A+ A A-

Mester számok

  • Közzétéve itt: Modern numerológia


Valójában két mester szám van, a 11 és a 22. Ez a két szám a modern numerológia értelmezése szerint speciális képességekkel rendelkezik, és sohasem szabad őket ismételt összegzéssel a 2-es vagy a 4-es egyszerű számokra redukálni.

Azok a személyek, akik a hónap 11. vagy 22. napján születtek, ihletettek és vezetői képességgel rendelkeznek. Attól még, hogy az ember nem 11-én vagy 22-én született, a teljes születési dátumában - miként azt az alábbi példákban is láthatjuk - még megtalálható lehet a mester számok valamelyike.

A személy 1969. december 28-án született        

28 (születés napja)    
12 (születés hónapja)
1969 (születés éve)               

A születés évét, hónapját és napját összeadva az eredmény 2009, majd a 2009 számjegyeit ismételten összegezve a 11-es mester számot kapjuk.   

B személy 1954. január 11-én született

1 (születés hónapja
11 (születés napja)
1954 (születés éve)

A születés évét, hónapját és napját összeadva az eredmény 1966, majd az 1966 számjegyeit ismételten összegezve a 22-es mester számot kapjuk.

 
A második példában mindkét mester szám megjelenik, nemcsak a 22-es található meg benne (mely egyébként az életút száma), hanem a születés napja (11-e) is mester szám.

Ha a sem az életút száma, sem a születés napja nem 11 vagy 22, érdemes megnézni a nevet, mert olykor annak számértéke is lehet mester szám. Például, ha a Zsuzsa keresztnév betűinek számértékét (Z=8,  S=1,  U=3,   A=1) összeadjuk, eredményként a 22-es mester szám adódik (8+1+3+8+1+1=22).

A fenti példákban láthattuk, hogyan találhatók meg a lehetséges mester számok.


A 11-es mester szám

A 11-es egy elragadó, vonzó szám. E szám gazdái általában leleményes, idealista álmokat szövő, ötletgazdag emberek. A 11-es szám a revelációval, az absztrakt benyomásokkal és a mennyei dolgokkal vibrál. Az asztrológiában a 11-es mester szám az Oroszlán és a Vízöntő numerológiai megfelelője.

Ahhoz, hogy a 11-es szám vibrálását a születési dátumukban vagy a nevükben hordozók realizálhassák és megtarthassák erejüket, képességüket, sokat kell tanulniuk, s az emberi értelem és bölcsesség legmagasabb szintjére kell eljutniuk. A szeretet, a béke, a harmónia és az egyenlőség azok az értékek, melyek a legerősebben kapcsolódnak a 11-eshez.

A legnagyobb kihívás a 11-es személy számára, hogy jobbá tegye a világot, ez azonban próbára teheti a harci kedvét és elszántságát. A 11-es számot két 1-es alkotja. Az 1-es szám önmagában a Napot képviseli, a hatalmat, az erőt és a függetlenséget szimbolizálja. Ha a két 1-es összeadjuk, a 2-es egyszerű szám lesz az eredmény, mely a finomságot, a művészi érzéket és a fantáziagazdagságot képviseli.

Noha a 11 a modern numerológia értelmezésében mester szám, és a legkiválóbb tulajdonságokat, képességeket jeleníti meg, az eredeti - héberek és kaldeusok által használt misztikus rendszer szerinti - jelentése egészen más. A héber-kaldeus szisztéma alapján a 11-es egy figyelmeztetés az okkult gondolkodó számára. Rejtett veszélyeket, nagy próbatételeket és nehézségeket jelez.


A 22-es mester szám

A 22-es mester szám erejében és vonzóságában némiképp hasonlít a 11-eshez. Azonban, amíg a 11-es elsősorban a szellemi világgal foglalatoskodik, a 22-es vibrálásának fókuszában a fizikai, anyagi világ áll. Talán ezért is hivatkoznak gyakran „építőmesterként” a 22-esre. A modern numerológiában rendkívül erőteljes és hatékony, befolyása igen messze elér. E szám vibrálása alatt mesteri alkotások válnak lehetségessé. Birtokosától függően azonban nemcsak alkotni, hanem pusztítani is képes. Az asztrológiában a 22-es mester szám a Vízöntő zodiákus jegy irányítása alatt áll.

Azok számára, akik a születési dátumukban vagy nevükben hordják a számot, a legfontosabb az, hogy megtanulják, miként használhatják jó célra a hatalmukat, az erejüket, ugyanis a 22-es rombolásra is képes. A precizitás, szabatosság, az elemzés és az elszántság a legfőbb jellemzői e számnak. A 22-es szám birtokosa kiváló műszaki, természettudományos gondolkodással bír, és valószínűleg sikeres lehet minden olyan a területen, mely érdeklődése középpontjába kerül.

A 22-es szám két 2-esből tevődik össze. A 2-es önmagában a Holdat képviseli, és leleményességet, művészi érzéket és képzelőerőt jelez. Ha viszont a 22-es számjegyeit - vagyis a két 2-est - összeadjuk, eredményként a 4-es egyszerű szám adódik. Ez pedig a szokatlan és furcsa dolgokat befolyásoló, a különféle társadalmi folyamatokat és az új gondolatokat irányító Uránusz bolygó száma.

Akárcsak a 11-es, a 22-es szám is más jelentéssel bír a héber-kaldeus rendszer eredeti, misztikus értelmezésében. A 22-es szám egy jóságos, de meglehetősen naiv embert jelez, akit elvakítanak mások téves ítéletei, s ezért igen sok hibát követ el.

Hozzászólások  

0 #56 Rosta Erzsébet 2016-09-09 15:06
Kedves Zsuzsanna!
A megadott születési dátumok alapján mindkét fiának 11-es az életút száma, ami mesterszám.
[Benedek -> 2011.12.22. -> 2+0+1+1+1+2+2+2=11
Mátyás -> 2013.03.20. -> 2+0+1+3+0+3+2+0=11]
(Benedeknek a születése napja, a 22 is az. A 11-es és 22-es mesterszámok általános jelentéséről fentebb, a „Mester számok” c. írásomban olvashat.)
A 11-es életút számuk alapján – a modern numerológia szerint – mindkét fia esetében az a legjobb, ha arra inspirálja őket, hogy hallgassanak a megérzéseikre, a „belső hangra.” Vegye észre, és folyamatosan fejlessze a tehetségüket. Támogassa őket, hogy ragaszkodhassan ak az ideáljaikhoz. A sikerük ugyanis elsősorban az eszményeiken és az intuícióikon múlik, valamint azon, hogy ezek megvalósításáho z milyen lelkesítést kapnak.
A születése napja (22) alapján Benedek intuitív, de kételkedő, ezért arra kell ösztönöznie, hogy hallgasson az első benyomásaira, érzéseire. És azt is jó tudnia, hogy a numerológia szerint időnként szüksége van arra, hogy testileg és lelkileg feltöltődjön. Hivatásként bármi megfelelhet, ami iránt érdeklődést mutat, sikerének az intuíció, a leleményesség és az idealizmus a kulcsszavai. Érdemes megvizsgálnia, hogy van-e érzéke a zenéhez, mert számos híres zeneszerző, muzsikus - pl. Britten, Chopin, Liszt, Debussy, Puccini, Wagner, a Gibb fivérek (Maurice és Robin) – született 22-én. (Puccini – akárcsak Benedek – december 22-én)
Mátyás születésének napja (a 20) szerint elsősorban a diplomáciai érzéke, békeszerető és társaságkedvelő természete azok a tulajdonságok, melyre a jövőjét alapozni kell. Arra kell figyelnie, hogy ne csak udvariasan meghallgassa, hanem fogadja is meg a jó tanácsokat. A stresszt nehezebben viseli másoknál, ezért olyan munkakör, állás ideális a számára, ahol – amellett, hogy lehetősége nyílik a képességei kamatoztatására – nem nehezedik túlságosan nagy felelősség rá.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #55 Szeregnyi Zsuzsanna 2016-08-26 07:07
Kedves Erzsébet!

Mindkét gyermekem születési dátuma (számomra legalábbis) nagyon érdekesnek tűnik.
Benedek 2011.12.22. 22:07 (téli napforduló)
Mátyás 2013.03.20. 15:41(tavaszi nap-éj egyenlőség)

Nagyon hálás lennék, ha lenne számomra pár észrevétele a gyerekek jellemével, életútjával kapcsolatban, esetleg pár jó tanácsa a nevelésükkel, terelgetésükkel kapcsolatban.

Segítségét előre is köszönöm!

Üdvözlettel,
Sz. Zsuzsanna
Idézet
0 #54 Rosta Erzsébet 2016-08-17 10:33
Kedves Anita! – Re: #50
Mivel december 22-én született, a születése napjának száma a 22-es mesterszám. Ennek jelentéséről külön nem írok, mert fentebb részletesen olvashat róla. Ha viszont a születése dátumának számjegyeit numnerológiai addikcióval összegezzük (1985.12.22 -> 1+9+8+5+1+2+2+2 =30 és 3+0=3), az életútja száma a 3-as.
A 3-as életút szám a modern numerológia szerint arra figyelmezteti, hogy ne kapjon bele egyszerre több dologba, mert ezzel elaprózza magát és eltékozolja a tehetségét. Javaslatként megfontolandó, hogy jobban szervezze meg az életét, és használja ki a szociális kapcsolatait. Alapvető, hogy megtalálja élete igazi célját és értelmét, ehhez azonban jobban kell kommunikálnia a vágyait és az érzéseit, és építenie kell barátai segítségére. A sikere elsősorban a jövőbe vetett hitén múlik, de az is nagyon fontos, hogy képes legyen kifejezni önmagát, és jól használja a környezete által nyújtott támogatást.
A születése hónapjának és napjának számaiból (12.22) meghatározhatók a sikerszámai is. Ezek - mivel 12+22= 34 és 3+4= 7 – a a 34 és a 7.
A 34/7 sikerszám párral rendelkező személyekről azt mondja a numerológia, hogy noha egyszerre idealisták és gyakorlatiasak, nem jelent problémát számukra a harmónia megteremtése e két tulajdonság között. Ha körültekintően tervezi a jövőjét, képes lehet felülkerekedni a szertelenségén. Azt viszont jó tudnia, hogy időnként időt kell szánnia arra, hogy feltöltődhessen . A numerológia szerint sikeres vállalkozó lehet, de a legjobb, ha olyan foglalkozást keres magának, mely összhangban van az ideáljaival. Fontos, hogy bízzon magában, és - hallgatva a megérzéséire - leküzdje a szkepticizmusát.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #53 Rosta Erzsébet 2016-08-11 13:38
Kedves Anett! – Re: #49
Bár a születésének dátumában önmagában állóan nem található meg a 11 vagy a 22, ha megadott dátum számait numerológiailag összegezzük, eredményül a 11-es mesterszámot kapjuk. (1+9+8+6+0+9+2+ 3=38 -> 3+8=11 -> 1+1=2)
Ezzel kapcsolatban érdemes elolvasnia a 11-es számról fentebb leírtakat, de - a numerológia művelői szerint - azt is fontos figyelembe vennie, hogy jelen esetben a 2-es mellett a 11-es is hatással van az életútjára.
A 2-es alapján több tapintatot, türelmet, szerénységet és figyelmet javasol a numerológia. A csapatmunka a rendeltetése, ezért őszintének, segítőkésznek kell lennie. A sikere elsősorban azon múlik, hogy mennyire tud összedolgozni másokkal.
A 11-es viszont arra figyelmezteti, hogy érdemes hallgatnia a megérzéseire, követnie az ideáljait, mert csak így jó eséllyel a „megfelelő helyen a megfelelő időben”.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #52 Anita 2016-08-03 16:29
Kedves Erzsébet!

Én 1985.12.22.-én születtem. Engem is nagyon érdekelne mi jellemzi a születési dátumomat. Sokszor érzem azt, hogy még nem találtam meg a számomra tökéletes életutat vagy foglalkozást és gyakran újabb továbbképzésekr e vagy oktatásokra adom a fejem.

Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Anita
Idézet
0 #51 Anett 2016-07-25 15:42
Kedves Erzsébet!

A születési dátumom: 1986.09.23. Nagyon örülnék ha néhány információt leírna a számaimmal kapcsolatban. Előre is köszönöm!

Üdvözlettel,
Anett
Idézet
+1 #50 Rosta Erzsébet 2016-07-22 14:54
Kedves Zsuzsa!
Mindenekelőtt azt kell észrevenni, hogy a születése dátumában kétszer is (a hónap és a nap sorszámában) szerepel a 11-es mesterszám. Ennek jelentéséről fentebb, az írásomban részletesen olvashat.
A 22/4 sikerszámai (11+11=22 és 2+2=4) azt jelzik, hogy megvan (illetőleg figyelemmel az életkorára megvolt a képessége arra, hogy gyakorlatba ültesse ötleteit és álmait. Ha viszont rutin munkát volt kénytelen végezni, nem sok öröme lehetett benne, mert nem kamatoztathatta a képzelőerejét és a független gondolkodását.
Az 1-es életút száma (1+9+5+0+1+1+1+ 1=19 ->1+9=10 és 1+0=1) alapján, ha eddig nem ezt tette volna, a saját útját kell járnia, és mernie kell szabadon gondolkoznia. Ügyeljen viszont arra, hogy véletlenül se tűnhessen mások szemében egocentrikusnak és erőszakosnak.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #49 Rosta Erzsébet 2016-07-22 14:14
Kedves Miklós!
A megadott dátum alapján – a numerológiai addikcióval meghatározott – életút száma 7. Emellett az is figyelemre méltó, hogy a születésének dátumában két mesterszám – 11 és 22 – is található. Ez utóbbiak jelentéséről fentebb, az írásomban olvashat.
A sikerszámai (33/6; 11.22 -> 11+22= 33 és 3+3=6) alapján vasakarattal és nagy eltökéltséggel rendelkezik; humanitárius hajlamai vannak, azonban fanatikus lehet a meggyőződésében . Olyan munkában a legboldogabb, mellyel kifejezheti az eszményeit.
Az életút száma (7) szerint célszerű folyamatosan művelnie magát, jól teszi, ha megtanul olvasni a sorok között, értékeli a tudományt és a természetet; és akkor sem esik kétségbe, ha egyedül kell lennie.
A rendeltetése a tanulás, töprengés és bölccsé válás és megfelelő életfilozófia kialakítása. Sikere az ösztönös megérzéseitől, eltökéltségétől és hitétől függ, gondot jelenthet viszont, hogy hajlandó a megalkuvásra.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #48 Zsuzsa 2016-07-17 18:28
Születési dátumom : 1950.11.11.

Érdekelne ezzel kapcsolatban néhány információ..

Köszönöm szépen !
Idézet
0 #47 Miklós 2016-07-17 11:42
Kedves Erszébet!

Köszönettel venném, ha születési dátumról pár szót mondana. 1972.11.22.

Válaszát előrre is köszönöm.
Tisztelettel
Miklós
Idézet
0 #46 Rosta Erzsébet 2016-06-21 15:30
Kedves Erika! – Re: #43
A megadott név és születési dátum alapján – a számításokat mellőzve – a négy kulcsszáma: életút 2, önkifejezés 8, lélek 3, karma 5.
A 2-es életút szám a numerológia szerint arra int, hogy javítania kell a diplomáciai érzékét, több figyelmet szükséges fordítani a részletekre, türelmesebbnek, odafigyelőbbnek kell lennie. Mindezek azért fontosak, mert a sikere azon múlik, hogy képes-e együttműködni másokkal.
A 8-as önkifejezés szervezői és irányító képességekről tanúskodik, és azt is jelzi, hogy ellő erővel és ambícióval bír. Lehetséges veszély, hogy hataloméhessé, erőszakossá válhat.
Szerencsére a lélekszáma (3) szerint szereti a szép dolgokat és a vidámságot; általában barátságos, és társaságkedvelő . Szeret a figyelem középpontjában állni.
A karmájának a száma, az 5-ös azt jelzi, hogy életének a kaland, az utazás a titkos álma. Szabadnak szeretné érezni magát, mint a madár, aki odaszáll, ahová akar, akit nem korlátoznak a személyes kötelezettségek és a felelősségtudat.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #45 Rosta Erzsébet 2016-06-21 15:29
Kedves Bogi! – Re: #42
Mivel a leánya 22-én született, a születésnapja mesterszám, melynek numerológiai jelentését fentebb, az írásomban olvashatja. A születése dátum alapján – mellőzve a számítást – az életútjának száma a 3-as. Ez a numerológia szerint arra figyelmezteti, hogy legyen rugalmasabb és fejlessze a szervezői képességét. Ne forgácsolja szét az energiáját, tékozolja el a tehetségét. Fontos, hogy jól használja ki a társadalmi kapcsolatait. Leánya rendeltetése, hogy megőrizve humorérzékét, mosolyt csaljon az emberek arcára, örömöt szerezzen, szórakozást nyújtson neki. Találja meg az élete célját és értelmét. A sikere elsősorban a barátai segítségétől, optimizmusától, illetőleg attól függ, hogy mennyire képes jól kifejezni önmagát.
Ami pedig a 22-es szám gyakori – mondhatni visszatérő – megjelenését illeti, a numerológusok szerint ez arra utalhat, hogy nem veszi észre, vagy elszalasztja az ön előtt állló lehetőségeket, talán azért, mert túlzottan aggódik a jövő miatt. Vagyis nem negatív e szám jelentése, hanem – ellentétben – éppen arra figyelmezteti, hogy ne féljen, tegyen meg mindent a vágyai teljesülése, a sikere érdekében.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #44 Rosta Erzsébet 2016-06-21 15:28
Kedves Mónika! – Re: #41
Mivel január 22-én született, a születési dátumában megtalálható a 22-es mesterszám. Ennek jelentéséről fentebb olvashat.
A neve és a születési dátuma alapján (a számításokat mellőzve) a négy kulcsszáma a következő: életút 2, önkifejezés 7, lélek 3, karma 4.
A 2-es életút esetén többek között azt ajánlja önnek a numerológia, hogy próbáljon meg diplomatikusabb lenni, jobban figyeljen a mások érzékenységére, legyen türelmes, szerény és jobban figyeljen oda a részletekre. Ugyanis az ön rendeltetése (sorsa), hogy gyakran kell összedolgoznia másokkal, és számos esetben befolyásolja a környezete az életét. Ezért őszintének, ragaszkodónak és segítőkésznek kell lennie. Jó, ha tudja, mikor hallgasson, és mikor szólaljon meg. Sokszor adódhat, hogy nem irányítania, hanem követnie kell a többieket. A sikere elsősorban attól függ, mennyire képes alább adni az egóját, és együttműködni másokkal.
Az önkifejezési száma (7) viszont némiképp ellentmond az életútjáról leírtaknak, ugyanis eszerint tartózkodó, nem mutatja ki az érzéseit. Pozitívuma, hogy mindig a tökéletességre törekszik. Jó megfigyelő, analitikus gondolkodású és körültekintő. Szereti a társaságot, de egyedül sem érzi rosszul magát. Arra azonban vigyáznia kell, hogy a tökéletességre törekvés miatt nehogy túlzottan kritikus legyen másokkal szemben. Az sem jó, hogy hajlamos lehet a befelé fordulásra, kudarc esetén a depresszióra.
A lélekszáma (3) alapján vonzódik a széphez, szereti a vidámságot; barátságos, érdeklik a művészetek, a zene; szívesen áll a figyelem középpontjában, élvezi a társas összejöveteleke t; optimista, szeret divatosan öltözködni, olykor nem veti meg a flörtöt.
A 4-es karmája azt mutatja, hogy a szíve mélyén „a realitás talaján járó” személy szeretne lenni, aki mindent megtesz azért, hogy teljesítse a feladatát. Szeretné, ha tisztelet és megbecslés övezné, hűséges, kötelességtudó és megbízható embernek látná a környezete.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #43 Szekeres Erika 2016-06-17 18:14
Kedves Erzsébet!
1975.06.19.-én szulettem. Tudna mondani valamit a számaimról? :-)
Előre is köszönöm, Erika
Idézet
0 #42 Bogi 2016-06-15 21:59
Jo estet kivanok Kedves Erzsebet :-)
A lanyom 1998 8. 22-en szuletett ha irna rola egy par sort nagyon megkoszonnem. Ami pedig engem illet (1974 6.8.) honapok ota mindenhol a 22-es szamot latom most mar kezdek aggodni vajon mire akar utalni? Válaszát előre is nagyon köszönöm!
Üdvözlettel :Bogi
Idézet
0 #41 Varga Monika 2016-06-11 16:08
Kedves Erzsèbet,1977.0 1.22 születtem.Tudna valamit mondani ezekről a számokrol?
Idézet
0 #40 Rosta Erzsébet 2016-05-27 12:53
Kedves Lívia! – Re: #39
Mindenekelőtt megjegyzem, hogy a születése dátumában kétszer is megjelenik a 22-es mesterszám (október 22-én született, és az évszám numerológiai összege - 1993 -> 1+9+9+3=22 – ugyancsak 22).
A 22 jelentéséről fentebb, az írásomban részletesen olvashat.
Az életút számával (9) kapcsolatban azt mondja a numerológia, hogy szolidárisabbna k kellene lennie, az önzetlensége és a kreativitása fejlesztésre szorul, és több együttműködést vár a környezete öntől. Együtt érzőbbé és előítélet mentesebbé kell válnia, hogy igazán sikeres lehessen.
Az önkifejezés száma (1) arra utal, hogy független személyiség, aki elsősorban önmagára támaszkodik. Ösztönösen tudja, hogyan „kaparhatja ki magának a gesztenyét.” Tisztában van a saját értékeivel, képes megállni a saját lábán. Kezdeményező, eredeti gondolatai vannak, szívesen járja a saját útját. Erős akaratú, határozott, jó rábeszélő képességgel rendelkezik.
Olykor azonban túlságosan rámenős, makacs és ellentmondást nem tűrő. Hajlamos az egoizmusra, a büszkeségre, időnként arrogáns. Türelmetlen, impulzív, és nem mindig fejezi be, amit elkezdett.
Ugyanakkor a lélekszáma (7) arra utal, hogy kellő elhatározottság gal keresi az élete célját és értelmét. Önmagával szemben maximalista. Nehezen osztja meg a bizalmát másokkal, nem szívesen fejezi ki a valódi érzelmeit. Nem mindig azt mondja, amit gondol, és nem mindenről számol be, amit tud. Olykor titkolózik.
A 3-as karmája alapján titkon hálás közönség előtt látja magát, akik lesik minden szavát, és megtapsolják a tehetségét. Ki nem mondott vágya, hogy népszerű, vonzó és sokak által elismert legyen.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #39 Lívia 2016-05-17 17:41
Kedves Erzsébet!

Én 1993.10.22-én születtem.
Tudna pár szót mondani az én számaimról?

Előre is köszönöm! :-)
Idézet
0 #38 Nagy Tibor 2016-04-11 20:05
Nagyon szepen koszonom. Teljesen igaz minden egyes szo. Meg probalok a leirtakra torekedni. Halas vagyok, sokat segitett.
Koszonettel Tibi! :)
Idézet
0 #37 Rosta Erzsébet 2016-04-10 13:23
Kedves Tibor! – Re: #35
Kérdésével kapcsolatban Hans Decoz, a numerológia egyik legnagyobb ma élő szaktekintélye azt mondja, hogy az ismétlődő (visszatérő) szám olyan, mint egy kozmikus szignál. Az univerzum így próbálja az ember figyelmét ráirányítani valamilyen problémára vagy tennivalóra.
A 11-es szám gyakori megjelenése arra utalhat, hogy a jelenlegi tudása alapján rossz döntéseket hoz, annak ellenére, hogy tudata alatt érzi, hogy más utat kellene választania. Ha például most kezdett kialakítani egy kapcsolatot a visszatérő 11-es azt jelzi, hogy nem ártana kissé lelassítania, és óvatosabbnak, körültekintőbbn ek lennie.
A 22-es ismétlődő megjelenése viszont azt sugallja, hogy nem vesz észre valamilyen kínálkozó lehetőséget, vagy nem használja ki benne rejlő előnyöket, mert túlságosan fél attól, hogy mi történik ezután. Az üzenet ez esetben az, hogy az úton nem szabad megállni, hanem a sikerre koncentrálva, bátran tovább kell haladni.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #36 Rosta Erzsébet 2016-04-10 12:11
Kedves Tibor! – Re: #32
A számításokat mellőzve, a négy kulcsszáma a következő: életút: 4; önkifejezés: 3; lélek: 7; karma: 5. Ezen kívül fontos még, hogy november 11-én született, aminek alapján a sikerszámai: 22/4.
Számairól a numerológia a következőket mondja:
Az életút száma (4) alapján rendre és önfegyelemre van szüksége; gyakorlatiasabb nak, alaposabbnak és hatékonyabbnak kell lennie. Több türelem, szervezettség, megbízhatóság és a tapasztalatszer zés kívánatos. Rendeltetése érzékelhető, tapintható eredmények produkálása; legyen büszke a munkájára; segítse azokat, akik kevésbé képzettek önnél. Sikere kemény munkát, hosszú távú célokat, józanészt és realitásérzéket követel.
Az önkifejezés száma (3) szerint általában optimista, kellő humorérzékkel bír, barátságos természetű, könnyen teremt kapcsolatokat. Ami e szám által jelzett képességeit illeti, elsősorban a kommunikációs készség emelhető ki. Riporternek vagy riportalanynak egyaránt jó lehet. Problémát jelenthet viszont, hogy olykor a kelleténél többet beszél, viselkedése néha éretlennek tűnhet, nem szívesen mélyül alaposabban a problémákban, és - mivel gyakran egyszerre több dologba is belekezd - hajlamos szétforgácsolni az energiáját.
Ugyanakkor a lélekszáma (7) arra utal, hogy kellő elhatározottság gal keresi az élete célját és értelmét. Önmagával szemben maximalista. Nehezen osztja meg a bizalmát másokkal, nem szívesen fejezi ki a valódi érzelmeit. Nem mindig azt mondja, amit gondol, és nem mindenről számol be, amit tud. Olykor titkolózik.
A karmájának száma (5) arról árulkodik, hogy a kaland, az utazás és az élvezetek keresése életének a titkos álma.
A 22/4 sikerszámai azt jelzik, hogy megvan a képessége arra, hogy gyakorlatba ültesse ötleteit és álmait. A rutin munka nem önnek való, mert képzelőereje szabadságot és független gondolkodást kíván.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #35 Nagy Tibor 2016-04-04 21:42
Ja, es egyre gyakrabban pillantom meg a "11" es a "22"- es szamot.. Ra nezek az orara,pont at valt stb.. :o
Erre is legyen kedves valaszolni, ha kerhetem..
Elore is koszonet! :)
Idézet
+1 #34 Nagy Tibor 2016-04-04 21:39
Kedves Erzsebet!
Legyen szives nekem is valaszolni.. :sad: Nagyon erdekel..
Elnezest, hogy eloszor eleg tiszteletlenul irtam, csak azt hittem, hogy ez is csak ilyen szimpla "kerdezgetos oldal" es csak utana olvastam, hogy itt komoly kerdesekre komoly valaszok vannak. Szoval legyen szives valaszolni elozo kerdesemre, halas volnek.. :(

(U.I: Bocsanat az ekezet hianyert, de telefonrol vagyok)
Idézet
0 #33 Haraszti Zoltán 2016-03-30 17:57
Erzsébet kedves!!!

Nagyon de nagyon de nagyon hálásan köszönöm Néked soraidat - pontosan erre volt szükségem. :P
Ígyen akkor,csak eljő az lelkemnek vágyott világa,midőn mindenik embernek pompában ragyog az szívének mennyei virága...
Köszönöm!!!
Idézet
0 #32 Nagy Tibor 2016-03-20 11:27
Üdv. En 1998.11.11-en szulettem, Marton napon. Sajnos a Papam, akit Martonnak hivtak mar elhunyt.
A kerdesem az lenne, hogy ennek lehet valami jelentossege? Csak mert ugye elvileg a "11" es a "22" mesterszam.. Es a szuletesem honapja es napja 22. Szoval ez lehet hogy jelent valamit, vagy csak en gondolom azt mar huzamosabb ideje, hogy elegge kulonbozom sok embertol?
Egy normalis kerdesere, ugyan ilyen valaszt varnek.
Koszi.
Idézet

További olvasnivaló

Körülmetélés

A hímvessző elülső részét, a makkot borító bőrfitymának részleges vagy teljes eltávolítása, a körülmetélés ősrégi vallásos szertartás. E szokás eredete ismeretlen, de feltételezések szerint többféle hitből is táplálkozhatott, utalhatott valamelyik...

Folytatás...

Fekve végezhető torna

  Feküdjünk hanyatt a szoba padlóján, húzzuk fel térdünket, majd talpunkat teljes erőből - hat másodpercig - feszítsük a falnak vagy egy stabilan álló szekrénynek. A láberősítő gyakorlat alatt...

Folytatás...

Képviselőfánk és profitelor

Remek sütemény a képviselőfánk, de talán még nála is finomabb az általam nemrég felfedezett profitelor. Néhány napja férjem háromféle profitelorral: egy fehér-, egy fekete-, és egy tejcsokoládéssal lepett meg...

Folytatás...

Szemölcsök II. - Rövid orvosi kultúrtört…

A szemölcsök évezredek óta okoznak kellemetlenséget az embereknek. Bizonyára jól ismerték már az ókori görögök és a rómaiak is. A szemölcsökre használt terminológia - eltekintve a kezelésnek ellenálló szemölcsökre...

Folytatás...

Máglyarakás három változatban - Kiflivel…

Máglyarakás I. - Kaláccsal vagy brióssalKb. 18-20 dkg szikkadt kalács vagy briós, 2 tojás 5 evőkanál porcukor, 20 dkg vaj vagy margarin, 1 bögre tej, 1 citrom lereszelt héja, fél...

Folytatás...

Nefelejcs kézelemzése

  A viszonylag keskeny tenyerek, a hosszú és karcsú ujjak, a sima és finom kézbőr alapján, a képeken látható kezek - melyek nem kifejezetten erősek, és nem is energikusak - leginkább...

Folytatás...

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Elfogadom

Ezeket olvasta már?