Rosta Erzsébet weboldala


A számok kozmikus rendjében talán a legkedvezőtlenebb szerepet osztották a tizenhármasra. Képzetével - a balszerencse mellett - többnyire a káoszt, a zűrzavart, az összevisszaságot, a fejetlenséget társítják. Pedig nem mindig volt kedvezőtlen, és sokfelé ma sem rossz e szám jelentése. Mexikó őslakóinak, a Yucatán-félsziget népeinek, valamint az észak-amerikai indián törzsek többségének szent száma volt a tizenhármas.

Az aztékok és maják elgondolása szerint tizenhárom égben tizenhárom isten uralkodott. Az utóbbiak az állatövnek is tizenhárom házat tulajdonítottak. A mexikói papok éve 28, egyenként 13 napos hétből, és - hogy a napév pontos legyen - egy ráadás napból állt. Az aztékok a hosszabb ciklusok mérésére az 52 évet magába foglaló időkereküket használták, amelyet - 13 éves szakaszokra osztva – négy helyen jelöltek meg. Azt hitték, hogy a kerék körbe fordulásával - vagyis ötvenkét év után - elérkezik a világvége. Ezért az utolsó estén összetörtek minden edényt, kioltottak minden tüzet, abban a hitben, hogy nem lesz többé szükségük se ételre, se tűzre. Rettegve várták a reggelt, s amikor látták, hogy ismét felkel a nap, ujjongva üdvözölték az új évszázad kezdetét.

Eredetileg a zsidók sem tartották szerencsétlennek a tizenhármast, sőt inkább a kedvező hatásáról voltak meggyőződve. A régi írások szerint e számot használták a házastársak közti szerződés kieszközölésére. A héber fiúk ma is a 13. életévük betöltését követően (a lányok 12 éves koruktól) kezdik el az egész napos böjtölést. A Bava Metzia (A középső ajtó, Talmud 2. traktátus) 13 érvet sorol a jó reggeli étkezés mellett. A zsidó liturgiában 13 hittétel található, Ishmael rabbi szerint pedig a törvény 13 logikai szabály mentén fejthető ki. Egy történet szerint Eliezer rabbi a hosszú ideje tartó aszály miatt 13 nyilvános böjtöt hirdetett meg, ám az eső csak nem jött el. Az utolsót követően, amikor a gyülekezet már távozni készült a zsinagógából, hangosan elkiáltva magát az „Elkészítettétek már a sírotokat?” kérdéssel fordult a tömeg felé. Erre az emberek keserves sírásba fakadtak, és hamarosan eleredt az eső.

A tizenhármas szám negatívvá válása sokak szerint Júdás árulásának, illetőleg a kereszténység térhódításának tulajdonítható, mások viszont ugyanezt a skandináv mitológiából eredeztetik. A két elképzelés sokban hasonlít egymásra. Mindegyik értelmezésben a halál képzete kapcsolódik e számhoz. Az Edda-énekekben egy ünnepségen a gonosz Loki öli meg a jóságos, ifjú Baldur istent, a Bibliában Jézust keresztre feszítik az esemény után. Mind a skandináv ünnepségen, mind az utolsó vacsorán tizenhárman vettek részt, vagyis a tökéletes tizenketteshez mindkét esetben hozzáadódott egy plusz fő, amely megbontotta az egységet, halálát okozva valakinek.

A rossz emlékű összejövetelek óta a tizenhármas számhoz sokféle babona kötődik, és ezek szinte mind kellemetlenek, szerencsétlen jelentésűek, amitől jobb távol tartania magát az embernek. Az olaszok a tizenhármast azért tartják katasztrofálisnak, mert a tarot kártyában a tizenharmadik lapon a halál figurája látható. Tereiken, utcáikon nem nagyon használják házszámozásként a tizenhármast. De a világ számos szállodájában sincs tizenhármas szoba, az Egyesült Államok felhőkarcolói közül a legtöbből hiányzik a tizenharmadik emelet számozása. A törökök pedig annyira iszonyodtak a tizenhármastól, hogy szinte csaknem teljesen kiirtották a szókincsükből.

A világon sok helyütt elterjedt hiedelem, ha tizenhárom ember ül le egy asztalhoz enni, még az év vége előtt valamelyikük meg fog halni. Az angoloknál viszont az a hiedelem járja, ha tizenhárom ember ül egy asztalnál, aki utolsónak áll fel az asztaltól, balszerencsés lesz. A babonás emberek a tizenhármas ellenszereként az asztalon elhelyezett tizenharmadik tányér mellé tűt szúrnak, ami szerintük megszünteti a szám gonosz hatását.

Néhány ember ellenkezve a közhiedelemmel, a tizenhármas számot szerencsét hozónak véli, bármilyen tevékenységbe, új vállalkozásba kizárólag a hónap tizenharmadik napján kezd; szerződéseket, egyezségek kötését is erre a napra időzíti.

Az általános vélekedéssel szemben az angolszászoknál inkább pozitívnak, mint negatívnak minősül a tizenhármas. A britek körében például az hiedelem járja, hogy örömteli, gyümölcsöző, boldog új esztendő köszönti azt, aki a szentestétől a szilveszterig terjedő időszakban tizenhárom különböző helyen tizenhárom adag karácsonyi pudingot fogyaszt el.

Az Amerikai Államok Uniója, az Észak-Amerika keleti partján lévő tizenhárom településből - Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Virginia - jött létre. Jelszavuk: "E pluribus unum" tizenhárom betűt tartalmazott, de az amerikai sas szárnyaiban is tizenhárom toll van, és tizenhárom ágyúlövés köszöntötte George Washingtont, amikor magasba emelte a republikánus zászlót.

A Walesi Románc Britannia tizenhárom értékes tárgyat sorol fel, ezek: Dyrnwyn Rhydderch Hael kardja, amelynek pengéje, ha idegen húzta ki hüvelyéből, azonnal lángra lobbant; Gwyddno Garanhir kosara, amelyben megsokszorozódott az élelem; Bran Galed szarva, amelyből mindig a kívánt italból lehetett inni; Morgan Mwynvawr hintája, amely az elképzelt helyre röpítette azt, aki beleült; Clydno Eiddyn kötőfékje, amelyben mindig talált lovat, bármikor is volt szüksége rá; Llawfrodded Farchawg kése, amellyel egyidejűleg huszonnégy embert tudott megvágni; Tyrnog kondérja, amelyben, ha bátor ember főzött, a hús azonnal megpuhult, gyáva ember számára azonban még csak fel sem melegedett az étel; Tudwal Tudclud köszörűköve, amellyel, ha hős kardját élezték, vágása halálossá vált, a nyúlszívű ember kardja pedig ártalmatlanná lett; Padarn Beisrudd köntöse, amely minden nemes születésű emberen jó mutatott, de bugris nem viselhette; Tegau Eurvron hosszú pelerinje, amely csak feddhetetlen életű hölgyekre illett; Arthur király köpönyege, amelyre ha bárki ráállt vagy felvette, az nyomban láthatatlanná vált; Gwendolen sakktáblája, amelyen a figurák maguktól játszottak, a sakktábla aranyból, a figurák pedig ezüstből készültek.

Az angolszászokhoz hasonlóan, a keleti népek is kifejezetten szerencsés számnak tekintették a tizenhármast. A buddhizmus tizenhárom nagy tanítót tart nyilván, Konfuciusnak tizenhárom kanonikus könyve maradt fenn az utókor számára, Pál apostol tizenhárom leveléről tud a história. A korai buddhizmusban a szerzetesi életforma tizenhárom lemondást követelt. Tizenhárom misztikus korongot találhatunk az indiai és a kínai pagodákon, tizenhárom varázslatos tárgyból készült a szent kard markolata, amelyet Japánban, a kegyhelyként tisztelt Atsuta templomban őriztek.

A tibetiek mitológiájában a tizenhármas vegyesen jelentett jót és rosszat, hiszen az églakó istenek lakhelye az ég tizenharmadik szférájában volt, és az istenek kara tizenhárom nemzetségből állott, de nemcsak az istenek, hanem a vámpírok is tizenhárom osztályt alkottak, kialakulásukról pedig az a hit járja, hogy tizenhárom tojásból fejlődtek ki.

Régen az emberek ezt a számot csak ritkán használták, mert szentnek tartották, valószínűleg ez a határozatlanság lehet az oka annak, hogy a beavatatlanok számára e szám gonosz lett. A tizenhármast az okkultisták a halál számának tartják. Fatális természetével kapcsolatban úgy gondolják, hogy a sorozatos változások gerjesztője. A fekete mágiában tizenhárom démont idéztek meg. Korábban az év tizenhárom hónapból állt. A kelta ábécé, igazodva az év hónapjaihoz, tizenhárom mássalhangzót használt. A héber ábécé tizenharmadik betűje a „mem”, az értelmet, a megértést és az igazságot jelképezi.

Nálunk a tizenhármas olykor felbukkan a szerelmi jóslásokban is: a legismertebb a Luca napi, ha ezen a napon az eladósorban lévő lány tizenhárom papírra tizenhárom fiú nevét felírja, majd az összehajtogatott papírgalacsinokból naponta egyet a tűzbe dob, a karácsonyra maradó cédulán jövendő férjének a neve olvasható. Ugyanezt a célt szolgálja a tizenhárom gombócba gyúrt cédula, vagy az András-napján készített papírkerékre írt tizenhárom fiúnév is.

Egy texasi babona szerint, ha egy tasakba tizenhárom apró madarat, fakúszót tesznek, és ha ezt a gyerek nyakába akasztják, meggyógyítja a gyerek ajkán a herpeszt és kipállott száját.