A+ A A-

Álomfejtés

  • Közzétéve itt: Álmok


„Az emberiség történelme álmoknak sorozata. Az Ótestamentumban Ábrahám álmodik, a próféták látásai sem egyebek álmoknál...A régi Egyiptom, Szíria, India álmai telve titokzatosságokkal, amelyek között a csillagvizsgáló se tud eligazodni.”

Krúdy Gyula: Álmoskönyv, 1925.)

„…hiszem, hogy az álmok ösztöneink hűséges tolmácsai, csak művészet dolga, hogy megfejtsük és megértsük őket...”

(Montaigne 1533-1592)Cigány álomfejtés
Mindennapi álmok jegyzéke (Válogatás Krúdy Gyula Álmoskönyvéből)
Álomértelmezések (A Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról c. könyvünk alapján)


Az emberek ősidők óta nagy jelentőséget tulajdonítanak az álmoknak. Sok nép képzetében az álmok különféle hiedelmekkel, mágikus cselekedetekkel társultak. Az ókorban azt hitték, hogy az álmokat az istenek küldik az embereknek, hogy megoldást találjanak sorsuk irányításához, betegségeik gyógyításához. A hagyományos kínai felfogás szerint álom idején a lélek képes elhagyni az ember testét. A halhatatlanok viszont nem álmodnak, mivel ok már mentesek a vágyaktól, a kívánságoktól.

Egyiptomban kb. 4000 éve összegyűjtöttek egy listát a jövendölésre alkalmas álmokról. Később elemezték a Biblia próféciáit is. Az ókori görögök meghatározónak hitték az álmok jóserejét, Arisztotelész (i.e. 384-322) görög filozófus értékelte az álmok érzelmekre ható szerepét. Hippokratész (i.e. 460-377), az ókor leghíresebb orvosa komolyan foglalkozott az álmok fontosságával. A 2. században élt népszerű jós, az ephézoszi Artemidórosz, aki egész életét az álomfejtés tudományának szentelte, híres álmoskönyvet írt, Álomfejtés címmel. Állandóan utazott és gyűjtögette a beteljesült álmokat.

Az álmok értelmezése nehéz feladat, egy görög bölcs azt írta erről, álomfejtőnek lenni, nem könnyű dolog. Mert nem mintegy, hogy az álmodó, szabad ember-e vagy rabszolga, gazdag vagy szegény, fiatal vagy öreg. Ugyanis ezek az álmodók hiába álmodnak ugyanarról a dologról, eseményről - eltérő életkoruk, más-más életkörülményeik és sok minden egyéb miatt - az álmaik jelentése nagyon különböző. Például, ha egy öregember azt álmodja, hogy megsebesült a mellkasán, rossz hírt fog hallani, ha egy lány ugyanerről álmodik, akkor szerelmes szeretőre fog lelni. Ha egy szegény férfi álmodja azt, hogy nővé fog változni, jó ómen, mert valaki gondoskodni fog róla, ha gazdag ember álmodja ugyanezt, akkor ez rossz előjelnek minősül, mert arra utal, hogy hatalmának vége szakad.

Egy 1756-ból származó Álmos Könyvetske ismeretlen szerzője Ciceróra (i.e. 106-43), a híres római politikusra, íróra hivatkozva a következőket írja: „Az embereknek, akik mértékletesen és józanul élnek, álmuk rendszerint beteljesedik, amikor annak ideje elérkezett.” Csü Jüan (i.e. 340? - 280?) kínai költő így fogalmazott: „Ha egyenes a lelkem: ám éljek idegenben, békésen alszom el, és álmom tiszta, mély.” Boccaccio (1313-1375) olasz költő, író szerint pedig: „Ki rosszat kíván neked, rosszat álmodik felőled.”

Az indiaiak nagyon hisznek az álmok erejében, melyeket isteni figyelmeztetésnek tekintenek. Szerintük istenekről, démonokról, szerencsésnek tartott állatokról vagy szerencsésnek tekintett dolgokról álmodni jó jel. Viszont aranyról, vasról, hulló csillagról vagy földrengésről álmodni rosszat jelent. Az indiaiak között sok ember képes megfejteni az álmokat, feladatuknak érzik interpretálásukat.

Csak a 19. században kezdtek kételkedni az álmok isteni erejében, ugyanis ekkor jelent meg Alfred Maury álmokról szóló tanulmánya, amelyben kifejtette, hogy az álmokat testi okok vagy külső ingerek váltják ki. Alvás és álmok (Sleep and Dreams, 1861.) című művében azt írja, azért álmodott a kairói bazárról, mert alvás közben, valaki erős illatszert tartott az orra alá. Egy alkalommal, amikor a tarkójára esett az ágydeszka, azt álmodta, hogy a francia forradalom idején él, s guillotine-nal végezték ki, mint arisztokratát.

A modern álomfejtők az álomról azt mondják, az nem más, mint az ébrenlét meghosszabbodása. A 19.-20. század fordulóján élt osztrák ideggyógyász, Sigmund Freud Álomfejtés című könyvében kifejti, miszerint az álmok létfontosságú szerepet játszanak a lelki élet egyensúlyának fenntartásában. Az álom vágyteljesülés, ill. annak leplezett kifejeződése.

A Britannica Hungarica Világenciklopédia meghatározása szerint az álmok „alvás közben jelentkező, hallucinatív élmények. Az álmok általában színes víziók, de bizonyos esetekben elsősorban hallásélményekből állnak. Az álmokról szóló beszámolók változatosak, a meglehetősen egyszerű és reális álmoktól az egészen fantasztikus és szürrealisztikus álmokig bármi előfordulhat.” Az álmok sokfélék, lehetnek színesek vagy fekete-fehérek, egyszerűek és bonyolultak, hihetők és hihetetlenek, lehetnek nyomasztóan lidércesek vagy kellemes érzetet keltők. Az álmokkal foglalkozó kutatók szerint a kellemetlen rémálmok jóval gyakoribbak, mint a kellemesek. Krúdy Gyula (1878-1933) Álmoskönyvének előszavában az olvasható, hogy „Nincsen rossz álom. Mert amikor álmodunk: azt jelenti, hogy még élünk. A halottak nem álmodnak, mert hiszen ők már mindent tudnak…A legrosszabb álomban is van valamely jó.”

A néphit úgy véli, hogy az éjjeli álmok a gonoszra, a rosszra hívják fel a figyelmet, a reggeli álmok pedig angyali figyelmeztetést jelentenek. A görög Artemidórosz a rémisztő álmokról azt írta, hogy jó szerencsét jövendölnek, például, aki saját magát látja keresztre feszíteni, arra számíthat, hogy nyugodt, eseménytelen lesz a házassága. Ugyanez az álom a tengerészek számára jó hajózást ígér, a politikusoknak elismertséget, népszerűséget, a rabszolgáknak pedig felszabadítást jövendöl.

Az álmoskönyvek szerint - hasonlóan Artemidórosz teóriájához - a valóságban az álmoknak mindig az ellenkezője valósul meg. Például halállal álmodni, születést jelent, születésről álmodni halált. Álomban betegeskedni, jó egészséget jelez; balesetet szenvedni, a sors jobbrafordulását jelenti; a büntetés, jutalmazást jelöl; a büszkeség, megszégyenítésre utal. Ha valaki álmában biciklivel felfelé pedálozik a hegyre, jó kilátásokat jelent, ha viszont lefelé gurul a lejtőn, az arra figyelmezteti, hogy balszerencséje közeleg.

Több költő foglalkozott az étkezés és az álom kapcsolatával: a salernoi iskola tanítói, vélhetően a tanítványoknak, azt mondták „Hogy könnyű legyen az álmod, rövid legyen a vacsorád”. Boccaccio pedig így vélekedett: „Ki étlenül fekszik ágyba, nyugtalan lesz annak álma."..."Nagy ostobaság hitelt adni az álmoknak, mivelhogy vagy a túlságos jóllakottság, vagy az éhség idézi fel őket.”

Mivel életünkből 20-25 évet alvással, ennek pedig az egyötödét álomban töltjük el, nem meglepő, hogy az álmok jelentéstartalma ma is sokunkat foglalkoztat. Az álmok értelmezése egyaránt támaszkodik a népi hagyományokra, a különféle álmoskönyvekre, valamint a mélylélektani kutatásokra, ezért meglehetősen sokféle álom interpretációval találkozhatunk. Ennek illusztrálásaként a cigányok hiedelemvilágából, Krúdy álmoskönyvéből valamint a férjemmel közösen írt könyvünkben összegyűjtött álomfejtésekből nyújtok át egy csokorra valót. (Az Álomszótár  és az Álomfejtés A-tól Z-ig című írásaimban további álomértelmezéseket olvashatnak.)
 


Cigány álomfejtés

Almát enni: veszély, Almát ajándékba kapni: szerencse.
Ágyban feküdni: veszedelem, Ágyat látni: szerencse.
Baglyot látni: pénzt nyerni, Baglyot hallani: rossz hír.
Bárdot hordozni: üldözés.
Béka: jó siker.
Betegnek lenni: öröm.
Bolha: bánat.
Börtön: öröm.
Csalán: pénz, siker.
Csépelni: váratlanul pénzhez jutni.
Csillag: jó baráttal találkozni.
Csizma: családi szaporodás.
Dögöt látni: örökség, Dögöt nyúzni: jólét, pénz.
Ecetet inni: nyereség.
Esthajnalcsillagot látni: bánat.
Enni: jólét.
Ellenség: nyereség.
Emberek: gond, bánat.
Egér: nagy öröm.
Eső: pénz, szerencse.
Fa (élő és zöld): jólét, Fa (száraz) szerencsétlenség.
Fürdeni: betegség.
Félni: szerencsétlenség.
Feleséget látni: öröm.
Férjet látni: sikertelenség valamilyen vállalkozásban.
Fiatalnak lenni: betegség.
Fejet elveszteni: ijedtség.
Futás: veszteség.
Füst: betegség, halál.
Fület látni: bánat.
Galamb: jó hír.
Gomba: szerelem, barátság.
Gyermek: harag, civódás.
Gyertya: öröm.
Gyomlálni: szerencsétlenség.
Gyümölcs gazdagság.
Haj: siker.
Hajadonfőtt járni: megvetés.
Hal: betegség, halál.
Házasodni: jólét.
Hegedű: öröm.
Hernyó: ellenséggel való találkozás.
Híd: előmenetel.
Hold: bánat, gond.
Holló: rossz hírek.
Kalász: haláleset.
Káposzta: veszteség.
Kártya és kereszt: sikertelen vállalkozás.
Kék szín: jó hír.
Kemence: öröm.
Kender: tűz, bánat.
Kép: öröm.
Kéz: szerencse.
Kígyó: rágalmazás.
Király: nagy öröm.
Koldulni: nyereség.
Kert és erdő: családi szaporodás.
Korom: rossz hír.
Köd: veszteség, halál.
Köntös (új): szerencse a szerelemben.
Köldökzsinór: betegség, halál.
Körte: jó siker.
Kutat látni: kár. Kútból vizet meríteni: betegség, veszteség.
Kutya: szerencsétlenség.
Lábat mosni: betegség.
Lárma: ijedelem.
Légy: ellenség.
Létra: veszedelem.
Liba: egészség.
Liszt: ijedtség.
Ló: nagy öröm.
Lövést hallani: jó hír.
Madár: hír.
Malom: gazdagság.
Méh: veszekedés.
Menny: jólét.
Mennydörgés: jó hír.
Meztelennek lenni: veszteség, betegség.
Nap: szerelem, barátság.
Nőket látni csókolózni: sikertelenség valamilyen vállalkozásban.
Orrot elveszteni, megsebezni: veszteség, betegség.
Óra: rossz hír, ijedtség.
Örülni: könnyezni.
Ördög: nagy szerencse.
Pénz: könnyek.
Pipa: harag, veszekedés.
Rák: bánat.
Róka: egészség, jólét.
Sár: veszteség, betegség.
Sárgarépa: sírás.
Sárga szín: irigység.
Só: szerelem, barátság.
Szalag: utazás.
Szeg: családi civódás.
Szekéren utazni: sikertelenség.
Szolgálni: családi szaporodás.
Szőlő: könnyek.
Tehén: gazdagság, szerelem.
Tetű: sikertelen vállalkozás.
Tojás: veszekedés.
Tövis: gyalázat, szerencsétlenség.
Tyúk: rossz hír.
Vaknak lenni: bánat.
Vasat eladni: szerencsétlenség, Vasat venni: szerencse.
Vásár: nyereség.
Vér: ijedtség.
Vessző: siker.
Virág: bánat.
Zsír: ijedtség, veszteség.
 


Mindennapi álmok jegyzéke
(Válogatás Krúdy Gyula Álmoskönyvéből) 

Ablakon kinézni: vendéged elmarad, Ablakot nyitni: hideg időjárás, Ablakból kimászni: ne menj vásárra, mert elkötik a lovad, Ablakfa: nőnek pletykát, férfinak hazugságot jelent.
Ágyék: Ha fáj: váratlan meghívás. Sovány ágyék: üres kamra. Kövér ágyék gyermekáldást ígér.
Ajándék: Nőnél: kedvest szerez. Ajándékot kapni: kellemetlenséggel küzdesz, óvakodj az ajándékozótól. Ajándékot adni: nagy örömed és szerencsés lesz, talán megházasodol. 
Ajtó: Nyitott: közeli látogató. Csukott: valami tervedről lebeszélnek az üres fecsegők. Törött ajtó: családi perpatvar. Ajtócsikorgást hallani: váratlan vendégség és kellemetlenség.
Alma: öröm és egészség, Almát látni: szeretőknek igen jó, Almát (édes) enni: önmegtartóztatás, Almát (savanyú) enni: magunk csinálta kellemetlenség áll előttünk. Almát kapni: ajándékba részesülsz.
Anya: édesanyát látni: ajándékot jelez, édesanyát holtan látni: öröm,
Anyós: jobb, mint a híre.
Apa: boldog családi élet.
Apáca: őrizkedj a titkos fájdalmaktól.
Barátnő: Gyász. Biztos szomorúság.
Barázda: gazdaságodban nyereség.
Bazsarózsa: Szerencse a szerelemben.
Békétlenkedni: Esős időt jelent.
Berekedni: Harag.
Beszélni: Közeli betegség: ha tudod, mit beszéltél: nyereség, beszélést hallgatni: kellemes látogatás, beszédet tartani: civakodásba keveredsz.
Bíbic (ha kiált): Jó kívánság.
Bizonyítvány: Vendéglátás.
Bolha: Hiú remény.
Brekegés: Jó hír.
Bukfenc: Jó aratás.
Büdösbanka: Paráznaság.
Cincogás: Szerencse.
Cipész: Váratlan költség.
Citrom: Halál. Citromot enni: jólét.
Cukor: Hízelkedés jegye.
Cukrász: Harag.
Cukrászda: Gyomorrontás.
Csákó: Veszedelem.
Csapóajtó: Fenyegető veszély mutatója.
Csemege: Közeli eljegyzés.
Csempész: Csalódás.
Csiga: Jó jel.
Csipa: Szerelem.
Csók: Általában szomorúságot jelez.
Dajkálni: Szerencsét mutat.
Dáridó: Barátokkal: betegség, Ellenségekkel: szép idő.
December: Sok öröm.
Denevér: Hiúság.
Dobni: Játék. Láz. Betegség.
Dög: Szomorúság. Dögszag: jó hír. Döglött állat, főként ló: hosszú élet jegye.
Duda: Váratlan öröm, jókedv.
Dübörgés (-t hallani): Jegyez nyugtalanságot. Máskor hűséget semmisítünk meg.
Ecet: Ecetet inni: jó nyereség. Ecetfa: mulatság jele. Ecetesüveg: kár, törés, romlás.
Egér: Városban bátorság jele.
Éhes ember (-nek enni adni) meggazdagodást jelez.
Elefánt: Gazdagnak jó, szegénynek rossz.
Eljegyzés: Nagy kellemetlenség.
Esti harangszó: Ismerőst temetnek.
Evőkanál: Jegyez szerencsét.
Fácán: Szerencse.
Fahéj: Szabóval lesz dolgod.
Fagylalt: Csalódás.
Fajtalankodás: Jó egészség.
Farkas: Rövidülnek a napok.
Fehérnemű: Rák havában: gonosz megszólás.
Férfi: Jó egészség.
Fodrász: Pletyka.
Gallér: Minél nagyobb, annál jobb.
Gavallér: Szép idő.
Gesztenye: Mulatság. Gesztenyefa: felesleges kiadás.
Gomba: Öreg ember.
Gomb: Lyuk nélkül: harag. Gombot felvarrni: sok dolog.
Gombócot főzni: rágalom. Enni: betegség.
Görbe: Általában reménység. Görbe fa: nem jó. Görbe ember: rossz hír.
Göröngy: Akadály.
Gumó: Közönségesen: fáradtság.
Gúnár: Mindig levelet mutat.
Gyapjú: Betegség.
Gyémánt: Mindig betegség. Talált gyémánt: büszkeség.
Gyertya: Általában hosszú életet jegyez.
Gyilkos: Veszedelem. Semmire se jó. Gyilkosságot látni: levél rossz hírrel. Gyilkosság áldozatává lenni: rövid boldogság.
Gyönyör: Gazdagság.
Gyufa: Égő gyufa: látogatás. Pislogó gyufa: hideg időjárás. Gyufa, amelyet asszony tart kezében: új ismeretség. Gyújtogató, akit üldöznénk: szeles idő, betegség a birkák között.
Gyümölcs: Általában gazdagság.
Gyűszű: Hiábavaló fáradozás valamely tervünk megvalósításához.
Hab: Szegénység.
Hagyma: Erős vérzést jelez.
Halász: Látni egészség. Halpiacon járni, de nem vásárolni: megcsalást mutat. Halászháló: ravaszságban lesz részed.
Halott: Rossz idő. Halott és temetés: vihar. Halottasház: jó reménység jele, amely valóra válik.
Hárs: vidámság.
Havat látni: rövid betegség.
Ház: Házat rakni: tisztesség. Házat látni: megégni. Égő ház, amely nem a tied: jó
Hold: Betegnek halál.
Hinta: Röpke öröm. Hintaló: ellenséget jegyez.
Hízni: Gazdagodás.
Hüvelykujj: Boldog élet.
Ibolya: Minden magyarázat szerint szerencse a szerelemben.
Ikra: Pénz. Vízöntő havában: nagy ebéd.
Ima: Jó vigasz. Imádkozó lány: jó remény.
Inas: Kis kellemetlenség.
Ingaóra: Fáradtságos nap jele.
Íny: Levél.
Iszákos asszony: szerencse.
Izzadtság: Többnyire betegség jegye.
Jácint: A félelem jegye. Nagy megerőltetést jegyez.
Január (hónap): Veszekedést mutat.
Játék: Szerencsével játszani: szerencse a szerelemben. Veszteséggel: valamit találsz utadban.
Jég: Gond és betegség.
Jegenye: Változó szerencse.
Jelmez: Névtelen levél.
Jobb kéz: Akaratod ellenére elárulsz valakit, akit mélyen szeretsz.
Jövendőt mondani: Titok és idegen gond.
Kacér asszony: Borús idő.
Kacsa: Megszólás. Jó idő. Repülő kacsa: esős időjárás.
Kakas: Újdonságot hallasz, de nem sok öröm van benne. Nőknél: szerencse. Kakaskukorékolás: öröm, betegnek gyógyulás. Kakas, amely tojást rak: betegség képe. Verekedő kakasok: jelentenek háborút, gazdagságot. Kakas tyúk hátán: szerencse a szerelemben.
Kalapács: Régi házassági terv sikerül.
Kandúr: Mindig szerelem.
Kalitka: Madárral: érzéki örömöket jegyez. Üres kalitka: megszabadulás egy asszony rabságából.
Kancsal ember: Veszedelem, Kancsal asszony: szerelmi kínszenvedés. Öregnek mulatság.
Kapocs: Pénz.
Káromkodás: Annyi, mint a szamárordítás: rossz idő.
Kasza: Haláleset. Gyógyíthatatlan betegség. Kaszálás: rossz jegy. Nyilasban kaszálni: végrendelkezés. Erdőben: hosszú élet. Kaszálni, és semmit sem markolni: szomorúság. Kaszát fenni: szerelmi hiba.
Kéj: Minél nagyobb, annál nagyobb bánat.
Kereszt: Szerencse.
Kilenc: Jó hír.
Kisujj: Kár.
Kolbász: Minél hosszabb, annál jobb: nagy életkor, de rossz hír is.
Korcsolya: Egy kisember hasznodra lesz.
Köd: Bizonytalan jövő.
Könyök (ha fáj): Rossz sógorság.
Küszöb: Haláleset.
Labdázni: Gond.
Lándzsa: Jó hírek.
Lant: Becsület.
Lapát: Általában munkát jegyez. Kis lapát: megkönnyebbülés. Mást lapátolni látni: titkot tudunk meg. Szélben lapátolni: gonosz kívánság, amelyre ráfizetünk. Vizet lapátolni: jegyez segítséget levél útján. Péklapát kenyér nélkül: mutat lakásváltozást, kenyérrel: házasságot.
Lazac: Szenvedés, amely szerencsét hoz.
Lefátyolozott nő: hamisság.
Lekvár: Minden könyv szerint gazdagság. Lekvárba lépni: jó házasságot kötni.
Liliom: Érzéki szerelem jelvénye.
Lomb: Utazás.
Lyuk: Csak ha kicsi, akkor jó. Ürgelyuk: bujdosás. Rókalyuk: rossz vásár. Egérlyuk: kis jövedelem.
Macska: Féltékenység és lángoló szerelem. Paráznaság.
Madzag: Levél.
Mák: csalódás. Mákvirág: múló öröm.
Mankó: Jó barát.
Megcsalni férjet: betegség, mást: szerencse.
Mellény: Akármilyen gond.
Misét hallgatni: Jó vállalkozás.
Mókus: Váratlan öröm. Minél hosszabb a mókus farka, annál tartósabb örömünk.
Mostoha: Váratlan segítség.
Mozsár: Gond.
Nadrággomb: Árulás.
Nap: Napsütés általában: Hű szívet jelent.
Napraforgó: Becsület. Tisztesség. Munka.
Narancs: Keserűség egy asszony miatt.
Nefelejcs: Általában némi öröm. Imakönyvben: elrepülő élet.
Nevetők: Másoknak: szomorúság; nekünk: öröm.
Nótát énekelni: Mulatság.
Nős férfi: Titkos bűn.
Nyáj: Boldog jövő.
Nyak: Erősség. Vastag nyak: minél vastagabb, annál jobb. Nyaklánc asszonyon: ajándék egy ismeretlentől.
Nyál: Jókedv, amely váratlanul ér.
Nyers (hús): Pletyka.
Nyírfa: A szegénység fája.
Nyom: amelyet homokban vagy hóban látunk: titok nyomára vezet.
Nyúl: rendszerint félelem. Nyulat látni terhes asszonynak: igen nagy veszedelem. Nyúlganéj: minél apróbb, annál kisebb szerencse. Nyúlláb: utazás, meghívás.
Odú: Titok.
Olaj: Általában egészség. Olajat inni: betegség. Olajat valakitől elvenni: örömet venni. Olajat adni: egészségünket gyengíteni.
Opál: Ha tied: nyereség, ha másé: hamisság, árulás.
Óra: Nyugtalanság.
Orgonavirág: Vigasztalódás virága. Orgonavirág illatát érezni idő előtt: váratlan szerelem. Orgona, amely arcunkból nőne: szomorúság.
Orr: Ha nagy: nagyon jó. Kis orr: kis szerencse.
Országút: Úton járónak jegyez kénytelen tétlenséget, másnak: nem várt utazást.
Orvosság: Ha keserű: gonosz rokonok ármánya; ha édes: váratlan ismeretség.
Ostya: Bűnbánat, vallomás.
Oszlop: Sok oszlop: sok becsület. Oszlopot elásni látni: nagy szerencsétlenség.
Orvost látni: Rossz hír.
Öböl: Remény.
Ököl: Sértés, amelynek megtorlásán soká törjük fejünk.
Ölni valakit: Mutat megkönnyebbülést.
Öngyilkosságot elkövetni: nagy nyereség.
Örökölni: Szomorúság.
Őrzőangyalt látni: Veszély jegye.
Őszike (virág): Kis öröm.
Őz: Valakit megkövetünk.
Özveggyel hálni: Igen szerencsés híradás.
Pajzs: Jegyezd meg első reggeli gondolatodat, s szerinte cselekedjél.
Palacsinta: Kellemes vendég. Esetleg katona.
Pálinka: Utazás. Néha a másvilágba.
Panaszkodni valakinek: Közelgő öröm.
Pap: Betegnek: rossz.
Paradicsom: Gondtalan élet.
Paróka: Keserűség.
Pázsit: Kalandos élet.
Penész: Mindig pénz.
Perec: Jó vásár.
Persely: Szegénynek becsület; gazdagnak betegség.
Pióca. Mellfájás.
Pipacs: Vendég.
Pokróc: Sértés.
Púp: Büszkeség.
Püspök: Megnyugvás.
Rács: Veszekedés. Rácsos ablak: szép idő.
Ragasztani: Veszedelem.
Rágyújtani a pipára: Esküvő.
Rajz: Gond.
Regényt olvasni: Lustaság.
Repce: Mindig civakodás.
Repülni háztetők felett: Szegénység. víz és mező felett: gazdagság. Toronyra repülni: gonosz ítélet.
Robbanást hallani: Szerelem
Rongy: Szerencse. Piros rongy: mutat cigányasszonyt. Rongykereskedő: hideg időjárás.
Rosta: Régi per.
Rum: Betegség.
Rügy: Öröm.
Sakk: Levél.
Sapka: Igazad lesz. Nagy sapka: nagy becsület. Lopott sapka: öröm. Szép idő.
Sarkcsillag: Úton járónak: szerencse.
Savanyú leves: Jókedvű nap.
Serpenyő. Örökség.
Sietni valahová: Nyereséges vállalat.
Síp: Csalódás. Hideg idő.
Sóska: Házi pörpatvar.
Sót enni: Nehéz idők.
Sört főzni: Jó jövedelem.
Sündisznó: Titkos ellenség.
Szabni: Kereskedőnek kár. Másnak bűnhődés valamely szerelem miatt.
Szakács: Pazarlás. Szakácsné: Meghívás
Szalonnát enni: Betegség.
Szamár: Sok munka.
Számla: Hír.
Szappan: Betegség.
Szegfű: Ismeretlen férfi vágya nő után.
Széna: Jó hír. Szénakazal: gondtalan örökség.
Szerszám: Szerencsés jegy.
Szikla: Ha megmozdítod: szerencse.
Szirom: Szerelmeskedés.
Szőke lány: Csalfaság.
Szűz (mezítelenül): Szégyenbe esünk. Szüzet hálótársul kapni: Nem nagy előny.
Tábla: Temetésre hívnak.
Tagadni: Szégyen.
Talp: Eredményes vándorlás.
Tarhonya: Egészség.
Tégla: Csalódás.
Tenger: Ha viharos: gond, ha sima: beláthatatlan ügy.
Tinta: Szegénység.
Tokaji bor: Jó jegy.
Torkot látni: Félelem.
Torta: Lakodalomban: jó kívánság; máskor: betegség.
Tövis: Búbánat.
Trágya: Nyereség. Jó esztendő.
Tűz: Megszakadt barátság.
Utca: Kellemetlenség. Utcán mosakodni: leánynak szép ismeretséget jegyez. Utcán illetlent elkövetni: Közeli szerelem.
Udvar: Minél nagyobb, annál jobb.
Ugatás messziről: Jót jegyez; közelről: haláleset. Ha magunk ugatnánk, hogy kutyát vagy embert megijesszünk: nagy betegség, amelyet otthonunktól távol szenvedünk.
Ujjal játszani: öregnek egészséges, fiatalnak szomorúság. Ujjat szopni: Lánynak levertség.
Undort érezni: Öröm.
Unokával beszélni: Gazdagság.
Uralkodni: Veszteség.
Üllőt látni: Jó.
Ülni valahol sokáig: nagy haszon. Vasban ülni: öröm.
Ültetni fát: boldogság. tyúkot: hideg idő. virágot: kedvetlenség. Akasztófát: marhavész.
Ürge: Nyeremény.
Üstökös látni: Jó hír. Üstököd, ha szép: jó mind férfinak, mind asszonynak.
Üvegcserép: Múló öröm.
Üvegpohár fáradtság.
Vacsora: Nehéz álom.
Vágni valamit: Jó eredmény.
Váll: Erősség jele.
Vanília: Szerelmeskedés.
Varjú: Haláleset.
Vasalni: Levél.
Veréb: Veszekedés.
Vese: Gyász.
Viola: Az öröm virága.
Virág: Gazdának bő termés.
Vörösbeggyel beszélni: Jegyzi meg nem tartott ígéretedet.
Zab: Szükség.
Zacskó: Nyereség.
Zaj, amelynek eredetét nem ismerjük: jó hír. Ha látnánk, mi okozza a zajt: megbánás.
Zafír: Kellemetlen látogatás.
Zár: Titkos ellenség.
Zivatar: Betegség.
Zöld: Remény.
Zúgás: Fejfájás.
Zománc: Bánat.
Zúza: Szegénység.
 


Álomértelmezések
(A Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról c. könyvünk alapján)

Ablak: Nyitott: lehűlés jön. Törött ablak: az utazást el kell halasztani. Ablakon kimászás: nem ajánlatos vásárba menni. Ablakon kiesés: veszedelem várható.
Ágy: ha tiszta, fehér, a veszekedés végét jelzi (indonéz hiedelem).
Állat: Legelésző: hű barát. Állatszelídítés: türelemmel viselt nehézségek. Üldöző állat: rossz idők várhatók. Kövér állat: szerencsejátékban nyereség. Sovány állat: gondok, problémák. Vérengző állat: ellenségeskedés.
Arc: Mosolygó: kellemes élmények, vagy gazdasági fellendülés. Groteszk, kellemetlen arc: rossz ómen.
Autót vezetni: a befektetésekben óvatosságra int. Hosszasan autót vezetni: pénz áll a házhoz.
Bagoly: gyógyíthatatlan betegség vagy halál.
Datolyapálma: korai halál (kínai hiedelem).
Egér: családi gondok, vagy kedvezőtlenre forduló anyagi ügyek. Egerek a kamrában: ínséges idők jönnek.
Ékszert venni: boldogság, eladni nagy kár. Ékszert látni: szívfájdalom. Nyaklánc elvesztése: szenvedés a szeretett lény halála miatt.
Erdőn átvágni, erdőben sétálni: az álmodó átmeneti időszakot él meg. Erdőben eltévedni: új időszak kezdődik életében.
Esernyő: Lyukas esernyőt látni: veszekedés. Esőben nyitott ernyőt vinni: minden területen szerencse, csukott esernyőt hordani: balszerencse az üzleti életben.
Étel: fizikai és érzelmi táplálékot valamint energiát jelez. A gyümölcs általában érzékiséget, a mirelit ételek hideg érzelmeket jeleznek.
Fagyöngy: örömteli események, sok boldogság, vagy kellemes, baráti környezet.
Fák (buják, zöldek): új reményeket, vágyakat jelent, de erőt és stabilitást is kifejezhet. Fára mászás: a kitűzött célok elérését ígéri, a mászás nehézsége e célok elérésének sebességére utal. Favágás: az energia és a pénz értelmetlen elfecsérlése. Kidőlő fa: talajvesztés, rossz irányba haladás.
Farkas: némaságot okoz.
Fém: erőt és szilárd jellemet jelez, de a társadalom kegyetlen oldalát is szimbolizálhatja
Fésű: bosszúság. (Ugyanezt jelenti, ha leesik a fésű.)
Fog: Elülső fog kihullása: valamelyik szülő halála (kínai hiedelem). Fogat látni: hamarosan fontos hír, vagy levél érkezik. Fogfájás: közeli hozzátartozó halála. Műfogsor: váratlan segítség a problémák megoldására. Ezüst fog: gazdagság, arany fog: szenvedés. Zápfog: ellenségeskedés, zápfog kihullása: ellenség halála (arab hiedelem).
Fonál: a facér nőnek hamarosan egy jómódú férje akad.
Gyémánt birtoklása: tisztelet és elismerés magas körökből.
Gyík: ismeretlen ellenségre figyelmeztet.
Gyöngy: megfontoltság az új vállalkozásokban, tervekben.
Haj: gondatlanságra, a körültekintés hiányára int.
Hal: egy közeli ismerős teherbe esése.
Halott: a jelenlegi körülmények nem sok jóval kecsegtetnek, semmiféle egyezségbe, szerződésbe nem szabad belemenni.
Háromszög: szerelmi légyott várható. (Ugyanezt jelenti a hatos szám álma is.)
Házasságkötés: egy családtag halála. Ha idegen kötik: távoli ismerős vagy barát halála. Házassági ajánlat: a körülmények rosszabbra fordulnak. Frigyre lépés a jelenlegi házastárssal: boldog, örömteli házasság, vagy új életszakasz – például szülővé válás – kezdete.
Holdfogyatkozás: valamilyen eddig elrejtett tulajdonságra, titkolt hibára fény derül.
Kígyó: Magányos kígyó: gonosz, testi épséget is veszélyeztető ellenség. Sok kígyó: balszerencse sorozata a szerelemben és a vállalkozásban. A fenyegető kígyók legyilkolása: felülkerekedés a nehézségeken. Vipera: balszerencse, megölése általában jó ómen.
Főzés: uralkodásra törekvés a környezet fölött, de gondoskodásra, szeretetvágyra is utalhat.
Koporsó: Üres: kibékíthetetlen véleményeltérés a környezettel. Holttest található benne: depressziós időszak, a személyes szabadság korlátozása várható.
Korona: némi siker, de sok megaláztatással. Állapotos nőnek leánygyermeket, másnak megcsalatást ígér.
Kutya: alattomos ellenség. Másik változatban: nagy siker, állhatatos barátok. Ugató kutya: rosszabbodó életkörülmények.
Ló: minden esetben szerencsés előjel. Ez még a halottas kocsit húzó tolldíszes lovakra is igaz, azok ugyanis esküvőt jeleznek előre. Hasonlóképpen vélekednek az arabok is. Aki lovakkal, öszvérekkel vagy szamarakkal álmodik, az jót remélhet, mert a Próféta azt mondta: "A férfiak szerencséje a lovaik üstökéhez van kötve az utolsó ítélet napjáig."
Macska: általában kedvezőtlen előjel, jelezhet hűtlenséget, árulást vagy valamilyen szerencsétlenséget. Az álomban támadó macskák, ellenséget jeleznek, de ha eredményesen megküzd velük az ember, akkor nagy nehézségeken sikerül keresztülvergődnie, és hírnévre tehet szert.
Madár: hajadon számára férjhez menést, a repülő madarak sikeres életet jelentenek
Majom: hízelgő, álnok barátokra figyelmeztet.
Makk: vagyongyarapodás. Makkevés: asszonynak jómódot, magas pozíciót ígér. Makk lerázása a fáról: vágyak teljesülése az üzleti életben vagy a szerelemben.
Medve (megölése): menekülés szorult helyzetből. Medvét látni: fiúgyermek születése (kínai hiedelem).
Méhek: tűzvész. Mézet enni: szerencse.
Menstruáció: a feszültség csökkenése, a szorongás oldódása.
Mosómedve: fel kell készülni a védekezésre, mert valahonnan támadás várható.
Napfogyatkozás: túlzásba vitt élvezetek.
Papagáj: megtréfálás várható. Beszélő papagáj: kigúnyolást jelez.
Páva: ha rikolt, szerencsétlenség; ha repül, kis öröm, melyért nagy árat kell fizetni; ha alszik, csábítás; ha a napon sütkérezik, veszedelem egy asszony hiúsága miatt. A döglött páva egy öregasszony szerelmére figyelmeztet. Páván lovagolni: megszégyenülést egy szerelemben. Pávát enni böjtölés idején: gonosz áll a házhoz. Pávatollal álmodni, börtönt, pávatollal játszani, ingerlékenységet jelent.
Pénz (vagy pénznyereség): siker, vagyonosodás. Talált pénz: szeretet- és hatalomvágy. Pénz elvesztése: átmeneti zavarok, boldogtalanság a családi életben, visszaesés a vállalkozásban. Pénz ajándékozása: szeretet hiány, szeretet keresése. Pénztelenség: félelem a társadalmi státusz elvesztésétől.
Pillangó: megnyugvás iránti vágy. Emellett a pillangók kreativitást, romantikát, élvezetet és szellemiséget is kifejezhetnek.
Pók (pókháló): problémák, gondok, pereskedés. Pók elpusztítása: anyagi kár, értékes tárgy elvesztése (orosz hiedelmek). Nálunk – a tarantella pók kivételével – az összes pók jó szerencsét jelent.
Rózsa: Fehér rózsa: ártatlan lány szerelme. Hervadt rózsa: elfelejtés. Ajándékba kapott rózsa: szívet megremegtető öröm, kellemes találkozás.
Só: új ízek és ragyogó élmények megjelenése. Eredményes erőfeszítések, elismerés, hangulatjavulás, életerő növekedése.
Sör (vagy sört inni): boldogság, ihlet, mozgalmas társadalmi élet.
Strucc: halálhír, pusztulás.
Szamár: Szamárháton ügetés: célok elérése, szerencse és boldogság. Leesés a szamárhátról: balszerencse, bánat.
Temető: szomorúság, feldolgozatlan fájdalom.
Teve: túlzott tehervállalás, elfojtott érzelmek. (Más értelmezésben: képesség a problémák megoldására, az akadályok leküzdésére.)
Tű: egy barátság vége. Tűt találni: megbízható barátok. Tűt keresni: fölösleges aggodalmak.
Tyúk: hír érkezése.
Újszülött: ártatlanság, tisztalelkűség, melegség, új szerelem vagy új barátság kezdete.
Utazás: törekvés az életcélok elérésére. Utazás ismeretlen területen: veszély a versenytársak részéről
Varjú: csalódás mindenben, bánat, balszerencse, esetleg halál.
Vér: élet, szerelem, szenvedély és csalódások.
Víz (tiszta): jószerencse, vagyonosodás. Zavaros víz: szomorúság betegség vagy halál miatt.

 

Hozzászólások  

+1 #150 Rosta Erzsébet 2017-01-03 16:34
Kedves Anett! – Re: #143
Miután semmiféle háttérin formációt nem kaptam Öntől, nem tudom megállapítani, hogy van-e valamilyen jelentősége a helyszínnek (a nagymamájáék régi lakásának), az sem világos számomra, hogy vajon mit szimbolizálhat a csomagok behordása a lakásba (pincébe, padlásra), azt pedig végképp nem értem, hogy mi célja lehet a bicikli használhatatlan ná tételével (szétszedésével ). Mivel a legtöbbünk számára a kerékpáron tapasztaltuk először, hogy mire képes megfelelő koordinációval a testünk, a biciklizés révén váltunk szabadabbá. Ez mutatta meg, először, hogy kellő önbizalommal és lelkesedéssel tudjuk kontrollálni a testünket, koordinálni mozgásunkat, és megtartva az egyensúlyt, elérhetjük céljainkat. Gyerekként a szabadságot, a felelősség nélküli lelkesedést jelentette a bicikli. Ahelyett, hogy most is rápattanna, és elhajtana vele, teljesen értelmetlenül csomagokat pakol, és szétszedve a bringát, megfosztja magát a „szabadság” lehetőségétől. Talán azért „válik álma végére túl naggyá” a másik bicikli, hogy észrevegye tevékenysége kontraproduktív voltát.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #149 Rosta Erzsébet 2017-01-03 15:58
Kedves Andi! – Re: #146
Mindenekelőtt azt lenne jó tudni, hogy mi válthatta ki az álmodat, illetve, hogy mit szimbolizálhat számodra a megsebesült kiskutya. A kutyás álmok általában olyan ösztönökkel kapcsolatosak, mint a barátság, a hűség és a védelem. Időnként a kutyák magát az álmodót jelenítik meg, máskor viszont valakit az álomgazda életéből. A Te esetedben azonban – a való életedben nem létező – kiskutyáid egyike sebesült meg, akinek gondoskodásra, ápolásra van szüksége. Ha Téged szimbolizál a sérült kiskutya, az álmod azt jelzi, hogy törődni szeretnél magaddal, odafigyelsz az egészségedre, vagy szeretnél szabadulni egy olyan szituációból, mely sérülést okozhat Neked. Ha viszont történetesen valaki mást reprezentál a sérült jószág, akkor azt kellene megfejtened, ki az a környezetedben, aki segítségre szorulna, akit támogatni szeretnél, de úgy érzed, hogy akadályoznak ebben
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #148 Rosta Erzsébet 2017-01-03 14:25
Kedves Remike! – Re: #145
Az embernek egyfajta biztonságérzete t ad, ha van tető a feje fölött, vagyis a természeti erők (eső, szél, fagy, hó, forróság stb.) elől van hová menekülnie, és a lakása az időnként szükséges intimitást is biztosítja a számára. Ha ennek a „menedéknek” bármely része megsérül, a funkciójának ellátására képtelenné válik, az arra utalhat, hogy a lakójának valamilyen okból csökkent a biztonságérzete , vagy az intimitási szükséglete szenved hiányt. Ebben a megközelítésben esetleg az is fontos lehet, hogy a ház melyik felén hullottak le a cserepek. Egy másik lehetséges értelmezésben a háztető válaszfalat szimbolizálhat a tudatának két állapota között. Védelmezi vagy elrejti az öntudatát, gondolkodásmódj át és a hitét. A lezuhanó cserepek arra figyelmeztethet nek, hogy a magasztos ideái könnyen összeomolhatnak . Talán újra kellene gondolnia az önmaga elé kitűzött magas elvárásokat, célokat.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #147 Rosta Erzsébet 2017-01-03 13:33
Kedves Barbara! – Re: #144
Mivel a nők gyakran álmodnak vérrel vagy vérzéssel, amikor közeledik a menzeszük, vagy a menzesz idején, illetve a terhesség időszakában, először azt kell megvizsgálni, hogy ezek valamelyike állhat-e az álma hátterében. Ha az előbbiekre nemleges a válasza, az álmát szimbolikusan kell értelmezni. Ez esetben a vérveszteség arra utalhat, hogy érzelmileg kiüresedettnek vagy kimerültnek érzi magát. Miközben látja, hogy fogy az életereje (a vére), úgy érzi képtelen megakadályozni ezt. Másrészről az álma arra is utalhat, hogy fölöslegesen elvesztegeti az energiáját. Lehet, hogy túl sok időt tölt haszontalan tevékenységgel. És végül az sem zárható ki, hogy a tudata alatt egyre jobban aggódik valami (vagy valaki) elvesztése miatt, ami (vagy aki) nélkül úgy érzi, nem tudna élni.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #146 Boczki Andi 2016-12-31 09:11
Üzenet: Kedves Erzsebet! Szeretnem a segitsegedet kerni mivel a mai ejszaka elgge furcsa almom volt es azt erzem ennek jelentosege van. Azt almodtam hogy volt 3 kiskutyam es az egyik meg sebesult eloszor az egyik oldala es ha jol emlekszem valami bele volt ivodva a borebe valami gumiszonyeg szeruseg, mint egy labtorlo darab. Aztan mar mind a ket oldala. De akkor meg csak lattam. Amikor mentem oda segiteni neki mar csak az egyik oldala volt sebes es egy szog volt benne. Ki szedtem a szoget es mentem volna valami kremert hogy leapoljam, de valaki (nem tudom ki volt az a illeto) de gatolni akart ebbe. Arra mar nem emlekszem hogy be tudtam e kenni vagy sem de szerintem itt nem is ez a lenyeg. Lehet badarsag de lehet nem. Ezert szeretnem kerni a segitseged. Elore is koszonom! Es nincs kiskutyam, de szeretnek. Udvozlettel Andi!
Idézet
+1 #145 Remike 2016-12-28 09:26
Kedves Erzsébet!
Megkérem segítsen Nekem a következő álmom megfejtésében: házam előtt álltam és azt láttam, a ház egyik feléről az egész cserép lehullott a tetőről. Még a fiam is ott ált álmomban és csak néztük a leomló tetőt. Másik oldalon érintetlen maradt a tető mintha ketté vágták volna a tetőközépen, úgy hullott alá cserép. Köszönöm a segítségét.
Idézet
0 #144 Újvári Barbara 2016-12-27 09:41
Kedves Erzsébet! Szeretném a véleményét kérni. Ma éjszaka ezt álmodtam és most eléggé meg vagyok ijedve.
Tv-t nézek, többen is vagyunk a szobában, ez homalyos. Egyszercsak vérszagot érzek és valami lecsöpög a lábamra. Kimegyek a fürdő szobába és belenézve a tükörbe látom, hogy a szám tele van alvadt vérrel és elkezdek erősen köhögni... és itt vége lett az álomnak
Idézet
0 #143 Anett 2016-12-26 12:44
Kedves Erzsébet,
Az éjjel elég furcsa álmom volt, annyira tiszta még órákkal később is a kép, hogy nem tudok szabadulni tőle. Segítségét kérem, mit jelenthet ez?
A történet a következő: pakoltam, sok csomagot és két biciklit. Hordtam a csomagokat a lakásba, a pincébe, a padlásra, ráadásul a nagymamámék régi lakásánál. Ahova már jó ideje nem járunk, mivel sajnos ők már nem élnek. Az egyik biciklit szét is szedtem, levettem róla mindent, ami világoskék színű alkatrész volt. Mintha ezeket fel akarnám használni valamire, a bicikli meg már nem kellene. Aztán mikor végeztem, észrevettem hogy a másik bicikli túl "nagy". Mintha kétszer hosszabb lenne a váza, túl messze volt a kormány az üléstől. Emiatt elkezdtem aggódni, hogy mégsem kellett volna leszednem a másik bicikliről az alkatrészeket. Tudom, kicsit zagyvaságnak tűnik, de nagyon rég nem álmodtam és még most is a hatása alatt vagyok. Nincsenek bennem rossz érzések, de jók sem. Inkább furcsa volt az egész.
Nagyon szépen köszönöm a segítségét!
Üdvözlettel, Anett
Idézet
0 #142 Rosta Erzsébet 2016-12-24 13:36
Kedves Andrea! – Re: #141
Mivel álmában a pók agresszíven lépett fel önnel szemben az álma akkor negatív jelentésű, ha a való életben nem irtózik a pókoktól. Ez a nyolclábú lény arról híres, hogy hálót szőve csapdába csalja az áldozatát, vagyis negatív értelemben a cselszövés szimbólumának is tekinthető. Ennek tükrében az álma azt fejezheti ki, hogy tőrbe csaltnak, behálózottnak érezheti magát, vagyis olyan helyzetbe került, melyben nem ura önmagának, úgy érezheti, valami vagy valaki elszívja az életerejét. Az viszont, hogy később már skorpiónak látja az apró ízeltlábút, attól való tudata alatt félelmét, szorongását jelezheti, hogy valaki sérelmet, fájdalmat (megcsalja, kihasználja önt, vagy szakít önnel) okozhat önnek.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #141 Andrea Papp 2016-12-21 00:10
Kedves Erzsébet!
Ma éjjel arra riadtam fel álmomból, hogy egy pók üldöz. Egy kisebb fajtájú lehetett de a végére már mintha inkább skorpió lett volna.
Mit jelenthet ez?
Üdvözlettel: Andrea
Idézet
0 #140 Rosta Erzsébet 2016-12-15 14:38
Kedves Anita! – Re: #139
Álmában „találkozása” a vízzel békés természetű, természetes nyugalommal veszi tudomásul, hogy az ágya félig vízben van, vagyis a víz ezúttal nyugalma ad a testének és a lelkének. Álomban a halak tudattalan gondolatokat vagy igazságokat jelképeznek. Azzal, hogy kézzel megfogja őket, az álma azt jelezheti, hogy valami érthetővé vált, megvilágosodott ön előtt. Megtudott valamit magáról, vagy megérthette egy bonyolult probléma lényegét.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #139 Kovácsné Anita 2016-12-11 06:02
Kedves Erzsébet. Ma éjjel azt álmodtam hogy az ágyon fekszem, ami olyan mintha félig vízben lenne és tenyér nagyságú halakat szedek ki a lábamtól, a takaró alól. Ugy 3-4 db ot... Mit.jelenthet ez. ?? Köszönöm.
Idézet
0 #138 Rosta Erzsébet 2016-11-21 15:26
Kedves Maquri! – Re: #136
Ha csak nem terhes a valóságban, vagy nem készül már egy ideje a gyermekvállalás ra, az álmát szimbolikusan célszerű értelmezni. Ez utóbbi mellett szól a helyszín is, ugyanis álomban strand medencéje, az uszoda az álmodó tudattalanjára és/vagy az érzelmeire utal, azt jelezheti, hogy az álomgazda szeretné feltárni a tudattalanját, jobban megismerni és helyesen értékelni önmagát. Ez talán azért is lehet fontos, mert a gyermekszülés szimbolikusan új életszakaszt, új elképzeléseket, új tevékenységet, projektet vagy célt reprezentálhat. A barna hajú kisfiú az énjének eddig ismeretlen részét jelezheti, illetve azon tudását, képességét, melyet korábban a körülmények miatt nem tudott a gyakorlatba ültetni vagy kamatoztatni. Ebben az értelmezésben a gyermek ön, pontosabban az, ami lehetne, ha megszabadulna a problémáitól és a múlt sérelmeitől. Ha az álma a gyermek nemét (fiú voltát) hangsúlyozta, azt sugallhatja, hogy a kiáradó (életet adó) férfi princípium belép az életébe.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #137 Maquri 2016-11-10 07:03
Kedves Erzsébet!
Azt álmodtam hogy többekkel egy strandon voltam. Viszonylag sokan voltak, a víz szép zöldes színű volt, de nem teljesen átlátszó. Hirtelen belenyilalt a hasamba,ekkor vettem észre, hogy terhes vagyok. Egyből kihoztak a vízből,hogy kórházba visznek, de valamilyen oknál fogva egyedül indultam el. Ahogy mentem a járdán a (halványsárga)f al mellett a magzatburok megrepedt,majd a víz elfolyt, fájásaim erősödtek. Sokan elmentek mellettem, egy kb velem egykorú srác jött oda segíteni. A következő emlékem,hogy kisfiút szültem és a nevén gondolkodom...a gyermeket nem tartottam a kezemben de emlékszem rá, nagyon szép volt, barna hajacskával...m it jelenthet mindez? Köszönöm szépen a választ.
Idézet
0 #136 Rosta Erzsébet 2016-11-05 12:06
Kedves Ágnes! – Re: #134
Álmáról két jól ismert szólásunk jutott az eszembe: A túlontúl büszke, öntelt ember „fenn (magasan) hordja az orrát”, míg az önmagát nem kímélő, szakadatlanul dolgozó személy az „orrvérzésig” hajtja magát. Bármelyiket is szimbolizálja az álma, egyiknek sem jó az üzenete. Az első esetben az orrvérzés arra utalhat, hogy sérülés érhette az önbecsülését, valamilyen erkölcsi lecke megtépázhatta a büszkeségét. A második eset viszont egy figyelmeztető jelzés, melynek az a lényege, hogy több figyelmet kellene fordítania az egészségére, pihenésre, kímélőbb életmódra lenne szüksége.
Más megközelítésben a vérző orr azt jelezheti, hogy nemrég változás következett be az életében/életvi telében. (Például új környezetbe került, más viselkedési normáknak kell megfelelnie, vagy a fizikai megterhelése változott meg jelentősen az utóbbi időben.)
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
+1 #135 Ágnes 2016-11-01 03:47
Kedves Erzsébet!

Az álmom rövid volt, legalábbis amire emlékszem. Az orromból húztam ki nagyobb vérdarabkákat. Nem nyilvános helyen, de mégis kellemetlen volt. Ez többször egymásután történt. Utána felébredtem. Mit jelenthet ez? Köszönöm válaszát. Üdvözlettel: Ágnes
Idézet
0 #134 Rosta Erzsébet 2016-10-04 12:22
Kedves Makaróni! – Re: #131
Lehet ugyan valami az asszociációjába n, de a leírását olvasva, és a gondolkodásmódj át értékelve korántsem látszik ennyire negatívnak a helyzete. Talán a környezete túlzott elvárása miatt lehet a kívánatosnál gyengébb az önbizalma. Az, hogy a parkban „kilóg a sorból” (egy lépéssel hátrébb áll a többieknél) valóban jelezhet egyfajta kirekesztettség -érzést, azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a társaság, melyhez tartozni szeretne, nemcsak ismeretlen az ön számára, de semmilyen aktív tevékenységet nem folytat. Bár egy közösség tagjának lenni bizonyos fokú védelmet, és az elvárásoknak való megfelelést jelenthet, azonban a passzív várakozás, az egyéniségének feladása nem biztos, hogy igazán megfelel önnek. Ami pedig az álmának ezt követő – meglehetősen szemléletesen leírt – részét illeti, noha látszólag semmilyen célja nincs a futásuknak, a helyszín (a hosszú folyosó) ahol nem érzi jól magát, szimbolikus jelentéssel bír. Számomra azt sugallja, hogy – kimondatlanul ugyan, de – a tudata alatt úgy érzi, hogy „korlátok között” kell élni az életét. Valaki (vagy valakik) olyan szerepre kényszeríti(k), melyet nem akar „eljátszani”, vagy olyan lehetőségeket tár ön elé, melyek nem elégítik ki az igényeit, ambícióit. Még nem érzi úgy, hogy döntenie kellene valami mellett, ezért ne hagyja, hogy „beskatulyázzák .” Különben valóban nem zárható ki, hogy fölöslegesen „töri” magát.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
+1 #133 Rosta Erzsébet 2016-10-03 14:16
Kedves Edit! – Re: #130
Noha az álmában ez nem látszott, önmagában az, hogy olyan érzése volt, mintha a lánya esküvőjére készülne, fontos lehet az álma értelmezése szempontjából. Ez akkor is igaz, hogyha a valóságban még nincs szó erről, ugyanis egyértelműen azt sugallja számomra, hogy foglalkoztatja már ennek a gondolata. Az esküvői készülődés során természetes, hogy előtte fodrászhoz akar menni. Bár az álmában három állatot visz magával, közülük egyedül a kis róka kap szerepet. Ez azért fontos, mert a rókakölyök az ártatlanságot, a játékosságot és a csintalanságot jeleníti meg, vagyis szimbolikusan a gyermekére utal, akire féltő gondossággal vigyáz. Amikor mégis megszökik, az első pillanatban úgy tűnik, nagy a baj, ám a villámcsapástól (?) lángra kapó és a szőrét elvesztő rókakölyök nem pusztul el, hanem egy - önhöz továbbra is vonzódó - felnőtt ezüstróka lesz. Az átalakulás szerencsés jel, mert az ezüstszínű róka a jókedv, a báj és a jó ízlés szimbóluma. Diszkrét viselkedése nemességet és kifinomultságot jelez. Bundája irizál, amint a nap sugarai rásütnek, a boldogság és a jószerencse lényegét jelenítve meg.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #132 Makaroni 2016-09-30 16:32
Kedves Erzsébet! Nagyon furcsa álmom volt, és kissé zavaros. Úgy kezdődött, hogy egy parkban voltam néhány emberrel-nem tudom kikkel-és konkrétan "tornasorban álltunk", vagyis szorosan egymás mellett. Észre se vettem, hogy időközben egy lépéssel előrébb álltak, így én már nem voltam közöttük. Gyorsan megint melléjük álltam. Aztán a park egy elkerített részébe hívott a húgom, ahol épp a kutyánnkal játszott. Kis ideig játszottunk, aztán szprintelve berohantunk egy fehér épületbe, mert nagyon siettünk valahová. Egy hosszú, egyenes folyosón rohantunk végig-a húgom, a kutyánk és én. Azt vettem észre, hogy a kutyának nagyon csúnyán be van gyulladva az egyik szeme. Odaszóltam a húgomnak, hogy "A kutyának hiányzik az egyik szeme!"(nem tudom, miért ezt mondtam). Mire visszafordultam , már tényleg hiányzott a kutya egyik szeme. Még gyorsabban kezdtünk el futni. Az volt a (meg)érzésem, hogy ha kijutunk a folyosóból, minden újra helyre-áll. Na igen, de utána leszakadt a kutya jobb hátsó lába. Elképedten vettem fel a lábat, utána visszatettem a helyére (mindezt a tsóm nem láthatta, mert ő futott elől). Nem sokkal, mielőtt kiértünk volna a folyosóból, a kutya darabjaira szakadt.
Namost. Mi volt ez? Én egyből a való életi problémáimmal vontam párhuzamot(ninc senek barátaim, nem vagyok megelégedve a külsőmmel, szeretnék továbbtanulni): lesznek barátaim, de ők eltaszítanak, majd többékevésbé visszafogadnak. Aztán nem a barátokra, hanem más dolgokra fogok koncentrálni(az t nem tudom, mire). Utána gőzerővel teperek, de hiába próbálok igyekezni, az utolsó pillanatban fog a drarabjaira hullani minden. Természetesen ezek csak feltevések. Ön szerint mit jelenthetett ez az álom? Tizenöt éves lány.
Idézet
0 #131 Veres Edit 2016-09-26 07:13
Kedves Erzsébet, nagyon furcsa álmom volt, és annyira a szemem előtt van, talán Ön tud nekem segíteni az értelmezésében! Amit a éreztem, hogy a lányom esküvőjére készülök, de ez nem látszott az álmomban, és ahol lakom ott egy lépcsőházba mentem be, hogy fodrászhoz megyek, vittem magammal 3 állatot, az egyik egy kis róka volt,rossz helyre mentünk a másik lépcsőházba kellett menni, a másik lépcsőházba ahogy léptünk befelé, a kis róka elszökött, láttam ahogy elfut a parkolóba, megáll egy pillanatra, és mintha villám csapott volna bele, hirtelen lángolt a róka, és leégett a szőre, és egy ezüst színű felnőtt róka lett belőle, aki rám nézett. Ez az álmom volt, soha nem álmodtam még ilyen furcsát, és furán is érzem magam a hatása alatt vagyok! Kedves Erzsébet szívesen venném a véleményét! Előre is köszönöm! Üdvözelettel : Veres Edit
Idézet
0 #130 Rosta Erzsébet 2016-09-16 14:16
Kedves Erika! – Re: #128
Az egerek apróbb kellemetlensége ket, problémákat szimbolizálhatn ak. Azonban nem szabad erre legyinteni, mert ezek sokkal súlyosabbak lehetnek, mint ahogyan azt elsőre gondolnánk. Arra is érdemes figyelni, hogy az egerek megjelenése valamilyen egészségtelen szituációt, kapcsolatot is jelezhet. A patkányok társasága ugyancsak küszöbönálló problémákra utalhat, de azt is jelezheti, hogy az álmodót ellenségek veszik körül. Ha sok látható belőlük, az álom undort keltő szexualitásnak is lehet az előjele. Más értelmezésben a patkányok arra is utalhatnak, hogy a személyiségének van egy olyan jegye, amit nem szabadna megtartania. Mindig őszinte és toleráns a környezetével? Nem okoz olykor csalódást másoknak?
A mezítelen csigák álomban erős előítéletet vagy ellenszenvet jelenítenek meg. Valamilyen kellemetlen ügyre vagy problémára utalhatnak, melyekkel nem szívesen foglalkozik az álmodó, mert annyira visszataszítóna k vagy rémségesnek tartja, hogy nem akar szembenézni vele. A leírt álmában azonban a székletében találhatók, ami akár pozitívan is értelmezhető, mert azt sugallhatja, hogy - mintegy megtisztulva - sikerült kiszabadulnia a gyomorforgató érzést kiváltó szituációból. Más megközelítésben viszont a széklettel távozó meztelen csigák azt jelezhetik, hogy nehézsége támadt az érzéseinek kifejezésében.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #129 Erika 2016-09-06 11:53
Kedves Erzsébet!

Eddig csak olvastam az álomfejtéseit, de most a segítségét is kérném! Mostanában többször van rossz álmom. Pl.: egerek, patkányok között kell lennem. Először félek tőlük, de utána undorral ugyan, de megpróbálom összeszedni őket. A másik furcsa álmom pedig, hogy meztelen csigák vannak a (húúú, hogyan írjam le) szóval a székletemben és meztelen csigát látok egér fejjel egy házban, ami nem az egyém. Borzasztó rosszul élem meg ezeket az álmokat. Mit jelentenek? Köszönöm segítségét!
Idézet
+1 #128 Rosta Erzsébet 2016-09-05 14:51
Kedves Viola! – Re: #126
Korábbi álmait olvasva - bár ezt nem jeleztem - olyan érzésem volt, hogy az időnként konfliktusokkal terhelt kapcsolatukban - lehet, hogy csak a külső körülmények miatt, de - elsősorban kettőjük közül maga volt az, aki végül is kompromisszumok at kötött, vagyis úgy tűnt, mintha ön profitálna többet a barátságukból. A legutóbbi álmával viszont - melyben a kéj és az izgalom hiánya ellenére örömet érez, amikor barátja a kiszabadított bal melle szopásába kezd - egyértelműen jelzi a tudattalanja, vegye már észre, hogy egyensúlyba került a kapcsolatuk.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet
0 #127 pálfi viola 2016-09-03 06:26
Kedves Erzsébet!
Régebben sokat írtam önnek a barátommal kapcsolatosan. Elmondhatom, hogy rendeződtek a félreértések. Újból van lehetőség beszélgetni, tartva a tiszteletet egymás felé. Azonban volt egy különleges álmom.
Így szól.
Az egész olyan volt mintha kötődne hozzám. Feküdt mellettem, persze ez nem olyan jellegű fekvés volt, és a valóságban ilyen nem is volt. Majd felült, és kiszabadította a bal mellemet és elkezdett szopni. De én nem éreztem semmit, sem izgalmat sem fájdalmat, inkább örültem neki. Ahogy lenéztem a mellemre, kis fehér kis selymes szőr volt rajta. Nagy öröm számomra, hogy a valóságban rendeződtek a dolgok és feloldódott a feszültség.

Érdekelne, mit mond ön. Aztán volt olyan, hogy főtt kukoricát ettem, kicsit nyers volt de finom. Már nem emlékszem kivel együtt ettem.

Köszönöm szépen.
Üdv Viola
Idézet
0 #126 Rosta Erzsébet 2016-09-02 14:51
Kedves Gábor! – Re: #124
Mivel előzményekről nem írt, a gyermekeit feltehetően nem egyedül neveli, és az álma nem visszatérő jellegű, nem hiszem, hogy különösebben kellene aggódnia, egyszerűen arról lehet szó, hogy valami miatt a tudata mélyén úgy érzi, hogy nem tesz meg mindent a kislányáért, nem nyújt kellő támogatást, védelmet neki. Lehet, hogy a munkája miatt kevesebb időt tölt vele, vagy azért szorong kissé, hogy a szeptember elejével ismét kezdődő óvoda és iskola miatt nem részesülnek elegendő törődésben a gyermekei.
Üdvözlettel,
Erzsébet
Idézet

További olvasnivaló

India - Kétszer születettek és érinthete…

Másnap olvassuk az újságban, hogy Orisszában folytatódnak a kvóta-ellenes zavargások. A tüntetések kirobbanásának közvetlen oka az, hogy a kormány a korábbi 20%-ról 38%-ra kívánja emelni az alsó kasztokba és bizonyos...

Folytatás...

Huszonnégy borda, karát és kohén ajándék

  A huszonnégy - akárcsak a nála kisebb számok legtöbbje - fontos szerepet játszik a különböző vallásokban. Például Szent Jeromos e számban a négy elem: a föld, a víz, a levegő...

Folytatás...

Pórul jártam a magnéziummal.

Miután felfedeztem a magnézium pezsgőtablettát, másnap reggel, már éhgyomorra megittam belőle az első pohárral, ahogy leért a gyomromba, szinte rögtön éreztem jótékony hatását. Mivel hajlamos vagyok a savasodásra, azonnal kihajtotta...

Folytatás...

A sarkak

Bár manapság a puha és sima sarkak ugyancsak hozzátartoznak az ápolt és kulturált megjelenéshez, mivel kevésbé szembetűnő részei a testnek, nem nagyon mozgatták meg a régiek fantáziáját. Az emberi testrészek...

Folytatás...

Húsvéti ételszentelés

  A képeket - melyek a Szabolcs-Szatmár megyében található Ura község hagyományos húsvéti ételszentelésének epizódjait mutatják be - Popovics Tiborné (Bányai Marika) és Popovics Tibor készítették, illetve bocsátották rendelkezésemre.                

Folytatás...

Katibogár kézelemzése

  A kéz színéből a vérkeringésre és a vérmérsékletre lehet következtetni. A bőr színe, sápadt, fehér, vörös vagy szederjes kék lehet, aszerint, hogy a vér mennyire gazdag vagy szegény oxigénben. A...

Folytatás...

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Elfogadom

Ezeket olvasta már?