Rosta Erzsébet weboldala


Noha a nyolcas a megingathatatlan és rendíthetetlen igazság szimbolikája, mégis csak elvétve fordul elő a hitregékben, vallási szertartásokban. Ebben talán az a felfogás játszik szerepet, mely szerint a nyolcas a befejezettség, az utolsó ítélet száma. Mint ilyen, a tér és az idő visszafordíthatatlanságát mutatja; jelképezi a távolságot, az öregkort, a hanyatlást, az elmúlást. Ugyanakkor a megújulásra is utal, hiszen Krisztus a nyolcadik napon támadott fel. Talán ezért tartogat újat az ember számára, emiatt van, hogy az új hetet, a nyolcadik napot mindig tiszta lappal kezdhetjük. A régi görögök a nyolcast a boldogtalansággal és a tökéletlenséggel társították. Carl Jung (1875-1961), a svájci pszichológus és pszichiáter a nyolcast a tudattalan sötét és titkos mozgásával azonosította, amely a folyamatosan magába záródó farkába harapó kígyóra hasonlít.

A nyolcas az első valódi szám köbe és az első szám négyzetének kétszerese, felosztása után egyenlő páros számokra (8=4+4, 8=2+2+2+2) tagolódik, ezért a görögök elnevezték az igazság számának. A püthagoreusok nézetében a világmindenség egy dupla négyesre építkezik, Timotheusz (Szent Pál tanítványa) szerint a nyolcas maga a mindenség, mert a földet nyolc ég öleli körbe. Eratoszthenész (i.e. 275-195) görög tudós és költo pedig a négy elem négyszeres polaritásának vélte e számot.

Az aztékok mitológiájában a nyolcas képzetével társították az alvilágba vezető utat, mert azt hitték, hogy az elhunytnak az alvilágig nyolc sivatagon és nyolc hegyen kell keresztülmennie. Az óizlandi Ódin isten szürke szőrű lova a nyolclábú Szleipnir. Athénban a Thészeusz tiszteletére rendezett ünnepséget minden évben a püanepszión hónap nyolcadik napján tartották, ezen a napon szabadultak meg az athéni fiatalok Minótaurosztól, a bikafejű, embertestű szörnytől. Minden hónap nyolcadik napját Poszeidón isten tiszteletének szentelték. Plutharkosz (46-120) görög történetíró szerint azért ezt a napot, mert a nyolcas szám fejezi ki leghűebben Poszeidón tántoríthatatlan, sziklaszilárd hatalmát.

A zsidóknál az áldozati juhot a nyolcadik napon áldozták fel. A felszentelési ünnepükön nyolc gyertyát gyújtottak. Nyolc napra egészült ki a sátoros ünnepük, amellyel a pusztai vándorlásnak adóztak. Noé bárkájában nyolc lélek menekült meg, és Ráhábot tartották a nyolc próféta anyjának. A fiúgyereket nyolcadnapon metélték körbe, ezt a kultikus beavatkozást Jézuson is születése után a nyolcadik napon végezték el. A keresztény mitológiában az arkangyalok az angyali kar nyolcadik helyét foglalják el. Jézus hegyi beszédében nyolcféle boldogságot sorolt fel.

A buddhisták e számmal jelölték a Nirvánába, a szenvedések megszüntetéséhez vezető utat, melyet nyolcas felosztása miatt "nemes nyolcrétű ösvénynek" neveznek. Ez pedig nem más, mint: a helyes felismerés, a helyes gondolkodás, a helyes beszéd, a helyes cselekvés, a helyes életmód, a helyes igyekezet, a helyes elmélkedés és a helyes elmélyülés.

A tibetiek szerint nyolc világi becsvágy van: a haszon, a szenvedélyek, a dicsőség, a megszégyenítés, a dicséret, a kifogás, az öröm és a fájdalom. A gyógyításnak nyolc istenét tisztelik és nyolc orvos szentről tudnak, akiket a gyógyító Buddha fogadott az égben. A tibeti bon vallás megalapítója Senrab Mivo nyolc tanítványával egyetemben szállt fel a mennybe. A mahájána buddhizmus nyolcféle poklot említ, nyolc küllője van a Tan kerekének és a szent mandala belső köre egy nyolcszirmú lótuszt mintáz. A kínai buddhizmuson belül nyolc szerencseszimbólumot különböztetnek meg.

Ázsiában ugyancsak előkelő helyet foglal el a nyolcas. Különösen a japánok körében kedvelt. Mitológiájukban nyolcféle égi vétket követett el Szuszanoo isten, az alvilág és a tenger ura. A földön viszont megölte a lánypusztító nyolcfarkú, nyolcfejű sárkánykígyót, majd feleségül kérte azt a csodálatos lányt, akit úgy szabadított meg a kígyótól, hogy előbb fésűvé varázsolta, majd a szüleivel nyolcszorosan párolt szakét főzetett. Ezután nyolc rést vágott a kerítésbe, a nyílások elé pedig nyolc hordó szakét állított. Miután a sárkánykígyó a nyolc hordóba külön-külön mind a nyolc fejét bedugta, Szuszanoo odament és egyenként levágta azokat. A sárkánykígyó legyőzője végül nőül vette a szépséges hajadont. Egy másik japán istenség, Ninigi, aki a bőséges rizstermés istene volt, nyolc felhőrétegen keresztül szállt alá a földre.

A kínaiaknál is divatos volt a nyolcas, hiszen a legnépszerűbb hőscsoportjuk a nyolc halhatatlan, akik mind emberi, mind isteni tulajdonságokkal fel voltak ruházva. Olykor nyolc irányt különböztettek meg, a fő égtájakon kívül az északkeletet, az északnyugatot, a délkeletet és a délnyugatot. A hivatalnokaik leváltására is nyolc jogalap kellett. Ho-po, az emberarcú, haltestű lény nyolc adag különleges szer bevétele után vízi szellemmé változott. Mu-vang királynak nyolc csodálatos paripája volt: Vörös Paripa, Sebeslábú Ráró, Fehér Hűséges, Kereketátlépő, Hegyek Fia, Hatalmas Sárga, Verestarka és Zöld Fül. A világon a legismertebb és legelterjedtebb azonban a kínaiak nyolc trigramja, a nyolc jósjel, az ún. Pa-kua, amit Fu-hszi ősatya alkotásának tartanak. A nyolc trigrammal szimbolizálják az emberi élet állapotait, cselekvéseit, történéseit, a két őserő, a jang és a jin örök átalakulásait, törvényszerű változásait. E jelképrendszer később aztán kibővült, az összes kombináció vonalainak számát megkettőzték, így az eredeti nyolc trigram mindegyikéből újabb nyolc, vagyis összesen hatvannégy született. Ezt a vonalszimbolikát a kínai jövendőmondók használták (és használják ma is) jóslásra.

A kínaiak ősi mitologikus elképzeléseiben az égnek nyolc tartóoszlopa van, és nyolc fajta szelet különböztetnek meg. A feng-shui alapelveinek megfelelően a nyolcas a bőséget és a jólétet reprezentálja. Szerencsésnek tekintik, ha az ember olyan házban lakik, melynek a számában a nyolcas megtalálható.

Az indiaiak nyolcféle elemet ismertek, világmindenségükre nyolc elefánt felügyelt, a Puránák tökételes félistenei, a Sziddhák nyolcféle természetfölötti képességgel rendelkeztek. Sivának nyolc formája létezik, és eredetileg a vihar istenei, a Rudrák is nyolcan voltak, csak később egészültek ki tizenháromra. Az ősi lingamot, a falloszt nyolcszögletűnek ábrázolták, feltehetően ezért bukkan fel a nyolcas a szerelmi életükben is, az indiaiak nyolcféle ölelést ismertek, és nyolc gyönyörre alkalmas nőt tartottak számon.

Olykor más népek mítoszaiban, legendáiban is megjelenik e szám, a grúzok minden év kora tavaszán nyolcféle ünnepséggel ünnepelték meg Kviria istent, a jakutok mondájában a világ közepe a földanya nyolcszögletű köldökén található, ahonnan egy nyolcágú fa nő ki, a burjátok sámánimájukban nyolcféle szellemet emlegetnek. Az egyiptomi Ptah isten nyolc istent teremtett, a Thot kultuszban nyolc békaisten szerepelt. A sémik Karatu hősének Maszat-Hurajjal kötött nászából nyolc fiú és nyolc lány született, akiket később Ilu megáldott. A dogonok nyolc ősszülőtől eredeztetik nemzetségüket. Náluk a nyolcadik ősatya: a szó, a beszéd. Az afrikai asantik a nyolcast szent számként tisztelik, és a nyolcágú Vénusszal szimbolizálják, valószínűleg azért, mert ennyi ideig tart a „Nagy Vénusz-év”.

A nyolcas geometriai megfelelője, a nyolcszög az Újszövetség szerint az örök életet jelképezi, vagyis a világmindenség felépítését, feltehetően ez a magyarázata annak, hogy nyolcszögletűre építették a tróntermeket, a sírépítményeket, keresztelőmedencéket és a keresztelőkápolnákat.

A babonások szerint még holdtölte előtt meghal az, aki az újholdat követő nyolcadik napon betegszik meg. Balszerencsés február nyolcadikán és június 8-án házasságot kötni. Nagy összegű pénzt veszít, aki a nyolcas számról álmodik.

A numerológia azt mondja, hogy, aki a hónap nyolcadik napján született, az a nyolcassal szimbolizált Szaturnusz befolyása alatt áll. Csendes, szemérmes, tartózkodó, zárkózott ember. Minden agressziót elutasít. Fegyelmezett, sohasem tolakodik, azonban lassan, de biztosan eljut oda, ahová akar. Hallgatagsága palástolja azt az óriási energiát, amellyel a karrierje csúcsa felé törekszik. Kitartó, szívós, kötelességtudó. Ritkán késlekedik, és szinte sohasem ront el semmit. Alapjában véve pesszimista alkat, hajlik a búskomorságra.

A nyolcas szám embere kedveli a kékeslila, sötétszürke, fekete, mélyzöld matrózkék és barna összes árnyalatát. Érdemes ónixot, gyémántot, ametisztet vagy sötét tónusú zafírt viselnie. Féme az ólom. Növénye a cédrus és a ciprus. Eleme a föld. Szerencsét hozó napjai a szombat, a vasárnap és a hétfő. Jó hatással van közérzetére a kórusmuzsika, a barokk zene és az opera hallgatása. Legsebezhetőbb testrésze a térde, de gyakran gyötörhetik fülpanaszok, fogfájás, légzési problémák. Hajlamos reumára, érelmeszesedésre és szívrohamra.