A+ A A-

Álomszótár

  • Közzétéve itt: Álmok


Az alábbi szótár a legkiválóbb forrásokból - többek között olyanokból, mint Albertus Magnus, Nostradamus, Cagliostro, Madam Lenormand álommal kapcsolatos írásai, Napóleon álmoskönyve, az Egyiptomi álmoskönyv - valamint a világ legkülönbözőbb részein élő emberektől szájhagyomány útján összegyűjtött legnépszerűbb hiedelmekből lett összeállítva.


[Forrás: Encyclopedia of Superstitions, Folklore, and the Occult Sciences of the World, Detroit, 1971]

 

 

 A, Á

 B

 C

 CS

 D

 E, É

 F

 G

 GY

 H

 I, Í

 J

 K

 L

 M

 N

 NY

 O, Ó

 Ö, Ő

 P

 R

 S

 SZ

 T

 TY

 U, Ú

 Ü, Ű

 V

 Z

 ZS


(Álomfejtésről megjelent korábbi írásaimat itt és emitt olvashatják!) 

 

Ablak – Ablakról álmodni általában nagyon balszerencsés ómen; kiesni az ablakból, vagy az ablakon át, vesztes per; tüzes vagy törött ablakot látni, nagy veszély, betegség, halál; nyitott ablakon bemászni, hamarosan a valóságban is bejutunk a meglátogatott házba, aminek következményei lesznek ránk; szorosra bezárt ablakot látni, csalódottság.

Abszint-ivás – Teljes siker; egy tele pohár abszint, melyet nem isznak meg, csalódás.

Ádám és Éva – Népesebbé válik a család.

Ágy – Egyedül feküdni benne, betegség, veszély.

Ágyú – Látni egyet, jó szerencse; ágyúlövést hallani, gazdasági csőd vagy halál.

Ajándék – Ajándékot kapsz, egy másik nembeli fiatal bajt hoz rád, s ha még nem vagy házas, csalódni fogsz a szerelemben; házas embertől kapni, veszély.

Ajtó – Nyitott ajtó betörése, letartóztatás; betört vagy szétzúzott ajtót látni, halál.

Akarat – Saját akaratod megvalósítása, balszerencse, szomorúság, valószínűleg halál; valaki más akaratának teljesítése, jelentős kárpótlásra vagy örökségre számíthatsz.

Akasztófa – Balszerencse, halál.

Akrobata – Akrobatákról álmodni, sok élvezet, öröm; ha te vagy az álmodban látott akrobata, komoly problémák.

Alamizsna – Kérni és kapni, balszerencse; alamizsnát kérő elutasítása, nélkülözés és szenvedés; bőséges adomány nyújtása a koldusnak, jó szerencse, öröm és hosszú élet.

Álmok
– Azt álmodni, hogy álmodunk, csalódásokat és veszteségeket jelez.

Állás, foglalkozás – Jó ómen, egészség, siker a szerelemben, konjunktúra.

Állatok – Általában jó szerencsét jelentenek, a házi állatok távollévő barátok gyors visszatérését, családi boldogságot és véget érő perlekedést, megbékélést prognosztizálnak; a vadállatok titkos ellenségeket jeleznek.

Aligátor
– Csalódás, veszély, üzleti problémák, pereskedés; aligátorok megölése, siker.

Állkapcsok – Betegség.

Almák – Látásuk, nagy nehézségek; megevésük, súlyos veszteségek.

Alsószoknya – Nehézségek.

Alvás – Ha azt álmodod, hogy alszol, óvakodj a hamis barátoktól.

Angolna – Eleven, munka; döglött, siker.

Angyal – Jó szerencse, boldogság, jó hírek

Anya – Az embernek az anyját álmában élve látni, öröm és boldogság; holtan, balszerencse; megütni őt, szenvedés, gyötrelem; megölése, halál.

Apa – Apánkat elevennek álmodni, nagy öröm; halottnak, anyagi veszteségek.

Apáca, szerzetesnő – Öröklés.

Arany – Az aranyról álmodást általában valamilyen veszteség vagy balszerencse előjelének tekintik.  Egyes álomfejtők szerint viszont annak biztos jele, hogy rövidesen bizonyos - vagy az aranynak megfelelő értékű - vagyonra, tulajdonra tesz szert az álmodó. Arannyal fizetni, aranyat kiadni álomban, azt jelzi, hogy növekedni fog a barátaink száma.

Aratás, szüret – Nyereségek.

Arc – Jóképű, csinos személyt látni, jó szerencse; magunkat látni jóképűnek, megbecsülés és hosszú élet; rózsaszínű, mosolygó arc, egy barát látogatja meg a rokonainkat; sovány és sápadt, betegség, nélkülözés, barátok elvesztése; az arcunk piszkos, és megmossuk azt, bánat, szomorúság.

Áradás – Szomorúság, betegség.

Árvíz – Rágalom.

Asszony, nő – Nőről álmodni általában kedvezőtlen ómen; sok nő látása, rosszindulatú pletykákat; perlekedő vagy harcoló asszonyok álma botrányt, kiábrándulást jelez. Ha szőke nővel álmodsz, valaki odaadó szerelmével leszel megáldva; ha barnával, szenvedélyesen vagy passzívan fognak szeretni; ha az asszony jelentéktelen külsejű, csúnya vagy öreg, nehézség, csalódás; ha sötét bőrű, napbarnított, betegség az álom jele; a várandós asszony jó híreket jelez; ha pedig maga a nő nem látható, csak a hangja hallatszik, az azt jelenti, hogy hamarosan új lakásba kell költöznöd.

Asztal – Megterítése, fellendülés.

Autó – Látogatás egy régi barát részéről; kocsikázás vele, gyors útra kelés.

 

BBábaasszony – Jó szerencsére számíthatunk, valószínűleg gyarapodik a család, de óvakodnunk kell a pletykálkodóktól.

Babszemek – Gazdasági, pénzügyi veszteség, betegség vagy becsületsértés.

Bagoly – Nagyon rossz ómen, betegséget, szegénységet, nélkülözést, bebörtönzést, sőt mi több, halált prognosztizál.

Bajusz – Perlekedések.

Baleset – Tanúja lenni, átmeneti gondok, kellemetlenségek; áldozatává válni, lassú, de végezetül teljes siker a legfontosabb vállalkozásban.

Balkon – Ácsorogni rajta vagy a balkont bámulni balszerencsét, anyagi gondokat vagy halált jelent.

Banánok – Általában szerencsés a banán álma; ha viszont egy szerelmes személy banánevésről álmodik, azt jelenti, hogy a kedvese megcsalja őt.

Bank – Kiábrándulás.

Bárány – Jó szerencse.

Barát – Élő, öröm; halott, gazdasági nehézségek; élvezetes időtöltés egy barát társaságában, nehézség és veszekedés.

Barlang – Veszély.

Bársony – Jó szerencse.

Békák – Gondok, betegség; óvakodjunk a hamis barátoktól.

Bicegés – Üzleti problémák.

Bicikli – Kellemetlenségek és károk.

Billiárd (játék) – Balszerencse.

Birka – Jó szerencse, siker; ha elszalad előled, balszerencse, szerelmi csalódás.

Bíró – Óvakodj a rágalomtól és a gyűlölködéstől.

Bor – Látni vagy inni, kényelem, profit; kiöntése, balszerencse.

Borbély – Problémák, nehézségek.

Bordák
– Azt álmodod, hogy néhány bordád eltörött, veszekedni fogsz a feleségeddel/férjeddel, vagy a szeretőddel, kedveseddel.

Borsószemek – Főttek, betegség; nyersek, jó egészség.

Boszorkányok – Balszerencse, rágalom, szegénység.

Bölcső – Gyermek halála.

Börtön – Benne lenni, jó szerencse; megszökni belőle, siker a vállalkozásban.

Börtönbüntetés – Siker, jómód, gazdagság.

Búza – Búzáról álmodni általában a jó szerencse előjele, különösen pénzügyekben; ha a búza nagy kupacokban van felhalmozva a földeken vagy a csűrökben, bőség, jólét és remek termés várható; ha kis kupacokban látni, nélkülözés valószínű; búzát hordani, nagy csalódást, veszteséget jelez; látni a búza növését, sok munka és akadály után nagy profit realizálható; a hamuvá égése éhínséget, az égő, de sértetlenül maradó búza álma vagyonosodást; a betakarítása, elhordása a földekről pedig jó termést és bőséget jelez.


C


Cápa – Veszély, betegség, halál.

Cipők – Veszekedések; ha elhagysz egyet, veszteségeket, betegséget jelez előre; ha elnyüvöd, hosszú útra indulsz.

Cukorka – Pénzvesztés.

 

CSCsalán – Kellemetlenségek és veszteségek.

Csapda, verem – Csapdába esni, balszerencse, szerelmi csalódás, veszély; kimászni a veremből, sikerrel megküzdesz a nehézségekkel, győzedelmeskedsz az ellenségeid fölött.

Császárnő – Az állás (foglalkozás) vagy a reputáció (jóhír, tisztelet) elvesztése.

Csekk – Beváltása vagy pénzfizetés csekkel, pénzveszteséget és üzleti problémákat jelez.

Csengettyűk – Hangjuk hallása, veszekedés és csalódás.

Cseresznyék – Jó hírek, örömök.

Csigák – Rossz szokások áldozatává leszel.

Csillagok – Fényesek és tiszták (világosak), boldogság, siker, jó hírek, eredményes utazás; látni, amint eltűnnek, a fényük kihuny, balszerencse, veszteségek; ha felhők rejtik el őket, szerencsétlenség, szomorúság. Egy fiatal japán asszony számára a legszerencsésebb álom, ha felhők nyelik el a csillagot, ez ugyanis azt jelenti, hogy egy gyönyörű gyermeknek adnak életet.

Csípők
– Azt álmodni, hogy a csípőid sokkal nagyobbak és erősebbek, mint megszokott, élvezetet, egészséget és a család gyarapodását jelzi; ha kisebb, válást, esetleg halált is jelenthet.

Csók, csókolás – Rokon megcsókolása, valaki a környezetünkben elárulni készül bennünket; kézcsók, barátság, jó szerencse; idegennek adott csók, utazás.

Csónak – Barát érkezése; süllyedő csónakban tartózkodni, veszély vagy betegség.

Csontok – Állati csontok, anyagi veszteségek; emberi, halál.

Cső – Öröm; vízelvezető csövek, jó szerencse.

Csőd, fizetésképtelenség – Konjunktúra, nagy siker az üzletben, a vállalkozásban.

Csúszás
– Nehézség, gond.

Csűr
– Üres, nyomorúság, ínség; gabonával teli, eredményesség, fellendülés.

 

D

 
Dámajáték – Anyagi veszteségek.

Darazsak – Nehéz idők jönnek, sok aggodalom és probléma várható.

Dekoltázs
– Csinos, mutatós leányt látni mélyen kivágott ruhában a házasság előjele; kevésbé szép vagy rút asszonyt, fájdalmak, bajok.

Dinnye – Jó egészség; ha az álmodó beteg, gyors felépülést jelez.

Dió – Nagy mennyiségű diót látni, gazdagság, boldogság, siker a szerelemben, profit, veszekedések.

Disznó – Jó szerencse.

Disznóhús – Jó szerencse. Portugáliában a disznóhús álma szerencsétlenséget jelez a háztartásban, a családban.


 

E, É


Ecet – Nyomorúság, szegénység.

Égbolt – Bámulása, jó szerencse; ha felhős, pénzveszteség; ha vöröses színű, veszély; emelkedés az ég felé, nagy siker; leesés az égből, kudarc.

Egér – Aggodalom, probléma.

Éhség – Ha azt álmodod, hogy éhes vagy, nagyon szerencsés ómen, sikeres leszel és vagyonra teszel szert.

Éjszaka – Sötétségről vagy éjszakáról álmodni a szomorúság előjele.

Eke – Szerencse a szerelemben vagy házasságban, bár lehet, hogy csak lassan jön el, sokat kell várni rá.

Ékszerek
– Gond és veszély.

Elalélás, elszédülés – Az igaz szerelem jele.

Elefánt – Meglovagolása, nehézség, kellemetlenség; elefántot látni, jó szerencse.

Eljegyzés – Egy csinos személlyel jegyeznek el álmunkban, nagy örömök várnak ránk; közönséges, rossz-kinézetű emberrel, bajok, szomorúság.

Ellenség – Találkozás vele, romlás, pusztulás és bánat; ellenség legyőzése, nyertes per; kellemes időtöltés egy ellenséggel, vállalkozás kudarca, nehézségek.

Elmezavar – Más személy elmeháborodásáról álmodni, szomorúság, bánat; ha viszont magunk válunk őrültté, a hosszú élet biztos jele.

Emlékmű, síremlék – Jó szerencse; ha az álmodó betegségben szenved, gyors felépülést jelez.

Éneklés – Álmodban énekelni hallod magad, fájdalom, szomorúság; mást hallasz énekelni, öröm, jó egészség.

Eper – Gazdagság.

Épület – Veszteségek, gyengélkedés, betegség, halál.

Erdő
– Baj, kellemetlenség és károk.

Esés, zuhanás – Álmodban elesel, szégyen, gondok, károk; vízbeesés, az egészség elvesztése, szegénység, ínség, nélkülözés.

Esküvő, lakodalom – Álomban részt venni esküvőn, csalódás, bosszúság; saját esküvőről álmodni, szerencsés ómen. Fiatal személynek az esküvői gyűrű álma azt jelzi, hogy hamarosan megházasodik.

Eső – Öröklés; ha felhőszakadás szerű, szomorúság, gondok; ha szerelmes személy álmodik esőről, örömre, kielégülésre vagy szerelmi kalandokra számíthat. Japánban az eső álma szerencsés ómen.

Eszméletvesztés – Ha egy fiatal személy álmodja, hogy hirtelen ájulásba zuhan, balszerencse; ha házasember, jómód.

Étvágy – Nagy étvággyal bírni egy barát vagy rokon távozását jelzi.

Evés – Veszély.

Ezüstnemű, ezüstkészlet – Pénzveszteségek; elajándékozása vagy eladása, javulás a kapcsolataidban.

 

F

 
Fagy – Siker.

Fagyöngy – Egészség.

Fájdalom
– Álomban fájdalomtól szenvedni, javuló szerencse és egészség.

Fák – Ha dús lombúak, reményeid valóra válnak; ha kiszáradtak vagy kidőltek, veszekedés, szomorúság; ha felmászol rájuk, siker.

Fal – Falat látsz álmodban, nehézség, sok akadályba ütközöl célod, terveid követése során. Kijutni a mögüle vagy lerombolni a falat, siker; átugrani fölötte, öröm és boldogság; vízzel körülvett falat látni, csalódottság, kegyvesztés, szégyen; égő, lángokban álló fal, kemény munka, siker nélkül.

Falevelek – Betegség.

Farkas – Farkasokat látni, óvakodj az irigységtől és az intrikáktól; álmodban farkas támad meg, veszély; megölsz egyet, siker.

Fátyol – Fehér, szomorúság vár rád; fekete, csalódottság; ha egyedülálló személy álmodik fátyolról, hamarosan esküvője lesz.

Fecske
– Boldogság.

Fehérnemű, lepedő – Gazdagság.

Fej – Fejről álmodni általában jó szerencsét, egészséget és pénzt jelez; ám ha a fejed álmodban erővel, energiával töltődik fel, szomorúságra és problémára számíthatsz.

Felvonulás, körmenet – Veszteségek.

Fény, világosság
– Nagy fényt látni álomban, boldog ómen, nagy megbecsülés és gazdagság vár ránk; sikert jelez a szerelemben, boldog házasságot és gyermekáldást prognosztizál.

Férfi – Egy leány álmodik férfiről, vigyáznia kell, mit csinál, mert könnyen szájukra veszik az emberek; ha az illető nem szép vagy rút, veszekedés; makulátlan, nehézség és pénzveszteség.

Férgek, élősködők – Jó szerencse, pénz.

Festék
– Álmodban festékkel beszennyeznek, szégyen, tönkremenés; valaki mást kennek be festékkel, a közeli jövőben kellemes, örömteli idők várnak rád; festményeket látni vagy készíteni, öröm és jó szerencse; festőecsetek, siker.

Fiatal – Ha azt álmodod, hogy ismét fiatal vagy, jó szerencse, valamilyen kellemes meglepetés, vagy örömök várnak rád.

Flotta – Reményeid valóra válnak.

Fogadás – Veszteségek és csalódás.

Fogak
– Fog elvesztése, balszerencse, barát elvesztése, csalódás a szerelemben, rossz hírek; fehér fogakat látsz álomban, valami nagyon nagy öröm vár rád.

Fogorvos – Vigyázzunk, mert a környezetünkben néhány személy veszélyt jelent ránk.

Fogyatkozás (égitesté) – Szomorúság, pénzveszteség.

Folyó
– Ha a víz sima és tiszta, boldogság és siker; ha háborgó, zavaros és szennyes, bánat és veszteségek; ha éppen egy vízi utazáson vagy és azt álmodod, hogy beleestél, vihar várható; ha a víztükre sima és vize tiszta, siker; ha zavaros és háborgó, veszély; ha a víz nyugodtnak, csendesnek látszik, tengerre szállsz, és sok pénzzel térsz vissza.

Fonál, cérnaszál
– Óvakodj az intrikáktól; fonál elszakítása, szegénység; egy orsó vagy gombolyag fonál összegubancolása, vállalkozási gondok, problémák.

Föld, földművelő, földművelés – Komfort, öröm, siker.

Főzés
– Óvakodjunk a rágalmazóktól és az irigyektől; elkülönítés és válás veszélye.

Futás – Ha futsz álmodban, gond és nehézség; ha másokat látsz futni, rossz hírek.

Fuvola, furulya – Gyarapodik a család.

– Füvet látni, jó szerencse; enni, betegség.

Függőágy
– Szomorúság, szegénység.

Fülek
– Jól formált fülek, barátság; koszosak, ármánykodók, cselszövők vannak a környezetünkben.

Fülemüle
– Boldogság és béke; szeretőd, szerelmed, kedvesed hű lesz hozzád; boldog házasság.

Fürdés – Ha a fürdővíz túl meleg vagy nagyon hideg, családi szomorúság; kellemes hőmérsékletű, öröm és jómód; ha a személy szerelmes, és meleg fürdő vételéről álmodik, gyors házasságot jelez; ha a víz túlságosan forró, az illető veszekedni fog a szerelmével; ha a víz nem elég meleg, a házasság, az együttlét nem lesz boldog.

Füst – Kudarc.

Füttyszó, fütyülés – Óvakodj a rágalmazástól.

 

G

 
Galambok – Siker, különösen szerelmesek részére; házas ember számára örömöt jelez.

Gazdagság, bőség – Csalóka biztonság.

Gólyák – Boldog házasság, gyermekáldással.

Gomba – Veszekedések; ha az álmodó szerelmes, vagy jegyben áll, válás, szakítás.

Gödör – Bámulni rá vagy beleesni, halál.GY

 
Gyapjú – Nehézségek.

Gyász – Álomban gyászolni, boldog idők.

Gyémántok – Apró örömök, melyeket a családot érintő veszteségek követnek.

Gyerekek – Gyarapodó család, öröm.

Gyertyák – Boldogság és jólét; kialvó vagy tompa fényt adó gyertyát látni, betegség vagy gyengélkedés.

Gyíkok – Veszély.

Gyökerek, gyökérgumók – Növények gyökereit látod, szegénység; gyökereket eszel, vigyázz, mert egy ellenkező nemű személy bajt hoz rád.

Gyöngyszemek – Nehéz idők, gondok, árulás.

Gyufaszálak – Gazdagság.

Gyümölcs – Öröm és hasznok; megevése, óvakodjunk a hamis asszonytól; eldobása, veszély.

Gyümölcsös
(kert) – Gazdagság, siker a szerelemben, boldog házasság, népes család.

Gyűrű – Nehéz aranygyűrűket viselsz, siker; ajándékba kapsz egyet, siker a szerelemben, házasságban; elajándékozol egyet, veszteség és nehézség.

Gyűszű
– Hamarosan elveszted az állásodat, munkanélküli leszel.H

 
Hadsereg – Veszekedni fogsz azokkal, akiket a legjobban szeretsz.

Hagyma – Veszekedések, aggódás.

Haj
– Ősz, tisztelet, kitüntetések; szőke, barátság; fekete, balszerencse; különböző színekből álló hajról álmodni, elkülönülés, elválás előjele.

Hajó
– Hamarosan útra kelsz, mely sikert hoz számodra; hajótörés, nagy veszély.

Hajótörés – Balszerencse.

Hal – Eleven, siker; döglött, veszekedés, esetleg halál.

Halál – Halálról álmodni általában balszerencsés dolog, azonban a saját halálunkat, vagyis magunkat holtan látni sokak hiedelme szerint hosszú életet és sikert jelez. Ha egy beteg ember álmodik egy általa ismert halott személyről, az a közelgő halálának a jele. Belgiumban halott emberről vagy temetésről álmodni azt jelenti, hogy az álmodó a távolból hamarosan levélre vagy fontos hírekre számíthat. A saját halál álma Shakespeare korában is pozitív jelentésű volt, ugyanis a híres drámaíró Rómeó és Júlia című művében (V. felvonás, 1. jelenet) Rómeó szájába a következő szavakat adja:
„Ha az álom hízelkedő szemének, / Hinnem lehet, mindjárt öröm köszönt rám. / Keblem királya könnyen ül a trónján / S egész nap oly szokatlan, játszi jókedv / Emelget a földről, víg érzetekkel. / Álmomban édesem jött s halva lelt - / Álmunkban eszmél a halott: beh furcsa! / S oly életet csókolt az ajkaimra, / Hogy fölocsúdtam és császára lettem./Jaj, mily csodás a szerelem maga, / Ha árnya is ily gazdag, boldogító.”

Halászat – Csalódás és kellemetlenség.

Halászhálók
– Halászhálókról álmodni bajt és anyagi veszteséget jelent.

Halottasház, ravatalozó
– Közeli rokon vagy barát halálára figyelmeztet.

Halottaskocsi – Szomorúság és veszteség.

Hangszerek
– Házasság, a tiéd, vagy egy közeli hozzátartozódé.

Hangyák
– Ha elevenek és sok közülük a testeden mászkál, hamarosan meghalsz.

Hányás
– Ha az álmodó szegény, nyereségek; ha gazdag, veszteség.

Harag, düh – Bajt, nehézséget jelez, valamint befolyásos ellenségre figyelmeztet.

Harapás – Álmodban megharapnak, nagy veszély.

Harc, küzdelem – Béke.

Harisnyák, zoknik
– Pénz.

Harisnyatartók – Betegség.

Hattyú – Jó szerencse.

Ház
– Házról álmodni általában szerencsés jel.

Házaló – Óvakodj a hamis barátoktól.

Házasság
– Egy rokonnal, veszély; egy jóképű személlyel, élvezet; egy jelentéktelen, szürke vagy rút személlyel, szomorúság.

Házasságtörés
– Botrány és veszekedések.

Hegy
– Felmászás magas hegyekre, eredményesség, gazdagság, megbecsülés, boldog házasság, sikeres gyermekek; ha a hegy meredek és sziklás, nehézségeid lesznek terved megvalósításában; ha lángok veszik körül, nagy balszerencse. A japánok számára az összes álom közül Fudzsiról, a szent hegyükről álmodni a legszerencsésebb.

Hentes – Valamilyen meglepetés vagy hír.

Hering
– Öröm, siker; vörös hering, probléma.

Híd – Átkelés rajta, jólét, siker az életben; áthaladás alatta, probléma, kellemetlenség; leszakadni vele, halál.

Himnuszok
– Álomban himnuszokat énekelni betegséget vagy esetleg az álmodó halálát prognosztizálja; éneklésük hallása, vigaszt jelez.

Hímzés (kézimunka) – Beteljesületlen ambíció.

– Siker, pénz; bőséges termés; havat eszel, hamarosan egy utazáson veszel részt.

Hold
– Általános szabályként nagyon kedvező ómen, örömöket és sikert jelez előre a házasságban, különösen akkor, ha a hold tiszta és fényes; ha vöröses színű hírnév és szerencse; a telihold, nagy kényelem; az újhold, szerencsés végeredmény, végkimenetel; ám ha a hold felhős vagy homályos, az valamelyik szeretettünk halálának a jele. Az amerikai indiánok többsége számára a holddal álmodni nagy szerencsétlenséget, súlyos elemi csapást jelent, míg ugyanezt Japánban nagyon szerencsésnek tartják.

Holló – Balszerencse, kiábrándultság, válás, halál.

Holttest – Katasztrófa, esetleg halál.

Homár – Eleven, siker; főtt, élvezet, öröm.

Homlok – Alacsony, hamarosan valamilyen bolondságot teszel; tiszta és magas, sikeres jövő.

Homok, föveny
– Baj, nehézség, gond, fájdalom.

Horgony – Remény és befolyásos barátok.

Hullámok – Tengerhullámok álma aggodalmat jelez, az álmodó hamarosan egy utazáson vesz részt; óriási hullámokat látni, melyek átbuknak fölöttünk, nagy veszély, valószínűleg halál jele; sok felkavart hullámot látni, szenvedés és betegség.

Huhogó bagoly
– Az álmodó vagy egyik családtagjának halála.

Hús
– Öröm és elégedettség.

 

I, Í

 
Ibolyák – Boldogság.

Idióta
– Szomorúság.

Írás – Kellemes híreket fogsz hallani.

Iskola
– Ha felnőtt ember álmodja, hogy ismét iskolába jár, az álmodó nagy változásra számíthat, és sikeres lesz a vállalkozásában.

Ismerős
– Küzdelem egy ismerőssel, pénzügyi zavarok.

Istálló – Hamarosan egy igazi barátod látogat meg.

Iszap
– Iszap álma, kellemes jövő; átvergődés rajta, siker.

 

 

J

 
Járás, gyaloglás – Egyedül és lassan bandukolsz, szomorúság és szegénység; gyors léptekkel haladsz, valamilyen cél követése sok aggodalmat fog okozni, de végezetül sikerrel jársz; tűzön sétálsz át, veszély leselkedik rád; valaki mással sétálsz, kényelemre és igazi barátságra számíthatsz; ha a társad a másik nemet képviselő fiatal személy, és még nem vagy házas, hamarosan frigyre lépsz valakivel, és boldog házaséletben lesz részed; ha álmodban - sétálás közben - kellemes érzés tölt el, siker és élvezet, valamint vagyonosodás előtt állsz.

Játék, játszás
– Bármilyen játékot játszani álomban, rossz ómen; szemtanúja lenni egy játéknak, barátok elvesztése.

Játék
(tárgy) – Csalódás.

Jég – Siker.

Jégverés – Aggodalmaskodás, vesződség.

Jelmezbál
– Szemlélni egyet, óvakodj a félrevezetéstől; részt venni benne, siker.

Jövendölés
– becsületsértés, rágalmazás, zaklatás.

 

K

 
Kalap – Ha új, apró siker; ha régi vagy elegáns, szégyen, veszteségek.

Kalitka, ketrec – Figyelmeztetés a veszélyre.

Kályha, tűzhely
– Kényelem, jó hírek.

Kanna – A törökök számára a fekete kanna álma halált jelent.

Kar
– Igazi barátság; ha törött, veszekedés; ha nagyon szőrös, a vágyak teljesülése.

Kard – Veszély, veszekedések.

Karnevál, farsang – Csalódás.

Kártyalapok – Veszekedés, pénzveszteség; ha fiatal személy álmodik kártyákról, életben elért siker és küszöbön álló házasság jele.

Kastély – Siker.

Kaszálás
– Kényelem.

Katonák
– Veszély, nehézség, veszteségek, hamarosan lakóhelyet változtatsz, vagy ezt kell tenned, hogy elkerüld a veszélyt.

Kavicsok – Gyász, szomorúság.

Kecske
– Egyről álmodni, betegség vagy rossz szándék; sokat látni, öröklés; kecske megölése, jó szerencse; fehéret látni, hasznok, nyereségek; feketével álmodni, balszerencse.

Kemence, sütő
– Hírhedtté válsz, rossz híredet fogják kelteni; jelenthet munkahely- és állásváltozást is.

Kenyér
– Fehér, barátság; barna vagy fekete, szegénység.

Képek
– Balszerencse.

Kerekek – Öröklés.

Kereskedő
– Egy befolyásos, jól üzletelő kereskedőt látni, siker.

Kereszt
– Boldogság, szerencse, mely olykor félbeszakadt élvezet eredménye; keresztet cipelni, aggodalom, melyet váratlan halál követ.

Kerítés, sövény – Jó szerencse.

Kert – Öröm, kényelem; ha gondozatlan, tönkremenés, pusztulás.

Kés
– Veszekedés, válás; ha azt álmodod, hogy a kés megsebez, veszély.

Kesztyűk
– Rendszerint balszerencse.

Kéz
– Fehér, hasznok; koszos, óvakodjunk a rablóktól, betörőktől; vastag és nehéz, barátság; kezeidet mosod álmodban, nagy pénzösszeg üti a markodat; kéz megégetése, egy rokon vagy igaz barát elvesztése; álmodban sok kezed van, siker, bőség.

Kézkörmök – Szomorúság, fájdalom, veszekedések.

Kígyók –
Nehézség, betegség, balszerencse általában.

Kincs
– Ha álmodban kincset találsz, nagyon kedvezőtlen előjel, csalódás, veszteségek, nehézségek várnak rád.

Király – Óvakodj a hízelgőktől és a csalóktól.

Kísértetek – Szellemekről, kísértetekről és hasonló képzelt lényekről álmodni nagyon balszerencsés jel.

Kivégzés
– Minket végeznek ki, vagy készülnek kivégezni, nagy szerencse; valaki más kivégzéséről álmodni, nagy csalódás valakiben, akiben megbíztunk.

Kocsi (lovas) – Vesződség, kellemetlenség, barát vagy szerencse elvesztése.

Kolbász
– Jó szerencse.

Koldusok - Koldusokról álmodni rendszerint felbecsülhetetlen értékű, különösen a szerelmesek és az üzletemberek számára.

Kórház – Nyomor, szegénység.

Korona – Arany, pártfogás, megbecsülés; gyémántokkal kirakott, bánat, szenvedés és aggodalom.

Kosár – Gyarapodó család.

Költözködés – Hamarosan árulás vagy rablás áldozata leszel.

Könnyek
– Siker, boldogság.

Könyvek
– Jó könyv olvasása, élvezet és kitüntetés, megbecsülés; rosszé, szégyen, kegyvesztettség.

Körmök – Betegség és szenvedés.

Körték – Körték szüretelése, öröm előjele; evésük. betegség vagy halál ómene.

Kötél
– Anyagi, pénzügyi nehézségek.

Kulcsok –
Harag, kellemetlenség, szűkölködés.

Kút
– Ha kutat látsz, jó szerencse; beleesel, veszély; vizet húzol vagy mersz belőle, jó egészség; ha egyedülálló személy húz vizet kútból, s a víz tiszta, a házassága boldog lesz; ha a víz szennyezett, az ellenkezője várható; ha álmodban vizet húzol fel egy kútból, és valakinek inni adsz belőle, az illető - attól függően, hogy a víz tiszta vagy piszkos - szerencsés vagy balszerencsés lesz.

Kutyák
– Kutyákról álmodni általában kedvező jel; ismeretlen kutyát látni, balszerencse; ugató kutya, veszekedés; harcoló kutya, óvakodjunk az ellenségektől és rablóktól; vonyító kutyák, balszerencse; megharap egy kutya, átmeneti gondok; hozzánk dörgölőzik, hízeleg nekünk álmunkban, egy igazi barát közeledése.

 

L

 
Lábak
– Utazás, siker, pénz; piszkos vagy sebes lábak, betegség, szomorúság és károk; falábak, balszerencse.

Labda – Követése, öröm és élvezet; labdázás, jó szerencse, esetleg a család gyarapodása.

Lámpás
– Siker.

Lánc
– Láncot látni, házasság; elszakítani, valamilyen kemény feladat, megpróbáltatás vár ránk.

Lányszöktetés, lány elszökése a szeretőjével – Küszöbön álló házasság jele.

Látogató
– Jó egészség és hosszú élet; sok ember szerint viszont betegséget és halált jelent.

Lavór, mosdótál
- Öröklés.

Lazac
– Válás, elkülönülés.

Léggömb
– Gond, kellemetlenség.

Legyek – Óvakodj a vetélytársaktól és az irigy emberektől.

Legyező
– Veszekedések.

Lelkész, lelkipásztor
– Óvakodj a hamis barátoktól; esketést végző pap, tenmagad, valamelyik rokonod, vagy barátod hamarosan megházasodik.

Lépcső
– Felfelé menni a lépcsőkön, siker; legurulni rajtuk, fájdalom, szomorúság.

Létra – Felmászás létrára, siker; leereszkedés róla, nagy veszteség és gond, tönkremenetel.

Levél
– Barát látogatása vagy jó hírek.

Levélkézbesítő, postás
– Fontos hírek.

Likőr – Vagyon.

Liszt
– Vagyon, gazdagság, nagynéni vagy nagybácsi elhalálozik; a liszt álma halált jelez.

– Lóról álmodni a legtöbbször nagyon jó ómen; lovaglás, siker; fekete lóval álmodni, csalódás; sebesült lovat látni, balszerencse; ló megölése, nagy szomorúságot jelez előre. A japánok számára a ló álma szerencsés előjel, általában utazást prognosztizál; különösen szerencsés a vágtató ló álma tavaszi éjszakákon.

Lópatkó
– Lópatkót látni, utazás; találni és megtartani, nagy szerencse.

Lottó, sorsjáték
– Veszteség és kudarc.

Lövés, lövöldözés – Általában jó szerencse.

Ludak – Öröm, siker.

 

M

 
Macska – Baj, szenvedés, csalódás, veszekedés és általában balszerencse. A macskák álma ellenségeket jelez. Ha egy macska jön utánunk, tolvajok ólálkodnak körülöttünk; ha mi követünk egy macskát, hamarosan leleplezünk egy rablót vagy zsebmetszőt.

Madarak – Kalitkába zárásuk, öröm és haszon; megölésük, szegénység; énekes madarak látása vagy hallása, sikerek, nyereségek, hasznok; civakodó madarak látása, nagy változás várható az életünkben; madárrá változás, szintén valamilyen változást jelez az ember számára; ha valaki háromszor egymást követően madarakról álmodik, az illető egy éven belül vagyont örököl.

Mágus – Óvakodjunk az árulóktól.

Majom
– Óvakodjunk az ellenségektől, szerelmi csalódás.

Malom – Siker, gazdagság, öröklés.

Mandulák – Róluk álmodni, nagy boldogság, vagy szomorúság és gond.

Márvány
– Örökösödés.

Mécses
– Égő, gond; kihunyt, az álmodó halála.

Medve – Ha megtámad, üldöztetés valamelyik ellenséged által; ha elszalad előled, siker.

Megölés
– Egy ember megölése általában nagyon rossz ómen, nyomorúságot, szenvedést és halált jelez előre; valami más élőlény megölése, szorongás az ellenségek miatt.

Méhek
– Gazdagság, siker.

Menazséria (cirkuszi állatsereglet) – Igaz barátságban lesz részed.

Méreg – Nagy balszerencse, betegség vagy halál.

Mérgezés, ittasság, mámor – Növekvő szerencse, felépülés betegségből.

Méz
– Pénz.

Meztelenség
– Azonos nemű személyt látsz mezítelenül, óvakodj az árulástól, hűtlenségtől; ha a látott személy a másik nem fiatal és csinos képviselője, nem várt öröm; ha csúnya és öreg, szégyen és balszerencse; ha magadat látod meztelenül, súlyos betegség, esetleg halál, szégyen és szomorúság fenyeget.

Mirtusz – Házasság, a tiéd vagy egy közeli hozzátartozódé.

Mise
– Misére menni vagy részt venni misén, boldogságot jelez.

Molnár – Meglátni egyet, hitszegés, árulás; rábámulni egy molnárra, siker a szerelemben.

Mosoda, mosókonyha
– Keményen kell dolgoznod másokért vagy másvalaki javára.

Mosónő
– Mosónőt látni álomban, boldogság, siker; ha a látott mosónő fáradt vagy veszekszel vele, csalódás, pletykálkodás veszélye.

Mozaik – Veszély.

Mozdony
– Kellemetlen utazás.

Muff
(kézmelegítő) – Alattomos cselszövés, ármánykodás áldozata leszel.

Múmia – Hosszú, halálos betegség.

Munka
– Munkást látni, amint dolgozik, jó szerencse, siker; pihenő, lustálkodó munkás álma, szegénység, nélkülözés; harcoló, küzdő munkás, csalódás, veszély; ha a jobb kézzel végez valamilyen munkát, jó szerencsére, ha ballal, átmeneti megszorultságra, pénzzavarra, pénzveszteségre számíthat az álmodó.

Mustár
– Veszekedések.

Muzsika
– Nagyon örvendetes ómen; öröm és boldogság, pénz, siker a szerelemben, jó hírek egy távoli baráttól; ha az álmodó házas, jóindulatú gyermekekkel lesz megáldva.

 

N

 
Nagybácsi
– Nagybácsit látni álomban, öröklést vagy házasságot jövendöl, esetleg mindkettőt.

Nagyszülok
– Nagyszülőkről álmodni, olykor öröklést, vagy később megbánt tettet jelez előre.

Nap
– Megbecsülés és jómód, siker a szerelemben; napkelte, jó hírek; napnyugta, rossz hírek, szerelmi csalódás, üzleti nehézségek; a felhőkkel félig eltakartan látni a napot, veszély, nehézség.

Narancs – Elégedettség, siker.

Nedvesnek lenni – Ha azt álmodod, hogy minden ok nélkül nedves (vizes) vagy, kiábrándulásra, dühre számíthatsz.

Néger
– Nehézségre, bajra figyelmeztet.

Nevetés
– Aggodalom és veszteségek.

Nörsz
(ápolónő) – Jó egészség.

 

NY

 
Nyelv
– Óvakodjunk a pletykáktól.

Nyilak – Átmeneti szomorúság, múló bánat.

Nyúl (mezei) – Döglött, jó szerencse; eleven, barátság; futó nyulat látni, nagy gazdagságot, jólétet, vagy pénzügyi veszteségeket egyaránt jelezhet.

Nyúl
(üregi) – Fehér, siker; fekete, aggodalom.

 

 

O, Ó

 
Obeliszk
– Bánat.

Óceán – Főszabályként balszerencsés ómen, különösen, ha álmodban úszol benne, vagy sétálsz rajta, ha a másik nemből való társsal tartózkodsz az óceánon, óvakodj a hamis barátoktól.

Olaj – Siker, megelégedettség, kielégülés, kiváló termés; ha asszony álmodja, hogy bedörzsölik olajjal, jó ómen; ha férfi, szégyen.

Olajbogyók –
Nagyon szerencsés ómen, öröm, béke, megbecsülés, siker.

Olló
– Veszekedések, betegség.

Ólom – Örökség, öröklés.

Oltár
– Boldogság és közeli házasság.

Olvasás
– Komoly irodalmi műé, siker; regényé, öröm, élvezet; kellemes, szórakoztató könyvé, megbecsülés, siker a szerelemben; unalmas vagy rossz könyvé, nehézség, kegyvesztettség.

Omnibusz
– Nehézségek és súlyos veszteségek.

Ópiumkivonat
– Balszerencse.

Óra
– Nyereség, pénz, eredményesség, anyagi fellendülés.

Orgona
(hangszer) – Csalódás, veszteségek; játszani rajta, vagy orgonamuzsikát hallgatni, jó szerencse; templomi orgonát látni, a halál előjele.

Óriás –
Jó szerencse, siker.

Oroszlán
– Hamarosan néhány új jó barátra lelsz, vagy megismersz egyet; oroszlánordítást hallani, veszély; oroszlán megölése vagy megszelídítése, nagy siker; nőstényoroszlánt látni a kölykeivel, családi örömök.

Orr
– Nagy, jó szerencse, jólét, konjunktúra; nagyon hosszú, gyarapodás a családban; nagyon rövid, szegénység; görbe, hajlott, a másik nem valamelyik képviselője megcsal téged; orratlannak látod magad, szenvedni fogsz, mert erkölcstelen élettel rágalmaznak téged.

Orvosság
– Bevétele, betegség, szenvedés; valaki másnak adni, profit.

Osztrigák – Kedvezőtlen előjel; üres osztrigahéjak, nehézség és veszteség.

 

Ö,Ő

 
Ökör – Sok erős ökröt látni, siker, gazdagság, népes család; gyenge és sovány ökrök, nélkülözés, hajléktalanság vár rád, óvakodj a hűtlenségtől; verekedő, küzdő ökrök, igazi barátsággal leszel honorálva; vízben látni ökröt, balszerencse; ökör megölése, szomorúság.

Ölelés – Óvakodj a hamis barátoktól.

Öngyilkosság
– Öngyilkosságot követsz el álmodban, arra figyelmeztet, hogy változtatnod kell a szokásaidon, valószínűleg a lakóhelyeden, vagy nagy szerencsétlenség történik veled.

Örökbefogadás (gyermeké) – Gondok.

Öröklés
– Rokon halála.

Őszibarackok
– Sok örömre és élvezetre számíthatsz.

Öv
– Sikeres házasság; ha szakadt, veszély; ha régi és megviselt, probléma; arany, jómód; ezüst, kár, veszteség; rézszínű, boldogság.

Özvegység – Ha azt álmodod, hogy megözvegyültél, nagy élvezetre, vagy komoly elégtételre számíthatsz.

 

 

P

 
Pacsirták – Elevenek, jó szerencse; sültek, nehézség, bebörtönöztetés, fogság.

Pad
– Rajta állni, kényelem.

Padlás
– Jó szerencse.

Padlizsán
– Szerencsés ómen a japánok számára.

Palackok, flaskók
– Teli üvegek, élvezet; üres, betegség; törött, szomorúság.

Pálmafa
– Jó szerencse.

Palota – Nehézség.

Pap
– Balszerencse, esetleg halál. Van egy régi ír mondás, mely így szól: „Jobb az ördögről álmodni, mint a papról.”

Papagáj
– Óvakodj a pletykától.

Papír – Fehér, jó hírek; színes, hűtlenség; gyűrött, szakadt vagy piszkos, sok fájdalomtól fogsz szenvedni.

Paradicsom (édenkert) – Veszély.

Párduc, leopárd – Óvakodj az árulóktól és az intrikáktól; megölsz egyet, győzedelmeskedsz az ellenségeid fölött.

Parfüm
– Nagy siker.

Park – Siker, boldogság; ha gondozatlan, elhagyott vagy kietlen, nagy károk.

Paróka – Óvakodj a becsületsértéstől, rágalmazástól.

Patkányok
– Óvakodj a nehézségektől és ellenségektől; ha megtámadnak, nagy balszerencse; ha elűzöd vagy megölöd őket, sikeresen kilábalsz a nehézségeidből, problémáid szerencsésen megoldódnak.

Pattanások – Jó szerencse.

Pattogatott kukorica
– Hamarosan valaki születéséről kapsz hírt, az is lehet, hogy a saját családodból.

Páva
– Óvakodj az önteltségtől.

Pázsit
– Bámulni rá, jó egészség; szaladgálni rajta, aggodalom, szorongás.

Pénz
– Találása, jó szerencse; megspórolása, kár; nagy pénzösszeg látása, óvakodjunk az árulástól. A japánok szerint sok pénzről álmodni közelgő veszteséget jelez. Valószínűleg ugyancsak ez lehetett a hiedelem Shakespeare korában, mert Shylock a Velencei kalmár című drámában, amikor vacsorára és esti mulatságra hivatalos, a következőket mondja a lányának, Jessicanak:
„Jessica lányom, / Vigyázz a házra: - Nincs nagy kedvem elmenni / Valami rosszat érzek a levegőben / Mert pénzes zacskókról álmodtam az éjjel.”

Pénzérme
– Arany, szorongás; ezüst, vesződség; réz, veszteség.

Pénztárca
– Üres, jómód, siker; teli, szerencse; erszény találása, balszerencse.

Pohár
– Egy pohár vizet kapni, a család egyik gyermeke hamarosan megházasodik; ha a pohár összetörik, anélkül, hogy a víz kiloccsanna, az anya halála és a gyermek sértetlensége; ha a víz kilottyan, anélkül, hogy a pohár összetörne, a gyermek hal meg, és az anya marad sértetlen.

Pók – Általában jó szerencse előjele; ha viszont megölsz egyet, balszerencsés leszel.

Pokol
– Balszerencse, bizonyos változás az életben.

Portás, ajtónálló
– Óvakodjunk a pletykáktól.

Portéka – Sok terméket látni felhalmozva, óvakodj a rablóktól.

Portré
– Jó szerencse annak, akit ábrázol; megsemmisítése azonban balszerencsét, betegséget jelez, sőt a megfestett (megrajzolt) személy halálát is jelentheti.

Prédikáció – Szentbeszédre figyelni, boldogság.

Pulyka
– Eleven, siker; minél nagyobb, annál jobb; döglött, szomorúság, baj.

 

R

 
Rajzolás
– Rajzoló embert látni, barátság vagy siker a szerelemben; ha álmunkban önmagunkat rajzoljuk le, az egy olyan ajánlatot jelez előre, melyet el kell utasítanunk.

Rejtélyek
– Rejtélyekről álmodsz, melyeket nem tudsz megfejteni, óvakodj a hamis hízelgéstől.

Rendőr
– Baj, szégyen.

Repkény
(borostyán) – Igaz barátok.

Repülés – Szárnyak nélkül, nagy siker; szárnyakkal rendelkezni, kellemetlenség, baj.

Rét, kaszáló – Kényelem és jómód.

Retek
– Felfedsz egy titkot; ha az álmodó szerelmes, szerelmi csalódás; ha házas, gyarapodás a családban.

Rizs
– Evése, jólét.

Robbanás
– Halál a családban.

Róka
– Óvakodjunk az árulóktól és a rablóktól; megölni egyet, jó szerencse.

Romok
– Jó szerencse.

Rongyok
– Siker sok megpróbáltatás után.

Rózsák
– A rózsák álma általában boldogság és jó szerencse jele; a csúnya rózsák, gondot, nehézséget jeleznek.

Ruhák – Fehér ruhák álma, különösen egy beteg ember számára, a halál jele, mivel a halottakat fehér ruhában temetik el; fekete ruhák álma felépülést jelez, mert az élő gyászolók viselnek fekete öltözéket.

Ruhák vagy zoknik foltozása – Boldogtalanság.

 


S

 
Sajt – Látása, apró kellemetlenségek vagy végső siker; evése, haszon.

Sakkjáték
– Veszekedések, csalódások.

Saláta – Pénzügyi nehézségek.

Sánta (mozgássérült) – Gond, betegség.

Sárgaság – Óvakodjunk az árulástól, hűtlenségtől.

Sárkány
– Gazdagság.

Sas
– Siker.

Sáska, szöcske
– Balszerencse.

Sátán
– Látása, halál jele; harc vele, veszély; legyőzése, siker; legyőzetni általa, nagy veszély.

Seb, sebesülés
– Megsebzett vagy álmodban, siker a szerelemben, profit; valaki mást látsz megsebesülve, vagy sebzetten, szomorúság.

Selyem
– Jó szerencse, pénz.

Sírás, könnyhullatás
– Öröm, siker.

Síremlékek
– Nagy siker, jó hírekre számíthatsz, gyarapodik a család.

– Veszekedés, aggodalom.

Sonka
– Nyereségek, hasznok.

Söntés
– Boldogság és hosszú élet.

Söprés
– Szoba söprése, nehézségek.

Sör
– Nehézség, kellemetlenség.

Spárga
(növény) – Siker.

Strucc
– Csalódottság, kiábrándulás.

Sütemény
– Élvezet; sütemény vagy torta készítése, siker a vállalkozásban; evése, jó hírek.

 


SZ

 
Szabó – Üzleti problémák.

Száj – Kicsi, szerencse; széles, értékes barátra lelsz; gondozatlan, elhanyagolt fogak látása, szomorúság.

Szajkó (mátyásmadár) – Szerencsétlenség és baj.

Szakadék – Beleesni, vagy belenézni, veszély.

Szakáll – Nagyon hosszú, balszerencse; fehér, tiszteletadás, megbecsülés; fekete, szerencsét hozó; szakállas asszonnyal álmodsz, hamarosan megházasodsz.

Szalma – Boglyákban, eredményesség, szerencse; égő, élvezet, öröm.

Szalonna – Megenni egy darabot, győzelem az ellenségek fölött; levágni egy szeletet, olykor a halál, máskor az üzleti kudarc, a vállalkozás bukásának a jele.

Szamár – Szamarat látni, veszekedés; nagyon megterhelt szamár, anyagi haszon, jó szerencse; szaladó szamár, csalódás; ordító szamár, valamilyen szégyen vagy megszégyenülés várható; szamárháton utazni, siker a szerelemben; leesés a szamárról lovaglás közben, gyötrelem, fájdalom; fehér szamár, családi örömök; fekete vagy barna, gazdaság, vagyon; szamarat birtokolni, vagy ajándékba kapni, nagy siker.

Számok – Számokról álmodni és nem emlékezni rájuk, amikor megkérdezik, csalódás; emlékezni a számokra, jó szerencse, érdemes megjátszani őket a lottón.

Száműzetés – Önkéntes száműzetésbe vonulás, jó szerencse; eltitkolt, fájdalmak.

Szappan – Siker.

Szarvak – Álmodban szarvakkal látod magad, annak jele, hogy a kedvesed meg fog csalni.

Szarvasmarha – Jólét.

Szélkakas – Csalódás.

Szellem – Fehér, élvezet; fekete, probléma, nehézség. Egyes amerikai indiánok szerint ez nagyon rossz ómen, az álmodó gyors halálát prognosztizálja.

Szemek – Szemekről álmodni általános szabályként jó ómen, minél szebbek a szemek, annál nagyobb lesz a szerencse.

Szemész, szemorvos
– Ha szemorvossal álmodsz, valamilyen cselszövést terveznek ellened, melyet azonban elkerülsz.

Szemfedél, halotti lepel
– Boldogság.

Szemüveg
– Figyelmeztetés, hogy tartsd nyitva a szemed, vagy csalás áldozata leszel.

Szén – Óvakodjunk az ellenségektől, irigyektől és rágalmazóktól.

Széna – Jó szerencse; kaszálását látni, bánat.

Szerencsejátékos, kaszinó – Vigyázzunk, mert valakik elárulni készülnek bennünket.

Szerzetes
– Óvakodjunk az árulástól.

Sziget – Elhagyás, dezertálás.

Sziklák – Látásuk, veszteségek, gondok; felmászni rájuk, siker.

Szilvák
– Frissek, érettek, jó szerencse; aszaltak, súlyos nehézségek.

Színészek és színésznők – Kívánságaid teljesülnek, ha viszont magadat látod színésznek, sok aggodalom vár rád.

Szivárvány – Átmeneti nézetkülönbség a legjobb barátoddal.

Szolgák – Óvakodj a pletykától, veszekedésektől.

Szomszédok – Óvakodj a pletykálkodástól.

Szökőkút
– Tiszta vizű, egészség és komfort; zavaros vizű, szomorúság.

Szőlőszemek
– Nyereségek és élvezet.

Szörnyetegek, szörnyszülöttek – Bármilyen szörnyről álmodni nagyon balszerencsés ómen.

Szövés
– Aggodalom.

Szúnyogok – Irigység vagy gyűlölködés áldozata leszel.

Születésnapi ajándék – Kapni, szegénység; adni, kellemes meglepetés.


T


Táncolás – Siker.

Tapasz, flastrom – Szomorúság, szenvedés.

Tavacska vagy mesterséges tó, vízmedence – Ha tiszta vizűbe pillantasz, igazi barátságban lesz részed; ha zavaros vizűbe, veszekedések; ha döglött halat látsz benne, szegénység az álom jelentése.

Távollét
– Távollévő személyekről álmodni, a mielőbbi visszatérésüket jelzi.

Tea – Aggodalom.

Tehenek – Jómód, minél több, annál nagyobb.

Tej – Tejről álmodni főszabályként a család gyarapodását jelenti; tejet inni álomban, jó barátra lelünk a másik nemből; tej kilöttyentése, üzleti veszteség.

Teknősbéka – Ha teknősbékát látsz, vigyázz, mert titkos ellenségeid vannak; ha megeszed, törekvéseid siker koronázza.

Tél – Télről álmodni nyáron, balszerencse; kemény télről álmodni a téli hónapokban, szerencse, jó termés várható.

Temetés – Házasság; magadat vagy valaki mást látni, amint elevenen eltemetik, örökséget, egyesek szerint veszélyt, rossz híreket jelez előre.

Temetkezési vállalkozó – Esküvő jele; ha fehér színnel kapcsolatban látod őket, a házasság boldog lesz, ha feketével, boldogtalan.

Temető – Konjunktúra.

Templom – Látni egyet, öröklés; bemenni vagy benne lenni, nehézségek.

Tenger
– Ha tengerről álmodsz, hamarosan útra kélsz; Ha egy tervezett utazás előtt látod a tengert álmodban, az utad nagyon sikeres lesz; ha viszont álmodban úszkálsz a tengerben, vagy a vizén jársz, balszerencsét jelez.

Tengerészek, matrózok
– Hamarosan útra kelsz, ám az utazást valószínűleg nem fogod élvezni, nem lesz az számodra kellemes.

Térd – Térd megsérülése, csalódás, aggodalom; térdre ereszkedés valaki előtt, gond, nehézség; használhatatlanok a térdek, szegénység, rossz hírek; fájó vagy hasogató térd, betegség.

Testvér
– Halott fivérről vagy nővérről álmodni, hosszú életet és jómódot jelent.

Tészta
– Fizikai és anyagi (pénzügyi) veszteségek.

Tető
– Tetőt látni vagy rajta lenni álomban, jó szerencse.

Teve – Jó szerencse.

Tigris – Óvakodj az irigyeidtől és a gyűlölködőktől; megölsz egyet, vállalkozásodban sikeres leszel.

Tinta – Kiömlő tinta, ígéret, szerződés megszegése, vagy elválás egy baráttól; egyéb álom a tintáról, kedvező ómen.

– Tiszta vizű, barátokat jövendöl; homályos vagy zavaros vizű, veszekedések.

Tojások – Jó szerencse; töröttek, kár.

Tollak
– Fehérek, siker, gazdagság; feketék, kudarc.

Torony – Templomtornyot látni, balszerencse; felmászni egy toronyba, siker.

Tölgyfa – Zöld lombkoronával, jó egészség, hosszú élet, boldogság; hajlongó vagy szél rázta, pénz és gyors házasság; lombtalan, szerencse idős korban; több fiatal tölgy, népes család; makkal teli tölgyek, nagy vagyon.

Tövisek – Aggodalom.

Trágya – Jelentős pénzügyi szerencse.

Trón – Csalódás.

Tubák – Aggodalom.

Tuskó, rönk – Hamarosan útra kelsz.

Tűk – Veszekedések.

Tűz – Kis tűzet látni, élvezetek; hatalmas tűzvészt, hamarosan néhány nagy ünnepségen veszünk részt; megégni álomban, csalódás és veszteség. A japánok számára tűzzel álmodni jó ómen.

 

TY

 
Tyúkok – Tyúkokkal álmodni, szabály szerint szerencsés; káráló tyúkok vagy csirkék azonban veszélyre figyelmeztetnek. Belgiumban a fehér tyúk álma egy kedves barát elvesztésének a jele.

 

U, Ú

 
Ujjak – Megégetésük, óvakodjunk az irigyeinktől; megvágásuk, levágásuk, barát elvesztése; álmodban a normálisnál több ujjad van, a házasságod kudarcba fullad, ha viszont még nem vagy házas, új kapcsolatot, szövetséget prognosztizál, mely később jelentős haszonnal jár.

Újság – Óvakodj az árulástól és rágalmazástól.

Úszás – Siker; hamarosan olyan valakivel találkozol, akit régóta nem láttál.

Utas, utazó – Járműben utazol, váratlan szerencsében lesz részed; gyalogosan, nehéz munka vár rád; társaságban, az emberek hamarosan beszélni fognak rólad

Utca – Az utcán sétálni látod magad, probléma és aggodalom vár rád.

 

Ü,Ű


Ügyvéd – Perek, viták, nehézségek, veszteségek.

Ünnepség – Balszerencse, szegénység.

Üzenet – Üzenetet kapni, előrehaladás az életben, előrelépés a szamárlétrán.


V


Vád, bűncselekménnyel gyanúsítás
– Ha a vádló férfi, nagy veszély, siker; ha nő, rossz hírek; ha valaki mást vádolnak, szomorúság.

Vadászat – Vadászatban részt venni vagy vadászpartin lenni rossz ómen; visszatérés vadászatból, jó egészség, nyereségek.

Vadászsólyom – Szerencsés jel a japánoknak.

Vak, vakság
– Vakká válásunkról álmodni rendszerint nagyon szerencsés jel, azonban néha veszélyt jelezhet; vak embert látni, ugyancsak veszélyre figyelmeztet.

Vállak – Ha szélesek és erősek, sikerek; ha keskenyek és gyengék, gondok.

Varangy (varangyos béka) – Botrány, balszerencse, kiábrándultság, károk; az álmodó bűncselekmény áldozatává válhat.

Varjak – Balszerencse, különösen lázas emberek számára.

Vas – Nyereségek; ha égetően forró, szomorúság.

Vásárlás – Ha álmodban vásárolsz, sok pénzt fogsz kapni.

Vasút
– Utazás.

Váza
– Öröklés vagy profit; ha törött, halál.

Vér – Látása, nagy gazdagság, öröklés; saját véred vesztése, csalódás, károk.

Verebek
– Nehézségek; sok veréb, hamarosan útra kelsz.

Vérerek – Ha saját vérereidet nézed, szemléled álmodban, szorongás és gond a jelentése.

Vérzés – Veszteségek.

Versenyző (sportoló, versenyautó, versenyló stb.) – Balszerencse.

Veszekedés, perlekedés – Álmodban perlekedsz, híreket kapsz, melyek valószínűleg kedvezőtlenek, nehézségek.

Vihar – Veszély.

Világítás – Szegénység és vesződség.

Villa (evőeszköz) – Veszély.

Villámlás – Szerelmi viták, összezördülések.

Virágkoszorú – Virágkoszorú látása, teljesülnek az álmodó vágyai.

Virágok – Virágokat látni, öröm; viselni, hamarosan megházasodsz; darabokra tépni, válás, elkülönülés; letépésük, jó egészség.

Viszketés – Jó szerencse.

Visszhang – Betegség.

Víz – Tiszta víz, kényelem, boldogság; piszkos, szomorúság és gondok; poshadt, súlyos - valószínűleg halállal végződő - betegség; vízesés álma, veszély; vízen járás, siker, győzedelmeskedés az ellenségek fölött; abnormális körülmények között, vagy szokatlan helyeken látni vizet, veszély, problémák; látni, amint egy víztest kiszárad vagy vize zavarossá válik, hamarosan javuló kapcsolatok. Nagyon hideg vízről álmodsz, óvakodj az ellenségektől, a melegtől és a betegségektől; víz kilöttyentése, óvakodj a tűztől; víz ivása, kényelem, megelégedettség. Vízhordás szitában, feneketlen edényben vagy valami hasonlóban, anélkül, hogy kifolyna, komoly családi problémák, csalódás, nagy veszteségek elé nézel; mást látsz vizet hordani, neked, vagy az illetőnek szerencséje lesz, vagy a látott személlyel kapcsolatban történik valami számodra kedvező.

Vízbefulladás – Más ember vízbefulladását látni, öröm, siker; magunk vízbefúlásáról álmodni, siker, jómód. Egyes szerencsejövendölők szerint a vízbefulladás anyagi problémákat jelez a közeli jövőben.

Vizesárok, patak, ér – Veszély; ha szerelmesek vagyunk, boldogságot jelez előre, és azt, hogy szerelmünkkel hamarosan összeházasodunk.

Völgy – Öröm és béke.


Z


Zálogház – Szomorúság, nélkülözés.

Zászló – Lobogva látni, veszély; vinni, megbecsülés, tisztelet és siker.

Zenekar – Pénz.

Zivatar – Ez általában nagy balszerencsét, esetleg halált jelez, néha azonban pont az ellenkezőjét: sikeres házasságot és jómódot jelent.

Zöldségek
– Zöldségek letépése, kihúzása, veszekedések; zöldség megevése, veszteség.

Zodiákus (állatöv) – Zodiákus álma, nyerés a lottón; férfiak számára azt is jelzi, hogy hosszú utazás vár rájuk; férjezetlen nőnek, hogy hamarosan hozzámegy egy idegenhez (külföldihez); házasember számára pedig, hogy gyarapodik a család.ZS


Zsibbadtság, dermedtség – Betegség, aggodalom.

Zsidó – Veszteség, csalódás; ha egy zsidó nyújt neked valamilyen szolgáltatást, siker várható.


Hozzászólások  

-1 #34 Lívia 2020-06-13 22:40
Kedves Erzsébet,
Szeretnék segítséget kérni.
Visszatérő álmom a lift!Liftben vagyok,elindul, és az emelet kijelzője elkezd gyorsan pörögni 4,7,17 számokat látom,a kijelző színe piros.A szerkezet olyan gyorsan megy felfelé,hogy a szememet is becsukom,.Egy hang mondja,nyugodta n nyissam ki a szemem,de ezt nem merem.A lift felér a tetőre és kivágodik az ajtó,félve megyek ki,mintha nem is a földön lennék,a lágy szellőt érzem,és akikkel találkozom mind ismernek.Az arcokat nem látom.De beszélnek hozzám.Eddig tart az álom,ezek után azt érzem ,hogy nem mutathatnak többet az álomból.A számok mindig visszatérőek,va n amikor a buszokon látom 1,2,4,7,9,11..B iztos vagyok benne,hogy a számoknak van jelentősége.
Az álmom elemzésében szeretném a segítségét kérni.További jó egészséget kívánok
Tisztelettel:
Lívia
Idézet
+2 #33 Rosta Erzsébet 2017-01-04 13:12
Kedves Violet77! – Re: #31
Bár az arc és/vagy a test leégése álomban azt is jelentheti, hogy az álmodó „rossz fát tett a tűzre”, ami miatt lelkiismeret furdalása van, és azzal fizet meg érte, hogy mindenki láthatja a „bűnét”, az Ön esetében azonban - miként azt maga is bevallja - sokkal inkább az alacsony mértékű önbecsülésről van szó. Nem a leégés okozta fájdalom, vagy az esetleges egészségi hatásai izgatják, hanem attól, hogy a piros arca esetleg rossz benyomást tesz a környezetére, mit fognak Önről gondolni. Talán nem voltak igazi sikerei eddig, kevés dicséretet kapott gyermekkorában, de az is lehet, hogy kevés önállóság, kezdeményezőkés zség van Önben, és ezért érzi kevesebbnek magát másoknál. Bár nem láttam Önt, nagy valószínűséggel semmi oka sincs arra, hogy rossz énképet alkotva, nem tartja vonzónak önmagát. Az önbizalom sokféle módon növelhető, sokat segíthet például a sport, a versengés (biztosan van olyan terület, amiben jobb az átlagnál!), egy jó (szolidáris, támogató) közösség, de „kellő bátorsággal” maga is meggyőződhet a tévedéséről, ha például egy nyilvános helyen valamilyen apró szívességet (forgalmas utcán útbaigazítást, bevásárlóközpon tban pénzváltást stb.) kér véletlenszerűen kiválasztott ismeretlen emberektől. Ez azon kívül, hogy csökkenti a félénkségét - a segítőkészség mellett - azt is igazolja, hogy egyáltalán nem tekintik „visszataszítónak”.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #32 Rosta Erzsébet 2017-01-03 15:56
Kedves Hanna! – Re: #30
Az álma valójában egy teljesen ártatlan „szerelmi kaland”, de még talán ez a megállapítás is túlzás, hiszen - noha a kezeik kölcsönös simogatása közben jól érezte magát - még alvás közben sem „engedte el magát.” Sok álmunk kompenzációs természetű, vagyis azt a szenvedélyt, intimitást, vagy izgalmat adja meg számunkra, ami aktuálisan éppen hiányzik a mindennapi életünkből. Ennek segítségével ugyanis még olyankor is ébren tudjuk tartani (vagy aktivizálni) azt a képességünket mely lehetővé teszi, hogy szeressünk vagy szeressenek bennünket, amikor a mindennapjainkb an nem kapunk kellő ösztönzést erre. Azt hiszem, az Ön esetében erről lehet szó.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #31 Violet77 2017-01-02 17:28
Tisztelt Erzsébet!
Köszönöm az előző álmom megfejtését. Ma ismét egy különös álmom volt. Álmomban az arcom azt hiszem a bal oldalon elég csúnyán leégett a napon. Emlékszem amikor tükörbe néztem az arcom egyik oldala nagyon piros volt és a másik fehér. Ettől nagyon megijedtem. Nem értettem hogyan történt. Néztem magam a tükörbe és arra gondoltam hogy hogy fogok így utcára lépni és mit fognak mások rólam gondolni. Féltem attól hogy a barátom is így fog meglátni. Ugyanis van egy 1 hónapos kapcsolatom. Ez az első az életemben. 18 éves vagyok, Elég önbizalom hiányos és gátlásos. Köszönöm hogy megoszthattam önnel az álmomat. Kérem segítsen megfejteni., Válaszát várom és Boldog Új Évet kívánok! :)
Idézet
0 #30 Hanna 2016-12-30 18:55
Kedves Erzsébet!
A tenyér és a simogatás az álmokban mit jelent?
Mert ezek voltak az álmom legfontosabb elemei. Az álomnak 3 szereplője volt. Két férfi tanárom és én. Nagyon jó barátságban vagyok velük. Boldog családokban élő emberek. Nekem még nincs családom.
A lényeg az volt, hogy az egyikük mellettem volt és nagyon bensőségesen, finoman simogatta az ujjaimat, felfelé fordított tenyeremet, és fordítva, én is ugyanígy az övét. Tulajdonképpen szinte végig csak ezt néztem és éreztem, a kezek mozgását, az ujjak játékát. Nagyon meleg, bensőséges, intim volt az egész. És csak a végén, mikor összezárt ujjakkal kulcsolódott a tenyerünk, akkor támadt félelmem a tudattól, hogy ő máshoz tartozik és mit tesz, mit teszünk, rá pillantottam, ő pedig azt mondta "nyugi" és békés mosollyal összenézett a másik férfival aki ugyanígy mosolygott.
Ennyire emlékszem.
Üdvözlettel,
Idézet
0 #29 Rosta Erzsébet 2016-12-15 17:05
Kedves Violet77! – Re: #28
Nem pozitív a legutóbbi álmai üzenete, az ugyanis, hogy szinte már rendszeresen elhagyatott helyeken jár, vagy egyedül találja magát, arra utalhat, hogy „rossz passzban”, lehangoló helyzetben van, melyről úgy érzi, nem sok reményt mutat az ön számára. Pedig ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem tehetné a jobbá a helyzetét, azonban ez nagy kihívás olyankor, amikor nem látva a kiutat, magányosnak, tehetetlennek érezzük magunkat és megváltoztathat atlannak látjuk a jövőt. Ez sajnos könnyen passzívvá teheti, és nem küzd a céljaiért, ami hosszabb távon is negatív hatással lehet a sorsa alakulására. Hogyan tudna ettől a félelmétől megszabadulni, ha nem bízik önmagában, nem gondolja, hogy képes lehet rá. Márpedig ha ez a helyzet, akkor a való életében is elhagyatottnak érezheti magát. Nem könnyű kikecmeregnie ebből, de lehetséges, ha kicsit több optimizmussal és önbizalommal ruházza fel magát.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #28 violet77 2016-12-13 21:44
Tisztelt Erzsébet
Mostanában álomban sok különböző de egyben mégis hasonló különös elhagyatott helyeken vagyok. Többnyire utazom. Tegnap azt álmodtam hogy szintén egyedül talán buszon mentem valahova, Az ablakon bámultam kifelé és nem tudtam merre megyek. Végül valahol leszálltam. Eleinte nagyon egyedül voltam. Furcsa mert nem ijedtem meg a tudattól hogy egyedül vagyok egy ismeretlen helyen, inkább csak furcsa érzésem volt. Mintha már korábban jártam volna ott. Aztán nem tudom hogy de találkoztam pár osztálytársamma l és velük mentek. Ott volt valaki aki irányított. Az elhagyatott helyen volt egy kút és tele volt vízzel. de a víz nem volt tiszta. A feladat az lett volna hogy menjünk bele a kútba mert valami út van a víz alatt. Menni akartam de a többiek meghátráltak és lebeszélni próbáltak mert hogy a víz koszos és büdös volt. Aztán egyedül maradtam. Nem tudom hogy m lett az álom vége de a helyszín az a mi igazán megragadt. Több álomban is elhagyatott helyeken vagyok. Kérem segítsen megfejteni az álom jelentését. Válaszát előre is köszönöm. :)
Idézet
0 #27 Rosta Erzsébet 2016-12-08 12:41
Kedves Pyton! - Re: #26
Annak a jelentése, hogy álmában üldözik, az lehet, hogy igyekszik elkerülni egy bizonyos szituációt vagy problémát, melyet leküzdhetetlenn ek tart. A menekülése a bizonytalanságá t fejezi ki. Ha az üldöző egy állat, az esetben az elfojtott vagy be nem vallott haragját valószínűleg erre az állatra (jelen esetben a lovakra) vetíti ki. Más megközelítésben az álma azt is jelezheti, hogy az elemi ösztöne, vagy a félelme elől menekül. Ha vadlovak az üldözői, az álma arra utalhat, hogy gondjai lehetnek a szerelmi viszonyával és a nemi ösztönével, vagy a partnerével folytatott szexuális kapcsolatában.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #26 pyton 2016-12-06 21:11
Tisztelt Erzsébet!
Meg szeretném kérdezni,hogy mit jelent az állom amit állmódok többször is és mindig hasonló szerűt.Állmódok .Azt állmódom,hogy menekülők,szala dok a sok ló elől.Üldöznek kergetnek engem.Van amikor fel mászok a fára előlük,de van olyan is hogy el tudok bújni előlük.De először szaladnom kell a sok ló elől.
Válaszát előre is köszönöm.
Idézet
0 #25 Rosta Erzsébet 2016-12-01 16:37
Kedves Judit! – Re: #23 & #24
Mindenekelőtt a helyszínt emelném ki, ahol az álma játszódott. A bánya ugyanis általában a sötét tudattalant jeleníti meg, azt a helyet, ahol a személyiségünkn ek - a világ elől mélyen elrejtett - elfojtott népszerűtlen részei találhatók. Ezért olykor ezzel az alvilággal találkozni meglehetősen ijesztő lehet. Másrészről az, hogy egy bánya mélyén találjuk magunkat, azt is jelzi, hogy az életünkben egy nagyon nehéz válaszút elé kerültünk. Miközben folyamatosan gyötrődik a probléma miatt, talán észre sem veszi, hogy határozatlanság a, félelme súlyos lelki sérülést okozhat.
Az álmában megjelenő mitikus lény viszont arra utal, hogy alaposan el kell gondolkoznia, hogy jó-e, fenntartható-e a jelenlegi helyzete. Ugyanis gyakran olyankor álmodunk hasonlót, amikor egy férfi elhanyagol bennünket. Az álom elválásra, vagy egy kapcsolat végére utal. Azt jelzi, hogy ideje új célokat magunk elé kitűzni, és kilépnünk a lelki nyugalmunkra káros élethelyzetből. Ugyanakkor a sárkánnyal azt is üzeni az álma, hogy jobban meg kellene ismernie önmagát. Gondolkodjon el, hogy valójában mit is akar az élettől!
Mindezeken túl amellett sem szabad elmenni, hogy rokonszenvet érez a sárkány iránt, sőt úgy tűnik, némileg azonosul is vele. Ez azért lehet fontos, mert a sárkány a lelkierőnket, eltökéltségünke t is szimbolizálja. Ha ezt a környezetünk hatásáras, vagy hibás önértékelésünk miatt megöljük magunkban, nem marad semmi esélyünk a változtatásra.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #24 Szűcs Judit 2016-11-16 09:10
Szóval most úgy állunk,h renteteg megszámlálhatat lan veszekedés és festültség,sírá s után én végre lenyugodtam,meg találtam azt a lelki összhangot magsmmal,amit majd egy éve éreztem,h most ez a lépcsőfok fog következni.Sajn os az apa minden egyes vitánál szinte oda lyukad ki,h alkalmatlan a párkapcsolatra. Hosszú hónapok alatt nem hittem el,h szeret,mert mindig kilépett volna,legalábbi s azt mondta,persze aztán mindig visszajött.De most két napja más a helyzet. Telefonon kedd este kérdeztem.töle egy öt hónappal ezelőtt történt dologrol. Nagyon kevés dolgot oszt meg velem is rendkivül zárjozott személyiség,aki egy oéyan hamis,felszines életet él,ahol nagyvilági,nyit ott embernek mutatja magát.Nem írom le,mit dolgozik,mert közismert emberről van szó és nem szeretnék kellemetlensége t senkinek. Szóval most ott tartunk,h ezenaz egy kérdésemen kiborult,kb annyira mint régen nagy veszekedésnél.S zerinte beteg vagyok és sosem változok meg,én higgadt maradtam és mondtam neki,azon kellene elgondolkoznia, h ha szeret,miért gond,h megkérdezem,kiv el ment Orágába koncetre juniusban.Azt gondoltam,olyan harmoniában voltunk egy ideje,h közel kerültünk egymáshoz és megtehetem,h megkérdezem tőle szerettel és szépen.Sokat titkolózott is már és volt,h közölte,nincs hozzá semmi közöm.Én úgy érzem,annyira dzeretem és nem szeretném,ha nem.egymtt lwnnénk,h nagyon sokat elfogadok tőle,mert úgy érzem,a szeretetnél és a szerelmünknél nincs fontosabb.Sajno s ő nagyon máshol tart. Ez az első olyan vita,ahol én végre nem billentem meg,bár tudnék sírni,de hasammal a kisbabával már sajnod sokat stresszeltem,ve szekedtünk,sirt am nagyon,így megofgadtam,h mostmár tényleg nem szabad.Beletörő dtem abba is,h neki a sport olyan,mint alkoloistának a pia,állandóan egy csapatn ügyeut koordinálja szabadidejében. Emiatt lánxaira se sok ideje jut,ránk meg minimális.De ezt is elfogadtam.Azt is,h nem költözik ide,talán soha,de most biztos nem. Azt is elfogadtam,h fél,retteg,szor ong,s emiatt sokszor rossz döntéseket hozott már a kapcdolatunkban is. De most nem keresett már egy napja,ami nálunk nem szokbányos,hara gszik,dühös és kiégett lehet.Pedig modt tudom,ha kicsit hibáztam is,h mertem megkérdezni s ezzel nyulat ugrasztottam negint,dzépen tettem azt illetve belső hangra tettem,így tudom,gelyes bolt. Fáj látni,h itt taddt,s ettől ilyen rosszul van. Na és akkor az álmom,ami talán etekkel összefügghet: Egy nagy bányában voltunk lent,ahol volt egy sárkány. Ez a srákány nem volt hatalmas,de azért nagyobb volt egy embernél,kb mint egy fél tízemeletes,akk ora lehetett. Nem sokra emlékszek,de arra igen,h a sárkány vhogy nem volt gonosz.Ezt én tudtam. De sokan azt hitték,ga jól emlékszek,h az. Lilás,enyhén rózsaszínes,bar nás színe volt. Mivel rossznak volt kikiálltva,végü l úgy döntött,el kell mennie.Nem próbált meg senkit meggyőzni,de én éreztem a fájdalmát és a feladást a szívében.Felcse ndült egy csodálatos,de leírhatatlanul nyomasztó dallam,s ekkor hallottam,h a sárkány magában elhatározta,h megöli magát,öngyilkos lesz.Én sem harcoltam már,úgy éreztem,nincs már mit tenni.Itt vége lett az álomnak. Most is folyik a könnyem,mert olyan megható és szomorú volt.Talán az apa végleges elengedéséről szólhatott? hogy feladom végül én is és elnegedem ezt a kapcsolatot ebben a formában? igazából nem tudom,de ezt érzem,h talán erről szólt az álom.Annyira élethű volt,mintha a lelkem legmélyb bugyraiban lett volna ez a jelenet vagy nem is tudom.De ha ott volt,nem értem a sárkány szimbólumot.Kös zönöm,ha végigolvassa kicsit talán részletesre sikeredett levelemet,segít ő válaszát pedig előre is nagyon köszönöm!
Idézet
0 #23 Szűcs Judit 2016-11-16 08:48
Kedves Erzsébet! Az elmúlt években váltottunk már.néhány levelet. Álmaim értelmezésében nagyon dokat segített,amit ismételten köszönök. Néhány év eltelhetett már,h kis segitségért megkerestem Önt,de tegnao olyan különös álmom volt,s az életem eléggé felkavarodott kb fél éve,így nem tudom,melyik területre üzen a tudatalattim. Júniusban megtudtam,h kisbabét várok. Már van egy fiam,akit egyedül nevelek teljesen,apa sehol, és ez a baba egy nagyon rövid szerelemben csúszott be.Én majdhogynem teljesen abotusz ellenes vagyok,ezért nem volt kérdés,h fogadom örömmel a kisbabát.Az apa már nem igy állt a dologhoz.Neki sajnos két kapcsolata is tönkre ment,ahonnan van egy egy lánya,igy én a sokkra fogom,megorobál t belezsarolni az elvetetésbe.Elm entem családsegitöhöz sé egy rvoshoz s vele,de végül mondtam,nem tudom megtenni. mert nem akarom.Ekkor elhagyott pár hétre,de utána visszajött azzal h szeret.azóta rengeteg minden történt.az én oldalamon amu a legjelentösebb, h olyan mély önismereti munkán vagyok túl és úton,h nagyon sok régi berögződött,mél yen gyökerező félelmeimet,szo rongásaimat,öno storozásomat,ön büntezésemet engedtem el és mára valójában szeretem magam és másokban is tudok őszintén bízni.Az apa munkaköre olyan,h heti többször jár pestre,illetve még mindig sajnos a zsarnokoskodó,r átelepedő anyjánál lakik,hosszú megoldtazlan szál az életében,amivel félig meddig tisztában van,h ez így nem jó. az anyja nem tudja megbocsájtani ezt a kisbabát,folyto n gonosz a fiával,de legalábbis nyers.Sajnod az apa ezt gyerekkora ota engedi,nem béletlen,h olyan durva túlsúllyal küzd,bár már legalább mozog,edz,de lelkileg sajnod nem.sokat haladt az elmúlt fél évünkben.
Idézet
0 #22 Rosta Erzsébet 2016-02-29 09:26
Kedves Kata! – Re: #20
Azok után, ami a férjével történt, természetes, hogy vele álmodik, és bizonyos értelemben jó jelnek tekinthető, hogy álmában javult az állapota. Ez azt jelzi, hogy a tudata mélyén reménykedik, optimizmus tölti el. Ez erőt adhat önnek, amire az elkövetkező időszakban mindkettőjüknek szüksége lesz. Már csak azért is, mert a következő álomkép - ön által csürhének leírt - dühöngő sokasága szimbolikusan azt jelzi, hogy nagy nyomás nehezedik a vállára, szorongással telnek a napjai.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #21 Rosta Erzsébet 2016-02-24 16:03
Kedves Erzsike! – Re: #19
Az elsőként leírt álomkép, melyben lekési a vonatot, arra utalhat, hogy elmulasztott valamilyen lehetőséget, vagy nem igazán készült még fel életének új szakaszára. Azt viszont, hogy ennek lehet-e valamilyen kapcsolata a lányával, csak ön tudhatja. A másik álomkép, mely szerint hófehér menyasszonyi ruhában a férje nagymamájával találkozik, és boldogan megölelik egymást, számomra azt szimbolizálja, hogy nagyra értékeli és megbecsüli a párját.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #20 Kata 2016-02-23 12:01
Kedves Erzsébet!
Volt ma egy álmom,és nem tudom,hogy jót jelent-e vagy rosszat.Tudni kell,hogy a férjem három hete agyvérzést kapott,azóta is súlyos az állapota,a jobb fele le van bénulva és nincs magánál.Az álmomban indultam hozzá a kórházba,mikor találkoztam az egyik kedves ismerősömmel,és azt mondta,hogy ne aggódjak,az orvosok ma fogják megmenteni az életét.Utána bent találtam magam a kórházban,és ő teljesen jól volt,eleinte nem mozdította a jobb felét,aztán hirtelen már az is ment,amin ő is csodálkozott meg én is.Utána másik helyszín,valami lyen nagy rendezvényen voltunk a falunkban,sokan voltak(valami előadás vagy bál lehetett,bár zenére nem emlékszem),és újból összefutottunk a fent említett ismerőssel,aki azt mondta nekem,hogy "ugye megmondtam?"ezu tán hirtelen valami nagy csoport jött,ordítozva, közben sikoltások is voltak(féltem tőlük,valamiért azt gondoltam hogy oroszok).a párommal gyorsan még hazamentünk,és az ablakból néztem ahogy megy el előttünk ez a csürhe,aztán kimentem a folyosóra,és láttam,hogy az udvarunk tele van emberekkel,de ezek ismerősök voltak,és ők is ezt a menetet nézték,de közben esett az eső meg a szél is fújt,aztán megláttam az emberek közt az egyik barátnőmet is(furcsa módon ő nem volt vizes),mire mondtam a férjemnek hogy kimegyek hozzá.ezután ébredtem fel.
Idézet
0 #19 Risa Sándorné Erzsi 2016-02-21 14:38
Tisztelt Erzsébet! Én 63 éves nő vagyok. Azt álmodtam, hogy a lányommal nagy külföldi útra készültünk. Ez úgy történt, hogy Bpestről vonattal együtt jöttünk a lakóhelyemig, a lányom a vonaton maradt, én leszálltam, mondván, hogy majd amikor ő visszafelé jön, én akkor csatlakozom a vonatra. Hallottam is a vonat zúgását, el is indultam, de nem értem el a vonatot. Az álmomnak az is része volt, hogy láttam magam szép, hófehér menyasszonyi ruhában, amint a férjem nagymamája (már nem él) felé megyek, aki egy kapuban állt és boldogan öleltük meg egymást. Sorrendileg melyik álomkép volt előbb, azt már nem tudom. Hálásan megköszönöm kedves válaszát. Erzsike
Idézet
-1 #18 Rosta Erzsébet 2016-01-22 19:53
Kedves Szabina!
Bár az üldözéses álom eléggé gyakori, mivel semmit sem tudok magáról, kérdésére csak általánosságban tudok válaszolni. Mivel az álma, mint írja, visszatérő jellegű, feltehetően a viselkedésére jellemző, hogy általában menekül a problémáktól, igyekszik kitérni a konfliktusok elől. Nem mindegy az sem, hogy ki vagy mi elől menekül álmában, vagy, hogy tudja-e azonosítani az üldözőt. Az is lényeges lehet, hogy csökken-e, vagy nő álmaiban a távolság ön és az üldözője között. Azt magának kell kiderítenie, hogy valójában ki vagy mi elől menekül, pontosabban kit vagy mit szimbolizálhat az üldözője. Ha szembeszáll vele, vállalja az összeütközést, kellemetlen visszatérő álmai megszűnnek.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
-1 #17 Bajusz Szabina 2016-01-21 18:27
Kedves Erzsébet!
Visszatérő álmom,nagyon gondolatba ejtett az utóbbi időkben.
Nem mondhatnám hogy túl sűrűn szoktam álmodozni, de általában bármiről álmodok, legyen az jó vagy rossz a végén mindig rohanok-menekül ök valami/valaki elől. Közben lelassulok és amikor hátra nézek,nem látom ki az, csak annyit hogy fekete ruhában és fekete hosszú kabátban jön utánam.
Mit jelenthet?

Válaszát előre is köszönöm!
Idézet
0 #16 Rosta Erzsébet 2016-01-16 15:06
Kedves Álomgazda!
Arról álmodni, hogy megajándékoznak bennünket, a legtöbb esetben pozitív jelentésű, itt azonban – mivel gyakorlatilag idegennek tekinthető az ajándékozó, sőt az egyik ajándék (babakelengye) nem is helyénvaló – nem erről van szó. A csodálkozása, mellyel álmában az ajándékokat fogadja, azt sugallja nekem, hogy a valódi életében egy olyan személy tünteti ki a figyelmével, próbál a bizalmába férkőzni, akinek ön nem nagyon örül.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #15 Mészáros Rozália 2016-01-13 10:45
Tisztelt alomfejtő! Segítséget szeretném kérni egy furcsa álom miatt. Szomszédommal álmodtam akivel az elmúlt pár hétben volt egy kis nézeteltéréssün k. Már két alkalommal aszt álmodtam hogy ajándékot kaptam tőle. Pontosabban első álmomban az ő testvére és szülei hoztak nekem egy kislány baba ruhát mej fehér volt rajta türkizkék hímzés volt rajta. Második álmomban pedig tőle kaptam egy becsomagolt ajándékot mintha egy doboz kávé lett volna. Én mindkét esetben csodálkozva néztem rájuk hogy miért kapok tőlük ijeneket mikor nem is várok babát és nem is vagyunk annyira jóban hogy kávét kapjak tőle és mindkét alkalommal többen is voltunk az udvaron mondhatni kisebb tucat ember volt akik az ő barátai voltak én egyet sem ismertem közülük. Válaszát várom mihamarabb. Köszönettel M. ROZÁLIA.
Idézet
0 #14 Rosta Erzsébet 2015-11-26 16:30
Kedves Álomgazda!
Sajnos - azon kívül, hogy sikertelenül próbálkozott a megfejtésével - nagyon kevés - gyakorlatilag a nullával egyenértékű - háttér információt adott az álmához, hiszen a leírásából még a nemét sem tudhatom biztosan. Az álmaink - ha csak nem valamilyen emlékképet idéz fel, vagy helyez más kontextusba véletlenszerűen a tudattalanunk - általában szoros kapcsolatban állnak mindennapjaink történéseivel, problémáinkkal, élményeinkkel, emlékeinkkel, érzéseinkkel, vágyainkkal, gondolatainkkal .
Az álmában talán az lehet a legfontosabb, hogy - ha csak néhány pillanatra is - igazi tiszta szerelem kerítette hatalmába. Lehet keresni azt, hogy ebben mi lehet a szerepe a fiatal lánnyá változó nem-humán lénynek, illetőleg a haja színének, vagyis hogy a felsorolt színek milyen szimbolikus jelentést hordoznak az ön számára. És persze azon is érdemes elgondolkodnia, vajon miért tart csak ilyen rövid ideig ez az idilli szituáció.
Idézet
0 #13 rmund 2015-11-25 17:21
Kedves Erzsébet
Számomra szokatlan álomból ébredtem, gondolkodtam is rajta, ki sem keltem az ágyból sokáig csak néztem a plafont.
A lényeg az álomban, egy szobában tartózkodom kettő
fiatal lány társaságában 20-as éveiben lehettek talán vagy idősebbek, a szoba elég világos volt jól be szűrődött a fény az ablakon. Az egyik fiatal lánynak a haj színe kék színű de egy kicsit sötétebb árnyalatban, a másiknak viszont alap szőke
és melírozott rózsaszín, és kék színű volt a haja.
az utóbbival maradtam egyedül mert a másik el vonult a másik szobába, többet nem is láttam a jelenlegi álmomban. Amíg az ismeretlen fiatal lánnyal voltam, szerelmet éreztem de nem a megszokott hanem friss tiszta új szerelmet és kötődést. Viszont egy fontos
dolog, az elején nem emberként mutatkoztak a két fiatal lány, le írni nem tudom konkrétan mik lehettek,
talán manó de nem volt hosszú füle egyikőjüknek sem, de tündér se mert nem volt szárnyuk, de ember alkatuk volt.
Aki után erős érzelmi vágyat éreztem, velem voltam mindösszesen három pillanatot, az utolsó pillanatban meg változott az egész lénye az arca, amolyan fantázia lányként tudnám le írni, de abban a pillanatban úgy éreztem hogy elveszítem és soha nem látom többet. a vége sajnos ilyen szomorúra fejeződött be...nos én a színekben kerestem megoldást de össze rakni ezeket a dolgokat nem tudom nem megy, ami az álmomban történt.
Előre is köszönöm ha foglalkozik vele.
Idézet
0 #12 Rosta Erzsébet 2015-11-23 17:29
Kedves Elizabet!
Elolvasva álmát, az a gyanúm, hogy tudata alatt úgy érzi, valaki vagy valami - a „csillagok állása” a környezete, a körülmények - akadályozza (fékezi) ígéretesnek látszó kapcsolata kiteljesedését. Ezt a külső erőt a mindkét „álomsnittben” feltűnő, az ön számára rosszindulatúna k tűnő idősebb hölgy jeleníti meg. Az első álomkép, melyben a „főzőcskézésnek ” - miután elindul beszerezni a barátságtalan hölgy által hiányolt hozzávalót - hajcsomók hányása vet véget, arra utalhat, hogy mostanában nincs megelégedve az életével. Tekintve, hogy a dolog váratlanul éri, a hányás - de különösen az, hogy hajcsomókat öklendezett fel - nem az élvezetek (evés, ivás) túlzásba viteléről, hanem a túlhajszoltságá ról árulkodik. Mivel a hányással megtisztul a teste, a tudattalanja azt jelezheti, hogy a lelkének is erre lenne szüksége.
A másik, a tónál játszódó álomkép, melynek során elsüllyed a vízben és csak fuldoklás után sikerül a felszínre vergődnie, akár pozitívan is értelmezhető, ugyanis arra mutat rá, hogy ha megpróbálja leküzdeni a félelmét, elfojtani magában a bizonytalanság érzését, megvan a lehetősége szembeszállnia a problémáival, és meglepődve fogja tapasztalni, hogy a korábban járhatatlannak tűnő út megnyílik ön előtt.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #11 Elizabet 2015-11-15 23:08
Kedves Erzsébet!
Volt egy érdekes álmom, amire sokat gondolok, vajon mit jelenthet. Szeretném a segítségét kérni az álmom megfejtésében.
Szürkület volt, esteledett. Valamilyen vita következtében elindultam otthonról egy kedves ismerősömhöz(fé rfi) akit még rövid ideje ismerek. Hosszú falépcsőn mentem fel a lakásig. Amikor beléptem a férfi az ágyban feküdt. Az ágynemű rikítóan hófehér volt. Lefeküdtem mellé és beszélgettünk majd felmerült a főzés ötlete és neki láttunk. Megjelent egy idősebb nő is a konyhában, aztán azt mondta hiányzik egy hozzávaló az ételhez, mikor elindultam beszerezni azt, egyszer csak hajcsomókat öklendeztem fel. Hirtelen másik helyszínen voltunk, egy tónál. A férfin volt egy nyaklánc és azon pedig egy medál, ami a vízben elveszett. Az idős nő még szintén velünk volt és azt mondta a férfinak, hogy keresse meg hiszen az édesanyjától kapta. Kimentünk a partra, a nő idővel olyan rosszindulatúna k tűnt, és rafináltság sugárzott a szemeiből. Később visszamentünk a vízbe, egyszer csak felbukkant a medál a víz alól, én pedig elsüllyedtem, fuldokolni kezdtem kapálóztam. ( A víz tiszta volt és átlátszó.) A férfi nyújtotta a kezét, a nő mosolygott, én erőre kaptam sikerült felúsznom, de ijedtségemben eszeveszettül úsztam a végeláthatatlan tóban. Vajon mit jelenthet ez? Válaszát előre is köszönöm!
Idézet
0 #10 Rosta Erzsébet 2015-10-04 14:34
Kedves Dorka!
Nem hiszem, hogy igazi üzenet lenne az, amit álmodott, én inkább a Freud által oly sokat emlegetett vágyteljesítő, vagy a Jung által kompenzálónak nevezett álomra gondolok. Az első esetben az lehet a magyarázat, ha személyesen is találkozna a levelező partnerével; míg a Jung-féle értelmezés szerint azért kapja álmában ezt az üzenetet, mert a - feltehetően egyhangúan, unalmasan telő - napjait szívesen élénkebbé tenné egy kis izgalommal.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #9 Ákos 2015-10-04 14:22
Kedves Erzsébet! Nagyon szépen köszönöm a válaszát,és a segítségét!
Idézet
0 #8 Bencze Dorka 2015-09-30 14:40
Kedves Erzsébet! Az utóbbi években ritkábban álmodok. Keveset alszom. Közel három éve, hogy megszakadt egy lavelezési kapcsolatom. Nem találkoztunk soha, mert bevallottam neki, hogy férjnél vagyok. Ő erre hallgatással reagált. Azóta írtunk még egymásnak, ritkábban, de én csak rá gondolok, folyton velem van, és várom. Végre vele álmodtam, azt hogy a kolléganőm által üzeni nekem, hogy várjam az állomáson, mert jön. Úgy rémlik, hogy benne volt az álomban a12 óra is, de már nem vagyok biztos. Nagyon boldog voltam ébredéskor. Vajon igazi üzenet ez? Köszönöm.
Idézet
0 #7 Rosta Erzsébet 2015-09-29 21:10
Kedves Ákos! – Re: #6
Csupán annyi információ birtokában, hogy volt egy rövid kapcsolata, ami nem régen szűnt meg, nem tudom megítélni, hogy van-e különösebb jelentősége az álmának. Talán némi segítséget nyújthatok, azonban a választ önmagának kell megadnia. Elképzelhető, hogy van valamilyen szimbolikus üzenete annak, hogy az álma kezdetén temetőbe indul virágot vinni a szülei sírjára. Szimbolizálhatj a a temető - különösen a benne lévő sírok összessége - például azt, hogy a fájdalmat, a szeretetet, vagy a bűntudatát, amit megpróbált magában elfojtani, végleg „eltemette”, vagyis a kapcsolata, amit a közelmúltban szakított meg, most már halott. Másrészről a szándéka, hogy a szüleihez indul, arra is utalhat, hogy segítségre, tanácsra van szüksége. Ám amint belép a temetőbe, az álma érdekes fordulatot vesz. A kapunál megszólítja egy szép nő, aki a kislányával van, majd egy következő álomképben megismerkednek egymással, és a nyakláncára fűzött skapuláré éremből megtudja, hogy a hölgy a karmelita rend barátai (nem rend-tag hívői) közé tartozik. (Ez utóbbinak, valamint annak, hogy a hölgy nem kíváncsi az ön nevére, talán lehet valami jelentősége.) Mindenesetre, amik ezt követően - vagyis onnantól kezdve, hogy ismét a temetőnél vannak, ahol talán „megkapta a kért segítséget” - történnek (séta a latyakos városban, kézcsók, a folytatásban pedig a teraszon végbemenő események), úgy tűnik, örömmel töltik el, mert kilépve a testéből, fentről nézve, boldognak látja magát.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #6 Ákos 2015-09-21 17:06
Kedves Erzsébet! Volt egy álmom ami gyakran eszembe jut. Volt egy rövid kapcsolatom ami nem rég ért véget,e. Azt álmodtam,hogy a temetőbe mentem,egy csokor virágot akartam a szüleim sírjára vinni. A temető kapubál állt egy nagyon szép nő,egy gyönyörű kislánnyal,miko r beléptem a kapun megszolított,vi ssza fordultam és mondtam neki,hogy nem sokára jövök,csak elhelyezem a csokrot.Másik helyszínen folytatodott az álom. Egy teremben voltunk,bemutat koztam neki,és ő is nekem. A nyakában egy nyakláncra fűzött skapuláré érem volt látható. A bemutatkozás után azt mondta,hogy nem akarja hallani a nevem.Újra a temetőnél folytatódott. Jöttem ki a temetőből,és a nő egy épületnél álldogálva várakozott a kislánnyal.Kérd eztem töle,hogy-hogy itt van,azt válaszolta,hogy engem várt,megfogtam a kezét és együtt elsétáltunk. Séta közben megcsokoltam a kezét,barna kabát és fekete csizma volt rajta,és gyönyörű fehér keze volt,vöröses hosszú göndör haja volt,olvadó hó és latyak volt látható a városban séta közben. Egy üldögélő idős nő is látható volt,kérdésemre azt válaszolta,h az édesanyja és ő is csatlakozott hozzánk.Végül egy teraszon leültünk,az idős nő és a kislány az asztalhoz,a szép arcú nő pedig kissé távolabb készitett ki két széket amik fából voltak. Le ült és a kezembe adott egy zöld színű üres bögrét és egy darabka csokoládét,és levetette a csizmáit. Mellé ültem és akkor saját magamra néztem le fentről,és láttam amint éppen fel nézek és mosolygok,ezzel ért véget az álom. Van esetleg valami jelentése,vagy csak egy szimpla álom volt ami említésre sem méltó? Az álom után fel is ébredtem 01:30 volt az idő. Válaszát élőre is köszönöm!
Idézet
0 #5 Melinda 2015-08-08 08:35
Kedves erzsébet!Szeret ném az álmomról kérdezni Anyit elmondanék ,hogy van egy nem túl jó kapcsolatom és ezen kivül van egy szerelmi kapcsolatom ami sajnos se vele se nélküle.Tehát azal a férfival akit szeretek fekszünk az ágyban beszélgetünk nagyon jól érezzük magunkat és közben eszünk az ágyban.utána egymási helyszinen egy másik férfival fekszem az ágyban ismeretlennel de mégis olyan mintha ismerném.Szerel meskedni szeretnénk de közben megjön a menszeszem igy nem tudunk És kétnappal ez előtt is arról szólt az álmom ,hogy a szeretett férfival vagyok egy szobába ö fekszik az ágyba én ülök egy másik ágyon ö felkek kimegy az ajton elmegy zuhanyozni és itt véget is ért az álom köszönöm válaszát
Idézet
0 #4 Rosta Erzsébet 2015-08-01 10:49
Kedves Julcsi!
A röviden felsorolt álomképeid - a részletek ismerete nélkül - nem tekinthetők konkrét álmoknak, ezért az értelmezésükre nem vállalkozhatom. Csak abban segíthetek, hogy mit szimbolizálnak, illetőleg milyen üzeneteket hordozhatnak.
A port és homokot felszívó vihar tulajdonképpen tornádónak tekinthető, ami általában egy nehéz időszakot jelez az álomgazda számára. Lehetséges, hogy nagy vitában állsz valakivel, de arra is utalhat, hogy stresszes időszakot élsz át, illetőleg nagy változások történnek az életedben.
A cigányok álomban - ha csak nem valamilyen konkrét „élmény” váltotta ki az álmot - általában olyan személyeket szimbolizálnak, akik nem tartoznak a „civilizált”, a magát szabályoknak, törvényeknek alávető társadalomhoz, az élet és a szellem szabadságát jelképezik. A menekülés pedig azt jelzi, hogy az álmodó szeretne megszabadulni valamitől, ami súlyos stresszt okoz a számára.
A beázó tető álomban negatív hatásokat, kisebb bosszúságokat jelezhet.
Az utazás - autóval vagy vonattal - az ember életútjára utalhat, de azt is jelezheti, hogy az álmodó - valamilyen okból - szeretne eltávolodni önmagától.
Idézet
0 #3 Sólyomné V.Julcsi 2015-07-25 10:41
Kedves Erzsébet!Hatalm as vihar jön fel .összes port homokot felszívja a földről az udvarunkban.nag y villámlás és leszakad az ég.A házunk beázik ,ömlik csurog a víz a falakon.cigány férfiak elől menekülünk autóval,ciganyk ozosseg,kék szemű cigány al szembenézni.vaj on mit jelenthet? Az eső ,közeledő fekete felhő ,a beázás ,valahova tartás vagy autóval vagy vonattal ezek mind mind időszakos visszatérő álmok.Gondolata idat előre is köszönöm.
Idézet
0 #2 Rosta Erzsébet 2015-05-29 15:20
Kedves Zsolt!
Mindenféle egyéb információ hiányában - vagyis teljesen ismeretlenül - felelőtlenség lenne bármit is állítani a röviden leírt ismétlődő álmának a jelentéséről, illetőleg az okáról, viszont figyelmet érdemel a helyszín (pokol), a harc (illetve annak hevessége) és az, hogy a küzdelmében nincs, aki segítené, azaz teljesen egyedül van. Mivel az álma újra meg újra visszatér, valószínűleg nem értette meg a tudattalanja üzenetét, vagy nem találta még meg a helyes választ rá. Lehet, hogy a való életében került egy ideje olyan szituációba, amit a pokolhoz lehetne hasonlítani. Például rendszeresen súlyos sérelmek érik, elviselhetetlen a munkahelye, gyakran igazságtalanság áldozata, zaklatja a környezete, ám ön folyamatosan elfojtja az érzelmeit, ahelyett, hogy adekvát módon reagálna. Az álmai, melyekben igen heves harcot folytat a környezete, a világ ellen, esetleg azt jelzik, hogy ez egyre nehezebben megy. Ám - mivel rendszeresen démoni alakot ölt - az álmai arra is utalhatnak, hogy a küzdelemnek nincs semmi értelme, a problémái, az ellenségei nem valóságosak, azokat maga kreálja, vagyis valójában önmaga ellen harcol.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #1 Pallagi Zsolt 2015-05-20 01:10
Van egy vissza térő álmom !
A pokolban vagyok Démoni formában ! Szavakkal szárnyal ! Körülöttem millió másik akik ellen küzdök igen heves harc van ! Szó szerint a föld bele remeg ! Hegyek omlanak össze és tele van vérrel ! NÉha meg jelenik 2 másik állak de azok nem csinálnak semmit ! Csak néznek ! EZ miért van ?
Idézet

További olvasnivaló

India - Művészi pornográfok Szúrján…

Még búcsúzásként is tartogat meglepetést a város; közvetlen indulásnál az esőtől síkos márványlépcsőn csúszom el, majd az itt vásárolt hibás térkép tréfál meg minket; rossz irányba navigál, ami cirka három...

Folytatás...

Terence Dukes dermatoglífiai elképzel…

Terence Dukes - aki papi státuszának elismeréseként ma már Shifu Nagaboshi Tomino néven ismert - A kínai kézelemzés (1987.) címen írt, a dermatoglífiát is magában foglaló munkáját a Chen...

Folytatás...

A here

„A Czuczor-Fogarasi”, vagyis az első tudományos igényű egynyelvű magyar értelmező szótár meghatározása szerint a here (tökgolyó, mony vagy tojás): „A hímállatok nemző része, vagyis hosszúkás gömbölyű, tojáshoz hasonló, s egymásba...

Folytatás...

Viszketés

A viszketést okozhatja rovarcsípés, vagy bőrbetegség, de kiválthatja valamilyen belső probléma, például anyagcserezavar, vese-, és májbaj, vérképzéssel kapcsolatos rendellenesség, daganatos megbetegedés, valamint gyógyszerallergia is. Előjöhet terhesség idején vagy idős korban...

Folytatás...

Bokor kézelemzése

A kézről alkotott képet az alakja, nagysága, az ujjak mérete egymáshoz és a kézhez viszonyítva, hajlékony vagy merev voltuk, a bőr állaga, színe határozza meg. A fényképekről nem tudom megállapítani...

Folytatás...

Tippek és trükkök halak vásárlásá…

A halak általában könnyen emészthetők. Húsukban sok a fehérje, gazdagok vitaminokban és ásványi anyagokban, köztük elsősorban kalciumban, vasban, foszforban. A halhús pozitívan hat az idegekre, az agyra, fokozza a testi...

Folytatás...