Rosta Erzsébet weboldala


Amióta bizonyított tény, hogy a kézlenyomatok segítenek az örökletes rendellenességek, a neurológiai problémák és a szellemi visszamaradottság felismerésében, nincs okunk vitatni a modern kézelemzők azon feltevését, hogy a kezek megfigyelése segíthet a potenciálisan pszichopata, szexuális pszichopata személyiség felismerésében, vagy az olyan emberek azonosításában, akikben egyéb szociopata vagy bűnözői hajlam rejtőzik.

Egyes kézelemzők szinte meggyőződéssel állítják, hogy bizonyos esetekben a kéz már jóval a bűncselekmény elkövetése előtt jelzi a hajlamot a gyilkolásra, ugyanis - mint mondják - a bűnözők többségének kezei általában olyan rendellenességeket mutatnak, melyek az emberszabású majmok kezein figyelhetők meg. A számos pszichopata vagy bűnöző kezén látható abnormális sajátosságok azt jelzik, hogy az egyén - feltehetően a magzati fejlődését ért negatív hatások miatt - visszamaradt az evolúció útján.

Dr. Eugene Scheimann, az orvosi palmisztria jeles képviselője szerint a közöttünk lévő szociopaták, pszichopaták azonosításhoz három fontos, ún. állatias vagy atavisztikus jegyet kell értékelnünk. Ezek a Simian-vonal (majomredő), a longitudinális tenyérredő (vagyis a sorsvonal) teljes hiánya és a rövid, deformált hüvelykujj.

A Simian-vonallal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a modern palmisztria e különleges jegy felfedezésétől datálja kezdetét. Elsőként Dr. Iandon Down írta le 1909-ben, hogy a mongol idiótáknak rövid kezük van, melyet - a szokásos kettő helyett - többnyire csak egy harántredő keresztez. Mivel ez az egyedi harántredő általában a majmokra jellemző, Down ezt Simian-vonalnak nevezte el. Ez a fajta teljesen egymásba olvadt fej- és szívvonal gyakran figyelhető meg a Down-kórosok tenyerén. Azóta számos tudós vizsgálta ezt a vonalat és megfigyelték, hogy számos egyéb genetikai és pszichológiai abnormalitások is megjelenhetnek. Ugyanakkor sok teljesen normális ember kezén is lehet majomredő, vagyis csak akkor jelez valamilyen tökéletlenséget, ha egyéb atavisztikus sajátságokkal is együtt jár. Fontos továbbá hangsúlyozni, hogy a mongol idióták Simian-vonala rendszerint rövid hüvelykujjal, görbült kisujjal és abnormális tenyérmintázattal, pl. nagy atd szöggel (axiális trirádiuszok szöge) jár együtt.

Majomredő - tenyérlenyomatA híres amerikai kézelemző, William G. Benham emberek ezreinek kezeit tanulmányozta. Számos börtönt is felkeresett, és elkészítette a leggonoszabb bűnözők tenyérlenyomatait. Azt állította, hogy a majomredő birtokosa nem szükségszerűen bűnöző, ám ezek a személyek - mivel sokkal könnyebben veszítik el az önuralmukat - hajlamosabbak a bűncselekmények elkövethetésére, amikor az érzelmeik, érzéseik vagy a vágyaik fellángolnak. Ha viszont a kéz brutális, vagyis a Vénusz-domb nagy, telt és vöröses színű, a körmök rövidek, és a Mars-domb ugyancsak fejlett, nagy a valószínűsége, hogy az illető bűnözővé válik, sőt még gyilkosságot is elkövethet, hogy kielégítse a vágyait. Egyszerűen képtelen a belsejében tomboló szenvedélyeit megfékezni.

Fred Gettings mintegy igazolta Benham megállapítását, amikor megjegyezte, hogy a majomredő megjelenése gyakori a bűnözők kezein. Azonban ehhez azt is hozzátette, hogy az első ösztönös megnyilvánulásuk rendszerint különbözik a végső cselekvésüktől.

A Simian-vonallal kapcsolatban érdemes azt is megemlíteni, hogy szoros kapcsolat van a kézelemzők majomredő-interpretációja és a pszichiáterek pszcihopata-személyiség leírása között. A kézelemzők szerint a Simian-vonal szélsőségességet és céltudatosságot jelez. Az ilyen vonallal bíró emberek nagy kitartással és koncentrálóképességgel rendelkeznek. Karakterük erősségét - a szándékuktól függően - jóra vagy rosszra egyaránt használhatják. A Simian-vonal birtokosaira jellemző, hogy egyenlő intenzitással szeretnek vagy gyűlölnek. Ezen felül rendkívül egocentrikusakká válhatnak, néha olyannyira, hogy teljesen alárendelik magukat a céljaiknak, nem törődve senkivel és semmivel. Hasonlóan az énközpontúság, egocentrizmus és a szélsőséges - „őrült-zseni” - viselkedés jellemző számos pszichopatákra is.

A második abnormális sajátossága a tenyérnek a longitudinális vonal hiánya, melyet a kéz longitudinális flexibilitásának a hiánya okoz. Ezt a vonalat olykor az ellenállás (szembenállás) vonalának, végzet-, vagy sorsvonalnak nevezik. Normális kezeken ez a vonal a csukló közelében kezdődik, és felfelé futva, a középső vagy a mutatóujj tövénél végződik.

A Simian-vonal a majomszerű aktivitás, magatartás, nevezetesen a markolás eredménye. A hüvelykujj szembenálló, fogó mozgását jelző sorsvonal az ember megkülönböztető jegye. A majomredő a magzati élet során alakul ki, és az öröklött gén- vagy kromoszóma-rendellenességeket reprezentálja, vagyis része a genetikai örökségünknek, amit a születéssel hozunk magunkkal. Ugyanakkor a szembenállás-vonal hiányzik a születéskor, és általában a korai gyermekkorban fejlődik ki. Hosszát és tulajdonságait a gyermekkorunk környezeti feltételei határozzák meg. Ezért nevezik ezt a vonalat sors- vagy végzet vonalnak.

A megfigyelések szerint a hosszú, jól fejlett sorsvonal olyan személyt jelez, aki rendelkezik a szükséges belső erővel ahhoz, hogy képes legyen irányítani, kontrollálni a sorsát. Egyes kézelemzők ezt a redőt az „érettség vagy kiforrottság vonalának” hívják, mert akik rendelkeznek vele, alkalmazkodó képesek, eltökéltek és állhatatosak, szembe tudnak nézni a realitással, és ha kell, megküzdenek vele. A fejletlen sorsvonallal bíró személy viszont hajlamos rá, hogy érzelmileg éretlen, fásult és gyenge legyen. Akárcsak egy gyermek vagy egy állat, teljes mértékben a környezeti erőktől függ, és olykor áldozatává válik azoknak. Nincs életcélja, tájékozódó képessége, eltökéltsége; egy kifejletlen szuperegó. Ez a magyarázata annak, hogy a bűnözők és a mentális betegségekben szenvedők közül sokaknak gyakran nincs jó sorsvonaluk.

Dr. Charlotte Wolff a sorsvonalat a „felettes én” (szuperegó) vonalának nevezte, mivel ez a lelkiismeretünk tükre. Megfigyelte, hogy azokon a kezeken, melyeken egyáltalán nem található sorsvonal, rendszerint majomredő látható. A vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a sorsvonal hiánya sokkal nagyobb jelentőségű a Simian-vonal megléte esetén, különösen a pszichopata személyiség diagnózisában. A sorsvonal hiánya, vagy hibás volta a szuperegó vagy a lelkiismeret hiányát, fejletlenségét tükrözi, ami kritikus tényező a pszichopata személyiségben.

Bár a modern kézelemzők nem állítják azt, hogy akinek nincs sorsvonala, vagy hibás ez a vonala, az valószínűleg pszichopata, de nagyobb az esélye rá, hogy az legyen. Ugyanakkor egy jó kézen a sorsvonal hiánya azt jelezheti, hogy az illető számára az élete során többféle karrier lehetősége áll rendelkezésre, melyek mindegyike sikeres lehet. Ez rendszerint kalandos, vállalkozó szellemű, nem hagyományos életet jelez. Azonban egy rossz kézen (olyan kézen, melyen az ujjak, a bőrrajzolatok és a vonalformációk rosszak) a sorsvonal hiánya majdnem minden esetben sodródó, társadalmilag izolált embert, vagy bűnözőt jelez, akinek nincsenek gyökerei és kevés esélye van a sikerre.

Rövid, tömpe hüvelykujjNoha a majomredő léte és a sorsvonal hiánya fontos lehet, ezek nem bizonyító erejűek, csak abban az esetben, ha a kézen a legatavisztikusabb jel, vagyis a rövid, merev és deformált hüvelykujj is megtalálható. Ez a sajátosság sokkal gyakrabban látható az abnormális személyeknél, mint a másik két jellemző. A hosszú, egyenes hüvelykujj az, ami a leginkább megkülönböztet minket a főemlősöktől, vagyis a rövid, tömpe hüvelykujj kritikus szerepet játszik abban, hogy felismerjük magunk között a bestiát. A rövid, alulfejlett hüvelykujj a logika és a racionalitás hiányának a jele, és egyúttal azt is elárulja, hogy a gazdája nem alkalmas a tanulásra. Ez különösen jellemző a pszichopatákra, ők ugyanis képtelenek a tapasztalásból okulni.

Az előzőekben említett atavisztikus sajátosságok ugyan gyakran az abnormális személyiség jelei, ám mégsem szabad erre következtetnünk, ha két vagy három jegyet felfedezünk belőlük a társunk vagy a magunk kezein, ugyanis ezek valójában csak az abnormális viselkedésre való hajlamot, fogékonyságot jelzik, vagyis ettől még nem szükségszerű a személyiségzavar jelenléte. Számos olyan ember van, akinek majomredő és deformált hüvelykujj van a kezén, mégis tökéletesen beilleszkedik a közösségbe és teljesen normális életet él, mivel boldogan éltek és kiegyensúlyozott gyermekkoruk volt. Másrészről vannak olyan emberek, akik érzelmileg rendkívül labilisak, egocentrikusak, antiszociálisak és a rend ellen lázadóak, holott a kezeiken semmi olyan jel nem figyelhető meg, amely degenerációra utalna.

Az elemzést mindig a teljes kézre kell elvégezni. Amikor a legfontosabb atavisztikus sajátságokat vizsgáljuk, az egész kézre tekintettel kell lennünk és a kéz többi jegyeit is értelmeznünk kell. A következőkben felsorolt sajátságok megerősítik a három kritikus atavisztikus jegy jelentőségét:

Örvény ujjlenyomatMagasan elhelyezkedő axiális (csukló fölötti) trirádiusz, a szokásosnál több (rendszerint több mint hat) örvényrajzolat az ujjbegyeken, és a Vénusz- valamint a Hold-dombokon. (Oleg Avdeychik, a korábbi szovjet rendőrség nyugalmazott alezredese 1400 elítélt gyilkos ujjlenyomatait tanulmányozva arra a megállapításra jutott, hogy az örvényes rajzolatok előfordulásának aránya náluk a statisztikai átlagnál magasabb volt a mutató-, a középső- és a kisujjaikon.) Szokatlanul vörös, merev és megszokottan hideg kezek. Durva bőrtextúra. A fentieken kívül a kézírás elemzése is fontos lehet, ami gyakran további abnormális személyiségvonásokat tárhat fel.

Mindazonáltal a legfontosabb tényező a pszichopata személyiség diagnózisában a vizsgált személy gyermekkori környezete, különösen az édesanyjával való kapcsolata. Fontos megjegyezni, hogy - miként azt az atavisztikus jelek mutatják - az egyén állatias természettel bírhat. Azonban - hasonlóan az állatokhoz - a személy „megszelídíthető.” A legkiválóbb „idomár” az anya, vagy az anya helyettesítője.

Végezetül röviden meg kell jegyezni, hogy a fentiektől egy jelentősen eltérő megközelítés is létezik, mely elsősorban a kezek morfológiai jellemzőinek megfigyelésén alapszik. Ez utóbbi felfogás legfőbb képviselője a PDC módszer kidolgozója, a Psychodiagnostic Chirology című könyv szerzője, Dr. Arnold Holtzman. Szerinte az antiszociális személyiségzavar azonosítása céljából a tisztességtelenségre, becstelenségre utaló jegyeket kell keresnünk. Ezek közül az alábbiak a legfontosabbak:

- A kézfej bőre feltűnően sima és finom, nagyon emlékeztet a borderline-os személyiségre.

- Az ujjak végig, vagyis teljes hosszukban azonos vastagságúak és viszonylag soványak.

- Az ujjízületek nem erősek (határozottak).

- A körömpercek többnyire szögletes alakúak.

- Éles visszahajlás figyelhető meg a hüvelykujjon.

- A kéz erős, az ujjak ellenállnak a nyomásnak.

- A kisujj - a gyűrűsujjal összemérve - rövid, éppen hogy csak annak a középső és körömpercét összekötő vonal fölé ér. A körömperce kissé gumós (duzzadt) és spatulás alakú. A középső ujjíze viszont észrevehetően vékony, vagy karcsú formát mutat, a tőperce pedig viszonylag erős és vastag.


Sajnos azonban a genetikusan pszichopaták többsége nem kap elégséges gyermekkori nevelést, mivel az abnormális jegyeket a szüleiktől örökölték. Ezekben az esetekben az abnormális vagy antiszociális viselkedési minták már gyermekkorban megfigyelhetők. Ezért, ha egy felnőtt vagy egy gyermek szélsőségesen makacs, fegyelmezetlen, egocentrikus és a kezein fellelhetők a fentebb leírt atavisztikus és egyéb abnormális jegyek, gyanakodhatunk rá, hogy az illetőnek pszichopata személyisége lehet. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ezt csak gyanítani lehet, nem pedig diagnosztizálni, ugyanis az ilyen abnormális személyiségvonások felismerése még a pszichiáterek számára is nehézséget okoz.