooperatív munkát, elsősorban önalkalmazott, nem-műszaki szabad foglalkozású. Jó alkalmazkodóképessége révén lehet könyvelő, átlagos ügyvéd, író, tanár és kísérleti mezőgazdász.
- hosszú körömperc rövid második ízzel: független, alkalmazkodó, energikus, illogikus gondolkodásmódja miatt sok mindenbe belefog, de semmit sem visz végig. A logika hiánya miatt ez a kéztípus elfecsérli erejét, munkája kevés gyümölcsöt terem. Sokat kísérletezik eredménytelenül, függetlenül attól, hogy jó-e vagy sem, nem hallgat mások tanácsára. A gépkezelő, a tehetségtelen művész és feltaláló tartozik ebbe a csoportba.
- rövid körömperc hosszú második ízzel: a  fenti lusta változata.
- mindkét ízperce rövid: ártalmatlan, sorsába beletörődő, lusta, életszemléletében következetlen, logikátlan személy. A legcsekélyebb mértékben sem érdekli  mások véleménye, jól alkalmazkodik környezetéhez, mintegy beleszürkülve, együtt változik vele. Észrevétlen marad, rendszerint nem sok nyomot hagy embertársaiban.

Nagyon elálló, merev, hosszú hüvelykujj
- mindkét ízperce hosszú: nagy akaraterő, nagy logika, alkalmazkodóképesség, de nem függ mások döntéseitől. A született vezető másik fajtája. Kiváló feltaláló,  vezető kutató, a katonai szakértő lehet. A másokhoz való viszonyát tekintve ez a kéz egyaránt lehet pozitív vagy negatív, azonban mindegyik esetben rendkívül hatékony.
- hosszú körömperc rövid második ízzel: ugyanaz mint az előbbi, csak a logika hiánya miatt nagy a valószínűsége annak, hogy az erejét értelmetlen dolgokra fecsérli.
- rövid körömperc hosszú második ízzel: ez a gyakorlatias, független, nagy logikával, átlagos energiával rendelkező műszaki ember hüvelykujja, aki az új termékek többségének gyakorlati kifejlesztésével foglalkozik. Sok felfedezőnek és képzőművésznek van ilyen hüvelykujja. Az ebbe a típusba tartozó zenészek minden területen a tökélyre törekednek.
- mindkét ízperce rövid: a független, gyakorlatias, átlagos hüvelykujj. Az ilyen hüvelykujjú ember  a saját útját járja, apró dolgokat alkot  saját maga és mások örömére. Neves éttermi  séfeknek van ilyen hüvelykujjuk. A tökéletes titkárok szintén ebbe a csoportba tartoznak, mint ahogyan a legjobb műszerészek is. Általában bérből és fizetésből élő emberek.

Nagyon elálló, merev, rövid hüvelykujj
- mindkét ízperce hosszú: nagyon gyakorlatias, független dolgozó. Jó munkaszervező, kiváló organizátor. Kisebb találmányokat egyedül is képes kifejleszteni, kiváló az adatfeldolgozásban vagy a technikai munkában. Lehet nagyvállalat önállóan dolgozó mérnöke, vagy orvos - különösen sebész -, de ez a fajta típus zeneművek rendezőjeként vagy karmestereként is jól elboldogul.
- hosszú körömperc rövid második ízzel: az ilyen hüvelykujjú ember állandó irányításra, vezetésre szorul. Azonban egy gyakorlati feladat kivitelezése során hosszabb ideig képes önállóan dolgozni, de számára előre pontosan meg kell tervezni a munkát. Jó másodvonalbeli műszaki lehet, üzemmérnök, tervező vagy zenekari tag lehet.
- rövid körömperc hosszú második perccel: a független kisiparos jegye. Gyakran ilyen hüvelykujj látható a festők, szerelők, lakatosok, szabók stb. kezén. Negatív kézen a merev hüvelykujj másokra nem veszélyes, mert ott inkább lustaságot jelent. Szerencsére negatív értelemben inkább ravasz, mint aktív.
- mindkét ízperce rövid: lusta, logikátlan, független. Többnyire kisstílű bűnöző vagy vidéki napszámos.

Kommentek

archivált tartalom

Rosta Erzsébet #1

Tájékoztatom kedves visszatérő látogatóimat, hogy a hüvelykujjról korábban megírt cikkemet - a jobb megérthetőség kedvéért - ábrákkal egészítettem ki.

2008-07-18 17:30:15