A+ A A-

Teve: dromedár és baktrián

  • Közzétéve itt: Állatvilág


A mai teve ősei 40 millió évvel ezelőtt még Észak-Amerikában éltek, és a feltevések szerint onnan a pliocén korszak közepén, az Alaszkát Csukcsfölddel összekötő Behring-földhídon jutottak át Ázsiába, majd végül Afrikába. Eredeti élőhelyükön, Észak-Amerikában kihaltak, Ausztráliában pedig csak vadon élnek. Noha Dél-Amerikában sincsenek tevék, ott megtalálhatók a rokonaik: a teveféle lámák, alpakák, vikunyák és guanakók. A ma is élő két tevefajta - az egypúpú dromedár és a kétpúpú, rövidebb lábú baktrián - Ázsiában alakult ki.

Vadtevek Beludzsisztánban - PakisztánA tömjén-kereskedők több ezer éve, mintegy 4000-4500 évvel ezelőtt szelídítették meg a tevét, és szoktatták őket arra, hogy málhás állatként megtegyék a Dél-Arábia és a Közép-Kelet északi részei közötti hosszú, kimerítő utat. Feltehetően már abban az időszakban nevezték el a tevét, a sivatag hajójának. A régi arabok körében teherhordó állatként használták, de az izraeliek hátas állatként is hasznát vették. Az ókori keleten a tevét gyakran, mint harci állatot vették igénybe. A teve a sivatagi lakosok számára egyre nélkülözhetetlenebbé vált, a szállítás, a tej, a hús, a gyapjú és a bor elsődleges forrása lett. Vérét áldozati szertartásnál használják: Kenya és Szomália egyes részein, a telihold ünnepe idején, vagy ha esőért fohászkodnak, engesztelő áldozatként leölnek egy tevét, melynek vérével a klán minden tagjának, valamint a csorda tevéinek a fejét meglocsolják.

Az Ószövetség a tevét, mint tisztátalan állatot említi, akinek húsából enni bűnös cselekedet volt. Az Újszövetségben ugyancsak több helyen találkozhatunk e hasznos állattal. Keresztelő János ruhája teveszőrből készült; Jézus az egyik mondása szerint, könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni a mennyek országába. Jézus Krisztus ezzel azt fejezte ki, hogy nagyon nehéz megtérnie annak az embernek, akinek a szíve földi gazdagságon csüng. A hasonlat értelmezéséhez tudni kell, hogy a keleti városok falain rendszerint voltak kis kapuk, amelyeken a főkapu bezárása után a későn érkező utasokat bebocsátották. Ezeket „tűfoknak” nevezték; ahhoz, hogy a teve ezen átjuthasson, le kellett térdelnie, terhét le kellett venni róla, és úgy csúszott át rajta.

A tevék azon kevés lények közé tartoznak, amelyek szoros kapcsolatot alakítottak ki az emberrel. Közép-Kelet, Közép-Ázsia és Észak-Afrika számos vidékén a hagyományos életvitel a teve nélkül, sohasem alakulhatott volna ki. A helyváltoztatás és a szabadság, melyet a teve biztosított a sivatagi arabok számára, nagyban hozzájárult független kultúrájuk kialakulásához és önállóságukhoz. Ezek a nomád népek az emberek gazdaságát nemcsak a tevéik számával, hanem azok sebességével, életerejével és kitartásával is mérték.

A modern időkig a teve volt a karaván kereskedelem gerince, Afrika és Ázsia nagy részében a gazdaság központi pillére. A lakott területeken a karavánszerájok a városok külterületein helyezkedtek el, üzleti központokként funkcionáltak, és információforrást nyújtottak a városlakóknak a külvilágról.

A tevék öt-hét napot is kibírnak étlen-szomjan, és a testsúlyuknak a negyedét is elveszíthetik anélkül, hogy ez bármilyen jelentősebb kihatással lenne életfunkcióikra, károsodna egészségük. Miközben a katasztrofális aszályok idején a pásztorok az összes marhájukat, birkájukat és kecskéjüket elvesztették, addig tevéik 80 százaléka túlélte a szárazságot, azon képességüknek köszönhetően, hogy tartalékolni tudják a vizet, és jól tolerálják a dehidratációt. A teve néhány hónapig megvan víz nélkül, ha nem kell dolgoznia, és a tápláléka elég nedvességet tartalmaz. Még a sós vizet is megissza. A teste néhány perces ivás után rehidratálódik, 5-10 perc alatt több mint 100 liter vizet képes elfogyasztani. A szomjas teve a normális mennyiség ötödére képes csökkenteni a vizeletét, és olyan száraz ürüléket produkál, melyet a pásztorok tűzgyújtásra tudnak használni. A tevetrágya fűtőértéke nagyobb, mint a fáé, ráadásul kevésbé füstöl.

Felszerszámozott teve Taxilában - PakisztánA tevék kedvenc eledele a datolya, a fű és a különböző magvak, mint amilyen a búza és a zab, de kietlen tájon, ahol kevés a táplálék, megeszik a szúrós, tüskés bokrok leveleit, a tövises növényeket, vagy bármit, amit találnak, így a csontokat, magvakat, száraz füvet, sőt olykor még a gazdájuk sátrát is!

Még ma is elég sokan hiszik el azt a tévhitet, hogy a teve vizet tárol a púpjában, s ezért bírja oly sokáig ivóvíz nélkül. Valójában a teve púpjában nem víz, hanem zsírszövet van, amelyet bőség idején elraktároz, ínséges időben pedig lebontja. A zsírok biológiai lebontásakor nemcsak energia keletkezik, hanem melléktermékként víz is, s ebből az állat fedezni tudja vízszükségletét. Sokkal hatékonyabb a raktározás, mint folyékony víz formájában, ráadásul a zsírral tömött púp hőszigetelő hatású is, ami nagy előny a kontinentális sivatagokban, ahol a felülről tűző nap heve elől nemigen van hova elrejtőznie.

A teve alkalmazkodóképességének fontos eleme az izzadásának a minimalizálása. A finom bolyhos szőrzete jól szigeteli a testét, és csökkenti a hő felvételét. A teve teste 41 °C-ra is felmelegedhet, mielőtt izzadni kezdene. Ez csökkenti a hőmérséklet különbséget a teve és a környezete között, aminek következtében a felvett hő és a vízveszteség kétharmadával csökken. Mivel a teve testhőmérséklete általában alacsonyabb a levegő hőmérsékleténél, a pihenő tevék azzal is védekeznek a hőség ellen, hogy egymásnak támaszkodva, szorosan egymás mellé állnak. Ahol télen tartósan hidegre hűl a levegő, ott vastag bozontos szőrt növesztenek, melyet kitavaszodván levedlenek.

A teve fejésével és főleg a tejével kapcsolatban számos babona és hiedelem él. Mivel a tevetejnek gyógyító és misztikus hatása van, ennek érdekében a tevéket csak bizonyos kiválasztott családtagok legeltethetik. Indiában a tevetejet használják a vízkór, a sárgaság, a lép betegségei, a tuberkulózis, az asztma, az anémia és az aranyér gyógyítására. A népgyógyászok azt mondják, hogy aki tevetejet iszik, lefogyva visszanyeri jó alakját. De nemcsak a fogyni akaróknak adnak tevetejet, hanem a betegeknek, az öregeknek és a gyermekeknek is, egyrészt azért, mert egészséges, másrészt a tevetej erősíti a csontokat, elősegíti a csontképződést.

A Sínai-félsziget beduinjai minden belső betegség gyógyítására alkalmas tartják a tevetejet. A tevetejről feltételezik, hogy erőt ad, és az összes baktériumot kiűzi a testből. Ez azonban csak akkor igaz, ha a teve meghatározott, a különböző gyógyírék készítésére használt bokrokkal és növényekkel táplálkozik. Annak a tevének a teje, amelyik csak száraz füvet, szalmát eszik, nem rendelkezik ezekkel a gyógyhatásokkal.

Szomáliában a pásztorok között az a hiedelem járja, hogy varázslatos hatású az előző napot követő éjszakán fejt tevetej, amikor a teve hosszú szomjazás után először ivott. Úgy vélik, hogy aki ebből iszik, képes eltávolítani a lábába fúródott tövist, még akkor is, ha az már a gyermekkora óta ott van.

A Szaharában még ma is él az a szokás, hogy az idegent egy kiválasztott teve tejével kínálják meg, arra az esetre, ha az illető esetleg rontást okozna, csak azt a tevét érintse az átok, melynek a tejéből fogyasztott.

A Kenya keleti, valamint Szomália déli részén élő rendille törzsbéliek ma is hisznek az előjelekben, különösen azokban, melyek állataikkal kapcsolatosak. Például azt, hogy a kiválasztott tevebika melyik irányból közelíti meg a táborhelyük, jó vagy rossz előjelként értelmezhetik. Egy másik hiedelmük szerint a sátortáboruknak abba a sarkába, mely felől az ellenség támadását vélik, egy jóindulatú tevét kötnek ki, hogy védelmet nyújtson számukra.

A tevével kapcsolatban számos erotikus hiedelem is kialakult. Etiópiában a tevetejet régóta hatásos afrodiziákumnak vélik. Muhammad an-Nefzawi, a 15. században élt író az arab szerelmi kultúráról szóló Illatos kert című könyvében azt javasolja a férfiaknak, hogy a teve púpjából kiolvasztott zsírral kenjék be hímtagjukat, közvetlenül az egyesülés előtt. Így csodákra lesznek képesek, és a nők áldani fogják őket. Egy másik „receptje” szerint, aki a teve tejét mézzel elkeverve rendszeresen fogyasztja, annak csudamód megnő férfiúi ereje, és hímtagja éjjel-nappal készenlétben áll. De ajánl gyógyszert a meddőség kezelésére is, ehhez a nőnek a teve púpjának velejével kell bekenni a no vulváját, miután elvégezte a havi vérzést követő tisztálkodást.

A sivatagi népek körében, ahol a tevére – az életkorától, nemétől, színétől, hangulatától, mozgásának sebességétől stb. függően – több tucat elnevezés létezik, számos vele kapcsolatos szólás és közmondás forog kézen-közön. Ezek elsősorban az arabok, az afrikaiak körében ismertek, de vannak köztük ázsiaiak is. Az arabok, ha úgy látják, hogy valamilyen rossz szokás van kialakulóban, azt mondják: „Óvakodj a teve orrától!”. (Ez esetben a teve orra egy metafora, mellyel arra utalnak, hogy az orra után az állat többi testrésze jön, vagyis az apró kellemetlenség hamarosan elviselhetetlenné válik.)

Két teve egy ToyotábanAzok a szólásaik – miszerint: a tevének és vezetőjének különbözőek a céljaik; aki elcsen egy tojást, az el fog lopni egy tevét is; ha a teve bedugja az orrát egy sátorba, hamarosan a teste is követi; vagy, hogy az utolsó szalmaszál töri fel a teve hátát – kiváló teve- és emberismeretükről árulkodnak. Ebbe a sorba illeszkedik a muzulmánoknak szóló - „Bízz Allahban, de jól kösd ki a tevédet!” – jó tanácsuk is.

Egyiptomi megállapítás, hogy a kutyaugatás nem fenyegeti a teveháton ülő embert (ezzel egyébként a berberek is egyetértenek), a szolga pedig arról ismerszik meg, hogy felmászva a tevére, mindkét púpját meg akarja ülni.

A teve értékét mutatják a libanoni példabeszédek. Egykoron a jó tanács egy tevét ért, most, amikor ingyen van, senkinek sem kell. Ha szerelembe esel, szerelmed legyen egy szép leány; ha lopnod kell valamit, az egy teve legyen.

Ghánában és Guineában ismert közmondások, hogy a teve sosem viccelődik egy társa púpja láttán, és nem bámulja meg a saját púpját.

Nigériában az igazságot tartalmazó megfigyelés járja, hogy az elefánt lábnyoma eltapossa a tevéét.

Az irániak bölcs meglátása szerint a teve nem aprózza el az ivást, vagyis egy teve sohasem iszik kanállal, és azt is mondják, hogy ahol egy tevét egy tumánért adnak, ott a szamár fabatkát sem ér.

Egy kurd közmondás szerint könnyebb rávenni a tevét a vizesárok átugrására, mint a bolondot az ésszerű gondolkodásra.

Az afgánok, amikor azt mondják, hogy ha tevét akarsz tartani, jó nagy ajtóra van szükséged, az állat méretére hívják fel a figyelmet.

A hinduk bölcsen azt javasolják, hogy akkor becsüljük meg a teve magasságát, amikor még a hegy lábánál van, s a jó ember szerintük olyan, mint az édességeket hordozó teve, aki töviseket eszik.

A törököknél és az Arab-félszigeten a halált a fekete tevével azonosítják, mely minden ajtó előtt letérdel, és előbb-utóbb fel kell rá ülnie az embernek.

Számos magyarázata van a „teveálomnak” is. Az álomfejtők szerint, ha az ember tevével álmodik, nagyobb óvatosságra van szüksége, mert feltehetően túl sok terhet cipel a vállain. Az ilyen személy hajlamos magába fojtani az érzelmeit. Meg kell tanulnia felejteni és megbocsátani. Ugyanez az álom más értelmezésben nagy problémák megoldására, akadályok leküzdésére való képességet jelez. A következő variáció szerint álomban tevét látni, indulatot és frusztrációt jelent, mert a megoldottnak vélt problémák visszatérnek. Áruval felmálházott tevével álmodni azt jelenti, hogy az erőfeszítés és a gondosság elnyeri jutalmát. Ha valaki „tevegel” (tevén lovagol) álmában, az arra utal, hogy az álmodó szeretné, ha mások is felelősséget vállalnának a tetteiért. Aki tevevásárlással álmodik, annak a befektetései, üzleti tranzakciói sikeresek lesznek. Az üzbégek babonás értelmezése szerint viszont, aki fehér kígyóval vagy tevével álmodik, gazdag lesz.

Mindezeken túl, az álomfejtők arra is felhívják az érdeklődők, hogy figyeljék meg, a teve mivel van megpakolva, és mi látszódik a környezetében, mert a teve az ember személyiségét és emlékeit is reprezentálhatja.

További olvasnivaló

A tenyér vonalai

Rohiní A Rohiní rékha a hüvelykujj körül ível. Férfiaknak a bal tenyerén, a nőknek a jobb tenyerén lévő Rohiní rékha a fontos, jelentése azonban ugyanaz. A normál...

Folytatás...

Tamás kézelemzése

Az ujjvégződés nélküli tenyérképekről elég problémás megállapítani azt, hogy ujjai milyen hosszúak, csak részben hasonlíthatók össze egymással, és az sem egyértelmű, hogy, milyen végződésűek. Nem látszódik, hogy ujjai és...

Folytatás...

Vassjani kézelemzése

  A tenyereiről készült képeket összehasonlítva a két kézfejéről készült fotókkal, a bal tenyerén hihetőbbnek tűnnek az arányok az ujjai és tenyere között, mint a jobb, vagyis az aktív kezet ábrázoló...

Folytatás...

Április

A harminc napos április eleinte a római év második hónapja volt, a Julius Caesar által bevezetett Juliánus-naptárban lett a negyedik. Ezt a hónapot a rómaiak a szerelem és a...

Folytatás...

Csilla kézelemzése

Kezére nézve, összehasonlítva ujjait a tenyerével, láthatóan a tenyere dominál. Ha tenyerébe hajtaná az ujjait, a középső ujja valószínűleg tenyere közepe alatt végződne. Ez normál hosszúságúnak számít, ami materiális...

Folytatás...

Gyerek-kezek

A gyermek kezének értékelése, típusának meghatározása elsősorban azért fontos, mert - nem megfelelő döntések esetén - különböző problémák adódhatnak abból, ha a gyerek keze eltérést mutat a szüleitől. Ha...

Folytatás...