Rosta Erzsébet weboldala
Nagyobb térképre váltás

Nyugalmasabb környékre vágyunk már, ezért a vasúti felüljárót elhagyva kis keskeny utcán át menekülünk a szédítő forgalom elől. Itt is elsuhannak mellettünk időnként halk személygépkocsik és pöfögő autóriksák, de ezek már közel sem olyan zavaróak. A lejtős utcából szűk kis sikátorok nyílnak, a házakban most végzik az esti teendőket, vacsorát készítenek, virágot locsolnak, a gyerekeknek készítik a fürdővizet. Nagy a gyerekzsivaj, a lefekvés előtti rövidke időt kihasználják a virgonc lurkók. Fogócskáznak, mint megvadult csikók rohangálnak. Az anyukák hiába hívogatják az utcáról befelé csemetéiket, a hívó szavukra rá sem hederítenek, olyan szófogadatlanok, mint a világ más táján élők.  Rezzenéstelen a levegő, szellő sem rebben, megrekedten rátelepszik a környékre. Egymást érik a fák ágai, lepedő nagyságú leveleik mozdulatlanul feketéllnek, óriási legyezőként borulnak fölénk.

Gondterhelten ballag hazafelé egy kecske, teli tőgye majdnem az aszfaltig ér, a bandukoló állat láttán, megint eszünkbe jut, hogy Trivandrumban eddig még egyetlen szent tehénnel sem találkoztunk. Mahátmá Gandhi a kecskét „a szegény ember tehenének” nevezte, mert a kecske is ad tejet, húst, fonalat, bort, trágyát, pénzért eladható, vagy elcserélhető. Betájoljuk a fel-feltűnő Visnu templom tornyát, jó irányjelzőnek bizonyul, csak figyelni kell, és elirányít minket az East Fortig.

Ganésa templomA Ganésa templomban a hívők egy medence falához csapkodják az áldozati kókuszdiókat, amint eltörik egy-egy kókusz, akkorát szól, mintha valakik puskával lőttek volna. A széttört kókuszok illatos vize szertefröccsen. A jókora hindu mandirral szemben két megtermett öreg fa áll, óriásira nőtt koronáikon regimentnyi denevér él. A nappali alvás után már kiébredve, kipihenten frissen röpdösnek, mintha csak rajzanának, feketére festik az eget a megéhezett bőregerek. Ide-oda csapkodnak, lebernyegszerű szárnyhártyáik vitorlaként rezegnek, zizegő hangot hallatnak. Alacsonyan repülnek, röptükben bekapnak egy-két rovart, lepkét. Van miből választaniuk, az utcai lámpa fényének vonzásában milliónyi kis apró bogár röpdös. Fent az égen csillámló csillagok rezegnek, távoliak és nagyon fényesek. A denevéres fák tövében szent emberek gubbasztanak, a feléjük közeledő gyalogosok láttán mindig felélénkülnek, alamizsnáért nyújtogatják kezüket.

A zajos, fényes MG Road emberfolyamából – felénk véve az irányt - időnként kiválnak néhányan. Valószínűleg erre van dolguk, mert nem messze tőlünk elnyeli őket egy sötét kapualj. Furdalja oldalam a kíváncsiság, ugyan hová mehetnek? Tolvaj módjára osonok utánuk, talán látok valami érdekeset. Az udvarból buddhista szentély nyílik, a kiszűrődő sárgás fényben feltűnnek a buddhisták jellegzetes zászlói. Tehát a napzáró elmélkedésre igyekeztek Buddha követői. Illetéktelen kíváncsiságomon elszégyenkezve, azonnal fordulok vissza, semmi keresnivalóm ezen a helyen.
 
Kifelé jövet megakad a szemem a szemközti építményen, mint oly sokszor, most is belefeledkezem a nagyszerű gúlás hindu mandir képébe. Padmaszambhava templom - csak hinduk látogathatjákOly izgató, hogy jó volna ismét közelebbről is szemügyre venni. A megszámlálhatatlan egymásba fonódó szobor mintha csak élne, mozogna, a hindu képzelet tobzódása és a kőfaragók munkájának remeke ez. A Visnu mandirba csak hinduk mehetnek be, de még rájuk is szigorú öltözködési előírások vonatkoznak. A belépés a férfiak számára félmeztelenül, fehér dhotiban, a nőknek pedig csak száriban megengedett. Az ívelt kapun özönlenek befelé a hívők hívja őket az esti ájtatosság, az imától remélt megtisztulás lehetősége. Kívülállóként lesünk be a bazaltoszlopos csarnokba. Képzeletünkre és könyvünkre hagyatkozva képzeljük el, mit rejtegethet a templom mélye. Amint a bedekker írja, a mandapam egyetlen nagy gránittömbből készült, amibe számtalan szobrot véstek. A szentély három fülkére tagozódik, és úgy van megszerkesztve, hogy amikor a vaisnavák hódolatukat, tiszteletüket kívánják kifejezni Istenük előtt, akkor a fülkék bármelyikéből láthatják a világ urát, a középen elhelyezett Visnut. Az ezerfejű adisésa kígyóra támaszkodó Visnut istennők és bölcsek karéja veszi körül. Sridévi, Bhudési, Niladévi istennőkön kívül helyet kaptak a templom belsejében Subramanya és Ganapathy istenek, az emberoroszlán Naraszimha és a kedves, vidám Krisna. Az oltárok előtt délutánonként a kókuszdióhéjban rizst áldoznak az életfenntartó, világteremtő Lordjuknak és avatárási emlékének, s közben mormolják a lelki megbékélést, nyugalmat kérő fohászt: „Teljes amaz, és teljes ez. Teljesből teljes árad ki. Teljesből teljeset vesz el, és a teljes teljes marad. Béke, béke, béke!” A templomról kapta a város a nevét, ugyanis a Thiruvananthapuram jelentése szanszkrit nyelven „Anantha isten városa”, mely a szentélyében található, Visnunak (Padmanabhának) támasztékot nyújtó Ananantha-Sesa kígyóra utal.

A templom történetét olvasva, nem tudjuk, melyik könyvnek higgyünk, nagy a dilemmánk a leírtak körül. A Fodor’s útikalauz szerint nem ismert, hogy mikor építették a Padmanábhaszvámi templomot, egy legenda az i.e. 3000 évekre teszi. A Keraláról szóló ismertető füzetben az időpontot 1733-ra datálják, és felépíttetését a Travankor királyi család egyik híres uralkodójának, Marthanda Varmának tulajdonítják.  A két dátum között mindenesetre elég nagy a különbség. Leghihetőbbnek az tűnik, hogy az eredetileg aprócska templomot az évezredek során állandóan alakíthatták, magasították, toldozgatták, új tornyokkal, új csarnokokkal bővíthették ki. Az idők folyamán, aztán a Visnu mandir monumentálissá nőtt, és lett végül is a fenséges mandir hét emeletes gopuramja (tornya) több mint 30 méter magas.

Muszlim moszkNoha a legtöbb keralai hindu vallású, de jelentős lélekszámú keresztény és muzulmán, valamint kisebb dzsaina és zsidó közösség is él itt. Sétáink során gyakorta találkozunk krisnásokkal, a helyi újságokból tudjuk, hogy Jehova tanúinak is vannak követői, de feltehetően más vallások is képviselve vannak ebben a rendkívül liberális államban. A római katolikusok mellett szólni kell az itteni szír keresztényekről, akik vallásukat a tizenkét apostol egyikétől, Szent Tamástól eredeztetik. Ő az, aki elhozta Jézus mondásainak gyűjteményét az indiaiaknak. Nem tudni, mikor jutottak el a perzsa származású Nesztóriosz (született a 4. század végén – meghalt 451 körül) konstantinápolyi pátriárka eretnek tanai Indiába, aki azt hirdette, hogy Krisztus az egyetlen személy, aki egyszerre teljességgel emberi és teljességgel isteni.

Szent József templomA nesztorianizmus mai napig létezik, de nemcsak itt Indiában, hanem Irakban, Iránban, Észak- és Dél-Amerikában valamint Szíriában is. A Keralában élő nesztoriánusok szektájának tagjai a szír kereszténység követői. Állítólag birtokukban van Máté evangéliumának egyik héber szövege. A szír egyház tagjai most is a hajdanában meghonosodott liturgiát éneklik. A világ legrégebbi keresztény templomai - nemcsak a szír, hanem a római katolikusoké is - itt találhatók. Az ide települt, ún. „fehér zsidók” (árja zsidók) valószínűleg Nabukodonozor elől menekülhettek el, amikor i.e. 587-ben elfoglalta Jeruzsálemet. Vannak azonban fekete, vagyis ind zsidók is.

Az MG Road túlsó végén ugyancsak most készülődhetnek az esti ájtatosságra a gyönyörű Szent Joseph székesegyházban és a szomszédságában álló muszlim moszkban. A zsinagógákban is kezdődik az esti elmélkedés. Kerala India legtöbbfajta vallású állama. Jó volna, ha a világon sok ilyen ország lenne, ahol ilyen tiszteletben tartják mások vallási hitét, mint itt Keralában. A hinduk becsületére válik, az a több mint kétezer éves türelem, amivel viseltetnek a más vallásúak iránt. Le a kalappal előttük, hogy soha nem üldözték sem a keresztényeket, sem a zsidókat.


A régi városkapuA városnak ez a része az East Fort (Keleti Erőd). Ebbe a városrészbe két városkapun lehet bejutni, a rózsaszínre mázolt, szalagokkal körültekert, villanykörtékkel teleaggatott kapukon áramlik a forgalom. Itt található a központi buszpályaudvar, ide futnak be a városi és helyközi járatok, erről a végállomásról indul a kovalami busz is, meg a többi tengerparti járat. Az indítóállomásokon túl sűrű ligetes rész terül el, a fákon milliónyi varjú károg, hangerejükből következtetünk nagy számukra. A két városkapu vonalában, a fal tövében bazársor húzódik, a kis boltok egymáshoz simulnak. Nagy élet folyik itt, még több az ember és a jármű, mint napközben. Szédítő körforgás kavarog vásárló, traccsoló, politizálgató, buszokra várok tömkelege. Ügyesen futnak a gyalogosok az egymást érő járművek között, a vezetők udvariatlanul dudálva söprik le őket az útról, a zebra sem nyújt elsőbbséget, védelmet számukra. A járművek elől szétspriccelnek a járókelők, megállnak, várakoznak az út közepénél, időbe telik, míg átjutnak a túlsó oldalra. A sofőrök a jármű nyújtotta előnytől megrészegülve felsőbb kasztba tartozónak hiszik magukat, egyáltalán nincsenek tisztában az emberek törékenységével, sérülékenységével, csak mennek, mennek feltartozhatatlanul. Ezen a fertályon sincs tehén, kéregető annál több akad, lépten-nyomon beléjük botlunk. A számkivetettek esdeklő hangja kórusban szól; a „Máá rupisz! Máá rupisz!” szavakat mantrázva nyújtogatják felénk remegős tenyereiket. Együttérzés ágaskodik bennem, amibe némi irtózat is vegyül.

Rossz látni a sok kacskalábút, nyomorult csonka kezűt, és az ujjatlan, beesett orrú, oroszlánarcú szerencsétlen leprást. Egyszeriben zavarni kezd a tömeg, látni kezdem, hogy mennyit köpködnek, észreveszem, hogy mennyire szemetelnek az emberek. A férfiak nagyokat sercintve köpik ki a bételtől összegyűlt nyálat szájukból, a friss köpetek undorítóan csillognak, gusztustalan nyomot hagynak mindenhol, járdákon, falakon, plakátokon, amerre csak nézünk, a – szanszkrit irodalomban dél-indiai szokásként említett - bételrágás „nyomai” vöröslenek árulkodóan. Figyelni kell, mibe taposunk, így többet nézünk a földre, mint a lábunk elé, előre. A kommunista párt választasi plakátjaHa időnként leszakadunk, lemaradunk egymástól ijedten nyújtogatjuk nyakunkat, keressük, hol van a másikunk. A standokon felpúpozott gyümölcshegyeken legyek lakmároznak, vonzza őket az erős fény. Virágárusok most is, mint egész nap, fűzik-fonják a füzéreket, némelyikük úgy gubbaszt, mintha kotlóstyúk lenne.

 

Kerala fővárosában – melynek a neve 1991 óta ismét Thiruvanthapuram - a házak falain plakátok figyelmeztetnek a közelgő választásokra, a hatalmas papírokról leolvashatják az érdeklődők a pártok programjait, a gyűlések időpontjait, és megnézhetik a jelöltek fényképeit. Ahová csak nézünk, mindenhol a pártok reklámozzák magukat, Gandhi Kongresszus Pártjának jellegzetes tenyér piktogramját és a Kommunista Párt sarlós kalapácsát felismerem. Ebben a sok istent imádó országban szemünknek furcsa a Marxot, Engelst és Lenint ábrázoló plakát, mint ahogy a sok helyen kiragasztott Sztálin kép is. Mozgalmas itt minden, az elképesztő forgatag, a fülsiketítő fortisszimójú hangzavar, szinte forog velünk a világ. Úgy döntünk, ideje visszatérnünk Kovalamra, jó lesz végre nyugovóra térnünk.