Rosta Erzsébet weboldala

 

Hagyományos indiai karakterolvasás és jövendölés a nő külső jegyei:
testalkata, arcának és a testrészeinek jellemzői alapján

 

Ahogyan a természet törvényei szerint, az asszony temperamentuma és habitusa személyenként változik, ugyanez igaz a testrészeire is. A nő szépségét csak az összes külső jellemzője, valamint ezek egészének - küllemének, megjelenésének - megfigyelésével lehet értékelni. Bár a szépség bizonyos mértékig szubjektív fogalom, a fiziognómia sokban segíti a megítélést azzal, hogy megmondja, az egyes testrészek esetében mit tart ideálisnak.

Ami a méreteket illeti, általában öt testrésznek kell nagynak lennie. Ezek a szemek, az orr, a térdek, a mellek és a szemöldökök. Ezzel szemben az ujjak, a körmök és a testalkat esetében a vékony és lágy vonalak a kívánatosak.

Testmagasság
Az átlagos magasságú asszonyok általában a párjuk szeretetét élvezik, jártasak a háztartásban, jól ellátják a családjukat. A túlságosan magas asszonyok kevésbé szexisek. Az alacsony hölgyek könnyelműek, érzéki természetűek, habzsolják az élvezeteket, jószívűek és szeretik a zenét. A védikus időkben kidolgozott rendszer szerint, az asszony magassága normálisan hét nagy arasz, vagyis kb. 63 hüvelyk, azaz megközelítőleg 160 cm. Az arányos testalkathoz a törzzsel azonos hosszúságú lábak tartoznak, továbbá a nyak és a váll közti távolság kétszerese az orr és a fülek közti távolságnak.

Haj
Úgy tartják, hogy a hosszú, sötét haj hozzátartozik a szépséghez. A vállig érő haj öntelt, irigy és féltékeny asszonyt jellemez. A vörös hajú asszonyt rikácsoló, durva, veszekedős, rossz természetű embernek tekintik. A fekete, hullámos haj a szerencse és jómód jele. A sűrű, vastag szálú, rövid, ápolatlan haj viszont a balszerencse hírnöke. A lágy, selymes, vékony, sötét, nagyon hosszú (csaknem térdig érő) haj azonban minden esetben bájjal és a jó szerencsével jár együtt.

Fej
Az elülső részén egyenes vonalú fej sikeres életet, jó sorsot jelez. Hasonló az ívelt fej jelentése is, a hölgy szerencsés lesz, és kényelmes életre számíthat. A hosszú fejű asszonyok viszont  bizonytalan, problematikus természetűek, a körhöz hasonlóan kerek fejű hölgyek pedig balszerencsés életre számíthatnak.

Homlok
A hosszú, széles homlokú asszony balszerencsét hoz a házba, olykor az apósa halálát okozhatja. A magas homlok kedvező jel a nő számára, jó szerencsét és jólétet prognosztizál. Ha a homlok hosszú, és az erek látszanak rajta, a hölgy laza erkölcsű. A homlokon a vöröses színű haj balszerencsét jelez. A homlokot borító haj önzőségről és az asszony férfias lelkületéről árulkodik. A közepén bemélyedt homlok a féltékeny, másokkal szemben rosszindulatú hölgyekre jellemző. Ha a homlok félhold-alakú, kevés haj borítja, és horizontálisan egy jól rajzolt vonal húzódik keresztül rajta, szerencséről tudósít.

Homlokráncok
A homlokon található ráncok száma segít az életkor meghatározásában. Ha egy vonal látható, a hölgy életkora 40 évesre, kettő esetén 60-ra, három ráncnál 70 évesre, négynél 80-ra, ötnél pedig 100 évre becsülhető.

Homlokjelek
A háromágú szigony a vezető pozícióban lévő, sikeres, jómódú asszonyok jele, a szvasztika, háromszög, négyzet és rácsjel pedig az uralkodásra termett, gazdag hercegnők megkülönböztető jelvénye.

Szemöldökök
Az olyan szemöldökök, melyek íjszerűen íveltek, lágy, fekete szőrzetük se nem ritka, se nem bozontos, nemcsak a szépséget sugároznak, hanem a jó szerencse és a szilárd karakter jelei is. A csupasz, vagy ritkás szőrzetű szemöldökök viszont balszerencsét jövendölnek. A középen – vagyis az orr fölött – egyesülő szemöldökök az özvegyek jelvényei. Az ilyen asszony rosszindulatú és szélhámos. Az egyenes, hosszúkás, dús szőrzetű, de formátlan, az orrnyereg fölött megtörő, vöröses színezetű szemöldökök szerencsétlen sorsú asszonyt jeleznek. A görbe, a szemhéj fölött ívelt, fekete színű, egyenletes vastagságú szemöldökök a szerencsés leányok ismérvei.

Szemek
Ha a szemek nagyok, nyugtalanok, kitágultak és ragyognak, a pupillák sötétek, melyeket vörös hajszálerek öveznek, egyenletesen és kellemesen sugároznak, egy szerencsés asszonyról árulkodnak, aki ellentmondást nem tűrő/uralkodó természetű, respektált és a társaságban vezető szerepet tölt be. A galambokéhoz hasonló apró, fénytelen, homályos, szürke színű, kerek, enyhén ívelt szemek nem mutatnak jól az asszonyon. Az ilyen szemű hölgyek, a csúfságuk mellett rosszindulatúak is, és valószínűleg nem viszik sokra az életben. A vöröses szeműek indulatos természetű, szélhámos, megbízhatatlan asszonyok. A nagy, hosszúkás szemek, vörös hajszálérrel szenvedélyes, indulatos természetről tanúskodnak. Az ilyen szem tulajdonosa nagyon népszerű a társaságban. A fekete, kerek szemű hölgyek rendkívül szexisek, érzékiek. Az álmodozó szemű nők szeretik a másik nemet, és általában laza erkölcsűek. Ha a szemek a széleiken finom vonalúak, a szempillái pedig feketék, jó szerencsét jeleznek. A szem sarkainál ritkábbá váló, sárgás színű, vastag szálakból álló szempilla viszont a balszerencse hírnöke.

Orr
A papagájéhoz hasonlóan kampós orrú asszony jó természetű, élvezi a hírnevet, ügyes és oltalmazza a családját. Az egyenes, normál hosszúságú orr csinos, bölcs, szellemes és szorgalmas hölgyet jellemez. A kis orrú nő ravasz, fondorlatos, rosszindulatú és kéjsóvár. Kerülendő az olyan asszony, akinek az orra a közepén bemélyül, és az elülső része magas, görbe vagy nagyon kövér, ő ugyanis nem ismeri a szeretetet és az együttérzést, gonosz, kegyetlen, feslett erkölcsű és döntéseiben elhamarkodott. A kövér, széles orrlyukak a lusta, keményfejű, büszke és élvezeteket habzsoló nőkre jellemző. A hölgy, akinek az orrhegye kicsi, szolgaságban tölti el az életét. Ha viszont az orrhegye hosszú, durva és nyers modor jellemző reá. A bemélyült orrhegy a férj számára hosszú életet jövendöl, az orron lévő pedig az asszony házsártos természetéről és balszerencséről árulkodik.

Fülek
A hosszú, enyhén lötyögő, lágy, a méreteiben arányos és a szemet magára vonzó fülek szerencsés asszonyt jeleznek, aki kényelmes életre számíthat. A gyűrött, vékony, különböző méretű fülek jelentése ennek az ellenkezője.

Arc
Azt mondják, hogy a kerek, lágy kipirult piros, sima, húsos, elbájoló, buja arcú hölgy szerencsésnek tekinthető. Az ilyen megjelenésű asszonyt respektálják, jó vezető, és minden helyzetet megbízhatóan elirányít. A sápadt arcú nő nehezen kiismerhető, viselkedése kiszámíthatatlan és morálisan gyenge. A ragyogó arcú asszony fondorlatos, ravasz, de szerencsés. A széles száj szenvedélyes, indulatos természetet jelez.

Orcák
A piros, vérszínű orcák mindenkinek tetszenek. A kerek, húsos, telt és piros orcák a jó egészség, báj és a sikeres boldogulás jele. A horpadt, hústalan, csontos, apró szőrszálakkal borított orcák jelentése ennek épp az ellentéte, valamilyen betegséget és balsikert jeleznek. Ha beszéd vagy nevetés közben gödröcskék jelennek meg az arcon, nem egy szerencsés jel. Azonban, ha ezek a gödröcskék csak mosolygásnál láthatók, a hölgy biztos lehet benne, hogy szerető férjet talál. Az almaszínű orcák nem egy jó karakter jelei, az orcákon látható sötét foltok pedig romlottságról és laza erkölcsről informálnak.

Ajkak
A vörös színű, vékony, sima, szőrtelen, jól-formált és azonos méretű ajkak a férje által dédelgetett, érzéki teremtésről tanúskodnak. A vékony ajkú hölgyet a sóvárgó kívánságok és érzékenység jellemzik, emellett szeretnek beszélgetni is. Ha az ajkai nehezek, petyhüdtek és vastagok, a no hajlamos a házasságtörésre és a bujálkodásra. Akinek az alsó ajka vörös színű, kerek, és egy vonal látható rajta, királynői életre számíthat, nagyon szerencsés és gazdag lesz. Azonban, ha az alsó ajka vastag és sötét színű, jelleme kiismerhetetlen, és könnyen elveszítheti a férjét. A vékony, hosszú, töredezett és száraz alsó ajak a balszerencse jele. A lágy, a közepén domború, és szőrtelen felsőajak szerencsés, és szenvedélytől fűtött nőt jelez. Ha viszont a felsőajak vastag, szőrpihe található rajta, hosszú és száraz, a hölgy gyenge jellemű, és valószínűleg habzsolja az élvezeteket.

Fogak
A fehér színű, fényes, csillogó, gyöngyszerű, egyenlő nagyságú fogakból álló, hiánytalan fogsor szerencsét jelez. Ha viszont a fogak nagyok, piszkosak, girbegurbák, az asszony balszerencsés, és senki számára sem jelent jó partit. Ugyancsak balszerencsét jelez, ha az alsó fogsorban több fog van, mint a felsőben. A fogak közötti rések, a patkányéhoz hasonló fogak, vagy a sötét színű ínyek szintén nem sok jóval kecsegtetnek.

Áll
A kerek, sima, szimmetrikus, finom vonalú és arányos áll a jó szerencse jele. A nehéz, kövér, kerek (alul kónikus) áll ingerlékeny, hirtelen cselekvő asszonyt jelöl. Viselkedése zárkózott, titkolózó, önközéppontú, emiatt számos problémákkal néz szembe az életben. Az állon lévő gödröcske kedves, szeretetreméltó, melegszívű hölgyről tudósít, aki azonban a gazdagságot és a boldogságot illetően kevésbé szerencsés. A hosszú állú hölgy tele van földi kívánságokkal és laza erkölcsű.

Nyelv
A vörös színű nyelv szerencsés asszonyt jelez. A fekete nyelvű hölgy zsémbes, féltékeny, heves természetű és irigy. A fehér nyelv egészségi problémáról árulkodik. Az érdes, a hegyénél lekopott nyelvű asszony házsártos és rosszindulatú, aki később megkeseredik, és látszólag minden ok nélkül rosszkedvűvé válik. A túlságosan hosszú nyelv balszerencsés asszonyt jellemez.

Szájpadlás
A puha, vörös színű szájpadlás szerencsét jelez. A fehér szájpadlású asszonyból jó vezető, igazgató válik. A sötét színű szájpadlású viszont - házsártos természete miatt - boldogtalan életre számíthat. A sárga szájpadlás hamis, hazudós, rosszindulatú nő jelvénye. A húsos szájpadlású asszonnyal pedig az a baj, hogy eltékozolja a vagyonát.

Hang
Az édes hang isten ajándéka, az ilyennel megáldott asszony jó természetű, szerető és attraktív. Az érdes, durva hang gonosz, galád, rosszindulatú asszonyt jellemez. A férfias hangú asszony balszerencsés. Az olyan asszony pedig, aki beszéd közben forgatja a szemeit, élvezi a férfiak társaságát.

Nyak
A sima, kagylóhéjhoz hasonló, nem túlságosan hosszú nyak széppé teszi a hölgyet. A hosszú nyakú nő nem szerencsés. A húsos, párnához hasonló nyak az özvegység, a nagyon rövid nyak a gyermektelenség jele. Az őzéhez hasonló nyakú hölgyet mindenki szereti. Ha a nyak túlságosan széles és kövér, rossz természetű, gonosz tettekre hajlamos nővel állunk szemben. Három ránc a nyakon gazdagságot és jólétet jelez.

Vállak
A nem túl hosszú, rövid és húsos vállakat szerencsésnek tekintik. A hajlott, kövér és szőrös vállakat viszont a balszerencse jeleként értékelik.

Karok
Az egyenes, csupasz, lágy tapintású, jó alakú, húsos karok általában a szerencsés nőkre jellemzőek. Ha viszont a karok szőrösek, kemények, feszesek és aprók, szerencsétlen asszonyról tanúskodnak. Akinek a vénák tisztán láthatóak a karjain, boldogtalan életre számíthat. A vastag, durva, bozontos szőrzet a karokon a megözvegyülés jele.

Kezek
A rendkívül hosszú kezek balszerencsét jeleznek, és megözvegyülést prognosztizálhatnak. A szép, lágy és finom vonalú kezek biztos jelei a jólétnek és a szerencsének. Az érdes, egyenetlen, száraz kezek viszont sikertelenségről és a küzdelmes életről tanúskodnak. Ha rendszeresen izzad a kéz, balszerencse várható.

Ujjak és a hüvelykujj
A hosszú, vékony, lágy tapintású, lekerekített (kónikus) végződésű ujjak a jó szerencsét jövendölnek. A gyenge, a közepüknél elvékonyodó, a körömpercükön kövér és bütykös hüvelykujjú nők viszont kizárólag a vagyonért házasodnak meg. Az apró, széles, spatulás ujjak, melyeknek a hátát szőr borítja, sikertelenségre utalnak. Ha a hüvelykujj flexibilis, és túlságosan hátrahajlítható, a többi ujj pedig sima és hegyes végződésű, a hölgy sokat költ az öltözködésére (ruhamániás), és önközpontú. A vékony, hegyes végződésű ujjak szenvedélyes, de barátságos, szociális érzésű hölgyről árulkodnak. A rövid, görbe ujjak, melyek között összezárt állapotban is rés található, a küzdelmes életről, a rövid, kövér ujjak és hüvelykujjak pedig csökönyös, akaratos természetről tanúskodnak. Ha a hüvelykujja kicsi, a többi pedig kónikus végződésű, az asszony ügyes és hűséges lesz az urához. A széles hüvelykujjú, szögletes ujjú bíró hölgyek rosszindulatúak és veszekedősek. Az apró, görbült, érdes felületű, aránytalan, lapos, rossz színű ujjak szerencsétlen asszonyt jeleznek.

Has
A nem túl széles, nem túl magas, arányos és szimmetrikus, lágy, sima, szőrtelen és nem túl nagy has jó szerencsét jelez. A hosszú vagy magas, kidudorodó vagy előreugró hasú hölgy viszont balszerencsés és kudarcra van ítélve. A nagyon hosszú has ugyancsak balsorsot jelez. A rövid, lágy has, melyen a vénák látszanak, bájos, szenvedélyes nőről árulkodik. Ha a hasa olyan, mint egy őzé, és kék vénák látszanak rajta, az asszonyból jó vezető, kiváló irányító válik. Ha viszont a hasa egy dobra hasonlít, boldogtalan, nyomorult élet vár reá.

Köldök
Ha a köldök mély, a hölgy népszerűségnek örvend, és szereti a férje. A széles, húsos, de nem túl mély köldök különösen szerencsés asszonyt jelez. A jobboldalán kiemelkedő köldök nagy gazdaságot, királynői kényelmet biztosító életet jelez.

Derék
Ha a hölgy derekát zsírpárnák borítják, laza erkölcséről árulkodik, egyúttal azt is jelzi, hogy szereti a jó ruhákat. Az ideális derék jól formált, nem túl kicsi, nem túlságosan nagy vagy húsos, sima és szőrtelen. Az ilyen derék jó szerencsét jelent. Ha viszont a derék hajlott, nagy, petyhüdt, szőrös, érdes tapintású és kicsavarodott, rosszhiszemű, alattomos és balszerencsés hölgyről árulkodik. A szőrös derék laza erkölcsű, szerencsétlen asszony sajátossága.

Combok
Az egyenes, kerek, elvékonyodó, szőrtelen, húsos combok a szerencsés, bátor és jóindulatú asszonyt jellemzik. Ha viszont a combok soványak, csontosak, szerencsétlen nőről árulkodnak. Nem jók a széles és szőrös combok sem, ugyanis szegénységet, nélkülözést és küszködést jeleznek. Az hölgy, akinek az ágyéka széles, hajlamos a csavargásra.

Hónalj- és fanszőrzet
A göndör, egyenletes szőrzet jó szerencsét, a kiálló, kemény szőrszálak viszont szolgaságra való hajlamot jeleznek. A ritka, vékony és töredezett szőrzet a megözvegyülés előjele.

Hát
Ha az asszony háta hosszú és húsos (a csontjai nem látszanak), szerencsés és jómódú lesz. A hajlott vérerekkel teli hát a balszerencse jele, a szőrös hát pedig özvegységre utal.

Térdek
A húsos, kerek térdek a jó szerencse jelei, míg a kevésbé húsos térdű hölgyek szívesen kóborolnak, gyakran mehetnékük van. A hosszú és erős térdek a szegénység jelei.

Lábikra (vádli)
Ha a lábikrák elvékonyodnak, kerekek, húsosak és szőrtelenek, istenfélő, vallásos, jó cselekedeteket tevő asszonnyal van dolgunk. A szőrös vádlik balszerencsét jeleznek, az ilyen láb gazdája szolgaként fogja leélni az életét. A petyhüdt, aránytalan vádlik a balszerencse biztos jelei.

Bokák
A kerek, húsos bokák szerencsés életet, a széles és aránytalan méretűek pedig balszerencsét ígérnek. A járás közben összeérő, hangot hallató bokák megözvegyülést jeleznek.

Sarkak
Ha egy jó láb sarka magas és kövér, az asszony jó természettel bír, szerencsében, gyermekáldásban és lesz része. A széles sarkak özvegységre utalnak. A kövér, húsos és fényes sarkú asszonyok büszkék, megbízhatatlanok és könnyűvérűek.

Lábfejek
Ha járás közben a hölgy talpa és az összes lábujja érinti a földet, szerencsét jelez. Ha viszont a negyedik és a kis lábujja nem ér a talajhoz, korai megözvegyülésre számíthat. A legjobb lábfej vörös színű, jó alakú, közepes méretű. Az ilyennel rendelkező asszony büszke, merész és sikeres.

Lábujjak
A puha, kerek, tökéletesen álló, egymással összesimuló lábujjak a jószerencse biztos jelei. A kicsavarodott, görbe vagy törött lábujjú asszony csalfa, ámító természetű. A rövid lábujjak rövid életet prognosztizálnak. A lapos lábfej és lábujjak sikertelenséget jeleznek. Ha a második lábujj hosszabb a nagylábujjnál, önfejű, makacs, uralkodni vágyó asszonnyal állunk szemben. Ha viszont a középső lábujja hosszabb a nagylábujjánál, az asszony szerencsétlen életű lesz, és sok aggodalmat, bánatot okoz a környezetének. Ha ugyanez a negyedik lábujjára jellemző, a hölgy buja és laza erkölcsű. A leány pedig, akinek a középső és a negyedik lábujjai kicsik, hajadon marad. A vöröses színű nagylábujj ugyancsak kedvezőtlen jel, az ilyen asszony nem sok tiszteletet fog kapni a férjétől. Ha viszont az összes lábujja kerek, gazdag ember felesége lesz, akit állhatatosan fog szeretni.

Lábujjak körmei
A vörös színű körmök kényelmes életet, bőséges gyermekáldást jeleznek, a sötét körmök viszont léha, kicsapongó karakterről tanúskodnak. A sárga körmű hölgy szegénységre, a fehér színű körmökkel bíró pedig szerencsétlen életre számíthat. A rózsaszínű körmök ravasz, de gonosz, házsártos asszonyt jellemeznek.

Vonalak a talpon
Ha a vonal a talpon indul, és a második lábujjig fut, a leány fiatalon fog megházasodni, és az urának imádottja lesz. A hajszálvékony vonalak a lábon szenvedélyes, flörtölő természetet jeleznek. Ha a vonalak hal, zászló, kagyló vagy lótusz jelet formáznak, a hölgy szerencsés és gazdag lesz. Áldást jelent a férfi számára, aki feleségül veszi.

Kommentek

archivált tartalom

Zsuzsanna #1

Többnyire tetszenek az írások. Nagyon sok arcelemzést ill. jóslást tanulmányoztam, de ami ezen "A nő fiziognómiája" oldalon található, hatalmas nagy hülyeség. A magas hosszúcombú nő a legszexisebb. Nem véletlenül nem veszik fel a törpéket még modellnek sem.
A homlokon található ráncokból lehet következtetni az életkorra...? Ez biztos valami vicc.
A "szerencsét" vagy "szerencsétlenséget" előrejelző jegyek csak kisrésze igaz. A jóslást inkább a profikra kéne hagyni. Nincs sok belőlük, de azért akad....

2018-02-25 19:54:39