Rosta Erzsébet weboldala


Miután a hüvelykujjat helyesen katalogizáltuk, vizsgáljuk meg a többi ujjat. Mindegyik valamilyen karaktervonást jelez. Az ujjak mutatják meg azt, hogy az energia és a logika milyen irányt fog venni. Például a mutatóujj a politika és a vallás, míg a kisujj az üzleti tevékenység, jó beszélőkészség és az atlétika felé irányítja az embert. Annak megállapításához, hogy a hatások közül melyik fog érvényesülni, meg kell nézni melyek a domináns ujjak az aktív és a passzív kézen.


TARTALOM

Az aktív és a passzív kéz azonosítása

A domináns ujjak meghatározása

Az ujjak tenyérhez viszonyított hossza

Az ujjak egymáshoz viszonyított hossza

Az ujjbütykök

Az ujjhegyek formája

Az ujjhegyek ujjtövekhez viszonyított szélessége

Az ujjpercek egymáshoz viszonyított hossza

Az ujjak egymáshoz viszonyított helyzete

Az ujjak görbesége és hajlékonysága


Első lépésként meg kell állapítani, melyik a passzív és az aktív kéz. Ugyanis a passzív kézből az anyai örökséget, a velünk született hajlamokat, lehetőségeket, természetes képességeket olvashatjuk ki, az apai jussot jelképező aktív kéz elsősorban azt mutatja, amit az öröklött tehetségünk révén sikerült lehetőségeinkből elérnünk. Ezért fontos mindkét kéz értékelése, emiatt szükséges az aktív és a passzív valamennyi jegyének gondos összevetésére.

Az aktív kéz azonosítása nem jelent különösebb gondot: jobbkezesek aktív keze a jobb kéz (a bal kéz a passzív), balkezeseknél fordított a helyzet. Általában azt tekintjük aktív kéznek, amelyikkel írunk. Az csak elvétve fordul elő, hogy valaki mindkét kezét egyformán ügyesen használja. Ilyenkor is meg lehet állapítani azt, hogy melyik kéz ad használhatóbb információkat.

Mivel a kézhez hasonlóan az öröklött és a szerzett képességeket az ujjak is mutatják, érdekes megfigyelni a két kéz közötti különbségeket. Például a két kéz mutatóujjának összehasonlításából eldönthető, hogy az illető vallásossága új keletű-e vagy éppen megszűnőben van, vagyis az, hogy a hite erősödik, vagy gyengül-e.


A domináns ujjak megállapításához a következőket érdemes megnéznünk
- az ujjak kézhez viszonyított hosszát,
- az ujjak egymáshoz viszonyított hosszát,
- az ujjbütyköket,
- az ujjak formáját,
- az összezárt ujjak szélességét,
- az ujjpercek egymáshoz viszonyított hosszát,
- az egyes ujjak egymáshoz viszonyított helyzetét,
- az ujjak görbeségét és hajlékonyságát.


Az ujjak tenyérhez viszonyított hossza

Ahhoz, hogy az ujjakról eldönthessük hogy hosszúak vagy rövidek, meg kell nézni, hogy meddig érnek a tenyérbe hajlított ujjak. A nagyon hosszú ujjak elérik a csuklót. A közepesen hosszú ujjak majdnem elérik a hüvelykujj tövét, vagyis a Vénusz-domb alját. A rövid ujjak csak a tenyér közepéig érnek.
Fontos megjegyezni, hogy a tenyér az egyén gyakorlatias gondolkodását, viselkedését reprezentálja, míg az ujjak a mentális világot szimbolizálják.

A tenyérrel azonos hosszúságú középső ujj tökéletes egyensúlyt mutat a fizikai világ és a szellemi erő között. Ezt tartják ideális kézformának.
A tenyér méretéhez képest hosszú ujjak elsősorban a fejlett intellektussal rendelkező, vizsgálódó, elemző, szellemi erőfeszítést igénylő, többnyire műszaki jellegű munkák végzésére alkalmas emberekre jellemzőek.
A hosszú ujjak általában alapos, aprólékos, a részletekhez ragaszkodó, töprengő emberek jellemzőek. Ők sokkal türelmesebbek, kiegyensúlyozottabbak, mint a rövid ujjúak.
A hosszú, karcsú ujjúak közül kerülnek ki a legjobb diplomaták, a nagy kézügyességgel rendelkező bűvészek, sőt a zsebtolvajok is. A hosszú, csontos ujjúak kevésbé érzékiek, mint a vastag, húsos ujjúak.

Az ujjaknál fejlettebb tenyér az egyén praktikusságáról vall.
A rövid ujjú embereknek, nincs elég erejük, kitartásuk, hogy bármit is alaposan tanulmányozzanak, ezáltal gyorsan jutnak következtetésre. Számukra olyan szakma felel meg, ahol gyakorlati feladatokkal találják magukat szemben, ahol megfelelően tudják kamatoztatni lényeglátó képességüket, átfogó gondolkodásukat és gyors döntési készségüket. Kézzelfogható, konkrét dolgokkal célszerű foglalkozniuk. Az anyagi világ szakmáiban szerezhetnek pénzt és megbecsülést. Érvényesülhetnek piackutatóként, üzletkötőként, de előnyös lehet számukra valamilyen mezőgazdasági tevékenység és megállják a helyüket katonaként és úgy is, mint politikus.

A kéz felosztásakor megkülönböztethetünk egy harmadik részt is, ezen a tenyér alsó része, a Vénusz- és a Hold-dombok csúcsait összekötő vonaltól a csuklóig terjedő terület értendő. Az olyan ember, akinél ez a kézrész fejlettebb a másik kettőnél, gyenge intellektussal rendelkezik, ösztöneire hallgat, általában a másik két világ szakmáihoz nincs tehetsége. Cselekedeteit nem az esze, nem a tudata vezérli, nem képes a szellemi megújulásra. Elsősorban fizikai munkára, egyszerű manuális tevékenységre alkalmas.
A túlzottan rövid ujjúakra sivár érzelemvilág és erős anyagiasság jellemző. A rövid széles ujjak, szűk látókörű embert szimbolizálnak.


Az ujjak egymáshoz viszonyított hossza

Ez a legjellemzőbb szimbolikája a szubjektum általános képességeinek. De mielőtt az összehasonlítás alapján levonható következtetéseket bemutatnánk, ismerkedjünk meg egyenként az ujjakkal. Az ujjakat, a mutatóujjtól kezdődően, a következő bolygókról nevezték el: Jupiter, Szaturnusz, Nap, Merkúr. Bár a hüvelykgyökeret a Vénusz uralja, a hüvelykujjat mégsem Vénusz-ujjnak hívják.

Mutatóujj
A Jupiter befolyása alatt áll. Az ambíciót, a sikert, az előmenetelt, a becsvágyat, a hírnevet, vagyis az életben kivívható társadalmi rangot jelzi.
A normál mutatóujj egyenes, jól fejlett, hossza azonos a gyűrűsujjal (Nap-ujj); az ilyen személyt fejlett igazságérzet, valamint józan értékítélettel társuló ösztönös megérzés jellemzi.
A szélsőségesen hosszú mutatóujj, büszkeséget, uralkodói késztetést jelöl. Ilyen mutatóujj látható a legtöbb pap és politikus kezén.
A középső ujjal azonos hosszúságú mutatóujj egoista, gőgös természetre, hatalomvágyra utal. Napóleonnak például a középső ujjáig ért a mutatóujja.

Középső ujj
A Szaturnusz hatása alatt van. A társadalomba való beilleszkedést, az óvatosságot, bizalmatlanságot, felelősségérzetet, önismeretet és az önértékelést jelképezi.
Az egyenes, tenyérrel azonos hosszúságú középső ujj éber szellemű, aktív embert reprezentál. Számára a legnagyobb boldogság az intellektus ragyogása.
Ha a középső ujj rövidebb a tenyérnél, anélkül, hogy túlságosan erős vagy masszív lenne, az nem az ész hiányát jelenti, csupán olyan karaktert mutat, aki ítélkezése közben elhanyagolja a részleteket.

Gyűrűsujj
A Nap befolyása alatt áll. Jelképezi az érzések és gondolatok sokszínűségét, az ízlést és a művészi hajlamot, a kreativitást és szépérzéket.
Az egyenes, sima a mutatóujjal közel azonos hosszúságú gyűrűsujj, olyan magabiztos, ambiciózus embert sejtet, aki erősen akarja a dicsőséget, a művészi hajlamain keresztül jólétre és elismerésre vágyik.
A szélsőségesen hosszú, majdnem a középső ujjig érő gyűrűsujj hazardírozó, kockázatvállaló személyt reprezentál, az ilyen ember felelőtlenül reszkírozza a pénzét, némelykor még az életét is.

Kisujj
A Merkúr irányítja. A szervezési készséget, a rugalmasságot, a leleményességet, az eredményességet mutatja. A kisujj hosszával arányosan no a kommunikációs képesség.
A jó alakú, normál hosszúságú, vagyis a gyűrűsujj felső ízének közepéig érő kisujj olyan személyt jelez, aki képes befolyásolni másokat, uralja környezetét. Az ilyen emberek nagy képzelőerővel rendelkeznek. Könnyen társalognak bárkivel, a tények és tudásuk felhasználásával gyakorolnak hatalmat mások felett. Női kézen előnytelen a hosszú kisujj, mert az ilyen hölgy izgága, nem tűr ellentmondást, mindenbe beleszól, elviselhetetlenül dirigál.
A feltűnően hosszú kisujj mellébeszélésre való hajlamot jelez. Ha a kisujj vége nem éri el a gyűrűsujj körömízét, azt jelzi, hogy az illető összeférhetetlen, akarnok ember.

Hasonlítsuk össze
A mutató- és a gyűrűsujjat: ha a gyűrűsujj hosszabb, mint a mutatóujj, az illető idealista ember, inkább művészi területen tehetséges, mint az anyagi világban. Ez a fajta ujjkombináció vallásos emberek kezén gyakori. A hosszú mutatóujj a formális (materialista) vallás jeleként ismert, uralkodók, tirannusok kezén is előfordulhat.

A mutatóujjat a középső ujjal: a Jupiter-ujj pont olyan hosszú, mint a Szaturnusz-ujj, ám mindkettő hosszabb, mint a Nap-ujj. Ez a szokatlan kombináció szélsőséges egoistákra jellemző. Számukra az anyagi sikerek mindent igazolnak, még a becstelenséget is. Ez a típus nagyon gyakran önpusztító, ugyanis rengeteg ellenséget kreál magának.

A gyűrűsujjat a kisujjal: a Merkúr-ujj majdnem olyan hosszú, mint a Nap-ujj, azonban mindkettő rövidebb, mint a Jupiter-ujj. Ez az ujj-kombináció a remek képzelőerővel, manipulációs képességgel, szónoki tehetséggel rendelkező nyilvános szónokokra, filozófusokra, sima modorú, taktikázó politikusokra jellemző. Az ilyen kisujjú emberek könnyen társalognak bárkivel, a tények és tudásuk felhasználásával hatalmat gyakorolnak mások felett. Környezetüktől feltétlen engedelmességet várnak. A hosszú kisujj kisegíti a nem kellően fejlett hüvelykujjat, és elméleti tudóst jelez. Ez azonban egy ritka kombináció.

A középső- és a gyűrűsujjat: a Nap-ujj hossza csaknem megegyezik a Szaturnusz-ujj hosszával, de mindkettő hosszabb, mint a Jupiter-ujj. Ez a művészi és fatalista hajlamok kombinációját (keveredését) mutatja. Az igazi kockázat nemcsak a jóléttel, hanem az élettel is kapcsolatos.
A középső ujjnál rövidebb gyűrűsujj elég szerencsétlen jel, mert tulajdonosa rendre elszalasztja a felkínálkozó lehetőségeket.


Az ujjbütykök

A sima ujjpercűek
Az ízeknél nem kidudorodó ujjúak többnyire impulzív, ösztönösen cselekvő, érzelmileg megbízhatatlan emberek. Sugalmazott módon vagy első látásra, benyomásra ítélkeznek. Képtelenek az elemző munkára, a részletek aprólékos feltárására. A sima ujjízek által jelzett tulajdonságok felerősödnek, ha az ujjpercek fokozatosan elvékonyodnak, ekkor ugyanis a sima ujjpercekre jellemzőkön túl még jó kifejezőképesség is társul.

A bütykös ujjúak
Ha a kidudorodások nem köszvényes betegségtől, ízületi gyulladástól van, a sima ujjúakkal ellentétben, érzéseikben kiegyensúlyozottabbak, eljárásaikban. egzaktabbak, munkájukban precízebbek.
Szögletes ujjakon lévő bütykök kiváló kombinatív készségről árulkodnak. Az ilyen emberek praktikusan fogják fel a dolgokat, benyomásaikat, érzéseiket logikával elemzik. A költészettől, művészettől, vallástól, a filozófiától megkövetelik, hogy ésszerű legyen. Erkölcsösek, istenfélők, de nem ájtatosak. Nem kedvelik a ceremóniát. Vonzódnak a széphez, de hajlamosak azt az igazsággal és az általuk a jó analógiának tartott hasznossal azonosítani.

A filozofikus bütyök
Az ujjakon lévő második ízperc fölötti bütyök "filozófus-bütyök" néven ismert. Ha a szellemi rend bütyke az összes ujjon fellelhető, akkor a kéz tulajdonosa összefogott gondolkodásra képes, kétkedő, tamáskodó, nehezen meggyőzhető, szívesen vitatkozó ember.
Az ilyen bütykös ujjú emberek a filozófia, a teológia, a pszichológia vagy hasonló, jó szellemi képességeket igénylő területek művelői lehetnek.
A női kézen a filozófus bütykök emancipált, szellemi foglalkozású nőről vallanak.

A materiális bütyök
Az alsó ízpercen lévő ún. "materiális bütyök" az anyagi rend csomójaként minden olyan ember ujján megtalálható, aki finom, aprólékos fizikai munkára képes. Ahhoz, hogy a munka típusát is meghatározhassuk, a bütyök mellett a hüvelykujjat és az ujjhegyeket is ki kell analizálni.


Az ujjhegyek formája

A különböző ujjvégződések a képesség-típusok legfontosabb jelzői.
A különféle ujjhegyformák:
- a szögletes,
- a spatulás,
- a lekerekített,
- a kónikus.

Szögletes ujjak (a szervezők és tervezők sajátja)
- a szögletes mutatóujj: rendszerető, gyakorlatias, mérsékelten vallásos, erős akaratú egyént jelöl. Dogmatikus, hajlíthatatlan, a szokások rabja. Ilyen típusú mutatóujj található jogalkotók és bírók kezén, de elterjedt alacsony rendfokozatú katonák között is.

- a szögletes középső ujj: morális gondolkodást, betegesen kifinomult természetet, bigott vallásosságot, kis mértékű gyakorlatiasságot jelez. Rossz kézen zsugori, jó kézen elővigyázatos közgazdász.

- a szögletes gyűrűsujj: noha művésze a formának és a ritmusnak mégis csak gyakorlott "másodhegedűs" mert nem tekinti elsődlegesnek a kultúrát.

- a szögletes kisujj: gyakorlatias, jó szervezőkészséggel megáldott kisvállalkozó vagy háziasszony. Sportos, nyughatatlan alkat.

Spatulás ujjak (nagy testi és lelki erot, aktivitást, kitartást mutatnak.)
- a spatulás mutatóujj: független szellemű, lelkiismeretesen dolgozó. Excentrikus, materialista, a szociális problémákat gyakorlatiasan kezelő ember. Törvényszolgák, paragrafus-végrehajtók között gyakori.

- a spatulás középső ujj: higgadtságot, komolyságot szimbolizál. Cinikus, óvatos és pontos, nagy gondossággal hozza döntéseit és hajtja végre az utasításokat. Gyakorlati kriminológusoknak gyakran ilyen a középső ujjuk.

- a spatulás gyűrűsujj: olyan zenész, színész, aki értékeli a művészetet. Képességeit képes hatáskeltéssel fokozni, nagy vonzerőt gyakorol hallgatóságára.

- a spatulás kisujj: kalmárszellemű üzletember, praktikus üzletkötő, színpadi előadó, praktizáló ügyvéd, akinek jó érzéke van a pénz forgatásához, sikeres befektetéséhez. De jelölhet beosztott kutatót és orvost is.

Lekerekített ujjak (átmenetet szimbolizálnak az elméleti gondolkodó és a praktikus dolgozó között.)
- a lekerekített mutatóujj: a vallásos misztika, az igazság és az ismeretlen erők tevékeny kutatója. Ez a kéz a keleti kultúrákra jellemző. Impulzivitást és jótékonyságot sejtet.

- a lekerekített középső ujj: nagy elővigyázatossága kiváló ügyintézővé teszi. Bizalmatlansága, gyanakvása miatt rendkívül kritikus alkat. Szélsőségesen óvatos és precíz. Nem szociális, azonban erősen hisz a predesztinációban és az okkultizmusban.

- a lekerekített gyűrűsujj: tevékeny komponista, igényes festő, értékeli a művészetet és az embereket. Szívesen dolgozik másokkal együtt. Általában megbecsült ember. Ez a legsikeresebb kreatív ujjforma. A belsőépítész, a látványtervező, a legjobb zenész, előadó ebbe a kategóriába tartozik. Az írók nem szükségszerűen tartoznak ide, csupán azok, akik a művészetekről írnak.

- a lekerekített kisujj: a csúcsvállalkozók, top-menedzserek tartoznak ide. Nagy érzékkel alkalmazzák a tudomány eredményeit az üzleti életben, jó érzékük van a törvénykezés és a politika iránt. Kiváló orvosok, alkalmazott matematikusok, drámai színészek találhatók közöttük. A gyakorlatias tudományos elme negatív értelemben is erőteljesen érvényesülhet: rossz kézen nagy svindlert, szélhámost jelent.

Kónikus ujjak (a szellem által kreált világba vezetnek, idealizmust, kreativitást jeleznek.)
- a kónikus mutatóujj: hajlamot jelez a szélsőségekre, felfogásban, nézetekben, szokásokban egyaránt. A világ elől az életről való elmélkedésbe menekülő embertípus. A jógik és a médiumok jó példák erre. Számukra legfontosabb a szellem és a lélek. Ez a típus tele van érzelmekkel, ám még a legalapvetőbb anyagi dolgok iránt is érzéketlen. Érzékenysége miatt gyakran melankolikussá válik. A világmindenségről gondolkodik, néha ír is róla, nagyon nehéz véleménynyilvánításra bírni. Gyakorlatiatlansága elképesztő.

- a kónikus középső ujj: visszahúzódó, teljesen emocionális alkat. Számos nagy komponista ilyen típusú, azonban zenéjük tragikus hangulatú. Alkalmatlanok az üzleti életre, nagyon magányosak (izolálják magukat), fatalisták.

- a kónikus gyűrűsujj: művészetek iránti fogékonyságot jelöl. Komponista vagy vezető elméleti filozófus ujja. Teljesen gyakorlatiatlan, ám gondolatai szilárd bázison állnak. Nagyon kitartó és kiváló munkaerő, ha spatulás vagy lekerekített ujjú személlyel dolgozik együtt. Az ilyen embereknek sok problémájuk van a mindennapi életben, és automatikusan követnek bármely erősnek látszó vezetőt. A pszichikus kézen vannak ilyen ujjvégződések. Az ilyen ember szélsőségesen érzékeny és könnyen megsérül érzelmileg. Az absztrakt gondolatok megteremtője, kitalálója.

- a kónikus kisujj: babonás, spirituális beállítottságú egyént jelképez, aki nagyfokú intuitív adottsággal bír, ösztönös megérzéssel képes a dolgok mélyére látni. A legkifejezőbb színész, politológus, de egyúttal a legravaszabb csaló, legfondorlatosabb szélhámos jele is ez. Az elméleti, az absztrakt tudományos elme, a feltaláló jelvénye.


Az ujjhegyek ujjtövekhez viszonyított szélessége

Elvékonyodó (csúcsban végződő, hegyes) ujjvégek:
- párhuzamot jeleznek a mentális és a praktikus világ között. Általában az ujjvégek elkeskenyedése a gondolatiság, a gondolkodás magasabbrendűségét hangsúlyozza a gyakorlatiassággal szemben.

Elkeskenyedő ujjvégek:
- rövid ujjak esetén: kiegyensúlyozott kéz. Tágabb értelemben inkább elementáris, mint intuitív vagy praktikus. Alkalmas eladónak valamint beosztott kereskedelmi dolgozónak.
- hosszú ujjakkal: sokkal precízebb, mint az előző. Tipikusan egy szűk terület szakértője, specialistája lehet. Jelezhet például piackutatót.

Nem keskenyedő ujjvégek:
- ha szögletes kézen látható, gyakorlatiasságot jelez. Az ilyen ember a „földön él”, a szellemi világot másodlagosnak tekinti. Ugyanakkor ez a mindenféle ostobaságot elutasító kéz.
- rövid ujjak esetén: praktikus, fantáziátlan kéz. Az ilyen kezű személyek jól teszik dolgukat, azonban mindig az instrukciókat követik, függetlenül attól, hogy azok jók-e vagy rosszak.
- hosszú ujjak esetén: gyakorlatias, fantáziadús kéz. Aprólékos, pontos manuális és kreatív, kifinomult ízlésű munkára képes.

Szélsőségesen elkeskenyedő (rendkívül hegyes) ujjvégek:
- a teljesen emocionális emberek keze, akik elvékonyodó ujjhegyeik szenzitivitása következtében elszakadtak a realitásoktól. Ezek a finom lelkű emberek nem érzik jól magukat a társadalomban, gyakran félnek, mely főleg a képzelgésük eredménye.
- rövid ujjak esetén: az egzaktság és a logika hiányát hangsúlyozza.
- rövid, tömpe ujjakkal: ez tulajdonképpen a rövid ujjak és a telt ujjgyökerek kombinációja, mely alacsony fokú mentalitást és a gondolatiság hiányát jelzi. Tipikus szibarita, vagyis semmittevésben élő elpuhult ember, önimádó, aki semmit sem tagad meg magától. A teljesen anyagias mentalitás gyakran kombinálódik némi ravaszsággal, ezért a kéz az emberi kapcsolatokban negatívnak számít.


Az ujjpercek egymáshoz viszonyított hossza

Az ujjpercek relatív hossza jelzi az adott ujj mentális és fizikai természetének egymáshoz viszonyított súlyát. Ez esetben mindenféle kombináció előfordulhat, ezért az egyes ujjakat külön kell elemezni, mielőtt a végső következtetést levonnánk.
Az ujjak három ízperce közül a felső, a körömperc az érzelmi-lelki beállítottságot, szellemi értéket, valamint az ösztönös megérzést szimbolizálja; a középső ízperc a logikai készséget, az észbeli kvalitást, praktikusságot reprezentálja; az alsó íz, az ujjgyökér, a testi erőt, az anyagi, materiális képességeket jelképezi.

A körömperc
- az ujj mentális vagy elméleti formája. Hosszúságától függően jelzi szellemi dolgok iránti fogékonyságot. Akinek az ízpercei közül a legfelső a leghosszabb, általában jó szellemi kondíciókkal bír. Az eszmék és gondolatok hordozója. Nem tevékeny, nem anyagias, hanem tipikusan elméleti ember.

Hosszú körömperc
- a mutatóujjon: az érzelmeket, az érzékenységet hangsúlyozza. Az ujjformák közül ez a legpszichikusabb. A lélek mindenek felett. Érzékeny, melankolikus. A szeretet és a hit szóvivője. Tele van érzelmekkel, fizikai környezete csak annyiban befolyásolja, amennyiben hatással van a pszichéjére.
- a középső ujjon: a teljesen izolálódó, elszigetelődő személy sajátja. A totális visszahúzódás negatív kézen öngyilkossági hajlammal társul, az esetleges öngyilkosságot eseményjel mutatja.
- a gyűrűsujjon: a kreatív emberben meglévő mentalitást szimbolizálja. Szélsőséges megnyilvánulásában látnok vagy médium.
- a kisujjon: absztrakt, tudományos elmét jelez. A kisujj hosszú körömperce átlagon felüli gondolkodást jelképez. Kiváló elméleti matematikus lehet, orvosként pedig ragyogó intuitív diagnózisokra képes.

A középső ízperc
Az ujjakban rejlő gyakorlati erő indikátora. Az ujjízek közül a középső ujjíz az ún. praktikum területe, a gyakorlatiasság zónája. Akinek az ízpercei közül a középső a leghosszabb, a cselekvést tartja a legfontosabbnak.

Hosszú középső ízperc
- a mutatóujjon: gyakorlatias dolgozó vallási, politikai területen vagy a hadseregnél. Nem vezető, de nem önös nyerészkedő. Gyakran látni egyenruhában. Általában az embereket szolgálja.
- a középső ujjon: jó és hatékony magányos dolgozó. Nagyon óvatos és gyakorlatiasan bánik a pénzzel. Nem könnyen válik gazdaggá, azonban jól takarékoskodik. Kritikus minden területen.
- a gyűrűsujjon: a hasznos szépség értékelése ezt a jelet dekorátorrá, konstruktőrré, zenei előadóvá teszik. E csoportnál a siker, a teljesítmény a fő cél, a pénz csak másodlagos szempont.
- a kisujjon: gyakorlatias dolgozó a tudományban és az üzleti életben. A hangsúlyt az elérendő üzleti célra, a legjobb medicinára, a jelen tudományára helyezi. Ezek az emberek a maximálisan kihasználják a tudomány eredményeit céljaik megvalósításához. Nincsenek forradalmi gondolataik, azonban tudják, mit kell tenniük mindennapi problémáik megoldásához. Negatív oldaluk meglehetősen erőteljes. Rossz kéz esetén ez a formáció bűncselekmények kiváló megszervezését szimbolizálja.

Az ujjgyökér
- a testi erő, az anyagiasság szférája. Az ujjak fizikai alakja, az anyagiasság zónája. Akinek az ízpercei közül a gyökéríz a leghosszabb, túlzottan anyagias szemléletű. Mindenből hasznot remél. Nem érdeklődik a szellemi, művészeti dolgok iránt.

Hosszú ujjgyökér
- a mutatóujjon: a vallásban a világi dolgokra helyezi a hangsúlyt, gőgös és autokrata. A pénzügyekben dogmatikus és üzleties. Rugalmatlan, merev és hivalkodóan öltözködő. Karrier katona vagy pénz orientált politikus. Ha a perc széles és hosszú: önimádó gurmand.
- a középső ujjon: zsugorisága révén nagy vagyont halmoz fel. Mindenkivel szemben bizalmatlan. Ha ez a perc széles és hosszú: egy remetével, a világtól elzárkózó emberkerülővel van dolgunk.
- a gyűrűsujjon: hangsúly a fényűzésen, a luxus hajszolásán van. A feltűnésre vágyó művész jegye. Nem az ízlés a fontos, hanem a show, a külsőségek. Gyakran a művészetről zavarosan gondolkodó kontár jele.
- a kisujjon: az üzleti tevékenység anyagi oldala dominál. Áltudományos, nagyon nyughatatlan, tévelygő. Negatív kézen szélhámos, sarlatán.


Az ujjak egymáshoz viszonyított helyzete

Az ujjak tövüknél egyenlő távol ülhetnek egymástól, egymás felé hajolhatnak, valamint egyenes vonalban helyezkedhetnek el a kézen. A szorosan egymáshoz simuló ujjak zárkózott emberre engednek következtetni. A széles ujjközök nagyfokú önbecsülést, a szétterpesztett ujjúak függetlenségre törekednek.

Széttárt ujjaknál
- a mutatóujj és a középső ujj a tövüknél szélesre nyílnak (nagy szöget zárnak be egymással): a nagy rés elkülöníti a Jupiterre jellemző személyiségvonásokat a Szaturnusz anyagias jegyeitől. Emellett az ujjak alatt található hasonló jelentésű dombokat is szeparálja egymástól, azaz a függetlenségre utaló jegyeket erősíti meg. Alacsonyan ülő, a kézzel nagy szöget bezáró, erős körömpercű hüvelykujj esetén önmagát izoláló személyt, anarchistát, magányos forradalmárt szimbolizál.
- a középső és a gyűrűsujjak között található legnagyobb ujjköz, szélsőségesen excentrikus gondolkodásra, cselekedetekre utal.
- a tövüknél szélesen széttáruló gyűrűsujj és a kisujjak: a kéz művészi és üzleti vonásait szeparálják egymástól. Ez a formáció a cselekvések függetlenségét mutatja. Extrém esetben aktív lázadó jele lehet.


Az ujjak görbesége és hajlékonysága

Az ujjak abban az esetben mondhatók szabályosnak, ha egyenesek, nem hajlanak semerre sem, se kifelé, se befelé, se elore, se hátra. Az ujjak hajlékonyságáról úgy vélik, hogy a hajlékony ujjak fogékony elmét, a merev ujjak konzervatív gondolkodásmódot reprezentálnak.

Az egyenes ujjak kiegyensúlyozottságot jeleznek, mert az ujjak által jelzett tulajdonságok egyike sem domináns.
Az eltorzult, kicsavarodott ujjakból a karakterre, a képességekre általában nem vonható le következtetés, ugyanis az ujjak a legtöbbször betegségtől deformáltak.
A kifelé hajló ujjak könnyelmű életvitelre, gyakori hangulati változásokra, művészi fogékonyságra utalnak.
A befelé görbülő ujjak irigy, takarékos természetre engednek következtetni. Női kézen csak részben jó, mert azon kívül, hogy az illető nő tud bánni a rábízott pénzzel, beosztó háziasszony, egyúttal arról is árulkodik, hogy féltékeny természetű.

Az ujjhegyek egymás felé hajlásából azonosítható a kéz által hangsúlyozott irányultság, beállítottság.

Ha az ujjhegyek
- a Jupitert hangsúlyozzák (az összes ujj a mutatóujj felé hajlik): a Jupiterre jellemző tulajdonságok dominálnak. Ez a fajta kéz tiszta lapokkal küzd becsvágyó elképzelései megvalósításáért.
- a mutatóujj és a középső ujj közti területet állítják a fókuszba: utalás arra, hogy egyensúlyban vannak a fatalista és a szenzitív világi érzelmek. Ez a konfiguráció csökkenti a középső ujj által hangsúlyozott komorságra való hajlamot, de gyengíti a mutatóujj által hordozott vezetői képességeket is.
- a középső ujjat hangsúlyozzák (minden ujj a középső ujj felé hajlik): felerősödik a Szaturnusz hatása, egykedvű, beletörődő emberrel állunk szemben.
- a középső ujj és a gyűrűsujj közti területet hangsúlyozzák: gyengülnek a Szaturnusz- és a Nap-tulajdonságok.
- a gyűrűsujjat hangsúlyozzák (minden ujj a gyűrűsujj felé hajlik): felerősödnek a Nap-tulajdonságok.
- a gyűrűsujj és a kisujj közti területet hangsúlyozzák: a Nap- és a Merkúr-tulajdonságok azonos mértékben gyengülnek.
- a kisujjat hangsúlyozzák (mindegyikük a kisujj felé görbül): felerősödnek a Merkúr jellemzők.