A+ A A-

A here

  • Közzétéve itt: Az emberi test


„A Czuczor-Fogarasi”, vagyis az első tudományos igényű egynyelvű magyar értelmező szótár meghatározása szerint a here (tökgolyó, mony vagy tojás): „A hímállatok nemző része, vagyis hosszúkás gömbölyű, tojáshoz hasonló, s egymásba szövődött edényekből és csövekből álló magtartó a férfiaknál és hím állatoknál.” Mai megfogalmazással a hím nemzőapparátus része, páros szilva alakú szerv, mely a herezacskóban foglal helyet. Feladata a hímivarsejtek képzése, valamint a férfi nemi hormon, a tesztoszteron termelése, vagyis a faj fenntartásának szolgálata. Átlagosan 4-5 cm hosszú, 2-3 cm vastag, tömege 15-20 g, térfogata 14-24 köbcentiméter.

Tudományos elnevezése, a testis latin szó, melynek bizonyság, tanú a jelentése. Talán ezért is mondják rá, hogy az ember férfiasságának, férfi voltának a bizonyítéka. Másrészről a tanúskodással, eskütétellel is kapcsolatba hozható, ugyanis az ókori zsidók eskütétel közben kezüket a heréikre helyezték. E szokásra a Genezis (Mózes első könyve) hivatkozik. (1Móz 23:1-9; 48:29) A nemi szervre helyezett kéz eskütétel közben azt szimbolizálta, hogy a hamis tanúskodással a vallomást tevő személy nemcsak magára hoz átkot, hanem a házára és leszármazottaira is.

A herék hibátlansága, megléte a - férfiasság és a nemzőképesség mellett - a tökéletességet és a tanútételre való alkalmasságot is jelezte. „Akinek szeméremteste zúzott vagy megcsonkított, ne menjen be az Úrnak községébe.” (5Móz 23:1) „Tedd a kezed a tomporom alá!” - mondja Ábrahám háza legöregebb szolgájának. (1Móz 24:2,3)

Egy másik férfi heréire helyezni a kezet eskütétel közben nem tekintették helytelennek, ha szintén férfi volt az illető. Ha viszont egy asszony nyúlt a férfi szeméremtestéhez, a héber törvények szerint kézlevágás járt érte. „Ha két férfi összevesz egymással, és az egyiknek felesége oda járul, hogy megszabadítsa az ő férjét annak kezéből, a ki veri azt, és kinyújtja kezét, és megfogja annak szeméremtestét: Vágd el annak kezét, meg ne szánja szemed.” (5Móz 25:11,12)

Egyes történészek szerint ezt a Bibliában leírt gyakorlatot az ókori rómaiak is átvették, mielőtt a bíróság előtt tanúként megszólaltak volna, jobb kezüket a heréikre téve tettek esküt, hogy csakis az igazat mondják. Részben ez is magyarázhatja azt, hogy az eunuchok és az asszonyok a peres ügyekben nem tanúskodhattak. Sőt - állítólag - az is előírás volt, hogy mindkét here meglegyen. „Unus testis non est testis.” - mondja a latin szólás, vagyis „egy here, nem here.” Persze az is lehet (és talán ez a valószínűbb), hogy ez esetben a testis szó a tanú értelmében használatos, vagyis amiről csak egy ember tud, az nem tekinthető bizonyítéknak.

A here megérintése eskütétel közben nemcsak Közel-Keleten és az ókori római birodalomban volt szokás, hanem a hinduk is hasonló gyakorlatot követtek, amikor igazmondásuk bizonyságául kezüket Nandí bikának, Siva isten szent hátas állatának heréire tették.

Bár a fajfenntartásban játszott fontosságában ókori eleink sem sokat tévedtek, szerepüket azonban túlértékelték. Anaxogorász (i.e. 500k - i.e. 428k) például - ellentétben a modern tudománnyal - azt állította, hogy a férfi mag a jobboldali heréből származik, a női pedig a baloldaliból. Innen már csak egy apró lépés volt annak „felfedezése”, hogy a megfelelő here elkötésével, garantálható a születendő gyermek neme. Ezen kívül azt is tudni vélte, hogy a fiú magzat a méh jobboldalán, a leány a balon fejlődik ki. Hippokratész (i.e. 460 - i.e. 375) és követői ugyancsak nagy jelentőséget tulajdonítottak a jobb és a bal megkülönböztetésének, szinte meggyőződéssel állították, hogy sokkal súlyosabbak a jobb oldal betegségei. Például a jobb here hideg voltát, vagy visszahúzódását a halál előjelének tartották.

Arisztotelész (i.e. 384 - i.e. 322) szerint „magot csak a férfi termel, ez okozza a menstruációs vér megalvadását, és ez a keverék (koagulátum) hozza létre az embriót.” Emellett azt is megjegyezte, hogy a férfi magja határozza meg az embrió alakját; nők nem termelnek magot, az ő heréik (petefészkeik) - akárcsak a férfiak mellbimbói - fölöslegesek és haszontalanok. Megfigyelte továbbá, hogy sem az eunuchok, sem a nők nem növesztenek szőrzetet a mellükön, amit a herék hiányának tulajdonított. Néhány évszázaddal később Galénosz (130-200) ugyancsak ezt az elméletet tanította.

A görögök azt is észrevették, hogy a jobb here többnyire nagyobb a baloldalinál, míg az utóbbira az jellemző, hogy valamivel mélyebben csüng testesebb „párjánál.” A méretkülönbséget azzal magyarázták, hogy jobb here termeli az erősebb, értékesebb férfi magot, azt pedig, hogy a bal lejjebb lógott, az alacsonyabb rendű voltával indokolták. Megállapították, hogy a kicsi heréjű személyekből hiányzott a férfiasság, míg a herék nélkül született, vagy a heréjüket elvesztő férfiak képtelenek voltak gyermekeket nemzeni.

Mivel a herék elkötése általában csak 50 százalékban váltotta be a reményeket, a fiú vagy leány utód biztosítása érdekében más módszereket is kipróbáltak. Idős Plinius (23 v 24 – 79) például a bolha útifű nedvének fogyasztását javasolta a fiúgyermek nemzéséhez; az általa gyakran idézett a görög Glaukiasz (i.e. 3. század) pedig a bogáncsról volt hasonló véleménnyel. Id. Plinius leírásából ismert az a hiedelem, mely szerint a várandós kismama is tehet érte, hogy fia szülessen, ehhez étkezésre nyúlherét, vagy teljesen csupasz nyúlmagzatot fogyasztania.

De nemcsak az utódlásban kap fontos szerepet a here, megjelenik más babonás hiedelmekben is.Varáha Mihira, a Brihat Szamhitá szerzője szerint, akinek egyetlen heréje van, fulladásos halálra (vízbefúlásra) számíthat; a különböző nagyságú herék birtokosa viszont élvezetét fogja lelni a szeretkezésekben. Akinek egyformák a heréi, királlyá lesz; akinek azonban magasan ülnek, nem reménykedhet hosszú életben; ellentétben az alácsüngő, lelógó herék szerencsés gazdájával, aki akár a száz évet is megélheti.

A 16. századi Kanadában fogamzásgátlásra a következő érdekes módszert javasolták: Hódok heréit megdarálták, majd összekeverték alkohollal, megfőzték és megitták. (Az kétséges, hogy ez a módszer egyetlen terhességet is megakadályozott volna, az viszont több mint valószínű, hogy kiváló ital lehetett.)

Dél-Afrikában a hosszan elhúzódó háborúk során a katonákat gyakran kasztrálták, hogy így növeljék a harci szellemüket. A meggyilkolt ellenség szívéből, májából és heréiből húslevest főztek, amit megettek és harci festékként is felhasználtak.

A szudáni kuku törzs tagjai nem szívesen mennek olyan férfival vadászatra, akinek csak egy heréje van, mert biztosak benne, hogy zsákmány nélkül fognak visszatérni. Háborúban még rosszabb a helyzet, mert a csatában állítólag azok esnek el legelőbb, akik a harcos hiányzó heréjének oldalán tartózkodnak. Szerencsére ez esetben a baj megelőzhető, ha mindig a „jó oldalon” tartózkodnak, vagy ha a megfelelő zsebükbe egy követ tesznek. Ezzel ugyanis „visszaáll az egyensúly”, és az egyheréjű harcos fog elesni.

Arra az esetre, ha a tehéncsorda őrzése közben testünket a gonosz szállná meg, egy portugál babona azt javasolja, hogy vegyük le a kalapunkat (vagy sapkánkat), tegyük a heréink fölé, majd dobjuk át a tehenek feje fölött. Mások szerint a gonosz ellen a ruta levele a leghatásosabb.

Régóta ismert az a primitív analógiás elgondolás, hogy az alakjukkal, megjelenésükkel az emberi test egyes részeire emlékeztető élő szervezetek rendelkeznek az adott testrész értékeivel, tulajdonságaival. Ezért tartották (vagy tartják ma is) vágykeltő, potencianövelő hatásúnak a herékre vagy hímvesszőre hasonlító zöldségek, gyümölcsök, állatok vagy állati testrészek fogyasztását. Mintegy 2000 éve például észrevették, hogy az orchidea (orchis morio vagy agárkosbor) gyökérgumói feltűnően hasonlatosak a herékhez, ezért porrá őrölt gyökereit kecsketejben feloldva itták a férfierő növelése érdekében. Állítólag az orchidea volt a legfőbb alkotórésze a szatürionnak, a görög mitológia kéjvágyó szatírjai szerelmi eledelének is.

Ugyanez a megfontolás állhat az avokádónak tulajdonított vágykeltő hatás mögött is. Az avokádó azték neve, az ahuacatl ugyanis szószerinti fordításban herefa, mellyel arra utalnak, hogy a gyümölcsei párokban lógnak, és nagyon hasonlítanak a férfiak heréire. Ezért az avokádó szüret idején az aztékok asszonyaikat, leányaikat nem engedték ki a házukból, mert attól féltek, hogy elveszítik tisztaságukat. Ez a stigma évszázadokon át az avokádón maradt, még a múlt század 20-as éveiben is kihasználták előnyeit a reklám kampányokban.

Idővel a herék olyannyira a férfiasság szimbólumaivá váltak, hogy azokra a személyekre, akik nem úgy viselkednek, ahogyan azt a társadalom a férfiaktól elvárja, azt mondják, hogy „elvesztette a golyóit”. A szembetűnő gyengeséget vagy döntésképtelenséget a nőiességgel azonosították, ugyanis a szexisták szerint e tulajdonságok a nők jellemzői, akiknek nincsenek heréik. Innen eredeztethető, e logika alapján magyarázható a férfiakkal agresszíven beszélő és viselkedő asszonyokra használt „golyói vannak” mondás. Sokfelé ma is megbélyegzik azt a férfit, aki fölött az asszony uralkodik, hiszen ezzel azt jelzi, hogy „elvesztette természetes felsőbbrendűsége látható szimbólumát, vagyis a férfiassága lényegét.”

Herékről álmodni a férfiúi önbizalmat, a nyers erőt, energiát, a termékenységet vagy a szexuális hajtóerőt szimbolizálja. Olykor azonban a szexuális képességünk miatti aggodalmunkat is jelezheti. Alternatív értelmezésben arra utal, hogy az előttünk álló feladat megoldáshoz nagy elszántságra van szükségünk.

A herék a férfi szexuális képességét vagy libidóját fejezik ki. Elvesztésüket, vagy apró voltukat rendszerint csapásként élik meg a férfiak, szorongást érezve amiatt, hogy képesek-e kielégíteni partnernőjüket.

Asszony álmában a here a teherbe esés vágyáról, a szexről, olykor ez utóbbi fizikai oldaláról szól.

További olvasnivaló

Az indiai fiziognómia és kiromantia er…

Ellentétben a nyugati világgal, amely a tenyérjóslást babonának tartja, Indiában a kéz- és a testjelek vizsgálatát mindmáig komoly tudománynak tekintik. Az indiaiakat már jóval az időszámítás előtti időkben...

Folytatás...

Miért temetik el a halottal egy kisgyer…

Kedves Erzsébet!Igen nagy tisztelője vagyok annak a tudományágnak, amit Ön is kutat, de nagyon keveset tudok róla. Most egy kérdéssel keresném Önt, nagyon megköszönném, ha segítene. Szeretném megkérdezni, hogy az...

Folytatás...

Az állatok párválasztási, udvarlási…

Az állatok párválasztása, udvarlása többféle módon történhet: lehet agresszív, békés, kedveskedő, szeretetteljes, ajándékozó, manipuláló, félrevezető, jópofa, mindez attól függ, milyen produkcióval tudják a nőstények tetszését elnyerni, ugyanis azok a vetélkedés...

Folytatás...

Vegetáriánus konyha Indiában

Étkezési szokások Az indiai háziasszonyok naponta háromszor főznek, mivel az előző étkezésből megmaradt, állott ételt nem szolgálják fel. A kész ételt azonnal, frissiben tálalják. A menük általában 3-4 fogásból állnak...

Folytatás...

Körtécske kézelemzése

A kéz színe megtévesztőnek tűnik - lehet, hogy csak árnyék vetődött tenyerének egyes részeire -, ezért az értékelésnél nem mertem figyelembe venni. Ha a valóságban is kékes-lilás a Vénusz-domb és...

Folytatás...

A tehetség, a rátermettség jelei a k…

Bár a klasszikus kézelemzőket is foglalkoztatta a tenyéren és ujjakon megfigyelhető különféle adottságokra, speciális képességekre utaló jelek, mintázatok azonosítása, és ilyen leírásokkal a régebbi - a múlt század elején vagy...

Folytatás...