Rosta Erzsébet weboldala


Bár a tradicionális fiziognómia csak az arcról leolvasható jegyek, jellemzők jelentését tanulmányozza, a hosszú évszázadok során a karakterolvasás eszköztára jelentősen kibővült, s ma már általános gyakorlat, hogy - ha lehetőség van rá - az elemzés a különböző testrészek sajátosságainak, jegyeinek megfigyelésére is kiterjed. Különösen igaz ez az anyajegyek esetében, melyek megfelelő értelmezéséhez - a méretük, alakjuk és a színűk mellett - a legfontosabb az, hogy a test mely részén találhatók.

Az anyajegyek  alakjuk szerint kerekek, hosszúkásak vagy szögletes formájúak lehetnek. A kerek anyajegyek azt jelentik, hogy a megjelenési helyük alapján megállapítható jellemzők közül inkább a jó tulajdonságok dominálnak. A hosszúkás, téglalap alakú anyajegy viszont arról árulkodik, hogy az illető csak szerény mértékben járult hozzá a családi vagyonhoz, míg a szögletes anyajegyűek mind pozitív mind negatív tulajdonságokkal rendelkeznek.

Az anyajegyeknek sokféle színük lehet, ám az értékelésnél csak az számít, hogy a megfigyelt anyajegy világos, vagy sötét színű-e. A világos színű anyajegyek általában a szerencsés emberek sajátosságai. A fekete vagy sötét anyajegyek viszont olyan embereken jelennek meg, akiknek sok akadályt kell leküzdeniük céljaik eléréséhez.

Speciális jelentésük van az iker anyajegyeknek, és a párosával, egymáshoz közel megjelenő anyajegyeknek. Az előbbiek - függetlenül a helyüktől - duális természetű személyről árulkodnak, míg az utóbbiak birtokosa egyidejűleg két emberbe szerelmes.

Bár jócskán vannak kivételek, az esetek többségében a test baloldalán megjelenő anyajegyekhez általában balszerencse, vagy valamilyen negatív tulajdonság kapcsolódik, míg a jobboldaliaknak többnyire kedvező a jelentésük. Persze a helyes értékeléshez az is fontos, hogy az anyajegy melyik testrészen, annak melyik oldalán található, sőt olykor az sem mellékes, hogy férfi vagy nő-e az illető. Az alábbiakban a fejtől lefelé haladva mutatjuk be az egyes testrészeken található anyajegyek jelentéstartalmát.

Homlokon: anyagi függetlenség, siker, szerencse és jó házasság; férfién: szorgalom, nőén: termékenység. A homlok jobb oldalán: hatalom, megbecsülés, hírnév; bal oldalán: beteljesületlen álmok. A bal szemöldök fölött: jó szerencse, boldog házasság; a jobb fölött: jó szerencse, elismertség, sikeres házasság; a szemöldökök között, kevéssel fölöttük: általános elismertség, tisztelet.

Halántékon: sikeres házasság, anyagi boldogulás. Bal halántékon: állhatatosság, jó pénzérzék, különcködés; jobbon: tehetség, kivételes képességek.

Szemöldökön: makacs kitartás, sikeres szexuális élet, szerencsés vállalkozás; jobbon: a szerencse és a siker hangsúlyosabb.

A szem sarkában, vagy közelében: becsületes, őszinte, megbízható és előrelátó, csendes természetű ember. Nő esetén: szexepil. A szem alatt: intrikus, veszekedős ember, akit könnyen baleset érhet. A bal szem alatt: balszerencse, kivéve, ha a szemnek az orrtól távolabbra eső sarka alatt található, ez esetben jó szerencse a jelentése. Bármely más helyen a szem alatt: szomorúság, bánat, balszerencsés gyermekek. Jobb szem alatt: rossz hírek, tűz általi baleset, vagy rágalmazás, rosszindulatú pletyka, szexuális erőszak veszélye.

Az orr közepén (orrnyergen): keményen dolgozó, sikeres személy, megbízható barát. Más értelmezésben: hóbortosság, vidámság, bujaság. Az orrtetőn: balszerencse, különösen a családfő számára. Az orr bal oldalán: köpönyegforgató, alkalmazkodó; jobb oldalán: kalandvágyó, utazást kedvelő. Orrhegyen: néha ugyan nyers, de hűséges társ.

Fülön: ésszerű kockázatvállalás, szerencse a pénzügyekben, szociális érzés. Fülhegyen: intelligencia, csavaros észjárás. Fülcimpán: jobboldalin: családszeretet; ugyanitt gyerekén: szófogadó, jó gyerek; baloldalin (nőén): jó házasság.

Az arc mindkét oldalán: kitartás és küzdelmes munka árán kivívott siker. Más értelmezés szerint nő orcáin: szegény és szerencsétlen sors, elvetélt ambíciók álnok barátok miatt. (Ha az anyajegy sebhelyre emlékeztet: a Mars a születésének az uralkodó bolygója.) Az arc jobboldalán: siker, nemi varázs, boldog házasság; ugyanitt, de az áll közelében: hosszú élet, megbecsülés; az arc baloldalán: szorgalom, kötelességtudat, hosszú élet. Jobb orcán, az orr vonala alatt: érzelmi probléma; a probléma természete függ az anyajegy orrtól való távolságától; ha közel van: önbizalomhiány, ha messze van tőle: önpusztító hajlam. Bal orcán, az orr vonala alatt: balszerencse, gyenge önbecsülés jele, családi viták, szerencsétlen házastárs; az orrhegy magasságában, a fül közelében: hosszú élet.

Philtrumon (nő esetén): ikerszülés esélye. A philtrumtól jobbra, vagy balra (de még az ajak fölött): önbecsülés, önbizalom hiánya; akinél viszont ez az anyajegy rányúlik az ajakra: bőbeszédű, fecsegő, pletykás, kíváncsi személy, indiszkrét kérdésekkel.

Ajkakon: előrejutásra, boldogulásra való törekvés. A felső ajkon: remek kapcsolatai vannak, ám olykor mohó, irigy mások sikereire; az alsón: őszinteség, komolyság, szorgalom, később szerencse.

Állon: lelkiismeretes, felelősségtudó, gyengéd, gondoskodó, minden helyzethez könnyen alkalmazkodó, utazást kedvelő ember. Más értelmezésben művészi és politikusi képességeket, nő esetén pletykás természetet jelezhet.

Nyakon: elől: váratlan szerencse, sok barát (esetleg jómód), oldalt: heves vérmérséklet, hátul (tarkón): egyszerűség, igénytelenség, a torok fölött: művészi hajlam; baloldalt: férfi esetén valamilyen baleset, nőnél vízbefulladás veszélye.

Vállon (mindkettőn): intelligens, jó felfogású, törekvő, de babonás személy. Bal vállon: szolgálatkész, szerény; a jobbon: figyelmes, diplomatikus és hűséges.

Mellen: leány esetében ellenállhatatlan vonzerő. A jobb mellen: lustaság, a család elhanyagolása, a pompa, luxus és az utazás szeretete; a balon: aktív, energikus, életrevaló, a céljait elérő ember.

Mellbimbón: kiszámíthatatlanság, szeszélyes természet; nőén: kivagyiság.

Mellkason: nem várt szerencse; a szív fölött: véres halál.

Háton: megbízhatatlan, rossz üzleti partner, de lehet lustaság jele is. Más értelmezésben: önfeláldozó, romantikus, de pénz-orientált. Hát közepén: jómód; férfiak bal lapockáján: népszerűség, nőkén: kiváló egészség.

Bordákon: a jobb bordákon: közönyös, néha önelégült, de őszinte és hű barát; a baloldaliakon: nagyon tevékeny, energikus, de néha letargiába esik.

Karokon: udvarias, szorgalmas, boldog házasságban élő ember. Férfi karján, a könyök közelében: küzdelmes élet, korai özvegység; nő karján ugyanitt: foglalkozási, munkahelyi problémák.

Hónaljakban: a bal kar alatt: küzdelmes ifjúkor, az élet későbbi szakaszában siker és jómód; a jobb kar alatt: elővigyázatosságra figyelmeztet, mert az illető biztonságát veszély fenyegeti.

Könyökön: kalandvágyó, világutazó; sikeres erőfeszítések.

Csuklón: szerény, szellemes és megbízható személy.

Kezeken: jobb kézen: takarékosság, elővigyázatosság, üzleti sikerek; bal kézen: művészi tehetség, karrier. Más értelmezés szerint a kezeken látható anyajegy jómódra, illetve kleptomániás hajlamra is utalhat.

Ujjakon: őszintétlenség, időnként hajlam az erős túlzásokra.

Gyomron: erő, energia.

Hason: önzőség, lustaság.

Köldökön: szerencse, kis segítséggel; férfién: szerencsés élet, asszonyén: falánkság vagy gyermekek utáni vágy.

Csípőn (kivéve a farpofákat): rugalmas, talpraesett, elégedett férfi vagy nő.

Fenéken: nem túlságosan ambiciózus, konformista, a sorsával könnyen megbékülő ember.

Nemi szerven: szex-függőség jele. Az a nő, akinek a szeméremdombján anyajegy látható, szexuális téren sokat vár a partnerétől, az egyszerű szex nem nyújt számára kielégülést.

Combon (asszonyén): hűtlenség és nagy költekezés. Jobb combon: időnként beteges, gyenge, de képességei révén felépül; balon: melegszívű, kedves és szenvedélyes partner.

Térdeken: a jobb térden: kedves, barátságos, bizalomgerjesztő személy, boldog házasság; a balon: különcködő, néha közönyös, de jó üzleti érzékkel bíró ember.

Térdhajlatban: szexuális életben könnyed, nemtörődöm.

Lábszárakon: a jobb lábszáron: tevékenység, kitartás, jó házasság; a balon: időnkénti letargia, fáradékonyság, ételérzékenység.

Lábfejeken: lusta, mozgásszegény emberre jellemző, akinek az egészsége érdekében többet kellene a testét edzenie. Más értelmezésben: az erőnléti problémák csak a jobb lábfejen található anyajegy esetén jelentkeznek, a bal lábon lévő anyajegyek megfontolt, intelligens és nagylelkű emberekről árulkodnak.

Bokán: kedves, független, vidám természetű.

Sarkon: fizikailag és érzelmileg egyaránt energikus, gyakran irigyelt emberek. Jellemzőjük továbbá, hogy könnyen szereznek ellenségeket, és elveszthetik a barátaikat.

Kommentek

archivált tartalom

G. #55

Üdv.
Úgy születtem, hogy jobb felkaromon egy teljes tenyérlenyomat van. Mai napig mindenki azt hiszi hogy megvertek...
Jelenthet ez bármit is?

2020-01-25 21:58:45

Alexandra 1 #54

Kedves Erzsébet!

Nekem a bal szemembe nőtt ki anyajegy, annak esetleg lehet jelentése?

Köszönöm előre is,

üdv

2018-06-28 12:22:28

Deáki Ferenc #53

Kedves Erzsébet!
A bal alkaromon az anyajegyekből a göncölszekér pontos képe kirajzolódik.
Mi ennek a jelentése?
Választ előre is köszönöm.
Üdvözlettel, Ferenc

2017-03-14 09:49:02

Deáki Ferenc #52

Kedves Erzsébet!
A bal alkaromon az anyajegyekből a göncöl szekér pontos képe kilátszik.
Azt szeretném tudni, mi ennek a jelentése?
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel,Ferenc

2017-03-14 09:46:36

Deáki Ferenc #51

Kedves Erzsébet!
A bal alkaromon az anyajegyeimből a göncölszekér pontosan kirajzolódik.
Azt szeretném tudni, mi ennek a jelentése?
Üdvözlettel,Ferenc

2017-03-14 09:43:09

Rosta Erzsébet #50

Kedves Renáta!
Mivel a moleoszkópia (vagyis az anyajegyek jelentésével, értelmezésével foglalkozó okkult „tudományág”) művelői szerint a háromszög alakú anyajegyek jót és rosszat egyaránt jelenthetnek, a babonás értelmezésük szempontjából elsősorban az elhelyezkedésük (vagyis az, hogy a többségük a test melyik részén található) az érdekes. A megjelenésük pontos helyének ismerete nélkül, az olvasmányaim alapján általánosságban csak annyit tudok mondani, hogy a derékon található anyajegyek birtokosait jóindulatú, őszinte, de kritikus személynek tartják, olyan embernek tekintik, aki mindig kiáll az igazáért.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-07-15 13:17:44

Renata #49

Udv kedves Erzsebet.
Azt szeretnem tudni,hogy a haromszogu anyajegyeknek van valami jelentoseguk?Eleg sok ilyen anyajegyem van. 'haromszogben haromszog is' ha erti mire gondolok.!?a kezeimen meg a derekamon.
Nem nagyon hiszek az ilyesmiben de kivancsi vagyok,mi a velemenye. Elore is koszonom!

2016-07-11 09:47:40

Rosta Erzsébet #48

Kedves Judit! – Re: #47
Az első kérdésére nem találtam választ a könyveimben, általában nem tulajdonítanak jelentőséget az anyajegyek által létrehozott geometriai alakzatoknak. A háromszögnek meg különösen nem, valószínűleg azért, mert három – egymáshoz közel található – anyajegy, ha csak nincsenek egy egyenesen, minden esetben háromszöget képez.
Ami pedig a másik kérdését, a keletkezésük okát, miértjét és a funkciójukat illeti, ma még senki sem tudja a választ. Amiatt viszont, hogy sok anyajegye van, érdemes időnként (évente legalább egyszer) bőrgyógyásszal konzultálnia, mert a nagyszámú anyajegy növeli a bőrrák kockázatát.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-06-15 14:45:40

Judit #47

Kedves Erzsébet!
Érdeklődni szeretnék,hogy a háromszög alakban kifejlődő(3 anyajegy adja ki a háromszöget) anyajegyek mit jelentenek?Volt már néhány ilyen a testemen évekkel ezelőtt is,de az utóbbi fél évben számuk megsokszorozódott.Nagyon szeretném ennek tudni az okát.
Köszönettel:Judit

2016-06-15 12:01:58

Rosta Erzsébet #46

Kedves Gabriella! – Re: #44
A Vénusz dombon található anyajegyekről korábban már írtam, a jelentésük az Anyajegyek az ujjakon és a tenyéren c. írásomban ( http://www.erzsebetrosta.hu/Hiedelmek-babonak-nepszokasok/anyajegyek-az-ujjakon-es-a-tenyeren.html) olvasható.
A jobb lábfejen fellelhető anyajegy a nők számára boldog, sikeres és hosszú életet ígér, melynek nagy részét idegen földön töltik el, a gyermekeikkel azonban sok gondjuk lesz. Ha viszont fekete színű az anyajegyük, kevésbé lesznek szerencsések.
A száj mellett található anyajegyek könnyelműséget, felelőtlenséget és nagyfokú hiúságot jeleznek. Következésképpen a birtokosát nem túlzottan kedvelik. Ha az anyajegyek feketék, sok gondja és bánata lesz, de az életvitelében nagy szabadságnak örvendhet.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-06-04 10:37:17

Rosta Erzsébet #45

Kedves Hajni! - Re: #43
Maud Wheeler 1894-ben „Moles or birth-marks and their signification to man and woman” címmel megjelent könyve szerint a bal fül mögötti anyajegy egy nő számára problémákat jelez a szerelmi kapcsolatokban; ha viszont fekete színű, erőszakos halálra utal. Férfi esetében arra figyelmeztet, hogy óvatosnak kell lennie, mert valaki tévedésből megmérgezheti.
Másrészről viszont szeretném jelezni, hogy érdemes odafigyelni rá, mert ha változtatja a színét, az alakját, vagy a méretét, feltétlenül meg kell mutatni a bőrgyógyásznak, mert ez a melanoma veszélyére figyelmeztethet.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-06-03 14:17:29

Gabriella #44

Kedves Erzsébet! Nekem a bal tenyerem Vénuszdombján jelent meg néhány évvel ezelőtt egy anyajegy szerű világos barna folt, ami azóta se nem növekszik és a formája is változatlan és az érdekelne, hogy milyen jelentése van, illetve szüetésemtől fogva van egy anyajegy a jobb lábfejem közepén, ami sötét barna színű egészen pici, esetleg ennek is lehet valamilyen babonás jelentése? Valamint a szám mellett bal oldalán nagyjából 0.5 cm-re az ajkamtól két szinte egyforma anyajegy található 0.5 cm távolságra egymástól vízszintesen. Ennek is van esetleg valamilyen jelentése?

Válaszát előre is köszönöm!

2016-06-01 14:23:02

Hajni #43

Kedves Erzsébet!
Fül mögötti anyajegynek mi a jelentése. Köszönettel: Hajni

2016-05-31 15:45:05

Rosta Erzsébet #42

Kedves Zsuzsi!
Különös kérdése meglepett, ám amikor fellapoztam az indiai Dr. L.R. Chawdhri könyvét (SECRETS OF OCCULT SCIENCES - How to Read Omens, Moles, Dreams and Handwriting), választ találtam rá. Mivel az anyajegy az ujjának a körömpercén jelent meg, a hatása - Chawdhri szerint - már fiatal korától érvényesülni fog. Az is fontos, hogy a balkezes, ugyanis az indiai védikus bölcsek különbséget tettek az aktív és a passzív kéz anyajegyei között. A nők esetében általában rossz jelentésű, ha az aktív kézen található az anyajegy. Önnek viszont a bel keze az aktív, ezért a mutatóujj körömpercén lévő anyajegy az említett szerző szerint sikert jelez a szociális (humanitárius) munka területén, elsősorban tanítóként vagy művészként.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-02-20 17:41:05

Zsuzsi #41

Kedves Erzsébet!

Nekem most "keletkezett" egy kis anyajegyem a jobb mutatóujjam felső ujjpercén. Egyébként balkezes vagyok, nem tudom, hogy számít-e. Köszönöm előre is segítségét!

Zsuzsi

2016-02-15 14:43:42

Rosta Erzsébet #40

Kedves Petra!
Mindenekelőtt megjegyzem, hogy a moleoszkópia művelői szerint az anyajegyek jelentése gyakran különböző a nők és a férfiak esetében. Mivel külön nem jelezte, hogy másvalaki anyajegyének jelentésére kíváncsi, feltételezem, hogy önmagáról lehet szó.
A szemben (elsősorban a jobb szemben) található anyajegy feltűnő intellektuális képességet jelez, különösen akkor, ha a pupilla szürkés színű. Ha a szem sarkában látható, sikeres házasságra is utal. Ugyanakkor - legalábbis a klasszikus moleoszkópia szerint - óvakodnia kell a hamis barátoktól.
Ha ugyanez az anyajegy közel a szem sarkához, de a szem fehérjén található, az - az okkult „tudósok” olvasatában - nehéz szülést jelezhet.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-12-03 15:14:57

Gál Petra #39

Kedves Erzsébet!

Elnézést, pontosítanám kérdésem.
Milyen tulajdonságot társítanak a szemben, mint látószervben, a szemgolyó mellett található anyajegynek.

2015-11-30 13:04:24

Rosta Erzsébet #38

Kedves Petra!
A test jobb és bal oldalán, egymással szemben elhelyezkedő anyajegyek a klasszikus moleoszkópia szerint duális természetről árulkodnak. Ez a kettősség különösen olyankor nagyon jellemző, ha a két anyajegy – a test középvonalára, mint tengelyre nézve – tükörképe egymásnak.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-11-25 15:42:14

Gál Petra #37

Kedves Erzsébet!

Érdelődnék milyen tulajdonságot társítanak a szemben elhelyezkedő anyajegyeknek.

2015-11-25 11:12:27

Rosta Erzsébet #36

Kedves János117!
Az okkult könyvek szerint a jobb térden található anyajegy a férfiak számára boldog házasságot jelez egy takaros feleséggel. Az életük jómódban telik el és sikerekben gazdag lesz.
Az indiai jósok szerint ugyancsak pozitív jelentésű ez, szintén boldog, szeretetteljes házasságot ígérnek, viszont azt állítják, hogy a hölgy valószínűleg külföldi lesz, ezért sok időt fog a szülőföldjétől messze tölteni.
A pontos helynek és az anyajegy alakjának nincs különösebb jelentősége.
Azt viszont már én mondom, hogyha a színét, méretét, alakját változtatja, feltétlenül célszerű felkeresnie egy bőrgyógyászt.
Üdvözlettel,
Rosta Erzsébet

2015-09-07 14:24:29

Rosta Erzsébet #35

Kedves Gabriella!
A leírása alapján valószínűleg nincs különösebb oka az aggodalomra, ugyanis sem az alakja, sem a mérete nem változik. Ettől függetlenül - mivel, mint írja fehér bőrű - a napozással nem árt vigyáznia, különösen erős UV sugárzás esetén. Ha viszont az anyajegye jelentősebben megváltozna, célszerű lenne mielőbb felkeresnie egy bőrgyógyászt.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-09-04 15:30:37

János117 #34

Kedves Rosta Erzsébet!
Nekem van egy szív alakú anya jegyem a jobb oldali térd hajlatom bal oldalán és szeretném megtudni hogy ennek mi a jelentése!!!
Előre is köszönöm.

2015-09-03 14:41:19

Gabriella #33

Kedves Erzsébet!
Nekem a a szegcsontom alatt bal oldalon van egy anyajegyem ami normális alakú és barna színű, nem sötét viszont körülötte fehér a bőröm, ah süti a nap,a akkor piros. Van okom aggodalomra?

2015-09-02 15:15:12

Rosta Erzsébet #32

Kedves Mártika!
Bármennyire is részletesen írta le az anyajegyeket és az elhelyezkedésüket, vizuális segítség (pl. fénykép) nélkül nehéz bármit is mondani róluk. De még ha látnám is a színüket, alakjukat, méretüket, akkor sem lenne könnyű dolgom, egyrészt azért, mert a „szakértők” nem minden anyajegynek tulajdonítanak jelentést, másrészt az is bonyolítja a helyzetet, hogy az anyajegyekről írt okkult könyvekben - melyek közül néhány nekem is megvan - különféle értelmezésekkel találkozhatunk. (Lés azt is jó tudni, hogy egyes megállapítások csak az adott kultúrkörben érvényesek.) Az indiaiak például nem elégednek meg az anyajegyek megtekintésével, hanem értékelésükhöz az asztrológia és palmisztria segítségét is igénybe veszik. A szimmetrikus anyajegyeknek a keleti kultúrákban többnyire dualitást tulajdonítanak, míg nyugaton a kiegyensúlyozottságot emelik ki.
Az álkapcson lévő anyajegyekről úgy tartják, hogy birtokosuk az anyagi javakat, testi örömöket többre értékeli a szellemi-spirituális élvezeteknél.
A mellkas (és a mellek) anyajegyeiből az indiaiak például éles elmére, gyors felfogásra, logikus gondolkodásra és impresszív kifejezőkészségre következtetnek.
Nem egyértelmű az egymáshoz közel lévő, ún. iker-anyajegyek megítélése sem. Találkoztam olyan értelmezéssel, hogy az illetőnek kettős természete van, de azt is mondták, hogy az ilyen anyajegyek arra utalnak, hogy a birtokosuk két ember iránt érez szerelmet.
A barátja lapockáján lévő anyajegyekről egyedül Maud Wheeler 1894-ben megjelent könyvében (Moles Or Birthmarks And Their Signification To Man And Woman) találtam leírást, ezek a férfiak esetében jelentős öröklést és csavaros észjárást jeleznek.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-08-01 12:17:47

Mártika #31

Állkapcsot akartam írni, a bal és jobb állkalcsomon vannak elnézést... :oops:

2015-07-28 13:06:24

Mártika #30

Kedves Erzsébet!
Egy ideje észre vettem, hogy a bal és jobb államon is egyaránt van agyajegyem, egymás tükörképei, ugyanakkora méret és színe van, ugyanakkor annak amelyik a bal felemen van, vagy 2 centire egy társa, ez egy fokkal világosabb. Mind a két mellem alatt, a bordámon, vagy egy-egy egyforma anyajegyem, ez kicsit sötétebb, ezek is pontos tükörképe egymásnak. Az államon lévő két anyajegy egy vonalban van a bordáimon lévő másik kettő vel. Ez mit jelent?


Ugyanakkor észrevettem hogy a barátom hátán nagyon sok anyajegynek van társa, vagyis van az egyik anyajegy, majd 2-3 centire van egy ugyanolyan méretű, de kicsit sötétebb. Ezek mellet a bal lapockájan van két nagy, amelyek 10-15 cmre vannak egymástól. Ezt nagyon különlegesnek találtam, és kérnék rá egy magyarázatot, ha lehetséges.

Köszönöm nagyon szépen. :)

2015-07-28 12:59:45

Rosta Erzsébet #29

Kedves Orsi!
Az anyajegyek miatt csak akkor kell „izgulnia”, ha túlságosan sok van belőlük, változik valamelyikük alakja, színe, mérete (kiterjedése), vagy ha az adott testrészen „nem mutatnak jól”. Egyébként a jelentésük babonás értelmezése - akárcsak a divat - koronként és népenként változik. Még abban sincs egyetértés, hogy a jobb- vagy bal oldali-e a kedvező, hiszen például az indiaiak szerint ez attól függ, hogy férfi vagy nő-e az anyajegy „gazdája”.
Ami pedig a röviden leírt álmát illeti, az örvény értelmezése – attól függően, hogy milyen kontextusban jelent meg az álmában – igen sokféle lehet. És persze az sem mindegy, hogy milyen örvényről volt szó.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-07-05 15:19:18

Orsi #28

Kedves Erzsébet!
A jobb szemem alatt, kb. a szem sarkával egy vonalban, 1.5 cm-rel alatta, ma reggelre megjelent egy pici, 2 mm-es anyajegy. Közép barna színű, kerek, kicsit oválisba hajló alakú.
Megnéztem rögtön a jelentését és tegnap pont anyajegyekről beszéltünk egy barátnőmmel. Volt egy negatív élményem is tegnap délután, illetve egy érdekes álmom egy hatalmas örvénnyel és egy férfivel
3 napja, ami ha jól tudom, túlfűtött érzelmeket jelent, illetve mást is...tehát összevetettem a történéseket és nagyjából megfejtettem a lelkem testi üzenetét. Mostanában sokat foglalkozom ezzel is.
A kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben Ön mit lát, mi az üzenete? Mert azt is látom, hogy a sötét jelzi a sok akadályt, a jobb oldal lehet kedvező, szem alatt intrikus és szexepil is, valamint sok negatív van még felsorolva a jobb szem alatti részhez.
Szeretettel köszönöm a válaszát!
Orsi

2015-06-27 12:09:02

Rosta Erzsébet #27

Kedves Bettina!
A combokon található anyajegyek okkult értelmezéséről – ami egyébként meglehetősen ellentmondásos – az oldalamon „A combok” című írásom végén találhat rövid összefoglalást. Megjegyzem, egyes szerzők az anyajegyek színét, méretét és az alakját is fontosnak tartják. A számuk, illetőleg az, hogy milyen alakzatot formálnak kevésbé lényeges, bár azt megjegyzik, hogy az a jó, ha a testen nem található 12-nél több, és azt is, hogy kiegyensúlyozottságra utal, ha a jobb- és baloldali testrészeken azonos a számuk.
Ami pedig a bal karján, a könyöke közelében található anyajegyét illeti, ezzel kapcsolatban az indiai „bölcsek” azt jegyzik meg, hogy nehézségekre, kemény munkára, szeszélyes természetre, és a másik nem szeretetére utalnak.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-03-02 11:51:30

Bettina123 #26

Kedves Erzsébet!
Nekem a jobb combom felső részének közepén van 3 anyajegy amelyek egy háromszöget formáznak.
Plusz a bal combom legfelső részén a belsőoldalhoz közelítőleg szintén.
Ráadásul a bal karomon is a könyököm közelében a külső oldal szélén.
Van-e ennek valami jelentése?

Válaszát előre is köszönöm :-)

2015-02-28 14:40:06

Rosta Erzsébet #25

Kedves Viktória!
Az anyajegy alakjának és a megjelenési helyének az egészség szempontjából nincs jelentősége. Probléma csak akkor lehet, ha változik a színe, az alakja, a mérete, a textúrája. Ez esetben célszerű mielőbb egy bőrgyógyász szakorvoshoz fordulnia.
Ha viszont az okkult értelmezésére kíváncsi, akkor - mivel a test bal oldalán található - nem jó jelentésű. A védikus fiziognómia szerint veszekedős természetet jelez, de nem sok jót mond róla a makulomancia sem. Ez utóbbi olvasatában egy olyan hölgyet jelez, aki imádja, ha körülrajongják, és mivel e vágya nem mindig teljesülhet, olykor rossz a közérzete. Hiúsága sok szomorúságot és bosszúságot okozhat az élete során.
Ami pedig az anyajegy korona alakját illeti, ez a reinkarnációban hívőknek királyi származásra utal.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2014-11-01 10:00:34

Viktória #24

Kedves Erzsébet!
Nekem a bal oldali vállamon van egy
korona alakú anyajegy. Halvány piros
színű és nem túl nagy. Van ennek bármi
jelentése?
Előre is köszönöm!

2014-10-30 13:09:16

Rosta Erzsébet #23

Kedves Ferenc!
Amíg a színe, mérete, alakja jelentősen nem változik, az anyajegy teljesen ártalmatlan, azaz nincs miért aggódniuk. A napoz(tat)ással azonban - különösen, ha a lányuk szőke és/vagy fehér bőrű - nem árt óvatosnak lenniük.
A különböző anyajegyformák értelmezése a hiedelemvilág „alkotása”, e területen elsősorban a keleti népek – indiaiak, kínaiak – jártak az élen. A kereszthez, mint szimbólumhoz – feltehetően Krisztus kálváriájára utalva – általában a szenvedést társítják, ez azonban semmiképpen sem jelenti azt, hogy a lányukra több szenvedés várna, mint másokra.
Ha viszont bármiféle markánsabb változást észlelnének a lányuk anyajegyében, feltétlenül konzultáljanak egy bőrgyógyásszal.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2014-10-26 14:25:07

kovacs ferenc #22

kereszt

2014-10-25 17:29:17

kovacs ferenc #21

szep estet kivanok !bocsika a heirasi hibakert gzorsan irok eppen furdetes elott allok.
kerdesem lenne: Lanyom hamarosan kilenc honapos szuletese pillanatatol jobb combja kulso ,felso reszen anyajegy talahato.Maga az anyajegy nem is izgat csak a formaja,ugyanis egy szabajos ,szepen rajzolt keresz.
Vele no ,fejlodik.
Tehat kerdesem jelentese?

2014-10-25 17:23:23

Rosta Erzsébet #20

Kedves Márk!
Az anyajegyeknek bizonyítottan csak akkor van jelentőségük, ha változtatják az alakjukat, a méretüket, vagy a színűket. Ez esetben célszerű őket megmutatni egy bőrgyógyásznak, mert lehetséges, hogy orvosi kezelést igényelnek.
Egyéb - vagyis a karakter, a személyiség, illetőleg a jövendő feltárására irányuló - vizsgálatuk, értelmezésük (a moleoszkópia) elsősorban Távol-Keleten (Indiában, Kínában) terjedt el, s valószínűleg az utazók, illetőleg a gyarmatosítók révén érkezett el Európába.
DR. L.R. CHAWDHRI könyve (Secrets of Occult Sciences How to Read Omens, Moles, Dreams and Handwriting) szerint - mely a legutóbbi idők egyik legátfogóbb műve e témában - a háton fellelhető anyajegyek szerencsés gazdái tudásra és vagyonra tesznek szert, istenfélő emberek, és boldog családi életet élnek. Ha viszont az anyajegy fekete színű, az balszerencsére utal. A gerincoszlopon található anyajegyek pedig a híres politikusok vagy vezetők megkülönböztető jegyei. E megállapításnak némiképp ellentmond Maud Wheeler Birth-Marks and Moles c. könyve, mely szerint a férfiember hátán található anyajegyek viszontagságos életet és sok utazást jeleznek, ha pedig három fekete anyajegy lelhető fel a háton, az szabadságvesztés veszélyére utal.
Üdvözlettel,
Rosta Erzsébet

2014-05-23 11:52:05

Márk #19

Jó napot! Arra lennék kíváncsi, hogy durván a hátam közepén kiskorom óta egy 3-4 cm-es ponton rengeteg anyajegy található. Formát is lehet kivenni belőle. Van ennek valami különleges jelentése?

2014-05-22 15:53:42

Rosta Erzsébet #18

Kedves Vivien!
Kérdésére fénykép nélkül nem lehet egyértelmű választ adni, ugyanis az áll tájéka és a nyak között valójában nincs éles határvonal, már csak azért sincs, mert sokan zsírpárnát (ismert nevén tokát) növesztenek e területen. Anatómiailag az állcsont alatti terület még az áll tájékához, míg a nyelvcsont és az áll tájéka közötti terület (regio submentalis) a nyakhoz tartozik.
Üdvözlettel,
Erzsébet


az állcsont alatti zsírpárna - ismertebb nevén a toka - még az állhoz tartozik

2014-01-29 10:11:21

Vivien #17

Azt szeretném megkérdezni, hogy az állam (vagy állkapcsom) alatt, kicsit jobbra csúszva, de majdnem középen, az állnak számít vagy inkább nyaknak mert hirtelen egyáltalán nem tudom eldönteni :-) de lehet hogy szimplán egyik sem :-|

2014-01-28 18:34:49

Rosta Erzsébet #16

Kedves Zsófi!
A „klasszikus” európai értelmezés szerint a férfiaknál a test jobb oldalán található, míg a nők esetében a baloldali szeplők és anyajegyek a szerencsés jelentésűek, azonban az értékelés során a legfontosabb az, hogy az anyajegy hol, melyik testrészen jelenik meg. Ha a test mindkét oldalán - mintha csak egymás tükörképei lennének - egy-egy anyajegy található, az esetben - legalábbis a moleoszkópia szerint - kettejük közül a markánsabb, nagyobb méretű hatása dominál.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2014-01-08 13:03:19

Zsofi #15

Van valami kulonleges jelentese annak, ha sok anyajegyemnek van egy parja a a testem masik oldalan? (Csak kisebb vagy nagyobb mint a masik)

2014-01-07 17:38:42

Rosta Erzsébet #14

Kedves Boglárka!
A moleoszkópia klasszikus - vagyis a viktoriánus korra jellemző - értelmezése szerint a férfiaknál a test jobb oldalán található, míg a nők esetében a baloldali szeplők és anyajegyek szerencsés jelentésűek. Eszerint a bal alkar belső részén lévő anyajegyek az erőfeszítések sikerét jelzik, boldogságot, bátorságot és szerencsét prognosztizálnak.
Ugyanakkor az indiaiak pont fordítva látják a dolgot, az ő olvasatukban a bal alkar anyajegyei bőséges gyermekáldást, de hamis barátokat, boldogtalan házasságot jeleznek. Más - ugyancsak távol-keleti - értelmezés szerint a problémák nem a családi életben, hanem a munkahelyen várhatók; ha pedig az anyajegyek közel vannak a könyökhöz, sok utazás a jelentésük.
A fentiek figyelembevételével, csak akkor érdemes az anyajegyeivel foglalkoznia, ha az alakjuk, a színűk és a méretük változik. Ez esetben viszont célszerű őket egy bőrgyógyásznak megmutatnia.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2013-12-17 15:52:16

Boglárka #13

Kedves Erzsébet!
Engem az érdekelne, hogy mit jelent ha a bal alkarom belső részén van 3 anyajegy amik egy háromszöget rajzolnak ki? Válaszát előre is köszönöm :))

2013-12-13 23:40:55

Rosta Erzsébet #12

Kedves Dóri!
A 17. században, a fiziognómia részeként kialakult moleoszkópia (más néven makulomancia) „szakértői” szerint a test baloldalán fellelhető anyajegyek - ellentétben a pozitív jelentést hordozó jobboldaliakkal - általában valami rosszra, negatív dologra utalnak.
Ami a konkrét kérdését illeti, a jobb melle alatt lévő anyajegyek anyagi sikert és kedves, elnéző férjet jövendölnek. Ha a színűk vöröses, szenvedélyes szerelemben lesz része, ha viszont fekete, az balszerencsét jelez.
Az előbbi jóslatnak azonban ellentmond a baloldali anyajegyek jelenléte. Ez utóbbiak szerint - bár állhatatosságot, hűséget jeleznek - csalódás, szomorúság érheti a lelkét. Legalábbis ezt mondják az "anyajegy-fiziognómusok".
Sokkal fontosabb viszont, ha változik az anyajegyek mérete, alakja vagy színe, ugyanis ez egészségi problémára utalhat, és orvosi (bőrgyógyászi) konzultációt igényel.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2013-11-30 13:55:14

Dóri #11

Engem az érdekelne, hogy mit jelent, ha a bal oldalamon van egymás fölött 3 anyajegy, és a jobb oldalon, de elől átlósan 3 darab egymáshoz közel a mell alatt közvetlenül.
Köszönöm a választ előre is.

2013-11-28 23:17:45

Rosta Erzsébet #10

Kedves Linda!
A jobboldali bordákon található anyajegy babonás jelentéséről kissé lejjebb görgetve, az #5 és a #6 kérdésekre adott válaszomban olvashat, míg a bal combon megjelenő anyajegyről a kommentelt írásomban (kissé feljebb), valamint 'A combok', az 'Ágyék, lágyék, szeméremdomb' továbbá a 'Vonzó és taszító szexjelek' c. írásaimban olvashat. Ez utóbbiakat legkönyebben a nyitóoldalam jobb felső sarkában lévő 'Keresés' menüpontra kattintva találhatja meg.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2013-11-25 16:25:56

Linda #9

#8 Linda-hoz
Helyesbíteném: anyukám bal combján található az anyajegy.

2013-11-24 10:53:05

Linda #8

Kedves Erzsébet!
Nagyon érdekelne, mit jelenthet az, hogy nekem a jobb mellem alatt a bordáimon van egy hosszúkás 5cm átmérőjű, normál színű anyajegyem, és pontosan ugyanilyen anyajegy található édesanyám jobb felső combján (annyi eltéréssel, hogy majdnem kétszer akkora mint az enyém) oldalt - ami leginkább nyáron látható, amikor lebarnul.
Válaszát előre is köszönöm!

2013-11-24 10:36:07

Rosta Erzsébet #7

Re: #5 és #6
A talpakon megjelenő anyajegyek értelmezése kultúránként eltérő, néhol az sem mindegy, hogy a jobb vagy a bal talpon látható-e.

A jobb talpon megfigyelhető anyajegy - akárcsak a sarkak esetében - kalandos utazásokról és egy idegen országból származó személlyel való házasságról árulkodik. Ez a kapcsolat szempontjából szerencsés, mert a pár hosszú, boldog együttlétre számíthat. A bal talp anyajegye úgyszintén sok utazást jelez, ezek azonban nem lesznek sikeresek. Erről a jegyről azt is mondják, hogy férfi esetében gondterhelt, küzdelmes élet jele lehet. (Mások szerint viszont az utazás hasznos vagy veszteséges mivolta nem az anyajeggyel, hanem a jobb vagy a bal talp viszketésével kapcsolatos, de azt sem zárják ki, hogy bánatot jelez, vagy, hogy hamarosan új cipőt kap az illető.)

Az indiaiak az anyajegyek tekintetében nem tesznek különbséget a jobb és a bal talp között. Bárhol is legyen az, sok utazást, ambíciót és jólétet jelez számukra. Ha viszont a talp közepén található, más a jelentésük a férfiak és a nők esetében. Az előbbiek talpán béketűrő, romantikus lelkületű, gyengéd és sokat utazó, de hűséges partnerről árulkodik, a szebbik nem talpa közepén lévő anyajegy viszont házsártos, buja, hűtlen asszonyról tanúskodik.

A filippínók egyszerűbben értelmezik a dolgot, szerintük a talpon lévő anyajegy mindössze annyit jelent, hogy a tulajdonosa szeret utazni. Más felfogásban jó szerencse jele, valamint arra utal, hogy az ilyen jeggyel rendelkező ember gyorsabban jár vagy fut a többieknél.

A test jobboldalán - a bordákat is beleértve - megjelenő anyajegy kedvező jel, a hölgyek számára jó szerencsét és hosszú életet ígér. Azt mondják, hogy az ilyen nőkből gyengéd és ügyes háziasszonyok lesznek, akik leleményességükkel sokat segítenek a párjuknak. Ugyanez a férfiak jobb bordáján szerencsés házasságot és sikeres életet jelez.

Annak, hogy az anyajegy szívecske alakú, nincs különösebb jelentősége, ha viszont elkezd növekedni, vagy a színe megváltozik, célszerű egy bőrgyógyásszal konzultálni.

2013-11-17 10:24:31

Kira #6

Üdv újra! Nekem van egy anyajegyem a jobb bordámon, ami szivecske alakú. Ez mit jelenthet? :eek:

2013-11-16 23:19:50

Kira #5

Üdv! A talpon lévő anyajegynek mi a jelentése? :-|

2013-11-16 23:16:13

Rosta Erzsébet #4

Kedves Yuliya!
Mivel a leírása alapján az anyajegyeinek a színe és mérete nem változott, jelenlétük miatt egyelőre nem kell aggódnia.
Ami viszont a babonás értelmezésüket illeti, a nagy lábujj anyajegye egy gazdag házastársat, de boldogtalan házaséletet jelez. A combjainak belső részén található anyajegyek jelentésével kapcsolatban pedig az alábbi írásaimban olvashat: A combok; Ágyék, lágyék, szeméremdomb; Vonzó és taszító szexjelek.
Ha viszont bármelyik anyajegye elkezdene növekedni, vagy megváltoztatja a színét, az alakját, célszerű egy bőrgyógyásszal konzultálnia.
Üdvözlettel,
Rosta Erzsébet

2013-04-07 13:20:34

Yuliya #3

Kedves Erzsébet!
Arra lennék kíváncsi, hogy a bal nagy lábujjamon és annak a belső felén van egy nagy erős sötétbarna kerek anyajegyem. Ez mit jelenthet? Régóta próbálom megfejteni, mert mindig is különlegesnek tartottam. Köszönöm előre is a választ! Illetve még egyet:) a combom felső részének a belső felén, 10 cm-re lentebb a nemi szervtől mind kettőn szimmetrikus c alakot öltő 3 anyajegy van, átlagos barna kerek.

2013-04-06 14:56:36

Rosta Erzsébet #2

Kedves Ildikó!
A tenyéren található anyajegyek értelmezéséről a Hiedelmek, babonák, népszokások menüpont alatt Az anyajegyek az ujjakon és a tenyéren című írásomban olvashat.
Erzsébet

2011-02-23 16:28:47

Ildikó #1

Én arra lennék kíváncsi, hogy a tenyéren lévő anyajegynek mi lehet a jelentése? ez sehol sincs leírva. Ez ennyire ritka, vagy nincs jelentése? :D
előre is köszönöm a választ

2011-02-23 15:33:27