Rosta Erzsébet weboldala
"Az emberiség történelme álmoknak sorozata. Az Ótestamentumban Ábrahám álmodik, a próféták látásai sem egyebek álmoknál...A régi Egyiptom, Szíria, India álmai telve titokzatosságokkal, amelyek között a csillagvizsgáló se tud eligazodni.”
(Krúdy Gyula: Álmoskönyv, 1925.)
„…hiszem, hogy az álmok ösztöneink hűséges tolmácsai, csak művészet dolga, hogy megfejtsük és megértsük őket...”
(Montaigne 1533-1592)

Mindennapi álmok jegyzéke
(Válogatás Krúdy Gyula Álmoskönyvéből)

Az emberek ősidők óta nagy jelentőséget tulajdonítanak az álmoknak. Sok nép képzetében az álmok különféle hiedelmekkel, mágikus cselekedetekkel társultak. Az ókorban azt hitték, hogy az álmokat az istenek küldik az embereknek, hogy megoldást találjanak sorsuk irányításához, betegségeik gyógyításához. A hagyományos kínai felfogás szerint álom idején a lélek képes elhagyni az ember testét. A halhatatlanok viszont nem álmodnak, mivel ok már mentesek a vágyaktól, a kívánságoktól.

Egyiptomban kb. 4000 éve összegyűjtöttek egy listát a jövendölésre alkalmas álmokról. Később elemezték a Biblia próféciáit is. Az ókori görögök meghatározónak hitték az álmok jóserejét, Arisztotelész (i.e. 384-322) görög filozófus értékelte az álmok érzelmekre ható szerepét. Hippokratész (i.e. 460-377), az ókor leghíresebb orvosa komolyan foglalkozott az álmok fontosságával. A 2. században élt népszerű jós, az ephézoszi Artemidórosz, aki egész életét az álomfejtés tudományának szentelte, híres álmoskönyvet írt, Álomfejtés címmel. Állandóan utazott és gyűjtögette a beteljesült álmokat.

Az álmok értelmezése nehéz feladat, egy görög bölcs azt írta erről, álomfejtőnek lenni, nem könnyű dolog. Mert nem mintegy, hogy az álmodó, szabad ember-e vagy rabszolga, gazdag vagy szegény, fiatal vagy öreg. Ugyanis ezek az álmodók hiába álmodnak ugyanarról a dologról, eseményről - eltérő életkoruk, más-más életkörülményeik és sok minden egyéb miatt - az álmaik jelentése nagyon különböző. Például, ha egy öregember azt álmodja, hogy megsebesült a mellkasán, rossz hírt fog hallani, ha egy lány ugyanerről álmodik, akkor szerelmes szeretőre fog lelni. Ha egy szegény férfi álmodja azt, hogy nővé fog változni, jó ómen, mert valaki gondoskodni fog róla, ha gazdag ember álmodja ugyanezt, akkor ez rossz előjelnek minősül, mert arra utal, hogy hatalmának vége szakad.

Egy 1756-ból származó Álmos Könyvetske ismeretlen szerzője Ciceróra (i.e. 106-43), a híres római politikusra, íróra hivatkozva a következőket írja: „Az embereknek, akik mértékletesen és józanul élnek, álmuk rendszerint beteljesedik, amikor annak ideje elérkezett.” Csü Jüan (i.e. 340? - 280?) kínai költő így fogalmazott: „Ha egyenes a lelkem: ám éljek idegenben, békésen alszom el, és álmom tiszta, mély.” Boccaccio (1313-1375) olasz költő, író szerint pedig: „Ki rosszat kíván neked, rosszat álmodik felőled.”

Az indiaiak nagyon hisznek az álmok erejében, melyeket isteni figyelmeztetésnek tekintenek. Szerintük istenekről, démonokról, szerencsésnek tartott állatokról vagy szerencsésnek tekintett dolgokról álmodni jó jel. Viszont aranyról, vasról, hulló csillagról vagy földrengésről álmodni rosszat jelent. Az indiaiak között sok ember képes megfejteni az álmokat, feladatuknak érzik interpretálásukat.

Csak a 19. században kezdtek kételkedni az álmok isteni erejében, ugyanis ekkor jelent meg Alfred Maury álmokról szóló tanulmánya, amelyben kifejtette, hogy az álmokat testi okok vagy külső ingerek váltják ki. Alvás és álmok (Sleep and Dreams, 1861.) című művében azt írja, azért álmodott a kairói bazárról, mert alvás közben, valaki erős illatszert tartott az orra alá. Egy alkalommal, amikor a tarkójára esett az ágydeszka, azt álmodta, hogy a francia forradalom idején él, s guillotine-nal végezték ki, mint arisztokratát.

A modern álomfejtők az álomról azt mondják, az nem más, mint az ébrenlét meghosszabbodása. A 19.-20. század fordulóján élt osztrák ideggyógyász, Sigmund Freud Álomfejtés című könyvében kifejti, miszerint az álmok létfontosságú szerepet játszanak a lelki élet egyensúlyának fenntartásában. Az álom vágyteljesülés, ill. annak leplezett kifejeződése.

A Britannica Hungarica Világenciklopédia meghatározása szerint az álmok „alvás közben jelentkező, hallucinatív élmények. Az álmok általában színes víziók, de bizonyos esetekben elsősorban hallásélményekből állnak. Az álmokról szóló beszámolók változatosak, a meglehetősen egyszerű és reális álmoktól az egészen fantasztikus és szürrealisztikus álmokig bármi előfordulhat.” Az álmok sokfélék, lehetnek színesek vagy fekete-fehérek, egyszerűek és bonyolultak, hihetők és hihetetlenek, lehetnek nyomasztóan lidércesek vagy kellemes érzetet keltők. Az álmokkal foglalkozó kutatók szerint a kellemetlen rémálmok jóval gyakoribbak, mint a kellemesek. Krúdy Gyula (1878-1933) Álmoskönyvének előszavában az olvasható, hogy „Nincsen rossz álom. Mert amikor álmodunk: azt jelenti, hogy még élünk. A halottak nem álmodnak, mert hiszen ők már mindent tudnak…A legrosszabb álomban is van valamely jó.”

A néphit úgy véli, hogy az éjjeli álmok a gonoszra, a rosszra hívják fel a figyelmet, a reggeli álmok pedig angyali figyelmeztetést jelentenek. A görög Artemidórosz a rémisztő álmokról azt írta, hogy jó szerencsét jövendölnek, például, aki saját magát látja keresztre feszíteni, arra számíthat, hogy nyugodt, eseménytelen lesz a házassága. Ugyanez az álom a tengerészek számára jó hajózást ígér, a politikusoknak elismertséget, népszerűséget, a rabszolgáknak pedig felszabadítást jövendöl.

Az álmoskönyvek szerint - hasonlóan Artemidórosz teóriájához - a valóságban az álmoknak mindig az ellenkezője valósul meg. Például halállal álmodni, születést jelent, születésről álmodni halált. Álomban betegeskedni, jó egészséget jelez; balesetet szenvedni, a sors jobbrafordulását jelenti; a büntetés, jutalmazást jelöl; a büszkeség, megszégyenítésre utal. Ha valaki álmában biciklivel felfelé pedálozik a hegyre, jó kilátásokat jelent, ha viszont lefelé gurul a lejtőn, az arra figyelmezteti, hogy balszerencséje közeleg.

Több költő foglalkozott az étkezés és az álom kapcsolatával: a salernoi iskola tanítói, vélhetően a tanítványoknak, azt mondták „Hogy könnyű legyen az álmod, rövid legyen a vacsorád”. Boccaccio pedig így vélekedett: „Ki étlenül fekszik ágyba, nyugtalan lesz annak álma."..."Nagy ostobaság hitelt adni az álmoknak, mivelhogy vagy a túlságos jóllakottság, vagy az éhség idézi fel őket.”

Mivel életünkből 20-25 évet alvással, ennek pedig az egyötödét álomban töltjük el, nem meglepő, hogy az álmok jelentéstartalma ma is sokunkat foglalkoztat. Az álmok értelmezése egyaránt támaszkodik a népi hagyományokra, a különféle álmoskönyvekre, valamint a mélylélektani kutatásokra, ezért meglehetősen sokféle álom interpretációval találkozhatunk. Ennek illusztrálásaként a cigányok hiedelemvilágából, Krúdy álmoskönyvéből valamint a férjemmel közösen írt könyvünkben összegyűjtött álomfejtésekből nyújtok át egy csokorra valót. (Az Álomszótár és az Álomfejtés A-tól Z-ig című írásaimban további álomértelmezéseket olvashatnak.)

Cigány álomfejtés

Almát enni: veszély, Almát ajándékba kapni: szerencse.
Ágyban feküdni: veszedelem, Ágyat látni: szerencse.
Baglyot látni: pénzt nyerni, Baglyot hallani: rossz hír.
Bárdot hordozni: üldözés.
Béka: jó siker.
Betegnek lenni: öröm.
Bolha: bánat.
Börtön: öröm.
Csalán: pénz, siker.
Csépelni: váratlanul pénzhez jutni.
Csillag: jó baráttal találkozni.
Csizma: családi szaporodás.
Dögöt látni: örökség, Dögöt nyúzni: jólét, pénz.
Ecetet inni: nyereség.
Esthajnalcsillagot látni: bánat.
Enni: jólét.
Ellenség: nyereség.
Emberek: gond, bánat.
Egér: nagy öröm.
Eső: pénz, szerencse.
Fa (élő és zöld): jólét, Fa (száraz) szerencsétlenség.
Fürdeni: betegség.
Félni: szerencsétlenség.
Feleséget látni: öröm.
Férjet látni: sikertelenség valamilyen vállalkozásban.
Fiatalnak lenni: betegség.
Fejet elveszteni: ijedtség.
Futás: veszteség.
Füst: betegség, halál.
Fület látni: bánat.
Galamb: jó hír.
Gomba: szerelem, barátság.
Gyermek: harag, civódás.
Gyertya: öröm.
Gyomlálni: szerencsétlenség.
Gyümölcs gazdagság.
Haj: siker.
Hajadonfőtt járni: megvetés.
Hal: betegség, halál.
Házasodni: jólét.
Hegedű: öröm.
Hernyó: ellenséggel való találkozás.
Híd: előmenetel.
Hold: bánat, gond.
Holló: rossz hírek.
Kalász: haláleset.
Káposzta: veszteség.
Kártya és kereszt: sikertelen vállalkozás.
Kék szín: jó hír.
Kemence: öröm.
Kender: tűz, bánat.
Kép: öröm.
Kéz: szerencse.
Kígyó: rágalmazás.
Király: nagy öröm.
Koldulni: nyereség.
Kert és erdő: családi szaporodás.
Korom: rossz hír.
Köd: veszteség, halál.
Köntös (új): szerencse a szerelemben.
Köldökzsinór: betegség, halál.
Körte: jó siker.
Kutat látni: kár. Kútból vizet meríteni: betegség, veszteség.
Kutya: szerencsétlenség.
Lábat mosni: betegség.
Lárma: ijedelem.
Légy: ellenség.
Létra: veszedelem.
Liba: egészség.
Liszt: ijedtség.
Ló: nagy öröm.
Lövést hallani: jó hír.
Madár: hír.
Malom: gazdagság.
Méh: veszekedés.
Menny: jólét.
Mennydörgés: jó hír.
Meztelennek lenni: veszteség, betegség.
Nap: szerelem, barátság.
Nőket látni csókolózni: sikertelenség valamilyen vállalkozásban.
Orrot elveszteni, megsebezni: veszteség, betegség.
Óra: rossz hír, ijedtség.
Örülni: könnyezni.
Ördög: nagy szerencse.
Pénz: könnyek.
Pipa: harag, veszekedés.
Rák: bánat.
Róka: egészség, jólét.
Sár: veszteség, betegség.
Sárgarépa: sírás.
Sárga szín: irigység.
Só: szerelem, barátság.
Szalag: utazás.
Szeg: családi civódás.
Szekéren utazni: sikertelenség.
Szolgálni: családi szaporodás.
Szőlő: könnyek.
Tehén: gazdagság, szerelem.
Tetű: sikertelen vállalkozás.
Tojás: veszekedés.
Tövis: gyalázat, szerencsétlenség.
Tyúk: rossz hír.
Vaknak lenni: bánat.
Vasat eladni: szerencsétlenség, Vasat

Mindennapi álmok jegyzéke
(Válogatás Krúdy Gyula Álmoskönyvéből)

Ablakon kinézni: vendéged elmarad, Ablakot nyitni: hideg időjárás, Ablakból kimászni: ne menj vásárra, mert elkötik a lovad, Ablakfa: nőnek pletykát, férfinak hazugságot jelent.
Ágyék: Ha fáj: váratlan meghívás. Sovány ágyék: üres kamra. Kövér ágyék gyermekáldást ígér.
Ajándék: Nőnél: kedvest szerez. Ajándékot kapni: kellemetlenséggel küzdesz, óvakodj az ajándékozótól. Ajándékot adni: nagy örömed és szerencsés lesz, talán megházasodol.
Ajtó: Nyitott: közeli látogató. Csukott: valami tervedről lebeszélnek az üres fecsegők. Törött ajtó: családi perpatvar. Ajtócsikorgást hallani: váratlan vendégség és kellemetlenség.
Alma: öröm és egészség, Almát látni: szeretőknek igen jó, Almát (édes) enni: önmegtartóztatás, Almát (savanyú) enni: magunk csinálta kellemetlenség áll előttünk. Almát kapni: ajándékba részesülsz.
Anya: édesanyát látni: ajándékot jelez, édesanyát holtan látni: öröm,
Anyós: jobb, mint a híre.
Apa: boldog családi élet.
Apáca: őrizkedj a titkos fájdalmaktól.
Barátnő: Gyász. Biztos szomorúság.
Barázda: gazdaságodban nyereség.
Bazsarózsa: Szerencse a szerelemben.
Békétlenkedni: Esős időt jelent.
Berekedni: Harag.
Beszélni: Közeli betegség: ha tudod, mit beszéltél: nyereség, beszélést hallgatni: kellemes látogatás, beszédet tartani: civakodásba keveredsz.
Bíbic (ha kiált): Jó kívánság.
Bizonyítvány: Vendéglátás.
Bolha: Hiú remény.
Brekegés: Jó hír.
Bukfenc: Jó aratás.
Büdösbanka: Paráznaság.
Cincogás: Szerencse.
Cipész: Váratlan költség.
Citrom: Halál. Citromot enni: jólét.
Cukor: Hízelkedés jegye.
Cukrász: Harag.
Cukrászda: Gyomorrontás.
Csákó: Veszedelem.
Csapóajtó: Fenyegető veszély mutatója.
Csemege: Közeli eljegyzés.
Csempész: Csalódás.
Csiga: Jó jel.
Csipa: Szerelem.
Csók: Általában szomorúságot jelez.
Dajkálni: Szerencsét mutat.
Dáridó: Barátokkal: betegség, Ellenségekkel: szép idő.
December: Sok öröm.
Denevér: Hiúság.
Dobni: Játék. Láz. Betegség.
Dög: Szomorúság. Dögszag: jó hír. Döglött állat, főként ló: hosszú élet jegye.
Duda: Váratlan öröm, jókedv.
Dübörgés (-t hallani): Jegyez nyugtalanságot. Máskor hűséget semmisítünk meg.
Ecet: Ecetet inni: jó nyereség. Ecetfa: mulatság jele. Ecetesüveg: kár, törés, romlás.
Egér: Városban bátorság jele.
Éhes ember (-nek enni adni) meggazdagodást jelez.
Elefánt: Gazdagnak jó, szegénynek rossz.
Eljegyzés: Nagy kellemetlenség.
Esti harangszó: Ismerőst temetnek.
Evőkanál: Jegyez szerencsét.
Fácán: Szerencse.
Fahéj: Szabóval lesz dolgod.
Fagylalt: Csalódás.
Fajtalankodás: Jó egészség.
Farkas: Rövidülnek a napok.
Fehérnemű: Rák havában: gonosz megszólás.
Férfi: Jó egészség.
Fodrász: Pletyka.
Gallér: Minél nagyobb, annál jobb.
Gavallér: Szép idő.
Gesztenye: Mulatság. Gesztenyefa: felesleges kiadás.
Gomba: Öreg ember.
Gomb: Lyuk nélkül: harag. Gombot felvarrni: sok dolog.
Gombócot főzni: rágalom. Enni: betegség.
Görbe: Általában reménység. Görbe fa: nem jó. Görbe ember: rossz hír.
Göröngy: Akadály.
Gumó: Közönségesen: fáradtság.
Gúnár: Mindig levelet mutat.
Gyapjú: Betegség.
Gyémánt: Mindig betegség. Talált gyémánt: büszkeség.
Gyertya: Általában hosszú életet jegyez.
Gyilkos: Veszedelem. Semmire se jó. Gyilkosságot látni: levél rossz hírrel. Gyilkosság áldozatává lenni: rövid boldogság.
Gyönyör: Gazdagság.
Gyufa: Égő gyufa: látogatás. Pislogó gyufa: hideg időjárás. Gyufa, amelyet asszony tart kezében: új ismeretség. Gyújtogató, akit üldöznénk: szeles idő, betegség a birkák között.
Gyümölcs: Általában gazdagság.
Gyűszű: Hiábavaló fáradozás valamely tervünk megvalósításához.
Hab: Szegénység.
Hagyma: Erős vérzést jelez.
Halász: Látni egészség. Halpiacon járni, de nem vásárolni: megcsalást mutat. Halászháló: ravaszságban lesz részed.
Halott: Rossz idő. Halott és temetés: vihar. Halottasház: jó reménység jele, amely valóra válik.
Hárs: vidámság.
Havat látni: rövid betegség.
Ház: Házat rakni: tisztesség. Házat látni: megégni. Égő ház, amely nem a tied: jó
Hold: Betegnek halál.
Hinta: Röpke öröm. Hintaló: ellenséget jegyez.
Hízni: Gazdagodás.
Hüvelykujj: Boldog élet.
Ibolya: Minden magyarázat szerint szerencse a szerelemben.
Ikra: Pénz. Vízöntő havában: nagy ebéd.
Ima: Jó vigasz. Imádkozó lány: jó remény.
Inas: Kis kellemetlenség.
Ingaóra: Fáradtságos nap jele.
Íny: Levél.
Iszákos asszony: szerencse.
Izzadtság: Többnyire betegség jegye.
Jácint: A félelem jegye. Nagy megerőltetést jegyez.
Január (hónap): Veszekedést mutat.
Játék: Szerencsével játszani: szerencse a szerelemben. Veszteséggel: valamit találsz utadban.
Jég: Gond és betegség.
Jegenye: Változó szerencse.
Jelmez: Névtelen levél.
Jobb kéz: Akaratod ellenére elárulsz valakit, akit mélyen szeretsz.
Jövendőt mondani: Titok és idegen gond.
Kacér asszony: Borús idő.
Kacsa: Megszólás. Jó idő. Repülő kacsa: esős időjárás.
Kakas: Újdonságot hallasz, de nem sok öröm van benne. Nőknél: szerencse. Kakaskukorékolás: öröm, betegnek gyógyulás. Kakas, amely tojást rak: betegség képe. Verekedő kakasok: jelentenek háborút, gazdagságot. Kakas tyúk hátán: szerencse a szerelemben.
Kalapács: Régi házassági terv sikerül.
Kandúr: Mindig szerelem.
Kalitka: Madárral: érzéki örömöket jegyez. Üres kalitka: megszabadulás egy asszony rabságából.
Kancsal ember: Veszedelem, Kancsal asszony: szerelmi kínszenvedés. Öregnek mulatság.
Kapocs: Pénz.
Káromkodás: Annyi, mint a szamárordítás: rossz idő.
Kasza: Haláleset. Gyógyíthatatlan betegség. Kaszálás: rossz jegy. Nyilasban kaszálni: végrendelkezés. Erdőben: hosszú élet. Kaszálni, és semmit sem markolni: szomorúság. Kaszát fenni: szerelmi hiba.
Kéj: Minél nagyobb, annál nagyobb bánat.
Kereszt: Szerencse.
Kilenc: Jó hír.
Kisujj: Kár.
Kolbász: Minél hosszabb, annál jobb: nagy életkor, de rossz hír is.
Korcsolya: Egy kisember hasznodra lesz.
Köd: Bizonytalan jövő.
Könyök (ha fáj): Rossz sógorság.
Küszöb: Haláleset.
Labdázni: Gond.
Lándzsa: Jó hírek.
Lant: Becsület.
Lapát: Általában munkát jegyez. Kis lapát: megkönnyebbülés. Mást lapátolni látni: titkot tudunk meg. Szélben lapátolni: gonosz kívánság, amelyre ráfizetünk. Vizet lapátolni: jegyez segítséget levél útján. Péklapát kenyér nélkül: mutat lakásváltozást, kenyérrel: házasságot.
Lazac: Szenvedés, amely szerencsét hoz.
Lefátyolozott nő: hamisság.
Lekvár: Minden könyv szerint gazdagság. Lekvárba lépni: jó házasságot kötni.
Liliom: Érzéki szerelem jelvénye.
Lomb: Utazás.
Lyuk: Csak ha kicsi, akkor jó. Ürgelyuk: bujdosás. Rókalyuk: rossz vásár. Egérlyuk: kis jövedelem.
Macska: Féltékenység és lángoló szerelem. Paráznaság.
Madzag: Levél.
Mák: csalódás. Mákvirág: múló öröm.
Mankó: Jó barát.
Megcsalni férjet: betegség, mást: szerencse.
Mellény: Akármilyen gond.
Misét hallgatni: Jó vállalkozás.
Mókus: Váratlan öröm. Minél hosszabb a mókus farka, annál tartósabb örömünk.
Mostoha: Váratlan segítség.
Mozsár: Gond.
Nadrággomb: Árulás.
Nap: Napsütés általában: Hű szívet jelent.
Napraforgó: Becsület. Tisztesség. Munka.
Narancs: Keserűség egy asszony miatt.
Nefelejcs: Általában némi öröm. Imakönyvben: elrepülő élet.
Nevetők: Másoknak: szomorúság; nekünk: öröm.
Nótát énekelni: Mulatság.
Nős férfi: Titkos bűn.
Nyáj: Boldog jövő.
Nyak: Erősség. Vastag nyak: minél vastagabb, annál jobb. Nyaklánc asszonyon: ajándék egy ismeretlentől.
Nyál: Jókedv, amely váratlanul ér.
Nyers (hús): Pletyka.
Nyírfa: A szegénység fája.
Nyom: amelyet homokban vagy hóban látunk: titok nyomára vezet.
Nyúl: rendszerint félelem. Nyulat látni terhes asszonynak: igen nagy veszedelem. Nyúlganéj: minél apróbb, annál kisebb szerencse. Nyúlláb: utazás, meghívás.
Odú: Titok.
Olaj: Általában egészség. Olajat inni: betegség. Olajat valakitől elvenni: örömet venni. Olajat adni: egészségünket gyengíteni.
Opál: Ha tied: nyereség, ha másé: hamisság, árulás.
Óra: Nyugtalanság.
Orgonavirág: Vigasztalódás virága. Orgonavirág illatát érezni idő előtt: váratlan szerelem. Orgona, amely arcunkból nőne: szomorúság.
Orr: Ha nagy: nagyon jó. Kis orr: kis szerencse.
Országút: Úton járónak jegyez kénytelen tétlenséget, másnak: nem várt utazást.
Orvosság: Ha keserű: gonosz rokonok ármánya; ha édes: váratlan ismeretség.
Ostya: Bűnbánat, vallomás.
Oszlop: Sok oszlop: sok becsület. Oszlopot elásni látni: nagy szerencsétlenség.
Orvost látni: Rossz hír.
Öböl: Remény.
Ököl: Sértés, amelynek megtorlásán soká törjük fejünk.
Ölni valakit: Mutat megkönnyebbülést.
Öngyilkosságot elkövetni: nagy nyereség.
Örökölni: Szomorúság.
Őrzőangyalt látni: Veszély jegye.
Őszike (virág): Kis öröm.
Őz: Valakit megkövetünk.
Özveggyel hálni: Igen szerencsés híradás.
Pajzs: Jegyezd meg első reggeli gondolatodat, s szerinte cselekedjél.
Palacsinta: Kellemes vendég. Esetleg katona.
Pálinka: Utazás. Néha a másvilágba.
Panaszkodni valakinek: Közelgő öröm.
Pap: Betegnek: rossz.
Paradicsom: Gondtalan élet.
Paróka: Keserűség.
Pázsit: Kalandos élet.
Penész: Mindig pénz.
Perec: Jó vásár.
Persely: Szegénynek becsület; gazdagnak betegség.
Pióca. Mellfájás.
Pipacs: Vendég.
Pokróc: Sértés.
Púp: Büszkeség.
Püspök: Megnyugvás.
Rács: Veszekedés. Rácsos ablak: szép idő.
Ragasztani: Veszedelem.
Rágyújtani a pipára: Esküvő.
Rajz: Gond.
Regényt olvasni: Lustaság.
Repce: Mindig civakodás.
Repülni háztetők felett: Szegénység. víz és mező felett: gazdagság. Toronyra repülni: gonosz ítélet.
Robbanást hallani: Szerelem
Rongy: Szerencse. Piros rongy: mutat cigányasszonyt. Rongykereskedő: hideg időjárás.
Rosta: Régi per.
Rum: Betegség.
Rügy: Öröm.
Sakk: Levél.
Sapka: Igazad lesz. Nagy sapka: nagy becsület. Lopott sapka: öröm. Szép idő.
Sarkcsillag: Úton járónak: szerencse.
Savanyú leves: Jókedvű nap.
Serpenyő. Örökség.
Sietni valahová: Nyereséges vállalat.
Síp: Csalódás. Hideg idő.
Sóska: Házi pörpatvar.
Sót enni: Nehéz idők.
Sört főzni: Jó jövedelem.
Sündisznó: Titkos ellenség.
Szabni: Kereskedőnek kár. Másnak bűnhődés valamely szerelem miatt.
Szakács: Pazarlás. Szakácsné: Meghívás
Szalonnát enni: Betegség.
Szamár: Sok munka.
Számla: Hír.
Szappan: Betegség.
Szegfű: Ismeretlen férfi vágya nő után.
Széna: Jó hír. Szénakazal: gondtalan örökség.
Szerszám: Szerencsés jegy.
Szikla: Ha megmozdítod: szerencse.
Szirom: Szerelmeskedés.
Szőke lány: Csalfaság.
Szűz (mezítelenül): Szégyenbe esünk. Szüzet hálótársul kapni: Nem nagy előny.
Tábla: Temetésre hívnak.
Tagadni: Szégyen.
Talp: Eredményes vándorlás.
Tarhonya: Egészség.
Tégla: Csalódás.
Tenger: Ha viharos: gond, ha sima: beláthatatlan ügy.
Tinta: Szegénység.
Tokaji bor: Jó jegy.
Torkot látni: Félelem.
Torta: Lakodalomban: jó kívánság; máskor: betegség.
Tövis: Búbánat.
Trágya: Nyereség. Jó esztendő.
Tűz: Megszakadt barátság.
Utca: Kellemetlenség. Utcán mosakodni: leánynak szép ismeretséget jegyez. Utcán illetlent elkövetni: Közeli szerelem.
Udvar: Minél nagyobb, annál jobb.
Ugatás messziről: Jót jegyez; közelről: haláleset. Ha magunk ugatnánk, hogy kutyát vagy embert megijesszünk: nagy betegség, amelyet otthonunktól távol szenvedünk.
Ujjal játszani: öregnek egészséges, fiatalnak szomorúság. Ujjat szopni: Lánynak levertség.
Undort érezni: Öröm.
Unokával beszélni: Gazdagság.
Uralkodni: Veszteség.
Üllőt látni: Jó.
Ülni valahol sokáig: nagy haszon. Vasban ülni: öröm.
Ültetni fát: boldogság. tyúkot: hideg idő. virágot: kedvetlenség. Akasztófát: marhavész.
Ürge: Nyeremény.
Üstökös látni: Jó hír. Üstököd, ha szép: jó mind férfinak, mind asszonynak.
Üvegcserép: Múló öröm.
Üvegpohár fáradtság.
Vacsora: Nehéz álom.
Vágni valamit: Jó eredmény.
Váll: Erősség jele.
Vanília: Szerelmeskedés.
Varjú: Haláleset.
Vasalni: Levél.
Veréb: Veszekedés.
Vese: Gyász.
Viola: Az öröm virága.
Virág: Gazdának bő termés.
Vörösbeggyel beszélni: Jegyzi meg nem tartott ígéretedet.
Zab: Szükség.
Zacskó: Nyereség.
Zaj, amelynek eredetét nem ismerjük: jó hír. Ha látnánk, mi okozza a zajt: megbánás.
Zafír: Kellemetlen látogatás.
Zár: Titkos ellenség.
Zivatar: Betegség.
Zöld: Remény.
Zúgás: Fejfájás.
Zománc: Bánat.
Zúza: Szegénység.

Álomértelmezések

(A Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról c. könyvünk alapján)

Ablak: Nyitott: lehűlés jön. Törött ablak: az utazást el kell halasztani. Ablakon kimászás: nem ajánlatos vásárba menni. Ablakon kiesés: veszedelem várható.
Ágy: ha tiszta, fehér, a veszekedés végét jelzi (indonéz hiedelem).
Állat: Legelésző: hű barát. Állatszelídítés: türelemmel viselt nehézségek. Üldöző állat: rossz idők várhatók. Kövér állat: szerencsejátékban nyereség. Sovány állat: gondok, problémák. Vérengző állat: ellenségeskedés.
Arc: Mosolygó: kellemes élmények, vagy gazdasági fellendülés. Groteszk, kellemetlen arc: rossz ómen.
Autót vezetni: a befektetésekben óvatosságra int. Hosszasan autót vezetni: pénz áll a házhoz.
Bagoly: gyógyíthatatlan betegség vagy halál.
Datolyapálma: korai halál (kínai hiedelem).
Egér: családi gondok, vagy kedvezőtlenre forduló anyagi ügyek. Egerek a kamrában: ínséges idők jönnek.
Ékszert venni: boldogság, eladni nagy kár. Ékszert látni: szívfájdalom. Nyaklánc elvesztése: szenvedés a szeretett lény halála miatt.
Erdőn átvágni, erdőben sétálni: az álmodó átmeneti időszakot él meg. Erdőben eltévedni: új időszak kezdődik életében.
Esernyő: Lyukas esernyőt látni: veszekedés. Esőben nyitott ernyőt vinni: minden területen szerencse, csukott esernyőt hordani: balszerencse az üzleti életben.
Étel: fizikai és érzelmi táplálékot valamint energiát jelez. A gyümölcs általában érzékiséget, a mirelit ételek hideg érzelmeket jeleznek.
Fagyöngy: örömteli események, sok boldogság, vagy kellemes, baráti környezet.
Fák (buják, zöldek): új reményeket, vágyakat jelent, de erőt és stabilitást is kifejezhet. Fára mászás: a kitűzött célok elérését ígéri, a mászás nehézsége e célok elérésének sebességére utal. Favágás: az energia és a pénz értelmetlen elfecsérlése. Kidőlő fa: talajvesztés, rossz irányba haladás.
Farkas: némaságot okoz.
Fém: erőt és szilárd jellemet jelez, de a társadalom kegyetlen oldalát is szimbolizálhatja
Fésű: bosszúság. (Ugyanezt jelenti, ha leesik a fésű.)
Fog: Elülső fog kihullása: valamelyik szülő halála (kínai hiedelem). Fogat látni: hamarosan fontos hír, vagy levél érkezik. Fogfájás: közeli hozzátartozó halála. Műfogsor: váratlan segítség a problémák megoldására. Ezüst fog: gazdagság, arany fog: szenvedés. Zápfog: ellenségeskedés, zápfog kihullása: ellenség halála (arab hiedelem).
Fonál: a facér nőnek hamarosan egy jómódú férje akad.
Gyémánt birtoklása: tisztelet és elismerés magas körökből.
Gyík: ismeretlen ellenségre figyelmeztet.
Gyöngy: megfontoltság az új vállalkozásokban, tervekben.
Haj: gondatlanságra, a körültekintés hiányára int.
Hal: egy közeli ismerős teherbe esése.
Halott: a jelenlegi körülmények nem sok jóval kecsegtetnek, semmiféle egyezségbe, szerződésbe nem szabad belemenni.
Háromszög: szerelmi légyott várható. (Ugyanezt jelenti a hatos szám álma is.)
Házasságkötés: egy családtag halála. Ha idegen kötik: távoli ismerős vagy barát halála. Házassági ajánlat: a körülmények rosszabbra fordulnak. Frigyre lépés a jelenlegi házastárssal: boldog, örömteli házasság, vagy új életszakasz – például szülővé válás – kezdete.
Holdfogyatkozás: valamilyen eddig elrejtett tulajdonságra, titkolt hibára fény derül.
Kígyó: Magányos kígyó: gonosz, testi épséget is veszélyeztető ellenség. Sok kígyó: balszerencse sorozata a szerelemben és a vállalkozásban. A fenyegető kígyók legyilkolása: felülkerekedés a nehézségeken. Vipera: balszerencse, megölése általában jó ómen.
Főzés: uralkodásra törekvés a környezet fölött, de gondoskodásra, szeretetvágyra is utalhat.
Koporsó: Üres: kibékíthetetlen véleményeltérés a környezettel. Holttest található benne: depressziós időszak, a személyes szabadság korlátozása várható.
Korona: némi siker, de sok megaláztatással. Állapotos nőnek leánygyermeket, másnak megcsalatást ígér.
Kutya: alattomos ellenség. Másik változatban: nagy siker, állhatatos barátok. Ugató kutya: rosszabbodó életkörülmények.
Ló: minden esetben szerencsés előjel. Ez még a halottas kocsit húzó tolldíszes lovakra is igaz, azok ugyanis esküvőt jeleznek előre. Hasonlóképpen vélekednek az arabok is. Aki lovakkal, öszvérekkel vagy szamarakkal álmodik, az jót remélhet, mert a Próféta azt mondta: "A férfiak szerencséje a lovaik üstökéhez van kötve az utolsó ítélet napjáig."
Macska: általában kedvezőtlen előjel, jelezhet hűtlenséget, árulást vagy valamilyen szerencsétlenséget. Az álomban támadó macskák, ellenséget jeleznek, de ha eredményesen megküzd velük az ember, akkor nagy nehézségeken sikerül keresztülvergődnie, és hírnévre tehet szert.
Madár: hajadon számára férjhez menést, a repülő madarak sikeres életet jelentenek
Majom: hízelgő, álnok barátokra figyelmeztet.
Makk: vagyongyarapodás. Makkevés: asszonynak jómódot, magas pozíciót ígér. Makk lerázása a fáról: vágyak teljesülése az üzleti életben vagy a szerelemben.
Medve (megölése): menekülés szorult helyzetből. Medvét látni: fiúgyermek születése (kínai hiedelem).
Méhek: tűzvész. Mézet enni: szerencse.
Menstruáció: a feszültség csökkenése, a szorongás oldódása.
Mosómedve: fel kell készülni a védekezésre, mert valahonnan támadás várható.
Napfogyatkozás: túlzásba vitt élvezetek.
Papagáj: megtréfálás várható. Beszélő papagáj: kigúnyolást jelez.
Páva: ha rikolt, szerencsétlenség; ha repül, kis öröm, melyért nagy árat kell fizetni; ha alszik, csábítás; ha a napon sütkérezik, veszedelem egy asszony hiúsága miatt. A döglött páva egy öregasszony szerelmére figyelmeztet. Páván lovagolni: megszégyenülést egy szerelemben. Pávát enni böjtölés idején: gonosz áll a házhoz. Pávatollal álmodni, börtönt, pávatollal játszani, ingerlékenységet jelent.
Pénz (vagy pénznyereség): siker, vagyonosodás. Talált pénz: szeretet- és hatalomvágy. Pénz elvesztése: átmeneti zavarok, boldogtalanság a családi életben, visszaesés a vállalkozásban. Pénz ajándékozása: szeretet hiány, szeretet keresése. Pénztelenség: félelem a társadalmi státusz elvesztésétől.
Pillangó: megnyugvás iránti vágy. Emellett a pillangók kreativitást, romantikát, élvezetet és szellemiséget is kifejezhetnek.
Pók (pókháló): problémák, gondok, pereskedés. Pók elpusztítása: anyagi kár, értékes tárgy elvesztése (orosz hiedelmek). Nálunk – a tarantella pók kivételével – az összes pók jó szerencsét jelent.
Rózsa: Fehér rózsa: ártatlan lány szerelme. Hervadt rózsa: elfelejtés. Ajándékba kapott rózsa: szívet megremegtető öröm, kellemes találkozás.
Só: új ízek és ragyogó élmények megjelenése. Eredményes erőfeszítések, elismerés, hangulatjavulás, életerő növekedése.
Sör (vagy sört inni): boldogság, ihlet, mozgalmas társadalmi élet.
Strucc: halálhír, pusztulás.
Szamár: Szamárháton ügetés: célok elérése, szerencse és boldogság. Leesés a szamárhátról: balszerencse, bánat.
Temető: szomorúság, feldolgozatlan fájdalom.
Teve: túlzott tehervállalás, elfojtott érzelmek. (Más értelmezésben: képesség a problémák megoldására, az akadályok leküzdésére.)
Tű: egy barátság vége. Tűt találni: megbízható barátok. Tűt keresni: fölösleges aggodalmak.
Tyúk: hír érkezése.
Újszülött: ártatlanság, tisztalelkűség, melegség, új szerelem vagy új barátság kezdete.
Utazás: törekvés az életcélok elérésére. Utazás ismeretlen területen: veszély a versenytársak részéről
Varjú: csalódás mindenben, bánat, balszerencse, esetleg halál.
Vér: élet, szerelem, szenvedély és csalódások.
Víz (tiszta): jószerencse, vagyonosodás. Zavaros víz: szomorúság betegség vagy halál miatt.

Kommentek

archivált tartalom

Turák Lejla Gabriell #177

Kedves Erzsébet!
Turák Lejla vagyok, 24 éves, és 4 napja álmodtam valami nagyon különöset. Szeretném megkérdezni, hogy miért álmodtam ilyesmit, és vajon mit jelenthet?
Egy kórházi szobában voltam anyukámmal, nevelőapámmal, és egy kislány csecsemővel, aki most született. A kicsi az enyém volt, de mégis anyukám aludt bent vele, mintha ő szülte volna. Ők ketten aludtak, nevelőapám kezében pedig egy kés volt, és megakart ölni engem. Én kifutottam a szobából, és bezártam az ajtót, majd elmentem. Nem aggódtam anyukámért és a kicsiért, mert valamiért tudtam, hogy őket nem fogja bántani. Hazamentem a gyerekkori otthonomba, apukámhoz. Bementem az udvarba, ahol a sárban fekudt egy halott, véres férfi. Felmentem a lépcsőn, be a házba, de nem volt ott senki. Bementem a szobába, ahol annó anyukámmal és az öcsémmel aludtunk. A 2 fotel ki volt húzva középre, minden más bútor a helyén volt. A fotelek mögött egy sebesült, meggyengült férfi térdelt, jobb vállával az egyik szekrénynek támaszkodva. Bementem az ajtón, és megláttam, hogy az apám balról a fal mellet várt rám, szintén késsel a kezében. Én átfutottam a túloldalra, fel az ágyra. Apum a fotelek körül kergetett, míg végül ismét az ágyon kötöttem ki. Akkor ő, mint aki belátta hogy nem tud elkapni, odament a gyenge férfihoz és elővett egy rongyot és valami löttyöt, és mint a filmekben, az arcára szorította. A kést a nyakához fogta. Mintha az orrpm előtt akarná megölni, hogy én is lássam, mire képes. Akkor én kihasználva az üresen hagyott területet, vissza szaladtam a tuloldalra, ki az ajtón, apám pedig utánam iramodott, de aztán visszafordult, és visszament a férfihoz, hogy befejezze, amit elkezdett. Kiszaladtam a házból, le a lépcsőn, majd eszembejutott, hogy az ajtó belsejében van a kulcs, így visszafordultam, kivettem a kulcsot, és bezártam kívülről az ajtót (utólag belegondolva ez felesleges volt, mert belül nincs kilincs, csak a kulccsal lehet nyitni az ajtót). Másnap reggelre visszaértem a kórházba, és láttam, hogy az anyukámék ajtaja még mindig zárva van. Ekkor már nagyon aggódtam érte és a "kislányomért". Sokkal jobban aggódtam, mint amikor ott hagytam őket. Egy másik szobába mentem, ott volt 2 nővér, én mondtam nekik, hogy anyukámhoz jöttem (nem azt, hogy a kislányomhoz, vagy anyukámhoz és a kislányomhoz). Akkor ők kinyitották az ajtót, és mikor bementek, nevelőapám nem volt ott. A kicsi meztelen volt (pelenka sem volt rajta), be volt kakilva, őt egyből tisztába tették. Addig én kérdeztem anyát, hogy hogyan lehet kérvényezni, hogy Enola legyen a kicsi neve? (Ez a saját tudatom volt, mert ha lesz egy lányom így szeretném hívni.) Ekkor a nővérek mondták, hogy ehez már késő, ezt addig kell, míg nem születetik meg. (Ez a valóságban is így van, de én ezt eddig nem tudtam.) Mikor a nővérek kimentek a szobából, odamentem a kicsihez, megpusziltam, megsimogattam (valódi és igazi anyi szeretetet éreztem, amit a valóságban még soha, senki iránt. Mintha nem csak álombeli érzelmek volnának.) Ezután mindent elmondtam anyának, hogy mi történ velem, nevelőapámmal, és apukámmal. Ezután felébredtem.
Köszönettel: Lejla

2021-03-30 11:41:58

renike2009 #176

Én kigyoval álmodtam mire ügyelnem kellet ami agressziv volt ez mit jelent?

2019-07-26 14:39:18

Járóka Ilona #175

Kedves Erzsébet!
Napok óta furcsa álmom van. Egy kígyó mászik belém és a számon keresztül távozik.Mielőtt távozik érzem, hogy a méhembe fészkeli magát. A kígyó színe fehér. Ha módjában áll, kérem segítsen! Ilona

2018-09-07 18:29:06

Simon Brigitta #174

Kedves Erzsebet !

Furcsa almom volt: vezetem a sajat automat, de kozben visszaforditom a fejem es a hatam mogotti epuletet figyelem, amelynek egy resze uvegbol van, igy latni lehet a felfele vezeto, kacskaringos lepcsosort. Azt a ferfi latom felmenni a lepcson, eleg gyorsan, akit evek ota szeretek, de akivel egyutt nem lehetek. Ennyi az alom.
Valosag: Az o igazi erzeseit nem ismerem, de o tudataban van annak, hogy szamomra fontos. Mivel ugy tunik, szamara egy jatszma vagyok, nem akarom kozelebb engedni magamhoz, igy elkerulom a talalkozast. Persze szeretnem, ha a hozzaallasa mas lenne es igazi kapcsolat lenne kozottunk.
Talan segitene, mit jelent ez az alom ?

Koszonom,
Brigitta

2018-06-13 05:21:08

Adrienn Lengyel #173

Kedves Erzsébet! Sajnálom,csak most olvastam az utolsó kommentjét... részvétem! Sajnálom,ha tolakodó voltam! Adrienn

2018-05-31 10:24:56

Adrienn Lengyel #172

Kedves Erzsébet! Szeretném a segítségét kérni! Hajnalban álmomban sok kígyót láttam. Picik voltak,némelyik zöld,némelyik fekete. Az ajtónk előtt egy,a földből kivezető tágas lyuk kinyílásában aludtak ősszedugott fejjel. Volt kifejlett fekete példány is, olyat is láttam,ami mellett ott volt a levedlett bőre. Aztán a kis kígyók az ágyunkra is fel akartak mászni. Elég ellentmondásos információkat találok a kígyó álombéli jelentésével kapcsolatban,bízom benne,hogy Ön tud segíteni nekem! Adrienn

2018-05-31 09:07:02

Szamóca #171

Kedves Erzsébet!

Számmisztikával kapcsolatban szeretném kérni a segítségét. De a Kapcsolat/emailnél azt írta ki, hogy invalid input. Így nem tudom, hogy átment-e az üzenet. Valahol fel tudom tenni a kérdésemet? Előre is köszönöm.

2018-04-12 14:15:30

Rosta Erzsébet #170

Kedves Erzsébet!
Mióta a férjemet a zebrán elgázolta egy autós és meghalt nem vállalok álomfejtést.
Hogy segítsek mindössze a földrengést határozom meg

A földrengésről szóló álom bizonytalanságra figyelmeztet, amellyel az álmodónak foglalkoznia kell, mielőtt elhatalmasodik rajta egy erős megrázkódás.
Ha rám hallgat, most veszélyes ország Egyiptom, nem ajánlott oda utazni.
Üdvözlettel: Erzsébet

2018-03-23 13:42:01

Benkó Erzsébet #169

Kedves Erzsike ! Egyiptomi utazás eldöntése előtt állok. Az éjszaka földrengéssel álmodtam. A föld felszínén hatalmas árkok keletkeztek .Menekülés közben mindenem elveszett. Próbáltam a legfontosabb dolgokat beszerezni , miközben egy marék papírpénz előkerült. Ekkor felébredtem. Köszönöm a segítségét !

2018-03-22 09:16:05

Anita/Anna #168

Kedves Erzsébet!

Édesanyám a szüleiről álmodott.
Az édesanyja menyasszony volt,de az édesapja mást vett el. Már mindketten sajnos meghaltak nagyon régen.
Mit jelenthet ez?

2018-03-04 18:21:56

Katalin #167

Kedves Erzsébet!
Őzbakkal álmodtam, ami az autóm előtt állt. Sötét volt, az utcai lámpák fényénél láttam, ahogy rám néz és nem mozdul. Amint felkapcsoltam a reflektort, hirtelen megugrott és elszaladt. Azért különös ez az álom, mert korábban a valóságban is megtörtént velem, hogy az úttesten haladva egy őzike állt az út közepén előttem, megálltam, és csak nézett rám 5-10 másodpercig, mielőtt továbbment. Felkavaró élmény volt, ahogyan ez az álom is. Köszönöm a segítségét.

2018-03-03 11:28:05

Szilvia #166

Kedves Erzsébet

Segítségét szeretném kérni egy furcsa álmom megfejtésében.
Íme az álmom....A párommal egy kanyargós úton voltunk kézi kocsival húztam a páromat a lejtőn lefelé ,és a kocsit elengedtem hadd guruljon a kocsi szálguldótt lefelé erdőn keresztül és egy mély vízbe zuhant bele s a lábánál fogva tudtam csak kihúzni de csak egy alsónemű volt rajta............

2018-02-17 17:01:07

Mónika László #165

Kedves Erzsébet
Tudni szeretném, hogy mit jelent az az álmom, amit kb 2-3 hete álmodtam, hogy volt párom aki már októberben elment, álmomba megjelent,fehér rövidnadrágban ült az ebédlőasztalnál levest evett, és mosolyogva közölte, hogy hazajött.
Köszönöm válaszát

2018-02-10 15:53:42

Márk #164

Kedves Erzsébet!
Azt álmodtam, hogy egy fal tetején állok a felhők fölött. Lenézek és előre bukom, de amikor a felhők alá érek nem látom a fal alját és csak zuhanok a semmibe. Földet nem érek, viszont amikor felébredek zihálok és hevesen ver a szivem. Nem találok rá magyarázatot. Tudna nekem segiteni?
Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlettel: Márk

2018-01-17 06:35:23

Andrea #163

Kedves Erzsébet!
Már nagyon elkeseredett vagyok, ha az álmaim jelentesere gondolok. Az elsö álmomban a kisfiam lattam kadban, tiszta vizben. Alámerult Es uszott, aztan lefekudt Es a viz alatt volt. Anyukam is jatszott vele Es o is a viz ala fekudt.Azon tanakodtunk h Milyen Jol birja víz alatt, Viszont egy ido utan kivettem a vizbol, de nem volt semmi Baja. Kovetkezo nap azt almodtam, hogy leharaptam a nyelvem, ami nem Fajt, ket darab volt Es mentunk a korhazba, de utana mar masrol szolt az álom. Ezutan eskuvovel almodtam, házas vagyok, igy erdekes volt ujra a sajat eskuvom. Sirtam mert nem akartam valamilyen szoveget felolvasni amit a rendezvenyszervezo gondolta jelentesek, halalt mutatnak. Nem vagyok babonas Es remelem nem is tortenik semmi de kivancsi lennek a velemenyere.
Remelem tud ra valaszolni! Köszönöm

2017-12-17 08:08:48

Fazekas Arpad Zoltan #162

Kedves Erzsebet!
Onhoz fordulok egy nagyon furcsa es elethu almommal kapcsolatosan. 3 reszbol all, a sorrendre nem emlekszem pontosan. Az egyik edesanyam temetesere mentem de o el. Ami igaz nem reg tudtuk meg hogy mellrakos. Igazabol nem temetesnek nezett ki nem volt se koporso semmi, inkabb egy szertartas fele volt. Amikor oda ertem akkor tudtam meg hogy meg nincs meghallva csak nagyon beteg. Oda akartam menni hogy bucsuzzak el de valaki nem engedte, nem tudom ki es miert. Ezutan lattam meg ot de csak a tudat volt az mert igazabol egy noveny fele volt es nagyon gyengen mozgott. Amikor a bucsuzasra kerult sor az elso aki elbucsuzott az edesanyam volt es a nyakaban ullt egy idosasszony edesapam reszerol rokon, es pedig o volt akit edesanyamnak tudtam. Aztan egybol sok ember lett es a tomegben en is megtalaltam edesanyamat de nem lattam tisztan csak mintha ott mar o volt. En mondtam neki hogy koszonom hogy a fia lehettem es o nekem hogy edesanyam lehetett. Ezutan le voltunk ullve en az ajto mellett pont ami nyitva volt es az ajtoban ott volt a rottweiler kutyam aki igazabol mar nem letezik, de olyan huseges volt hogy az eletet is felaldozta volna ertunk.
A kovetkezoben egz hatalmas epulet ajtoja elott alltunk a testveremmel az ajto maga is nagyon nagy volt. De vele osszevesztem a tavasz eljen nem is beszelunk. Sotet volt. Tolunk nem messze vagy 5 6 gyerek egy tenger vagy ocean parton a vizbe dobtak ha jol emlekszem penzermet es kivantak valamit mar nem tudom mit. Abban a pillanatban a vizbol hatalmas kezek alakultak ki es behuztak a gyerekeket a viz ala.
A harmadik pedi itt folytatodott bementunk az ajton, ott nagyon vilagossag volt lepcsok fel is le is de mintha a levegoben lettek volna. Elindultunk felfele a tesom ment a lepcsokon en pedig a karfakon masztam felfele.A lepcsok nem ertek veget. ezutan megvalltozott minden egy vendeglo lehetett ott mar mentunk lefele a lepcsokon, elottunk a lepcsok kozepen egy nagy asztal volt rajta rengeteg tanyer edeny pohar mind porcelanbol. senki sem volt ott egyedul egy pincer jott felfele. En nem tudom mire fel de abban a tudatban voltam bajba vagyunk es rajottem hogy o a halal a tesom pedig megbaratkozott vele. en akkro feleje dobtam egy poharat hogy elvonjam a figyelmet es elmehessunk de megfogta a masodikat is a harmadik pedig leesett es eltort. Ezutan egybol az ajto elott voltunk megint ahonnan indultunk es ott a testverem is eszre vette hogy o a halal nem tudom mi okbol. Hamar visszamentunk az ajton a pincer bezarta utanunk es kacagast hallottunk de nagyon ijeszto volt. Szaladni kezdtunk hamar felfele es a tesom akkor mondta hogy mintha nem ugyanaz a hely mint ezelott. Ekkor en egy padlashoz hasonlo helyen voltam pokhalos sotet volt leestem valahonnan es akkor jott szembe velem a halal egy sotet arnyat lattam mint a filmekben de csak arnyek volt es a szemei ego pirosak voltak, megint egy ijeszto hang hallszodott es en akkor orditani kezdtem tiszta erombol a valosagban is mintha ebren is lettem volna meg nem is. Olyan rosz erzes volt mintha meg lettem volna fagyva meg se tudtam mozdulni, meg a munkatarsam is megebredt a mellettunk levo szobaban. Magamtol nem ebredtem meg a falesegem ebresztett fel, eyutan azt se tudtam hol vagyok es mi van.
Nagyon szeretnem megtudni hogy mi lehet a jelentese, en nem nezek meg filmet se mar evek ota hogz amiatt lehetne.
Nagyon hosszan irtam le de remelem tud segiteni. Elore is koszonom!

Udvozlettel Zoltan!

2017-11-08 19:18:12

Szunyog Júlia #161

Tisztelt Erzsébet! A jó múltkor azt álmodtam hogy lyuk van a kézfejemen amiből molyok potyogtak. Ma pedig az ölembe pókháló volt szőve jó vastagon s le kellett vágjam azt. Ahogy levágtam a pók beleesett a combom egyik oldalán lévő jó nagy lyukba, ahonnan kitudtam szedni. Mind a két oldalamon volt a bőröm alatt két óriási lyuk. Mik lehetnek vajon ezek a lyukak a testemen???Válaszát előre is köszönöm.

2017-09-24 07:58:47

Gábor #160

Kedves Erzsébet!
Ön szerint mi a jelentése annak az álomnak,ha az egyik női kollégámat látom leesni egy létráról?A létra alján álltam egyszer csak elkezdett lefele zuhanni,végül talpra érkezett.Sajnos csak ennyire emlékszem,egyéb információra nem emlékszem az álomról.
Több helyen utána olvastam a létra jelentésének,azonban többnyire arról írnak,hogy ha az ember saját magát látja zuhanni a létráról.A kérdésem az lenne,hogy ha mást látunk zuhanni annak mi lehet a jelentése?Előre is köszönöm a választ!

2017-07-16 06:05:43

Anett #159

Kedves Erzsébet!
Nem rég azt álmodtam hogy a számítógép előtt a széken elaludtam és hirtelen felriadtam és álmomban volt egy tükör előttem a falon amibe belenéztem és a tükörképem lassan elhalványodott aztán nem tudtam megmozdulni se beszélni és a tükörben láttam (és éreztem is) hogy egy idegen (valószínűleg nem ember) lassan közeledik felém és akkor felébresztettek mert nagyon hangosan "kapkodtam" a levegőt

2017-06-29 23:07:30

Zsike #158

Kedves Erzsébet !

72 éves vagyok . Két gyakori visszatérő álmom van .

Az egyik: Idegen városban vagyok haza szeretnék jutni , de nem találom az állomást .

A másik : ha elmegyek valahová mindig elveszítek valamilyen tárgyat leginkább ( kézitáskát )
Van ezeknek az álmoknak valami üzenete , vagy nem lényegesek.
Üdvözlettel várom válaszát Zsike

2017-04-18 09:38:32

Szilvia #157

Kedves Erzsébet!
Tegnap éjszaka ijesztő álmom volt. Egy férfi zaklatott az utcában, ahol lakunk. Be akart jönni a lakásunkba. Én tettetve, hogy nem állok ellent, megkértem, hogy várjon a bejárati ajtónál míg átöltözök. Bejutva a lakásba gyorsan kizártam őt. Egész éjjel féltem álmomban. Reggel a férjem hazajött az éjszakai műszakból. Elmeséltem neki mi történt. A férjem kollégája is ott volt. Kimentünk hárman az utcára, és a zaklató ott volt még, aki a szomszéd házban lakott. A férjem és a munkatársa majdnem holtra verték. Én akadályoztam meg, hogy megöljék. Ezután a zaklató eltűnt. A következő, amire emlékszem, hogy talán másnap a lakásunk falán kettő zsidó írásjelekkel írt átkot táltunk, amin az elsőt egy Lilith átokként értelmeztem, és mondom is a férjemnek, hogy a zaklató megátkoztott, hogy meghaljanak a gyerekeim. Az egészben az ijesztő, hogy valóban babát várok. Egész nap ezen gondolkoztam, és beugrott egy régi csúnya kapcsolatom, akiben a zaklatót vélem felfedezni . Ami viszont nagyon furcsa, hogy ez egy több mint 10 éve abbamaradt kapcsolat, aminek nem tudom mi köze lenne a jelenemhez. Tudom, hogy ennek nagyon kicsi az esélye, de létezik olyan, hogy egy ember haragot tartva, ha nem is azt mondom, hogy megátkozza a másikat, de belépve a másik álmába üzenni akar? Nem akarok semmit beleképzelni ebbe az álomba, de most ez jár a fejemben. Előre is köszönöm a segítséget! Üdvözlettel : Szilvia

2017-04-05 21:00:27

Józsáné #156

Üdv. Azt álmodtam hogy egy hosszú végtelenbe nyúló egyenes úton kerékpározok de nincs kormány a biciglin... Ez vajon mit jelenthet? Sajnos sehol nem találtam választ... Köszönöm!

2017-03-24 05:27:26

Gréta #155

Kedves Erzsébet szeretném segítségedet kérni mert egy különös álmom volt.Mégpedig hogy egy régi osztálytermemben voltam ahol egy fiút szidtam....a fiút ismerem és elég nagy az egója,de akkor mégsem szólt vissza.A mondandómat nem tudtam befejezni mert egy csap mellett összeestem. A csap a terembe volt,a terem teljesen úgy nézett ki mint a régi osztálytermünk.

2017-02-26 10:49:22

Dósa #154

Kedves Erzsébet , probaltam mar kommentelni lehet hogy nem kuldte el de 2 nappal ez elott azt almodtam hogy el utaztam egy vakációra es egy szigetet neztem egy nagy dombrol. A szigetnek kígyó alakja volt de nagyon szep volt nem feltem tolle gondolom ennek koze van az ördöghoz. Majd egy kis ido utan egy kislany ült melletem miközben egy medencébe úsztam es mondtam a kislánynak hogy jojjon uszni , es azt mondta nekem hogy nem hon uszni mert fel es nem tud uszni egyaltalan.

2017-02-10 16:40:29

Anita #153

Szia Erzsébet , egy rovid kommentet szeretnek le irni. Almomban egy kígyó formájú szigetet lattam nagyon szep volt es nem feltem tolle. Tobb oldalról is itana neztem hogy mit jelent a kígyó es sziget de a kettőt nem talaltam sehol. Nem tudom meg fejteni hogy mit jelenthet de en az ördöge tippeltem hisz az is kígyó alakban mutatkozott meg es az ördög is egy angyal. Almomban meg volt egy kis lany aki el beszélgettem es epp uszni mentem egy kristály tiszta medencében ami a szigetet hez kozel volt de a tenger kozelebb volt hisz a medence mellet volt. A kislánynak azt mondtam hogy jojjon velem uszni es hogy nagyon jo a viz , de erre a kislany azt felelte hogy nem jon uszni mert fél és nem tud uszni. Aztán fel ébredtem es órák ota ezen gondolkozom hog mit jelenthet ez az egesz. Nem lattam magam kívülről, olyan volt mint ha elottem lett volna a kislany es a sziget, mint ha ott lettem volna. Ereztem hogy ott vagyok. Koszonom szepen a segítséget .

2017-02-08 17:39:53

Nikolett #152

Kedves Erzsébet!
A segítségeet szeretném kérni az álmommal kapcsolatban. Álmomban a párommal álltunk egy gödör előtt amelynek oldalán volt egy kis lyuk amelyből millió kb 50 ft-os nagyságú fekete pók özönlött kifelé.
Az igazsághoz hozzátartozik hogy elég problémás jelenleg a kapcsolatunk, még az is lehet h szétmegyünk. Mi lehet ennek az álomnak a jelentése?

2017-02-03 10:18:23

Magyar Anna #151

Kedves Erzsébet! Nagyon nehéz élethelyzetben vagyok és furcsa álmom volt, ami nem hagy nyugodni. Az élethelyzet: Három éves gyermekemet az apának ítélték, minden észérv ellenére, külföldre. Még próbálok egyezkedni, de kicsi az esély. Még itthon vagyunk, a gyerekem és én. Az álom: egy sűrű, zöld erdőben voltam (minden nagyon zöld, friss, megynugtató volt), ott volt egy nagyon jó barátnőm, mellette a halott édesanyja koporsóban (mindketten élnek a valóságban), de senki nem szólalt meg. Én is ott álltam csak. Nem volt túl szomorú kép. Következő kép: A húgommal (aki külföldön él, de jó a kapcsolatunk), még mindig ebben az erdőben, egy kunyhónál voltunk, nem messze a koporsótól. Belül minden rohadt, nedves volt és vizelet szagától bűzlött, sötét volt. Rengeteg állat volt a kunyhóban, közülük a rókára emlékszem. Mindent kiengedtük. Közben a ház rendbehozataláról beszéltünk a húgommal. Az állatok békések voltak, nem beszéltek. A ház rossz részeit rendbehoztuk, léceket tettünk a helyükre és erősen emlékszem a vizelettől nedves, pokrócokkal borított, rozoga ágyra, ahol az állatok voltak. Ezt is megtisztítottuk. Kinyitottunk felette egy ablakot. Nagyon büdös, penészes szag volt. Sokmindent kidobtunk, de közben láttuk a zöld lombokat. A végén megjelent édesapám, aki elismerően méltatta a munkánkat a húgommal. Ő is él. Ennyire emlékszem. Tudom, hogy nem álmodhattam ezt véletlenül... Nagyon kíváncsi volnék a véleményére, amelyet előre is köszönök. Üdvözlettel, Anna

2017-01-10 13:01:25

Rosta Erzsébet #150

Kedves Anett! – Re: #143
Miután semmiféle háttérin formációt nem kaptam Öntől, nem tudom megállapítani, hogy van-e valamilyen jelentősége a helyszínnek (a nagymamájáék régi lakásának), az sem világos számomra, hogy vajon mit szimbolizálhat a csomagok behordása a lakásba (pincébe, padlásra), azt pedig végképp nem értem, hogy mi célja lehet a bicikli használhatatlanná tételével (szétszedésével). Mivel a legtöbbünk számára a kerékpáron tapasztaltuk először, hogy mire képes megfelelő koordinációval a testünk, a biciklizés révén váltunk szabadabbá. Ez mutatta meg, először, hogy kellő önbizalommal és lelkesedéssel tudjuk kontrollálni a testünket, koordinálni mozgásunkat, és megtartva az egyensúlyt, elérhetjük céljainkat. Gyerekként a szabadságot, a felelősség nélküli lelkesedést jelentette a bicikli. Ahelyett, hogy most is rápattanna, és elhajtana vele, teljesen értelmetlenül csomagokat pakol, és szétszedve a bringát, megfosztja magát a „szabadság” lehetőségétől. Talán azért „válik álma végére túl naggyá” a másik bicikli, hogy észrevegye tevékenysége kontraproduktív voltát.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2017-01-03 16:34:18

Rosta Erzsébet #149

Kedves Andi! – Re: #146
Mindenekelőtt azt lenne jó tudni, hogy mi válthatta ki az álmodat, illetve, hogy mit szimbolizálhat számodra a megsebesült kiskutya. A kutyás álmok általában olyan ösztönökkel kapcsolatosak, mint a barátság, a hűség és a védelem. Időnként a kutyák magát az álmodót jelenítik meg, máskor viszont valakit az álomgazda életéből. A Te esetedben azonban – a való életedben nem létező – kiskutyáid egyike sebesült meg, akinek gondoskodásra, ápolásra van szüksége. Ha Téged szimbolizál a sérült kiskutya, az álmod azt jelzi, hogy törődni szeretnél magaddal, odafigyelsz az egészségedre, vagy szeretnél szabadulni egy olyan szituációból, mely sérülést okozhat Neked. Ha viszont történetesen valaki mást reprezentál a sérült jószág, akkor azt kellene megfejtened, ki az a környezetedben, aki segítségre szorulna, akit támogatni szeretnél, de úgy érzed, hogy akadályoznak ebben
Üdvözlettel,
Erzsébet

2017-01-03 15:58:13

Rosta Erzsébet #148

Kedves Remike! – Re: #145
Az embernek egyfajta biztonságérzetet ad, ha van tető a feje fölött, vagyis a természeti erők (eső, szél, fagy, hó, forróság stb.) elől van hová menekülnie, és a lakása az időnként szükséges intimitást is biztosítja a számára. Ha ennek a „menedéknek” bármely része megsérül, a funkciójának ellátására képtelenné válik, az arra utalhat, hogy a lakójának valamilyen okból csökkent a biztonságérzete, vagy az intimitási szükséglete szenved hiányt. Ebben a megközelítésben esetleg az is fontos lehet, hogy a ház melyik felén hullottak le a cserepek. Egy másik lehetséges értelmezésben a háztető válaszfalat szimbolizálhat a tudatának két állapota között. Védelmezi vagy elrejti az öntudatát, gondolkodásmódját és a hitét. A lezuhanó cserepek arra figyelmeztethetnek, hogy a magasztos ideái könnyen összeomolhatnak. Talán újra kellene gondolnia az önmaga elé kitűzött magas elvárásokat, célokat.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2017-01-03 14:25:16

Rosta Erzsébet #147

Kedves Barbara! – Re: #144
Mivel a nők gyakran álmodnak vérrel vagy vérzéssel, amikor közeledik a menzeszük, vagy a menzesz idején, illetve a terhesség időszakában, először azt kell megvizsgálni, hogy ezek valamelyike állhat-e az álma hátterében. Ha az előbbiekre nemleges a válasza, az álmát szimbolikusan kell értelmezni. Ez esetben a vérveszteség arra utalhat, hogy érzelmileg kiüresedettnek vagy kimerültnek érzi magát. Miközben látja, hogy fogy az életereje (a vére), úgy érzi képtelen megakadályozni ezt. Másrészről az álma arra is utalhat, hogy fölöslegesen elvesztegeti az energiáját. Lehet, hogy túl sok időt tölt haszontalan tevékenységgel. És végül az sem zárható ki, hogy a tudata alatt egyre jobban aggódik valami (vagy valaki) elvesztése miatt, ami (vagy aki) nélkül úgy érzi, nem tudna élni.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2017-01-03 13:33:12

Boczki Andi #146

Üzenet: Kedves Erzsebet! Szeretnem a segitsegedet kerni mivel a mai ejszaka elgge furcsa almom volt es azt erzem ennek jelentosege van. Azt almodtam hogy volt 3 kiskutyam es az egyik meg sebesult eloszor az egyik oldala es ha jol emlekszem valami bele volt ivodva a borebe valami gumiszonyeg szeruseg, mint egy labtorlo darab. Aztan mar mind a ket oldala. De akkor meg csak lattam. Amikor mentem oda segiteni neki mar csak az egyik oldala volt sebes es egy szog volt benne. Ki szedtem a szoget es mentem volna valami kremert hogy leapoljam, de valaki (nem tudom ki volt az a illeto) de gatolni akart ebbe. Arra mar nem emlekszem hogy be tudtam e kenni vagy sem de szerintem itt nem is ez a lenyeg. Lehet badarsag de lehet nem. Ezert szeretnem kerni a segitseged. Elore is koszonom! Es nincs kiskutyam, de szeretnek. Udvozlettel Andi!

2016-12-31 09:11:01

Remike #145

Kedves Erzsébet!
Megkérem segítsen Nekem a következő álmom megfejtésében: házam előtt álltam és azt láttam, a ház egyik feléről az egész cserép lehullott a tetőről. Még a fiam is ott ált álmomban és csak néztük a leomló tetőt. Másik oldalon érintetlen maradt a tető mintha ketté vágták volna a tetőközépen, úgy hullott alá cserép. Köszönöm a segítségét.

2016-12-28 09:26:20

Újvári Barbara #144

Kedves Erzsébet! Szeretném a véleményét kérni. Ma éjszaka ezt álmodtam és most eléggé meg vagyok ijedve.
Tv-t nézek, többen is vagyunk a szobában, ez homalyos. Egyszercsak vérszagot érzek és valami lecsöpög a lábamra. Kimegyek a fürdő szobába és belenézve a tükörbe látom, hogy a szám tele van alvadt vérrel és elkezdek erősen köhögni... és itt vége lett az álomnak

2016-12-27 09:41:10

Anett #143

Kedves Erzsébet,
Az éjjel elég furcsa álmom volt, annyira tiszta még órákkal később is a kép, hogy nem tudok szabadulni tőle. Segítségét kérem, mit jelenthet ez?
A történet a következő: pakoltam, sok csomagot és két biciklit. Hordtam a csomagokat a lakásba, a pincébe, a padlásra, ráadásul a nagymamámék régi lakásánál. Ahova már jó ideje nem járunk, mivel sajnos ők már nem élnek. Az egyik biciklit szét is szedtem, levettem róla mindent, ami világoskék színű alkatrész volt. Mintha ezeket fel akarnám használni valamire, a bicikli meg már nem kellene. Aztán mikor végeztem, észrevettem hogy a másik bicikli túl "nagy". Mintha kétszer hosszabb lenne a váza, túl messze volt a kormány az üléstől. Emiatt elkezdtem aggódni, hogy mégsem kellett volna leszednem a másik bicikliről az alkatrészeket. Tudom, kicsit zagyvaságnak tűnik, de nagyon rég nem álmodtam és még most is a hatása alatt vagyok. Nincsenek bennem rossz érzések, de jók sem. Inkább furcsa volt az egész.
Nagyon szépen köszönöm a segítségét!
Üdvözlettel, Anett

2016-12-26 12:44:29

Rosta Erzsébet #142

Kedves Andrea! – Re: #141
Mivel álmában a pók agresszíven lépett fel önnel szemben az álma akkor negatív jelentésű, ha a való életben nem irtózik a pókoktól. Ez a nyolclábú lény arról híres, hogy hálót szőve csapdába csalja az áldozatát, vagyis negatív értelemben a cselszövés szimbólumának is tekinthető. Ennek tükrében az álma azt fejezheti ki, hogy tőrbe csaltnak, behálózottnak érezheti magát, vagyis olyan helyzetbe került, melyben nem ura önmagának, úgy érezheti, valami vagy valaki elszívja az életerejét. Az viszont, hogy később már skorpiónak látja az apró ízeltlábút, attól való tudata alatt félelmét, szorongását jelezheti, hogy valaki sérelmet, fájdalmat (megcsalja, kihasználja önt, vagy szakít önnel) okozhat önnek.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-12-24 13:36:07

Andrea Papp #141

Kedves Erzsébet!
Ma éjjel arra riadtam fel álmomból, hogy egy pók üldöz. Egy kisebb fajtájú lehetett de a végére már mintha inkább skorpió lett volna.
Mit jelenthet ez?
Üdvözlettel: Andrea

2016-12-21 00:10:34

Rosta Erzsébet #140

Kedves Anita! – Re: #139
Álmában „találkozása” a vízzel békés természetű, természetes nyugalommal veszi tudomásul, hogy az ágya félig vízben van, vagyis a víz ezúttal nyugalma ad a testének és a lelkének. Álomban a halak tudattalan gondolatokat vagy igazságokat jelképeznek. Azzal, hogy kézzel megfogja őket, az álma azt jelezheti, hogy valami érthetővé vált, megvilágosodott ön előtt. Megtudott valamit magáról, vagy megérthette egy bonyolult probléma lényegét.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-12-15 14:38:02

Kovácsné Anita #139

Kedves Erzsébet. Ma éjjel azt álmodtam hogy az ágyon fekszem, ami olyan mintha félig vízben lenne és tenyér nagyságú halakat szedek ki a lábamtól, a takaró alól. Ugy 3-4 db ot... Mit.jelenthet ez. ?? Köszönöm.

2016-12-11 06:02:54

Rosta Erzsébet #138

Kedves Maquri! – Re: #136
Ha csak nem terhes a valóságban, vagy nem készül már egy ideje a gyermekvállalásra, az álmát szimbolikusan célszerű értelmezni. Ez utóbbi mellett szól a helyszín is, ugyanis álomban strand medencéje, az uszoda az álmodó tudattalanjára és/vagy az érzelmeire utal, azt jelezheti, hogy az álomgazda szeretné feltárni a tudattalanját, jobban megismerni és helyesen értékelni önmagát. Ez talán azért is lehet fontos, mert a gyermekszülés szimbolikusan új életszakaszt, új elképzeléseket, új tevékenységet, projektet vagy célt reprezentálhat. A barna hajú kisfiú az énjének eddig ismeretlen részét jelezheti, illetve azon tudását, képességét, melyet korábban a körülmények miatt nem tudott a gyakorlatba ültetni vagy kamatoztatni. Ebben az értelmezésben a gyermek ön, pontosabban az, ami lehetne, ha megszabadulna a problémáitól és a múlt sérelmeitől. Ha az álma a gyermek nemét (fiú voltát) hangsúlyozta, azt sugallhatja, hogy a kiáradó (életet adó) férfi princípium belép az életébe.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-11-21 15:26:21

Maquri #137

Kedves Erzsébet!
Azt álmodtam hogy többekkel egy strandon voltam. Viszonylag sokan voltak, a víz szép zöldes színű volt, de nem teljesen átlátszó. Hirtelen belenyilalt a hasamba,ekkor vettem észre, hogy terhes vagyok. Egyből kihoztak a vízből,hogy kórházba visznek, de valamilyen oknál fogva egyedül indultam el. Ahogy mentem a járdán a (halványsárga)fal mellett a magzatburok megrepedt,majd a víz elfolyt, fájásaim erősödtek. Sokan elmentek mellettem, egy kb velem egykorú srác jött oda segíteni. A következő emlékem,hogy kisfiút szültem és a nevén gondolkodom...a gyermeket nem tartottam a kezemben de emlékszem rá, nagyon szép volt, barna hajacskával...mit jelenthet mindez? Köszönöm szépen a választ.

2016-11-10 07:03:29

Rosta Erzsébet #136

Kedves Ágnes! – Re: #134
Álmáról két jól ismert szólásunk jutott az eszembe: A túlontúl büszke, öntelt ember „fenn (magasan) hordja az orrát”, míg az önmagát nem kímélő, szakadatlanul dolgozó személy az „orrvérzésig” hajtja magát. Bármelyiket is szimbolizálja az álma, egyiknek sem jó az üzenete. Az első esetben az orrvérzés arra utalhat, hogy sérülés érhette az önbecsülését, valamilyen erkölcsi lecke megtépázhatta a büszkeségét. A második eset viszont egy figyelmeztető jelzés, melynek az a lényege, hogy több figyelmet kellene fordítania az egészségére, pihenésre, kímélőbb életmódra lenne szüksége.
Más megközelítésben a vérző orr azt jelezheti, hogy nemrég változás következett be az életében/életvitelében. (Például új környezetbe került, más viselkedési normáknak kell megfelelnie, vagy a fizikai megterhelése változott meg jelentősen az utóbbi időben.)
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-11-05 12:06:55

Ágnes #135

Kedves Erzsébet!

Az álmom rövid volt, legalábbis amire emlékszem. Az orromból húztam ki nagyobb vérdarabkákat. Nem nyilvános helyen, de mégis kellemetlen volt. Ez többször egymásután történt. Utána felébredtem. Mit jelenthet ez? Köszönöm válaszát. Üdvözlettel: Ágnes

2016-11-01 03:47:26

Rosta Erzsébet #134

Kedves Makaróni! – Re: #131
Lehet ugyan valami az asszociációjában, de a leírását olvasva, és a gondolkodásmódját értékelve korántsem látszik ennyire negatívnak a helyzete. Talán a környezete túlzott elvárása miatt lehet a kívánatosnál gyengébb az önbizalma. Az, hogy a parkban „kilóg a sorból” (egy lépéssel hátrébb áll a többieknél) valóban jelezhet egyfajta kirekesztettség-érzést, azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a társaság, melyhez tartozni szeretne, nemcsak ismeretlen az ön számára, de semmilyen aktív tevékenységet nem folytat. Bár egy közösség tagjának lenni bizonyos fokú védelmet, és az elvárásoknak való megfelelést jelenthet, azonban a passzív várakozás, az egyéniségének feladása nem biztos, hogy igazán megfelel önnek. Ami pedig az álmának ezt követő – meglehetősen szemléletesen leírt – részét illeti, noha látszólag semmilyen célja nincs a futásuknak, a helyszín (a hosszú folyosó) ahol nem érzi jól magát, szimbolikus jelentéssel bír. Számomra azt sugallja, hogy – kimondatlanul ugyan, de – a tudata alatt úgy érzi, hogy „korlátok között” kell élni az életét. Valaki (vagy valakik) olyan szerepre kényszeríti(k), melyet nem akar „eljátszani”, vagy olyan lehetőségeket tár ön elé, melyek nem elégítik ki az igényeit, ambícióit. Még nem érzi úgy, hogy döntenie kellene valami mellett, ezért ne hagyja, hogy „beskatulyázzák.” Különben valóban nem zárható ki, hogy fölöslegesen „töri” magát.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-10-04 12:22:59

Rosta Erzsébet #133

Kedves Edit! – Re: #130
Noha az álmában ez nem látszott, önmagában az, hogy olyan érzése volt, mintha a lánya esküvőjére készülne, fontos lehet az álma értelmezése szempontjából. Ez akkor is igaz, hogyha a valóságban még nincs szó erről, ugyanis egyértelműen azt sugallja számomra, hogy foglalkoztatja már ennek a gondolata. Az esküvői készülődés során természetes, hogy előtte fodrászhoz akar menni. Bár az álmában három állatot visz magával, közülük egyedül a kis róka kap szerepet. Ez azért fontos, mert a rókakölyök az ártatlanságot, a játékosságot és a csintalanságot jeleníti meg, vagyis szimbolikusan a gyermekére utal, akire féltő gondossággal vigyáz. Amikor mégis megszökik, az első pillanatban úgy tűnik, nagy a baj, ám a villámcsapástól (?) lángra kapó és a szőrét elvesztő rókakölyök nem pusztul el, hanem egy - önhöz továbbra is vonzódó - felnőtt ezüstróka lesz. Az átalakulás szerencsés jel, mert az ezüstszínű róka a jókedv, a báj és a jó ízlés szimbóluma. Diszkrét viselkedése nemességet és kifinomultságot jelez. Bundája irizál, amint a nap sugarai rásütnek, a boldogság és a jószerencse lényegét jelenítve meg.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-10-03 14:16:02

Makaroni #132

Kedves Erzsébet! Nagyon furcsa álmom volt, és kissé zavaros. Úgy kezdődött, hogy egy parkban voltam néhány emberrel-nem tudom kikkel-és konkrétan "tornasorban álltunk", vagyis szorosan egymás mellett. Észre se vettem, hogy időközben egy lépéssel előrébb álltak, így én már nem voltam közöttük. Gyorsan megint melléjük álltam. Aztán a park egy elkerített részébe hívott a húgom, ahol épp a kutyánnkal játszott. Kis ideig játszottunk, aztán szprintelve berohantunk egy fehér épületbe, mert nagyon siettünk valahová. Egy hosszú, egyenes folyosón rohantunk végig-a húgom, a kutyánk és én. Azt vettem észre, hogy a kutyának nagyon csúnyán be van gyulladva az egyik szeme. Odaszóltam a húgomnak, hogy "A kutyának hiányzik az egyik szeme!"(nem tudom, miért ezt mondtam). Mire visszafordultam, már tényleg hiányzott a kutya egyik szeme. Még gyorsabban kezdtünk el futni. Az volt a (meg)érzésem, hogy ha kijutunk a folyosóból, minden újra helyre-áll. Na igen, de utána leszakadt a kutya jobb hátsó lába. Elképedten vettem fel a lábat, utána visszatettem a helyére (mindezt a tsóm nem láthatta, mert ő futott elől). Nem sokkal, mielőtt kiértünk volna a folyosóból, a kutya darabjaira szakadt.
Namost. Mi volt ez? Én egyből a való életi problémáimmal vontam párhuzamot(nincsenek barátaim, nem vagyok megelégedve a külsőmmel, szeretnék továbbtanulni): lesznek barátaim, de ők eltaszítanak, majd többékevésbé visszafogadnak. Aztán nem a barátokra, hanem más dolgokra fogok koncentrálni(azt nem tudom, mire). Utána gőzerővel teperek, de hiába próbálok igyekezni, az utolsó pillanatban fog a drarabjaira hullani minden. Természetesen ezek csak feltevések. Ön szerint mit jelenthetett ez az álom? Tizenöt éves lány.

2016-09-30 16:32:20

Veres Edit #131

Kedves Erzsébet, nagyon furcsa álmom volt, és annyira a szemem előtt van, talán Ön tud nekem segíteni az értelmezésében! Amit a éreztem, hogy a lányom esküvőjére készülök, de ez nem látszott az álmomban, és ahol lakom ott egy lépcsőházba mentem be, hogy fodrászhoz megyek, vittem magammal 3 állatot, az egyik egy kis róka volt,rossz helyre mentünk a másik lépcsőházba kellett menni, a másik lépcsőházba ahogy léptünk befelé, a kis róka elszökött, láttam ahogy elfut a parkolóba, megáll egy pillanatra, és mintha villám csapott volna bele, hirtelen lángolt a róka, és leégett a szőre, és egy ezüst színű felnőtt róka lett belőle, aki rám nézett. Ez az álmom volt, soha nem álmodtam még ilyen furcsát, és furán is érzem magam a hatása alatt vagyok! Kedves Erzsébet szívesen venném a véleményét! Előre is köszönöm! Üdvözelettel : Veres Edit

2016-09-26 07:13:41

Rosta Erzsébet #130

Kedves Erika! – Re: #128
Az egerek apróbb kellemetlenségeket, problémákat szimbolizálhatnak. Azonban nem szabad erre legyinteni, mert ezek sokkal súlyosabbak lehetnek, mint ahogyan azt elsőre gondolnánk. Arra is érdemes figyelni, hogy az egerek megjelenése valamilyen egészségtelen szituációt, kapcsolatot is jelezhet. A patkányok társasága ugyancsak küszöbönálló problémákra utalhat, de azt is jelezheti, hogy az álmodót ellenségek veszik körül. Ha sok látható belőlük, az álom undort keltő szexualitásnak is lehet az előjele. Más értelmezésben a patkányok arra is utalhatnak, hogy a személyiségének van egy olyan jegye, amit nem szabadna megtartania. Mindig őszinte és toleráns a környezetével? Nem okoz olykor csalódást másoknak?
A mezítelen csigák álomban erős előítéletet vagy ellenszenvet jelenítenek meg. Valamilyen kellemetlen ügyre vagy problémára utalhatnak, melyekkel nem szívesen foglalkozik az álmodó, mert annyira visszataszítónak vagy rémségesnek tartja, hogy nem akar szembenézni vele. A leírt álmában azonban a székletében találhatók, ami akár pozitívan is értelmezhető, mert azt sugallhatja, hogy - mintegy megtisztulva - sikerült kiszabadulnia a gyomorforgató érzést kiváltó szituációból. Más megközelítésben viszont a széklettel távozó meztelen csigák azt jelezhetik, hogy nehézsége támadt az érzéseinek kifejezésében.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-09-16 14:16:54

Erika #129

Kedves Erzsébet!

Eddig csak olvastam az álomfejtéseit, de most a segítségét is kérném! Mostanában többször van rossz álmom. Pl.: egerek, patkányok között kell lennem. Először félek tőlük, de utána undorral ugyan, de megpróbálom összeszedni őket. A másik furcsa álmom pedig, hogy meztelen csigák vannak a (húúú, hogyan írjam le) szóval a székletemben és meztelen csigát látok egér fejjel egy házban, ami nem az egyém. Borzasztó rosszul élem meg ezeket az álmokat. Mit jelentenek? Köszönöm segítségét!

2016-09-06 11:53:12

Rosta Erzsébet #128

Kedves Viola! – Re: #126
Korábbi álmait olvasva - bár ezt nem jeleztem - olyan érzésem volt, hogy az időnként konfliktusokkal terhelt kapcsolatukban - lehet, hogy csak a külső körülmények miatt, de - elsősorban kettőjük közül maga volt az, aki végül is kompromisszumokat kötött, vagyis úgy tűnt, mintha ön profitálna többet a barátságukból. A legutóbbi álmával viszont - melyben a kéj és az izgalom hiánya ellenére örömet érez, amikor barátja a kiszabadított bal melle szopásába kezd - egyértelműen jelzi a tudattalanja, vegye már észre, hogy egyensúlyba került a kapcsolatuk.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-09-05 14:51:16

pálfi viola #127

Kedves Erzsébet!
Régebben sokat írtam önnek a barátommal kapcsolatosan. Elmondhatom, hogy rendeződtek a félreértések. Újból van lehetőség beszélgetni, tartva a tiszteletet egymás felé. Azonban volt egy különleges álmom.
Így szól.
Az egész olyan volt mintha kötődne hozzám. Feküdt mellettem, persze ez nem olyan jellegű fekvés volt, és a valóságban ilyen nem is volt. Majd felült, és kiszabadította a bal mellemet és elkezdett szopni. De én nem éreztem semmit, sem izgalmat sem fájdalmat, inkább örültem neki. Ahogy lenéztem a mellemre, kis fehér kis selymes szőr volt rajta. Nagy öröm számomra, hogy a valóságban rendeződtek a dolgok és feloldódott a feszültség.

Érdekelne, mit mond ön. Aztán volt olyan, hogy főtt kukoricát ettem, kicsit nyers volt de finom. Már nem emlékszem kivel együtt ettem.

Köszönöm szépen.
Üdv Viola

2016-09-03 06:26:41

Rosta Erzsébet #126

Kedves Gábor! – Re: #124
Mivel előzményekről nem írt, a gyermekeit feltehetően nem egyedül neveli, és az álma nem visszatérő jellegű, nem hiszem, hogy különösebben kellene aggódnia, egyszerűen arról lehet szó, hogy valami miatt a tudata mélyén úgy érzi, hogy nem tesz meg mindent a kislányáért, nem nyújt kellő támogatást, védelmet neki. Lehet, hogy a munkája miatt kevesebb időt tölt vele, vagy azért szorong kissé, hogy a szeptember elejével ismét kezdődő óvoda és iskola miatt nem részesülnek elegendő törődésben a gyermekei.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-09-02 14:51:19

Gábor #125

Kedves Erzsébet!
Segítségét kérem egy álommal kapcsolatban. Van egy 5 éves kislányom és egy 7 éves ksifiam, álmomban sétáltunkegy régi gyártelepszerűségen, ahol szaladgáltak. Voltak csatornafedlapok, az egyik megbillent és a kislányom bezuhant. Szörnyű volt, erre ébredtem. Mit jelenthet?
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Gábor

2016-08-31 09:50:23

Rosta Erzsébet #124

Kedves Zoltán! – Re: #121
Az álmához fűzött kiegészítése tükrében, talán nem kellene aggódnia, illetve bosszankodnia az álma miatt. Az önökre támadó medvét ugyanis nem a harag, a zabolátlan agresszió vezérli, hanem – mint a bocsait féltő anyamedve – a gyermekét féltő és oltalmazó anyát jeleníti meg. Ez olyan erő, ami még önt is – aki ritkán fél, és mindig győztes – megfutamodásra, menekülésre készteti. Álmának az lehet az egyik üzenete, hogy a gyermekük miatt még a távollétében sem kell aggódnia, a felesége ön nélkül is képes megóvni minden bajtól, s ha kell megvédelmezni. Ha viszont kisebb jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy az ön provokációja – bosszantotta, majd üldözte az elmenekülő bocsot – is közrejátszhatott a medve agresszív fellépésében, az álma arra is utalhat, hogy jelenlegi helyzete problémákat okoz érzelmi életében. Ez azonban az ön által leírt szituációban teljesen természetes.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-08-18 15:15:24

Rosta Erzsébet #123

Kedves Adrian! – Re: #118
Kívülállóként nem könnyű „összeraknom” az álmát, mert nem tudhatom, hogy mostanában milyen gondolatok forognak a fejében, mi zajlik a lelkében. A korábban megadott háttér információk alapján csak annyi állítható, hogy az álmát nagy valószínűséggel a küszöbön álló (folyamatban lévő) válása motiválja. Bár látszólag mellékesnek tűnhet, az érzésem szerint fontos szerepe lehet az álmában megjelenő szürkés-fekete csőnek. Ez ugyanis olykor kapcsolatot (összeköttetést) is szimbolizálhat emberek között, melyet oda és vissza, mederbe terelt érzések, gondolatok járnak át. A cső végén látható hegesztés pedig arra utalhat, hogy ezt a kapcsolatot valamikor oldhatatlannak, megbonthatatlannak szánták. Ez azonban már csak nyomokban létezik, és - miután az érzései felszínre törnek - a maradványai is lepattannak róla. Másrészről viszont a csövek gyakran valamit szállítanak az egyik helyről a másikra, vagyis úgy is tekinthetünk rájuk, hogy valamilyen változásra, lehetőségre utalnak az életünkben. Pozitív megközelítésben - főleg akkor, ha az álma végén jobban érzi magát, mint a kezdetén - ez a változás akár az előnyére is szolgálhat. Azonban az álma azonban itt, hanem az elemi erővel kirobbanó üvöltésével, és ennek hatására a hegesztés lepattogzásával, vagyis a „kötelék” utolsó maradványának a megszűnésével ér véget. Az ordítás álomban a legtöbb esetben elfojtott indulatot, haragot, vagy egyéb olyan érzéseket fejez ki, melyeknek utat kell maguknak törniük. Ám az üvöltését saját magán kívül senki sem hallja, ami számomra azt sugallja, hogy nem hallgatják meg, vagy nem tulajdonítanak kellő jelentőséget az érzelmeinek, vágyainak, nincsenek tekintettel arra, hogy ön mit szeretne. De kiválthatja az üvöltést félelem, pánikhangulat vagy valamilyen trauma is, ez esetben lehet, hogy ezzel szeretné felhívni mások figyelmét magára. Ez utóbbi esetben üvöltése a frusztráció, a tehetetlenség és a legyőzöttség hangja. De (szerencsére) nem a beletörődésé!
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-08-11 12:49:26

Zoltán #122

Kedves Erzsébet!
Furcsa álmom volt a tegnap éjjel. A feleségemmel és egyéves kisbavánkkal albérletbe lakunk a szülei háztól 20 km-re, jobban mondva ők ketten , én dániába vagyok dolgozni. 2013 július végétől elkoltöztem a szülei háztól elég nagy távolságra. 2014 novemberében a feleségemmel visszakoltöztnkü a faluba egy nagybácsink házába aki azelőtt nem sokkal távozott el közülünk.
A tegnap éjjel a szülei házunk udvarán voltam a feleségemmel, ott egy medve bocs be volt zárva. Én elkezdtem bosszantani valahogy kiszabadult és kiszaladt az első nagykapun. Hátra szaladt a kerítés fölött egy lucernáson én a feleségemmel utána. Kb tíz méter után a mellettünk lévő kukoricásból kijött egy anya medve a bocsaival de sok volt és kicsik. Megálltunk és mondtam a feleségemnek hogy jöjjön szép lassan mert ha nem bàntsuk a bocsokat akkor békén hagy minket. Elmentünk mellette de viszont ő utánunk szalad, mi beszaladtunk a kerítés mögötti kukoricásba ami vagy 20 méterre volt a kerítéstől. A kerítés alsó sarkánál volt egy másik anya medve csak bocsokkal ami úgy tűnt hogy védett minket. A támadó medve megállt és mi is. Egy szabályos 3szög alakult ki köztünk. A feleségem szorította a kezemet félt. Szép lassan elkezdtünk hátrálni de a támadó medve is jött utánunk. A másik medve megtámadta és így etávolodtak tőlünk. Mi hamar elszaladtunk a kerítés sarka mellett levő nagy diófához. A medve már szaladt felénk, mondtam a feleségemnek hogy húzódjon a kerítés mögé én felmásztam a fára, a medve utánam, átszöktem egy másik nagy fára ami az udvarban volt már de furcsa módon nagyot szöktem vagy 5 méter volt a két fa között és a medve is utánam. Ezt látván átszöktem egy másik fára s a medve mikor akart újból követni egy recsegés ropogás hallszott és a medve megállt. Mondtam a feleségemnek hogy másszon hamar fel a kinti fára, fel is mászott és én próbáltam a medvét bosszantani hogy muzduljon meg és arra gondolván hogy így eltörik alatta az ág és leesik, eltőri valamijét mivel jó magasban voltunk és így mi megszabadulunk. De akkor valami hirtelen megjelent vagy elvette a figyelmemet nem emlékszem már mert még ébredtem. Ami viszont aggaszt még az hogy nem úgy tűnt mintha lett volna gyerekünk nem aggódtam egyántalán hogy mi lesz vele ha nekünk nem sikerül elmenekülni. A másik az hogy sajnos sok rossz ember van a környezetünkben, és most nem tudok ott lenni ha valami rossz történne sajnos. És az is bosszant hogy én nagyon ritkán félek vagy menekülők álomban, mindig győztesként kerülök ki.
Ha tud megkérem segítsen!
Előre is köszönöm!
Tisztelettel Zoltán!

2016-08-06 15:37:23

Rosta Erzsébet #121

Kedves Bibi – Re:#117
Rettegned ugyan nem kell, de a visszatérő álmaidnak, melyben rendre megölnek, nincs jó jelentése. Általában a depressziós emberekre jellemzők az ilyen álmok. Nem tudom, mi táplálhatja az álmaidat kiváltó negatív érzéseid. Talán kudarcélményeid voltak mostanában, vagy nem úgy mennek a dolgok, ahogyan szeretnéd, de nem tudsz tenni semmit sem ellene. Esetleg van valaki a környezetedben, aki örömét leli abban, ha megakadályozza a céljaidat, elveszi a siker élményét Tőled? Valaki szándékosan ártani akar Neked? Lehet, hogy olyan kellemetlen szituáció, melyből képtelen vagy szabadulni. Sajnos, amíg rá nem lelsz rémálmaid okára, és nem teszel semmit ellene, álmaid valószínűleg folytatódnak.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-08-06 09:55:41

Rosta Erzsébet #120

Kedves Detti! – Re: #116
Nem tudom, miért gondol a magától meggyulladó gyertya láttán figyelmeztetésre, de az sem világos a számomra, hogy mi táplálja azt az érzését, hogy az Isten akarja megvédeni valamitől vagy valakitől. És nemcsak azért, mert - mint írja - nincs megkeresztelve. Az egyenletesen – pislákolás nélkül – égő gyertyák ugyanis a reményt vagy a lehetőséget szimbolizálják. És az álmában még csak kioltani sem lehet „őket.” Ezért én inkább pozitívnak érzem az álmát, vagyis semmi negatív üzenetet, vagy veszélyre utaló figyelmeztetést nem látok benne. Lehetséges a meggyulladó gyertyák a szellemi megvilágosodás vágyát, az igazság keresését jelzik, de - más megközelítésben - az is elképzelhető, hogy az égő gyertyák az elhunyt szeretteinkre emlékeztetnek, szimbolikusan a köszönetünket, tiszteletünket fejezik ki elődeink iránt.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-08-06 09:06:17

Adrián #119

Tisztelt Erzsébet.
Elsősorban szeretném megköszönni önnek az önzetlen segítség nyújtását, valamint újra önhöz fordulnék egy álmommal kapcsolatban, a 111-es hozzászóló vagyok.
A minap álmodtam valamit, de csak egy jelenetre emlékszem, de arra teljesen tisztán, és fel is ébredtem tőle hajnali kettő táján.
Leirni nehéz de megpróbálom: Látom a saját arcomat és valahol máshol a feleségem arcát is, valamint egy szürkés fekete fémcsövet de annak is csak a végét, és a pereménél hegesztés van körben. mindezt egyszerre látom mégis tudom mind máshol van. A szemem csukva. Egyszer a szememhez nyúlok a jobb kezem mutató és a hüvelyk ujjammal, és mint amikor a reggeli álmosságot törlöm ki a szemeimből, elkezdem össze az orr nyergem fele húzni az ujjaimat, és lassan látom ahogyan a szám nyílni kezd, és ordítani kezdek, de nem a fájdalomtól, csak egy érzéstől, ami hasonlít arra mint amikor az embernek elege van valamiből és befejezi azt, és amikor megájjt, parancsol valaki belső kéztetésre csak erősebben és egy teljesen uj érzés formájában. Ezzel egyidőben látom ahogyan a vas csőről kezd sorban lepattogzani a hegesztés, az üvöltésem erejével gyorsul a folyamat, és már szikrázik de kék fénnyel és hevesebben pattog le a hegesztés majd egy szép normális csővég lesz belőle. kezdem elvenni az ujjaimat a szemem elől hogy kinyissam azokat de ekkor felébredek.
Hozzá kell tegyem semmilyen aspektusa nem keltett bennem félelmet, sem egyéb érzelmet, leszámítva az erős fura érzést amit az elején leirtam, de az nem a beletörődés érzése volt. Számomra ez egy új érzés amit még sohasem tapasztaltam, ezért pontosan nehéz leirnom, csak hasonlítani tudom.
Kérem ha tudja, van ötlete mit jelenthet ez az álom, amit egyébként, kicsit másként érzékeltem mint álom, de sajnos nem tudom megfogalmazni miért, kérem tudassa velem. köszönöm mégegyszer.

2016-08-02 20:44:56

Bibi #118

Èn nem találtam meg a válaszomat kèrlek segits nagyon kètsègbe vagyok esve mert èn mindig idegenekkel álmodom akik folyamatosan megölnek van mitöl rettegnem??? Kèrlek segits.... :sad: :sad :-?

2016-08-02 19:44:58

Szántó Bernadett #117

Kedves Erzsébet!
Kérem segítsen értelmezni álmom jelentéstét!
A szőnyegen ültem, a szobában lányom és férjem. Mint ha kintről hallottunk volna zajt. Én éppen egy gyertyát (mécsest) raktam a helyére, amikor elkezdett égni. Nem én gyújtottam meg, mint ha figyelmeztetni akart volna.
Elfújtam, majd újra felgyulladt és mellette még más gyertyák is a szobában. Nem tudtam, aztán meg már nem is akartam elfújni. Olyan érzésem volt, Isten akar megvédeni valamitől/valakitől. Nem volt félelmetes, inkább érdekes, elgondolkodtató.
Megnéztem a gyertya jelentését, de nem igazán tudom mi vonatkozik ebből rám?
Egyébként nem vagyok megkeresztelve...

Válaszát előre is köszönöm! Detti

2016-08-01 09:36:47

Kati #116

Kedves Erzsébet!
Nagyon köszönöm a válaszát! A 107-es kérdező voltam. Még annyit hozzátennék ahhoz az álomhoz, hogy a székletemnek "jó ízt" éreztem. Álmomban az is eszembe jutott hogy miközben a számhoz emeltem talán átváltozott étellé.
36 éves vagyok, egyedülálló. Nagyon sokat csalódtam a párkapcsolataimban. Egyre nehezebben nyílok meg a férfiak iránt. Talán ez is oka annak, hogy nincs túl sok önbizalmam. Általában elég zárkozott vagyok.
Válaszát ezúttal is nagyon köszönöm! Kati

2016-07-28 08:10:23

Rosta Erzsébet #115

Kedves Adrián! – Re: #111
Bár nem ismerem a kapcsolatuk problémáit, nem tudom, hogy melyiküknek felróhatóan ment tönkre a házasságuk, ha csak nincs az álmának valóságalapja (például, hogy ténylegesen vagy gondolatban már ébren is bántalmazta a feleségét, vagy a neje igyekszik elidegeníteni a fiát öntől), nem hiszem, hogy a gyermeke álombéli elvesztését prekognitív (a jövőt előrejelző) álomként kell értelmezni. Bár a bírói gyakorlat – sokak véleménye szerint – a válás során továbbra is anyapárti, ha bizonyíthatóan jó apja a fiának, és szeretik egymást, nem kell félnie. Ha viszont van némi realitása az álombéli történéseknek, nem zárható ki, hogy a tudattalanja az álmával (börtön, szögesdrót-kerítés, kudarc) próbálja óvatosságra és nyugalomra inteni.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-07-22 14:39:57

Rosta Erzsébet #114

Kedves Marianna! – Re: #109
A leírása, illetve az álombéli reakciói alapján az a benyomásom, hogy az álmát nem szimbolikusan kell értelmezni, hanem a való életében is fóbiásan fél a pókoktól. Vagyis a félelmei oly mélyen beágyazódtak a tudattalanjába, hogy leplezetlenül kifejezésre jutnak, amikor alszik. Ez – amennyiben az álma ismétlődő jelleget öltene, és rémálmai miatt alvási problémái lennének – komoly figyelmet érdemel, mielőtt a szorongás és a stressz ártana az egészségének. Ha viszont csak egyedi esetről van szó, és a félelme nem ölt irracionális mértéket, nincs miért aggódnia.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-07-22 12:09:18

Rosta Erzsébet #113

Kedves Boglárka! – Re: #110
Semmi rosszat nem jelent az álma, szerintem némi lelkiismeret furdalása lehet, hogy nem ment el a nagybátyja feleségének a temetésére, vagy nem látogatta meg őket, amikor még megtehette volna. Álmával a tudattalanja megnyugtatni próbálja, mintegy jelezvén, hogy a rokona nem táplált negatív érzéseket ön iránt, mielőtt elhagyta ezt a világot.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-07-22 07:47:56

Adrián #112

Kedves Erzsébet.
Szeretnék segítséget kérni öntől, az álmom megfejtésében.
Az álmom eleén egy lépcsőházban vagyok és lelököm a feleségem aki le is zuhan, majd a kisfiamat akarom megkeresni de nem találom seholsem, és egyszercsak már azt veszem észre, hogy egy szögesdróttal körbevett börtönfal mögül keresem. Ekkor megpillantok egy csapat ovodást de fiam nincs köztūk. Majd kocsimhoz rohannék de nem találom azt sehol de próbálok sietni, mert tudom, hogy elveszett a fiam. Mikor meglelem a kocsit döbbenten jövök rá hogy nem használható. Vissza sietek egy házba ahonnan lelöktem a feleségem, ő pedig a padlón könnyes szemekkel sír. Tisztán emlékszem rá mit mondtam neki. : soha az életben nem akartál rám halgatni csak a szûleidre és a barátaidra, pedig én egyet kértem, hogy legyél velem õszinte. Majd tovább mentem a fiamat keresni mert abban a házban veszett el, és ezért a feleségem okoltam. Azt tudnia kell, hogy mi most válunk, és bele betegszem mert eltilt a fiamtol.. röviden annyit hogy elõször fel sem merūlt bennem hogy elvitte gyerekem és elhagyott két napig kerestūk a rendõrökkel. Ha tudja mit jelenthet ez az álom azért hálás lennék ha megírná nekem e-mail ben mert igen aggaszt attol félek elveszítem a fiam amit nem akarok..

2016-07-21 07:24:15

Boglárka #111

Kedves Erzsébet!
Halott rokonommal / nagybátyám felesége/álmodtam,aki pár hónapja halt meg. Élőként láttam és azt mondta látogassuk meg őket otthon,ha arra járunk .Nem voltam a temetésén.Ez valami rosszat jelent?
Válaszát köszönöm!

2016-07-18 15:14:53

Marianna #110

Kedves Erzsébet!
Tegnap éjjel egy nagy pókkal álmodtam ami fehér volt és nagyon nagy potroha volt. Édesanyám kérte ne bántsam de én nagyon félek a pókoktól ezért jó nagyot csaptam rá a papucsommal és a pókot de az ezernyi pici pókra robbant az egész szoba tele lett es az asztal is amin lecsaptam meg én is . Hangosan sikítottam . A férjem az mondja hogy hallotta sőt fel kelt rá én megráztam magam es aludtam tovább. Reggel nagyon fáradtan ébredtem . Azt olvastam hogy ezek a pokok valami asztrális pókok amit az energiát szívják el. Nagyon ilyesztő . Kérem mondja meg hogy ez az álom mit jelenthet. Válaszát előre is köszönöm Marianna

2016-07-17 22:43:25

Rosta Erzsébet #109

Kedves Kati! – Re: #107
Bár nem sokat írt magáról, az álmához fűzött kiegészítés alapján - a széklete „gyűjtögetése” kapcsán - az a gyanúm, hogy vonakodik utat engedni az érzéseinek, arra hajlik, hogy inkább elfojtsa, magában tartsa őket. Az viszont, hogy talán a szájába is vett belőle, azt sugallja, hogy pesszimistán szemléli az életet, hajlamos lehet arra, hogy negatívan lássa a lehetőségeit. Pedig a megoldás - miként a problémát szimbolizáló széklet is - a „kezeiben van”, vagyis kizárólag önön múlik, hogy kifejezze érzelmeit, és feladva pesszimizmusát, megerősítse az önbizalmát.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-07-07 12:37:57

Kati #108

Kedves Erzsébet! Pár napja volt egy nagyon furcsa élénk álmom. Azt álmodtam, hogy székletet "gyűjtögettem" a kezembe. (Valami kertben vagy udvaron voltam.)A sajátom volt és mintha ettem is volna belőle... Egyszer eszembe jutott, hogy talán a wc-t kellett volna használnom, de mintha az egész jelenet természetes lett volna számomra. Vajon mit jelent ez az álmom? Sokat meditálok az utóbbi időben.Igyekszem változtatni az életemen. Talán ezzel kapcsolatosan jelez valamit? Válaszát előre is köszönöm! Kati (36 éves)

2016-07-04 09:49:16

Rosta Erzsébet #107

Kedves Vivien! – Re: #106
Noha álmában gyakran megszállja az ördög, ön nem törődik bele, harcba száll a sátánnal, és sikerül diadalmaskodnia felette. Vagyis álmában sem engedi el magát, nem veszíti el az önkontrollt, képes ellenállni a gyakori kísértésnek. Álmai alapján számomra úgy tűnik, hogy a való életében vállalja tettei következményeit, nem próbálja másra hárítani a felelősséget. Egyedül az jelenthet problémát, ha az ismétlődő kellemetlen álmai miatt - melyeket „félig éberen” él meg - nem tudja rendesen kipihenni magát.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-06-21 15:33:23

Vivien #106

Kedves Erzsébet , heti rendszerességgel àlmosom hogy a gonosz az ördög belém bujik bennem van sokszor el erőtlenedek , de habgosan kimondom almomban de érzem tudom félig ébren vagyok , hogy menj ki belőlem én erősebb vagyok nàlad , es kimegy eroteljes megkonnyebbules.

2016-06-20 13:41:36

Rosta Erzsébet #105

Kedves Anett! – Re: #104
Nem csodálom, hogy leírt álma nem tartozik a kedvencei közé, ugyanis nyüvekkel álmodni általában nem jelent jót. Ráadásul jelen esetben a csontkukacok az ujjai közül kerülnek elő. Ez szimbolikusan arra utalhat, hogy valaki, aki önhöz közel áll, kihasználja, az ön sikereiből táplálkozik. Az illetőek nem fűlik a foga a kemény munkához, nem egy szorgalmas ember. Álmának az lehet az üzenete, hogy ideje lenne beszélnie vele, és megkérni, hogy elsősorban sajátmagára kellene támaszkodnia.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-06-13 16:59:12

Anett #104

Üdvözletem.
A segétségét szeretném kérni, sajnos nem tudom értelmezni az álmom jelentését, csak annyira emlékszem, hogy a bal kezem gyürüs és középső újjam közül csont kukacokat nyomtam ki... :( hasonló volt mint egy fekély csak semmi más nem ürült ki, mint sokcsontkukac. Nem tartozik a kedvenc álmaim közé. Tudna segíteni mit jelenthet ez az álom?
Előre is köszönöm.
Tisztelettel D. Anett

2016-06-09 20:20:00

Rosta Erzsébet #103

Kedves Zsuzsanna! – Re: #102
Először is szeretném megnyugtatni, az álmát semmiképpen sem szó szerint, vagy próféciás álomként kell értelmezni, vagyis nincs oka attól tartania, hogy a kisfiát valós veszély fenyegeti. Én inkább arra gondolok, hogy – talán az átlagosnál is nagyobb – féltő gondoskodással, szeretettel viseltetik iránta, azonban az utóbbi időben valami - például a munka, tanulás, vizsgák vagy egyéb elfoglaltság - miatt nem tud annyi időt fordítani rá, mint régebben, vagy amennyit kívánatosnak tart, és ezt a tudata alatt úgy éli meg, hogy kevesebb kontrollt gyakorol fölötte, kevésbé képes megteremteni a biztonságot a számára. Az is lehetséges, hogy mostanában került a fia bölcsődébe vagy óvodába, s ilyenkor természetes reakció az, hogy a féltése fokozódik. És persze az sem zárható ki, hogy valami új, eddig ismeretlen tevékenységbe, vállalkozásba fogott, és – mivel járatlan úton halad, bizonytalannak érzi magát, attól tart, hogy „kicsúszhat a lába alól a talaj” – az ezzel járó szorongását, félelmét kivetíti a kisfiára. Mindezeken túl az „álma” gyermekkori azt a negatív élményét is felidézheti, amikor kiesett az ágyából. A párja hasonló álmát én azzal magyaráznám, hogy az ön aggodalma rá is „átragadhatott.”
És végezetül a zuhanásnak fiziológiai oka is lehet. Amikor nagyon fáradtan, kimerülten kerülünk ágyba, gyakran van „zuhanás élményünk.” Ezt az agyunk produkálja, ugyanis amikor elernyednek az izmaink, rövid ideig súlytalannak érezhetjük magunkat. Ha mindez hirtelen történik, az jelenséget zuhanásként élhetjük meg. Mivel tudja, hogy nem ön esik le, azt képzelheti, hogy az énjének egy része, akit nagyon szeret (jelent esetben a kisfia) az, aki lezuhan, és tehetetlennek, kétségbeesettnek érzi magát, hogy nem tudja elkapni, megállítani.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-06-04 09:24:43

Zsuzsanna #102

Kedves Erzsébet!
Nem sikerült megfejtenem a következő álmot és nagyon aggaszt:
Van egy 2,5 éves kisfiam akiről szól a visszatérő álom. Minden alkalommal (már 3x) álmdtam azt, hogy lezuhan egy lépcsőházból. Mindíg más a helyszín. Egy alkalommal egy mély aknába zuhant bele és egy esetben sem tudtam elkapni és álmomban követem a szememmel ahogy zuhan. Szörnyű álom. Azért vettem rá magam, hogy írjak mert ma reggel a férjem (édesapja) azzal kezdte, hogy azt álmodta, hogy egy körfolyosós lépcsőházból leesett a kisfiunk. Szalad és elesett egy csúszós folton és kicsúszott a korlát alatt. Kérem segítsen :-( Ha lehetséges a mail címemre is küldje el a választ. Köszönöm a segítségét.
Zsuzsanna

2016-06-03 12:19:06

Rosta Erzsébet #101

Kedves Anikó! – Re: #100
Örülhet az álmának, mert jó érzés az a tudat, hogy a számunkra fontos férfira mindig számíthatunk, még álmunkban is vigyáz ránk, és ha a szükség úgy hozza, megmenti az életünket. Álma azt jelzi, hogy ébrenlétben teljesen megbízik az illetőben, érzi, tudja, hogy minden körülmények között számíthat a segítségére, támogatására. Mivel önmagáról semmit sem írt, azt azért mégis megkérdezném, nincsenek nehézségei mostanában, nem szorul védelemre vagy támogatásra, nem érzi szükségét annak, hogy vezessék, „fogják a kezét?” Ha ezekre igen a válasza, az álma esetleg arra a személyre utal, akihez segítségért fordulhat.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-05-15 14:29:46

Anikó #100

Nő vagyok . Álmomban egy számomra nagyon fontos férfival sétáltam, aki erősen fogta a kezem. El akart ütni engem egy kamion, de ő elrántott, és utána erősebben szorított. Ez nagyon jó érzést keltet bennem. Ez mit jelenthet?

2016-05-14 15:54:39

Rosta Erzsébet #99

Kedves Ágnes! – Re: #98
Mivel az álmán és a nemén kívül semmit sem tudok Önről, csak az egyes álomképek, álommozzanatok lehetséges jelentésében tudok segíteni, az álmát azonban saját magának kell értelmeznie.
Az ajtók sokféle jelentéssel bírhatnak, álmában nyitva állnak ön előtt, és áthalad rajtuk, ezért - ha valóban van valami jelentőségük - azt sejtethetik, hogy a tudatosság, a megértés új szintjeire, vagy életének egy olyan új területére érkezett, mely korábban ismeretlen volt ön előtt. Ugyanakkor a nyitott ajtók lehetőségeket is szimbolizálhatnak, a választás, hogy melyiken lép be, önön múlik.
Az viszont, hogy az álmában elrejtőzik valamilyen lehetséges veszély elől, arra utalhat, hogy mostanában nem érzi magát biztonságban, fenyegetésként érzékelhet valamit. Az elbújás a legtöbb esetben a való élet félelmeire adott válasz, mely azonban nem minden esetben jelez érzelmet, vagy közvetít valamilyen üzenetet.
A befejező mozzanat, melynek során karácsonyi füzérekkel és gyertyákkal feldíszített teremben találja magát, ünnepi hangulatot tükröz. Azt jelezheti, hogy nem ártana egy kis időre „kiszakítani magát” a mindennapi élet stresszéből, gondjaiból, és olyasmivel foglalkozni, amiben igazán örömét leli, vagy esetleg a tudata alatt szeretné valamilyen eredményét, sikerét megünnepelni.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-05-08 14:28:02

Ágnes #98

Kedves Erzsébet!

Álmomban olyan helyen jártam, ahol több ajtón keresztül kellett mennem, egy ismerős hölgy is velem tartott. Egyszer el kellett bújnom, mert veszélyt éreztem. Később egy olyan terembe kerültem, ahol sok karácsonyi füzér és gyertyák voltak. Még meg is jegyeztem, milyen szépek és a ismerős hölgy is mosolygott.

2016-05-03 09:53:56

Rosta Erzsébet #97

Kedves Lina! – Re: #96
A régi álmoskönyvek valóban hasonlókat írtak, a modern álomfejtés viszont másképp közelíti meg az álom jelentését. A fejtetvekről közismert, hogy parazita lények, vagyis egy gazdára van szükségük, hogy létezhessenek. Ezért, amikor álmunkban rajtunk jelennek meg, a tudattalanunk esetleg arra szeretné felhívni a figyelmünket, hogy túl sok kötelezettség, felelősség hárul ránk, azaz a környezetünk „kiszipolyoz” bennünket.
Másrészről azt is érdemes figyelembe venni, hogy ezek az apró élősködők nem jelentenek komoly fenyegetést ránk, ugyanis nekik az a fontos, hogy a gazdájuk minél tovább menedéket és megfelelő életfeltételeket nyújtson a számukra. Ehhez viszont maximális alkalmazkodó képességre van szükségük. Ebben a megközelítésben mintegy példát mutatnak az álomgazda számára. Ez esetben „Ha békében akarsz élni, alkalmazkodj!” – lehet az álma üzenete.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-04-29 13:46:05

lina #96

Kedves Erzsébet!
Tegnap esti álmomban tetvek tűntek fel.
Rengeteg volt,de az én hajamban.
Édesanyámmal próbáltuk meg kiszedni.
Máshol olvastam, hogy szerencsét jelent
De azt is írták, hogy szégyent.
Köszönöm válaszát! !

2016-04-27 20:34:08

Rosta Erzsébet #95

Kedves Ágnes! – Re: #93
Bár sok minden nem világos az álmából, például nem derül ki, hogy valójában mit mond önnek az „ismerős nő”, és azt sem tudható, milyen kapcsolatban áll önnel; a színhely és a szereplők (főleg a főnöke jelenléte) alapján egyértelműnek látszik, hogy a tudata alatt érzett aggodalma a munkahelyével, az ottani feladataival, valamilyen munkahelyi problémával (konfliktussal) lehet kapcsolatos. Mivel gyakran olyankor álmodik az ember a főnökével, amikor túlterhelt, vagy túlságosan felzaklatja a munkája, fontos lehet, hogy milyennek tartja a főnökét, illetőleg pozitív vagy negatív viszonyban áll-e vele. Ez segíthet az esetleges munkahelyi stressz vagy probléma nyitjának a megtalálásában. Jelentőségteljes mozzanata az álmának az önnel kiabáló „török jellegű ruhába öltözött” foghíjas férfi megjelenése. Az, hogy az ismeretlen férfi fennhangon beszél, arra utalhat, hogy bajkeveréssel, rosszindulattal vádolják önt. Persze ez a valóságban nem biztos, hogy így van, de ha nem akar bajba kerülni, vagy nem szeretne védekezésre kényszerülni, ajánlatos résen lennie. Annak ellenére is, hogy az álmában a főnökével nem kerül konfliktusba.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-04-27 08:10:12

Rosta Erzsébet #94

Kedves Valéria! – Re: #90
Röviden leírt álma – egyéb információ hiányában – többféleképpen is értelmezhető. Ha ismeri az öngyilkosság elkövetését megkísérlő srácot, az álma direkt megközelítésben jelezheti az iránta érzett aggodalmát. De felvetődhet az is, hogy melyek lehetnek azok az önben is fellelhető tulajdonságok, jellemvonások a srácban, amelyektől szívesen megszabadulna. Talán abban reménykedik, hogy nem hasonlít hozzá, és a tudata alatt megpróbál megváltozni.
Másrészről, amikor valaki öngyilkosságot követel, gyakran azt mondjuk, hogy elhibázta, elvesztegette az életét. Nem lehetséges, hogy mostanában csalódottságot érez amiatt, hogy nem sikerült elérnie céljait, kudarcot vallottak a tervei?
Egy öngyilkosság (vagy öngyilkossági kísérlet) láttán az is gyakran felmerül, vajon tehettünk volna valamit ellene. Nem tette fel ez a kérdést valami miatt mostanában magának? Nem vett valami majdnem negatív fordulatot az ön tétlensége miatt?
Végezetül az álmában látott öngyilkossági kísérlet metaforikusan arra is rámutathat, hogy létezik a személyiségének egy olyan oldala, mely „önmaga ellen dolgozik.”
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-04-27 07:12:56

Ágnes #93

Kedves Erzsébet!

Élénken él bennem az álom, mentem az irodánk felé, tárva-nyitva volt az ajtó, láttam bent a főnökömet, és talán a postást, kintről annyit láttam még, hogy ledőltek valamilyen tárgyak. Az úton szembe jött velem egy török jellegű ruhába öltözött férfi, elől az egyik foga hiányzott, fennhangon beszélt hozzám, kérdeztem tőle, mit ártottam neki, hogy így beszél, de tovább folytatta. Haladtam tovább, ott több nő volt,ismerős, az egyik az én főnökömről és munkámról beszélt, de mondta, hogy nem teljesen érti mit kell csinálnia, erre a többiek megjegyezték, hogy ne aggódjak, mire a főnök is morcosan, megjelent és elcsodálkozott, hogy Úr Isten, ez a nő nem is érti teljesen a dolgát. Én annyit mondtam, hogy ez azért érdekes, de itt véget ért az álom. Várom válaszát. Köszönettel: Ágnes

2016-04-22 11:59:19

Rosta Erzsébet #92

Kedves Ágnes! – Re: #89
Bár a fekete szín a mi kultúránkban gyakran a halállal, a szomorúsággal és a gyásszal kapcsolódik össze, és a varjak „rossz híre” is onnan származik, hogy e fekete madarak jelentek meg elsőként a csatamezőkön és táplálkoztak a hullákból, nem hiszem, hogy a legrosszabbra kellene gondolnia. Különösen akkor, ha erre egyébként nincs semmilyen bizonyítható indoka. Lehet, hogy valami miatt mostanában sötéten látta világot, pesszimista volt a kedélyállapota, ám a fekete ruha bármikor levehető, és vidámabb színűre cserélhető. Csak akarnia kell a változást, hamarosan túl lesz a mélyponton, és jobb kedvre derül.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-04-18 10:37:28

Rosta Erzsébet #91

Kedves Ninna! – Re: #88
Noha ön „az emberek meg a látottak alapján” annak érezte, én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy negatívnak kell tartania az álmát. Ugyanis ha valaki a víz hátán sikeresen kisétál a partra az álmában, az annak a jele, hogy tökéletesen képes uralni az érzelmeit, és önbizalommal, hittel tekint magára. Bár ön nem ér ki teljesen a partra, nem süllyed el azonnal az érzéseit szimbolizáló folyóban, vagyis egy jó darabig képes „felülkerekedni” az érzésein. És természetesen az sem mellékes, hogy álmában a Duna vize nem volt zavaros.
Ami viszont az üvegágyat illeti, arról a leírtak alapján nem állapítható meg, hogy milyen kapcsolata lehet önnel, illetve az álmával.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-04-18 09:10:17

Valéria #90

Kedves Rosta Erzsébet tegnap este azt álmodtam hogy egy fiatal srác öngyilkos akart lenni amit álmomban látomásaim voltak és azt is láttam képekben hogy hol dús fűvet és erdőt,, majd az öngyilkosságot nem tudtam megakadályozni de túlélte ! ez mit jelent?

2016-04-18 08:23:44

Dobiszné Bach Ágnes #89

Kedves Rosta Erzsébet!

Amire emlékszem, de igen mélyen megmaradt az álmomból, hogy édesanyámmal beszélgettünk, és arról, hogy milyen ruhát vegyünk fel? A feketére jutottunk, ami már az álmomban is rettenetesen elszomorított, szinte rettegve kérdeztem, miért ilyen színűt.
Nem rég fiam is arról számolt be, hogy fekete varjúval álmodott, én erre is úgy emlékszem, hogy nem jelent jót. Kérem szépen véleményét. Üdvözlettel: Ágnes

2016-04-16 03:59:32

Ninna #88

Hallo!
Azt szeretnem kerdezni hogy mit jelent vizen jarni majd majdnem a partnal belesullyedni. Elotte mondta ismerosom hogy a bátyja tud vizen jarni ,en aztmondtam kdptelenseg es mehprobaltam.a telefonom birta a vizet. Nem voltam kecsegbe esve hogy "bele estem" viszont maga az alom eleg sotet negativ az emberek meg a latottak alapjan. A viz a duna volt itt linzben. Nem tiszta de atlatszo a part fele mar a koveket lattam. Egyebkent uveg agy is volt az almomban amit elloktem es nem torott ossze.

2016-04-11 17:10:20

Rosta Erzsébet #87

Kedves Viola! – Re: #83
Az 1. álma illeszkedik a korábbi – barátjával kapcsolatos – álmai sorába. Bár a valóságban már régóta nem találkoznak, álmaiban időről-időre feltűnik a barátja. Hol pozitív, hol pedig negatív ez a találkozás, valószínűleg az ön hangulatától, érzelmi állapotától függően. Lehet, hogy erre reagál álmában a tudattalanja, olyan céllal, hogy képes legyen megőrizni a lelki egyensúlyát. A záró kép azt sugallja, hogy a segítségnyújtás – bármilyen helyzetben is legyünk – nem erő, hanem elszántság kérdése. Hogy mi állhat e „figyelmeztetés” mögött, azt önnek kell megválaszolnia.
A második álomban azt kellene mindenekelőtt kideríteni, hogy miért böjtöl, mert, hogy nem vallási célból, az nagyon valószínű. Önmegújítás, öntisztítás céljából? Vagy így akarja felhívni a figyelmet valamilyen problémára? Esetleg bűntudatot érez, vagy büntetni akarja önmagát? Mivel a böjtölést nem szándékosan töri meg, sőt mindezt csak álmodja, áldozatvállalása eredményes lesz. Álma végén a televízió, mely nem működik rendesen, arra utalhat, hogy valamilyen szituációt, problémát az életében más szemszögből kellene megvizsgálnia.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-04-04 12:59:44

Rosta Erzsébet #86

Kedves Adrienn! – Re: #85
Mivel az arany egyik legnehezebb (legnagyobb fajsúlyú) fém, a földből kinövő arany madártoll, melyet álmában látott, valójában káprázat, mert funkcionálisan egészen biztos, hogy értéktelen. Aranytollakkal ugyanis aligha lehet repülni. Abból, hogy valami drága és csillogó, még nem következik, hogy a hasznunkra is lehet. Most már csak azon kellene elgondolkodnia, vajon miért álmodhatta ezt.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-04-02 13:30:07

Adrienn #85

Kedves Erzsèbet! Álmomban arany madártollat láttam,amely a földből nőtt ki. Sokszor ránèztem, hogy nem e tűnt el, de mindig megtaláltam. Nem szedtem ki a földből. MIT jelenthet ez? Nagyon köszönöm, ha tud segíteni! Adrienn

2016-04-01 04:42:05

Pálffy Viola #84

Elfelejtettem, mintha haragudna rám. Még nem találkoztam vele. :sad:.

2016-03-30 08:32:36

Pálffy Viola #83

Kedves Rosta Erzsébet!
Két álmom is volt. Az egyik ismét a barátommal álmodtam. Egy rendezvény volt és ő is ott volt, de úgy tettem mintha nem tudom, hogy ott van. Majd mikor láttam, hogy vannak akik elalszanak oda mentem a vezetőkhöz, hogy jó lenne tenni valamit. Ekkor én a barátom mellett álltam ő ült. Üdvözölni szerettem volna, megpusziltuk egymást de az ölelés elől elhúzódott. Majd elindultunk ki együtt nem emlékszem volt e párbeszéd, de majd jött egy olaszul beszélő akit már messziről boldogan üdvözölt szinte boldog volt. Ezután figyeltem őt hol lehet de nem láttam. :sad: Azután a földön feküdt valaki akit egy vérszomjas kutya megtámadott. Aztán látom hogy egy kis fehér bojhos köjök kutya elakarja terelni a nagy kutya figyelmét, hogy ne bántsa. A másik álom hogy böjtöltem álmomban és megtörtem véletlenül a kenyér héját megettem. Elmondtam, hogy ez történt mondták hogy nem nagy baj. Ez az egész álom az álomban. Azt csak álmodtam, hogy megtöröm. Megnyugodtam hogy csak álmodtam. Aztán bementem a házba és ott volt egy nagy tv de már nem emlékszem mit láttam. Arra emlékszem valami nem működött. Aztán meg elhajolt nem lehetett felállítani.
Ennyi. Köszönöm szépen Üdv.viola

2016-03-30 08:17:44

Pálffy Viola #82

Áldott Boldog Húsvétot kívánok, sok szeretettel!

Amikor húsvét reggelén felkelsz,
látod aranyszínben a nap süt.
Áttörte az éj sötét falát,
Életre kel vidáman minden.
Madarak boldog éneke zengi
mily szép ez a nap.
S a virágok harmatos szirmai
köszöntenek mosolyogva.
Hozzád suhan a lágy szellő
s boldogan megérint, majd tovább sietve
besurran otthonodba.
A szeretet lágy simogatása, mely
körül öleli szívedet.
A legnagyobb ajándék, mind azt
mit látsz, Áldás az, és a Tiéd.

Fogadja tőlem ezt a kis verset.

Üdv Viola

2016-03-27 07:33:44

Rosta Erzsébet #81

Kedves Viola! – Re: #80
Álmát olvasva, a „lárvaterápia” néven ismert ősi természetgyógyászati praktika jutott az eszembe, melynek során steril körülmények között kitenyésztett légylárvákat tesznek a nehezen (vagy egyáltalán nem) gyógyuló sebbe. A lárvák csak a sebben lévő elhalt szövetekkel, és a bennük lévő baktériumokkal táplálkoznak, az élő szöveteket azonban nem károsítják. Bár a nyüvekkel álmodni általában negatív jelentésű, ez esetben azonban pont a fordítottja az igaz, ugyanis a kukacok eltávolítása metaforikusan megtisztulást jelez, nemcsak fizikai, hanem érzelmi értelemben is. Az álma meglehetősen direkt módon utal erre.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-03-23 15:08:57

Pálffy Viola #80

Kedves Rosta Erzsébet!
Azt álmodtam, hogy a jobb lábam feje fekete koszos anyag borítja. Olyan mint a kenőcs ami vatta szerű anyaggal van keveredve. Ezt elkezdem lefejteni alábfejemről. Az újjaim közzül csak a nagy lábam újja és a kis újjam volt. A többi úgy tűnt elrohadt. Ahogy szedtem le tisztítottam mintha kibújt volna a többi három. Aztán egy gézt kezdtem a lábamszáráról letekerni. És mikor lefejtettem apró kis kukacok potyognak le a lábamszáráról. Alig vettem észre őket. És a lábam gyönyörű tiszta lett egészséges és a fehér hámlott bőrt kezdtem letisztítani. Csak néztem milyen szép lett pedig milyen szörnyű volt.
Ennyi volt röviden. Köszönöm szépen!

Üdvözlet. Viola.

2016-03-22 15:42:10

Rosta Erzsébet #79

Kedves Viola! – Re: #76
A másodikként leírt álma, melynek valóságos (létező) személyek (a barátja, a barátja felesége és ön) a szereplői, tárgyi álom, mely illeszkedik azoknak az álmainak a folyamatába, melyek – jelezve a potenciális veszélyt – igyekeznek megerősíteni azon eltökéltségében, hogy – bár nehezére esik – egyelőre azzal tesz jót a barátjának, ha nem találkoznak egymással.
Az első álmában viszont semmi olyat nem látok, ami összefüggésbe lenne hozható a való világgal, a szereplői – az ön kivételével – ismeretlenek, a „sátán”, aki megtámadta, „arctalan.” Valószínűleg az ébrenlétben helytelennek tartott (s ezért elfojtott) érzései támadták meg sátánként az álmában. De ön ellenáll a támadásnak, izgatottá válik ugyan, de nem fél, és nem engedi, hogy a „rossz énje” a hatalmába kerítse. Olyan érzésem van, hogy ebben a pillanatban tudatossá válik az álma, és engedelmeskedik lelke „morális parancsának.” Ez nagy lelkierőről tanúskodik, mert – mivel alvás közben nem felelünk a tetteinkért – álmunkban könnyen elveszíthetjük az önkontrollt.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-03-22 13:48:14

Rosta Erzsébet #78

Kedves Moho! - Re: #77
Hitelesebb lett volna, ha a párja írja meg az álmát, ugyanis ez az ő „alkotása”, és az álmával kapcsolatos esetleges kérdésekre egyedül ő tudja megadni a helyes választ. Emiatt nincs értelme annak, hogy személyes értelmezéssel próbálkozzak, legfeljebb annyiban segíthetek, hogy az álmának lehetséges okát megemlítsem. Az egyik ilyen az, hogy mostanában másoktól eltérő módon közelíti meg a problémákat, kihasználja a rejtett képességeit, és új perspektívából közelíti meg a dolgokat. Az is lehet, hogy boldognak, magabiztosnak és erősnek érzi magát. Utalhat az álma azonban arra is, hogy - bár nehéz problémával kell megbirkóznia, stresszes időszakot él át - képes megtartani a spirituális és mentális egyensúlyát. Az sem zárható ki, hogy egyszerre több – részben ellentétes – követelménynek kell megfelelnie, melyek között képes megtalálni az egyensúlyt.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-03-19 12:05:48

Moho #77

Üdvözletem!

Mit jelent egy álomban a kézenjárás, sehol sem találom.
A párom álmában folyton kézen jár, mintha azzal fitogtatná az erejét, pedig amúgy nincs is olyan fizikuma. :)

Köszönettel!

2016-03-17 15:31:57

Pálffy Viola #76

Kedves Rosta Erzsébet!
Három álmom is volt, Azt álmodtam, hogy a hátamon van egy barna folt, és abban nagy betűvel rá van írva F,,k Y,u. Tudtam, hogy éjjel álmomban megtámadott Sátán, és éreztem valamiért nagyon nem tettszem neki, mert nem tudja elérni amit akar. Éreztem ebből, hogy jó irányba haladok. Mondtam a többieknek, nézzétek meg mennyire igaz, hogy mikor alszunk is azon van, hogy bántson minket embereket. Izgatott voltam, de nem féltem tőle.Voltak rajtam más nyomok is, karmolások. Amire nem emlékeztem, de tudtam, hogy Sátán volt az. Kértem, az egy valakit aki akkor ott volt épp, menjen kérdezze meg merre kell mennem missziózni.
Ő elment és meg is mondta, hogy üdvözöl a fekete kontinensen.

A következő álmom, a barátom irodájában voltam, de most az az arc volt ami szokott lenni. Volt egy helység és egy ágy amit én rendbe tettem, mert ott aludtam. feltekertem a paplant. Csak annyi volt, hogy én aludtam ott.Nem láttam magam az ágyban, cdak rendet raktam. Jött a Barátom és mondta jön a párja. Nagyon megvolt ijedve, és belépett azt ajtó a nő. Nagyon dühös volt, de mondtam neki nincs miért rám mérgelődnie mert nem történt itt semmi. Sem most sem máskor ami igaz is.Felém megenyhült, kedves lett, de a barátomat durván kizavarta. Menj innen! És ő meg kissé lehajtott fejjel ki ment szó nélkül, mint ha állandóan uralva lenne a nő által és nem szólt semmit. nem beszéltünk semmit. Már hosszú hónapok óta nem találkoztunk, óvom őt attól, hogy legyen bármi rossz vitája neki.

ennyi röviden.
Köszönöm szépen!

Üdvözlettel Viola

2016-03-15 13:49:15

Rosta Erzsébet #75

Kedves Hanna! – Re: #74
A körülményektől, élethelyzetétől, érzéseitől függően többféle értelmezése is lehet annak, hogy az álmában elvetélt. Feltételezem, hogy ez idáig még nem abortált, vagyis az álmát nem a traumát követő stressz váltotta ki. Viszont azt írja, hogy gyermeket szeretnének, ezért – ha történetesen már terhes – álma a gyermeke elvesztése miatt érzett félelmét jelezheti. Szeretném viszont megnyugtatni, hogy a „vetéléses” álmok nagyon ritkán tekinthetők „előrejelzésnek.”
De valószínűbb, hogy csak a házasság után tervezik a gyereket, vagyis más olvasata van az álmának. Mivel a vetélése természetes, valószínűleg szimbolikusan értelmezendő. Ez esetben az abortálás arra utalhat, hogy megszüntet (vagy elhárít magától) valamit, ami egészségtelen, káros önre, vagy amit nem volt képes megfelelően kifejleszteni.
Egy másik lehetséges oka az álmának, hogy valami fontos része az életének a végéhez közeledik. Természetesen ez esetben is szimbolikusan értelmezendő az elvetélés, például olyankor álmodhatunk ilyet, ha egy feladat, melyen sokáig dolgoztunk, a végéhez közeleg, vagy valami miatt közvetlenül a befejezése előtt a munkánkat hirtelen megszakítottuk. Ha negatív érzésekkel teli az álmunk, metaforikusan utalhat valamilyen tervünk (vágyunk) kudarcára (elvesztésére), az álmunk „elvetélésére” is.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-03-12 16:16:27

Hanna #74

Kedves Rosta Erzsébet!

Gyereket szeretnénk vőlegényemmel akivel nyár végére tervezzük az esküvőt.
Nagyon intenzív álmom volt amiben rengeteg vér volt azért mert elvetéltem.
Rengeteg helyen kerestem már, de a vetélés jeletését sehol nem találtam.
Tudna ebben nekem segíteni?

Előre is nagyon köszönöm, Hanna

2016-03-07 06:50:59

Rosta Erzsébet #73

Kedves Viola! – Re: #71
Az álmai, melyekben teljesen másnak látja a barátját, mint amilyen a valóságban, illetőleg olyasmik (veszekednek, megcsókolják egymást), melyekre korábban sohasem volt példa, bizonyos mértékű eltávolodást jeleznek. A tudata alatt működik a pszichéjének az elhárító mechanizmusa. Talán ezzel próbálja meg a tudattalanja megkönnyíteni az egymástól való távollétüket, melyre a körülmények kényszeríthetik önöket.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-03-06 09:40:06

Rosta Erzsébet #72

Kedves Kitty! – Re: #70
Mivel nem ismerem a szülése körülményeit, a másik gyermeke elvesztésének az okát, és önmagáról sem árult el sokat, sajnos túl keveset tudok ahhoz, hogy személyre szabott választ adhassak. Álma talán kompenzálni kívánja a veszteségét, vagyis arra biztathatja, hogy érdemes próbálkozniuk, mert a kisfiuknak lehet még testvérük. A valósághű álomkép (a szülőágyra ülő barátnőjének fehér nadrágja véres lesz) mindennek a realitását próbálja megerősíteni.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-03-06 09:18:37

Pálffy Viola #71

Kedves Rosta Erzsébet!

Igaz már nem egyszer írtam ezzel kapcsolatosan.
Valami nem hagy nyugodni. Miért van az, hogy mindig magas fekete hajú férfiként látom a barátomat. Holott ő alacsony és szőkés barna haja van. Most is így álmodtam vele, de most veszekedtünk amit soha nem tettünk ezelőtt. Mérges volt rám. Igaz már régóta nem találkoztunk és nem is beszéltünk egymással. Volt ezelőtt, az álom előtt hogy mikor meglátott megcsókolt és kérdeztem ezt miért tette. Azt mondta, hogy barátok vagyunk. De mi soha nem voltunk ilyen kapcsolatban. Aztán vissza csókoltam. ennyi volt és ezután meg még ez előtt az álmok előtt is mindig ez a fekete magas vékony férfi jelenik meg.

Ennyi röviden. A valóságban már rég találkoztunk és nem is tudok róla semmit.

Üdv Viola

2016-03-01 21:42:58

kitty #70

KKedves Erzsébet.
Álmomban megszűltem második kisfiamat aki a most 2 hónapos fiam iker testvérevolt.Igazából is lett volna mert a valósáságban is lett volna még egy baba aki sajnos nem maradt meg.Ez a álom közben a barátnőm is velem volt aki szűlő ágyon hagyott véres rongyra ült és fehér nadrágja véres lett hátúl.Arra vagyok kíváncsi hogy mit is jelenthet ez az egész.olvasgattam de mindenki mást ír és konkrétat senki.Előre is köszönöm szépen a segítségét.Üdv:Kitty

2016-03-01 10:24:30

Rosta Erzsébet #69

Kedves Gabriella! – Re: #68
Álmát olvasva elsőként arra gondoltam, hogy a terhességének az utolsó hónapjaiban járhat, ugyanis a leendő mamák körében szoktak előfordulni ilyen, vagy ehhez hasonló álmok. Ez ugyanis a tudatalatti felkészülést jelzi a gyermekszülésre. A szűk földalatti vájatok, folyósok, melyeken látszólag nehéz az átjutás a várandós anyák szülés előtti szorongását reprezentálhatják. Ha gyermeket vár, akkor - megjegyezve, hogy az álma egyfajta bátorításként értelmezhető - itt akár meg is állhatunk. Ha viszont nem ez a valóság, az esetben a földalatti szűk járatok menekülési útvonalat jelképezhetnek. Az pedig, hogy mindez lenn mélyben, a föld alatt történik, számomra azt sugallja, hogy valamilyen - ébrenlétben elfojtott („mélyen tartott”) - érzése, emléke lehet az, amivel nem kíván „szembenézni.”
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-02-29 09:17:36

B .Gabriella #68

Kedves Erzsébet ! A segítségét kérném .figyelemmel kísérem az álmaim pláne ha nem "rendhagyó" . :-)
szóval.. szűk folyósokon haladtam át ,de nem ez a szokványos folyosó volt ,hanem föld alatti vájatok de tiszta világos falakkal ,ahogy haladtam egy kisebb mélyedés.üreg nyílást vettem észre és mondták hogy ott tudok tovább haladni, bele dugtam vagy a kezem vagy a lábam és mintha beszippantott volna és át csusszantam vagy át préseltem magam de minden nehézség nélkül ezeken az átjárókon .mindig az volt az érzésem hogy nem fogok tudni át menni mert nagyon szűk ,de gond nélkül haladtam folyosóról -folyósora.Érdeklődve várom véleményét! Minden jót kívánok! Szívélyes üdvözlettel B. Gabriella

2016-02-24 17:05:48

Rosta Erzsébet #67

Kedves Viola! – Re: #63
Mivel nem először álmodja, hogy barátjának ikertestvére van, elképzelhető, hogy az utóbbi időben valamilyen kettősséget fedezett fel a viselkedésében, de is lehet, hogy az utóbbi időben egy új oldaláról mutatkozott be önnek. Lényeges viszont, hogy a leírtak alapján semmi negatív nem érződik ebből. A következő álomképek viszont egyértelműen önről szólnak, számomra elsősorban azt sugallják, hogy keresi, de nem találja igazán önmagát. Talán az akadályozhatja ebben, hogy nem bízik eléggé önmagában, és a kelleténél nagyobb fontosságot tulajdonít a környezete véleményének, elvárásának.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-02-08 09:43:57

Rosta Erzsébet #66

Kedves Kata! – Re: #65
Mivel - mint a bevezető soraiban írja - eddig nem különösebben foglalkoztatták az álmai, én is inkább arra gondolok, hogy csak egy rossz álom volt. Már csak azért is, mert a leírása alapján nem lehetnek magánéleti és/vagy érzelmi problémái, kiegyensúlyozottnak, felelősségteljesnek tűnik, és a sorai stresszről sem árulkodnak. Ha viszont a feltételezéseim tévesek, esetleg történt valami mostanában az életében, mely kapcsolatba hozható az álmával, vagy újabb hasonló álma volt, írjon ismét nekem, mert nem zárható ki teljesen, hogy az álmának mégis van üzenete.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-02-07 16:11:36

Hajnal Kata #65

Kedves Erzsebet!
Altalaban nem foglalkozom az almaimmal, atlepek felettuk, annak ellenere hogy hiszem hogy van jelentesuk. A minap olyan alomban volt reszem mely nagyon mely hatast gyakorolt ram. Egy nagyon intenziv alomban volt reszem, melyet megprobalok az alabbiakban leirni.
A hugomat egy ferfi lelotte, meghalt. Egy kis idovel kesobb felebredt, am akkor mar pikkelyek boritottak a testet. Valahogy azonnal vilagos lett, hogy o az ordog. Meg csak labadozott, de mar ereztem hogy ha segitek neki felepulni nagy baj lesz belole. A tudat miatt hogy valahol megis benne el a testverem, megis segitettem. A sajat veremmel kellett taplalnom. Ettol azonnal jobban lett, gunyosan es alattomosan nezett ram. Majd felebredtem.
Elkepzelheto hogy csak egy rossz alom volt. De ha megis volt valami jelentese, nagyon szeretnem tudni. Szinte meg sosem volt ennyire intenziv almom.
Elore is koszonom segitseget!

2016-02-05 05:01:47

Rosta Erzsébet #64

Kedves Ibolya! – Re: #62
Ezúttal meglehetősen idilli az álma. Szinte gyógyítani próbálja a lelkét és erősíteni az önbizalmát. A szép tiszta nappali, benne a kellemes meleget árasztó kályhával ugyanis a cudar hideg idők túlélését szimbolizálja. Menedéket nyújt a kívülről fenyegető veszélyek ellen. Mivel ön rakja meg a tüzet, álma azt jelzi, hogy képes ezt biztonságot megteremteni maga és mások számára. Mindezt csak megerősíti, ahogyan ahogyan az emeleten a gyerekekkel bánik.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-02-01 14:33:36

Pálffy Viola #63

Kedves Erzsébet!

Azt álmodtam, hogy a barátommal találkozom, de megint iker párja volt. Feketére festette a haját és kérdeztem miért? Azt mondta ő is lehet befesti vörösre, mert szerinte nagyon dögös a vörös haj a nőkben. Nekem most éppen vörösre lett festve a hajam, de nem látott engem még csak régebben, hogy vöröses a hajam. Amit tudni kell még, hogy a valóságban neki van egy bátyja aki a szellemei világba ment 15 évesen. Az iker párjának kicsivel világosabb volt a haja. Most valamivel közelebb kerültünk egymáshoz, de még mindig távolság tartó. Azóta sem találkoztunk még. Aztán a következő az volt, valamiért, szép ruhába öltöztem, kék és fehér csíkos volt hosszában de kicsit átlátszott és éreztem ez nem jó ha átlátszik ezért az jutott eszembe vannak harisnyák amiket felvesznek a nők, hogy ne legyen annyira kirívó ezt tettem, nagyon jól néztem ki, de cipőt kellett találnom amit először felvettem nem volt hozzá való fekete. Nem a szín volt a gond hanem a stílus. Kerestem azt a cipőt amit a valóságban meg javíttattam. Érdekes volt mert azt a ruhát mondták igaz szép de nem télre való az. És hát lenéztem és egy szürke csizma, és egy cipő volt a lábamon. Tehát nem volt harmónia. Majd aztán valahogyan egy rendezvényen találtam magam, ahol volt zene valami rockendroll és volt egy igen régi ismerős egy alacsony férfi, és felkért táncolni, de csupán udvariasságból mentem táncolni, de közöltem vele, hogy férjnél vagyok. De nem volt ott a férjem, mintha talán már nem is lett volna. A következő egy piros ruhát vittem magammal az utcára az emberek között a rajtam lévő nadrág és valami felsőre felvettem. Jó volt rám, de a zipzár az rossz volt rajta amit nem tudtam. Két zipzár volt rajta bal oldalt. Láttam, hogy én nem fogom tudni ezt a ruhát viselni, mert a zipzár rossz. Így elkezdtem levenni és láttam, hogy a cipőm sarka lukat üt a ruhámon hátul. Levettem ott az emberek között de sem a felvélekor sem a levételekor nem figyeltek rám, nem kellett szégyelnem ezt a dolgot. Elindultam kezemben a ruhával és hallottam mondanak valamit és nevetnek, és ahogy vissza néztem nem rajtam nevettek és nem beszéltek rólam. Nagy nyugalom volt a szívemben.

Tudja nagyon sokat imádkozom, és igyekszem, hogy Isten mindig tudjon adni válaszokat. És Védelmezni azokat akiket szeretek. Soha nem ártanék a barátomnak. Inkább azon vagyok, hogy fel oldódjon minden. És tiszta alapokon megálljon a barátságunk.

köszönöm szépen!

Üdvözlettel: Viola

2016-01-29 13:23:23

Pálffy Viola #62

Kedves Erzsébet!

Azt álmodtam, hogy egy nagyon szép tiszta nappaliban voltam. A nappali közepén volt egy kályha amire szenet raktam, és kellemes meleget árasztott. Jól megraktam, de füstölt és tudtam ha bezárom az ajtaját lefojtom a tüzet és ha valaki hirtelen kinyitja kicsaphat a láng, .illetve nem fog égni esetleg. Nem füstölt miután kinyitottam az ajtaját a kályhának. Nyugodt voltam, mert tudtam így minden rendben lesz és ott hagytam. Fent a szobában sok gyerek volt akik ealudtak és sorra puszilgattam alvó kis arcukat és jó érzés volt látna hogy alszanak. Egy kislány a barátnőm kislánya aki már 4 éves ő nem akart aludni játszadozott betakartam törölközőt tettem rá ...lerúgta magáról és mondtam, hogy ő is pihenjen. Majd ismét lementem a nappaliba a kályhához, hogy ki ne aludjon. Alig volt rajta szén és parazsat sem láttam de meleg volt, és raktam rá szenet és elkezdett égni a szén. Jó érzéssel bezártam a kályha ajtaját és ott hagytam. ennyire emlékszem.

Köszönöm szépen!

üdv Viola

2016-01-26 09:50:15

Rosta Erzsébet #61

Kedves Ibolya! – Re: #58
Álmát olvasva arra gondolok, hogy a tudata alatt segítséget vagy választ keres élete problémájának megoldására. Erőt próbál gyűjteni, hogy rátaláljon az Útra és megoldja gondjait. Ehhez megtalálta a spirituális támaszát.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-01-24 14:19:22

Rosta Erzsébet #60

Kedves Ibolya! – Re: #57
Mindenekelőtt köszönöm a versét, és sok szeretettel viszonozom a jó kívánságát.
Ami pedig a legutóbbi álmát illeti, az első részének (a felvágott megvásárlása, majd keresése) - azon kívül, hogy a jelenlegi tanácstalanságát, tétovaságát jelzi - valószínűleg nincs különösebb jelentősége. Álmából elsősorban az aknából kiözönlő - leírása alapján a nyüvekre emlékeztető, de annál sokkal nagyobb méretű (orsótészta nagyságú) - kukacok érdemelnek figyelmet. Általában rosszat jelentenek, ugyanis ezek a lábatlan lárvák többnyire rothadó húsokban élnek, a döglött állatokat, emberi holttesteket rágják szét, és számos fertőzést hordozhatnak. Közvetlen módon olyankor álmodunk velük, amikor a halálra gondolunk vagy az egészségünket féltjük. Szimbolikusan viszont azt jelzi a tömeges megjelenésük, hogy egy igen kényes helyzetbe kerültünk, kudarcot élünk meg, vagy olyasmire kényszerülünk, ami ellenkezik a vágyainkkal. Bár néhányat megöl (eltapos) közülük, vagyis szeretné a dolgokat rendbe hozni, de nincs meg hozzá a teljes eltökéltsége.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-01-23 13:07:21

Rosta Erzsébet #59

Kedves Eszter! – Re: #56
Az álma, melyben rabnak látta magát, arra utalhat, hogy úgy érzi, csapdába esett, vagy egy olyan ponthoz érkezett az életében, ahonnan képtelen továbbhaladni. A megoldást a régi vasalója adja meg. A vasaló ugyanis a ruhák ráncainak, gyűrődéseinek az eltávolítására szolgál. A rabtartója kezében viszont a szabadulásának az eszközét jelezheti, vagyis szimbolikusan azt sugallja, hogy csak kisebb „problémák” elsimítására lenne szüksége, a részleteket kellene kiigazítania, jobban kidolgoznia, hogy a „börtönajtó kinyíljon”, azaz előrébb juthasson.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-01-22 15:23:11

Pálffy Viola #58

Kedves Erzsébet!

Azt álmodtam, hogy egy asztalhoz leültem ahol emberek ültek, és körben máshol emberek voltak. A mellettem ülő ember sötét bőrszínű volt, inkább olyan barna és fekete a világosabb fajta és rám nézett egymásra néztünk de valami misztikusnak tűnt az egész. Összedörzsölte a tenyerét és rátette a derekamra a kezét ami nekem fájt egyébként. Nagyon forró volt a tenyere amint hozzám ért. És órási fájdalmat éreztem de nem féltem csak nagyon fájt azt hittem nem bírom ki és meggyógyult a derekam. Utána elmentem az asztaltól, de eszembe jutott, hogy a barátomnak gerinc sérve van a valóságban is, és elkezdtem keresni ezt az embert, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a barátomat is. Nagyon sokat kerestem őt míg aztán ha jól emlékszem megtaláltam egy házban ahova én a kezemben egy fehér múrva kövekkel félig .lévő tállal léptem be. De aztán kiraktam az ajtó elé mert nehogy azt higgyék hogy valamit vittem és nem adom oda. Bent egy kis zúgban imádkoztak emberek és mondták hogy ott van bent. Elől más emberek beszélgettek kicsit hangzavar volt de nem volt semmi negatív érzésem. De észrevette, hogy keresem őt. ennyi volt.

Köszönöm szépen!

Üdv Viola.

2016-01-22 11:37:17

Pálffy Viola #57

Kedves Erzsébet!
Azt álmodtam, hogy elmentem a hentes üzletbe, ahol már szinte nem volt semmi az üveges pult mögött. Kértem felvágottat, be ment kihozta becsomagolta. Mint kiderült a drágábbikból hozott de nem foglalkoztam vele, háromszáz valamennyit fizettem. Kimenet a boltból egy lépcső volt csak de megbotlottam nem tudni miben. Azt hittem vagy a cipő fűzőben, vagy a nadrágomban. Nem tudtam megfejteni nem törődtem vele. Majd eszembe jutott ott hagytam a felvágottat. Nem tudni hogyan de messze voltam kissé hirtelen, így elindultam hogy vissza megyek érte. Egészen megváltozott a hely, mert nem a boltba hagytam a felvágottat, hanem egy több emeletes ház ban volt az ahova vissza kellett volna mennem. Hogy ne keljen feleslegesen felmennem, az ott lévő fiatalokat kérdeztem meg hogy tudják e hogy hol van ez és ez, mert szól kellene neki, hogy dobja le nekem a felvágottat. Vidámak voltak, persze mondták. majd le néztem a földre és láttam, hogy előttem egy akna van és a fém fedél alól fehér 4-5 cm-es orsós tészta nagyságú vastagságú kukacok özönlenek kifelé. Temérdek és végig nézek az utcán tele volt velük hemzsegtek. Félni nem féltem, de azt tudtam, ha az ember bekerülne közéjük felfalnák őket. Így egy kettőt eltapostam éreztem ahogy pukkan a cipőm alatt. De nem foglalkoztam, velük, azok is inkább csak közel voltak hozzám, hogy talán bejuthatnak a nadrágom alá, és ezért jobbnak láttam, ha nem hagyom őket életben. Pici kis fekete pofájuk volt folt szerű.

Ennyi röviden.

Köszönöm szépen! Üdv Ibolya
Ezzel a kis saját verssel szeretném kifejezni hálámat és Újévi jó kívánságomat!

Mit hoz az Új év 2016 ?

Az Óév kimerült szívvel az elmúlás sötétségébe süllyedt,
s csendes magányában pihenni tér.
Feláldozta önmagát mindazért a szépért, s jóért, mit neked adott.
Cipelte terheid, gondjaid, s mind azt mi még megoldásra vár.

Az Új év boldog, könnyes szemmel búcsúzott öreg testvérétől,
s vette át életed minden örömét, könnyeit, aggodalmát, terheit.
Még nem tudja, hogy mit mikor adjon neked, s mikor mire lesz
szükséged, de mikor ott az idő segít, hogy elbírd a terhet.

Figyeli féltőn kezdő lépéseid. Döntéseid, mulasztásaid
meghatározzák utadat. Óvja a szíved a fájdalomtól, mindaz
ami megoldásra vár, kihívás. S Ő ehhez erőt teremt. Reményteli
szívvel adja át a szeretet könyvedet, mely tiszta és üres.

Nincsenek benne képek, szavak, bölcs gondolatok, mert Te vagy,
aki a szíveddel írod. 365 nap, 365 oldal, ennyi a Te szeretet könyved.
Az Új év bizakodva néz rád, boldog szívvel arra vágyva, hogy
amikor az utolsó oldalt írod, az Ő utolsó napján ne legyen más a szívedben,
csak tiszta szeretet és igaz boldogság.

Sok szeretettel kívánok Boldog Új Évet és sok erőt a szeretet könyvéhez!
Üdv: Pálffy Ibolya

2016-01-18 14:16:29

Kozák Eszter #56

Kedves Erzsébet ! Álmomban börtönen voltam és az őr az én régi vasalómat fogta a kezében és nézegette . Segítene nekem, van ennek valami jelentése? Köszönöm a válaszát ! Eszter

2016-01-17 07:41:42

Rosta Erzsébet #55

Kedves Viola! - Re: #51
Álmai számomra az ambivalens érzéseit, gondolatait jelzik. Talán azért is láttatja a barátját olykor másmilyennek (elhízottnak, megöregedettnek), vagy kétfélének a tudattalanja, mert ezzel szeretné jelezni önnek, hogy a barátságuk, az érzelmi kapcsolatuk megőrzése céljából talán az lenne a legjobb, ha mostanában „fizikai értelemben” átmenetileg eltávolodnának egymástól. Az viszont nem biztos, hogy a kommunikációt is szüneteltetniük kellene egymás között.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-01-16 14:36:11

Rosta Erzsébet #54

Kedves Viola! - Re: #50
Egy fog elvesztése a legtöbbször az aggodalomra és a változástól való félelemre utal. Mivel az álmában egy elülső foga szuvasodott el, és tört apró darabokra, miután kihúzva az ujjai közé fogta, a félelme önbizalomhiánnyal is társul. Azért álmodja ezt, mert nem érez elegendő erőt, nem bízik eléggé önmagában. A fogtechnikus barátnője intelmét természetesen szimbolikusan kell értelmezni, valójában nem a fogairól, vagy azok egészségéről szól, hanem inkább arról, hogy saját maga is tehet a kishitűségéről.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-01-13 15:27:36

Pálffy Viola #53

Köszönöm szépen!

2016-01-13 14:59:53

Rosta Erzsébet #52

Kedves Viola! - Re: #49
Ennek nincs különösebb jelentősége.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-01-13 14:30:42

Pálffy Viola #51

Kedves Erzsébet!
Miért van az, hogy gyakran úgy álmodom a barátommal mostanában, hogy másképp néz ki, vagy kissé elhízott mint most legutóbb is, és más az arca is. Megvolt öregedve. Mintha nem is ő lenne, de tudom, hogy ő az. Van amikor egy álmon belül kétféleképpen látom. Most legutóbb az irodájában voltunk a férjemmel, boldogan ölelte át a férjemet, s majd üdvözölt engem. Aztán később visszamentem már másképp nézett ki. Jobban hasonlított önmagára. Volt olyan is hogy kettő volt belőle egyformák. Nagyon tiszteljük egymást az életben és soha nem tennénk tönkre a barátságunkat. És min ahogy ön is írta jelenleg semmilyen kommunikáció nem folyik köztünk. Bízom abban, hogy Isten megtudja áldani a tiszta hozzáállásunkat.

köszönöm szépen!

Üdv Viola.

2016-01-13 12:26:10

Pálffy Viola #50

Kedves Erzsébet!
Igen felerősödött körülöttem a szellemi világ, mivel erősen szeretnék előbbre jutni úgy érzem ezért van.
Azt álmodtam, hogy fogam elől, a szemfog és a két metszőfog közötti mozog nagyon. Fehér volt és egyszer csak kivettem a számból. Nem fájt. És akkor láttam, hogy az rossz és széttudtam törni kézzel. A fog az apró darabokra tört. Látható volt hogy elvolt rothadva.belül. A barátnőm ő egyébként fogtechnikus a valóságban, mondta, hogy na ugye megmondtam hogy fogkefét kellett volna használnod. Neki is volt egy hasonló helyzete mint ami nekem van a barátommal.

Köszönöm szépen, Kedves Erzsébet! Ha valaha az életben véletlenül találkoznánk meghálálom.

Üdv Viloa

2016-01-12 11:15:24

Palffy Viola #49

Köszönöm Kedves Erzsébet !
Elnézést kérek, mert az álom sorrendje helyesen az első hogy sétáltunk az utcán és azután van a két különböző ajtó. Nem tudom változott így a jelentése.
Köszönettel Viola

2016-01-10 17:35:05

Rosta Erzsébet #48

Kedves Viola! – Re: #47
Mivel az álmában is „bujkálni” kényszerül a barátja volt felesége elől, illetőleg rosszat tesz (vörösbort itat) a kisfiával, később pedig egy ismeretlen hölgy felelősségre vonja, úgy tűnik, a tudattalanja is arra próbálja felkészíteni, hogy mindkettőjüknek jobb lenne, ha mostanában kevesebbet találkoznának. Ez azonban - miként azt a következő álomképe is mutatja - nem biztos, hogy a végét jelenti a barátságuknak, ugyanis ha kellően erősek és eltökéltek, kiállhatja az idő próbáját.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-01-09 10:46:37

Pálffy Viola #47

Kedves Erzsébet!
Mint ahogyan látja az elmúlt kérdéseimet, a valóságban is most nagy harcokat élek meg.
A barátságunkból nem lehet több és most igen nagy a küzdelem. Ezt szeretnénk megtartani tisztán.
Amit most álmodtam valójában érdekes volt. A barátomnál voltam amit a valóságban nem tettem meg soha, hiszen ő a volt feleségével van együtt én meg a férjemmel. Azt álmodtam, hogy az ágyban fekszem, de nem volt ő mellettem, de fel kellett kelnem, mert hogy jön a párja. Én mentem ki az ajtón és a hölgy meg épp jött és köszöntünk egymásnak. Majd egy másik kép, hogy újra az ajtó előtt vagyok de egy nagy ajtó majdhogynem vastag tolóajtó vasszerű, és húzza be a barátom, hogy nehogy meglásson a párja. Majd bementem valahogy hátsó ajtón és a kisfiával vörösbort itattam ő meg láthatóan a szeme keresztbe állt mert berúgott. Én meg elakartam menni, mert nem tudok mit csinálni. Aztán jött egy hölgy aki kérdőre vont, hogy ő úgy vélte volt valami köztünk a barátommal és mondtam, hogy soha nem volt semmi. Aztán volt, hogy a barátommal sétáltam az utcán és azt mondta, hogy az az érzés amit érzek az egy olyan mint egy vírus és nagyon hálás érte, hogy a barátságunkért képes vagyok lemondani minden másról és átölelt. Ez nagyon jó érzés volt.
Tudom, hogy sokszor kérem a segítségét, de most nagy változásokon megyek keresztül. És valójában a barátságot fontosabbnak tartom mint minden mást hiszen az a mi örök lehet ebben a kapcsolatban. Nem éri meg beszennyezni. Valahol azt érzem, hogy egy időre lehet, hogy ez ,megfog szakadni. Most tanácstalan vagyok vele kapcsolatban. Mert egyikünk sem akar többet, Dehogy ő érez e többet vagy sem azt nem tudom.

Köszönöm a válaszát üdv Viola

2016-01-02 19:49:43

Rosta Erzsébet #46

Kedves Viola! – Re: #44
Elolvasva a leírtakat, meglehetősen direkt üzenete lehet az álmának. Vagy a barátjában nem bízik eléggé, vagy az iránta táplált érzéseiben bizonytalan. Egyik sem jó, ezért ezen a helyzeten változtatnia kellene.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-01-02 13:52:16

Rosta Erzsébet #45

Kedves Viola! – Re: #43
Mivel álmában a sajátján kívül egy másik műtétet is látott, az első gondolatom az, hogy aggódik az egészségi állapota miatt, vagy ténylegesen egy műtét előtt áll, esetleg a napi tevékenysége során fordul meg orvosi rendelőkben, kórházi műtőkben. Ha viszont nem ez áll az álma hátterében, abban az esetben az álombéli szemműtétje arra figyelmeztethet, hogy jobban kellene figyelnie a környezetére. Talán túl sokáig engedte, hogy bolondítsák, vagy kihasználják önt, és most, amikor rájött erre, nincs elég bátorsága, hogy véget vessen ennek. Ahogyan a másik álomképében a fogorvos lecsiszolva eltünteti páciense szemfogairól a tüskéket, most már másként látva a dolgokat, önnek is meg kellene szabadulnia a frusztráló érzéseit kiváltó káros befolyástól.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2016-01-02 13:40:06

Pálffy Viola #44

Azt álmodtam, hogy a barátomnak amiket küldtem képeslapokat nem kapta meg. Megtaláltam őket átázva az utcán talán a vízben voltak. Nem volt a víz piszkos. Én szedtem őket össze külön voltak a fehér borítékok és a képeslapok.
Arra gondoltam akkor, hogy hiába várok én bármilyen visszajelzést tőle ha nem érkeztek meg, és gondoltam, ha én ezt nem tudom meg hogy nem kapta meg őket akkor ha ő mondja nem hiszem el neki.

Köszönöm szépen!

Boldog új évet kívánok!!

2015-12-28 21:34:58

Pálffy Viola #43

Kedves Erzsébet!
Érdekes álmom volt. Azt álmodtam, hogy a jobb szemem műtik, egy fehér köpenyes orvos és mindent tudtam mit csinálnak vele. Igazgatták a szemhéjam, mintha a csontba is fúrtak volna.. Féltem attól, hogy fájni fog de nem fájt. De valójában nem igyekeztem megnézni, hogyan sikerült, mert egy másik műtét következett egy férfit műtöttek. Neki a két szemfogát kellett nagyon megigazítani, és rá kellett neki harapnia az agyar szerű szemfogával egy valamilyen luka dologba, hogy a fog az benne legyen. A két nagy fog amely agyarszerű volt olyan volt hogy hegyes tüskék voltak körbe az egész fogon. És azt mondta az orvos, hogy nézzük meg milyen szépen meglehet csinálni ezzel a tecnikával és lecsiszolta neki.

ennyi röviden köszönöm szépen!

2015-12-28 07:42:08

Rosta Erzsébet #42

Kedves Anett!
Ha nem gyakran álmodsz ehhez hasonlókat, és nem zavarja a mindennapi feladataid – itt elsősorban a tanulásra gondolok – ellátásában az, hogy a fiú „nem vesz észre”, valószínűleg nem kell különösebb jelentőséget tulajdonítanod az álmodnak. Azt viszont csak Te tudod megmondani, hogy mennyire ismeritek egymást, illetve azon kívül, hogy tetszik Neked, akarsz-e tőle valamit, érzel-e mást is a fiú iránt. Ha viszont ez utóbbiakra igen a válaszod, az esetben akár jelzésértékű is lehet az álmod. Ugyanis, ha a három álomkép végkimenetelét nézzük, mindegyik valamilyen kudarcélményt hordoz: az első helyszínen az ábrándozásodat egy – a húgod által közölt – álhír szakítja meg; a második helyszínen a fiú nem éppen segítőkész, Te pedig zavarodban – bár viccesnek írod le – az érzéseiddel ellentétesen cselekedsz; végül a javító intézetnél hihetetlennek tűnő, rossz híreket hallasz a fiúról. Ezeket ugyan nem akarod elhinni, ám amikor a kalapok között a fiú baseball sapkáját keresed, a (bölcs öreget jelképező) nagypapád – aki már születésed előtt meghalt – azt közli Veled, hogy az osztálytársad nincs itt, mert Lengyelországban folytatja a tanulmányait. Mindezek figyelembevételével úgy is fogalmazhatnék, hogy a tudattalanod – mintegy a racionális énedet képviselve – az álmaiddal arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az érzéseidbe túlságosan "belegabalyodnod".

2015-12-20 13:58:28

Anett #41

Az első helyszín egy üzlet előtt volt, egy kocka kövekből kirakott kicsi téren voltam a húgom barátnőjével és a húgommal, a húgom egy virágcserép-féleségen ült, és a telefonját nyomkodta. Épp arról a fiúról ábrándoztam, aki tetszik nekem (a való életben az osztálytársam), amikor a húgom megszólalt: „Jé, a híradó szerint pont most történt a mellettünk lévő úton egy hatalmas autóbaleset!” Mindhárman odakaptuk a fejünket, és csodálkozva vettük észre, hogy jármű sincs arrafelé, nemhogy baleset. A szituáció azért is volt furcsa, mert a való életben az esetek száz százalékában én használom a telefonomat, és a húgom nem, itt pedig ez pont fordítva volt.

A második helyszín egy úton volt, aminek a bal oldalán egy erdő helyezkedett el, a jobb oldalán egy füves terület. Ott volt a húgom, a fiú, aki tetszik nekem, és ki tudja még ki; bicikliztünk. Amikor alkalmanként fékeztem, idegesítő, csikorgó hangot adott ki. Egy idő után a fiú odajött hozzám, megigazította a féket és leengedte a gumi kerekét, mire én rávágtam, hogy de így nem fogok tudni tekerni, és visszafújtam. Amúgy a fiú az álmomban az unokatestvérem volt, ám így sem csillapodtak az iránta érzett érzéseim, ebben a jelenetben is borzalmasan zavarban voltam. Ezután beszélgettünk (mindenki mindenkivel), és röhögve kiáltottam, hogy „A (fiú teljes neve) nevű emberke börtönbe fog kerülni!” Visszakiabált, hogy „Kapd be!” Végigröhögtük, egyáltalán nem komolyan mondtuk egymásnak. Nem tudom, hogy mi lehetett a mondat előzménye, csak úgy mondtam.

A harmadik helyszín egy fehér épület volt, egy javítóintézet állítólag. A fiút kerestem, nem tudom miért, de egyedül voltam. Megláttam az intézet előtt parkolni egy piros kocsit, az anyósülésnél a húgom ült, a hátsó ülésen a húgom barátnője, az autó többi részét nem láttam a besötétített ablakoktól. Odamentem a járműhez, amire a húgom egy „Mi van má’?!” választ adott. Látszott rajta, hogy ***ul nem akar engem maga mellett látni, de nem zavart, hisz más elfoglaltságom volt. Megkérdeztem tőlük, hogy nem láttak-e egy bizonyos személyt, de azt sem engedték elmondani, hogy kit, rögtön rávágták, hogy „nem.” Kértem, hogy legalább hadd írjam körül a kinézetét. Elmondtam hogy néz ki, amire a húgom az intézet felé mutatott, és ezt mondta: „Ott van, tavaly elkapott valami betegséget, párszor már meg is halt, de sikerült újraéleszteniük.” Elképedve néztem rá, mert 1., ezek szerint egy éve nem találkoztam a fiúval, 2., azóta javítóintézetbe került, 3., halálos beteg volt. Befutottam a hallba, ahol volt valami kalaptartó; kalapok tömkelege hánykolódott rajta. Gondoltam, hogyha a fiú tényleg itt van, akkor a baseball sapkáját is megtalálom.  Elkezdtem a kalapokat egymásba pakolni, én magam sem tudom, miért, egyszerűen csak késztetést éreztem rá. Nagyon furcsa volt, mert rengeteg gyerekkori kalapomat vettem észre pakolás közben, amiket már több éve elajándékoztunk másnak. Már amikor sikerült összepakolnom a kalapok felét, hulla fáradt voltam. A kalapok nagy részét már összepakoltam, amikor hirtelen megláttam mellettem a nagypapám (aki a való életben születésem előtt meghalt, csak képeken láttam). Egyből abbahagytam a pakolást, és ezt kérdeztem tőle: „Nagypapa, tényleg itt van a (fiú keresztnevének becézett alakja)?” Ezt felelte: „Nem, Lengyelországban fogja folytatni a tanulmányait.” Belegondoltam, hogy többé nem fog az osztályunkba járni, és többé nem fogom naponta látni. Nagyjából itt véget ért az álom.

14 éves vagyok, a fiú 15 éves, hétosztályos gimnáziumban 9.-es tanulók, és 2. éve vagyunk osztálytársak.

2015-12-10 21:33:22

Rosta Erzsébet #40

Kedves Mariann!
Ha csak nem kapcsolódik az álma valamilyen módon egy nemrégen látott természetfilmhez, arról lehet szó, hogy a problémái, a gondjai miatt - akárcsak a farkasok által űzött vad - egyre jobban kimerül. De lehet az álmának olyan olvasata is, hogy nem mer szembenézni a közérzetére (esetleg az életére) negatív hatást gyakorló problémával, hanem inkább elmenekül előle.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-12-03 15:30:31

Hadháziné Mariann #39

Kedves Erzsébet!
Segítene nekem az álmom megfejtésében.
Azt álmodtam hogy farkasok űldöznek és én csak futok és futok órákon keresztűl aztán a farkasok eltüntek én meg felébredtem!
Előre is köszönöm!

2015-12-03 06:37:45

Palffy Viola #38

Kedves Erzsébet!
Köszönöm!

Úgy tűnt ártani akart nekem és én megállítottam.
Nem volt barátságos, de feltaláltam magam.

Üdvözlettel Viola!

2015-10-24 06:35:56

Rosta Erzsébet #37

Kedves Viola! – Re: #34
A szellemek álomban olyasmit jelenítenek meg, ami többé nem szerezhető meg, vagy nem elérhető. Azt kellene kiderítenie, hogy vajon mit akarhat, mi a célja az álmában látott szellemnek. De arra is utalhat az álma, hogy változtatnia kellene, és ideje lenne felhagyni idejétmúlt viselkedésével vagy gondolkodásával. Mivel szembeszáll a szellemmel, lehet, hogy már jó úton jár. Ha ez a helyzet, nem ismétlődik meg az álma.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-10-23 16:19:24

Rosta Erzsébet #36

Kedves Petra! – Re: #33
Mivel semmit sem írtál magadról, és azt sem árultad el, hogy miért akartad saját kezűleg elvenni az életed, csak általánosságokban tudok segíteni álmod megfejtésében.
Általában olyankor álmodnak az emberek öngyilkosságról, amikor már nem látnak semmilyen kiutat, úgy érzik, az életük kudarcot vallott. Intenzív bűntudat, megbánás vagy reménytelenség jellemzi ilyenkor az ember életét. De az is lehet, hogy valójában még álomban sem eltökélt az öngyilkossági szándék, vagyis az egyedüli célja e tettnek az, hogy felhívjuk a problémáinkra környezetünk figyelmét. És azt sem hagyhatom ki, hogy egy „sikeres öngyilkosság” akár pozitívan is értékelhető, ugyanis azt jelzi ezzel a tudattalanunk, hogy eredményesen megszabadultunk valamilyen nem kívánt függőségtől, vagy az énünk rossz oldalától. Hogy a fentiek közül melyik illik a leginkább rád, arra magadnak megadnod a választ.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-10-22 12:51:56

Rosta Erzsébet #35

Kedves Erika! – Re: #30
Mivel álmában nem véletlenszerűen bukkan fel, hanem az utóbbi időben visszatérő helyszíne álmainak a bevezető mondatában leírt krematórium, nem jó jel, ugyanis arra utalhat, hogy mostanában negatív érzések dominálnak az életében, és ha minden ugyanígy (azaz változatlanul) megy tovább, ezek az érzések minden jót elpusztítanak, ami megmaradt. Ha valóban ez áll az álmai mögött, sürgősen változtatnia kellene, és pozitívabb gondolkodásra lenne szüksége. Ebben az olvasatban nem véletlen, hogy elzavarják a hamvasztóból, hiszen önnek valójában ott „nincs semmi keresnivalója.” Másrészről szimbolikusan azt is jelezhetik az álmai, hogy valami, amire vágyakozott, végérvényesen elszállt, elérhetetlenné vált. Ami az önöket üldöző fehér bagoly megjelenését illeti, nehezen illeszthető a képbe, ugyanis a hóbagoly normálisan a sarkkörön túl él, vagyis elsősorban az északi népek számára bír szimbolikus jelentéssel. Ettől függetlenül megjegyzem, hogy negatív kontextusban a nagy fehér bagoly veszekedéseket, valamint fölösleges (eredményt nem hozó) erőfeszítéseket jelezhet. Ez hétköznapi nyelvre lefordítva azt jelezheti, hogy nincs sok értelme harcolni az „ellenségeivel”, jobban teszi, ha kerüli a konfliktusokat.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-10-22 12:29:47

Pálffy Viola #34

Kedves Rosta Erzsébet!

Egy olyan álmom volt amiben egy áttetsző gonosz szellem volt. Aki mindenáron elakart kapni. Én megakartam állítani és csapdát állítani. A következő jelenet az volt, hogy megbújtam és amikor arra jött kinyitottam az ajtó és neki szaladt. 2x láttam őt, de nagyon nehezen lehetett észre venni, de megláttam. Nem mondott nekem semmit, azt sem tudtam, hogy nő e vagy férfi.. Csak éreztem, hogy ő ártani akar és nem barátságos..

Köszönöm szépen!

2015-10-22 04:12:53

Petra #33

Sziia! Azt szeretném kérdezni hogy mit jelent az hogy öngyilkos leszek de mégse haltam meg? Ez mit jelent?

2015-10-20 10:28:33

Pálffy Viola #32

Kedves Rosta Erzsébet!

Mindenesetre köszönöm a visszajelzést!

Jó, hogy ezt is tudom.

Teljesen korrekt!

Üdvözlettel Viola

2015-10-19 10:26:29

Rosta Erzsébet #31

Kedves Viola! - Re: #29
Az elküldött álommal kapcsolatban nemcsak az a problémám, hogy nem ön az álomgazda (vagyis az álom másvalaki „tulajdona”), hanem az is, hogy a barátnője egy személyt név szerint is megnevez benne. Mivel az álomgazdától nem kaptam erre felhatalmazást, valamint figyelemmel arra, hogy az álom értelmezése esetleg sérelmes lehet egy harmadik személyre, remélem, megérti, hogy az elküldött álom megfejtésére nem vállalkozom.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-10-19 07:43:12

Erika #30

Kedves Rosta Erzsébet!

Álmomban egy pinceszerű hamvasztóba mentem, ami egyébként visszatérő helyként jelenik meg mostanában az álmaimban, és a tulajdonosok nem szívesen látnak ott. Egy fehér bagoly üldözőbe vette páromat, majd a tulajdonosok kiabáltak, hogy azonnal üljünk kocsiba és tűnjünk el onnan. Valahogy az ex férjem kocsija került oda és azzal távoztunk, majd megálltam, mert a tulajdonosok hívtak, de nem volt térerőm és ki kellett szállnom a kocsiból, majd megpróbáltam a baglyot elzavarni, hogy vissza tudjak ülni a kocsiba, majd párom jelezte, hogy nyitva a csomagtartó, így valószínűleg a bagoly bejutott. Ezután felriadtam. Két napja derült ki a 13 hetesen ultrahangos vizsgálaton, hogy 7 hetesen elvesztettem a babámat és nem volt szívhang.

2015-10-18 01:19:21

Pálffy Viola #29

Kedves Rosta Erzsébet!
Ezt az álmot egy barátnőm küldte el nekem, hogy velem álmodott.

"Tegnap reggel,mielőtt az ébresztő óra megszólalt álmomba láttalak,a Bálint Csilla volt melletted,valahova érkeztetek.Ahogy a széken ültél háttal láttalak,egy fekete poloska a hátadról mászott a válladra,onnan leesett az asztalra elibed.Itt megszakadt.Különösebb jelentősége gondolom nincs.Ennyi volt."

Köszönöm szépen!
üdvözlettel Viola

2015-10-16 08:45:37

Pálffy Viola #28

KÖSZÖNÖM SZÉPEN! Mostanában igaz, hogy sok olyan dolog jelenik meg az életemben ami erőmet is veszi. sajnos ahogy ön is írja meglehet vannak olyan dolgok amiket nem kellő képen kezelek. Sokat invesztálok és lehet nem kellene. Találó.

Minden jót Viola

2015-10-14 18:20:52

Rosta Erzsébet #27

Kedves Viola! – Re: #26
Mivel nem írt betegségről, feltételezem, hogy egészséges, vagyis az álmát szimbolikusan kell értelmezni. Az a tény, hogy álmában vért köp, vérveszteséget jelez. A vérveszteség álma pedig általában érzelmi kimerültségre utal. Lehet azonban az álmának egy alternatív értelmezése is. Ez esetben a vérköpés az energiája elpocsékolását jelzi. Álma azt sugallhatja, hogy túl sok időt szentel értelmetlen, haszontalan dolgokra.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-10-14 13:33:44

Pálffy Viola #26

Üdvözletem Kedves Rosta Erzsébet!

Nagyon rövid álmom volt, a lényege, hogy vért köptem, a wc- csészébe. Egyszer csak a vér ahogy köptem egymás után egyre feketébb lett és egy nagyobb mennyiség távozott.

üdvözlettel Viola

2015-10-13 06:03:43

Rosta Erzsébet #25

Kedves ’SG2001’! – Re: #21
Mivel - mint írja - a legtöbb álmát szinte azonnal elfelejti, lehet valami üzenete a meglehetősen részletesen és érzékletesen leírt álmának. Talán éppen az, hogy a való életünk - a környezetünk, a közösség elvárása, vagy az esetleges büntetéstől való félelmünk - gyakran arra kényszerít bennünket, hogy elhallgassuk, eltitkoljuk apróbb vétségeinket. Pedig a valóság az, hogy senki sem tökéletes, és bizony nem jó, ha túl sokáig hordozzuk magunkban a bűntudatot. Csak azzal tudjuk „megtisztítani” a múltunkat, és megszabadulnia ettől a „tehertételtől”, ha vállaljuk a felelősséget a tetteinkért. Álmával a tudattalanja arra mutat rá, hogy nem jobb, de nem is rosszabb másoknál. Miután láthatja, hogy büntetés elviselhető, és sorsközösséget érez osztálytársaival, egyszerre felszabadultnak érzi magát. Talán azért is lephette meg az álma, mert csupán beszélő viszonyban van osztálytársaival, és a jó közérzete abból fakadt, hogy végre egy „csapatban” érezhette magát…

2015-10-05 16:17:49

Rosta Erzsébet #24

Kedves Eszter! – Re: #22
Sajnos azt nem írta meg, hogy van-e gyermeke, illetőleg hogy az életkora alapján lehetne-e, így csak feltételezem, hogy gyermektelen, és szeretne családot alapítani. Ha ez igaz, akkor az álma akár ezt a vágyát is szimbolizálhatná. Ugyanakkor nehezen tudom értelmezni, hogy boldogságot érzett álmában, ugyanis a fekete nem az öröm színe, és az üres babakocsi sem pozitív jelentésű. Ez utóbbi arra utalhat, hogy elszalasztott valamilyen lehetőséget, ami joggal feszélyezi. Másrészről jelezhet bizonytalan életet, magányosságot is, illetőleg azt sugallhatja, hogy többet kellene törődnie az önben élő „belső gyermekkel.”
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-10-04 16:09:56

Rosta Erzsébet #23

Kedves Viola! - Re: #20
Elég egyértelműnek tűnik az álma, azzal ugyanis, hogy száraz, keserű kenyeret kap a párjától, melyről utólag az is kiderül, hogy penészes, metaforikusan azt jelzi a tudattalanja, hogy nem bízhat abban, amit férje „kínál” önnek, de az ígéreteiben sem szabad vakon hinnie. Úgy is fogalmazhatnék, hogy „lejárt a szavatossága”. Másrészről a kemény penészes kenyér arra is utal, hogy sok stresszel járó, válságos időszak vár önre, melyből csak nehézségek árán sikerül kievickélnie.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-10-04 15:50:57

Németh Eszter #22

Kedves Erzsébet!

Álmomban egy üres fekete babakocsit tologattam. Boldogságot éreztem, de nagyon feszélyez, hogy nem volt benne gyermek.

Ennek van valami ésszerű jelentése?
Válaszát előre is köszönöm.

Németh Eszter

2015-10-02 04:22:35

SG2001 #21

Az álom úgy kezdődött, hogy az osztályomban vagyok, minden teljesen átlagos, fiúk fociznak, megy a tracssparti, és valamiért fel van kapcsolva a villany. Valamelyik osztálytársam (asszem a padtársam, aki lány) elmondta, hogy az osztályunkban mindenkinek van egy sötét folt az életében, mindenki elkövetett valamit, amit nem kellett volna, s az iskolánk egy javító intézet (ami teljesen olyan, mint a többi suli, csak abban különbözik a többitőll, hogy x tanévre kötelezővé teszik az oda járást). Megtudom azt is, hogy én is csináltam valami ostobaságot, de azt nem tudtam meg, mit, csak azt, hogy amiatt 1,5 évre oda kell járnom, amiből 1-et már letöltölttem tavaly szeptember óta, tehát félévkor elhúzhatok, de addig muszáj abba a suliba végezni tanulmányaimat. Aztán hirtelen átugrik a kép máshova, fogalmam sincs, hova, talán egy erdő (?) szélén vagyunk, ahol van pár kicsi bódé, amik betonból készültek, kb. 3x5 négyzetméteresek, nincs rajtuk ablak, de az egyik oldaluk teljesen nyitott, amit le lehet redőnyözni. Ott van a közelemben pár fiú osztálytársam, éppen fociznak, de közülük csak az egyikre emlékszem. Folyton az jár a fejemben, hogy mindenkinek piszkos múltja van. Beleértve engem is. Bemegyek az egyik kis házba, ahol éppen két lány osztálytársam beszélget egymással, odamegyek hozzájuk, és valahogy felhozom nekik a témát. Látszik rajtuk, hogy nem szívesen beszélnek erről, de az egyik ugyan szűkszavúan, de elmondja, hogy kisebb korában (kb. 8 évesen) elment síelni a családjával, síelt lefelé, pont előtte elesett egy 40 év körüli férfi, ő meg áthajtott rajta síléccel, és eltörte a férfi gerincét. A másik osztálytársam, aki szintén szűkszavú volt, csak annyit mondott, hogy megölt valakit. Nagyjából itt véget ért az álom. Az volt a legfurcsább az EGÉSZBEN, hogy hiába voltam egy bűnöző, és hiába hallottam mindvégig hátborzongató dolgokról, én jól éreztem magamat az álom közben, sorstársaknak éreztem az osztálytársaimat. Fontos tudnivaló, hogy a való életben egyikkel se vagyok puszi-pajtás, csak beszélő viszonyban vagyunk egymással.
Az lenne a kérdésem, hogy ez mit jelent? Netán mind bűnözők leszünk felnőtt korunkban? :D De amúgy, viccet félretéve... van valami jelentősége? A legtöbb álmomat már ébredésnél elfelejtem, szóval ahhoz képest erre nagyon jól emlékszem. 14l, 9.-es

2015-09-30 17:16:41

Pálffy Viola #20

Kedves Rosta Erzsébet!

Furcsa álmom volt.
A férjemmel ütünk valahol, és egy fél félig száraz kenyér volt nála és arról vágta le a címkét, majd vágott belőle egy szeletet és oda adta nekem. Furcsa érzésem volt hiszen éreztem, hogy az a kenyér nem igazán jó. Ránézésre elsőre csak keménynek tűnt de ahogyan elkezdtem enni keserű volt az íze és kiköptem. És akkor vettem észre, hogy azon a kenyéren kis penész foltok is vannak. Az előző levelemre ha még vissza tekint akkor tudja, hogy jelenleg válságban van a házasságunk.

Érdekelne mi a véleménye erről. Köszönöm szépen!
Üdv Viola

2015-09-30 07:25:55

Rosta Erzsébet #19

Kedves Andi! - Re: #14
Általában olyankor álmodunk jóssal. illetőleg jósoltatunk álmunkban magunknak, amikor nem vagyunk elegendő információ birtokában, vagy amiatt, hogy elbizonytalanodtunk, iránymutatásra, segítségre van szükségünk. Ön azonban nem a jövőjére kíváncsi, hanem - az idős asszony - mint médium - segítségével kommunikálni kíván álmában elhunyt szerettével. Vagyis irányítani szeretné az álmát, arra vágyakozik, hogy Vele álmodjon, és „kommunikálhassanak” egymással. Az ilyen álmokat tudatos álmodásnak (angolul lucid dream) nevezi a pszichológiai szakirodalom. Én ugyan nem vagyok jártas e témában, de több helyen is azt olvastam, hogy a tudatos álmodás - kellő gyakorlással - megtanulható. Ha valóban ez jelentene önnek megbékélést, érdemes lenne körülnéznie a neten, a „tudatos álmodás” („lucid dream”) szavakat beütve a google keresőbe, biztosan talál segítséget.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-09-29 16:13:37

Rosta Erzsébet #18

Re: K. Szonja és k. Gergely álmára
Meglehetősen csekély annak a valószínűsége, hogy két különböző személy - öt perc eltéréssel - ennyire hasonló álmot írjon le, ráadásul ugyanarról az IP számtól. Szívesen venném, ha megosztaná (megosztanák) velem, hogy mit ért (értenek) az összegabalyodott kezeken, illetőleg azt is megírná (megírnák), hogy a való életben gyakori-e, hogy öszegabalyodik másokéval a keze (kezük).

2015-09-28 16:10:19

K. Szonja #17

Hello!
Aminap azt álmodtam, hogy a volt párommal össze gabalyodott a kezünk, mellette viszont még volt ott valaki akire nem emlékszem. Majd az álom folytatásában kikerültem a gabalyodásából, viszont a párom másik két emberrel volt összegabalyodva, legalább is a kezeik.
Jelent ez valami konkrét dolgot?

2015-09-28 10:52:40

k. Gergely #16

Hello!
Egy olyan álmom volt amiben több ember is szerepelt, voltak olyanok akiket nem ismertem fel, viszont a régi partnerem is benne volt. Az álom arról szólt, hogy kezeink össze akadtak, jobban mondva gabalyodtak, előszőr a volt párommal majd utána több emberrel is. Minek kéne betudnom ezt az álmot?

2015-09-28 10:47:29

Rosta Erzsébet #15

Kedves Nemes! - Re: #11
Mindenekelőtt szeretném megnyugtatni, hogy a házastárs hűtlensége az egyik leggyakoribb álomtípus, azonban jóval ritkábban jelenti az ilyen álom azt, hogy valóban tartani kell attól, hogy megcsal a párunk. Bár ön azt írja, hogy visszatérő az álma, ha a mostani megelőzően legutoljára évekkel ezelőtt fordult ez elő, valószínűleg nem lehet nagy baj. Az álma inkább arra utalhat, hogy azt érzi, mostanában kevesebbet foglalkozik, rövidebb időt tölt együtt önnel a férje. Esetleg többet dolgozik, vagy esetleg valamilyen új hobbija támadt, vagy egyszerűen csak jobban odafigyel a saját egészségére, amit ön a tudata alatt úgy él meg, hogy kevésbé fontos a párja számára. A megcsalás metaforikusan úgy is értelmezhető, hogy az utóbbi időben nem ön a párja számára az első. Ha valóban ilyen érzése van, az lenne a legjobb, ha minél előbb megbeszélné ezt a férjével. Mivel az álmában nem sikerül a „megcsalásra” bizonyítékot szereznie, egyáltalán nem tűnik súlyosnak a helyzet.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-09-26 11:28:31

Andi #14

Kedves Erzsébet!
Nekem is van 1.-szerettem,aki nem lehet közöttünk!
Azt álmodtam,hogy találkoztam 1.-idősebb asszonnyal,és közölte h tud tenyérből jósolni,rögtön oda is adtam a tenyeremet!Ő rárakta 1.papírra és körül rajzolta nekem(a tenyeremet)-mondott 1-2.(jelentéktelen)dolgot aztán rákoncentráltunk a fentebb említett szerettemre,ő is érezte őt,és én is,írt valamit a papírra rám nézett és azt mondta h ezt íratta le velem: Love
Felkéltem és nagyon örültem,mert szinte már könyörgök h álmodhassak vele,és bár nem láttam,de üzent nekem,és éreztem h ő volt az!4.-éve már...és ez volt vele a 3.-álmom,pedig én úgy szeretnék álmodni vele.Csak azt nem értem miért üzent?És miért nem láthattam?Remélem tud valamit mondani nekem!Köszönöm szépen!

2015-09-25 05:40:01

Pálffy Viola #13

Kedves Rosta Erzsébet!

Nagyon szépen köszönöm a válaszát!
Időközben sok minden történt és valójában sikerült letennem egy két dolgot.

További jó munkát!
Tisztelettel Viola

2015-09-21 13:33:16

Rosta Erzsébet #12

Kedves Ibolya! – Re: #8
Az első két álmát, melyben a barátjával találkozik - mivel igen szoros kapcsolatot mutat a valósággal, és a barátja jelenlegi élethelyzetét jellemzi - egyértelműen tárgyi álomnak lehet tekinteni, és nem szimbolikusan, hanem közvetlen módon lehet értelmezni. A leírása alapján úgy tűnik, hogy - bár nem biztos, hogy ezt tudatosan teszi - együtt érez vele, és komolyan foglalkoztatják a barátja gondjai. A szimpátia mellett talán azért is, mert ön ugyancsak hasonló időszakot él át. A barátja példája - és valószínűleg ez az álmai tanulsága - arra utalhat, hogy a felemás döntés nem jelent megoldást, az megromlott kapcsolat már nem visszafordítható.
Bár egészen más a tartalma, az utolsó álma mintegy folytatása az előző álmainak. A kórházi operáció senki számára sem egy kellemes élmény, ezért az álma elsősorban a félelmével kapcsolatos. Az a tény, hogy álmában sebészeti beavatkozásra van szüksége (mivel a valóságban fizikai értelemben nem beteg), szimbolikusan azt jelzi, hogy valamit el kell távolítani az életéből. Ez nyilvánvalóan fájdalommal jár, de a sikeres műtét azt is jelzi, hogy utána kezdetét veszi a „gyógyulás”. Mivel a szívét műtik meg, a problémája emocionális természetű, vagyis ennek kiváltó okát kellene megszűntetnie, érzelmi zaklatottsága okozójától kellene megszabadulnia, hogy megtalálja lelki egyensúlyát.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-09-21 11:38:40

Nemes #11

Jo napot!
Visszatérő álomrol van szó. Nem emlékszem hogy hányszor mar, de utoljára 4,5 éve annak hogy azt álmodtam hogy a férjem megcsalt . Akkor megrázó élmény volt, mert annyira valóságosnak tűnt hogy napok után is rossz érzés fogot el ha csak eszembe jutott.
Ma egy pillanatra, egy rövid álomban de ujra megcsalt a férjem, habár nem volt annyira nyilvánvaló .
A nővérem kocsijában voltam, amikor telefonon beszéltem a párommal egy szép nyári napon, amiben tudomására adtam, hogy nem vagyok otthon, illetve valahol messze járok, félórás táv an vagyok tőle.
Ekkor az utcával szemben megpillantom a férjem kocsiját. Kiszáll es kinyitja az ajtót, hátul ahol levan sotetitve egy szőke, alacsony, sovány nőnek. A kocsi elindul, en meg mondom a nővéremnek hogy kövesse. Persze hogy nem sikerül, a férjem nagyon jól vezet.
Szeretnem megkérdezni, hogy találkozott mar ilyen álommal mi lehet a jelentése.
Előre is köszönöm a rám szánt drága idejét es kedvességet

2015-09-21 00:40:41

Rosta Erzsébet #10

Kedves Anasztázia!
Konkrétan egyik álma sem utal terhességre, azonban az tudományosan igazolt tény, hogy terhesség idején – elsősorban az érzelmileg felfokozott állapot, valamint a hormonális változások (különösen a progeszteron-szint hullámzása) – gyakrabban, intenzívebben és furcsább, életszerűbb álmokat álmodnak a leendő anyák. És többnyire emlékeznek is rájuk, mivel gyakrabban ébrednek fel az ún. REM (gyors szemmozgás – Rapid Eye Movement) fázisból, melynek során álmodnak. Ez egyébként természetes is, mert egy gyermek világrahozatala igen nagy változás az ember életében.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-09-13 12:42:07

anasztázia #9

kőszőnőm a válaszát érdeklődnék hogy a tojás meg a hassal kapcsolatos álmom utalhat e terheségre kőszőnőm Anasztázia

2015-09-13 09:27:24

Pálffy Viola #8

Kedves Rosta Erzsébet!
Két álmom is volt amit szeretnék megérteni.
Egyik az volt, hogy mentem a barátomhoz látogatni, de furcsa érzésem volt. Majd mikor bekopogtam az ajtón kinyitotta beléptem és láttam, hogy nagyon össze van esve és ki van sírva a szeme. Nagyon rossz volt a légkör. Ő elvált férfi. Kérdeztem mi a baj. Azt mondta mindig akkor jön hozzá a volt felesége ha leakar vele feküdni. Azt kell tudni, hogy ő valójában megcsalt férj de újra össze költöztek, de nem vette el feleségül. Köztünk nem volt semmilyen intimitás, se ölelés, puszi stb. elköszöntünk egymástól és vége volt.

2. Ua. megyek hogy elköszönök, de akkor már nem éreztem semmi nehezet a szívemben. Kopogtam és kinyitotta az ajtót. ua. az az arc kisírt szem, és éreztem ott a felesége a házban és ua. a rossz légkör. Hirtelen a helységből jó pár méterre kerültünk. Nem beszéltünk csak néztünk egymásra. Tiszta volt a kapcsolatunk nem köztünk semmi intimitás érzés stb. A volt neje nem lépett ki a küszöbön túl de a felső teste ki lógott az ajtón és kiabált veszekedett, de nem érthető, hogy mit. A kezében volt egy fehér telefon szorította de nem beszélt bele. A barátom, meg elköszönt, elindult vissza de nem volt boldog, szenvedett, és nem azért ment vissza mert szereti. Majd belépett az ajtón és becsapódott.

3.álom. Hogy fekszek a műtő asztalon és számra rakják az eszközt elaltatnak számolnom kell, 1-huszon akár hányig. És nem érzem de vágják fel a szívemnél. És miután felébredek benézek és látom a mellemet és egy pici valamit rajta van a seben. fehér valami. Majd megyek üres szürke rekeszek pakolászni, de tudom, hogy vigyáznom kell mert felszakadhat a seb. De csinálom és nem történik semmi baj a sebbel A rekeszek mintha papírból lettek volna. Amiben eper talán vagy alma. Nekem is válságos a kapcsolatom. De ezzel a barátommal nincs semmilyen kapcsolat, csak valóban kedveljük egymást. volt.

ennyi lenne tömören. Köszönöm szépen! Megtisztelne ha tudna valamit írni nekem.

Köszönettel ibolya

2015-09-12 05:23:03

Rosta Erzsébet #7

Kedves Anasztazia! – Re: #5
Mivel nem írta, feltételezem, hogy a valóságban nincs semmi problémája a féregnyúlványával, ezért az álmát nem szó szerint, hanem szimbolikusan kell értelmezni. A vakbélműtét álma általában a nehéz helyzetben lévő személyek körében gyakori. Az ilyen álom azt jelzi, hogy számos gond akadályozza abban, hogy kiegyensúlyozott, harmonikus életet élhessen. Mivel a műtét nem sikerült (a harmadik álmában azt mondja az orvosa, hogy meg kell ismételni), úgy tűnik, hogy a gondjai nem szűntek meg. Hogy a megismételt műtétnek mi lett az eredménye az álmából nem derült ki, az viszont, hogy fájdalmai voltak közben, vagyis nem hatott az érzéstelenítő, azt jelezheti, hogy miközben szeretné megoldani a problémáit, még több gondja lesz. Az álmát akkor is komolyan kell vennie, ha a valóságban már korábban átesett vakbélműtéten, vagyis teljes bizonyossággal kizárható a vakbélgyulladás kialakulása. Ez esetben az egészségére, az esetleges krónikus betegségére kell nagyobb figyelmet fordítania.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-09-11 14:07:23

Rosta Erzsébet #6

Kedves Anasztazia! – Re: #4
A tojás feltörése álomban azt jelzi, hogy ideje lenne kitalálni, miként tudná jobban alakítani az életét. Esetleg gondolkodnia kellene, mielőtt megszólal. Ám mivel a feltört tojásban egy kiscsibét talál, mely apró lény a szeplőtlenség szimbóluma, álma arra utalhat, hogy ártatlannak érzi magát egy bizonyos szituációban.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-09-08 16:31:27

Anasztazia #5

Kedves Rosta Erzsébet van egy visszatérő álmom vagyis hasonló álmom az elsőben egy orvossal beszéltem aki azt mondta hogy vakbélgyulladásom van a következőben már láttam hogy müttenek a hasammal és azt hiszem hogy láttam a beleimet is aztán harmadszóra pedig anyukámmal vagyok és ugy segit be az ő szobájukba és betétet keres nekem mert meg jött de nagyon rosszul néztem ki álmomban és egy vágás,varrat van a combomon azt mondja nekem az orvos,hogy nem sikerült a mütétem meg kell ismételni és már a müttét asztalon is vagyok és egyre csak azt mondogatom sirva hogy érzek mindent hagyák abba ,nem használt az érzéstelenitő Köszönettel:Anasztázia

2015-09-04 09:04:44

Anasztazia #4

Kedves Rosta Erzsébet Álmomban feltőrtem egy tojást és abban egy kiscsibe volt meg egy nagyon pici tojas féleség volt Kőszőnetel:Anasztázia

2015-09-04 08:38:42

Laci #3

Kedves Erzsébet!
Álmomban a bőröm alól növények nőttek ki amiket kihúztam, később fokhagymát szedtem ki, de kellemetlenség vagy vér nem volt.
Nagyon furcsának találom ezt, sok változás várható körülöttem, igaz ez egy eleg nyári éjen volt amikor rosszul alszik az ember de érdekelne a véleménye mert megmaradt az álom az emlékezetemben.
Köszönettel: Laci

2015-07-20 20:55:47

Rosta Erzsébet #2

Kedves Rácz Kati!
Krúdy 1925-ben kiadott Álmoskönyvét több könyvből - Álmos Könyvetske (1756), Képes Álmoskönyv (1799), Bucsánszky Alajos (1855), Bagó Márton (1853) Álmoskönyvei, Nagy Egyiptomi Álmoskönyv stb. - állította össze. Én is azért gyűjtöttem össze többféle álomfejtést, hogy lehessen válogatni közülük.
Erzsébet

2009-05-28 05:44:05

Rácz Katalin #1

Én csak a Krúdy könyvekben hiszek, ez mindig igaz! Nekem biztosan!

2009-05-28 03:53:04