Rosta Erzsébet weboldala

Amikor valamilyen számítógépes program számára értékelés céljából megadjuk a születésünk dátumát, és a komputerünk klaviatúráján begépeljük a nevünk betűit, vagy numerológushoz fordulunk személyre szóló számítások érdekében, a kapott interpretációk majdnem mindegyike tartalmazza a modern numerológia széles körben használt négy kulcselemét, melyek a következők:

  • az életút száma, mely a születés időpontjából határozható meg;
  • az önkifejezés, az önmegvalósítás száma (melyre olykor a személyiség, a lehetőség számaként is hivatkoznak), mely a születéskor kapott teljes név betűiből számítható ki;
  • a psziché, vagyis a lélek vágyait kifejező szám (melyet a lélek, a lélekút vagy a szív számának is neveznek), amely a teljes születési név magánhangzóiból áll elő, és
  • a rendeltetés vagy a sors száma (időnként a belső álmok, a rejtett ego, vagy a karma számának is nevezik), mely a teljes születési név mássalhangzóiból képezhető.

Tartalom

Az életút száma
Az önkifejezés száma
A lélek száma
A karma, vagy sors száma


A numerológia kulcsszámai közül általában az életút számát (a születési számot) határozzák meg elsőként, amely nem más, mint a születésünk napjához rendelt dátum számjegyeinek - az 1, 2, …, 9 egyjegyű számokra, vagy a két mesterszám: a 11 és 22 valamelyikére redukált - összege.

Az életút száma abban segít nekünk, hogy megtalálhassuk életünk értelmét és célját, valamint azt is megmutatja, hogy milyen eredménnyel tudjuk megvalósítani ezeket. Ha tanulunk belőle, jobban be tudjuk tölteni a küldetésünket. Az életút száma azt a személytípust is leírja, aki segíteni fog bennünket utunk során, továbbá azt, hogy mit kell tanulnunk a tapasztalatainkból, hogy teljes életet élhessünk.

Az életút számának interpretálása talán az egyik legelterjedtebb az összes numerológiai értékelés között, ugyanis ennek a legegyszerűbb és leggyorsabb a meghatározása. Ez a szám mutatja az életpályánkon bejárt utat, valamint azt, hogy életünk során céljainkból mi az, amit valóra válthatunk. Az életút száma a születési énünkről árulkodik, megmondja, hogy világra jövetelünk időpontjában milyenek voltunk, továbbá a fizikai, lelki, spirituális és érzelmi lehetőségeinket és korlátainkat jeleníti meg.

Azonban az életút szám egyedüli vizsgálata nem helyettesítheti azt, amit a négy kulcsszám értékelése adhat számunkra. Ám még ezek vizsgálata sem ad teljes körű elemzést, ugyanis interpretálásuk csak a születéskor felvázolható legvalószínűbb utat mutatja meg. Elemzésük ugyanis nem veszi számításba azokat a kihívásokat vagy potenciális momentumokat, melyek során az ember szabad akaratából képes lehet arra, hogy megváltoztassa sorsát, élete menetét.

Például a 3-as életút számmal jellemzett személy lehet, hogy óriási tehetséggel és hatalmas karizmával jött e világra, azonban nem biztos, hogy boldog élete lesz, mert könnyen előfordulhat, hogy nem lesz képes tartós társkapcsolatot kialakítani, mivel minden idejét és energiáját a karrierje sikerének megvalósítására szánja.

Ha viszont a 3-as életút szám az igazi szerelmet, szeretetet kereső 2-es lélekszámmal társul, képessé válik lelki társa megtalálására, hiszen az utóbbiak (mármint a 2-es lélekszám birtokosai) tudják, hogyan lépjenek túl hibáikon és félelmeiken. Ez az, amiért fontos mind a négy alapszámítást elvégezni, mielőtt egy személy numerológiai térképét kiértékelnénk.
Ha egy mondatban kellene összefoglalnunk, az életút száma azt mondja el nekünk, mit kell kezdenünk az életünkkel.

A következő kulcsszám, melyre az értékelés során szükségünk van, az önkifejezés száma. E számot a születéskor kapott teljes név (vagyis az összes családi- és keresztnév) betűiből határozhatjuk meg. A számítás tehát sem a becenévre, sem a házasság után kapott névre nem alkalmazható, de az életünk során szerzett titulusok (Dr., Ph D stb.) sem vehetők figyelembe.

Az önkifejezés száma az a szám, mely leírja az összes képességet és személyes lehetőséget, amely rendelkezésünkre áll, vagyis az a szám, amely megadja (elmondja) az ideális életutat számunkra, ha helyes döntéseket hozunk életünk során. Az önkifejezés az, ahogyan a világ lát és megítél bennünket, és - mivel a nevünk összes betűjének összege - természetes képességeinket mutatja, valamint azt, hogy melyek azok a feladatok, melyekkel a legkönnyebben megbirkózunk.

Számos ember elcsügged, amikor elsőként az önkifejezési számát határozza meg, ugyanis ez a szám elérhetetlennek látszó ideálokat, ábrándképeket ír le. Viszont ha a meghatározására még időben (életünk korai szakaszában) kerül sor, hasznos figyelmeztetés is lehet számunkra, mert megmutatja, hogy milyen messze vagyunk a lehetőségeinktől.
E szám meghatározásának az egyik fő értéke tehát éppen az, hogy ráébreszt bennünket arra, mennyire eltávolodtunk szívünk vágyaitól. Lényegében segít visszaemlékeznünk arra, hogy mik akartunk lenni, amikor kisgyermekek voltunk.

Önmagában azonban ez is félrevezetheti az értékelőt, ugyanis például egy az anyagiasságot reprezentáló 8-as életút számmal rendelkező tőzsdei brókernek az önkifejezési száma 9-es is lehet, amely az azt jelenti, hogy a felhalmozott vagyona ellenére erős vágyat érez, hogy gyermekeket fogadjon örökbe, vagy filantróp legyen. Az ideálok, vágyálmok beteljesedése nélkül sokan üresnek és szomorúnak érzik magukat, függetlenül attól, hogy egyébként milyen sikereket értek el életükben.

Bár sokan nehéznek tartják, hogy beváltsák az önkifejezési számuk által jelzett várakozásokat vagy reményeket, e szám üzenete majdnem mindig egy felszólítás, hogy itt és most fogjunk hozzá eredeti ambícióink megvalósításához.
Röviden úgy is fogalmazhatnánk, hogy az önkifejezési számunk azt mutatja meg, hogy melyek azok a dolgok, melyekkel az életünk során a legkönnyebben boldogulunk.

A sorban következő kulcsszámot, a lélek számát a születéskori teljes név magánhangzóiból kalkulálják. E szám egyedülálló interpretációja, hogy a belőle nyert értelmezések a morális értékrendünket, etikai mércénket jellemzik. A lélekszám meghatározza, hogy mit vagy kit tartunk a legtöbbre és felvázolja, hogy mi szolgálja és mi nem a fejlődésünket, azaz, hogy mi tesz bennünket jobbá és rosszabbá. A lélekszám megmutatja, hogy mik motiválják tetteinket, segítségével felfedhetők szívünk vágyai, továbbá az, hogy miképpen viszonyulunk a dolgokhoz és embertársainkhoz, illetőleg mindaz, amit tudatosan szeretnénk az élettől.

A lélekszám nagyon spirituális értelmezést ad, a kiszámításának az értéke abban áll, hogy megmutatja számunkra azt az irányt, amerre haladva életünk valódi értelmét, kiteljesedését megleljük. Metaforikusan azt is lehet mondani róla, hogy „táplálék a lelkünk számára”, amely a fejlődésben segít bennünket, nem pedig a mindennapos küzdelmeinkben.

A lélekszám értelmezése gyakran revelációként hat ránk, ugyanis ez - a születésünk időpontjával meghatározott életút számunkkal jelzett képességeinkkel és korlátainkkal, valamint az önkifejezés számával leírt magasabb rendű elhivatottsággal szemben - a rejtőzködő belső vágyainkat tárja fel.

Például egy olyan személy, aki - a születési dátuma alapján - a spirituális irányultságú a 9-es életútszámmal bír, sokkal magányosabbnak érezheti magát, ha az életét az önmegtartóztatásnak és az egyháznak szenteli, ha a pszichéjének száma a lelki társat kereső 2-es.
A lélekszámunk tehát azt mutatja meg, hogy mi hiányzik, mit hiányolunk az életünkből.

A negyedik kulcsszám, a karma (sors) száma a név mássalhangzóinak összeadásával határozható meg. Ez a titkos félelmeinket, vágyainkat, álmainkat és elképzeléseinket írja le. Emellett a számunkra ismeretlen dolgok, jelenségek titokzatosságait is megjeleníti. Megmutatja milyenségünket, amikor egyedül (magunkban) vagyunk. Nyugalomban, ambíció- és törekvésmentes állapotban jellemez bennünket. Egyes (a reinkarnációban hívő) numerológusok szerint ez a szám azokat a tulajdonságokat, képességeket írja le, amellyel egy másik, előző életünkben rendelkeztünk. Abban viszont a legtöbbjük egyetért, hogy azt az egyént jellemzi, írja le, akik a tudatunk alatt vagyunk.

A karmikus szám azzal az egyedi képességgel is rendelkezik, hogy megmutatja, milyennek látszunk mások szemében, milyennek tartanak bennünket az első benyomásuk alapján. Egyesek szerint ez a szám az „asztrális bélyegünk”, mely elsősorban a másokra gyakorolt hatásunk leírásaként értelmezhető.
Ám az értékelés során itt is figyelemmel kell lennünk a többi jellemzőre. Például a gondviselő hatos életútszám tulajdonosa tolakodó, alkalmatlankodó személyként nyilvánulhat meg mások számára, ha az illető karmikus száma a hiábavaló nemes erőfeszítésekkel jellemezhető 1-es. Más esetben a hatos életútszám igyekezete rejtve maradhat mások számára azáltal, hogy mindenkit jobbnak tüntet fel magánál, a hármas karmikus szám torzító hatása miatt.

Ha egyáltalán valami, a karma száma az, amely magyarázatot tud adni nekünk, hogy miért érezzük olykor, hogy ugyanolyan rossz mások szemében, ha valamit megteszünk, mintha elmulasztanánk, hogy olykor miért vannak furcsa álmaink, vagy olyan irracionális vágyaink, melyekről magunk is azt tartjuk, hogy nem jellemzőek ránk.
Amint az egyes kulcsszámok funkcióit vizsgáljuk - a fentiek alapján - jól látható, hogy a numerológiai értékelés pont olyan komplex és ellentmondásos, mint a személyiségünk.

Kommentek

archivált tartalom

Tímea #18

Kedves Erzsébet a saját szamitasaim szerinti értékekkel kapcsolatban szeretnék Öntől kérni picit részletesebb leírást amennyiben lehet.

Életút:8
Ökifejezés:8
Lélekszám: 7
Karma:1

Válaszát előre is köszönöm.
Szép napot!

2017-03-22 06:12:32

Prága Ildikó #17

Kedves Erzsébet!
35 éves szakítás után, furcsa érzések leptek meg. Én 50.10.21, ő 50.12.15. A kapcsolatfelvétel ideje 2016.12.21. Most már, hiába próbálom visszaküldeni a palackba, nem lehet és az ő reakciója sem segít ebben. A mi számaink tükrében, mi a véleménye a erről az esetről? Köszönöm!

2017-01-22 09:15:14

Prága Ildikó #16

Kedves Erzsébet! 35 éves szakítás után, felkavaró érzések leptek meg. Én 50.10.21-én, ő 50 12.15.-én született, az új kapcsolat felvételünk 2016.12.21. Realitást nem látok, de érdekelne a véleménye (számaink tükrében) az ő elementáris öröméről.. (tőle kellene ugye..) Köszönöm!

2017-01-22 09:02:42

Rosta Erzsébet #15

Kedves Kitti! – Re: #14
Mindenekelőtt – bár kissé megkésve – a születésnapja alkalmából minden jót kívánok. Én biztos vagyok benne, hogy kedvező fordulatot vehet az élete, csak mindezt kellő eltökéltséggel akarnia is kell. Bár bizonyos külső tényezők (genetikai jegyek, társadalmi környezet stb.) befolyásolhatják (behatárolhatják) a lehetőségeinket, a sorsunknak nagyrészt azért magunk vagyunk az irányítói. Talán nem elég körültekintő, megfontolatlanul hozza meg a fontos döntéseit, rossz emberismerőként túlzottam megbízik a környezetében, esetleg türelmetlen a céljai elérésében, vagy nincs kellő önbizalma. Önismeretét és emberismeretét fejlesztve könnyebben észreveszi az útjában álló akadályokat, és kikerülheti vagy legyőzheti őket. A legfontosabb, hogy elsősorban önmagában bízzon, és ne siettesse a dolgokat.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-12-24 16:30:03

Kóssa Kitti #14

Kedves Erzsébet! A segítségét kérem. 1975.12.22-én születtem, tehát ma vagyok 41 éves . Az instrukciói alapján kiszámoltam a kulcsszámaimat. Életút:11, önkifejezés:2, lélek:1, karma:1. Elolvastam az ezekhez kapcsolódó elemzéseket. Azonban megállapítottam, h rám az utóbbi 2-3 évet leszámítva az önsorsrontás volt a jellemző. (Az élettől kapott lehetőségekkel nem tudtam élni. Ha pedig megpróbáltam akkor többnyire rossz döntéseket hoztam) Érdekelne, h ön szerint ez változhat-e a következő években? Előre is köszönöm a válaszàt.

2016-12-22 19:49:05

Rosta Erzsébet #13

Kedves Ív!
A modern numerológia értelmezésében az életút száma (3) szerint a legfontosabb feladata, hogy megtalálja élete célját és értelmét, méghozzá elsősorban a barátaival, ismerőseivel folytatott beszélgetések révén. Fontos, hogy mások számára is láthatóvá tegye a kreatív képességeit, elmondja a gondolatait, és közben megőrizze a humorát. Mindig tartsa szem előtt, hogy segítenie kell a rászorulókat, és - élve képességeivel - feladata, hogy mosolyt csaljon az emberek arcára, szórakozást nyújtson nekik.
A hármas életút arra figyelmezteti, hogy véletlenül se vesztegesse el a tehetségét, ne forgácsolja szét az energiáját. Fejlessze koordináló képességét, legyen rugalmasabb, értékén kezelje a szépséget és a művészeti alkotásokat, és használja a szociális kapcsolatait.
A sikere optimizmusától, eltökéltségétől, barátai, munkatársai segítségétől, valamint attól függ, hogy mennyire képes megértetni, elfogadtatni önmagát.
A lélek száma (6) azt jelzi, hogy szereti az otthonát és a családját, igényes a partnerével szemben; hagyománytisztelő, de megértő és együtt érző. Kiváló házigazda, jó vendéglátó. Szívesen ad tanácsokat barátainak, munkatársainak, hogy miként tegyék jobbá az életüket. Felelősségteljes, megbízható.
A 6-os önkifejezés alapján ideális szülő, gondoskodó és oltalmazó; örömmel segít embertársainak kötelességük teljesítésében, problémáik megoldásában; lelkiismeretes, szilárd erkölcsi normákkal rendelkezik. Képességei közül kiemelést érdemel a kreativitása, valamint az, hogy remekül tud összedolgozni másokkal, vagyis igazi „csapatjátékos”. Olykor azonban szeret fontoskodni, kéretlen tanácsokat adni; néha önelégült, meglehetősen konok, valamint hajlamos a kotnyeleskedésre és mások kritizálására.
A 9-es karmája arról árulkodik, hogy - ha teheti - szívesen segít embertársain, a rászorulókon, de titkon abban is reménykedik, hogy egy karitatív szervezetben vezető lehet.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-05-27 12:24:58

Ív #12

Kedves Erzsébet,
Számaim bővebb jelentését szeretném Öntől kérni. Számításaim alapján a következők:
Életút: 3
Lélek: 6
Karma: 9
Önkifejezés: 6
Előre is köszönöm!

2016-05-16 08:33:50

Rosta Erzsébet #11

Kedves Mimi!
Az életút számával (9) kapcsolatban azt mondja a numerológia, hogy több szolidaritást kellene tanúsítania, az önzetlensége és a kreativitása fejlesztésre szorul, és több együttműködést vár a környezete öntől. Együttérzőbbé és előítéletmentessé kell válnia, hogy igazán sikeres lehessen.
Az önkifejezése (11) szerint idealista, leleményes, karizmatikus, tetterős, fantázia gazdag és lelkesítően tud hatni másokra. Előadói (zene, írás) vagy képzőművészi tehetséggel rendelkezik. Potenciális negatívum viszont, hogy olykor fanatikus, szenvedélyes, hajlamos a fösvénységre és az önzésre, továbbá a cselekvés helyett gyakran inkább álmodozik.
A lélekszám (22) alapján gyakorlatias idealistának tekinti magát. Utópista, önfeláldozó, emberbarát.
Jó képességekkel rendelkezik, de könnyen dühbe gurul, ingerlékennyé, idegessé válik, bosszantják a kicsinyes megnyilvánulások, az eredménytelenség és a felületesség.
A sors (karma) száma (9) azt sugallja, hogy a ki nem mondott vágya az emberek, a rászorulók szolgálata, segítése, de titkon abban is reménykedik, hogy híres művész vagy vezető lehet.
Titkos (ki nem mondott) vágya az emberiség szolgálata, a rászorulók támogatása.
Mivel az életút és a sors száma azonos, a kreativitás megszerzésével nem lesz gondja, ha az intuíciójára hallgat, (feltételezve, hogy nem haladt még túl élete delén) megvalósíthatja terveit, elérheti célkitűzéseit.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-03-19 12:38:20

Mimi #10

Kedves Erzsebet!

Magam is szeretnem a szamaim jelenteset tudni.
Eletut: 9
Onkifejezes: 11
Lelek: 22
Sors: 9
Koszonom a segitseget!
Udvozlettel: Mimi

2016-03-16 17:00:05

Rosta Erzsébet #9

Kedves Karmen!

Mindenekelőtt egy apró korrekció a számításhoz: az önkifejezés száma valójában 3, az numerológiai összegzést csak abban az esetben nem kell folytatni, ha a kapott kétjegyű szám a 11 vagy a 22 mesterszámok valamelyike.

A 3-as önkifejezés száma szerint:
pozitív, optimistán tekint jövőbe, egészséges humorérzéke van, kellemes hangja lehet, barátságos a mosolya, s előzékeny a modora;
a képességeit tekintve: remek társalgó, valószínűleg jó riporter vagy riportalany lenne önből; meggyőző az érvelése, sikeres lehet a kommunikáció területén;
ugyanakkor hajlamos a szószátyárkodásra, pletykálásra ; néha éretlennek tűnhet; és hajlik a különcködésre; nem szívesen hatol a dolgok mélyére, ezért felszínes lehet a tudása; valamint hajlamos elfecsérelni a képességeit, szétforgácsolni energiáját.

A 3-as életút arra inti, hogy:
Ne forgácsolja szét az energiáját, vesztegesse el a tehetségét.
Értékelje a szépséget és a szép dolgokat.
Fejlessze a szervezői képességét, legyen rugalmasabb.
Használja ki a társadalmi kapcsolatait.

Rendeltetése:
Mosolyt csalni az emberek arcára, örömöt, szórakozást nyújtani nekik, fényt vinni a sötét helyekre.
Segítse a többieket, hogy a nehéz helyzetben is meglássák a reménysugarat.
Megtalálni az élet célját és értelmét, elsősorban barátok, szociális kapcsolatok és társalgások révén
Gondolatok kifejezése - kommunikáció.
Kreatív képességek kifejezése
A humorérzék megőrzése.

A sikere a barátai segítségétől, optimizmusától, valamint attól függ, hogy mennyire tudja kifejezni önmagát.

A 4-es lélekszáma alapján:
Rendet és szervezettséget akar.
Alapos, módszeres és megbízható.
Gyakorlatias és földön járó szeretne lenni.
Kötelességtudó és fegyelmezett.
Becsületes és szeretné, ha tisztelnék.
Vonzódik/ragaszkodhat a szokásokhoz, hagyományokhoz.
Szereti az otthonát, családját, hazáját.

Gondot okozhat viszont, hogy:
Szigorú lehet másokhoz.
Hajlamos lehet az érzelmei elfojtására, szigorúságával elűzheti magától a szeretetet.
Utálja az álszenteskedést, őszintétlenséget.
Várja az utasításokat, és azt teszi, amit elvárnak öntől.
Szereti a praktikus és érzékelhető dolgokat és utálja a buta, közönséges és frivol személyeket.
Hajlamos arra, hogy szigorú, merev, a hagyományokhoz ragaszkodó, hajlíthatatlan és szűk látókörű legyen.

A 7-es karmája szerint
Titkos álma, hogy az emberi lelkeket gondozó „tanító”, vagy tudós legyen. Bár sokan felkereshetik a tudása miatt, tanácsáért, azonban az élete nagy részét szívesebben töltené kutatással vagy meditációban. A belső béke iránti vágya miatt hajlamos a vallás felé fordulni, de 7-es karmájúak között vannak, akik ugyanezt az alkoholban és a drogokban véli megtalálni. Mások számára titokzatosnak, zárkózottnak és tartózkodónak tűnhet.

2016-01-18 06:29:33

Karmen #8

Kedves Erzsebet
Eleg laikusan allok a szamitasok elott
Nagyon erdekel ez a vilag
Szeretnem megtudni igazabol a helyes szamokar
A sajat szamitason a kovetkezo:
Eletut 3
Onkifejezes:12
Lelek ut: 4
Es a karma: 7
Tudna esetleg segiteni hogy mit jelelentenek ezek a szamok?
Nagyon koszonom
Tovabbi szep napot :-)

2016-01-14 14:12:01

Rosta Erzsébet #7

Kedves Enikő!
Mielőtt rátérnék arra, hogy mit mond a számairól a modern numerológia, jelezni kívánom, hogy az életút száma helyesen 5, ugyanis csak abban az esetben nem szabad folytatni a kétjegyű számok numerológiai összegzését, ha a 11-es vagy a 22-es mesterszám az eredmény.
Az 5-ös életút száma szerint a sikeres élethez, az érvényesüléshez tudnia kell lelkesedni az új és a szokatlan iránt, sokoldalúságra és rugalmasságra van szüksége, fel kell készülnie a változásra és a váratlan helyzetekre, nyíltnak és alkalmazkodónak kell lennie, fontos továbbá, ha szükséges, tudjon szakítani a múlttal és éljen a változtatás szabadságával, valamint minden helyzetben igyekeznie kell megértenie az embereket. Mindezekhez „nyitott szemekkel” kell járnia a világban, kalandos, vállalkozó szellemű életre, a tapasztalatszerzéshez sok utazásra lehet szüksége. A sikere elsősorban a találékonyságától, a váratlan helyzetekre adott válaszaitól függ, de nagyon fontos az is, hogy az élettapasztalatait mennyire képes hasznosítani.
A 6-os önkifejezésre kissé lentebb, a #2 sorszámú hozzászólásnál olvashatja a választ.
A 2-es lélek száma alapján gyengédségre, társaságra és szeretetre vágyik, békés természetű, utálja a veszekedést. Szívesen dolgozik másokkal és másokért. Kedves, meggondolt, segítőkész, fantáziadús, érzelmileg érzékeny személy. Szereti a zenét, a táncot és a költészetet. Nem kedveli az egyedüllétet, a magányosan végzett munkát. Hajlamos lehet a zárkózottságra, döntési helyzetekben a habozásra.
A 4-es karmája szerint gyakorlatias, „a realitás talaján járó” személy szeretne lenni, aki mindent megtesz azért, hogy teljesítse a feladatát. Szeretné, ha tisztelet és megbecslés övezné, hűséges, kötelességtudó, megbízható és - lelki és fizikai értelemben egyaránt - erőt mutató embernek látná a környezete.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-12-19 16:37:48

Hiripi Enikő #6

Kedves Erzsébet!
Kíváncsi lennék a számaim jelentésére:
Életút:14
Önkifejezés:6
Lélek: 2
Karma:4
Köszönettel: Enikő

2015-12-15 15:35:24

kezdonumerologus #5

Nagyon érdekes cikk, köszönjük az írást! :-)

2012-12-17 16:25:39

Rosta Erzsébet #4

Kedves Bedusoka!

Bármennyire is szeretnék, a kérdésére - vagyis arra, hogy mit kellene tanulnia, milyen téren kellene kiteljesednie - a megadott négy kulcsszáma alapján nem tudok válaszolni. Mindössze annyit tehetek, hogy leírom, mit ír ezekről a számokról a modern numerológia. Hogy ez mennyire helytálló az Ön esetében, azt saját magának kell eldöntenie.

A 6-os életút száma alapján javítania kell alkalmazkodóképességén; nagyobb lelkesedésre, több kockázatvállalásra van szüksége; fejlesztésre szorul a felelősség- és kötelességtudata; célszerű jobbá tenni írás- és beszédkészségét, talpraesettebbé, pontosabbá és alaposabbá kell válnia. Másrészről viszont a válságos helyzetekben nem szabad kétségbe esnie; változtatnia kell gondatlanságán, közönyösségén; mérsékelnie szükséges az érzéki élvezeteket; több empátiára, türelemre és kevesebb tékozlásra van szüksége.
Sikere, karrierje elsősorban attól függ, mennyire képes megfelelni a saját és környezete erkölcsi értékrendjének és szolgálni családját és szűkebb közösségét.

Az önkifejezés száma (3) szerint pozitív életszemléletű; jó humorérzéke van; kellemes ének- vagy beszédhangja lehet; megnyerő a mosolya, s előzékeny a modora.
Ami a képességeit illeti: remek társalgó; mestere a rövid beszélgetéseknek, ezért valószínűleg jó riporter vagy riportalany; elragadó és meggyőző - született eladó; sikeres lehet a kommunikáció területén. Ugyanakkor hajlamos a bőbeszédűségre, pletykálkodásra; néha éretlennek, gyerekesnek tűnhet; olykor szeret különcködni; nem szívesen hatol a dolgok mélyére, ezért felszínes lehet a tudása; és hajlamos elaprózni a képességeit, szétforgácsolni energiáját.

Az előbbieknek némileg ellentmondva, a 7-es lélekszáma azt jelzi, hogy komolyan gondolja, és eltökélt benne, hogy megtalálja élete célját és értelmét; magával szemben maximalista, és valamilyen szellemi természetű dolgot szeretne alkotni. Szívesen fordul önmagába, vonul félre, hogy egyedül maradhasson a gondolataival; nehezen fogad másokat a bizalmába, szeret titkolózni; fél a valódi érzelmeit kifejezni, kissé zárkózott. Nem mindig azt mondja, amit gondol, és nem árul el mindent, amit, vagy amiről tud.

Karmájának száma, az 5-ös azt jelzi, hogy életének a kaland, az utazás és az élvezetek keresése a titkos álma. Lelki szemeivel szabadnak látja magát, mint a madár, aki odaszáll, ahová akar, akit nem korlátoznak a személyes kötelezettségek és a felelősségtudat. Emellett teljes életet szeretne élni. Hajlamos viszont a szexuális fantáziálásra, és - bár szuggesztív egyéniség - szexuálisan nyugtalannak, szabadságkedvelőnek tűnhet.

Üdvözlettel,
Rosta Erzsébet

2012-10-07 13:28:29

bedusoka #3

Kedves Erzsébet!

életút számom:6
önkifejezés:3
lélekszám: 7
karma: 5
Tudna nekem bővebb leírást adni, hogy milyen téren kellene nekem kiteljesedni? Már nagyon sok mindenre gondoltam, amit úgy szívesen tanulnék, de nem tudok dönteni, annyi minden érdekel.
Előre is köszönöm! :)

Üdvözlettel:
bedusoka

2012-10-03 17:55:50

Rosta Erzsébet #2

Kedves Mononana!

Kulcsszámairól a modern numerológia álláspontja röviden az alábbiakban összegezhető:

Az életút száma (6) alapján némi fejlesztésre szorul a felelősségérzete; meg kell tanulnia különbséget tenni a segítségnyújtás és a beavatkozás között; jó példát mutatva, támogatást és biztatást kell nyújtania szeretteinek, továbbá azoknak, akik igénylik azt.
Fontos, hogy mindig a családja és a barátai rendelkezésére álljon; legyen kedves, felelős és védelmező; folyamatosan fejlessze és igyekezzen kifejezésre juttatni a kreatív képességeit; továbbá ragaszkodjon az elveihez, de sohase kényszerítse azokat másokra.
A sikere elsősorban attól függ, mennyire képes betartani erkölcsi normáit, szolgálni családját, környezetét.

Akinek az önkifejezés száma a 6-os, ideális szülő és oltalmazó; megbízható, gondoskodó; örömmel segít másoknak kötelességük teljesítésében, problémáik megoldásában; lelkiismeretes, szilárd erkölcsi normákkal rendelkezik.
Képességei közül kiemelést érdemel a kreativitása, megbízhatósága, valamint az, hogy remekül tud összedolgozni másokkal, vagyis igazi „csapatjátékos”.
Hibája viszont, hogy olykor szeret fontoskodni, kéretlen tanácsokat adni; néha önelégült, meglehetősen konok, valamint hajlamos a kotnyeleskedésre és mások kritizálására.

A lélekszáma (3) szerint szereti a szép dolgokat és a vidámságot; barátságos, társaságkedvelő; érdeklődik a művészetek, a zene, az éneklés, a festészet, s az irodalom iránt; szeret a figyelem középpontjában állni, élvezi a társas összejöveteleket; optimista, általában nem aggodalmaskodó; szeret divatosan öltözködni, olykor szívesen flörtöl.

A karmája (3) arról árulkodik, hogy titkon gyakran egy színpadon, hálás közönség előtt képzeli el magát, akik „csüngenek” minden szaván és mozdulatán, és megtapsolják a „produkcióját”. Vágyódik a népszerűség, az ismertség után. Boldognak, elegánsnak, vonzónak, jókedvűnek, barátságosnak, gondtalannak szeretne látszani.

Üdvözlettel,
Rosta Erzsébet

2012-05-29 06:24:56

Mononana #1

Kedves Erzsébet!

Elolvastam minden numerológiával kapcsolatos írását, amit találtam a neten.
Engem nagyon érdekelne a kulcsszámaim közötti összefüggés.
életút számom hatos
önkifejezés számom hatos
lélek és karma számom 3-mas.
Szeretném megtudni, milyen lehetőségek rejlenek ebben a kombinációban, mert nem tudom, mit kezdhetnék magammal.
A válaszát nagyon köszönöm.

2012-05-25 08:19:17