A+ A A-

Indiai szimbólumok jelentései

  • Közzétéve itt: Egyéb írások

Indiában a szimbólumok, vagyis a jelképek többnyire vallásosak, misztikumot sugallnak. Például a kagylókürt, spirituális jelkép, hangja távol tartja a gonosz szellemeket és eltűzi a rossz energiákat. Visnu isten három jelképe a lótuszvirág, a csakra és a buzogány. Az Om. máskép, az Aum ősi indiai, tibeti jel, a buddhizmusból ered, Isten hármas természetére utal, a teremtő Brahmára, a fenntartó Visnura, és a pusztító Sívára, valamint a három világra, a földre, az égre és a mennyre.

Az indiaiak mindennapi szimbolikái szerint például hisznek abban, hogy az ezüst hűsítő, az arany melegítő hatású. Az ékszerekről azt tartják, hogy venni boldogság, eladni, nagy kár. A drágakövekről pedig gyógyhatást feltételeznek. Nézzük sorrendben.

Arany: Az arany a Nap lehelete. A hajnal fénye. Ábrázolja az állandóságot, a méltóságot, felsőbbséget, nagyságot, jelképezi az erőt, a dicsőséget, a hatalmat, a gazdagságot, a bölcsességet, az életelixírt és a szerelmet.  De lehet mindennek az ellentétje is, mint például a hanyatlásnak, enyészetnek, féltékenységnek vagy a hitszegésnek.

Asókafa: A szerelmi bimbók fája, szimbolizálja a szerelmet. A női tisztaság őre. Népszerű, az asóka virágok gyűjtése, ami ünnepnek számít. A virágok átmosásából kapott víz védettséget jelent a bajok ellen, ezért isszák meg.

Banán gyümölcse: formája miatt ősidők óta fallikus szimbólum. A sült banánt világszerte potencianövelő szerként fogyasztják. A banánt hűsítő italnak tartják, amely lehűti a várandós asszonyok fizikai és érzelmi hőmérsékletét.

Banáncserje: A bölcs, beavatott embereket  jelképezi.  Párváti istennő egyik megtestesülése. Bengálban a banáncserjét, Siva főisten feleségének,  a kilencalakú hindu istennőnek, Kálínak szentelik.

Banyanfa-fikusz: A hindu háromság istenének szimbóluma. A kéregnek Visnu, a gyökereknek Brahma, Siva istenségnek pedig az ágak, a gallyak felelnek meg. A termékenység fáját, különösen azok tisztelik,  akik  gyereket szeretnének. Leveleiből csak éhínségben szakíthatnak tehéntakarmánynak.  

Bazsalikom: Őshazája India.  Szent bazsalikomot Laksmi istennő és férje Visnu isten oltárára teszik. Szakrális helyekre ültetik, áldozatokat adnak, és imádkoznak hozzá. Hisznek abban, hogy a ház elé ültetett bazsalikomtól a föld földje is szentté válik. Egyetlen tulasi bazsalikom gally, melyből Visnu tiszteletéhez lámpást készítenek, több millió lámpával ér fel.  Jelképezi a hűséget és egyben a lemondást is.    

Csakra: jelentése, kerék, korong, az emberben rejlő belső, misztikus erőközpontok szimbóluma. 

Eső: Az élet és a javak forrása.  Aktív teremtő erő, mivel melegséget és nedvességet ad. Női, anyai és férfiúi megtermékenyítő.

Ég és Föld: A fentről mindent látó, mindenről tudó ég a föld szövetségese. Amíg az ég a világnak a kupolája, addig a föld a világ padlója. Az ég jelenti a messzeséget, az elérhetetlenséget, a változatlanságot. Óriási kiterjedése fenséges, transzcendentális, értelemmel felérhetetlen és felfoghatatlan a világegyetem lelke.

Elefánt: A gazdagság és hatalom szimbóluma, mivel csak királyok vagy gazdagok birtokolhattak elefántokat.  A fehér elefánt az uralkodók státuszszimbóluma. Indra, az istenek királya, hátas állatául választotta. Ünnepnapokon, feldíszített elefántok vonulnak fel, a harci elefántok pedig a csaták kimenetelét dönthetik el. 

Ezüst: A Hold lehelete. Szimbolizálja a tehetséget, bölcsességet, a belátást és előrelátást, az ékesszólást, az emberi lelket, az örömet, a tudást, az öregséget, a kereskedelmet és a pénzt. Ugyanakkor jelképezi a korrupciót, a becsapást, férfihoz méltatlan magatartást.

Feketeszilvafa, vagyis az indiai szegfűbors: a házasság megszakíthatatlan folyamatosságát és szilárdságát jelképezi. Leveleiből virágfűzért kötve a bejárati ajtóra akasztva, védi a házasság megszakíthatatlanságát és szilárdságát. Templomok közelében brahmanák, papok esznek árnyékában.  Tiszteletnek örvend a buddhisták körében is.  

Föld: lásd. Ég és Föld

Fügefa: A szent fügefát a legnagyobb tiszteletben álló fának tartják. Nemcsak szent fügefának hanem  világfának is nevezik. A túlvilág kapuja. Jelképezi a tiszteletben állókat. Régen tűzcsiholásra használták. A szent fát ritkán vágják ki. Ha valaki kivág egyet, olyan bűnt követ el, mintha papot, bráhmanát ölt volna meg. Gyakran házasítják a banánnal, ha a két fa együtt nő, akkor férjnek és feleségnek tekintik őket.

Fürdés: A megtisztulásra utal. A hinduk a Gangesznél végzik megtisztító szertartásukat.

Galamb: A Rig-védában a halált jelzi, halálhírnők, a halott lelkének égi szimbóluma.

A gránátalmafa: a termékenységet, és a bőséget jelképezi. Mohamed próféta a gránátalma fogyasztását javasolta híveinek, hogy azok megtisztuljanak a gonosz lelkektől. Kipréselt levét a haldokló szájába csöppentették.  

Hal: gyakorta életmentő. Az indiai mitológiában az első ember által kifogott hal az életéért könyörgött, cserébe megengedte az ősapa Manunak, hogy megmenti az özönvíztől. 

Hattyú vagy vadlúd: Szépségéért és tisztaságáért gondolták és nevezték el a teremtő isten, Brahma hátas állatának.

Híd: A felső és az alsó világot köti össze.

Hold: Az égitestek közül nemcsak a Nap, hanem Hold is, Siva isten szimbóluma. A templomok csúcsán mindkettő azonosító szimbólum. 

Kagylókürt: Az élet forrása. Visnu isten négy szimbólumának egyike, négyféle színe közül a fehér a papokat, a piros a harcosokat, a sárga a kereskedőket, a szürke pedig a kétkezű munkásokat ábrázolja. A vastag kagylókürt a hímneműeket jelöli, a vékony a nőneműeket.  A régi harcosok hangszereként, ha megszólalt búgó hangja, elkezdődött a csata. 

Kókuszdió: a hindu Újév alkalmával a szerencse jelképe, ha valaki félszemmel a kókuszdióra tekint. Bengálban az a hit terjedt el, hogy a kókuszdiónak szeme van, és soha nem esik az alatta sétáló fejére.

Levegő: betölti az eget. A felhők, a köd az emberi élet szubsztanciája. Minden létező legáltalánosabb és legbensőbb lényege, amely minden átalakulásnál megmarad.

Lingam: nemi jegy. A férfi nemzőszerv szimbóluma. A más néven fallosz a termékenységet jeleníti meg. Isteni teremtőerő, Siva isten jelképe.

Lótusz: A hinduk szent virága. Az univerzum bölcsője és a mindenség szimbóluma.  A nőiesség jelképe, jelképezi a termékenységet, a születést, az egészséget, az életerőt, a tisztaságot, a szépséget. A lótusszal hozzák kapcsolatba a női nemre jellemző tulajdonságokat, a megértést, a feledést, folytonosságot, ábrándozást, nyugalmat, békességet. Szirmai a virág közepén lévő mag a férfi és a női együttest formázza. Visnu a világoszlop tetején egy nyolcszirmú lótusz közepén ülve irányítja a világmindenséget.  Laksmi, a szépség, a szerencse, a gazdagság istennője rózsaszín lótuszon ül, Szarvati pedig fehéren.

Majom: Hanumán, a majomisten, Ráma királyfi hűséges segítőtársa, megmentője volt. Páratlan ügyessége, és hősies magatartása kiérdemelte azt, hogy az istenek egymillió életidővel jutalmazták. Az isteni rangra emelkedett Hanumánnak, saját templomai vannak.

Mangófa: a bölcsesség, a szerelem és az odaadás szimbóluma. Fáját halotti máglyákhoz használják. A fában élnek az elhunyt ősök szellemei Minden születéskor a fa egy új levelet hajt. Ahol fiú született, mangó leveleiből készült koszorúk díszítették az ajtót. Esküvői ceremónia kezdete előtt a menyasszony és a vőlegény körbe sétálták a mangófát.  

Marigold vagyis a tagetes (büdöske): testesíti meg az élekor bölcsességével rendelkező fiatalságot. Virágaival vallási alkalmakra füzéreket ajánljanak fel.

Namaszté: ez a spirituális köszönés és fejhajtás jelképezi, hogy mindannyian egyenlők vagyunk. 

Nap: amit egyfelől a sötétség erőinek legyőzőjeként  tisztelték, másrészt, a Napisten Szúrja,  aki az élet és a halál uraként, egykerekű fogatával száguld az égbolton, hogy biztosítja a  minden napok és évek szabályos rendjét.  A napnemzetség leszármazottjának tartották Dzsinát, aki megalapította a dzsainizmus vallásfilozófiai rendszerét, és Buddhát, a másik vallásalapítót..      

Növények: minden növény a teremtő isten, Brahmának hajszálaiból való.

Oroszlán: a királyi hatalom jelképe, királyok és hősök jelzője. Az uralkodó oroszlántrónuson ül.

Ólom: keménységet, tudatlanságot, szilárdságot, makacsságot, kínzást jelent.

Om, Aum: kiemelkedő szerepe van a hinduizmusban a szent szótagnak, az Om mani padme humnak.  Ez a hindu  ikon  a teljességet, az abszolút igazságot, a legfelső isteni teremtőerőt képviseli,  valamint  a tökéletességet szimbolizálja. Sokan tökéletességük kifejezésére a nyakukba akasztják.

Ördögfa: A fa alatt átmenni rosszat jelent, mert a fában gonosz lelkek laknak, aki alatta elalszik az a halál megidézése.  

Páva: Királyi madár, a halhatatlanság megtestesítője. Lenyűgöző szépsége miatt lett az indiaiak számára a lélek vezetője.  Színpompás, kitárt farkával a csillagos eget szimbolizálja. A hinduk szent állaként tisztelik. A költészet istennője páván lovagolt a harc istenével, Kartikejával. Indra az istenek feje, a menydörgés és a villámlás istene egy pávatrónon ült.

Réz: Az ősz színe, szimbolizálja a remény valóra válását és a hangulatváltozást.

Rózsa: A titokzatosságot, a teljességet, a szerelmet, a szívet jelképezi. Az ezüst rózsa Brahma tartózkodási helye.   

Szezám: úgy tartják, hogy a magok Visnu földre hulló édes cseppjeiből valók. Isteneknek felajánlott áldozatként is használták.

Szvasztika: Az egyik legősibb Nap-szimbólum, Mint a Nap jelképe, utal a jó szerencsére, a kedvező előjelre. Jelképe a fénynek, a bőkezűségnek, az áldásnak, de a kegyetlenségnek is. A hinduknál szent jel.     

Tamarindfa, vagyis az indiai datolya: a lelkek otthona, mely nem tűr meg semmiféle létet közvetlen a közelében. Ezért nem ajánlatos az utazónak elszenderedni alatta.

Tűz: Agni a tűz, a szent tűzhely és az áldozati máglya istene.

Vadkan: Termékenységisten, aki az emberek iránti jóindulatát azzal is kimutatta, hogy megmentette a Földistennőt.

Vas: állandóságot, keménységet, szilárdságot, erőt, kitartást, türelmet, durvaságot jelképez.

Víz: A születés és halál megtestesítője. Agni a hinduk tűzistene, vízben született. A vízzel összefüggésben vannak az emberi élet nedvei, az anyaöl, az anyaméh és a vér. Rituális mosdással, jelenítik meg a második születést az anyaméhből való újbóli világrajövetelt.

Forrás:elsősorban  Maneka Gandhi és Yasmin Singh, könyve,  Brahma hajszálai, az indiai növények mitológiájából, valamint Puskás Ildikó Indiai jelképek és színek összeállításából.    

További olvasnivaló

Ne így ébredjenek Újév napján!

Remélem, szilveszter este tettek egy pénzdarabot az ablakukba, nem engedték a tüzet kialudni, és legfőképp azt, hogy nem így ébredtek kedves olvasóim! Az utóbbi orvosolható egy jó korhelylevessel, ahhoz pedig...

Folytatás...

Páros és páratlan számok

Elsőként az ókori görögök figyelték meg, hogy az összes páros szám - a kettő (diász) kivételével, amely nem más, mint két egység (monász) - egyaránt felosztható két egyenlő és két...

Folytatás...

Mit jelent, ha az ablakon berepül egy ma…

Miként az a lentebb idézett privát levélváltásunkból végül kiderül, lényegében ezt kérdezte HI nevű olvasóm.Kedves Rosta Erzsébet!Egy veréb, vagy valami hasonló madár berepült az ablakon. Ez rosszat jelent?Várom válaszát!Köszönettel, HIKedves...

Folytatás...

Irán - Éjszaka a lágerban

Legnagyobb meglepetésünkre a Custom Office (vámhivatal) kékinges tisztviselője tud angolul, kellemes benyomást kelt bennünk. A jó megjelenésű, értelmes arcú vámos hamar eljut a triptique-hez, melynek hallatán férjem rosszat sejt. Magyarázza...

Folytatás...

Haszt Szamudrika Sasztra

  Indiában a haszt szamudrika sasztra, vagyis a kézolvasás a szamudrika sasztra, az emberi testrészek vizsgálatával foglalkozó fiziognómia részeként indult önálló fejlődésnek. A hinduk a jó és a rossz előrejelzésére nyolcfajta...

Folytatás...

Egyiptomi kártyajóslás

Az alábbiakban ismertetett meglehetősen egyszerű jövendölési módszer a PLUTONIUS álnéven író ismeretlen szerző 1967-ben Indiában Oriental Mystic Book of Fortune Telling címen megjelent könyvéből való. Vegyünk egy pakli franciakártyát, és...

Folytatás...

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Elfogadom