A+ A A-

A szakáll

  • Közzétéve itt: Arcszőrzet, haj


"A természet feldíszítette a férfit a szakállal, valamint a fát lombokkal, a madarat tollakkal, a paripát sörénnyel, a birkát gyapjúval. A beretvált férfi olyan, mint a lombtalan fa, a koppadt madár, nyírott birka. A szakáll ékesíti a férfit, megvédi az állát, és nem kerül semmibe." - zengte egy 17. századi író.

Majd minden korban divatos volt a szakállviselet, persze a szakállasok nem mindegyike divatból növeszti meg arcszőrzetét, ereszthet az ember szakállt például információközlés céljából: "Tessék, ilyen vagyok!", vagy valamilyen arcbéli fogyatékosság elrejtése gyanánt is.

A primitív népek körében a szakállas férfiakat tisztelet övezte. A harc során becses hadizsákmánynak számított az ellenség lenyisszantott szakálla. Nagy Károly egyik alvezére levágott szakálokból szövette köpenyét s tömette meg vánkosait és derékaljait. Elterjedt a megnemtámadási szerződéseket vagy hűbéradományokat pár szál szakállal szentesíteni, a szakáll érintése pedig megfelelt a mai becsületszót megerősítő kézfogásnak.

A szakállra egykoron pénzt kölcsönöztek, bizonyságul álljanak itt Juan de Castro portugál hős azon sorai, melyben hadi kiadásokra kért pénzt Goa város lakóitól. "Fogadom, mint lovag, és esküszöm a szent Evangéliumra, hogy egy éven belül visszafizetem, bárminő újabb csapás érjen. Fiam hosi halált halt a mórok elleni csatában: elküldeném zálogul az ő csontjait, de holtteste még nincs olyan állapotban, hogy sírjából kiemelhető legyen. Azért hát felajánlom a tulajdon szakállamat, melyet követem át fog nektek adni."  Feltehetően innen ered a felelősség kifejezéseként néhány olyan kezességet kifejező szólásmondásunk, mint az adnak a szakállára, vagy a saját szakállára, a maga szakállára cselekszik. A szakállamra fogadom jelentése: becsületemre fogadom, ami a hithű muszlimoknál megfelel "a próféta szakállára" tett esküjüknek.

Keleten a magas rangú urak nagy gonddal ápolták arcuk díszét, melynek elvesztése tragikus szégyennek minősült. A szikheket, egyebek közt, a borotválatlan szakáll különbözteti meg a borotvált képű hindukkal, vagy muszlimokkal szemben. A kínaiak szerint a szakállas emberből sohasem lesz koldus. Oroszországban pedig a szakáll nélküli emberről tudni vélték, hogy nincs lelke, és az a férfi, aki levágatta a szakállát sohasem kerül a mennyországba. A híres raszkolnyiki szakadárok azt hitték, hogy szakállukban lakik isten képmása. A szemita férfiak illatos olajjal kenegetett szakállukba gyöngyöket és ékköveket fűztek. Az egyiptomi fáraók, papok színes textilből készített ál-szakállt viseltek. Szíriában, de leginkább Áden környékén a szakáll oly tisztelettel bírt, hogy még az említéséről is azt hitték; balszerencsét hoz. Ezért, hogyha evés közben egy férfi szakállára rápottyant egy rizsszem, a szomszédja nem úgy figyelmeztette, hogy "rizs esett az ön szakállába" - mert az veszedelmet hozhatott rá - hanem azt mondta "gazella van a kertben"- amelyre azt a választ kapta, "mi vadászni fogunk rá öttel". Ami azt jelentette, hogy az öt ujjával fogja eltávolítani a rizsszemet.

A muszlimok között elterjedt szokás volt elásni azokat a szőrszálakat, amelyeket a szakállukból fésültek ki. Előbb azonban kettétépték valamennyit, (innen eredhet a szőrszálhasogatás) mert szerintük minden szálról egy angyal gondoskodott, és ha kettőt csináltak a szőrszálból, akkor egy új angyal jött megvédeni őket. A szakállukra annyira vigyáztak, hogy éjszakára kartonpapírt tettek rá, nehogy véletlenül összeborzolják álmukban.

A görög-római világban főleg a borotvált arc dívott, de pl. a filozófusok akkor is szívesen viseltek szakállt, s a pelyhedző szakállú római ifjoncok arcuk első pihéjét ünnepélyesen feláldozták az istenek oltárán, a szakállas gyászolók pedig fájdalmuk jeléül szőrzetükből levágott tincset dobtak a sírba. A tolvajokat, gonosztevőket szakálluk levágásával büntették.

A hosszú hajat és a sima arcot kedvelő lovagkorban csak a kivételes egyéniségek; művészek, magas rangú papok vagy uralkodók hordtak szakállt, közülük talán a legismertebb Barbarossa, rőtszakállú I. Frigyes.  A reneszánsz aztán ismét divatba hozta a szakállt, I. Ferenc francia királynak rövid körszakáll keretezte arcát, IV. Henriknek pedig kis hegyes kecskeszakálla volt.  A rokokó megint mellőzte a szakállt, s csak a romantika korában jött újra vissza, s tartott a 19. század végéig, elég a mindenki előtt ismert Kossuth Lajos, Ferenc József, Leo Tolsztoj jellegzetes szakállára gondolni. A közelmúlt, illetve napjaink számtalan szakállasa közül hirtelenjében a lenge szakállú Hó apó, a kecskeszakállú Walter Ulbricht, a körszakállas Che Guevara, vagy a hajléktalanok jóságos istápolója a dús szakállú Iványi Gábor jut eszembe.

A krónikások által feljegyzett hosszú szakállú férfiúk közül II. Miksa osztrák császár udvari és katonai tanácsosának, Eberhard Raubernek kibontott szakálla a földet seperte, rendszerint két ágba fonva vagy botja köré csavarva vonult vele. Egy másik szakállnövesztőnek, a bajor illetőségű Johann Stauninger polgármesternek a szakálla okozta halálát, amikor egy lépcsőn lefelé jövet megbotlott szőrrengetegében, és kitörte a nyakát.  A legújabb kori legek szerint a világ leghosszabb szakállával az 1846-ban Norvégiában született Hans Langseth dicsekedhetett. Amikor 1927-ben, 82 évesen meghalt az Egyesült Államokban, szakállának hossza elérte az 5,33 métert.


Fiziognómiai értelemben a kecskeszakáll az éles elme és a céltudatosság kifejezője, de arról is tájékoztathat, hogy viselője ingerlékeny és őszintétlen. A Mefisztó szakállnak többféle értelmezése van: okosságot, könnyelműséget, gonoszságot és alattomosságot egyaránt jelenthet. Noha a körszakállt viselők a férfiasságukat akarják hangsúlyozni, szőrzetükkel gyakorta palástolják a lelküket rágó súlyos konfliktusaikat. Az olyan erős szakáll, amely szinte befedi az arcot, túlzó érzékiséget sejtet; a gyenge, hiányos szakáll nőies személyiségről informál, sovány férfinál azonban önzőséget és cinizmust jelezhet.

Az olyan ember, akinek a barkója sötétebb a hajánál, mindenféle gonosz tettre hajlamos. Óvakodjunk tőle! Ha egy oldalszakállas férfi szállodába megy, biztosak lehetünk abban, hogy nem lesz elégedett az ellátással. Ha valakit a szakállának meghúzásával ébresztenek, annak az üzleti vállalkozásban veszteség a jelentése.

Azokban a hegyes szakállúakban, akik állandóan a szakállukat babrálják, nem szabad megbízni, mert ezek felfelé "pedáloznak", s bár látszólag tiszteletreméltónak tűnnek, lefelé a rangban alattuk állókat könyörtelenül eltapossák. Ha valaki szeretné elnyerni egy szakállas jóindulatát, vagy valami szívességet szeretne tőle, jól teszi, ha a kérése előtt megsimogatja a szakállát.

A vörös szakállúak többnyire hamisak. Az olyan szakáll, amely lassan kezd visszatérni eredeti színébe, azt jelenti, hogy tulajdonosa nem fog sokáig élni. A babonások esküsznek arra, hogy ez az állítás, minden esetben igaz! Egyébként a szakállt csak hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken szabad leborotválni, a többi napon tilos, s ha egy férjes asszony borotválkozni kényszerül az valószínűleg hamarosan megözvegyül.

Hozzászólások  

+1 #2 Rosta Erzsébet 2008-03-10 19:21
Kedves Ildikó! Köszönöm az észrevételt, máris javítottam a hibámat. Mentségemre szolgál, hogy a gondolkodásomba n még nem sikerült teljesen átállnom a 21. századra.
Idézet
0 #1 Szegfû Ildikó 2008-03-10 14:51
A szakáll leírásában a kedves szerző az évszázadokat nem az időnek megfelelően használja. Kossuth Lajos sajnos már 2 évszázaddal régebben élt.
Idézet

További olvasnivaló

Az egészség és a betegségek külső …

„Az egészség mindent betetőző szépsége az arc és az ajkak ragyogása.” Jelen írásnak nem célja szakmai ismeretek nyújtása az egészség, illetve a betegségek diagnózisáról és előrejelzéséről (ez az orvostudomány...

Folytatás...

Szikhünk bemutatót tart az indiai veze…

Félelemérzetem egyre jobban elhatalmasodik, sőt a sofőr veszélyes manőverei miatt lassanként pánikhangulat uralkodik el rajtam. A vakmerő pilóta mintha megbolondult volna, józan eszét vesztve mindenben az ellenkezőjét teszi annak...

Folytatás...

Indiai szent tehenek

Indiában a tehenek szent állatok, tiszteletük csaknem 3500 évre, az árjákig vezethető vissza.  A védikus életmódban ugyanolyan fontosak voltak, mint a védikus tűz és a bráhman papok. Akkoriban nemes...

Folytatás...

Zergevirág kézelemzése

A kezeit nehéz valamelyik típusba besorolni, ugyanis az ujjak formájuk alapján - bár van köztük szögletes és spatulás végződésű is - inkább lekerekítettek, ráadásul a két tenyér is különböző alakú...

Folytatás...

A csodatevő tojás és egyéb potencian…

Ezúttal - a Káma-Szútra és az Anangaranga című híres szerelmi tankönyvek szerzői - Vásztjájana és Kaljánamalla, valamint - a hasonló témájú Illatos kert tuniszi arab írója - Muhhamad-an-Nefzawi tanácsaiból...

Folytatás...

Kurkuma drágán, kedvezményes áron, k…

Amikor 2010 nyarán megírtam cikkemet, az univerzális, jótékony sárgagyökérről, nem gondoltam, hogy nemsokára nálunk is felfedezik gyógyhatású szerként az addig csak felkapott konyhai fűszerként használt kurkumát. Talán néhány hónap telhetett...

Folytatás...