A+ A A-

Anyajegyek értelmezése

  • Közzétéve itt: Fiziognómia - karakterolvasás


Bár a tradicionális fiziognómia csak az arcról leolvasható jegyek, jellemzők jelentését tanulmányozza, a hosszú évszázadok során a karakterolvasás eszköztára jelentősen kibővült, s ma már általános gyakorlat, hogy - ha lehetőség van rá - az elemzés a különböző testrészek sajátosságainak, jegyeinek megfigyelésére is kiterjed. Különösen igaz ez az anyajegyek esetében, melyek megfelelő értelmezéséhez - a méretük, alakjuk és a színűk mellett - a legfontosabb az, hogy a test mely részén találhatók.

Az anyajegyek  alakjuk szerint kerekek, hosszúkásak vagy szögletes formájúak lehetnek. A kerek anyajegyek azt jelentik, hogy a megjelenési helyük alapján megállapítható jellemzők közül inkább a jó tulajdonságok dominálnak. A hosszúkás, téglalap alakú anyajegy viszont arról árulkodik, hogy az illető csak szerény mértékben járult hozzá a családi vagyonhoz, míg a szögletes anyajegyűek mind pozitív mind negatív tulajdonságokkal rendelkeznek.

Az anyajegyeknek sokféle színük lehet, ám az értékelésnél csak az számít, hogy a megfigyelt anyajegy világos, vagy sötét színű-e. A világos színű anyajegyek általában a szerencsés emberek sajátosságai. A fekete vagy sötét anyajegyek viszont olyan embereken jelennek meg, akiknek sok akadályt kell leküzdeniük céljaik eléréséhez.

Speciális jelentésük van az iker anyajegyeknek, és a párosával, egymáshoz közel megjelenő anyajegyeknek. Az előbbiek - függetlenül a helyüktől - duális természetű személyről árulkodnak, míg az utóbbiak birtokosa egyidejűleg két emberbe szerelmes.

Bár jócskán vannak kivételek, az esetek többségében a test baloldalán megjelenő anyajegyekhez általában balszerencse, vagy valamilyen negatív tulajdonság kapcsolódik, míg a jobboldaliaknak többnyire kedvező a jelentésük. Persze a helyes értékeléshez az is fontos, hogy az anyajegy melyik testrészen, annak melyik oldalán található, sőt olykor az sem mellékes, hogy férfi vagy nő-e az illető. Az alábbiakban a fejtől lefelé haladva mutatjuk be az egyes testrészeken található anyajegyek jelentéstartalmát.

Homlokon: anyagi függetlenség, siker, szerencse és jó házasság; férfién: szorgalom, nőén: termékenység. A homlok jobb oldalán: hatalom, megbecsülés, hírnév; bal oldalán: beteljesületlen álmok. A bal szemöldök fölött: jó szerencse, boldog házasság; a jobb fölött: jó szerencse, elismertség, sikeres házasság; a szemöldökök között, kevéssel fölöttük: általános elismertség, tisztelet.

Halántékon: sikeres házasság, anyagi boldogulás. Bal halántékon: állhatatosság, jó pénzérzék, különcködés; jobbon: tehetség, kivételes képességek.

Szemöldökön: makacs kitartás, sikeres szexuális élet, szerencsés vállalkozás; jobbon: a szerencse és a siker hangsúlyosabb.

A szem sarkában, vagy közelében: becsületes, őszinte, megbízható és előrelátó, csendes természetű ember. Nő esetén: szexepil. A szem alatt: intrikus, veszekedős ember, akit könnyen baleset érhet. A bal szem alatt: balszerencse, kivéve, ha a szemnek az orrtól távolabbra eső sarka alatt található, ez esetben jó szerencse a jelentése. Bármely más helyen a szem alatt: szomorúság, bánat, balszerencsés gyermekek. Jobb szem alatt: rossz hírek, tűz általi baleset, vagy rágalmazás, rosszindulatú pletyka, szexuális erőszak veszélye.

Az orr közepén (orrnyergen): keményen dolgozó, sikeres személy, megbízható barát. Más értelmezésben: hóbortosság, vidámság, bujaság. Az orrtetőn: balszerencse, különösen a családfő számára. Az orr bal oldalán: köpönyegforgató, alkalmazkodó; jobb oldalán: kalandvágyó, utazást kedvelő. Orrhegyen: néha ugyan nyers, de hűséges társ.

Fülön: ésszerű kockázatvállalás, szerencse a pénzügyekben, szociális érzés. Fülhegyen: intelligencia, csavaros észjárás. Fülcimpán: jobboldalin: családszeretet; ugyanitt gyerekén: szófogadó, jó gyerek; baloldalin (nőén): jó házasság.

Az arc mindkét oldalán: kitartás és küzdelmes munka árán kivívott siker. Más értelmezés szerint nő orcáin: szegény és szerencsétlen sors, elvetélt ambíciók álnok barátok miatt. (Ha az anyajegy sebhelyre emlékeztet: a Mars a születésének az uralkodó bolygója.) Az arc jobboldalán: siker, nemi varázs, boldog házasság; ugyanitt, de az áll közelében: hosszú élet, megbecsülés; az arc baloldalán: szorgalom, kötelességtudat, hosszú élet. Jobb orcán, az orr vonala alatt: érzelmi probléma; a probléma természete függ az anyajegy orrtól való távolságától; ha közel van: önbizalomhiány, ha messze van tőle: önpusztító hajlam. Bal orcán, az orr vonala alatt: balszerencse, gyenge önbecsülés jele, családi viták, szerencsétlen házastárs; az orrhegy magasságában, a fül közelében: hosszú élet.

Philtrumon (nő esetén): ikerszülés esélye. A philtrumtól jobbra, vagy balra (de még az ajak fölött): önbecsülés, önbizalom hiánya; akinél viszont ez az anyajegy rányúlik az ajakra: bőbeszédű, fecsegő, pletykás, kíváncsi személy, indiszkrét kérdésekkel.

Ajkakon: előrejutásra, boldogulásra való törekvés. A felső ajkon: remek kapcsolatai vannak, ám olykor mohó, irigy mások sikereire; az alsón: őszinteség, komolyság, szorgalom, később szerencse.

Állon: lelkiismeretes, felelősségtudó, gyengéd, gondoskodó, minden helyzethez könnyen alkalmazkodó, utazást kedvelő ember. Más értelmezésben művészi és politikusi képességeket, nő esetén pletykás természetet jelezhet.

Nyakon: elől: váratlan szerencse, sok barát (esetleg jómód), oldalt: heves vérmérséklet, hátul (tarkón): egyszerűség, igénytelenség, a torok fölött: művészi hajlam; baloldalt: férfi esetén valamilyen baleset, nőnél vízbefulladás veszélye.

Vállon (mindkettőn): intelligens, jó felfogású, törekvő, de babonás személy. Bal vállon: szolgálatkész, szerény; a jobbon: figyelmes, diplomatikus és hűséges.

Mellen: leány esetében ellenállhatatlan vonzerő. A jobb mellen: lustaság, a család elhanyagolása, a pompa, luxus és az utazás szeretete; a balon: aktív, energikus, életrevaló, a céljait elérő ember.

Mellbimbón: kiszámíthatatlanság, szeszélyes természet; nőén: kivagyiság.

Mellkason: nem várt szerencse; a szív fölött: véres halál.

Háton: megbízhatatlan, rossz üzleti partner, de lehet lustaság jele is. Más értelmezésben: önfeláldozó, romantikus, de pénz-orientált. Hát közepén: jómód; férfiak bal lapockáján: népszerűség, nőkén: kiváló egészség.

Bordákon: a jobb bordákon: közönyös, néha önelégült, de őszinte és hű barát; a baloldaliakon: nagyon tevékeny, energikus, de néha letargiába esik.

Karokon: udvarias, szorgalmas, boldog házasságban élő ember. Férfi karján, a könyök közelében: küzdelmes élet, korai özvegység; nő karján ugyanitt: foglalkozási, munkahelyi problémák.

Hónaljakban: a bal kar alatt: küzdelmes ifjúkor, az élet későbbi szakaszában siker és jómód; a jobb kar alatt: elővigyázatosságra figyelmeztet, mert az illető biztonságát veszély fenyegeti.

Könyökön: kalandvágyó, világutazó; sikeres erőfeszítések.

Csuklón: szerény, szellemes és megbízható személy.

Kezeken: jobb kézen: takarékosság, elővigyázatosság, üzleti sikerek; bal kézen: művészi tehetség, karrier. Más értelmezés szerint a kezeken látható anyajegy jómódra, illetve kleptomániás hajlamra is utalhat.

Ujjakon: őszintétlenség, időnként hajlam az erős túlzásokra.

Gyomron: erő, energia.

Hason: önzőség, lustaság.

Köldökön: szerencse, kis segítséggel; férfién: szerencsés élet, asszonyén: falánkság vagy gyermekek utáni vágy.

Csípőn (kivéve a farpofákat): rugalmas, talpraesett, elégedett férfi vagy nő.

Fenéken: nem túlságosan ambiciózus, konformista, a sorsával könnyen megbékülő ember.

Nemi szerven: szex-függőség jele. Az a nő, akinek a szeméremdombján anyajegy látható, szexuális téren sokat vár a partnerétől, az egyszerű szex nem nyújt számára kielégülést.

Combon (asszonyén): hűtlenség és nagy költekezés. Jobb combon: időnként beteges, gyenge, de képességei révén felépül; balon: melegszívű, kedves és szenvedélyes partner.

Térdeken: a jobb térden: kedves, barátságos, bizalomgerjesztő személy, boldog házasság; a balon: különcködő, néha közönyös, de jó üzleti érzékkel bíró ember.

Térdhajlatban: szexuális életben könnyed, nemtörődöm.

Lábszárakon: a jobb lábszáron: tevékenység, kitartás, jó házasság; a balon: időnkénti letargia, fáradékonyság, ételérzékenység.

Lábfejeken: lusta, mozgásszegény emberre jellemző, akinek az egészsége érdekében többet kellene a testét edzenie. Más értelmezésben: az erőnléti problémák csak a jobb lábfejen található anyajegy esetén jelentkeznek, a bal lábon lévő anyajegyek megfontolt, intelligens és nagylelkű emberekről árulkodnak.

Bokán: kedves, független, vidám természetű.

Sarkon: fizikailag és érzelmileg egyaránt energikus, gyakran irigyelt emberek. Jellemzőjük továbbá, hogy könnyen szereznek ellenségeket, és elveszthetik a barátaikat.

Hozzászólások  

0 #50 Rosta Erzsébet 2016-07-15 13:17
Kedves Renáta!
Mivel a moleoszkópia (vagyis az anyajegyek jelentésével, értelmezésével foglalkozó okkult „tudományág”) művelői szerint a háromszög alakú anyajegyek jót és rosszat egyaránt jelenthetnek, a babonás értelmezésük szempontjából elsősorban az elhelyezkedésük (vagyis az, hogy a többségük a test melyik részén található) az érdekes. A megjelenésük pontos helyének ismerete nélkül, az olvasmányaim alapján általánosságban csak annyit tudok mondani, hogy a derékon található anyajegyek birtokosait jóindulatú, őszinte, de kritikus személynek tartják, olyan embernek tekintik, aki mindig kiáll az igazáért.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #49 Renata 2016-07-11 09:47
Udv kedves Erzsebet.
Azt szeretnem tudni,hogy a haromszogu anyajegyeknek van valami jelentoseguk?El eg sok ilyen anyajegyem van. 'haromszogben haromszog is' ha erti mire gondolok.!?a kezeimen meg a derekamon.
Nem nagyon hiszek az ilyesmiben de kivancsi vagyok,mi a velemenye. Elore is koszonom!
Idézet
0 #48 Rosta Erzsébet 2016-06-15 14:45
Kedves Judit! – Re: #47
Az első kérdésére nem találtam választ a könyveimben, általában nem tulajdonítanak jelentőséget az anyajegyek által létrehozott geometriai alakzatoknak. A háromszögnek meg különösen nem, valószínűleg azért, mert három – egymáshoz közel található – anyajegy, ha csak nincsenek egy egyenesen, minden esetben háromszöget képez.
Ami pedig a másik kérdését, a keletkezésük okát, miértjét és a funkciójukat illeti, ma még senki sem tudja a választ. Amiatt viszont, hogy sok anyajegye van, érdemes időnként (évente legalább egyszer) bőrgyógyásszal konzultálnia, mert a nagyszámú anyajegy növeli a bőrrák kockázatát.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #47 Judit 2016-06-15 12:01
Kedves Erzsébet!
Érdeklődni szeretnék,hogy a háromszög alakban kifejlődő(3 anyajegy adja ki a háromszöget) anyajegyek mit jelentenek?Volt már néhány ilyen a testemen évekkel ezelőtt is,de az utóbbi fél évben számuk megsokszorozódo tt.Nagyon szeretném ennek tudni az okát.
Köszönettel:Judit
Idézet
0 #46 Rosta Erzsébet 2016-06-04 10:37
Kedves Gabriella! – Re: #44
A Vénusz dombon található anyajegyekről korábban már írtam, a jelentésük az Anyajegyek az ujjakon és a tenyéren c. írásomban ( http://www.erzsebetrosta.hu/Hiedelmek-babonak-nepszokasok/anyajegyek-az-ujjakon-es-a-tenyeren.html) olvasható.
A jobb lábfejen fellelhető anyajegy a nők számára boldog, sikeres és hosszú életet ígér, melynek nagy részét idegen földön töltik el, a gyermekeikkel azonban sok gondjuk lesz. Ha viszont fekete színű az anyajegyük, kevésbé lesznek szerencsések.
A száj mellett található anyajegyek könnyelműséget, felelőtlenséget és nagyfokú hiúságot jeleznek. Következésképpe n a birtokosát nem túlzottan kedvelik. Ha az anyajegyek feketék, sok gondja és bánata lesz, de az életvitelében nagy szabadságnak örvendhet.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
+1 #45 Rosta Erzsébet 2016-06-03 14:17
Kedves Hajni! - Re: #43
Maud Wheeler 1894-ben „Moles or birth-marks and their signification to man and woman” címmel megjelent könyve szerint a bal fül mögötti anyajegy egy nő számára problémákat jelez a szerelmi kapcsolatokban; ha viszont fekete színű, erőszakos halálra utal. Férfi esetében arra figyelmeztet, hogy óvatosnak kell lennie, mert valaki tévedésből megmérgezheti.
Másrészről viszont szeretném jelezni, hogy érdemes odafigyelni rá, mert ha változtatja a színét, az alakját, vagy a méretét, feltétlenül meg kell mutatni a bőrgyógyásznak, mert ez a melanoma veszélyére figyelmeztethet.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #44 Gabriella 2016-06-01 14:23
Kedves Erzsébet! Nekem a bal tenyerem Vénuszdombján jelent meg néhány évvel ezelőtt egy anyajegy szerű világos barna folt, ami azóta se nem növekszik és a formája is változatlan és az érdekelne, hogy milyen jelentése van, illetve szüetésemtől fogva van egy anyajegy a jobb lábfejem közepén, ami sötét barna színű egészen pici, esetleg ennek is lehet valamilyen babonás jelentése? Valamint a szám mellett bal oldalán nagyjából 0.5 cm-re az ajkamtól két szinte egyforma anyajegy található 0.5 cm távolságra egymástól vízszintesen. Ennek is van esetleg valamilyen jelentése?

Válaszát előre is köszönöm!
Idézet
0 #43 Hajni 2016-05-31 15:45
Kedves Erzsébet!
Fül mögötti anyajegynek mi a jelentése. Köszönettel: Hajni
Idézet
0 #42 Rosta Erzsébet 2016-02-20 17:41
Kedves Zsuzsi!
Különös kérdése meglepett, ám amikor fellapoztam az indiai Dr. L.R. Chawdhri könyvét (SECRETS OF OCCULT SCIENCES - How to Read Omens, Moles, Dreams and Handwriting), választ találtam rá. Mivel az anyajegy az ujjának a körömpercén jelent meg, a hatása - Chawdhri szerint - már fiatal korától érvényesülni fog. Az is fontos, hogy a balkezes, ugyanis az indiai védikus bölcsek különbséget tettek az aktív és a passzív kéz anyajegyei között. A nők esetében általában rossz jelentésű, ha az aktív kézen található az anyajegy. Önnek viszont a bel keze az aktív, ezért a mutatóujj körömpercén lévő anyajegy az említett szerző szerint sikert jelez a szociális (humanitárius) munka területén, elsősorban tanítóként vagy művészként.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #41 Zsuzsi 2016-02-15 14:43
Kedves Erzsébet!

Nekem most "keletkezett" egy kis anyajegyem a jobb mutatóujjam felső ujjpercén. Egyébként balkezes vagyok, nem tudom, hogy számít-e. Köszönöm előre is segítségét!

Zsuzsi
Idézet
0 #40 Rosta Erzsébet 2015-12-03 15:14
Kedves Petra!
Mindenekelőtt megjegyzem, hogy a moleoszkópia művelői szerint az anyajegyek jelentése gyakran különböző a nők és a férfiak esetében. Mivel külön nem jelezte, hogy másvalaki anyajegyének jelentésére kíváncsi, feltételezem, hogy önmagáról lehet szó.
A szemben (elsősorban a jobb szemben) található anyajegy feltűnő intellektuális képességet jelez, különösen akkor, ha a pupilla szürkés színű. Ha a szem sarkában látható, sikeres házasságra is utal. Ugyanakkor - legalábbis a klasszikus moleoszkópia szerint - óvakodnia kell a hamis barátoktól.
Ha ugyanez az anyajegy közel a szem sarkához, de a szem fehérjén található, az - az okkult „tudósok” olvasatában - nehéz szülést jelezhet.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #39 Gál Petra 2015-11-30 13:04
Kedves Erzsébet!

Elnézést, pontosítanám kérdésem.
Milyen tulajdonságot társítanak a szemben, mint látószervben, a szemgolyó mellett található anyajegynek.
Idézet
0 #38 Rosta Erzsébet 2015-11-25 15:42
Kedves Petra!
A test jobb és bal oldalán, egymással szemben elhelyezkedő anyajegyek a klasszikus moleoszkópia szerint duális természetről árulkodnak. Ez a kettősség különösen olyankor nagyon jellemző, ha a két anyajegy – a test középvonalára, mint tengelyre nézve – tükörképe egymásnak.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #37 Gál Petra 2015-11-25 11:12
Kedves Erzsébet!

Érdelődnék milyen tulajdonságot társítanak a szemben elhelyezkedő anyajegyeknek.
Idézet
0 #36 Rosta Erzsébet 2015-09-07 14:24
Kedves János117!
Az okkult könyvek szerint a jobb térden található anyajegy a férfiak számára boldog házasságot jelez egy takaros feleséggel. Az életük jómódban telik el és sikerekben gazdag lesz.
Az indiai jósok szerint ugyancsak pozitív jelentésű ez, szintén boldog, szeretetteljes házasságot ígérnek, viszont azt állítják, hogy a hölgy valószínűleg külföldi lesz, ezért sok időt fog a szülőföldjétől messze tölteni.
A pontos helynek és az anyajegy alakjának nincs különösebb jelentősége.
Azt viszont már én mondom, hogyha a színét, méretét, alakját változtatja, feltétlenül célszerű felkeresnie egy bőrgyógyászt.
Üdvözlettel,
Rosta Erzsébet
Idézet
0 #35 Rosta Erzsébet 2015-09-04 15:30
Kedves Gabriella!
A leírása alapján valószínűleg nincs különösebb oka az aggodalomra, ugyanis sem az alakja, sem a mérete nem változik. Ettől függetlenül - mivel, mint írja fehér bőrű - a napozással nem árt vigyáznia, különösen erős UV sugárzás esetén. Ha viszont az anyajegye jelentősebben megváltozna, célszerű lenne mielőbb felkeresnie egy bőrgyógyászt.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #34 János117 2015-09-03 14:41
Kedves Rosta Erzsébet!
Nekem van egy szív alakú anya jegyem a jobb oldali térd hajlatom bal oldalán és szeretném megtudni hogy ennek mi a jelentése!!!
Előre is köszönöm.
Idézet
0 #33 Gabriella 2015-09-02 15:15
Kedves Erzsébet!
Nekem a a szegcsontom alatt bal oldalon van egy anyajegyem ami normális alakú és barna színű, nem sötét viszont körülötte fehér a bőröm, ah süti a nap,a akkor piros. Van okom aggodalomra?
Idézet
+1 #32 Rosta Erzsébet 2015-08-01 12:17
Kedves Mártika!
Bármennyire is részletesen írta le az anyajegyeket és az elhelyezkedésük et, vizuális segítség (pl. fénykép) nélkül nehéz bármit is mondani róluk. De még ha látnám is a színüket, alakjukat, méretüket, akkor sem lenne könnyű dolgom, egyrészt azért, mert a „szakértők” nem minden anyajegynek tulajdonítanak jelentést, másrészt az is bonyolítja a helyzetet, hogy az anyajegyekről írt okkult könyvekben - melyek közül néhány nekem is megvan - különféle értelmezésekkel találkozhatunk. (Lés azt is jó tudni, hogy egyes megállapítások csak az adott kultúrkörben érvényesek.) Az indiaiak például nem elégednek meg az anyajegyek megtekintésével , hanem értékelésükhöz az asztrológia és palmisztria segítségét is igénybe veszik. A szimmetrikus anyajegyeknek a keleti kultúrákban többnyire dualitást tulajdonítanak, míg nyugaton a kiegyensúlyozot tságot emelik ki.
Az álkapcson lévő anyajegyekről úgy tartják, hogy birtokosuk az anyagi javakat, testi örömöket többre értékeli a szellemi-spirit uális élvezeteknél.
A mellkas (és a mellek) anyajegyeiből az indiaiak például éles elmére, gyors felfogásra, logikus gondolkodásra és impresszív kifejezőkészség re következtetnek.
Nem egyértelmű az egymáshoz közel lévő, ún. iker-anyajegyek megítélése sem. Találkoztam olyan értelmezéssel, hogy az illetőnek kettős természete van, de azt is mondták, hogy az ilyen anyajegyek arra utalnak, hogy a birtokosuk két ember iránt érez szerelmet.
A barátja lapockáján lévő anyajegyekről egyedül Maud Wheeler 1894-ben megjelent könyvében (Moles Or Birthmarks And Their Signification To Man And Woman) találtam leírást, ezek a férfiak esetében jelentős öröklést és csavaros észjárást jeleznek.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #31 Mártika 2015-07-28 13:06
Állkapcsot akartam írni, a bal és jobb állkalcsomon vannak elnézést... :oops:
Idézet
0 #30 Mártika 2015-07-28 12:59
Kedves Erzsébet!
Egy ideje észre vettem, hogy a bal és jobb államon is egyaránt van agyajegyem, egymás tükörképei, ugyanakkora méret és színe van, ugyanakkor annak amelyik a bal felemen van, vagy 2 centire egy társa, ez egy fokkal világosabb. Mind a két mellem alatt, a bordámon, vagy egy-egy egyforma anyajegyem, ez kicsit sötétebb, ezek is pontos tükörképe egymásnak. Az államon lévő két anyajegy egy vonalban van a bordáimon lévő másik kettő vel. Ez mit jelent?


Ugyanakkor észrevettem hogy a barátom hátán nagyon sok anyajegynek van társa, vagyis van az egyik anyajegy, majd 2-3 centire van egy ugyanolyan méretű, de kicsit sötétebb. Ezek mellet a bal lapockájan van két nagy, amelyek 10-15 cmre vannak egymástól. Ezt nagyon különlegesnek találtam, és kérnék rá egy magyarázatot, ha lehetséges.

Köszönöm nagyon szépen. :)
Idézet
0 #29 Rosta Erzsébet 2015-07-05 15:19
Kedves Orsi!
Az anyajegyek miatt csak akkor kell „izgulnia”, ha túlságosan sok van belőlük, változik valamelyikük alakja, színe, mérete (kiterjedése), vagy ha az adott testrészen „nem mutatnak jól”. Egyébként a jelentésük babonás értelmezése - akárcsak a divat - koronként és népenként változik. Még abban sincs egyetértés, hogy a jobb- vagy bal oldali-e a kedvező, hiszen például az indiaiak szerint ez attól függ, hogy férfi vagy nő-e az anyajegy „gazdája”.
Ami pedig a röviden leírt álmát illeti, az örvény értelmezése – attól függően, hogy milyen kontextusban jelent meg az álmában – igen sokféle lehet. És persze az sem mindegy, hogy milyen örvényről volt szó.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #28 Orsi 2015-06-27 12:09
Kedves Erzsébet!
A jobb szemem alatt, kb. a szem sarkával egy vonalban, 1.5 cm-rel alatta, ma reggelre megjelent egy pici, 2 mm-es anyajegy. Közép barna színű, kerek, kicsit oválisba hajló alakú.
Megnéztem rögtön a jelentését és tegnap pont anyajegyekről beszéltünk egy barátnőmmel. Volt egy negatív élményem is tegnap délután, illetve egy érdekes álmom egy hatalmas örvénnyel és egy férfivel
3 napja, ami ha jól tudom, túlfűtött érzelmeket jelent, illetve mást is...tehát összevetettem a történéseket és nagyjából megfejtettem a lelkem testi üzenetét. Mostanában sokat foglalkozom ezzel is.
A kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben Ön mit lát, mi az üzenete? Mert azt is látom, hogy a sötét jelzi a sok akadályt, a jobb oldal lehet kedvező, szem alatt intrikus és szexepil is, valamint sok negatív van még felsorolva a jobb szem alatti részhez.
Szeretettel köszönöm a válaszát!
Orsi
Idézet
0 #27 Rosta Erzsébet 2015-03-02 11:51
Kedves Bettina!
A combokon található anyajegyek okkult értelmezéséről – ami egyébként meglehetősen ellentmondásos – az oldalamon „A combok” című írásom végén találhat rövid összefoglalást. Megjegyzem, egyes szerzők az anyajegyek színét, méretét és az alakját is fontosnak tartják. A számuk, illetőleg az, hogy milyen alakzatot formálnak kevésbé lényeges, bár azt megjegyzik, hogy az a jó, ha a testen nem található 12-nél több, és azt is, hogy kiegyensúlyozot tságra utal, ha a jobb- és baloldali testrészeken azonos a számuk.
Ami pedig a bal karján, a könyöke közelében található anyajegyét illeti, ezzel kapcsolatban az indiai „bölcsek” azt jegyzik meg, hogy nehézségekre, kemény munkára, szeszélyes természetre, és a másik nem szeretetére utalnak.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
+1 #26 Bettina123 2015-02-28 14:40
Kedves Erzsébet!
Nekem a jobb combom felső részének közepén van 3 anyajegy amelyek egy háromszöget formáznak.
Plusz a bal combom legfelső részén a belsőoldalhoz közelítőleg szintén.
Ráadásul a bal karomon is a könyököm közelében a külső oldal szélén.
Van-e ennek valami jelentése?

Válaszát előre is köszönöm :-)
Idézet

További olvasnivaló

Elvarázsolt körte és más körtés csemegék

Az édes zamatú, illatos körtének valószínűleg Európa az őshazája, innen indulhatott világhódító útjára. Állítólag már az ókorban ismert gyümölcs volt. Jelenleg az európai körtéknek több mint ezer fajtája létezik...

Folytatás...

Kétszersült tortácska - gyümölccsel, tej…

Az olaszországi Vareseben vettünk egy csomag finom kétszersültet. Annyira ízlett a kissé sós ropogtatnivaló, hogy a rágcsálásával nem győztünk betelni. Ezért utunk második állomásán, a félsziget közepén fekvő Gubbioban szinte...

Folytatás...

Kevés és sok vonal a tenyérben

A kézelemzők többsége egyetért abban, hogy a finom vonalakkal teleszőtt tenyerű emberek rendszerint nagyon érzékenyek, ideges alkatúak, komplikált lelkületűek. Szenzitív természetükből fakadóan gyakran kínlódnak lelki zavarokkal. Ha a kézen...

Folytatás...

A dermatoglyphia gyökerei - kínai és ind…

  Ujjbegy-rajzolatok Kínában és Indiában évszázadok óta gyakorlat, hogy az ujjlenyomatokat, vagyis az ujjbegyeken megfigyelhető rajzolatokat előjelként, megkülönböztető sajátosságként, vagy karakterjegyként értelmezik. A tradicionális folklór mindkét országban bizonyos tulajdonságokat vagy...

Folytatás...

Medárd

Szent Medárd (456 körül – 545. június 8.) nemesi családban született a pikárdiai Salency-ben. Apja a frank Nectardus, anyja a gall-római Protagia volt. Már gyermekkorában kitűnt intelligenciájával és a...

Folytatás...

Munkába menet végezhető gyakorlatok

  Járműre várakozás közben comberősítő gyakorlathoz, álljunk kis terpeszbe nyújtott lábakkal, majd térdeinket feszítsük egymás felé, anélkül, hogy talpunk elmozdulna. Hat másodperc után lazítsunk, és ha lehet, ismételjük meg a...

Folytatás...

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Elfogadom

Ezeket olvasta már?