Rosta Erzsébet weboldala


Az első páros szám, a kettes tízszeresét (vagyis a húszat) többnyire az elérendő cél szimbolizálására használták. Az Odüsszeiában a húszas hatalmasat, hosszú időt jelentett, Odüsszeusz húsz évig bujdosott és ereje húsz daliával ért föl. Az egyiptomi királyokat húsz asszony szórakoztatta, és a varázsvessző csak húsz nap után vált hatásossá. A papok száma kezdetben kétszáz, azaz tízszer húsz volt. Az aztékok és a maják a húszas számrendszert használták. A magyar néphitben a csecsemőt húsz hetes koráig nem volt szabad tükörbe nézetni.

Ha a hatost száztizeneggyel megszorozzuk, a kapott szám (666), melyben a hatos egymás mellé írva háromszor szerepel, a gonoszság és a Sátán szimbóluma. A héberek az Antikrisztust a hatszázhatvanhatossal azonosították. Tudvalévő, hogy a hetest a héberek szent számként tisztelték, így a három hetest tartalmazó 777-et a legszentebbnek tartották. Ha viszont a hetesekbol elvettek egyet-egyet, akkor a gonosz hatoshoz jutottak, ezért tulajdonítottak e számnak minden rosszat. A huszadik század fordulójának híres mágusa, Aleister Crowley (1875-1947) angol író, a 20. század egyik leghíresebb okkultistája önmagát illette a hatszázhatvanhatos számmal, beismerve azt, hogy ő a világ legelvetemültebb embere. Szívesen aposztrofálta magát a "legnagyobb fenevad"-ként vagy az "élő emberek legördögibbje"-ként. Követői közül sokan tragikus halált haltak.

A kínaiak hatvanas időszakonként számláltak az éveket, és Jáde császár a földi dolgokat a harminchatodik égboltból irányította. A taoisták halhatatlanság szigetén harminchat barlang és hetvenkét boldog császár volt, bár ezek a számok felfoghatók a tizenkettes szorzataiként is.

Érdekes módon, a babona a hatvanas számot szerencsésnek tartja. Az északi népeknél a hatvanas sokat, nagyot jelent. Hatvan verszt széles a mező és az erdő, hatvan öles az udvar, és benne hatvan oszlop van. A muzulmánok a hatvan éves naptári beosztás minden egyes évét Mohamed valamelyik testrészéből származtatták, például a bivaly évét a bal orrlyukából, a patkányét a jobb füléből. Káldea, Babilon és Asszíria népei a hatvanas számrendszert használták, és a kört hatvan fokra osztották. A koreai Hvanun hőse háromszázhatvan féle földi cselekedetéről nevezetes, az időjárás szellemeinek pedig ennyi uralkodója volt. Az óind napdinasztia királyának felesége egy óriás tök hatvanezer magjából hatvanezer herceget hozott a világra, de hatvan ezren voltak a mitológiai bölcs törpék is. Az asztrológusok is alkalmazták a hatos többszöröseit, ugyanis az emberi testnek háromszázhatvan csontot tulajdonítottak.

A nyolcas többszörösei főleg a szövegekben szerepelnek sokszor, a megvilágosodás felé vezető utat eddig huszonnégy Buddha járta végig. Avalokitesvara boddhiszattvának harminckét alakja volt, és Buddha harminckét testi jeggyel és nyolcvan másodlagos jellel rendelkezett, ami mindig is a nagy emberek megkülönböztető jelvénye volt. Az utolsó földi Buddha, Sákjamuni, nyolcvan éves korában távozott a Nirvánába, az istenek osztályába tartozó Nirmánaratik egy napja nyolcszáz évig, az életük pedig nyolcezer évig tartott.

Az óind Puránákban a Sziddha félistenek száma nyolcvannyolcezer. Az egyiptomiaknál a vallási litániát tizenhatszor kellett megismételni, de a Nílus tizenhat fordulójában is a tizenhatos szám tisztelete dominál. A dahomeyiek jóslás istene, Fa, tizenhat szemű, a jorubák sors istenének, Ifanak tizenhat kókuszpálmája nőtt. Az északi népeknél nemcsak a nyolcas szám, hanem annak többszörösei is mindig hatalmasat fejeztek ki. Egyes okkultisták szerint a három nyolcas szám - a 888 - Jézus Krisztus száma, mivel Szent Máté evangéliumában ez a megváltás szimbolikájaként szerepel.

Az indogermánok kezdetben százig számoltak, az északi népek hőseinek száznyilú tegeze volt. Az indiai Védákban az a király, amelyik száz lovat áldozott fel Indra istennek, az egyenrangúvá vált vele. A buddhista Csakravartin eszményi királynak száz fiú utódja született. A hinduk Sesa kígyója ezerfejű és ezerfogú, Indra isten fegyvere olykor száz élű, és Váju isten kocsiját száz, máskor ezer ló vontatta. A kínaiak mesebeli rókája száz éves korában varázslóvá, ezer évesen pedig csillaggá változott. A kínai mamák gyerekeik megrontása ellen száz szomszédtól kért szövetdarabkákból varrtak ruhát kicsinyeiknek. A koreaiak Kurongi kígyója ezer évnél is hosszabb életet élt. Az Ószövetségben Rebekát ezerszer ezerré áldották meg, Sámson egy szamár állkapcsával ezer filiszteust vert agyon. Izráel királya, Jórám adóban százezer bárány és százezer kos gyapját kapta Mésától, a moabiták királyától. A görögök Iliászában száz tulokból állt a nagy áldozat bemutatása, Poszeidón kiáltása pedig tízezer ember ordításával ért fel. A buddhizmusban szereplő kalpa időtartama egymilliónyi évet takar.

A régi egyiptomiak tízes számrendszer keretében már egymillióig el tudtak számolni. Az egymillióval a végtelenséget és az égtartó istent fejezték ki. A tízeshez hasonlóan gyakorta használták a százast és az ezrest is, száz elöljáró, száz ütés, száz hordó sör, az ezer adag kenyér nagyon sokat jelentett. A jókívánságok száma ezerféle volt, és az lehunytnak ezret kívántak sörből és kenyérből.

Minden korban megkülönböztetett szent jelzéssel bírtak a tizenkettes szorzatai, a huszonnégy, a harminchat, hetvenkettő, valamint a száznyolc. Száznyolc szemű a rózsafüzér, és száznyolc lélegzetvétellel kell ismételgetni a tibeti szent mantrát, az "Om mani padme hum"-ot. A zsidó papok huszonnégy osztályba tagozódtak. Jahve a százhúsz éves Mózessel közölte, hogy már nem jut el az ígéret földjére. Isten százhúsz évet adott a gonosz embereknek, hogy megváltozzanak, mielőtt özönvizet zúdított a Földre. A kiválasztottak száma száznegyvennégyezer volt, ami a tizenkettő négyzetének az ezerszerese. Az Újszövetség csodás városának, az égi Jeruzsálemnek oldalfalai egyenként tizenkétezer stádium hosszúak voltak. Jézus hetvenkét tanítványát látta el tanításával. „Visszatérve pedig a hetvenkettő örömmel mondván: Uram! Még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedben” írja szent Lukács az evangéliumában.

Hetvenkét követője volt a legnagyobb kínai bölcselőnek, Konfuciusnak is, és huszonnégy története szól a gyermeki szeretetről. A dzsain mitológiai huszonnégy egyházalapítóról emlékezik meg.  A taoisták hetvenkét olyan magányos helyet tartanak számon, ahol halhatatlanná lehet válni. A kínai Ko-hung szerint a halhatatlanság magasabb szintjének eléréséhez ezerkétszáz határozott cselekedet végrehajtása szükséges. Az ég ura az égi harcosokon kívül százhúsz felhőszellemet, ezerkétszáz démont és ezerkétszáz kóbor lelket irányított. Ven-jüan-suaj szellem testének bal oldalán huszonnégy, jobb oldalán pedig hatvan mágikus jelet viselt.