Rosta Erzsébet weboldala


A kézelemzést már az ókorban kapcsolatba hozták az asztrológiával, ugyanis a tenyérjósok szerint az ujjak végén beáramló kozmikus energia az ujjak alatti dombokon raktározódik el, ezáltal a dombok szimbolizálják az ember karakterét, temperamentumát.

A bolygók, melyek kisugárzásuk alapján egyaránt lehet jótékonyak vagy kártékonyak, meghatározott tulajdonságokat hordoznak; például a Hold a képzelet, a fantázia, a Jupiter az ambíció, a Mars a háború, a harciasság, a Merkúr az értelem, a Vénusz a szerelmi hajlandóság, a Szaturnusz pedig a komolyság szimbóluma.

A tenyérjósok a tenyérben szimbolizált Földet a csukló feletti rész középpontjára helyezték, s a többi bolygót a Földtől való - elképzelésük szerinti - távolságuk alapján sorakoztatták fel. Így lett a hüvelykujj párnája a Vénusz-domb, a mutatóujjé a Jupiter-domb, a középső-ujjé a Szaturnusz-domb, a gyűrűsujjé a Nap-domb, a kisujjé a Merkúr-domb, a Merkúr-domb alatti párna a passzív Mars-domb, a Jupiter-domb alatti rész az aktív Mars-domb, a csukló felé eső tenyérél kidudorodása a Hold-domb. A későbbiekben a Neptunusz is helyet kapott a tenyérben.

A tenyér dombjai általában nem egyformán fejlettek, van közöttük jól szembetűnő és satnyább is. A legfejlettebbet tekintik a vezető vagy domináns dombnak. Ilyen meghatározó domb kettő is lehet a tenyérben. Az ember temperamentumát, és karakterét a fejlett dombok szimbolizálják. Például, ha a tenyérben a legerősebb a Vénusz-domb, akkor érzéki, ha a Jupiter-domb, akkor ambiciózus, ha a Szaturnusz-domb, akkor komor, ha a Nap-domb, akkor szangvinikus, ha a Merkúr-domb, akkor számító, ha a Mars-dombok akkor jó stratéga, ha pedig a Hold-domb, akkor flegmatikus emberrel van dolgunk.

Bár az alaptermészetet a legfejlettebb domb, illetve dombok tükrözik, de a többi is erősítheti, vagy éppen gyengítheti a jellemző tulajdonságokat. Így például, amíg egy jól fejlett Jupiter-domb és egy meghatározó Vénusz-domb együttesen sikeres életet, kiegyensúlyozott társkapcsolatot jelképez, addig a fejlett Vénusz egy ugyancsak fejlett Marssal, erőszakosságot jelez, különösen a szerelmi életben.

A dombok tanulmányozása azonban önmagában nem elegendő, figyelembe kell vennünk, hogy az adott bolygó melyik aspektusában - pozitívban vagy negatívban - érvényesül, ezért fontos az illető születési dátuma. A bolygó pozitív hatása az ember aktív tevékenységében, a fizikai világában jut érvényre; a negatív aspektus pedig a szellemi, lelki tulajdonságokra van erős befolyással.


TARTALOM

A dombok főbb jellemzői

Eltolódott dombok

Vénusz-domb

Jupiter-domb

Szaturnusz-domb

Nap-domb

Merkúr-domb

Mars-dombok

Hold-domb

Neptunusz-dombA dombok főbb jellemzői

A dombok fejlettségük és minőségük szerint különböző jelentéstartalmat hordoznak. A jól fejlett, húsos domb erős egyéniséget, hatalmas energiát, vitalitást sejtet. Például a jól fejlett Nap-domb sikerekre váltott művészi hajlamot mutat.

Az extrém erős domb esetében felerősödnek, markánsabbá válnak, néha eltorzulnak a személyes tulajdonságok. Például az extrém erős Merkúr-domb szélhámosságra, bűnözésre való hajlamot jelezhet.

A gyengén fejlett vagy hiányzó domb (sovány kézen lelhető fel) erőtlenséget mutat, az ilyen emberből hiányzik a rátermettség, a szándék sorsának jobbá tételére. Az életben csak sodródik, hányódik, megelégszik az észrevétlenséggel. Elsősorban a hiányzó Nap-domb jelenthet ilyen szomorú, kilátástalan, örömtelen, egyhangú életet.

Ám a fejlettség mellett az is fontos, hogy milyen a domb felülete. Például, ha az egyébként fejlett domb felülete sima, az annak a jele, hogy a domb potenciája, képessége, adottsága képtelen kibontakozni. A szunnyadó ambíció, a lappangó hajtóerő a lehetőségek hiányában rejtve marad. Például a sima felületű Vénusz-domb tulajdonosa hiába szamaritánus, könyörületes szívű ember, szerelmi életében mégis érzelmileg hűvös, szenvedélytelen.

A rácsozott domb azt reprezentálja, hogy az illető, noha hatalmas energiával rendelkezik, nem jól gazdálkodik vele, elaprózza magát, szétforgácsolódik, úrrá lesz rajta a káosz és a zűrzavar. Például a mélyen árkolt, sűrűn vonalkázott Vénusz-domb beteges érzékiséget tükröz. Rossz kézben ez azt jelzi, hogy az állatias ösztönök törnek a felszínre. Ha a domb ráadásul még puha, lágy is, akkor az illető súlyos potenciazavarral küzd.

A megfigyelések szerint a déli, temperamentumosabb emberek kezein fejlettebbek a dombok, mint a hűvösebb, hidegvérű északi embereknél. Általánosan érvényes az, hogy a fejlett dombokkal rendelkezők jobban kimutatják érzelmeiket, szenvedélyesebbek, mint akiknek lapos, fejletlen dombjaik vannak.Eltolódott dombok

A dombok gyakorta elcsúsznak egymástól. Ebben az esetben annak a dombnak érvényesül a hatása, amelyik felé elcsúszott a domb. A módosítás típusa hasonló az ujjak elhajlásához (jobbra vagy balra), amelyik domb felé tolódik el a vizsgált domb gerince, bizonyos mértékben annak a jellemzőit veszi fel a kéz.

Néha két domb egybe is olvadhat. Ez legtöbbször a Jupiter- és a Szaturnusz domboknál figyelhető meg. Az összekapcsolódó domboknál is kialakul egy irányító, domináns hatás. Például, ha valakinek a Merkúr-dombja egybeolvad a Mars-dombbal, akkor az illető gyors észjárású, gunyoros ember. Ebben az esetben, noha a Merkúr befolyása a markánsabb, de a Mars hatása is elég jelentős. A palmisztria szerint mégis az a legelőnyösebb, ha a dombok a helyükön találhatók, mert ebből – ha más rossz jel nem figyelhető meg – többnyire sikeres életre lehet következtetni.

Tenyérlenyomatról a dombok helyzete könnyen megállapítható, ugyanis a keresett domb helye az ujjak alatti bőrrajzolaton kirajzolódó spirál alakzatokból pontosan detektálható. A spirálból eldönthető, hogy a domb központi vagy eltolódott helyzetű-e. A domb által hordozott tulajdonságok akkor hangsúlyozottak, ha a gerinc centrálisan az ujjak alatt található.

Nem minden domb esetén találunk spirált. A Hold-dombot nem jelzi spirál szimbolika, a Vénusz- és a Mars-dombok pedig csak területek elnevezései, azonban nagy jelentőségűek a karakter szempontjából és bizonyos kézvonalakon található események tekintetében. Fő érdeklődési területünk a domb nevével jelzett terület a kézen, és az az erő, melyet a központi vagy az erősen fejlett domb ad a karakterhez.

Minden domb fontos topográfiai jellemzőket hordoz, ugyanis az innen kiinduló, illetve az ezekre a területekre érkező vonalak egzakt jelentése a terület dombjának jellemzőitől is függ. Ezeket a jelentéseket a vonalak alakját és helyzetét elemző részben fogom leírni.

A valóságban ritkán találkozni olyan tiszta Jupiter, Nap Vénusz, Merkúr stb. típussal, amely kizárólag csak egyetlen csoportra jellemző jegyeket hordozná. Csak a hozzá nem értő szem véli a kézről, hogy az egyértelműen besorolható valamelyik csoportba. Általában a kezek kevertek, s a legjobb esetben is csak valamelyik tiszta típushoz közelálló kéz a jellemző. Amennyiben a kézről sikerül megállapítani, hogy melyik két (esetleg három) típus közé esik, az egyéb jelek alapján lehet eldönteni, melyik típus jegyei dominálóak.Vénusz-domb

A hüvelykujj tövénél helyezkedik el. Ehhez a dombhoz nem tartozik bőrspirál. A Vénusz-típus fő ismertetőjele a tenyér belsejébe mélyen benyúló, ívelt életvonal által határolt kidudorodó terület, mely Vénusz-dombként azonosítható a kézen.

A normális Vénusz-domb jól fejlett, telt; mélyen benyúlik a tenyérbe, az életvonal határolja. Uralja a tenyér egyharmadát; feszes, sima felületű; rózsaszínű, a többi dombnál valamivel magasabb. A jó Vénusz-domb feljavítja a tenyér rossz jeleit, például a Szaturnusz zárkózottságát.

A legegyszerűbb mód annak eldöntésére, hogy vajon hiányosan, gyengén fejlett-e a Vénusz-domb, ha az életvonal futását megvizsgáljuk a kézben. Amikor az életvonal egyenesen fut a kéz közepén, az esetben nem kizárt a domb gyenge fejlettsége. Jól fejlett Vénusz-domb esetén, az életvonal mélyen bent fut a tenyérben, különösen akkor, ha felkanyarodik a fejvonal felé.

Mivel a Vénusz a nőiességet, a testi szépséget, a szexualitást, a szerelmet, a vonzalmat, a szeretetet, az egyensúlyt, a harmóniát jelképezi, a nevével jelzett domb a szenvedély és az érzékiség fokmérője. Szimbolizálja mindazt, ami ezzel összefüggésbe hozható: a fajfenntartást és a nemi vágyat, a termékenységet és a potenciát, a testi és lelki energiát, valamint a családszeretetet és a társas kapcsolatok erősségét.

A Vénusz-típus kellemes, graciőz személy, sármos, nemritkán igen attraktív, vonzó a másik nem számára, amiből sok problémája adódhat. Szereti családját, kedveli a zenét, jókedvű, derűs, azonban az erős hüvelykujj, illetve a határozott fejvonal gyakori hiánya miatt tétova, vezetésre szorul. A tiszta típus mások segítségére van utalva, a házasságban gyakran szerencsétlenül választ partnert.
A Vénusz-típus alantas változata primitív módon csak a szexben érdekelt, e célból hajlandó áruba bocsátani magát.

A Vénusz-domb aktív hatása fokozottan érvényesül, ha az illető április 20-a és május május 21-e között, a Bika jegyében született. Ezek az emberek segítőkészek, együtt érzők, határozottak. Jó üzleti és esztétikai érzékkel megáldottak. Véleménynyilvánításban nem ragaszkodnak a dogmákhoz. Szeretik a jólétet, a biztos anyagi hátteret. Vendégszeretők, különösen a barátaikat szórakoztatják szívesen. Ízlésesen öltözködnek. A jó és a rossz megítélésében hirtelenjében, belső indíttatásra, túlságosan őszintén döntenek. Hevességükön, szenvedélyeiken azonban gyorsan képesek változtatni. Házasságban, szerelemben többnyire szerencsések, bár szívesen teremtenek új kapcsolatokat.

A Vénusz-domb passzív hatása érvényesül azoknál, akik szeptember 23-a és október 23-a között, a Mérleg jegyében születettek. Érzelmeik ugyanolyan erősek, mint a Vénusz pozitív esetében, azonban szerelmük inkább lelki és szellemi indíttatású, mint érzéki eredetű. Szellemileg kiegyensúlyozottak, intuitívek, igazságosak, önérzetesek. Kerülnek minden durvaságot, harsányságot. Utálnak vitatkozni, mindenkivel jó kapcsolatra törekednek, respektálják mások véleményét. Békére és függetlenségre vágynak. Szerelemben ritkán boldogok, mivel sokat hezitálnak, általában elszalasztják a kedvező lehetőségeket. Hibájuk még nagyfokú kényelemszeretetük, nehézkességük és gyakorta rendetlenek.

A jól fejlett Vénusz-domb: az egészséges kéz és a normális szexuális erő jele. A domb a családdal kapcsolatos dolgokat írja le. A dombról induló vonalak az alanynak a családjához fűződő kapcsolatait és érzelmeit jelzik.
A tipikus Vénusz gyengéd ember, a dolgokban és az emberekben egyaránt szereti a szépet, nagylelkű és élvezi az életet. Érzékeny a zenére, kedveli a muzsikát, ám maga nem szükségszerűen muzsikus.

A túlságosan fejlett Vénusz-domb igen nagy szexuális potenciát jelent. Amennyiben a hüvelykujj egyidejűleg nagy akaraterőt, hajtóerőt mutat, az esetben erőszakos szenvedélyekre hajlamos.

Abnormális kézen a rossz hajlamok tovább erősödnek.
A hiányzó, fejletlen vagy lapos Vénusz-domb a szexuális erő hiányát jelzi, érzéketlen, frigid ember, akiben többnyire nincsenek meg a Vénuszra jellemző tulajdonságok.Jupiter-domb

A mutatóujj alatti dudor jelzi; ha a spirális borrajzolat pontosan az ujjtő közepe alatt helyezkedik el, a Jupiter-jellemvonások hangsúlyosabbak.

A Jupiter-jellem főbb ismérvei: a mutatóujj hosszabb, mint a gyűrűsujj, az ujjak kissé a mutatóujj felé hajlanak, a Jupiter-domb centrális helyzetű és jól fejlett.

A Jupiter szimbolizálja az ambíciót, a vezetési és szervezési készségeket, a mások irányítására való késztetést, az igazságérzetet, a törvénytiszteletet, a vallásosságot és a szociális felelősséget.

A Jupiterre jellemző személyiségvonás, hogy reprezentánsai - mint szervezethez - vonzódnak az egyházhoz, a politikai pártokhoz valamint a hadsereghez, és általában mindenhez, ahol a törvény és a rend uralkodik. Ennek látszólag ellentmond, hogy egyúttal a természetet is kedvelik. A természet szeretete tehát szintén a Jupiter-tulajdonságok közé tartozik, például a Jupiterre jellemző jegyekről az ökológus is felismerhető. Ha olyan személlyel találkozunk, akiből sugárzik a rend szeretete, a legtöbb esetben ugyancsak Jupiter-típussal van dolgunk.

Ha a kezet egy nagyon erős hüvelykujj dominálja (ez a kéz legjellemzőbb, legfeltűnőbb vonása), a választás valószínűleg az egyházra vagy a hadseregre fog esni; filozofikus kéz esetén viszont a természet szeretete a meghatározó.

A Jupiter-domb pozitív, aktív hatása fokozottan érvényesül, ha az illető november 22-e és december 23-a között a Nyilas jegyében született.
Ezek az emberek ambiciózusak, tevékenyek, elszántak. Remekül tudnak koncentrálni, figyelmüket mindig arra összpontosítják, amit éppen csinálnak, nem törődnek csak a maguk dolgával. Minden olyan területen és értelmiségi foglalkozásban érhetnek el sikereket, amely szervezési képességet igényel, de sikeresek lehetnek az üzleti életben is. Hibájuk hogy szélsőségesek, s ez túlságosan igénybe veszi oket. Előszeretettel tanulmányozzák az egzakt vagy az okkult tudományokat.

A Jupiter-domb negatív, passzív hatása jut felszínre azoknál, akik február 20-a és március 21-e között, a Halak jegyében születettek.
Ebben az esetben az ambíciók inkább szellemi indíttatásúak. A Jupiter-negatív emberek szellemi kvalitásuk révén könnyen megértik a dolgok közötti összefüggéseket, képesek az ismereteket gyors elsajátítására. Rendkívül érzékenyek, sérülékenyek. Hibájuk, hogy nincs határozott életcéljuk és kellő önbizalmuk.
Ha viszont a fejvonaluk jó ívű, akkor rendelkeznek elegendő szellemi akaraterővel, hogy leküzdjék gyengeségüket, túltegyék magukat érzékenységükön és megvalósítsák céljaikat, kielégítsék ambícióikat.

A zodiákusra jellemző sors- és jellemformáló hatásokon kívül:
- A normális (átlagos fejlettségű) Jupiter-domb, melyhez tiszta, hosszú fejvonal társul tisztességes, önérzetes, szociális érzésű embert jelez.
- Az átlagosnál lényegesen erősebb Jupiter-domb öntelt, szélsőséges, extravagáns emberről árulkodik. Ha az ilyen Jupiter-dombhoz a szokásosnál fejlettebb Nap-domb társul, akkor nagy a valószínűsége, hogy a kéz gazdája öntömjénező, összeférhetetlen, különc ember.
- A lapos, vagy hiányzó Jupiter-domb gyenge akaratú, céltalan, lusta, önző embert jelöl, akinek minden igénye kielégül azzal, ha sokat ehet, és nagyokat ihat.Szaturnusz-domb

A középső ujj alatt lelhető fel, ha a bőrspirál gerince az ujjtő közepe alatt van, a Szaturnusz-tulajdonságok hangsúlyozottabbak.

A Szaturnusz-típus fontosabb ismérvei: a mutató- és a gyűrűsujj azonos hosszúságúak, de mindkét ujj rövidebb, mint a középső ujj. Az ujjak kissé hangsúlyozzák a középső ujjat. A kisujj kicsi. A Szaturnusz-domb központi helyzetű és jól fejlett.

A Szaturnusz komolyságot, óvatosságot, eltökéltséget, kötelességtudatot, gyakorlati érzéket, munkabírást, végzetszerűséget és nem utolsósorban a sors megpróbáltatásait szimbolizálja.

A típus tisztaságától függően a Szaturnusz-személy komor, rosszkedvű, finnyás, válogatós, vagy szókimondó, kritikus. Azt, hogy ezek közül melyik a jellemző rá, a középső ujj ujjhegye, valamint a három ujjperc hossza mondja meg. A  Szaturnusz-jellemmel találkozni annyit jelent, mint kritikában részesülni. Ezek az emberek semmit sem fogadnak el, ami eltér a megszokottól, és nem nagyon örvendenek, ha a kezüket analizálják.

A Szaturnusz-domb negatív hatása fokozottan érvényesül, ha az illető december 23-a és január 20-a között, a Bak jegyében született.
Ezek az emberek szilárd akaraterőt, lendületet birtokolnak, kiváló memóriával és koncentrálóképességgel rendelkeznek, de rendkívül izoláltak, magányosak. Független gondolkodásuk elutasítja, hogy mások korlátozzák elképzeléseikben. Utálnak minden túlkapást és mértéktelenséget. Mély érzésű emberek, minden igyekezetük a jóra irányul. Túlságosan súlyosnak érzik az életet, ezért gyakran válnak elcsüggedtté, komorrá, pesszimistává.

A Szaturnusz-domb passzív hatása fokozottan érvényesül azoknál, akik január 20-a és február 19-e között, a Vízöntő jegyében születettek.
Ezek az emberek nagyban hasonlítanak az előzőekhez, csakhogy őket az élet dolgai inkább lelkileg befolyásolják, ezért sokkal érzékenyebbek, érzéseikben könnyen sérülnek. Rendkívüli tehetséggel megáldottak, ennek tudatában felsőbbrendűnek érzik magukat. Ösztönösen belelátnak az emberekbe. Nehezen esnek szerelembe, de ha végre házasságra adják a fejüket, akkor kitartó társak. Számos idős barátjuk, támogatójuk akad. Szívesen járnak színházba, koncertre.

A zodiákus jegyre jellemző sors- és jellemformáló hatásokon túl
- A normálisan fejlett Szaturnusz-domb fegyelmezett, állhatatos, szilárd jellemet, visszahúzódó természetet, elmélyült gondolkodásmódot és misztikus hajlamot reprezentál.
- Az extrém erős Szaturnusz-domb gyanakvó, bizalmatlan, makacsul elégedetlen, a természetfölötti dolgok iránt erős késztetést érző ember. Gyakran szexuális problémával küszködik, ugyanakkor betegesen féltékeny tud lenni.
- A hiányzó Szaturnusz-domb frivol életszemléletet, közönséges hajlamokat mutat.Nap-domb

A gyűrűsujj alatt van, ha a bőrrajzolat-spirális az ujjtő alatt centrális helyzetű, a Nap tulajdonságok hangsúlyosabbak.

A Nap-típus legfontosabb ismertetőjelei: a gyűrűsujj hosszabb, mint a mutatóujj, az ujjak kissé hangsúlyozzák a gyűrűsujj pozícióját, a Nap-domb központi fekvésű és jól fejlett.

Az Apolló-dombnak is nevezett Nap-domb jelzi a küzdőképességet, segítőkészséget, fejlettségéből leolvasható a célok beteljesülése, a sikerek és kudarcok egyaránt. A Nap-típusúak optimisták, jó ízlésűek, esztétikai érzékük kifinomult. Kedvelik a művészeteket, azonban előadó- vagy alkotóművésznek csak akkor alkalmasak, ha a jellegzetes Nap-típushoz tartoznak, azaz ha erős Nap-vonalaik is vannak, és a Nap-dombon pozitív jelek találhatók. Fő gyengeségük, hogy válogatás nélkül mindenkin segítenek, mindenkit támogatnak, amitől aztán sokszor szenvednek.

A Nap-domb pozitív hatása fokozottan érvényesül, ha az illető július 23-a és augusztus 23-a között, az Oroszlán jegyében született.
Ezek az emberek nagylelkűek, jószívűek, erős személyiségek. Jó küzdőképességgel, kitartással bírnak. Szívük mélyén rendkívüli együttérzés lobog, közülük sokan egész életükben felebarátaik boldogulásáért tevékenykednek, hogy napfényt varázsoljanak a szívekbe, ettől aztán végül megfáradnak, s mire rájuk tör az alkony, öregségükre komorrá vállnak, melankóliába zuhannak.

A Nap-domb negatív, passzív hatása érvényesül azoknál, akik január 20-a és február 19-e között születtek, ugyanis a Nap rangját veszti a Vízöntő jegyében.

A Nap-negatívok ritkán vonzzák annyira a jólétet, mint a pozitív típusúak. Furcsa ellentmondásosságuk, hogy kiválóak az üzleti életben és a gazdaság valamely területén, de nem maguk, hanem embertársaik számára eredményesek, mások fölözik le előttük a nyereséget. Az anyagi javak túlságosan nem is izgatják őket. Intellektuálisak, elképzeléseikben hajlíthatatlanok, makacsok. Nagy örömüket lelik a publicitásban, szeretnek összejöveteleken részt venni. Szívesen járnak olyan helyekre, ahol alkalmuk van megcsillantani szónoki tehetségüket. Szereplési vágyuk motiválja beteges hiúságukat. Gyakran zátonyra fut életük.

A zodiákusra jellemző sors- és jellemformáló hatásokon kívül:
- A jól fejlett Nap-domb szereplési vágyat jelez. Ez a típus szeret villongani az emberek előtt, rajong minden szépért, függetlenül attól, hogy az művészi-e vagy sem.
- A szélsőségesen fejlett, nagyon kidudorodó Nap-domb erős feltűnési viszketegségről árulkodik.
Az ilyen kezű ember látszatmunkát végző stréber, gátlástalan, törtető, ellentmondást nem tűrő magatartásával a legszívesebben mindenkit eltaposna, akiről úgy véli, hogy sikerében akadályozhatja.
- A lapos vagy hiányzó Nap-domb anyagias gondolkodást, érzelemmentes életet reprezentál.Merkúr-domb

A kisujj alatti párnán található. Ha a bőrspirál centrális helyzetű az ujjtő alatt, a Merkúr-tulajdonságok hangsúlyozottabbak.

A Merkúr-típus fontosabb ismertetőjelei: a viszonylag hosszú kisujj, a Merkúr-domb központi helyzetű és jól fejlett, az ujjak kissé hajlanak a kisujj felé.
Nyughatatlan, rendkívül aktív emberek.

A Nap- és a Merkúr-típus között a legegyszerűbben úgy tehetünk különbséget, ha türelmességüket hasonlítjuk össze. A Nap-ember szeret elüldögélni, lustálkodni, szemlélődni, a Merkúr-ember viszont mindig sürög-forog, tesz-vesz, cselekszik.

A Merkúr-domb jelenléte jó kézen előnyös, mert tudást, értelmi képességet, logikai készséget, kritikus szellemet jelez, rossz kézen viszont meggondolatlan egyént mutat. Ez utóbbi esetben különösen szellemi síkon fokozza a rossz tulajdonságokat.

A tipikus Merkúr-emberek közül kerülnek ki a legravaszabb kereskedők, a legagyafúrtabb ügyvédek, a nagy teljesítményre képes élsportolók. Azok a Merkúr-emberek, akiknél a Merkúr-dombon vertikális vonalak találhatók, tudományos tanulmányok folytatására képesek, sikeres orvos vagy tudós lehet belőlük. A Merkúr-típus negatív alakjai a mások bizalmába férkőző szélhámosok, csalók.

A Merkúr pozitív, aktív hatása fokozottan érvényesül, ha az illető május 21-e és június 21-e között az Ikrek jegyében született.
Nehezen kiismerhető, duális karakterű és temperamentumú emberek. E kettősség nemcsak személyiségükre, hanem szinte valamennyi tulajdonságaikra is jellemző. Természetük olyan, mintha egyik oldaluk állandóan huzakodna a másik oldalukkal. Énjük egyszerre haladó és maradi, bátor és gyáva, bőkezű és irigy. E sokfajta tulajdonságtól lesznek eredetien színes egyéniségek. Bár intelligenciájuk kiváló, életüket gyakran elaprózzák, ritkán tartanak ki amellett, amit valóban akarnak, terveiket, foglalkozásaikat pillanatnyi hangulatuk szerint cserélgetik. Gondolkodásmódjuk logikus, kritikájuk következetes, tetteikben az ésszerűség dominál.  Egyébként egész lényükből barátság, segítőkészség, jóindulat sugárzik.
A Merkúr-domb mellett a jól kirajzolt, hosszú fejvonal erősíti a szellemi alkalmasságot és növeli a siker ígéretét. A gyenge, elmosódott szabálytalan fejvonal viszont a rossz vonásokat nagyítja fel.

A Merkúr negatív, passzív hatása érvényesül akkor, ha az illető augusztus 23-a és szeptember 23-a között, a Szűz jegyében született.
A negatív típusú emberek rendelkeznek a pozitív típus minden jó tulajdonságával, sőt ehhez további előnyükre szolgáló kedvező vonások járulnak. Például kitartóbbak, előrelátóbbak, megfontoltabbak, életvitelükben praktikusabbak, takarékosabbak. Azok az asszonyok, akik ebben az időszakban születtek, nagy talányt jelentenek környezetüknek. Bigottan erkölcsösek vagy éppen szélsőségesen csapodárok, igazmondók és hagyománytisztelők, vagy pont az ellentétei, hazudozók és modern felfogásúak. Legyenek bármilyenek is, abban megegyeznek, hogy végtelen önzők, először mindig csak magukra gondolnak.
Ebben az esetben is lényeges a Merkúr-domb mellett a jó minőségű, hosszú fejvonal, mert akkor a jó hajlamok jutnak felszínre, míg az egyenetlen, rossz minőségű, rövid fejvonal esetében a természet rossz oldala dominál.

A zodiákus jegyre jellemző sors- és jellemformáló hatásokon túl:
- A jól fejlett Merkúr-domb talpraesett, sokoldalú embert jelképez, aki szívesen tanul, képezi magát, érdeklődik az új dolgok iránt. Tudományban, kereskedelemben egyaránt sikerrel tevékenykedhet. Ha ráadásul hosszú a kisujja, akkor emellett szónoki tehetséggel és írói vénával is megáldott.
- A túlzottan erős Merkúr-domb megbízhatatlan, dörzsölt, agyafúrt, "minden hájjal megkent" embert ábrázol, aki erkölcstelen felfogásával hajlik a szélhámosságra, bűnözésre.
- A gyenge, vagy hiányzó Merkúr-domb alattomos, szűk látókörű, korlátolt egyén szimbolizál.Mars-dombok

A tenyér középső részét Mars-területnek nevezik. A Mars-terület két szélén helyezkedik el a két Mars-domb. A kisujj felöli oldalon, a Merkúr-domb és a Hold-domb közötti szakaszon a nagy Mars-domb; a Jupiter-domb alatt, a Vénusz-domb felső sarkánál, a kéz hüvelykujjpárna és a Mars-vonal közötti részen pedig a kis Mars-domb található.

A Jupiter alatti Mars-terület az aktív Mars-típust jelöli. A Merkúr alatti terület a passzív Mars-típust. A Mars karakter attól függ, hogy melyik domb a domináns. A Jupiter alatti Mars a támadó típus, a Merkúr alatti Mars pedig a támadásnak ellenálló típus. A két pozíció közötti különbség azt tükrözi, hogy az adott dombon mennyire hatnak a Mars erők a szellemre, a temperamentumra és az egészségre. Amíg a kis Mars-domb a fizikai erőnlétet, a testi kondíciót reprezentálja, addig a nagy Mars-domb az emberben lévő lelki-szellemi egyensúlyt szimbolizálja.

A Mars-típus ismertetőjelei: egy-egy kidudorodás a Mars-területen, a passzív Mars esetében kidudorodik a tenyér a kéz oldalán a kisujj alatt, de nem a kézélen, az aktív Mars esetében a dudor egy jól fejlett csicseriborsóhoz hasonlít.

A tiszta Mars típus jellemzője az elszántság, a szenvedélyesség, a tetterő, a lendület, a birtoklási vágy, a küzdőképesség és a győzni akarás. A Mars-típusúak offenzívában vagy defenzívában gondolkodnak. Kiválóan értenek az emberek manipulálásához válsághelyzetben, szükségállapot idején. Rendkívül bátrak, a veszélyről nem vesznek tudomást. Gyakran vakmerőnek, gondatlannak látszanak, ám ez a típus sokkal veszélyesebb helyzetekből képes kijutni, mint a többi. Harcra születtek, azonban sokkal jobban tudják másoknál, hogyan kell elkerülni a kockázatos szituációkat.

A Mars pozitív, aktív hatása fokozottan érvényesül, ha az illető március 20-a és április 19-e között, a Kos jegyében született.
Ez esetben harcias természetet szimbolizál. Ezek az emberek eltökéltek, határozottak, véleményükben dogmatikusak. Ritkán kérnek tanácsot másoktól. Mások hibájából nem képesek tanulni. Cselekedeteikben hirtelenek, impulzívak, nagy hibájuk épp impulzív mivoltukban és önkontrolljuk hiányában keresendő. Szívesen vitáznak, nehezen viselik el a vesztes szerepét és az alárendeltségi viszonyt. Vérbeli egoisták. Általában nagylelkűek. Csak türelmes gyengédséggel, tapintattal kezelhetok, esetleg a szerelmük képes befolyásolni őket.

A Mars negatív passzív hatása fokozottan érvényesül, ha az illető október 23-a és november 22-e között, a Skorpió jegyében született.
Ez esetben a Marsra jellemző tulajdonságok a szellemre, a lélekre vonatkoznak. Az illető nem fizikai, hanem morális küzdelmet folytat.

A Mars-negatív emberek ellentmondásos egyéniségek, látszatra ridegek, de valójában érző lelkek. Környezetük nem tud közömbös lenni irántuk, vagy rajong értük, vagy gyűlöli őket. Hatalmas munkakedvvel és akaraterővel rendelkeznek. Közülük a műveltebbek szívesen tanulnak a magasabb pozíció érdekében. Nem tűrnek kritikát, meggyőződésük szerint mindent a legtökéletesebben csinálnak. Zárkózottak, az idegenekkel távolságtartók, bizalmatlanok, az ellenfeleikkel kíméletlenül tudnak elbánni. A kevésbé műveltek terveik megvalósítása érdekében mindenféle trükköt, fortélyt használnak. Szenvedélyes szeretők, nagy hibájuk hogy a szeretett lényt kisajátítják, birtokolják. a karrierjüket mindennél fontosabbnak tartják.
Ha a nagy Mars-domb mellett jó fejvonal van a kezükben, akkor nincs olyan szellemi törekvésük, célkitűzésük, amelyben ne érnének el sikereket.

A zodiákus jegyre jellemző sors- és jellemformáló hatásokon túl:
- Az extrém erős nagy Mars-domb agresszivitást szimbolizál. Az illető rabja indulatainak, bosszúálló típus.
- Az extrém erős kis Mars-domb szertelen, túl szenvedélyes, szélsőséges érzületű ember, akit beteges nemiség motivál.
- A hiányzó kis Mars-domb kapkodó, félénk, tartózkodó, erőtlen embert szimbolizál.Hold-domb

A tenyérélen, szemben a Vénusz-dombbal, a kisujj alatti oldalon helyezkedik el a csukló közelében. Ehhez a dombhoz nem tartozik bőrspirál.
A Hold-típus ismertetőjelei egy kidudorodás a Hold-területen. A jól fejlett domb ritka.

A Hold elsősorban a képzeletből táplálkozó dolgokkal kapcsolatos, kontaktusban van az érzelmi művészi temperamentummal, idealizmussal, költészettel, románccal. A Hold az intuíciót, a tudatalattit, a belső nyugtalanságot, a termékenységet szimbolizálja. A Hold-domb fejlettsége szerint a memóriát, a fantáziát, a szeszélyességet, az utazási kedvet, a termékenységet és a biológiai érést tükrözi.

A Hold-típus furcsa, különös emberfajta. Képviselői a jellemzők tisztaságának mértékétől függően hajlamos lehetnek az elmebajra. Fantáziájuk szélsőséges, gyakran nem találják a racionális és az irracionális közti határvonalat. Szerencsére a tisztább Hold-típus nagyon ritka, azonban nyomás, stressz alatt bármelyik Hold-típus nyugtalanná, nyughatatlanná válik. Nagyon gyakran igen kiváló művészek és rendkívül kreatívak; a legnagyobb írók, festők, zeneszerzők közül sokan Hold-típusúak.
A Hold-típusúak közé a legjobb változatban, melyet a kézélen erős kifelé valamint felfelé irányuló kidudorodás jellemez, romantikus és fantáziadús írók és gondolkodók tartoznak.

A Hold aktív, pozitív hatása fokozottan érvényesül, ha az illető június 21-e és július 23-a között, a Rák jegyében született.
Ezek az emberek erős képzelőerővel megáldottak, amit mondanak, vagy tesznek, mindent megszíneznek, sőt csapongó fantáziájukkal gyakorta túlszínezik az eseményeket. Hevesen romantikusak, vágyaikban idealisták, de közel sem olyan szenvedélyesek, érzékiek, mint amilyet a Vénusz-domb kölcsönözhet. Nagyon kötődnek a családjukhoz, az otthonukhoz, a hazájukhoz, a legerősebb kapocs az édesanyjukhoz fűzi őket. Nem szeretik a konvencionálist, az ökölszabályt. Leleményesek, megszállottan keresik az újat, ritkán maradiak. Legkedvesebb időtöltésük az utazás.
Filozofikus hajlamuk vonzódik valamelyik vallás iránt, vagy a misztikum felé. Gyakran babonásak. Erős művészi késztetésűek.

A Hold-domb negatív, passzív aspektusa fokozottan érvényesül azoknál, akik december 23-a és január 20-a között, a Bak jegyében születtek, ugyanis ebben az időszakban a Szaturnusz erősen diszharmonikus viszonyban van a Holddal.
Ezek az emberek jó szellemi képességgel rendelkeznek, bár ok is szeszélyesek, változékonyak, de a fantáziájuk kevésbé olyan szárnyaló, mint a Hold-pozitívoké. Nagylelkűek, elővigyázatosak a munkájukban és a társadalmi életben nagy erőfeszítésekre képesek, csak azért, hogy jó tegyenek embertársaikért. Tevékenységükkel inkább a tömegek, mint az egyén sorsát javítják. Erős hajlamot mutatnak a vallásosságra, cselekedeteiket sokszor vallásos hitük vezérli. A szerelemben szenvedélyesek, érzékiek.

A normál Hold-domb szellemi és érzelmi nyugtalanságot, kiváló memóriát, élénk fantáziát, példás családszeretetet jelképez. Ha sok vonal látható a dombon, akkor nagy vágyat jelöl utazásra, új dolgokat felfedezésére.

A markáns Hold-domb tiszta Hold-típust reprezentál. Ez esetben a domb dominálja a kezet. Az érzelmi és fizikai nyugtalanság, ha nincs kontrollálva, súlyos teherré válik. Az ilyen ember szenzibilis, illúziókban ringatja magát, betegesen fantáziáló. A tiszta Hold-típus fizikailag és érzelmileg egyaránt reagál a vízre.

A legrosszabb esettel (holdkóros, őrült, bolond) a fejvonalnál foglalkozunk, ugyanis mint karakterjel, a fejvonal árulkodik a különbségekről. A változás iránti túlzott vágyakozás miatt a nagyon fejlett Hold-domb az üzleti kudarc biztos jele, mivel a tévelygő elmét egyetlen vállalkozás sem fogja kielégíteni.
A lapos, fejletlen Hold-domb a fantázia hiányát jelzi és nem a Hold-típus jele.

A Hold-típus fokozottan kedveli a zenét, a költészetet, imád utazni. A foglalkozás kiválasztásánál mindezeket figyelembe kell venni. Kiválóan érvényesülhet zenészként, költőként, íróként vagy politikusként, de úgy is, mint halász vagy tengerész egész jól elboldogulhat. Negatív aspektusban beosztottként vagy alantas (lenézett) foglalkozási területen keresi kenyerét.Neptunusz-domb

A Hold-domb alján a kéztőnél található, ezért rajta fokozottan érvényesül a Hold-hatás, de nem elhanyagolható a Neptunusz befolyás sem.

A Neptunusz szimbolizálja a kifinomult szellemiséget, a természetfölötti érzékenységet, koncentrálóképességet, a telepatikus készséget.

A normál Neptunusz-domb jó felfogású, művészi hajlamú, érzékeny embert jelez, aki sikeresen kamatoztatja fogékonyságát, rendkívüli ötletgazdagságát valamilyen művészi területen.

Az erős Neptunusz-domb nyugtalan, ingatag embert szimbolizál, akit beteges érzékiségének, zavaros érzelemvilágának furcsa látomásai gyötörnek. Hajlamos mindenfajta drogfogyasztásra.