Rosta Erzsébet weboldala


TARTALOM

Kaljánamalla nőtípusai

Dicséretre méltó nők

A női test szexjelei

Száj

Ajkak

Szemek

Szemöldök

Orr

Fülcimpák

Mellek

Fanszőrzet

Genitáliák

Anyajegyek


Míg Vátszjájana, a Káma-szútra híres szerzője még csak a nemi egyesüléssel kapcsolatban, a hüvelyük (jónijuk) mérete szerint (őztehén, kanca, nőstényelefánt) csoportosította a nőket, Kaljánamalla az Anangaranga, avagy a szerelmi játékok istenének színpada című könyvében már sokkal részletesebb, számos egyéb jellemzőiket is figyelembe veszi, főleg annak tulajdonít nagy jelentőséget, hogy mennyire ismerik a szerelem tudományát, milyen gyönyört képesek partnerüknek szerezni. A feltehetően a 16. század elején élt szerző négyféle nőt különböztet meg: padminít (más néven nalinít), a lótusznőt; csitrinít, a gyönyörfajták végrehajtásában sziporkázóan ügyes kép-nőt; sankhinít, a kagylónőt és hasztinít, a nőstényelefántot. A négy típus alábbi leírását a szanszkrit eredetiből Wojtilla György fordította.

Jónit formázó tengeri csiga (cowry)„A nők közül legkiválóbb a padminí. Szeme olyan, mint a fiatal őzé, szeme sarka vörösszínű, arca telihold, keble dús és feszülő, alakja törékeny, mint a sirisa virág, keveset eszik, kecses mozgású, a szerelmi előjáték végén a jónijában (női nemi szerv) megjelenő nedv (az indiaiak szerint ez az izgalom jele) illata a nyíló lótuszéhoz hasonló; szemérmes, büszke; a testének színe sötét és az aranyos csampaka virág színére emlékeztet; az istenek és az emberek tiszteletében állhatatos, gyönyörernyője (Vénusz-domb) a kipattant lótuszbimbóhoz hasonló, hangja mint a hattyúé, alakja karcsú, járása a flamingóé; mindig csinos ruhát visel, hasát hármas ránc (ez az indeknél a legfőbb szépségek egyike, melyet minden nő büszkén mutathat) ékesíti, kedvét leli a fehér ruhákban, nyaka és orra formás – ilyen hát a padminí, akit a nők közül a legkiválóbbnak tartanak.

A csitrinít arról kell felismerni, hogy alakja karcsú, járása az elefántéra emlékeztet, szeme nyugtalan, ismeri a zenét és művészeteket, sem nem alacsony,sem nem magas, dereka igen vékony, hangja mint a páváé, fara gömbölyű, keble dús, két szépséges, nyúlánk combot hordoz, a szerelmi előjáték végén a jónijában megjelenő nedv mézillatú; ajka keskeny, szerelemhajléka felfelé domboruló, nem borítja dús szőrzet és közepe legnagyobbrészt lágy és benne mindig a gyönyör vize táncol; haja sötétkék-fekete árnyalatú, nyaka olyan, mint a lótusz; örömét leli a szerelmi előjátékokban, természetes változékony, sokféle készséggel bír; szerelmi gyönyöre rövid ideig tartó – ilyen hát a csitriní.

A sankhiní magas, karcsú vagy kövér, feje nem arányos törzsével, lábai meglehetősen hosszúak, csípője széles, keble kicsi, természete indulatos, jónija mély, csípős, rossz szagú és kevéske szerelemnedvvel, sűrű szőrzettel; szeme hamis, járása sietős,teste gyakran jön tűzbe, a szerelmi gyönyörben a szenvedély tetőfokán bőségesen osztogatja a körömmel ejtett sebeket; nem túl sokat, de nem is túl keveset eszik, mindig indulatos, a vörös ruhákat kedveli és a fejen viselt vörös színű virágfüzért, hiányzik belőle az együttérzés, rosszakaratú, szeme sötétbarna, szíve rideg, gurgulázó hangja bántó – ilyen hát a sankhiní.

A hasztiní kövér, haja barnás-vörös, étvágya nagy, természete nyers, szemérmetlen, testének színe világos, ujjai görbék, rosszlábú, nyaka rövid, a jónijában a szerelmi előjáték végén megjelenő nedv zavaros és szaga a megvadult elefánt homlokverítékére emlékeztet; járása lassú, a szerelmi gyönyörben nehezen tatható féken, beszéde kusza, ajka húsos – ilyen hát a hasztiní.”

Az arabok szerint az az ideális nő, akit Allah gazdagon megajándékozott kegyeivel. Kedvelik a telt formákat, mert ezek az egészség és a bőség jeleiként esztétikai mértékké alakultak át. A 15, század utolsó harmadában Muhammad an-Nefzawi arab író, Az illatos kert című könyvében a dicséretre méltó nőkről így ír:

„(...)Van, akit dicséret illett, van, akit csak elmarasztalás. A férfiaknak tetsző nő tökéletes alakú, formás, s az egészségtől majd kicsattan. Haja ében, homloka magas, szemöldöke szurokfekete, szemeinek bogara is az, de a fehérje tiszta. Arca ovális, orra egyenes, szája íves, lehelete kellemes, ajkai s nyelve élénkpirosak, nyaka hosszú, de nem vékony, felső teste fejlett, keble telt, kemény, hasa kerekded, köldöke mély. Ágyéka testes és pihés, vulvája húsos, de keskeny a rés. Tapintása bársony, heve oly tüzes, nedvét nem ontja, illata kellemes. Combja és fara kemény és feszes, a csípője széles, ám dereka kacsú. Kezei, lábai kecsesek, karjai teltek, vállai jól fejlettek.

Elölről nézve elbűvölő, ha hátulról pillantod meg, a vágy emészt el érte. Ülve olyan, mint egy kerek kupola, állva, mint egy zászlórúd. Fekve: puha ágy. Ritkán szól s nevet, csak okkal teszi. A házat nem hagyja el, nem szomszédol. Asszonyok közül sem választ barátot, senkiben sem bízik, csakis a férjében. Nem fogad el senkitől semmit, csakis a férjétől és rokonaitól. Mások ügyes-bajos dolgaiba nem avatkozik bele, nem hajlik a rosszra, nincs mit rejtegetnie. Ha férje szólítja, engedelmes, serény. Mindenben segíti, gondjait enyhíti. Nem nevet és örvend, ha férje bánatos, hanem megpróbál jókedvre deríteni, ha csak egy pillanatra is. Csak férjének veti alá magát, még ha elemészti az önmegtartóztatás. Titkos testrészeit elfedi, takarja, illő ruhát visel minden alkalomra. Férjére nem hoz szégyent. Illatszereket használ és antimont. Fogát szivákkal tisztítja. (Az antimonból szemfestékeket készítenek az arab nők. A szivák a fogak tisztítására és fehérítésére használatos fadarab.)”


A női test szexjelei

Ha a mai kor emberét kérdeznénk meg, milyen testjeleket alapján tart egy nőt szexisnek, valószínűleg ízlése sok mindenben megegyezne a következőkben leírtakkal. Például a széles philtrumú nőről a szemlélődő minden előtanulmány nélkül feltételezheti, hogy erőteljes szexuális irányultsággal bír; ugyancsak nagy nemi étvágy olvasható ki az áthatóan kék, zöld, vagy zöldeskék szemekből, és szex mániásoknak gondoljuk a mélyen ülő, csillogó szemű nőket, akárcsak a véres, piros pöttyökkel teli szeműeket.

Száj

A nagy szájú hölgyek egocentrikusak, de szenvedélyesek, mindaddig, amíg csodálják, dicsőítik őket. Megelégszenek a felszínes kapcsolatokkal, kívánják és szeretik a szexet, gyorsan izgalomba jönnek. Partnerüknek sok időt kell velük töltenie az ágyban. Általában a társuknál később jutnak el a csúcsig. A fiziognómusok némelyike szerint a nagy szájú nőknek szélesek a külső nemi szerveik.

A kicsi szájú nők, igénytelenek és passzívak az ágyban, ugyanakkor ötletesen hamar eljutnak az orgazmusig. A partnerüknek sem lehet oka panaszra, ugyanis azt mondják, hogy a kicsi szájú nőknek keskeny a hüvelyük.

A görbült száj a kalandvágyó, merész hölgyekre jellemző. Jó szexpartnerek, de olykor túl sokat beszélnek az ágyban. Általában nem elégszenek meg egy szeretővel.

Az előreugró szájú nőket nem könnyű kielégíteni, a végtelenségig elhúzzák a szeretkezést.

Vannak, akik a száj mellett a nyelv vizsgálatára is felhívják a figyelmet, ugyanis állításuk szerint a piros nyelv száraz hüvelyt jelez, melybe nehéz a behatolás, ezért sérüléstől is lehet tartani.


Ajkak

Szexre vágyó nőnek tartják azt, akinek felső ajka láthatóan nagyobb az alsónál. E típusú ajak gazdája, nem veti meg a flörtöket, kedveli a házasságon kívüli kalandokat. Szakértő a csábításban. Nem véletlenül érzi magát gyakran veszélyben. A nagyon vaskos felső ajkú nők szeméremajkai vastagok, és túl sok folyadékot termelnek.

Amelyik nőnek az alsó ajka látszólag nagyobb, viszonylag hideg természetű, vágyik a szexre, de nem szerelemből teszi. Gyakran választ hűtlen partnert, és sokszor maga is hűtlen a társához. Ha az alsó ajak jóval nagyobb a felsőnél, a szeméremajkai keskenyek, sérülékeny szex közben.

Az egyformán vastag és széles alsó és felső ajak gazdája képes szeretni és érzelmeit kimutatni.

A töretlen felső ajak erőszakos nőre jellemző, aki szenvedélyesen érzéki.

Az egyenes felső ajak, mely a száj sarkaiban is telt, a szexuálisan sokoldalú nő sajátja.

Ha a felső ajak a szélein kissé lekonyul, érzékenységet, kifinomult technikát jelez az ágyban.


Szemek

A nagy, kerek szemű nők, erotikus karizmával bírnak, könnyen tűzbe jönnek, azonban exhibicionista hajlamaik vannak, szívesen meztelenkednek.

Az apró kis szemek féltékenységre figyelmeztetnek, ám az ilyen nő nagyon odafigyel a részletekre.

A kidülledő szemű hölgyek naivak, könnyen rászedhetők, hajlamosak csoportos szexre, többszemélyes szerelmi játékra.

A mélyen ülő szemű nőnek sok szerelmi ügye van, mielőtt révbe érne, tartós kapcsolatra lelne, számos érzelemmentes, gyors szexuális kalandot bonyolít le.

A kérdőre nyílt, kerek szemű nők állandó őszinteséget, nyíltságot követelnek partnerüktől, ami egy idő után terhesen hat kapcsolatukra.

Az esdeklő szem a kétségbeesett tekintet könyörgése, egyáltalán nem szimpatikus.

A fényes szeműek varázslatos magnetizmussal bírnak, nem véletlen mondják róluk, hogy hálószoba-szeműek. Ezek a nők szexuálisan igen vonzók, egyenesen az ágyba hívogatók.

A tétova, kábult tekintetű nők furcsa nézeteket vallanak a világról, sérült személyiségek, gyakran rosszindulatúak, megbízhatatlanok.

A rézsútos szeműek viszont szerfelett érzékiek, feltehetően ennek tudatában hangsúlyozza sok nő a szemét ilyen ívűre, szemceruzával vagy festékkel.

Az olyan szemű nő, akinek szemhéja lecsüng a szemére, annyira vágyik a szerelemi együttlétre, hogy partnere egy idő után belefárad a szerelmébe.

A lefelé lejtő szemű nők pesszimistán szemlélik az életet, sokat nyavalyognak, ugyanakkor nem zsörtölődnek.

A felfelé néző szemű nők szeretnek flörtölni, emellett ingerlékenyek, indulatosak, időnként szeszélyesek, kiszámíthatatlanok, máskor hezitálók.

Az apró, vékony vonalak a szemek alatt a szexuális vonzerő jelei, egyúttal a testi kapcsolatra való kívánalmat is mutatják. Ugyanakkor az ősi kínai tanítás szerint homoszexualitásra, illetve biszexualitásra is utalhatnak.


Szemöldök

A vastag, bozontos szemöldökű nők természetüknél fogva aktívak, vonzzák őket a kalandok, és könnyen megbolondítják a környezetüket. Nehézséget jelent számukra, hogy csak egyetlen partnerrel létesítsenek tartós kapcsolatot.

A vékony szemöldökű nők, csekély érdeklődést mutatnak a szex iránt, azonban ha pusztán azért vékony, mert a hölgy kitépkedte belőle a szőrszálakat, akkor a libidó egyszerűen csak elrejtőzik a hideg külső mögött.

Az egymáshoz közel fekvő szemöldök, féltékeny természetet sejtet.

Az egymástól távol lévő szemöldökök, gátlásos, a szexet szégyellő nőről árulkodik.

A nagyon ívelt szemöldökű nő rendkívül érzéki, hatalmas szexuális energiával rendelkezik.

A háromszögletű szemöldök, inkább a jó barát, mint a szenvedélyes szerető jele.

Az egyenes szemöldökű nő konvencionális az ágyban.

Az a hölgy, akinek a két szemöldöke összeér, mentális vagy fizikai fájdalommal járó gyönyörben leli meg az élvezetét, legalábbis a hagyományos kínai megfigyelés szerint.


Orr

A hosszú, lefelé ereszkedő, vaskos „római orr” a nagy szexuális étvágyú és kalandvágyú nőkre jellemző, akiket nem zavar a szokatlan szituáció.

A hepehupás orrú nők, időnként zárkózottak és prűdek, gyakran határozatlanok.

A pisze orrú nők ritkán vállalkozó szelleműek az ágyban.

A kampós, görbe orrú nők, túlságosan bíznak partnerükben, nagyon hiszékenyek.

A tág orrlyukak szexuális izgalomról árulkodnak. Ha egy rövid állú hölgy az illető, akkor ez a mély vagina jele, az ilyen partnert nehéz eljuttatni a csúcsig.


Fülcimpák

A kicsi fülcimpájú nőkben túlárad a szexuális energia.
A kerek, sima felületű, kis fülcimpájú nők a hasonló fülű partnerek szerelmét kedvelik.


A test többi része ugyancsak számos hasznos információt nyújt a nők örökletes szexualitásáról és érzékiségéről.


Mellek

A kicsi és kecses mellű nők szeretik a változatosságot és nagyon energikusak az ágyban, azonban fárasztó lehet a partnerük számára, hogy nehéz kielégíteni őket. Bár némelyek szemében szégyenlős, zárkózott és egy kicsit konzervatív nőknek látszódnak, a valóságban nagy szexuális fantáziával rendelkeznek. Sok bátorításra és biztatásra van szükségük, hogy kiélhessék vad fantáziájukat.

A telt és kemény mell az energikus, játékos és a hosszú szeretkezést kívánó nőkre jellemző. Nincs gondjuk a szerelmi életükkel, egészséges a libidójuk, és nem okoz nehézséget számukra érzelmeik kifejezése.

A telt és puha mellű nőknek, még ha jó szerető társak is, a libidójuk nem nagyon erős.

A nagy és kemény mellű nők rögtön az üzleti dolgokra térnek az ágyban, noha időnként nagyon érzelmesek, ugyanakkor önzők is. Ha a mellbimbóik is nagyok, akkor nehezen uralkodnak magukon.

A nagy mellek, kissé lefelé mutató mellbimbókkal, olyan nőkre jellemzők, akik jobban kedvelik, ha őket csábítják el. Szeretnek a partnerük fölött anyáskodni, ami a függetlenséget sokra értékelő társ számára fullasztó lehet. Az ilyen keblekkel bíró nők viszont nagyon szerencsések a pénzügyekben.

A narancshoz hasonlóan kerek mellű hölgyek, noha néha nagyon férfiasan cselekszenek, amikor el akarnak érni valamit, sármosak és rugalmasak. Izgalmas szerelmi életet élnek, ha nagyobb önkontrollal bírnának, nem próbálnák meg teljesen kisajátítani, birtokolni partnerüket. Az utóbbi különösen az apró, kerek mellek esetén jellemző. Ezek a nők hajlamosak a túlzott költekezésre.

A kissé lapos mellű nők, szeretik az új dolgokat és a kísérletezést. Még ha úgy is tesznek mintha függetlenek lennének, meglepő, hogy mennyire függnek partnerüktől. Ugyanakkor nem szeretnek hosszú távra tervezni.


 Fanszőrzet

A ritkás fanszőrzetű nők kifinomult szexuális ízlésűek, változó libidóval. A nagyobb önbizalomhoz sok biztatásra van szükségük.

A buja, sűrű, bozontos fanszőrzetű nők energikusak az ágyban, a szexet gyakran versengésnek tekintik. Az ízlésük azonban átlagosnak tekinthető.


Genitáliák

A kidudorodó nagy szeméremajkak, a kínaiak szerint erős, egészséges nőt, jó családi életet, tisztességes jövedelmet és erős gyermekek világrahozatalát jelenti.

A kidudorodó kis szeméremajkak - ugyancsak a kínaiak szerint - tisztes társadalmi és gazdasági pozíció elérését jelzik.


Anyajegyek

A száj területén: emelkedett szexualitást jelez, erős szexuális vággyal.
A fenéken: az illető nőnek jóval több önbecsülésre lenne szüksége, nem szabad mindig csak a mások segítségére számítania.
A mellbimbón: óvakodni kell az ilyen nőtől, mert csélcsap, hajlamos a házasságtörésre, a hűtlenségre.
A genitális terület közepén: a szex iránt felelősségtudattal viselkedő, hűséges társ jelvénye.
A genitális terület alján: ügyelnie kell a fizikai veszélyekre, nem szabad kockáztatnia a szexuális egészségét, különben komoly szenvedésnek nézhet elébe.
A genitális terület jobb oldalán: élvezi a szabadban szeretkezést és a vakmerő játékokat.
A genitális terület bal oldalán: rendkívül szeszélyes és kissé megbízhatatlan természetű.
Az ágyék jobb oldalán: remek vagyonosodási kilátásokkal, de bizonytalan egészséggel bír.
Az ágyék bal oldalán: önmagával túlságosan önelégült, ami könnyen betegséget eredményezhet.