Rosta Erzsébet weboldala

 

Vannak emberek, akikkel szívesen találkozunk, akik szimpatikusak, rokonszenvesek számunkra, de olyanok is, akiket ki nem állhatunk, legszívesebben azonnal megszabadulnánk a társaságuktól, s ha lehetőségünk van rá, inkább elkerüljük őket. Hogy a felebarátunkat melyik csoportba soroljuk, gyakran attól függ, hogy első találkozásunkkor, milyen hatást tett ránk, de olykor az is előfordul, hogy kezdeti benyomásaink tévútra vezettek bennünket, és miután alaposabban megismertük, kellemesen csalódunk az illetőben.

Az emberek alapvetően társas lények, közösségben, kölcsönös kapcsolatban élnek egymással.  Ez a kapcsolati rendszer évszázadok során alakult szokásjoggá, de napjainkban is folyamatosan változik, formálódik, mintegy igazodva az épp aktuális külső formákhoz és belső tartalmakhoz. Vannak időtálló, bevált illemszabályok, és elavultak, melyek - „porossá” válva - elsüllyedtek, feledésbe merültek. Ha nem akarunk lépten-nyomon konfliktusba kerülni, és nem szeretnénk, hogy rosszkedvünk állandósuljon, nem árt tisztában lennünk azzal, hogy mit illik és mit nem, ki az illemtudó és ki az illetlen. Persze képtelenség minden szabályt betartanunk, de érdemes törekednünk arra, hogy minél többet magunkévá tegyünk, azaz tudjuk, hogy a különböző élethelyzetekben mi az elvárt viselkedés, és mi az, ami kerülendő.

Aki nem tartja be az illemszabályokat, nemcsak magának okoz galibát, hanem másoknak is. Érdemes és hasznos illedelmesnek lenni. Azt mondják, hogy az illem védőeszközként szolgál a békesség és a rend megtartása érdekében, míg a faragatlan embert sokan „született ellenségnek” tekintik.

A téma társadalmi fontosságát, súlyát jól mutatja, hogy az „illedelmes”, „illendő”, „illetlen” szavainknak mennyi hasonló, rokonértelmű társa, szinonimája létezik nyelvünkben, illetőleg a meghatározásukban szereplő pozitív és negatív értelmű jelzők sokasága.

Illedelmes, illemtudó, aki udvarias, finom modorú, jó magaviseletű, jól nevelt, szófogadó, előzékeny, tisztelet- és tisztességtudó, tiszteletreméltó, dicséretre méltó, tapintatos, körültekintő, pallérozott, szerény, figyelmes.

Illendő
, ami elvárható, illem szerinti, ildomos, kívánatos, megfelelő, decens, konvencionális, szokásos, elfogadott, helyénvaló, tanácsos, célszerű, alkalmatos.

Illetlen
, aki: neveletlen, faragatlan, bárdolatlan, udvariatlan, szemérmetlen, ízetlen, ízléstelen, obszcén, szabados, közönséges, trágár, ordináré, mosdatlan, szennyes, kétértelmű, frivol, pajkos, csintalan, szemtelen, pimasz, arcátlan, pórias, helytelenül viselkedő, tisztességtelen, modortalan.Megfogadásra javasolt illemszabályok


Amit nem kívánsz magadnak, másnak se tedd.

Legyen önuralmad, ne heveskedj, ha rád cáfolnak, ne tombolj, ne hisztizz. Mielőtt válaszolsz, gondolkodj, ne replikázz azonnal. Az önfegyelem a jó modor jele. A harag rossz tanácsadó.Ne légy neveletlen, összeférhetetlen. Légy udvarias, illedelmes, tapintatos, továbbá alkalmazkodó, de ne alázkodó. Mindent idejében tégy, kapkodás és sietség nélkül.

Ne ócsárolj, ne becsmérelj, ne szégyeníts meg, ne tégy nevetségessé senkit. Óvakodj bárkit megrágalmazni.  Ne sértegess másokat. Ne káromkodj. A sértegetés, a bántás, bántalmazás a gyengeség jele.

Ne járj görnyedten. Ne lóbáld a karod, ne csoszogj, ujjaiddal ne dobolj állandóan. Ne terpeszkedj el a széken. Egyenesen, kihúzott derékkal ülj. Ne csavard alsó lábszáradat a szék lába köré. Ne csapd egyik lábadat a másikra.

Ne üss az asztalra. Ne szorítsd ökölbe a kezed. Ne veregesd meg ismerősöd vállát, se a hátát, ha beszélsz vele. Ne verj más combjára, se a magadéra, még egy remek vicc után sem.

Ne birizgálj mindig valamilyen kezed ügyébe eső tárgyat. Ne tapogass, ne simogass meg mindent, amihez semmi közöd. Sehol ne tekergesd a hajad, se bajuszod, se szakállad.

Ne beszélj senkivel zsebre dugott kézzel. de túl hangosan, vontatottan, gyorsan se. Beszéd közben ne fröcsögjön a nyálad. Ha nő vagy, ne affektálj, ne játszd az előkelőt, de ne is szitkozódj.

Nevetésnél ne rejtsd el kezeddel arcodat. Illetlen hangosan vihogni, röhögni, nyeríteni. Ne röhögj hangosan, ne kacagj harsogva.

Ne mutogass ujjal. Ne gesztikulálj feleslegesen. Kerüld a széles mozdulatokat. Ne légy feszes, merev. Ne vakarózz mások előtt. Ne piszkáld a körmödet, se az orrod, se a füled, se a fogad nézőközönség előtt.

Ne grimaszolj, arcodat tartsd kordában. Ne pislogj feleslegesen, ne forgasd a szemeidet, és ne nézz az ég felé.

Ne köpködj. Ne szívd az orrod. Az orroddal ne trombitálj. Ne fikázz, fikádat pedig ne edd meg. Ne ásítozz. Ha tüsszentesz, zsebkendőbe tüsszents.

Normális körülmények között az orrodon át végy lélegzetet. Ne fütyülj, ne dudorássz nyilvános helyen.

Szomorúságod, haragod, dühöd, nem tartozik másra, feleslegesen ne panaszkodj. Örömödet bárkivel megoszthatod.

Ne légy képmutató. Ha nincs ínyedre valami, azt mond meg őszintén, de ne viharos hévvel, ne lángolva. Nyugodtan, mérsékelt hangon.

Ne becézgesd, ne csókolózzál kedveseddel mások előtt, de ne is veszekedj, vitatkozz vele, legfőképp ne tapogasd őt nyilvánosan.

Ha vitatkozol, sohase légy szenvedélyes, érvekkel tudod meggyőzni partnered, nem azzal, ha túlkiabálod.

Ne zárd le a hiábavaló szócsatát egy kézlegyintéssel. Arcodon ne üljön ki a fölényed. Vonulj vissza udvariasan, ne maradjon bennetek szálka a vita miatt. Ha a másiknak van igaza, ismerd el nyíltan. Légy igazságos. Az önuralom segít az igazságossághoz.

Ha felindult vagy, csak azután beszélj, ha előtte magadban húszig számoltál. A másik felet is hallgasd meg. Ha ellened követett el valamit, akkor tisztázd vele a dolgot. Ne törj pálcát senki fölött, amíg meg nem hallgattad. Udvariatlanságot, ne udvariatlansággal torold meg. Ne gorombáskodj.

Ne légy feledékeny. Ha kölcsönt kértél valamit, azt idejében add vissza, mégpedig kifogástalan állapotban. Ez vonatkozik a könyvekre is. Ha lehet, ne kérj kölcsön pénzt, ha mégis kértél, ne maradj adós, fizesd vissza.

Legjobb az arany középút, ne vidd túlzásba önbizalmad, de a szerénységed sem. Inkább légy szerény, mint hencegő. Soha semmiben ne túlozz. A beszédben is légy mértéktartó.

Ne légy szégyenlős, mert idővel megkeseredett, sértődött, zárkózott, emberkerülő válik belőled.

Inkább légy szófukar, mint lepcses szájú. Ne beszélj túl sokat, ne fecsegj feleslegesen, ne akard így magadra terelni a figyelmet. mert el fognak kerülni. Ne hencegj, ne lódíts, mert akkor azt feltételezik rólad, hogy műveletlen vagy. Ne kérdezősködj, főleg ne halmozz kérdést, kérdésre. Ne pletykálkodj. A hiúság és a hanyagság egy tőről fakad. A hiú és a hanyag ember törekszik arra, hogy feltűnő legyen, kiemelkedjen a többiek közül. Ne légy mesterkélt, se hivalkodó. Eredményeid értékelését bízd másokra.

Ne téveszd össze az igazságérzetet és az őszinteséget a durvasággal. Ha megértesz valakit, ő is meg fog érteni téged.  Ne esküdözz, ne emlegesd döntő érvként a becsületszavad.

Sokszor nem az a fontos, hogy miről beszélsz, hanem az, hogy miként.

Titkaidról ne beszélj, nem tartozik másokra. A mások titkait tartsd tiszteletben. Arra viszont, amit jó szándékkal közölnek veled, figyelj oda.

Ne mutasd ki, ha unatkozol, türtőztesd magad, ha bosszant valami.

Ne bíráskodj mások fölött, főleg ha nincsenek jelen. Ne törj pálcát olyanok fölött, akiket egyáltalán nem ismersz.

Óvakodj azoktól, akik szembe hízelgők, a hátad mögött ócsárolnak. Ha dicsérsz valakit, az csak őszinte, szívből jövő legyen. Ne fukarkodj az elismeréssel.


Tested legyen harmóniában személyiségeddel. Ne akarj se többnek se kisebbnek látszani.

Légy ápolt, de a cicomát ne vidd túlzásba. Az arcon a sok kozmetikum, az erős színek, öregítenek. Fontos a hajápolás, a fogak és a körmök tisztán tartása.

Kerülj minden szépészeti beavatkozást, mert azok mesterkéltségről árulkodnak, furcsának hatnak, gondolj a szilikonnal töltött, uniformizált műmellekre.

Nyilvános helyen - főleg utcán - ne szépítkezz, ne fésülködj, ne piszkál a körmöd. Utcán ne szépítgesd magad, ne fésülködj magad a kirakatok üvegébe nézve.

Ha sportolsz, nemcsak a tested válik kidolgozottan kívánatossá, de javul az önbizalmad, bátrabb leszel, ugyanakkor higgadtabb is. A sportolásban tarts mértéket, mindig csak annyit edz, amennyi jól esik. Ismerd el ellenfeled győzelmét és gratulálj neki.

Ne légy irigy, mert az irigység kiül az arcodra, merevvé teszi azt. A mosolyod legyen őszinte, szívből jövő, ne legyen erőltetett.


Öltözködésed ne legyen feltűnő, törekedj az egyszerűségre és az összhangra. Kevés pénzből is lehet jól öltözködni. Sokszor, ami olcsó, az a drága.

A ruhákat viselni tudni kell. Meggondoltan öltözködj.  Gondolj arra a közmondásra, miszerint „Nem illik szamárra a bársonynyereg, vén lóra a vörös hám”.

Ruhádról ne hiányozzon soha gomb, harisnyádon ne fusson fel a szem, cipőd sarka ne legyen csámpás, félretaposott.

Mindig öltözködj az alkalomhoz illően, nem illik átlátszó csipkeruhában sportolni, télen csupasz felsőtesttel tv-ben szerepelni, térdnadrágban, farmerban, pulóverben koncertre menni.

Óvakodj a divat diktálta túlzásoktól. Ne légy különc.

Az ékszerekkel takarékosan bánj, furcsa, ha egy nő teleaggatja magát ékszerdoboza kincseivel. A férfiak inkább ne viseljenek ékszert.

A férfiaknak nem illik rikítószínű nyakkendőt viselni, és sötét öltönyhöz fehér zoknit húzni. A ruha kiegészítők legyenek ruháddal és egymással is összhangban.

Kölnivel, parfümmel takarékosan bánj, csak a feltűnési viszketegségben szenvedőket kíséri illatfelhő. A fehérneműd mindig legyen tiszta.

Zsebkendő - akár textil, akár papír - mindig legyen nálad.

Cipőd legyen tisztára pucolt, ne legyen se koszos, se sáros, se sótól kimart.

Orvoshoz nem illik melegítőben menni. Vásárolni ne menj el hálóingben, pongyolában.


Ki mint eszik otthon, úgy eszik máshol is. Ne fogd marokra az evőeszközt, ne csörömpölj, és ne játssz velük.

Tányérodat ne rakd tele, inkább kétszer vegyél az ételből. Ne turkálj az ételben. A villával ne lapátold fel az ételt. Ne szürcsöld a levest. Ne böfögj. Ne csámcsogj.

Az asztalterítőbe ne töröld a szád, se az evőeszközöket, ez utóbbi sértő a háziasszonyra nézve.

Mindig légy tisztában azzal, hogyan kell enni, mit ehetünk kézzel és mit nem.

Leves evés előtt és közben nem illik inni. A csontot illetlenség lerágni, otthon megengedett.

Az asztalnál ne babrálj a hajaddal, zsebkendőddel, fogpiszkálóval, szalvétával és a kezeddel sem.

Ha befejezted az evést, a villát és a kést egymás mellé helyezd tányérodra. Ha keresztbe teszed villád és késed, azt jelenti, hogy még kérsz az ételből, vagy folytatni fogod az evést.

Sohase piszkáld a fogaid késsel. Ha fogvájót használsz, takard el szádat a másik kezeddel.

Az ivással mértéktartó légy, ne öntsd magadba a bort, sört, üdítőket; lassan kortyolva igyál.

A kávés- és a teáscsészében ne hagyd benne a kanalat, a kanál csak a cukor kevergetésére szolgál. A csésze alja mindig maradjon az asztalon.


A vendégeket vendégségbe, legalább egy héttel előtte hívd meg. A meghívásra válaszolni, reagálni kell. Tisztázni szükséges az időpontot. Vendégségből elkésni tapintatlanság. Légy pontos. Illetlenség pontatlanul érkezni, elkésni, de előbb érkezni is nagy bunkóság.

A vendégség ne csak az evésre-ivásra korlátozódjon, legyen inkább, derűs együttlét. Ha kínálnak, fogadd el, ha nem kérsz, akkor köszönd meg, és hárítsd el magadtól a kínálást. A kínálgatást nem szabad túlzásba vinni.

Az evéssel meg kell várni a háziasszonyt. Bármilyen éhes vagy, várj türelmesen. Az ételt ne habzsold mohón.

Ha nem ízlik az étel, ne add tudtul a vendéglátóknak és az asztaltársaságnak. Az asztalnál ne beszélgess az emésztésről, se gusztustalan dolgokról.

Ne könyökölj az asztalra, ne tehénkedj el az asztal mellett. Az étkezés után illik megköszönni a háziasszonynak fáradozását.

Dohányozni nem illik társaságban. Utcán sem illő rágyújtani.


Utcán, ha lehet, egyenletesen, mérsékletesen járjunk. Lépteink legyenek összhangban termetünkkel. Furcsa, aki alacsony létére hatalmasokat lépked, és fura, aki magas termete ellenére apró, pipiskedő lépésekkel megy.

Az utcán menet közben ne merengjünk, ne foglalkozzunk gondjainkkal. Legyünk figyelmesek. Ne menjünk át tiltott helyen a túloldalra. Az úttest vagy a járda közepén ne álljunk meg beszélgetni. Az utcán ne tartoztasd fel ismerősödet.

Gyalogosként ne ütközzünk a járókelőkkel. Ne könyökünkkel törjünk magunknak utat. Ne furakodj, ne tolakodj, senkit se taszigálj. Ha véletlenül meglöksz valakit, kérj bocsánatot.

Ha egy pár sétál az utcán, a jobb oldal minősül megtisztelőnek, ha hárman vannak egymás mellett, akkor a középső hely.

Nyilvános helyen ne beszélj intim, kétértelmű dolgokról, légy tartózkodó. Kerüld a feltűnést.

Utcán úgy viselkedj, mint társaságban vagy nyilvános helyen, de ne vidd túlzásba az udvariasságot. Illetlenség utcán nagyot nevetni, mert mások azt hiszik, hogy rajtuk nevetünk.

Botot, esernyőt mindig függőlegesen vigyük magunkkal, ne veszélyeztessünk másokat. A piacon ügyeljünk a guruló bevásárlókocsinkra, ne toljuk senki lábára. Férfi a nőnek segítsen vinni nehéz csomagját.

Térjünk ki, a vakok, a rokkantak, az idősek elől, s ha igénylik, segítsünk nekik.


Közlekedés közben vezetőként légy udvarias, tartsd be a szabályokat, utasításokat, légy előzékeny, vedd fel a forgalom ritmusát, ne tűnj ki a sorból, alkalmazkodj másokhoz, soha ne adj kétértelmű jelzést a közlekedési partnereidnek.

Ha átadják az elsőbbséget, köszönd meg, ha neked van elsőbbséget, akkor is üdvözölheted a másik autóst.

Tömegközlekedési járművön részesítsd előnyben az időseket, a nőket, várandós kismamákat, gyerekes anyákat, betegeket, rokkantakat.

Nem illik az üres helyért erőszakosan tolakodni. Közlekedési járművön, ne nyújtsd ki úgy a lábad, hogy megbotoljanak, elessenek benne. Ne foglalj el két ülőhelyet.

Ne illendő enni metrón, villamoson, trolin és városi buszon.

Vonaton viselkedjünk illedelmesen, ne tegyük lábunkat a szemközti ülésre. Ha a vasúti fülkébe belépünk, köszönjünk. Ne beszéljünk hangosan. Ne álljunk neki enni azonnal, ahogy elindult a vonatunk.

Hosszan tartó utazás során nem illetlenség szóba elegyedni valamelyik útitárssal, de óvatosan kezdjünk hozzá.

Utazásnál ügyeljünk a poggyászunkra, ne foglaljunk el vele túl sok helyet, gondoskodjunk róla, hogy ne hulljon ki belőle valami, vagy fékezésnél ne eshessen utastársunk fejére.

Repülőgépen és hajón speciális illemszabályok érvényesek. Mindig a megjelölt helyre üljünk és tartsuk be az utasításokat.


Színházban, koncerten illendő időben elfoglalni a helyet, elsőként a sorban középen ülők foglalják el helyüket, ne kelljen a későn jövők kedvéért mindenkinek felállni.

Az előadást, ne zavard, ne izegj-mozogj. Csendesen viselkedj. Ne ropogtass cukrot. Ne zörögj zacskóval vagy színlappal. A kalapodat vedd le, hogy a mögötted ülő is lásson.

A közönséget ne vizslasd látcsöveddel. Véleményed az előadásról ne hangoztasd hangosan.

Színházban helyedet csak akkor hagyd el, ha a függöny szárnyai már összecsapódtak. Koncert végén két tapsvihar közt - amikor kiment, s mielőtt visszajönne a karmester - lehet kiosonni, ekkor lehet halkan távozni.

A ruhatárban ne folytass közelharcot a kabátér. Ne vádold lassúsággal a ruhatárost.


Bemutatkozásnál érthetően mond a neved, ha nem hallanád a másik fél nevét, kérdezd vissza, hogy jól hallottad-e. Köszöntéskor, bemutatkozáskor nézzünk a másik szemébe, beszélgetés közben is fontos a szemkontaktus.

Bemutatkozás során mindig fogjunk kezet, nem elég csak egy fejbólintás. A kézfogásnál a kezet mindig megszorítjuk és az összes ujjat átfogjuk. A kézfogás ne legyen túl erős, se lágy, hanem határozott. A hosszan tartó kézrázás, vállveregetés nem illő. Kézfogásnál ne legyünk mogorvák.

Nem kell bemutatkozni, ha az utcán érdeklődünk valami iránt, vagy tüzet kérünk.

Üdvözlésnél a nő ülve maradhat, a férfi feláll. Kéznyújtásnál a fiatal nő feláll az idősebb nő előtt. Mint az üdvözlésnél a bemutatkozásnál is ugyanaz a sorrend vonatkozik: a férfi a nőnek, a fiatalabb az idősebbnek, a beosztott a főnökeinek köszön előre.

Utcán, menet közben ne mutatkozzunk be, kerüljük a formaságot.

Illik köszönni a szomszédnak, ismerősnek. rendszerint elsőként köszönti a férfi a nőt, a fiatalabb az idősebbet, a beosztott a főnököt, a tanuló a tanárát.  De helytelen, ha egy nő köszönti elsőként, a nála fiatalabb főnökét.

Nem kell túlságosan udvariaskodni, de illik előre köszönni az idősebbnek, a nőnek, viszont a nők is köszönhetnek elsőként, üdvözölhetik ismerőseiket.

Jól hallhatóan köszönj. Üdvözléskor a cigarettát, szivart vagy pipát mindig vedd ki a szádból.

Megszólításnál, kérdezésnél, érdeklődésnél legyünk tisztelettel az információt adóval.

Ha férfi nővel megy az utcán és nőismerősét köszönti valaki, a férfinak is illő köszönni, még ha az illetőt nem ismeri. A feleségre nem vonatkozik, ha férjét üdvözli valaki.

A kézcsók ma már elég maradi szokás, nem vagy csak néha használatos, akkor sem kézcsókról van szó, hanem a kéz fölé hajlásról.

Társaságban ne zavarjuk meg a beszélgetést egy újonnan érkező vendég bemutatásával.

A megszólítás nehéz dió, legjobb az embereket - ha tudjuk - a nevükön szólítani, de vigyázzunk, mert durva eltéveszteni a nevet, bárkit más névre átkeresztelni. A megszólításnál adjunk olyan tiszteletet, ami kijár az illetőnek.

A tegeződéstől való tartózkodás, a nőknél inkább ajánlott, mint a férfiaknál. A tegeződés nem jelent tiszteletlenséget, magázódva is lehet tiszteletlenül, modortalanul viselkedni. A fiatalok egymás közötti tegeződés teljesen természetes.

Tegeződés előtt nem fontos szertartásosan egymásba font karral, meginni egy kupicányi szeszes italt. A tegeződésnél az őszinteség és a szívélyesség a fontos.


Sokféle látogatást különböztetnek meg. A bemutatkozó látogatás célja a bemutatkozás, a búcsúlátogatás az elköszönésé.

A beteglátogatás legyen rövid, ne tartson sokáig, ne ülj közel a beteghez, és ne beszélj olyan témáról, amivel felzaklatod őt.

A részvétlátogatás manapság már nagyon ritka, oda csak a gyászolók családtagjai, és legjobb barátai mennek el. A gyászolóknak inkább távirattal fejezzük ki együttérzésünket.

Délelőtt nem illik vendégségbe menni, délután többnyire 5 óra után illendő. Halottak napján és mindenszentekkor, valamint nagypénteken ugyancsak illetlenség a látogatás.

Csengetés vagy kopogtatás nélkül soha ne lépj be más lakásába.

Addig maradj vendég, amíg se neked, se a vendéglátódnak jelenléted nem kellemetlen. Ha újabb vendég érkezik, ne távozz menekülésszerűen. Az órára nézni sem a házigazdának, sem a vendégnek nem illik.

Van, aki szívből őrül, ha vendége érkezik, van, aki irtózik a vendégektől, ez attól függ ki milyen neveltetésben részesült.

Vendégségbe illik kis ajándékkal érkezni, kedveskedni a háziaknak. Ajándékozni annyit jelent, mint örömet szerezni.

A háziak fordítsanak figyelmet vendégeik fogadására, elhelyezésére, kiszolgálására. A házigazda tegye teendőit, de ne vigye a prímet, maradjon a háttérben.

Délelőtt 9 óra előtt és este 9 óra után nem illik másokat zavarni telefonon, ilyenkor csak igen fontos, halaszthatatlan esetben telefonálj. A telefonbeszélgetés legyen tartalmas és rövidre szabott.

Levélre - vonatkozik az E-mailekre is - mindig, ha lehet, rögtön válaszolj. Nézd át, amit írtál, ne maradjon benne helyesírási hiba.

A tanuló ne legyen neveletlen, főleg ne bántalmazza tanárját. A gyerek úgy viselkedik az iskolában, ahogy otthon látta, vagy ahogyan nevelték, illetve félrenevelték. Tanáraiddal beszélj normális hangon, tisztelettel. Köszönj előre.


Kirándulás közben a szabadban ne kiáltozz, ne lármázz, légy figyelemmel a madarakra, vadakra és a többi túrázóra is. Tiltott helyen ne menjünk keresztül, ne használjuk utunk lerövidítésére.

Üdülés alatt kapcsolódjunk ki, de legyünk figyelemmel a többi nyaralóra.

Külföldön ne viselkedj feltűnően, alkalmazkodj az ottani szokásokhoz. Kerülj minden ízetlenséget. „Ha Rómában vagy, viselkedj úgy, mint a rómaiak.”

Mielőtt útra kelsz, gondosan válogasd meg, mit viszel magaddal. Ruhákból praktikusan, keveset pakolj. Utazás előtt idejében vásárold meg a jegyed. Mielőtt útra kelnél, útikönyvekből tájékozódj arról az országról, ahová mész.

Ahol megszállsz, légy udvarias, viselkedj normálisan, ne nézz le senkit. Ne keress a kákán is csomót.

Semmitmondó, ostoba megjegyzéseket ne tegyél.

A táj szépségét örökítsd meg. Személyeket csak akkor fotózd, ha előzőleg engedelmüket kérted. A jót is vedd észre, ne csak a kellemetlent.

Templomokban, múzeumokban légy tapintattal a más vallásúakra.

És végezetül ne feledd el, hogy mindenhol jó, de legjobb otthon.

Kommentek

archivált tartalom

Rosta Erzsébet #2

Ildikó!
Valóban rengeteg előírást kell betartanunk, ha illedelmesen akarunk viselkedni, ráadásul a szabályok nemcsak az idővel, hanem a helytől függően is változnak. Ezért egyetlen - évezredek óta ismert és a világvallások által is elfogadott - intelmet emelnék ki: "Ne tégy olyat embertársaiddal, melyet magadnak nem kívánsz!" Ha ezt mindig szem előtt tartjuk, nagy bajt nem követhetünk el.
Erzsébet

2011-02-23 08:42:48

szegfű ildikó #1

Erzsébet!
Ezt mind be kell tartani?
Hogy tudunk így élni, soha semmi rosszat nem szabad tennünk?
Üdv. Ildikó

2011-02-22 15:01:46