Rosta Erzsébet weboldala


"A szám szó, de nem beszédhez való szó. Hullám és fény, de a szemnek nem látható. Végtelen sok variációja van, mégis változatlan. Az élet minden formája a csodálatos számok arcát rejti.”

Maurice Druon francia író, költő, akadémikus (1918- )

 

 

Akik 10-én születtek

részben a Nap, részben az Uránusz hatása alatt állnak, de vegyék figyelembe a 10-es szám karmikus befolyását is. Ha e nap szülöttének egy dologra azt mondják, hogy lehetetlen, az szinte újabb erőt ad neki, ösztönzi a probléma megoldására csakhogy bizonyítsa, hogy mindaz lehetséges. A megvalósíthatatlannak tűnő téma ingerli, számára szellemi kihívást jelent, minden esetben megkongatja lelkében a misszióra hívó nagyharangot. Szívesen választ különc foglalkozást, többnyire szokatlan életutat fut be. Hajlamos az egzaltáltságra.

Ha a 10-est összetett számként nézzük, tudni kell, hogy a régi numerológusok ezt a számot az emelkedés és hanyatlás képzetével társították, ami megfelel az egyszer felfelé ívelő, másszor pedig lefelé zuhanó szerencse kerekének. A választott cselekvéstől függően ez a jónak és a rossznak egyaránt jelképe lehet. A 10-es többnyire a szélsőségeket reprezentálja, a tisztelet és a tiszteletlenség között nem ismer középutat, csak a végleteket, szélsőséges reakciókat képes felkelteni, egyidejűleg feléleszti a gyűlöletet és lángra lobbantja a szerelmet.

A 10-es szimbóluma a szerelemnek, a fénynek, az emléknek, valójában Ízisz és Ozirisz emblémája. Ami eleve elrendeltetett, azt a 10-es számú ember keresztülviszi, bár eközben nem árt alkotó erejével bölcsen gazdálkodnia, mert az abszolút teremtő erőben benne lakozik az abszolút pusztító erő is. Ennek elkerülésére nem árt a leghatásosabb védekezési mód, az önfegyelem gyakorlása, ugyanis csak fegyelemmel tudja legyőzni a hatalmi vágyat.


Akik 11-én születtek

részben a Hold, részben a Neptunusz vibrálásában vannak, a Hold lévén a lélek és a képzelet planétája, változékonyságot, belső nyugtalanságot, hangulati labilitást, élénk fantáziát kölcsönöz, a Neptunusz viszont, mint a szellemi megnyilvánulások, érzékcsalódások planétája, tisztánlátással, látnoki képességgel, empátia készséggel ruház fel. E nap szülöttének azonban figyelembe kell vennie a 11-es összetett szám karmikus hatását is.

A 11-es baljóslatú szám, mert jelzi, hogy az illetőre rejtett veszélyek leselkednek, titkos megpróbáltatások várnak, e szám figyelmeztet arra, hogy elárulhatják, kijátszhatják, cserbenhagyhatják. Ennek tudatában ezt a számot hol az elnémított oroszlánnal, hol egy ökölbe szorított, kézzel szimbolizálják, vagyis olyan embert sejtet, akinek állandóan résen kell lennie, állandóan harcolnia, küzdenie kell valamiért, eszméért, emberért, önmagáért, mindenért. Bensőjében ellentétes erők csapnak össze, érzései széles skálán mozognak, az elragadtatástól az elkedvetlenedésig, mindkét szélsőséget alkalmazza. A körülötte zajló eseményeket egyébként is sötétebbnek látja a valóságnál. A mások viselkedése sokszor kiborítja, amely esetenként idegkimerültséghez vezet. Szokatlan szenzibilitása az összes negatív szituációt érzékeli.

Az idegrendszeri labilitáson túl hajlamos mindenféle drog szedésére, szipózásra, dohányzásra, italozásra, kábítószer élvezetre. Ha képes józan kompromisszumkötésre és konfliktusban álló vágyainak lefaragására, akkor megbékélhet önmagával, boldogulhat környezetével, ha nem képes minderre, akkor könnyen szorongóvá, frusztrálttá, csalódottá válhat.


Akik 12-én születtek

egyrészt a jupiteri 3-as alapszám vibrálását élvezik, másrészt a 12-es összetett szám karmikus hatása alatt állnak. A Jupitert mint „nagy jótevőt” tartják számon az asztrológusok, s vele kapcsolják össze a vallásos hitet, a becsületességet, a törvénytiszteletet. A Jupiter befolyása alatt álló személy békés, őszinte, melegszívű, együtt érző, odaadó. Szociális érzékenysége védelmezi a rászorultakat, felkarolja a hátrányos helyzetűeket. Barátaiért minden áldozatot kész meghozni. Erősen bántja minden kétszínűség. Érdeklik az intellektuális gondolatok, gyakorta foglalkozik filozófiai kérdésekkel.

A 3-as vibrálás megerősíti a nyilas és a halak személyiségjegyeit, ezeknél az összes jó tulajdonság, felszínre kerül, az ikrekkel viszont ellentétes, ám némi erőfeszítéssel összhangba hozhatók egymással. Jól harmonizál a kos, oroszlán, vízöntő és a mérleg karakterrel, viszont éles ellentétben áll a szűz, a bak, a skorpió, a bika és a rák ösztönökkel, hajlamokkal.

E nap szülöttének azonban tudnia kell, hogy a pozitív 3-on kívül a 12-es szám nem túl jó, jelentése inkább negatív, mert többnyire szorongást, önfeláldozást, szenvedést szimbolizál. A 12-es számú embernek állandóan résen kell lennie, hogy véletlenül se fogadja el olyanok hamis tanácsait, akik csak saját érdekeiket tartják szemük előtt. Legyen elővigyázatos. A 12-es emberben mindig van egy adag szorongás, mert úgy érzi, hogy személyes céljait háttérbe kell szorítania, fel kell áldoznia magát mások ambícióinak, terveinek megvalósításáért. Saját vágyairól, az ármánykodást elkerülve, inkább önzetlenül lemond. A rendszeres lemondás azonban nem tesz jót neki, mert az áldozatvállalásai sokszor járnak heves érzelmi stresszel, szellemi gyötrődéssel, aminek leküzdése nagy önfegyelmet követel tőle. Amikor intellektusa felülkerekedik az érzelmein, akkor előtte nyomban világossá válik, hogy mi is az, amire szüksége van, mit kell tennie. A megoldást tehát mindig önmagában kell keresse. Ha figyel erre, véget érhetnek szenvedései, és megéri a sikert.


Akik 13-án születtek

azokat részben az Uránusz befolyásolja 4-es kisugárzásával, részben a 13-as összetett szám karmikus hatása alá tartoznak. A 4-es szám önmagában nem túl veszélyes, csak akkor van baj, ha túlságosan gyakran fordul elő az ember életében. A 4-es azoknak a születési száma, akik 4-én, 13-án, 22-én vagy 31-én születtek. Ezek a dátumok és számok fontos szerepet töltenek be a 4-es személy életében. Mivel az Uránuszt reprezentáló 4-es vibrálás szoros kapcsolatban áll a Nappal jelképezett 1-es számmal, amelyről ismeretes, hogy egy erős szám, tehát a 4-es szülöttje jól jár, ha fontos döntéseit (az 1-es számnak megfelelően) a hónap 1., 10.,19. és 28. napjaira időzíti.

A 4-es embert mindaz vonzza, ami távol esik a kitaposott úttól. Hajtja kíváncsi természete. Az úgynevezett tudománytalan elméletek sohasem rettentik el, sőt többnyire izgatják, mélyen meg van győződve a dolgok realitásában, bármi is legyen az, ami felfogható. Bár a 4-es vibrálás a politikától a művészetekig az élet minden területén segíti a változást elfogadni, amely saját személyes szokásaiban korlátozná, befolyásolná őt. Lázad minden megkötöttség ellen, nem lehet átformálni, nem tűri a parancsolást. Makacsul ellenáll, ha a társadalom elfogadhatóbbá akarja őt faragni.

Bár a 13-as szerencsétlen számként szerepel a köztudatban, többnyire a felfordulással és a pusztulással asszociálják, mégis, aki ismeri használatának módját, annak ez a szám erőt és hatalmat kölcsönöz. Aki viszont e szám erejét erőszakra, önző célra  használja, saját pusztulását okozza. Ha a 13-as ember nem alkalmazkodik megfelelően, akkor minden ismeretlen és váratlan szituáció veszélybe sodorhatja. Jó felkészültség esetén a negatív hatások lehetősége csökken.


Akik 14-én születtek

egyrészt a Merkúr által szimbolizált 5-ös szám befolyása alatt állnak, másrészt a 14-es karmikus vibrálását élvezik. Az 5-ös számú személy sokoldalú, mozgékony, érzékeny, ideges alkat. Lévén az 5-ös szám az értelem vibrálása, aki a hatása alatt áll, az éles látású, az átlagosnál jóval intelligensebb, szellemileg éber. Semmi sem kerüli el a figyelmét. A legkisebb részletet is képes észrevenni. Gondolkodásmódja logikus, döntéshozatalaiban gyors, tetteiben az ésszerűség dominál. Szereti az új gondolatokat, szívesen vállal kockázatot. Memóriája kitűnő. Munkaereje átlagon felüli. Született spekuláns, gyakran vonzódik a könnyű pénzcsináláshoz, haszonszerzéshez.

A 14-es a kihívás száma. Mindenfajta kommunikálás – írás, publikálás vagy nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység – a 14-es számmal van összefüggésben. Ha spekulatív dolgokkal foglalkozik, az szerencsét hoz, hasonlóképpen gyümölcsözőek lehetnek számára az emberek és nemzetek közötti kapcsolatokat ápoló utazások. Hasznos, ha időben megváltoztatja üzleti tevékenységét és partnerkapcsolatait, azonban mind a nyereségek, mind a veszteségek néha időlegesek, a mindig jelen lévő változás erős áramlatainak vannak kitéve. A 14-es vibrálásában élő ember részére rizikót jelent olyanok szavában bízni, akik szándékosan félrevezetik, elferdítik a valóságot. Ne bízzon másokban, érdemes hallgatnia az intuícióira, a belső hangra. A 14-es személynek szerencsések pénzügyi tevékenységei, spekulációi, fogadásai, azonban mindig fennáll annak veszélye, hogy hallgat a rossz tanácsokra, vagy túlzottan magabiztossá válik.


Akik 15-én születtek

részben a Vénusz reprezentálta 6-os szám hatása alatt állnak, részben a 15-ös összetett szám karmikus befolyását élvezik. A 6-os számú személyt szívesen látják vendégségben, mert szórakoztatja a társaságot, boldoggá teszi az embereket. Többnyire mindenkinek igazat ad, mert irtózik mindenfajta durvaságtól, agresszivitástól. Kerül minden viszályt, szóváltást, összetűzést, veszekedést, hangoskodást, de ha méregbe gurul, akkor nem tűr ellenkezést, az utolsó leheletéig harcol. A 6-os vibrálás magában hordozza a művészet szeretetét, és a zene iránti mély vonzódást. Esztétikai érzéke kifinomult. Kedveli az értékes műtárgyakat. Szívesen visel nemes ékszereket, mindig jól öltözött, ruhatárában a pasztell színek dominálnak. Mélyen kötődik a természethez, szereti az állatokat és a virágokat. Szívesen tartózkodik vidéken, csendes környezetben, fák és csobogó források társaságában. Ez a megnyugtatóan hat érzelmeire.

A 15-ös a varázsló száma, vibrálása szónoki tehetséget, írói vénát, muzikalitást, művészi hajlamot kölcsönöz. A 15-ös mély ezoterikus jelentésű szám, amely az összes mágiát manifesztáló alkímiai hatás révén az egyik legszerencsésebb számnak minősül. A 15-ös ember drámai temperamentummal megáldott, vonzó személyiség, gyakran speciális természetfölötti erővel is rendelkezik. Különösen szerencsés a 15-ös vibrációja a pénzcsinálásra, ajándék vagy egyéb szívesség megszervezésére, mivel ereje kiváltja az emberek önzetlenségét. Ha a 15-ös a 4-es és a 8-as egyszerű számokkal van kapcsolatban, akkor az okkultizmus alsóbb régióit uralja. Ilyen esetben a 15-ös ember a mágia minden művészetét fel fogja használni – még a fekete mágiát, a hipnózist, a mentálszuggeszciót is – csakhogy elérhesse célját.


Akik 16-án születtek

a Neptunusszal szimbolizált 7-es számon kívül ismerniük kell a 16-os összetett szám karmikus rejtélyét is. A 7-es vibrálás különös, szokatlan vallási elképzelésekkel jár együtt, elutasítja a kitaposott ösvény követését, hajlamos elfogadni egyedi, nem ortodox politikai nézeteket. A hetes személy számára nem szokatlan új vallási koncepció felfedezése, megtalálása, vagy az új vallási elképzelések elfogadása. Ugyanakkor visszariad a kíváncsi kérdésektől, és irtózik attól a gondolattól, hogy valaki megzavarja magányát. Független, önállóságra törekszik. Ha sikerül bárkinek rávennie őt, hogy avassa be gondolataiba, akkor az illető nemcsak meglepődik, hanem elbűvöli, varázslatba ejti az, amit a Neptunusz világának titkairól elárul. Mielőtt belső világát, elmélkedési folyamatát más elé tárná, mivel bizalmatlan, feltétlenül meggyőződik az illető megbízhatóságáról, sőt arról is, hogy gondolataival szemben nincs-e előítélet.

A 16-os a romba dőlt citadella száma. A kaldeusok úgy ábrázolták ezt a számot, mint egy villámsújtott tornyot, amelyből egy ember, koronával a fején kiesik. Ez különös végzetre, balesetre, egyéb veszélyre és az egyén terveinek meghiúsulására figyelmeztet. A 16-os szám végzetes hatása elkerülhető, ha az ember elrendezi minden tervét, megvizsgálja az összes lehetőségét, amely a meghiúsulást okozhatja. Ha a 7-es vibrálás is hatással van rá, akkor odafigyel a belső hangra, amely álmában vagy intuitív módon mindig idoben figyelmezteti a közelgő veszélyre, és így a baj elkerülhető. A belső hangot nem szabad elhanyagolnia.


Akik 17-én születtek

azoknak nemcsak a Szaturnusszal szimbolizált 8-ast kell ismerniük, hanem a 17-es összetett szám karmikus effektusát is. A Szaturnusz és a vele vibráló 8-as számot az elkerülhetetlen végzettel hozzák összefüggésbe. A Szaturnusz kölcsönzi az „én” érzését, az én-tudatot, amelyet az egyén vágyai korlátok közé zárnak. A sors kötelékéből csak ezek összetörésével lehet szabadulni. Mint kristályosító erő, az anyagi lét mélypontját, széthullását képviseli. A Szaturnusz kisugárzása a 8-as személyre állandó küzdelmet ró. Ugyanakkor a vele harmonizáló 8-as szám a mindent meghaladó képzetet viszi be az anyagi világba, melynek révén lehetővé válik a tudattalanban rejlő szellemiség felébresztése.

E nap szülöttét élete során sokszor félreértik, ezért, bár keresi az egyedüllétet és szereti a magányt, olykor társtalannak érzi magát. Az élet örömeit megvetéssel fogadja, kerüli a szórakozási lehetőségeket és az élvezetek különböző formáit. Önmegtartóztató természetétől idegen az érzékiség is.

A 17-es a mágia csillaga, rendkívül spirituális szám, a kaldeusok a nyolcágú Vénusz-csillaggal szimbolizálták. A mágia csillaga a szerelem és a béke jelképe, akit ez a szám reprezentál, lélekben gazdagabbá válik, felülkerekedik korábbi kudarcain, személyi kapcsolatai és karrierje javulni fog. A 17-es a halhatatlanság száma, ami azt jelenti, hogy az illető neve valószínűleg a halála után is fennmarad. Egy veszéllyel azonban kell számolnia, ugyanis ha számjegyeit összeadjuk, akkor a 17-es ismét csak a 8-as egyszerű számra redukálódik.


Akik 18-án születtek

részben a Mars által szimbolizált 9-es szám hatása alatt állnak, részben a 18-as karmikus szám befolyását élvezik.

A 9-es ember személyisége jól jellemezhető a jól ismert szöveggel: „azt kapja, amit lát” ugyanis teljesen hiányzik belőle a ravaszság. Az alakoskodás, körmönfontság, manipuláció majdnem mindig sokkszerűen hat rá. Képtelen ilyen fajta viselkedésre, egyszerűen nem talál rá okot, valójában nem is érti a miérteket, ezért a becstelenség majdnem minden alkalommal elaltatja az éberségét, mindaddig, amíg óvatossá nem válik. Rossz stratéga, lényével nem egyeztethető össze a különböző praktikák kidolgozása. Ha valamit akar, azt egyszerűen megköveteli, és ez a fajta őszinteség, egyenes beszéd bizony megdöbbenti környezetét. Meglepetésszerű támadásaival azonban rendszerint eléri azt, amit akar.

Az összetett számok közül a legbonyolultabb a 18-as, szimbolizálja az anyagiságot, amely igyekszik elnyomni, megsemmisíteni a természete spirituális oldalát. A küzdelem gyakran társul keserű családi vitákkal, gazdasági csőddel. Ez a szám bizonyos esetekben a pénzcsinálást vagy a pozíció megszerzését is jelzi, de konfliktus árán többnyire megosztó taktika. A 18-as embernek barátra és ellenségre egyaránt vigyáznia kell, ugyanis árulás, becsapás fenyegeti mindenhonnan. A különböző természeti csapások – villámcsapás, árvíz, földrengés, szélvihar, robbanás, tűz és az elektromos áram – is veszélyt jelenthetnek számára.

Az, aki 18-án született, jól teszi, ha fontos programjait, elintéznivalóit minden hónap 3-ra vagy 6-ra vagy olyan napokra ütemezi, amelyek összeadva a 3-ast vagy a 6-ost eredményezik.

A 18-as káros hatásának gyengítésére, kiküszöbölésére a legjobb módszer, ha az árulásra, hitszegésre megbocsátással, a becstelenségre becsületességgel, a rosszra pedig jóval válaszolunk, ily módon győzedelmeskedik a jó és a rossz felett, a szeretet pedig a gyűlöleten. E nap szülötte diadalmaskodni tud mind a spirituális, mint a materialista világ fölött, képes lerombolni a 18-as korlátait.


Akik 19-én születtek

azoknak nemcsak a Nappal szimbolizált 1-est kell ismerniük, hanem a 19-es összetett szám karmikus befolyását is.

Bármilyen tevékenységbe kezd vagy munkát végez, mindig vezető szerepre vágyik. Családban, munkahelyen egyaránt központi figura akar lenni. Tipikus karrierista, inkább irányít, mint dolgozik, egyébként rendelkezik minden olyan adottsággal, ami a vezetők sajátja. Becsvágya többnyire magas pozícióba juttatja, ha mégsem, akkor duzzogva ápolja sebzett Énjét és frusztrált érvényesülési ambícióit. Elvárja, hogy környezete állandóan felnézzen rá, még főnöke elismerését is kiköveteli magának. Kiváló előadói képességekkel rendelkezik, szenvedélyes, energikus.

Atyáskodó természetével oltalmazza a gyámoltalanokat, védi a rászorultakat, óvja a gyengéket. Hajlamos vállára venni mások gondjait, de csak addig, amíg neki feltétel nélkül engedelmeskednek. Ha nem azt teszik, amit ő diktál, akkor megsértődik, visszavonul, magába zárkózik. Az esetek többségében azonban neki van igaza.

Valamennyi összetett szám közül a legszerencsésebb, a legkedvezőbb hatású a 19-es. A Nap szimbolikájában álló számot a mennyek fejedelmének nevezik, mert győzelmet jelez minden időleges kudarc és csalódás felett. A 19-es szám boldogságot, beteljesülést ígér, sikert minden vállalkozásban ugyanúgy, mint a magánéletben. A 19-es szám vibrálása alatt álló személyt a 10-es szám által képviselt hatalmas erővel ruházza fel, de a 10-esben rejlő szélsőségek minden veszélye nélkül. Viszont ha a névszám 19-es, akkor már közel sem olyan jó, mert ebben az esetben fennáll annak a veszélye, hogy mások befolyása negatív hatással járhat.


Akik 20-án születtek

egyrészt a Hold által szimbolizált 2-es szám hatása alatt állnak, másrészt a 20-as karmikus szám befolyását élvezik. A 2-es vibrálásában élők rendkívül romantikus lények, bár igyekeznek palástolni ezt a tulajdonságukat, valójában erősen pszichikus beállítottságúak. Örök félelemben élnek, aggódnak szerelmükért, vagyonukért, állásukért, barátságukért, kapcsolataikért, sőt attól is félnek, ha nincs mitől félniük. Pánikhangulat vesz erőt rajtuk szeretteik elvesztésének, halálának puszta gondolatától is.

Ellentmondásos lényük – ami megmutatkozik szerelmeikben, barátságaikban egyaránt – a Hold hatásával és a vizes jelleggel hozható összefüggésbe. Alapjában véve vidám típusok, de kedélyük hullámzása miatt még a búskomorságra is hajlamosak. Tétovaságuk olykor csak látszólagos, amint akadályoztatva érzik magukat, meglepő agresszivitást tanúsítanak.

Azonkívül, hogy a 20-as számot az ébredés számának nevezik, egyidejűleg szimbolizálja az ítéletet is. A 20-as ember életében időszakonként új célok, új tervek, új ambíciók törnek felszínre, olyan ez az egész, mint egy felébredés. Jöhetnek kisebb kudarcok, lehetnek akadályok tervei megvalósítása során, azonban a türelem segítségével, illetve hitének támogatásával saját erejében bízva ezek leküzdhetők. A 20-as személy képes előre megálmodni bizonyos dolgokat, ezenfelül van ereje a jókat megvalósítani, a rosszakat pedig hatástalanítani. A 20-as nem materiális szám, ezért a vibrálásában élő ember gazdasági sikerei kétségesek. A 20-as ember egyébként sem igen törődik az anyagi dolgokkal, mivel a pénz nem fontos neki.


Akik 21-én születtek

azoknak nemcsak a Jupiterrel szimbolizált 3-ast, de a 21-es összetett szám karmikus befolyását is figyelembe kell venniük.

Született optimista, hajlamos mindennek a pozitív oldalát látni. Derűlátása ragályos, könnyen magával ragadja környezetét, még olyan dolgokban is képes lelkesíteni másokat, aminek helyességéről nincs is meggyőződve. Ambiciózus, de alárendeltként sem elégedetlenkedik. Értékes tulajdonságainak köszönhetően általában magas pozícióba kerülhet. Szereti a rendet és a rendezettséget. Kész engedelmeskedni, de ugyanakkor elvárja, hogy neki is engedelmeskedjenek. Köztiszteletben álló személyiség, környezete hallgat véleményére. Kitűnően érvel, remekül társalog, viszont nagy hibája, hogy nehezen viseli el a kritikát. A Jupiter kisugárzása a 3-as embert nemcsak állandó fizikai erőpróbára inspirálja, hanem folyamatos kockázatvállalásra is készteti, ami lehet például rulettjáték, tőzsdei spekuláció; bármire is hajlandó fogadni, vagy bármivel kapcsolatban kockáztatni. Szereti a kényelmesen berendezett luxuslakást. Imád vendégeskedni. Bőkezű, nagyvonalú. Bár erős szexuális vágyakkal megáldott, mégsem kicsapongó. Mértéktartó az élvezetekben.

Ha a 21-es összetett számot vesszük, akkor látjuk, hogy hol úgy ábrázolják, mint a világegyetemet, hol mint a mágia koronáját. A numerológusok nagyon szerencsés vibrálásnak tartják, mivel ez a szám a karmikus jutalomként az általános sikert, a fejlődést, az előremenetelt, a megbecsülést, a karriert garantálja. E szám tulajdonosa, ha néha harcok árán is, de minden nehézség fölött győzedelmeskedik és megszerzi a mágia koronáját.


Akik 22-én születtek

azoknak nemcsak az Uránusszal jelképezett 4-es számot kell ismerniük, hanem a 22-es összetett szám karmikus befolyását is figyelembe kell venniük. A 4-es vibrálás megerősíti a vízöntő jegy személyiségi vonásait, viszont éles ellentétben áll a skorpió, a bika, a rák, a szűz, a bak és a halak ösztönökkel, hajlamokkal.

A 4-es ember veleszületett próféta. Látnoki képességekkel rendelkezik. Vonzódik az érzékfeletti dolgok iránt, ötletei bizarrok, mégis tisztánlátásról tanúskodik. A jövőben él, saját képzeletvilágának rabja. Látomásai miatt gyakran kinevetik vagy semmibe veszik. Titkolt vágya, hogy kapcsolatba léphessen az idegen bolygón élőkkel. Legszívesebben elrepülne velük, hogy sohase kelljen visszatérnie a földre.

A pénzt nem sokra becsüli, nem érdekli az osztályhoz tartozás, senkit nem akar befolyásolni, nincs benne előítélet, nem támaszt igényt a komforttal vagy jóléttel szemben, egyszerűen azért, mert nem törődik a környezetével. Jól érzi magát teherautón, sátorban, hálózsákban. Egyik legnemesebb tulajdonsága az „élni és élni hagyni” elv követése. A 4-es személy nem ad arra, hogy mit csinálnak, vagy mit mondanak róla mások, ha azonban valaki megsérti elveit, akkor ragaszkodik annak visszavonásához.

Ha a 22-es összetett számot vesszük, akkor a vibrálása alatt álló emberről azt mondják a numerológusok, hogy olyan jóságos, mint egy csodaországban élő, boldog tudatlan, aki annyira szeret álmodozni, hogy rendszerint csak akkor eszmél föl (túl későn), amikor már veszélybe került. Legfőbb hibája, hogy rossz ítélőképessége következtében megbízik a hamis emberekben, ezért folyton saját érzékcsalódásainak, képzelgéseinek csapdája leselkedik rá. Nem ártana a nagyobb óvatosság, elővigyázatosság, éberré kellene válnia, hogy fékezze rakoncátlan szellemét.


Akik 23-án születtek

részben a Merkúrral szimbolizált 5-ös hatása alatt állnak, részben pedig a 23-as összetett szám karmikus befolyását élvezik.

Az 5-ös vibrálás különleges keverő hatásának tulajdonítható, hogy a  pillanat hangulatától függően vagy harmonizál, vagy pedig éles kontrasztban áll az 5-ös személy zodiákus jegyének jellemzőivel. Az 5-ös ember természete állandóan változik, hajlamos önmagával összhangot teremteni és hadilábon állni. Nem könnyű kiismerni e szám szülöttjét, akinek reakciói, elképzelései úgy változnak, akár a higany, ez különösen az ikrek és a szűz jegyűekre vonatkozik, mert náluk a csapongó tulajdonságok még hangsúlyozottabbak.

Az 5-ös ember érzéseiben befolyásolható, bizonytalan, könnyen túlteszi magát minden kellemetlen eseményen. Nem sérülékeny. Rugalmas karaktere kisegíti a legsúlyosabb bajból, és semmi sem hat rá huzamosabb ideig. Sorsával általában elégedett. Lételeme a mozgás és az utazás. Szüksége van az állandó változatosságra, válogat a lakhelyek, munkahelyek, színhelyek között, cserélgeti partnereit, barátait, új kapcsolatokat köt, módosítja szellemi és politikai hitét. Ha körülményei nem teszik lehetővé számára az utazást, akkor lélekben utazik, álmai elég elevenek ahhoz, hogy legalább egy időre kielégítsék háborgó belső vágyait.

A 23-as szám nagyon szerencsés szám, tulajdonképpen a karmikus jutalom szimbolikája, s mint az oroszlán királyi csillagának jelképe, sok sikerrel, szép ívű karrierrel kecsegtet, többnyire egy nagylelkű mecénás, magas pozíciójú személy támogatásával. Vibrálása emberséggel, segítőkészséggel, jóindulattal ruházza fel azt, akinek ez a száma, mivel a többi szám képtelen megtörni az oroszlán erejét, legyőzni őt.


Akik 24-én születtek

részben a Vénusszal szimbolizált 6-os hatását élvezik, részben a 24-es összetett szám karmikus befolyása alatt állnak. A 6-os vibrálás megerősíti a bika és a mérleg jegyűek személyiségvonásait.

A 6-os számú ember a Vénusz jótékony kisugárzása révén barátságos, közvetlen, kiegyensúlyozott, társaságkedvelő, szeretetre méltó, viszont a Vénusz hátrányos hatása miatt állhatatlan lehet a szerelemben és a barátságban. Összeomolhat a legkisebb probléma súlya alatt. Olykor beteges féltékenység gyötörheti. Gondjai elől különféle drogokhoz menekülhet. Jellemző a 6-os számú emberre, hogy általában szerencsés pénzügyekben, minden különösebb erőfeszítés nélkül jön hozzá a pénz; képességei révén, olykor örökség, vagy jómódú barátai, rokonai útján.

A 24-es a karmikus jutalom száma, amely jutalmat e szám birtokosa a múltbéli inkarnációban szerezte meg, különösen akkor szerencsés, ha születésszám a 24-es vibrálása a hatalmasságok támogatását ígéri, szoros kapcsolatot mutat magas rangú és pozíciójú személyekkel. Hasznot húz a törvényből, a művészetekből, de a szerelmi kapcsolatokból is.

Magnetikus tulajdonsággal bír, amely különösen vonzó a másik nemre. A szerelemben képes a boldogság csúcsára elérni. A 24-es ember számára az egyetlen veszély az önelégültség és bizonyos arrogancia a szerelmi, gazdasági és a karrierjével kapcsolatos ügyekben, mivel semmiért sem kell megküzdenie, minden erőfeszítés nélkül sikeres. Vigyáznia kell arra, hogy ne merüljön el a promiszkuitásban, a szabad szerelemben, de nem szabad túlzásba vinnie az egyéb élvezeteket sem.


Akik 25-én születtek

részben a Neptunusz által szimbolizált 7-es hatását élvezik, részben a 25-ös szám karmikus befolyása alatt állnak. A hetes ember elég önfejű, általában a saját feje után megy. Különösen filozófiai szemlélete rendhagyó, amivel értékeli környezetét. A hetes személy vagy sokat utazik, vagy mohón olvassa az olyan könyveket, amelyek idegen emberekről és távoli földekről szólnak. Szereti a változatosságot. Erősen vonzódik a tengerhez és időnként kapcsolatba kerül a vízi sportokkal, a vitorlázással vagy a tengerészettel. Van benne egy bizonyos aggódási hajlam a jövő miatt, ezért érzi szükségét annak a tudatnak, hogy a háttérben ott legyen az anyagi biztonság sziklája, amely megakadályozza, hogy a sors, a végzet árja elsodorja. Ennek ellenére kevés jelentőséget tulajdonít az anyagi dolgok birtoklásának, vagy a javak felhalmozásának. Eredeti elképzelései révén sok pénzt képes keresni, azonban nagy adományokat juttat jótékonysági célokra vagy intézmények támogatására.

A 25-ös szám vibrálása az emberek és a dolgok megfigyelése által spirituális bölcsességet adományoz, a tapasztalatok hasznosítása pedig világi sikereket eredményez. E szám ereje a korábbi élet csalódásainak legyőzéséből és a hibákból való okulás ritka jó képességéből származik. A 25-ös számú ember ítélőképessége kiváló, azonban – nem anyagi szám lévén – az anyagi természetű gazdasági nyereségre a születési és a névszámokból kapott másik összetett szám numerológiai analízisével lehet következtetni.


Akik 26-án születtek

azoknak a Szaturnusszal szimbolizált 8-as szám mellett figyelembe kell venniük a 26-os összetett szám karmikus hatását is. A 8-as ember komoly, megfontolt, elmélyült, zárkózott, kitartó, szívós, jellemes. Kiváló memóriával és koncentrálóképességgel rendelkezik. Nem izgatják túlságosan az élet örömei, utál mindenféle túlkapást, a mértékletesség híve. Önmegtartóztató természete nem viseli el az érzékiséget és a szórakozást. Alapjában véve pesszimista alkat, sőt hajlik a depresszióra.

A 26-os összetett szám különös módon olyan erővel vibrál, amely könyörületből, önzetlenségből táplálkozik. A 26-os ember képes másokon segíteni, önmagán azonban nem tud, vagy nem akar. Tele van ellentmondásokkal, fennáll a csalódások és kudarcok veszélye, különösen az ambícióit illetően. Ezeket mások rossz tanácsai, vagy a nem megfelelő partnerkapcsolatai okozzák.

A 26-os káros hatásának megelőzése érdekében tanácsos felülbírálnia, értékelnie eddigi partnerkapcsolatait, illetve partnereit. Karrierjét egyedül kell megcsinálnia, nem szabad mások, még a jó szándékúak tanácsait sem vakon elfogadnia, ehelyett saját gondolatainak, intuícióinak követése célszerű, természetesen csak alapos vizsgálódás után. A 26-os személynek a jövedelmét stabilizálnia kell, szükséges spórolnia, nem szabad extravagáns módon viselkednie, vagy pénzét mások elképzeléseinek megvalósítására költenie. Gondoljon a jövőjére, legyen bőkezű másokkal, elsősorban a rászorultakkal, de előzőleg alapozza meg szilárdan a jövőjét. Ez a legfontosabb.


Akik 27-én születtek

azoknak nemcsak a Marssal szimbolizált 9-est kell ismerniük, hanem a 27-es összetett szám karmikus befolyását is.

A 9-es ember megbízható, szavahihető, inkább a tettek embere, mint a szavaké. Igazságszerető, függetlenségre törekvő, bátor, nagylelkű, gyors, következetes, józan. A 9-es vibrálás egyik leghasznosabb erénye, hogy képes egyenesen a szituáció közepébe hatolni. Sohasem merül el a részletekben és az analízis lassú folyamatában. Sok embert meghat a kilences ember őszintesége, gyermeteg naivsága, ezért úgy érzik, védelmezni, oltalmazni kell őt. Ugyanakkor mások e tulajdonságait nevetségesnek tartják, ez az egyik oka annak, hogy sokszor nem igazán respektálják a barátai, kollégái. Így van ez egészen addig, amíg elő nem jön a Mars temperamentuma, amely úgy tör fel belőle, mint egy csatakiáltás. Akik eddig alábecsülték a 9-es vibrálás energiáját, azok hirtelen visszakozót fújnak.

A 27-es összetett szám az erő és a bátorság kiváló, harmonikus, szerencsés szimbolikája. Az általa reprezentált személyt hatalommal és uralommal ruházza fel. Garantálja, hogy produktív munkája, intellektusa, képzelőereje révén nagy eredményeket érjen el, alkotó tehetsége gazdag termést hozzon. A 27-es számmal szimbolizált személynek mindig ragaszkodnia kell eredeti gondolataihoz és terveihez, nem szabad hagynia, hogy mások eltérő vagy ellentétes véleményei eltérítsék útjából. A 27-es a karmikus jutalom száma, több annál, amit egy inkarnációban meg lehet szerezni.


Akik 28-án születtek

azoknak a Nappal szimbolizált 1-es számon kívül ismerniük kell a 28-as összetett szám karmikus hatását is. Az 1-es szám vibrálása főleg az oroszlán jegyűek alapvonásait erősíti fel, viszont éles ellentétben áll a skorpióval, a bikával, a rákkal, valamint a halak és a bak jegyűekkel, ezért ha alkalomadtán az 1-es tulajdonságai a felszínre törnek, az egyén viselkedése annyira eltér a megszokottól, hogy nemcsak másokat rémiszt meg, hanem magát az 1-es személyt is meghökkenti.

E nap szülötte néha úgy viselkedik, mint egy király, aki udvartartásától feltétlen tiszteletet követel, s mivel erős egyéniség, az elismerést rendszerint meg is kapja. Nagyfokú szereplési vágy lakozik benne, erősen befolyásolja hiú természete. Beteges hiúságán keresztül sokan kihasználják. Ragaszkodik ahhoz, hogy mindent ő szervezzen, mindenkit ő irányítson maga körül. Hihetetlenül érzékeny a dicséretre, de csak az őszintére, a hamis bókot nem értékeli, bár hiúságát bizsergeti. Az elismerés túlbuzgóvá teszi, gyenge pontja a büszkesége. Ha büszkeségében megsértik, végtelen ellenségessé, ellenszenvessé tud válni, ha viszont méltányolják, megbecsülik, tisztelik, akkor nem akad nála nagylelkűbb, jóindulatúbb ember széles e világon.

Az összetett számok közül talán a legellentmondásosabb a rejtélyes 28-as. E szám gyakran szimbolizál olyan zseniális, ígéretes, nagy lehetőségekkel rendelkező személyt, aki képes markáns sikereket elérni, aki megvalósítja elképzeléseit, csak azért, hogy nélkülözhetetlenségét bebizonyítsa környezetének. Azonban könnyen elveszíthet mindent, ha érdemtelenre fecsérli bizalmát, ha időben nem gondoskodik jövőjéről. Legyen megfontolt, óvatos, lebegjen szeme előtt mottóul az „előbb gondolkodj, utána cselekedj” szlogen.


Akik 29-én születtek

azok részben a Holddal szimbolizált 2-es hatása alatt állnak, de feltétlenül meg kell ismerkedniük a 29-es szám karmikus hatásával is. A 2-es vibrálás megerősíti a rák személyiségi vonásait, viszont éles ellentétben áll a kos, a mérleg, az ikrek, a nyilas, az oroszlán és a vízöntő jegyekre jellemző ösztönökkel, hajlamokkal. A 2-es szám elsősorban titokzatosságot kölcsönöz viselőjének, ezért e szám szülöttje nemcsak sejtelmes, de mesterien ki tudja csalni mások titkait. Magáról azonban nem szívesen beszél, érzéseiben nem enged bepillantást. Különleges ösztönösséggel megáldott, nagy képzelőerővel és ráérzéssel bír, ami lehetővé teszi számára, hogy belelásson az emberek lelkébe, veséjébe, olvasson azok titkos gondolatai között. Bár imád utazni, szeret különböző kalandokba bocsátkozni, mégis a biztonságot nyújtó otthon a legfontosabb számára. Lakását többnyire puha fészekké varázsolja, horgolt terítőkkel, kivarrt párnákkal, csecsebecsékkel, nippekkel cicomázza fel. Minden tárgyhoz valami emlék köti, semmit sem dob ki, emiatt lakása idővel egy zsúfolt raktárra emlékeztet. Erősen ragaszkodik szüleihez, különösen gyengéd szálakkal kötődik anyjához. Rajongásig szereti családját, mintha neki találták volna fel a házasság intézményét, de nagy hibája, hogy túlzott érzéseivel olykor szinte megfojtja szeretteit. Féltéseivel, gondoskodásaival, aggodalmaskodásaival, sürgölődéseivel néha fárasztja környezetét, sőt néhanapján meg is mosolyogják, pedig mindennél jobban vágyik az elismerésre, a dicsérő, jó szóra.

A 29-es, mint a kikényszerített jóindulat száma, nagyon baljós, komoly figyelmeztetést jelent az élet minden területén. A 29-es személy élete tele van bizonytalansággal, elárultatással, hamis barátokkal, váratlan veszélyekkel, ami rá rengeteg szenvedést, megpróbáltatást, csalódást, aggodalmat ró. A 29-es negatív hatásának elkerülése, megszüntetése temérdek erőfeszítést és istenben való hitet követel viselőjétől, mivel e számnak problémáit csak a hit nyújtotta erő és töretlen optimizmus orvosolhatja.


Akik 30-án születtek

azok csak részben állnak a 3-as számmal szimbolizált Jupiter hatása alatt, meghatározóbb számukra a 30-as összetett szám karmikus rejtélye, s ezt is figyelembe kell venniük. A numerológiában, mint például a 3-as egyszerű szám azt tükrözi, hogy az ember milyennek tűnik mások szemében, a 30-as viszont mint összetett szám a rejtett hatást fedik fel, mintegy előrevetítve az egyén sorsát. Ezeket a karmikus hatásokat e nap szülöttei, ha akarják befolyásolni, ellensúlyozni tudják.

A 3-as szám vibrálásában élő ember rendkívül önálló, a totális szólás- és mozgásszabadság megrögzött híve. Mindig meggyőződése mellett foglal állást, viselkedése sohasem semleges, talán e tulajdonságának köszönhetően partnerkapcsolatai, házassága gyakorta végződik elhidegüléssel, válással.

A 30-as szám se nem szerencsés, se nem szerencsétlen, mivel bármelyik lehet, ugyanis a 30-as befolyása lehet nagyon erős, de lehet közömbös is, ezt teljes mértékben az egyén szándéka határozza meg. Akinek ez a száma, gyakran mellékesnek tekinti az anyagi dolgokat, általában kevés emberrel van barátságban. Hajlamos hallgatag magányba burkolózni, szívesen marad egyedül gondolataival. Társadalmi funkcióit, közéleti szereplést nem szívesen vállal, nem a stílusa. A 30-as személy nem utasítja el a boldogságot, vagy a sikert, azonban a beteljesülését a piac káoszából való menekülésben találja meg, úgyhogy mentális felsőbbrendűségét inkább a világ hasznára kamatoztatja. Olyan dolgokat vet papírra, amelyek megváltoztathatják a világ sorát. A tapasztalat az, hogy a 30-as típusú ember magányossága gyakran elég kifizetődő életforma.


Akik 31-én születtek

részben az Uránusz által szimbolizált 4-essel befolyásoltak, részben a 31-es összetett szám karmikus hatása alá tartoznak. A 4-es ember az Uránusz pozitív kisugárzásának köszönhetően hajlamos a megvilágosodásra. Nagyfokú intelligenciával bír. Minden reformmozgalmat támogat, például olyat, mint a nők felszabadítása, vagy a kisebbségek egyenlő jogaiért folytatott mozgalmak. Elkötelezettje a türelemnek, őszinte híve a testvériségnek. Nagy akaraterővel, kitartással rendelkezik. Fogékony az érzékfeletti dolgokra. Mint prófétát, ritkán ismerik el még életében. Fő hibái közé tartozik nagyfokú érzékenysége, idegessége, sértődékenysége. Ennek következtében gyakran levert, melankolikus, magányos, a kiközösítettség érzése gyötri.

A 31-es összetett szám nagyon hasonlít a 30-as számhoz, az eltérés mindössze annyi, hogy az e számmal reprezentált személy még zárkózottabb, magányosabb, önellátóbb, elszigeteltebb. Életében eljuthat ahhoz a felismeréshez, hogy a világ csillogó hívságát érdemes lenne felcserélnie a természet csendjére és békéjére. Idővel nagyon vágyik a magányra.

Ha a 31-es vibrálás nem ilyen hangsúlyozott, akkor az illető valamilyen módon visszavonul a társasági élettol. A 31-es személy gyakran még tömegben is magányosnak, izoláltnak érzi magát. Ha a világ zajától nincs módjában elmenekülni, begubózik, bogarassá, rögeszméssé válhat.