Rosta Erzsébet weboldala

 

„Rezgésből álló világegyetemben élünk, és minden ember, aki e világra születik, rá jellemző rezgést bocsát ki, amely rezgésminőség őt mindenki mástól megkülönbözteti."

James Graham Montrose skót tábornok (1612-1650)

 

Ez a fejezet, napokra bontva a hónapot, segít a jobb eligazodásban, gyors áttekintést tesz lehetővé azoknak, akik külön keresgélés nélkül szeretnék megtudni azt, hogy melyik szám vibrálásában élnek, mire ügyeljenek, figyeljenek, mit korrigáljanak, mitől tartsák távol magukat. E segédlet hasznunkra válhat, ugyanis ha rendelkezünk némi önismerettel, bizonyos beleérző képességgel, megfelelő képzelőerővel, tanulni tudunk hibáinkból, s tapasztalatainkat kamatoztatva bölcsebben, megfontoltabban cselekszünk s igazodunk el az élet útvesztőiben.

A segédlet használata rém egyszerű, miután felkerestük azt a számot, amelyik napon születtünk, el kell gondolkoznunk azon, hogy mennyire helytállóak vagy hamisak a leírtak, mennyi ami hasznosítható belőlük, mi a hihető és mi a megszívlelendő.


Akik 1-én születtek

teljes mértékben az egyes szám hatása alatt állnak, de ugyanez mondható el, amikor a zodiákus jegy oroszlán, mert akkor is felerősödnek a 1-es vibrálású alapvonások.

Az 1-es számú személy egyenes határozott egyéniség, erős önbecsüléssel bír, és határozott ellenszenvet tanúsít mindenfajta kritikával szemben. Állandóan elismerésre áhítozik, sikerre, hírnévre vágyik, bármilyen áron is óhajtva azt. Határozott céljai vannak, és amit a fejébe vesz, azt tűzön-vízen át véghezviszi, ebben segíti erős akarata, makacssága, öntudata. Ambiciózus, nehezen tűri a parancsolgatást, képtelen megalázkodásra. A szabadságot mindennél fontosabbnak tartja. Gyűlöli a kicsinyességet, megveti az aljasságot.

Könnyen méregbe gurul, de ugyanolyan gyorsan meg is bocsát, ha elnézést kérnek tőle. Vele szemben legcélszerűbb az alázatos bűnbánat, a barátságos exkuzálás. Elkerül mindenfajta veszekedést, de ha nem tud kibújni előle, akkor vállalja a harcot is. A csatában egyenes ellenfél, soha nem támad orvul. Idegenekkel szemben nagyon bizalmatlan, viszont akiket szeret, azokhoz gyengéd szálakkal vonzódik. Bár barátaihoz hűséges, mégis kevés baráttal dicsekedhet. Mindenhol otthonosan mozog, fellépése megnyerő. Többnyire olyan területen van szükség rá, ahol kamatoztathatja vezetési adottságait.

Az egyes vibrálása szívproblémákat, keringési panaszokat, gyakori heves szívdobogást, magas vérnyomást okozhat. Hajlamos gerincproblémákra, légúti megbetegedésekre és szembajra.


Akik 2-án születtek

a numerológusok által a Nap feminin megtestesülését jelentő Holddal szimbolizált kettes befolyása alatt állnak. Ezzel magyarázható az, hogy az egyes és a kettes – bár karakterüket tekintve egymás ellentétei – vibrálásaikban, rezgéseikben gyakran harmonizálnak egymással, sőt, jó társakká is válhatnak. A kettes szám jellemzői fokozottan vonatkoznak azokra, akik a hónap 2. napján születtek vagy zodiákus jegyük a rák, ugyanis a kettes vibrálás felerősíti a rák személyiségvonásait.

A kettes számú személyek kevés gyakorlati érzékkel rendelkeznek, többnyire álmodozók, félszegek és gyakran irtóznak a számukra ismeretlen és szokatlan dolgoktól. Érzéseik széles skálán mozognak, az elragadtatástól az elkedvetlenedésig mindkét szélsőséget képviselik. Memóriájuk remek, fantáziájuk csapongó, általában igaz rájuk a nagyfokú érzékenység. Igazi médiumok, fejlett intuícióval rendelkeznek. Szinte minden elképzelhető veszteségtől rettegnek. Rendkívül óvatosak, kerülnek minden olyan tevékenységet, ami kockázattal jár. Szerencsejátékban nem vesznek részt, annak ellenére, hogy a pénzt rendkívüli módon szeretik. A pénzüket inkább gyűjtik, mert a takarékbetét kamataiban jobban bíznak, mintsem hogy vállalják a befektetés veszélyét. Életükben nagyfokú érzékenységük mellett változékonyságuk és túltengő képzeletviláguk is sok gondot okoz nekik, pedig alapjában becsületesek, erkölcsösek, segítőkészek.

A kettes vibrálás mellhártyagyulladást, gyomorpanaszokat, emésztőszervi bántalmakat okozhat. Betegségeik hosszadalmasak, krónikusak, amely összefüggésbe hozható labilis idegrendszerükkel, sérülékeny érzelmeikkel.


Akik 3-án születtek

a Jupiter befolyása alatt álló 3-as szám megkülönböztető hatásával rendelkeznek. A 3-as vibrálása felerősíti a nyilas és a halak jegyűek személyiségi vonásait.

A hármas személy minden cselekedetével az igazságra törekszik. Életében az erkölcsi eszmény megvalósításán munkálkodik, csak az igazság, a valóság elégíti ki, teljesen mindegy neki, hogy milyen ügyről van szó, szerelemről, politikáról, barátságról vagy vallásról. Nem lehet egykönnyen leszerelni kitérő válasszal, mert a hazugságot már egy kilométer távolságból megérzi. Néhányan közülük elérik az igazságot, de mások tévúton járva szélmalom harcot folytatnak, illúziók rabjaivá válnak, de ebben az esetben sem hagyják abba az igazság keresését.

Jóindulatú, intelligens, segítőkész, idealista, megbízható partner. Noha a szerelemben hűséges, a családi kapcsolatok nem játszanak fontos szerepet életében, és a házassága csak akkor időtálló, ha megőrizheti függetlenségét. A tapasztalat az, hogy partnerkapcsolatai, házassága gyakorta végződik elhidegüléssel, válással. A 3-as szám vibrálásában élő ember rendkívül önálló, a totális szólási- és mozgásszabadság megrögzött híve. Meggyőződése mellett állást foglal, viselkedése sohasem semleges. Az igazság megszállott keresése közben a hármas személy vagy szabadgondolkodó ateistává vagy elkötelezett vallási képviselővé válik. A vallás többnyire fontos szerepet játszik életében, függetlenül attól, hogy fanatikus, buzgó hívő vagy a vallást keserűen elutasító személyről van-e szó. Békepárti, de ha szükséges, vállalja a küzdelmet is.


Akik 4-én születtek

az Uránusszal szimbolizált 4-es vibrálását élvezik, de e szám jól harmonizál a Nappal, s ezáltal az 1-es számmal is. A négyes személy individuális, eredeti, önzetlen, áldozatkész, mások javán fáradozó ember. Mindezeken kívül a találékonyság és a toleráns természet a fő jellemzője. A 4-es azonban a megszokottól eltérő viselkedés, a váratlan és hirtelen események, valamint a géniusz száma is.

A 4-es számú személyt ritkán értik meg barátai és családja, ugyanis karaktere eltér a normától. Többnyire ellentétes véleményt képvisel, váratlan dolgokat művel, meghökkentő módon reagál a megszokottra, ezért – noha senki iránt nem táplál ellenséges érzéseket – akaratlanul is sok rosszakaróra tesz szert. Talány mindenki számára, aki ismeri őt. Saját szabályai szerint él, ami nem minden esetben van összhangban a társadalom törvényeivel. Markáns individualitás színezi minden gondolatát, tettét. Ha valamit a szokásostól eltérő módon is meg lehet csinálni, a 4-es személy biztosan azt választja. Környezetét gyakran sokkolja, néha úgy tuik, hogy sokkolási kísérletei szándékosak.

Sok pozitív vonással rendelkezik, tehetséges, mindig újat akaró, logikus gondolkodó, kitartó, ambiciózus. A 4-es számú ember a jövőben él, keveset foglalkozik a jelennel. Ideáljaival és gondolataival évekkel mások előtt jár, az Uránusz pozitív kisugárzásának köszönhetően hajlamos a megvilágosodásra. Nagyfokú intelligenciával bír. A közösségben legszívesebben megfordítaná a dolgok menetét. Vonzódik bármilyen reformhoz, haladó eszméhez.


Akik 5-én születtek

a Merkúrral szimbolizált 5-ös szám megkülönböztető hatása alatt állnak. Az 5-ös vibrálás megerősíti az ikrek és a szűz személyiségi vonásait, és olyan képességeket hoz felszínre, amelyekkel a megjelenésben és viselkedésben varázslatos változások teremthetők.

Az ötös személy jó adag természetes bájjal rendelkezik. Kritikus alkat, kritikai készsége kifinomult, minden hibát és tévedést észrevesz és nemtetszésének hangot ad. Nemcsak mások hibáit fedezi fel, hanem sajátját is. Erős hajlandóságot mutat arra, hogy túlságosan kianalizáljon személyeket és szituációkat. Nehezen képes alávetni magát érzéseinek és intuíciójának, mert intellektusa eltökélt arra, hogy mindenre logikus választ keressen. Ez az analizáló rögeszméje lerombolhatja személyi kapcsolatait, még szerelmét is alááshatja az állandó és többnyire szükségtelen vizsgálódásai következtében, ugyanis a szerelem érzésekből és ösztönökből épül fel, nem pedig logikából. Az 5-ös személy hajlamos arra, hogy „halálra” beszélje a szerelmet. Ahelyett, hogy hagyná, engedné, hogy részévé váljon, a miértekre és az okokra keresi a választ. A szerelem nem tud mit kezdeni a logikával.

Pályaválasztásnál, ha az 5-ös személy ikrek jegyű, akkor nem szabad olyan tevékenységbe kezdenie, amely helyhez kötöttséget igényel, hisz életének fűszere az állandó mozgás. Ha foglalkozása ezt nem teszi lehetővé, akkor sportoljon aktívan. Ha az 5-ös személy szűz jegyű, akkor jól kamatoztathatja nagy precizitását, rendszerető képességét, kritikai készségét, gyűjtőszenvedélyét, kitűnő memóriáját és gyakorlati érzékét.


Akik 6-án születtek

a Vénusz szimbólumaként ismert 6-os szám vibrálását élvezik. Mivel a Vénuszt tartják a testi szépség planétájának, így a kisugárzásában álló 6-os, a „nőt”, az örök „nőiességet”, a szerelmet, a testi vonzalmat, az egyensúlyt és a könyörületet jelképezi.

A 6-os számú személy mágnesként vonzza magához az embereket. Barátai és társai őszintén szeretik, és ha valakihez hozzáköti az életét, a szeretett lénynek teljesen feláldozza magát. Szerelmében több az idealizmus és a vonzalom, mint az érzékiség. Született romantikus és meglehetősen szentimentális, még ha ezt olykor titkolni is akarja. Hűséges, megbízható, szívélyes. A féltékenykedést ki nem állhatja, bár o maga rendkívül féltékennyé válik, ha a szíve választottjának elvesztése fenyegeti.

Vagyonával, pénzével szélsőségesen bánik; vagy túlzóan pazarló, vagy túlzottan fösvény. A gazdasági dolgokkal kapcsolatban ritkán marad semleges. Viselkedése, modora kifogástalan, de ha valakivel kapcsolatban túlfűtöttek az érzései, nem késlekedik elmondani véleményét. Szívesen vitatkozik, társalog politikáról és más dolgokról. A vitában többnyire diadalmaskodik, elsősorban logikájával, érveléseivel és ellenállhatatlan mosolya révén. A 6-os ember külsejét tekintve nagyon vonzó jelenség, dekoratív, mutatós, jó fellépésű kellemes látvány.

A 6-os számú nőnek vigyáznia kell egészségére, mert könnyen felfázhat és akkor hólyaghuruttal, petefészek-gyulladással, méhproblémával küszködhet, szülés után ki van téve különböző mellpanaszoknak; felléphet nála tejláz.


Akik 7-én születtek

a 7-es számú Neptunusz vibrálásában állnak, e planéta nem tartozik a kimondottan jó hatásúak közé. Reprezentálja az intuíciót, a spiritualitást, a misztikum iránti fogékonyságot, az érzékenységet, együttérzést, titokzatosságot. Jelképezi továbbá a szellemi tevékenységet, a zsenialitást, az önfeláldozást és a szeretetet is. A hetes nemcsak a tévhitnek, a kárhozatnak és a csalódásnak, hanem a gyógyulásnak és a csodának, a hitnek és a valóra váló álmoknak is a száma.

A hetes személy azonban csak bizonyos időszakokban mutatja a hetes számra jellemző viselkedési formákat, személyiségvonásokat; az, hogy ezek mennyire hatnak az illető egyéniségére, nagymértékben függ az éppen uralkodó zodiákus jegytől. A 7-es vibrálása például megerősíti a halak személyiségvonásait, viszont éles ellentétben áll az ikrek, a nyilas, a vízöntő, a kos, a mérleg és az oroszlán jegyűekre jellemző ösztönökkel, hajlamokkal.

Mindezeket figyelembe véve a hetes rendkívül eredeti, impulzív, nagyfokú képzelőerővel és empátiakészséggel rendelkezik; vonzódik az okkult tudományokhoz. Álmodozó, titokban érdeklődik az ezoterikus rejtélyek, a mitológia, az űrkutatás, az UFO-k és minden olyan iránt, ami ismeretlen. Gyakran rendelkezik az intuíció és a jövőbelátás képességével, és valamiféle megnyugtató magnetizmussal, amellyel befolyást gyakorol másokra. Már puszta megjelenésével is megnyugvást jelent az aggódó személy számára. Felelősségteljesen és lelkiismeretesen dolgozik, de csak addig, amíg ügyei simán mennek, ha negatív hatás éri, akkor összezavarodik.


Akik 8-án születtek

a numerológusok szerint a 8-assal szimbolizált Szaturnusz befolyása alatt állnak. A 8-as reprezentálja a bölcsességet, a rendíthetetlenséget, a türelmet és a felelősségérzetet.

A 8-as ember normális körülmények között csendes, szemérmes, tartózkodó, zárkózott. Sohasem tolakodik, nem tülekedik, azonban lassan, de biztosan eljut oda, ahova akar, megállíthatatlanul közelít a kitűzött célhoz. Szemérmessége és hallgatagsága palástolja azt az óriási energiát, amellyel a hivatása vagy a karrierje csúcsa felé törekszik. Kitartása és szívóssága egyedülálló, hajlandó kivárni, míg tervei meghozzák gyümölcseiket, és a várakozási időt is bölcsen használja fel. Ritkán késlekedik, és szinte sohasem ront el könnyelműsége folytán semmit. Veleszületett tulajdonságai a kötelesség- és felelősségtudat, melyek nem engedik meg, hogy fittyet hányjon arra, amit elvárnak tőle.

A legtöbb 8-as vibrálású ember intenzív és szenvedélyes érzelmekkel rendelkezik, erős és mély érzelmekkel bír. Véleménynyilvánításban esetenként szélsőséges, viszont koncentrálóképessége és memóriája kitűnő. Hajlik a vallási fanatizmusra, könyörtelenül ragaszkodik ahhoz, amiben hisz. Noha azokhoz, akiket szeret, kimértnek, hűvösnek tűnik, mégis gyengéd, szerető és ragaszkodó. Kétségbeesetten vágyik a szeretetre, egy ideálért vagy célért áldozatokra képes.

Legsebezhetőbb testrésze a térde, de gyakran gyötörhetik fülpanaszok, fogfájás, légzési problémák. Hajlamos az érelmeszesedésre, reumára, szívrohamra, de önmérgezésre is, ezért kerülnie kell mindenféle húsétel fogyasztását, mivel az állati fehérjére allergiás.


Akik 9-én születtek

a Marssal szimbolizált 9-es hatása alatt állnak. A Mars jelképezi az elszántságot, konfliktust, harci kedvet, bátorságot, győzni akarást, a birtoklási vágyat, nemi potenciát. A 9-es az eredetiség és a kezdeményezés száma, de ezzel szemben lehet a sebezhetőségé  és a naivitásé is. A 9-es vibrálás megerősíti a kos és a skorpió jegyűek személyiségi vonásait, viszont éles ellentétben áll a bak, a bika, a rák, a szűz és a halak jegyűek ösztöneivel, hajlamaival, ezért ha a 9-es tulajdonságai a felszínre törnek, akkor az illető viselkedése annyira eltér a csillagjegyére jellemzőétől, hogy nemcsak másokat rémiszt meg, hanem gyakran önmagát is meghökkenti.

A 9-es számú ember nem konok, hanem inkább eltökélt, és megszerzi, eléri mindazt, amit csak akar. A konoksága reakció, kiváltója az eltökéltség. Nagyon impulzív és sokszor hoz gyors döntéseket, melyeket később megbán. Szinte egész élete során harcban áll környezetével, ami nehéz időszakokat, keserű pillanatokat szerez neki. A személyét ért sérelmet gyorsan elfelejti, megbocsátja. Ellenségei által sebezhető, mert eleinte mindenkiben megbízik, azt remélve, hogy más is olyan egyenes, mint amilyen ő, ez azonban gyakran nem igaz. Utálja a kertelést, a mellébeszélést. Céltudatos lénye rendkívül türelmetlenné teszi a lassú gondolkodásúakkal szemben, ami sokat árt népszerűségének. A mások hibáival kapcsolatos intoleranciája és túl gyors gondolkodásából vagy döntéseiből adódó tévedései nehezen kontrollálhatók, ellenőrizhetők.

A 9-es számú nő sűrűn szenved álmatlanságban, kínlódik menstruációs zavarokkal, valamint epebántalmakkal. E jegy szülöttének fokozottan kerülnie kell a laktató, nehéz ételeket és az alkoholos italokat, még a bort is.