Rosta Erzsébet weboldala


A kártyajóslásra a legkülönfélébb kártyákat használják. Az ismert játékkártyák mellett különleges, kifejezetten a jósláshoz készített kártyák is léteznek. Az itt ismertetett módszerek az 52 lapos francia kártya segítségével próbálnak választ keresni a jövőt firtató kérdésekre. A szerencsejósláshoz használt kártyavetés során a különböző színek erősorrendje és az egyes lapok egymáshoz viszonyított értéke a következő:

A listát a treffek vezetik, mivel ezek a lapok a legtöbbször boldogságot, szerencsét jövendölnek. Lényegtelen az egyes lapok értéke, és az sem számít, milyen összetételben (kombinációban), vagyis hogy milyen más lapokkal együtt jönnek, szinte sohasem tekinthetők rossz ómennek. A treffeket a kőrök követik a sorban, melyek rendszerint örömet, vidámságot, bőkezűséget és jó természetet jeleznek. Ugyanakkor a kárókról már nem mondható el ilyen pozitívum, mivel az ilyen színű lapok valamilyen akadályoztatást, veszekedést és zaklatást prognosztizálnak. A négy szín közül a pikkek a legszerencsétlenebbek, jelentésük bánat, betegség és pénzveszteség.

Az egyik jövendölési módszer szerint a kártyajós - miután alaposan megkeverte a paklit - nyolc lapot (ebből négyet a hátlapjával felfelé, négyet pedig megfordítva) oszt le a jövőjére kíváncsi személynek.
Az egyes lapok az egyedi jelentése a következő:


Treffek

Ász: öröm, vidámság, pénz vagy jó hírek; megfordítva: az öröm rövid életű lesz.
Király: egyenes, nagylelkű ember, aki örömmel szolgálja, szívesen segíti barátait; megfordítva: a páciensnek csalódásban lesz része
Dáma: egy szeretetteljes, gyengéd asszony, aki azonban hirtelen haragú és sértődékeny; megfordítva: a hölgy féltékeny és gyűlölködő.
Bubi: ügyes és vállalkozó szellemű fiatalember; megfordítva: ártatlan flörtölgető és hízelgő.
Tízes: szerencse, siker vagy pompa; megfordítva: sikertelenség néhány kisebb dologban.
Kilences: váratlan nyereség vagy örökség; megfordítva: néhány jelentéktelen, csekély értékű ajándék.
Nyolcas: egy titokzatos személy gyengédsége, szeretete, amely viszonzásra lelve, jelentős, prosperitást, vagyonosodást hoz; megfordítva: a szerelmes lény egy bolond, érzelmeinek viszonzása boldogságtalansággal jár.
Hetes: kisebb pénzösszeg, vagy váratlanul visszafizetett kölcsön; megfordítva: még kisebb pénzösszeg
Hatos: jövedelmező üzlet.
Ötös: megfontolt, óvatos házasság.
Négyes: figyelmeztetés a partner (barát, házastárs, szerető) állhatatlanságra, ingatagságára, vagy a szándékának anyagi okokból történő megváltozására.
Hármas: a jósoltató személy többször fog megházasodni.
Kettes: csalódás, kiábrándulás.


Kőrök

Ász: szerelmes levél vagy valamilyen kellemes hír; megfordítva: egy barát látogatása
Király: egy tisztességes, bőkezű férfi; megfordítva: csalódás.
Dáma: gyengéd, kedves asszony; megfordítva: szerelmében akadályoztatva lesz.
Bubi: nőcsábász, fiatal agglegény, aki csak az élvezetről álmodozik; megfordítva: elégedetlen, megkeseredett katona.
Tízes: boldogság, diadal; megfordítva: valamilyen kisebb aggodalom.
Kilences: öröm, elégedettség, siker; megfordítva: múló bosszúság.
Nyolcas: egy tisztességes személy gyengéd érzelme; közönyben lesz része.
Hetes: kellemes gondolatok, békesség; megfordítva: kedvtelenség, kimerültség.
Hatos: nemes lelkű, de naiv ember.
Ötös: megalapozatlan féltékenység okozta gondok.
Négyes: egy nehéz szerelmi hódítás.
Hármas: bánat, melyet a páciens meggondolatlansága okoz.
Kettes: nagy siker, a megőrzése azonban kellő gondot és figyelmet kíván.


Kárók

Ász: egy fontos levél; megfordítva: rossz hírt tartalmaz.
Király: pártatlan férfi, ravasz és veszélyes; megfordítva: nagyon kell tartani tőle.
Dáma: rossz modorú, pletykás, szerető asszony; megfordítva: óvakodni kell tőle.
Bubi: pletykás, árulkodó szolga vagy hűtlen barát; megfordítva: bajt vagy kárt fog okozni.
Tízes: utazás vagy lakóhely-változás; megfordítva: nem bizonyul szerencsésnek.
Kilences: csalódás, akadályoztatás; megfordítva: családi vagy szerelmi veszekedés.
Nyolcas: udvarlás, szerelmeskedés; megfordítva: sikertelen.
Hetes: kipellengérezés, kigúnyolás; megfordítva: skandalum, óriási botrány
Hatos: korai házasság és megözvegyülés.
Ötös: váratlan hírek
Négyes: baj hűtlen barátok miatt, elárult titok.
Hármas: veszekedések, perek és családi nézeteltérés
Kettes: barátok kívánságaival ellentétes kötelezettségvállalás, eljegyzés.


Pikkek

Ász: öröm, élvezet, megfordítva: rossz hírek.
Király: egy irigy ember, egy ellenség, vagy egy tisztességtelen ügyvéd, akitől tartani kell; megfordítva: hatástalan rosszindulat.
Dáma: özvegyasszony; megfordítva: egy veszélyes és rosszindulatú asszony.
Bubi: egy titokzatos, rossz modorú fiatalember; megfordítva: valami rosszat tervel.
Tízes: könnyek, börtön; megfordítva: rövid megpróbáltatás.
Kilences: halálhír; megfordítva: egy szeretett személy halála.
Nyolcas: közelgő betegség, vagy kellemetlenség; megfordítva: felbomló házasság, vagy elutasított házassági ajánlat.
Hetes: apró csalódások; megfordítva: ostoba intrika, áskálódás.
Hatos: jólét szorgos munka által.
Ötös: büntetést, vagy javítást igénylő rossz természet.
Négyes: betegség, gyengélkedés.
Hármas: utazás
Kettes: költözködés.


A kőr és a káró figura lapjai (ász, király, dáma és bubi) általában tisztességesnek látszó személyeket reprezentálnak, míg a treffek és a pikkek az ellenkezőjét. Négy ász együtt veszélyt, üzleti kudarcot és néha szabadságvesztést jelez. Ha viszont egy, vagy több közülük meg van fordítva, a veszély kisebb.
Három ász: jó hírek; megfordítva, ostobaság, könnyelműség.
Két ász: egy titkos terv; megfordítva, nem fog megvalósulni.
Négy király: jutalom, rangok, tisztségek elnyerése, tisztelet; megfordítva, kisebb (jutalom, rang, tisztelet), de megszerzése hamarabb bekövetkezik.
Három király: tanácskozás egy fontos, jelentős haszonnal járó üzletről.
Két király: társulás, szövetkezés a vállalkozásban; megfordítva: ugyanennek a megszűnése, feloszlása
Négy dáma: vendéglátás, társas vállalkozás, egyesület létrehozása; megfordítva: a vállalkozás, vendéglátás nem lesz sikeres.
Három dáma: reggeli telefonhívások; megfordítva: pletyka és botrány.
Két dáma: baráti találkozó, megfordítva: problémák, melybe a jósoltató személy másokat is beleránt.
Négy bubi: zajos parti, főleg fiatalemberekkel; megfordítva: tivornya.
Három bubi: hamis barátok; megfordítva: veszekedés egy műveletlen emberrel.
Két bubi: nagy siker a tervezett vállalkozásban; megfordítva, a siker nem lesz annyira fényes, de biztosan bekövetkezik.
Négy tízes: aljas szándékok; megfordítva: veszély.
Három tízes: nem megfelelő irányítás, viselkedés; megfordítva: kudarc.
Két tízes: foglakozás vagy mesterség megváltozása; megfordítva: a változás csak lehetőség.
Négy kilences: nagy meglepetés; megfordítva: közös vacsora, bankett
Három kilences: öröm, szerencse, egészség; megfordítva: vagyonvesztés meggondolatlanság miatt.
Két kilences: kis nyereség
Négy nyolcas: rövid utazás; megfordítva: egy barát visszatérése.
Három nyolcas: házasság tervezése; megfordítva: könnyelműség, flörtölés.
Két nyolcas: rövid szerelmi álom, kis örömök és jelentéktelen fájdalmak.
Négy hetes: intrikák, fenyegetések, csapdák szolgák, vagy műveletlen, alacsony rangú személyek részéről; megfordítva: rosszakaratuk nem fog bajt, vagy sérülést okozni.
Három hetes: betegség, korai öregedés; megfordítva: enyhe lefolyású, rövid gyengélkedés.
Két hetes: gondatlanság; megfordítva: megbánás.


Egy másik kártyajövendölési módszer - melyet magunk is elvégezhetünk - a jövője iránt tudakozónak a kártyacsomag alapos megkeverése után 12 lap véletlenszerű húzását javasolja. Ez esetben az egyes lapok értelmezése a következő:


Kárók

Ász: gyűrű vagy telek (kisebb földbirtok).
Király: laza erkölcsű házas férfi.
Dáma: tisztességes asszony (házas vagy egyedülálló, a következő laptól függően).
Bubi: tisztességes legény (nőtlen fiatalember).
Tízes: pénz. (Kivéve, ha a következő lap egy férfi figurás lap, ekkor hamisság a jelentése.)
Kilences: élvezet, gyönyör.
Nyolcas: földbirtok.
Hetes: pénz.
Hatos: pénzadomány.
Ötös: gyerekek.
Négyes: házasság.
Hármas: meglepetés
Kettes: látogató, vendég.


Kőrök

Ász: nagy lakás vagy nagy épület.
Király: átlagos megjelenésű, vöröses hajú férfi.
Dáma: átlagos testalkatú, vörös hajú asszony.
Bubi: átlagos fiatalember, hirtelenszőke hajjal.
Tízes: üzleti vagy házassági ajánlat.
Kilences: ez az ún. „kívánság lap”.
Nyolcas: öröm, élvezet.
Hetes: új barát.
Hatos: vidám társaság.
Ötös: rokonság, hozzátartozók.
Négyes: idegen ágy.
Hármas: idegen ország, vagy kocsikázás.
Kettes: csók egy utazótól, vagy egy rövid magányos utazás.


Treffek

Ász: levél.
Király: barna hajú férfi.
Dáma: barna hajú hölgy.
Bubi: barna hajú legény.
Tízes: mély víz, vagy hosszú utazás.
Kilences: megpróbáltatások.
Nyolcas: csalódás.
Hetes: problémák, nehézségek.
Hatos: evésivás.
Ötös: hazugság, álnokság és félrevezetés.
Négyes: pletykálkodás
Hármas: könnyek
Kettes: kis vízterület


Pikkek

Ász: utazás, ha a sor első részében van, csomagolás, ha a második felébe került.
Király: egy titokzatos ember.
Dáma: egy titokzatos hölgy.
Bubi: egy titokzatos fiatalember.
Tízes: betegség a távolban, messzeségben.
Kilences: düh, harag.
Nyolcas: zaklatás.
Hetes: váratlan csalódás.
Hatos: veszekedés vagy aggodalom, nyugtalanság.
Ötös: halál vagy részegség.
Négyes: betegágy.
Hármas: bánat, szomorúság.
Kettes: koporsó vagy egy baleset.


A kártyajóslás lehetőséget nyújt bizonyos kérdések megválaszolására is. Minden olyan kérdés feltehető, melyre a felelet igennel vagy nemmel megadható. Miután a kérdést feltettük, jól meg kell kevernünk a kártyacsomagot, majd sorban megfordítva a lapokat, a választ az első ász színe adja meg a kérdésünkre. A piros színű ászok igent, a feketék nemet jelentenek.
 

Kommentek

archivált tartalom

bakuci #1

azt a...milyen igazak lettek! XDXD :zzz :zzz

2010-03-07 10:15:05