Rosta Erzsébet weboldala


Szemből nézve a fejet és az arcot, feltűnő eltéréseket figyelhetünk meg a különböző személyek fejének körvonalában. A változatosság gyakorlatilag végtelen lehet, ugyanis nincs két tökéletesen egyforma lény, azonban - viszonylag könnyen és természetes módon - az összes arcot három nagyobb osztály valamelyikébe sorolhatjuk. Ezek a következők: I. Hosszúkás arcok; II. Kerek arcok, és III. Körte alakú arcok.


I. Hosszúkás arc

Hosszúkás arcforma
Amikor az emberen a csontokat, ínszalagokat és izmokat magába foglaló mozgásszervek dominálnak, a testalkat rendszerint magas és szembetűnő (kivéve, ha elegáns), és az arc hosszúkás, miként ezt az ábrán és lentebb Charlotte Corday portréján láthatjuk.


Charlotte Corday Ehhez a testalkathoz és arcformához általában (de nem mindig) sötét árnyalatú arc, sötét szemek, sűrű, erős és sötét színű hajkorona tartozik. A végtagok textúrájára inkább a keménység, mint a finomság a jellemző, a test erőt és állóképességet sugároz. Az ilyen arcú személyek életerős, tevékeny, energikus és szenvedélyes emberek, markáns személyiségvonások jellemzik őket. Jellemzően kiváló intuícióval és jó felfogóképességgel bírnak, gyorsan felfogják és megfelelően kombinálják a különféle benyomásokat, ingereket, és áradó képzeletükkel, szenvedélyeikkel hajlamosak magukkal ragadni másokat. Általában nagyon határozottak, magabiztosak és kitartóak abban, amibe belefognak. A barátságban és a szerelemben állhatatosak.

Andrew JacksonElismert és elfogadott vezetők az aktív élet minden területén. Sokkal inkább a tettek, mint a spekuláció emberei, érzik a cselekvés szükségét, és sikereiket inkább erőfeszítéseik és állhatatosságuk, semmint tervezés, mesterkedés révén érik el. Szónokként erős kifejezéseket, veretes mondatokat használnak, beszéd közben a fontos szavakat kihangsúlyozzák, és általában „fején találják a szöget”. A régiek közül Julius Caesar, Oliver Cromwell, és Andrew Jackson voltak e típus jellegzetes alakjai, ők illusztrálják a hosszúkás arc karakterét. A fentebb felsorolt ismertetőjelek természetesen a nemtől függően némiképpen módosulnak, azonban az asszonyokban is könnyen felismerhetők és azonosíthatók.

MenysikovEgyes hosszúkás arcok körvonala közelítőleg téglalap alakú, amint azt Menysikov portréján láthatjuk. Ez esetben az arcformára jellemző mentális tulajdonságok erősebbek és intenzívebbek a cselekvések során megalkuvást nem tűrő egyenesség és a tántoríthatatlan kitartás következtében. Ezen az arcon - bár sokkal inkább a hosszúkás osztályba tartozik, mint máshová - az agyalapnál és alul egyaránt kiszélesedés figyelhető meg, jelezve az irányító- és szervezőkészséget, a nagy vitalitást és a bestiális erőt. Etnológiailag ez a szláv arc, és különösen a fizikai erejéről, kitartásáról és rendíthetetlen állhatatosságáról nevezetes rasszra jellemző.


II. Kerek arc


Kerek arcformaA törzs nagy üregeit elfoglaló vitális- vagy nutritív (tápláló) rendszer túlsúlya széles, vastag testre, végtagokra és fejre hajlamosít. A legszembetűnőbb jellemzője ennek az alkatnak a gömbölydedség és a kövérkésség. Az arc kerekded alakú, a nyak elég rövid, a vállak szélesek és kerekek, a mellkas telt, a has jól fejlett, a végtagok (karok és lábak) ugyancsak teltek, de finom vonalúak és a végeik elvékonyodnak, a kezek és a lábfejek viszonylag kicsik. Az arcszín általában pirospozsgás, a tekintet akkor is barátságos, ha nem mosolyog az illető; a szemek kékek, vagy világosszürke színűek, a haj puha, világos és finom tapintású.

Angol leány portréjaAz angol hölgy portréja szembetűnően illusztrálja ezt az alkatot (temperamentumot) és a velejáró arcformát. A fentebb leírt dundi, kerek arcú személyek a vitális (élénk) temperamentumra jellemző karakterrel rendelkeznek, szenvedélyes, impulzív, sokoldalú, de gyakran szeszélyes természetűek. Rendszerint több rugalmasság van bennük, mint merevség, több szorgalom, mint kitartás, és több éleselméjűség, mint alaposság. Szeretik a fizikai cselekvést, és ki nem állhatják a bezártságot, azonban egyidejűleg sokra tartják a kényelmüket is, és szívesebben játszanak a kemény munka helyett.

Szeretetre méltó, kedves és vidám emberek, és sokkal kevésbé valószínű náluk, mint a hosszúkás arcúak esetében, hogy brutálissá vagy önzővé váljanak. Általában barátságosak, társaságkedvelők, és szeretnek jól élni. A legnagyobb ellenségük az étvágyuk, és ha nem sikerül hosszú életet megélniük, melyre látszólag különösen alkalmasak, annak elsősorban a saját vágyaik kielégítése az oka, mely bizonyos mértékig káros az egészségük és az életvitelük szempontjából.

Jean PaulA kiemelkedő személyek portréi között nem találhatók szigorúan ehhez az osztályhoz tartozó példák, azonban számos nagy ember arcformája, többé-kevésbé hasonlít ehhez a típushoz. Vagyis az arcuk tipikusan telt és kerek, azonban a homlokuk magasabb és szélesebb, ami határozottan módosítja a fej és arc egészének a kontúrját, miként az a nagy Jean Paul Richter portréján is látható, és a szellem uralmát mutatja a vitális rendszer felett. E típusnak Nagy Péter, Napóleon és George Henry Thomas tábornok a hírneves képviselői.


XVIII. Lajos
Amikor viszont az előbbinek a fordítottja a jellemző, vagyis az arc alsó része szélesebb a felső rovására, amint az ábrán megfigyelhető, határozottan az állati természet túlsúlyát láthatjuk. Ez esetben a biológiai szükségletek kielégítése, vagyis a táplálkozás és a fajfenntartás ösztöne dominál az intellektus és az érzelmi világ felett. E fejforma estén a hasüreg viszonylag nagyobb, mint a mellkasi üreg.


Ez utóbbi és a megelőző forma elemeinek egyenlő arányban történő keveredése szögletes arcot eredményez, mely gyakrabban fordul elő a germánok, mint mások között. Ennek jelei a nagy energia, kitartás és életerő, némi impulzivitással és szenvedéllyel, mely a kerekded arcforma, vagyis vitális természet sajátja.


III. Körte alakú arc

Körte alakú arcforma Amikor az agy és az idegrendszer, melynek helye és központja a koponya, gyakorol meghatározó befolyást az alkatra, az arc felsőbb részeinek - köztük a homloknak - a kiszélesedése körte alakú körvonalat kölcsönöz az arcnak.

E típus jellemzője, hogy a homlok magas és tompa színű (sápadt); az arcvonások kifinomultak és finoman cizelláltak, a szem fényes és kifejezésteljes, a haj finom, puha, nem sűrű és általában világos színű; a nyak karcsú, a mellkas inkább keskeny, a végtagok kicsik, és az egész testalkat inkább kifinomult és kecses, mint feltűnő vagy elegáns.

Rachel
A körte alakú arcot és a mentális temperamentumot az egykor ismert színésznő, Rachel portréja illusztrálja. Ez a vérmérséklet és arcforma az agy és az idegrendszer nagy aktivitását jelzi. A gondolatok szárnyalnak, az ész éles, a képzelőerő élénk és briliáns. Ez az irodalmi, művészi, és különösen a költői arcforma. Shakespeare, Tasso, Dante, Cervantes, Montaigne, Poe, Mazzini, Rubens, Horace Vernet a legékesebb példái ennek az arctípusnak.


Koraérettséget jelző arcforma

Fontos megjegyezni, hogy a körte alakú vagy kónikus arc sohasem jellemző és természetes gyermekkorban, ahol előfordul - mint az ábrán - koraérettséget és az agy túlzott, abnormális és ártalmas fejlődését jelzi, mely lehet örökölt, vagy meggondolatlanul idő előtt szerzett mentális kultúra, a test fejlődésének rovására.


Kiegyensúlyozott arcforma
Az ilyen eseteket azonnal kezelni kell, mindent meg kell tenni az egyensúly helyreállítása érdekében, megfelelő fizikai tréning, szabadban végezhető rekreációs tevékenység, egészséges sportolás ösztönzésével, vidám, gondtalan környezet megteremtésével, és a szellemi feladatok, iskolai tanulás időleges felfüggesztésével. E típus esetében a gyermek arc megfelelő alakját az ábra reprezentálja.Ezen arcforma és a lelki beállítottság közötti kapcsolatot jól illusztráltja a művelődés hatása az olyan személyekre, akik elhanyagoltságban, szellemileg elmaradott közegben nőttek fel, ugyanis amikor később művelt emberek társaságába kerültek, a homlokuk megemelkedett, kiszélesedett a nevelés, képzés hatására. Ha figyelemmel kísérjük, jól láthatjuk, hogy fokozatos, de észlelhető változás megy végbe az arc körvonalában.

A homlok és az arc felső részei oldalirányban ugyanúgy kiszélesednek, mint korábban, s az idő múltával alulművelt, barbár emberekben tökéletlenül fejlett humor, képzelőtehetség és konstruktivitás válik meghatározóvá. Eközben az arc alsó részei kisebbednek, napról napra egyre jobban eltérnek a kör alaktól, ahogyan azt az ábra is mutatja. Az arc új körvonala az említett karakterváltozást indikálja. Ellentétes körülmények - azáltal, hogy másfajta képességeket hoznak működésbe - megfordítják ezt a változást, ekkor az agyalap kiterjed, az arc alsó része kiszélesedik (az alsóbb jegyek lesznek szélesebbek), a nyak megvastagszik, a szemek kifejezéstelenebbé lesznek, a száj durvábbá válik, és az egész arc kikerekedik és kevésbé lesz kifejező.

Természetesen ezernyi módosulása van e három tipikus arcformának, az alkati elemek arányától, a különböző tulajdonságok viszonylagos fejlettségétől, az életkortól, egészségtől és egyéb fiziológiai tényezőktől függően. Az értékelésnél minden körülményt figyelembe kell venni, és a jellem meghatározása során ezeket megfelelően súlyozni szükséges.


Profilok

A fej és az arc általános alakjának meghatározása során az oldalnézetére is figyelemmel kell lennünk, azaz a profil körvonalát is gondosan meg kell figyelnünk.

Arctípusok profilból: hosszúkás, kerek és körte alakúLáthatjuk, hogy az első típusú, vagyis a hosszúkás arcok oldalról nézve közelítőleg egyenes vonalakkal határolt arcélt mutatnak, mely bizonyos szögletes vonásokat hordoz, miként az a bal oldali ábrán látható. A második típusú, vagy kerek arcforma (ugyanúgy, mint szemből nézve) a középső ábrán látható jellemző görbületeket mutatja, míg a szemből nézve kónikus vagy körte alakú arcformák profilja kevésbé kerek, mint az előző típusé, és kevésbé szögletes, mint a hosszúkás arcoké, azonban mindegyiküknél lágyabb és finomabb vonalú, miként a jobboldali ábrán látható.