Rosta Erzsébet weboldala


Mintha valamennyi majom feltűnési viszketegségben szenvedne, kiválóan értenek ahhoz, hogy felhívják magukra a figyelmet. Hajlamosak önmutogatásra, ha mancsukba tükröt adnának, mindig abban nézegetnék magukat. Okosak, vidámak, játékosak és végtelen kíváncsiak. Ugyanakkor gyakorta tartják őket agyafúrt, kapzsi, kétszínű, türelmetlen lényeknek.

A régi görögök szerint a cerkóf majmok egykoron emberek voltak, akiket Héraklész büntetésből változtatott majommá. Az egyiptomiak a cerkóffejű Thot istenüket tekintették az írás, a számok és az idő feltalálójának. A mexikói maják a majmokat a matematika megteremtőinek tartják. A görögök, az egyiptomiak és a maják feltevéseit igazolja a majmok nagyfokú intelligenciája, kézügyessége és eszközhasználata.

Diodórosz ókori görög történész a cerkófokról azt írta, hogy "a testükön kívül hordják a méhüket", amin a gyulladt, duzzadt, rózsaszín nemi szervüket értette. E külső jegy alapján, valamint gátlástalan szexualitásuk miatt fordultak el utálattal a majmoktól a keresztények. Ugyanakkor a gorillák az ember barátainak számítanak, gyöngédek, ügyesek, viszont a mítoszok King Kongja végtelen agresszív.

A hinduk szemében a majom szent és sérthetetlen állat. Indiában a majomkultusz kialakulása az i.e. 500 körüli időkre tehető. Majomistenük - Váju szélisten és egy nőstény majom fia, Hanumán - az egyik legnépszerűbb hindu félisten, a Rámájana eposz egyik fontos szereplője. Ráma isten jóakaratú védőszelleme, bátor és hűséges kísérője. Az eposzban Hanumán csodákra képes, szabadon változtatja alakját, nagyságát, repülni is tud, képes dombokat, hegyeket kiszakítani a földből. Segíti Ráma feleségét, Szitát, Srí Lanka gonosz királyától, Rávana démontól visszaszerezni. Gyakorta ábrázolják Ráma és Szita előtt, vagy harcias külsővel, kezében buzogánnyal.

Mivel Ráma a Visnu főisten egyik megtestesülése, Hanumánt az egész szubkontinensen vallásos tiszteletben részesítik, a számos róla elnevezett templomban a szabadon élő majmokat a hívok bőségesen ellátják élelemmel. A majomistent legtöbbször az erő és a fortélyosság jelképeként jelenítik meg, de elsősorban a bátorsága, ereje, lojalitása, odaadása és az igazságszeretete miatt becsülik. Születésnapját minden évben Chaitra (április) teliholdjának napján, napkeltekor ünneplik meg. A vörös képű majmokat India nagy részén azért respektálják, mert hasonlítanak Hanumánra, róla nevezték hanumán majmoknak, a legelterjedtebb indiai majmokat. A majomistent a nappal, a széllel és a zivatarral hozzák kapcsolatba, a tudományok mesterének, a falusi élet pártfogójának is tartják.

Orángután bébiA majom azonban nem csak Indiában közkedvelt, a dél-kínai és a tibeti mitológiában is kitüntetett szerepet kapott. A tibetiek egy démonnő és egy majom nászából származtatják magukat. Szun Vu-kung, a kínaiak varázsképességekkel megáldott majma születésekor egy kőtojásból pattant ki. Később a majmok királya lett, majd többedmagával ellopta a hosszú életet és halhatatlanságot biztosító őszibarackokat. Felforgatta a mennyei palotát ezért büntetésül Buddha egy hegyet rakott rá, hogy így fékezze meg a rakoncátlan állatot. Fogságából egy buddhista szerzetes szabadította ki, aki ezután zarándokútra indult Indiába. Szun Vu-kung elkísérte őt, és csodálatos képességeivel mindvégig segítségére volt. Ő a hőse annak a 16. században született kínai fantasztikus regénynek, amit Vu Cseng-en írt, és Hszi-ju-csi, vagyis Nyugati utazás néven ismert. Kína egyes részein a majmot Mennyei Bölcsként imádták. Majomisten fesztiválokat manapság is rendeznek Kínában és Hong Kongban.

A kínai mitológiában a majom a buddhizmus előtti időkben jelenik meg, a kínai zodiákusok majmáról i.e. 1100 körül történik említés. A kínaiak hold-kalendáriuma szerint egy teljes ciklus 60 évig tart, egy-egy állatövi jegyet 12 állatról neveztek el. Közülük a majom az egyik. A majom jegyű emberekről tudni vélik, hogy pozitív sugárzásúak, fémes eleműek. Kínában legutóbb 2004 volt a majom éve, legközelebb 2016-ban lesz.

A majom folklór Japánban a buddhizmus megérkezése után, a 6. század közepén kezdődött, és a japán sinto-buddhizmushoz kapcsolható. Náluk a majom hol az istenek hírnöke, hol pedig az istenek fizikai megtestesülése. A néphagyomány és a földjóslás művelői szerint a majmok védelmet nyújtanak a démonok, a betegségek ellen, segítik a termékenységet, a gyerekszülést és a harmonikus házasságot.

A japánok úgy tartják, hogy a „nem látok, nem hallok és nem mondok rosszat” tanítást szimbolizáló, a szemeit, füleit és száját kezeivel eltakaró három majmot ábrázoló faragás először náluk, a Hiei hegyen található híres buddhista kolostor oszlopcsarnoka fölött, volt látható. A majmok gesztusai a mai kor számára azt tanítják, hogy ha nem látunk, nem hallunk és nem beszélünk, akkor a baj elkerül minket. Azaz a bölcs ember megfontolja, hogy mit nézzen, mire figyeljen, és mit mondjon. Megvizsgálja a következményeket, gondol a jövőre, és ha nem tudja, mitévő legyen, kérdéseket tesz fel. Feltehetően ez magyarázhatja, hogy Mahátma Gandhi, akinek életelve volt a „nem birtoklás”, egyetlen kivételként a három kicsi majom szobrát megtartotta magának.

Sri Lankán a bagolyszemű makik családjába tartozó lóriról azt feltételezik, hogy lármájával a házba hívja a gonosz szellemeket, ezért nagy félelemmel vannak iránta. Azt mondják, hogy aki megérint egy lórit, pont olyan sovány és csontos lesz, mint o. Ha egy lóri majom mereven néz az emberre, vagy integet neki, azt különösen rossz előjelnek tartják.

Thaiföldön nem szabad majmot elcserélni, mert a legközelebb születő gyereknek olyan vékony csuklója lesz, mint amilyen az elcserélt majomé volt. Japánban a gyerekeknek majmokhoz hasonló játékokat adnak, mert úgy tartják, hogy a majmok képesek elűzni a gonosz szellemeket.

Amerikában, Guatemala és Mexikó majái, az olykor ikeristenként is ábrázolt, üvöltő majomistent imádták, akit a művészetek, a zene, az írnokok és a szobrászok patrónusának tartottak. A maja kalendáriumban az üvöltő majom a jóslás, a rituálék és a történelem ismeretére utal. A mexikói azték mitológiában a majmot a Nappal társították, aki felett Kokopelli, a virág, a mulatság és a termékenység istene őrködött.

A különböző mesékben a majmot kezdetben ostoba, hiú és rosszindulatú lényként ábrázolják. Azonban mindegyik tradícióban a majom tanul a leckékből: megváltozik, és végül megszabadul a hibáitól. Ezáltal a majom a megbánást, a felelősséget, az áldozathozatalt és a megüdvözülés ígéretét testesíti meg mindazok számára, akik őszintén keresik ezt. Végül is a majom egy szimbólum, melynek értelmezése attól függ, hogy mire asszociálunk, amikor rájuk gondolunk. Így reprezentálhatják a bujaságot, az önelégültséget és hamisságot, de pozitív szerepükben az agilitás, az inspiráció, a szabadságérzet és az utánzás képessége miatt, kedvező a megítélésük. Ezért a majmok, mint szimbólumok kettős- vagy iker-jelentéssel bírnak.

Viselkedésükkel, természetükkel összefüggésben, példájukra hivatkozva az évszázadok során a népi megfigyelés számos közmondást alkotott. Noha nálunk a majom csak többnyire az állatkertben, vagy a cirkuszban látható, ez alól mi magyarok sem vagyunk kivételek. Jól ismert az a mondásunk, hogy a majomnak is szép a maga gyereke. Ez azt jelenti, hogy minden szülőnek a saját gyereke a legszebb, függetlenül attól, hogy a valóságban milyen kinézetű csemetéje. Egy közmondásos hasonlatunk szerint úgy szeret valakit, mint majom a fiát. A majomszeretetről az olyan szülő jut eszünkbe, aki túlságosan kényezteti és elrontja gyerekét.

„Saru mo ki kara ochiru.” - mondja a japán, vagyis semmi sem tökéletes, hiszen „még a majom is leesik a fákról”. Hasonlóan vélekednek a koreaiak is, akik a „Ne feledd, még a majmok is leesnek a fákról” szavakkal figyelmeztetnek a váratlan veszélyre. Egy másik japán közmondás szerint a menyasszonyok és az anyósok úgy vannak egymással, mint a kutyák és a majmok, vagyis ki nem állhatják a másikat.

Találóak a kínaiak majmokkal kapcsolatos megállapításai is: Ha mogyoróval fizetsz, majmot kapsz cserébe. Még egy tigris sem bír el egy csapat majommal. A majmok szétszélednek, ha a fájuk kidől.

Afrikában ugyancsak jó néhány közmondás kering a majmokról: Aki kukoricát akar termeszteni, békét kell kötnie a majmokkal. Ha a pénz a fákon teremne, a legtöbb ember a majmokkal házasodna. Az öreg majmok nem azt mondják a fiatalabbaknak, hogy vigyázzanak a fán, hanem csak a talajtól való távolságra emlékeztetik őket. A majom gyakori próbálgatással tanul meg leugrani a fáról. Azon a napon, amikor eljön a majom halálának az ideje, az összes fa csúszóssá válik. És egy mozambiki közmondás: Egy kiszáradt fán nincsenek majmok.

A spanyolok mondása, hogy a majmok megmosolyogják a szamarat, míg a Brazíliában letelepedett portugálok szerint, ha a folyó piranhákkal van tele, a majom szalmaszállal iszik.

Az afgánok bölcs megállapítása, hogy a részeg szamár sohasem emlékszik a majom harapására. A filippínók szerint pedig attól, hogy egy majom felöltözik, még majom marad. Az olyan ember, aki kihagyja a lehetőséget, és az a majom, amelyik elvéti az ágat, menthetetlen - mondják az indiaiak.

Az álomfejtők szerint, ha valaki majommal álmodik, annak az a jelentése, hogy a barátai álnokok, akik csak hízelegnek neki, miközben csak a saját érdeküket nézik. Ugyanakkor a majmok éleslátást és intuíciót is reprezentálhatnak, vagy alternatív módon az ember éretlenségét, játékos természetét, személyiségének csintalan, pajkos oldalát jelezhetik.

Krúdy Gyula szerint: ha valaki táncoló majommal álmodik: közeli szórakozást jelent; a fára mászó majom: ellenségre figyelmeztet; a kiáltozó majom: leánynak balga férfiakat jelez. Majommal ismerkedni, azt jeleni az álmodónak, hogy öntudatlanul megsérti jó barátját. Majommal álmodni általában: hízelgőt és hízelkedést mutat. Különös álmokban: majommal lenni: lánynak és asszonynak egyaránt megbánt ifjúkori szerelmet idéz fel. Majomtestű férfival álmodni: közeli betegség. Majmot agyonverni: kegyetlen ellenségre figyelmeztet. Nagy majmot látni: férjes nőnek kis öröm.

Fán lógó vagy himbálózó majom álma valamilyen problémát jelez az ember számára, míg a majom etetése arra inti az álmodót, hogy az érdekében eljáró személy elárulja őt.

Pszichológiai értelemben a majmok az ember játékos, csintalan oldalát reprezentálják. Megjelenésük arra figyelmeztet, hogy az álmodónak egy kis vidámságra lenne szüksége, és nem kellene az életet annyira komolyan vennie. Emellett a majmok az éretlen viselkedést vagy az elnyomott szexualitást is jelezhetik.

Kommentek

archivált tartalom

zinamaki #1

imádom a majmokat :zzz

2010-11-11 04:17:22