Rosta Erzsébet weboldala


A tenyéren megjelenő szimbolikák, különféle speciális mintázatok már a középkorban is felkeltették a kézelemzők érdeklődését. Kurt Seligman Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban címmel 1987-ben megjelent könyvében a 16. század elején működött bolognai Bartolommeo Cocle szimbolikákról írt véleményét idézi: "a csuklónál lévő kis háromszög csöndes életet, lelki békét, tisztességet, szellemi és testi erőt jósol. Ha keskeny vonalak vannak a kéz tövénél, ezek találékonyságot jeleznek, különösen gonosz ügyletekben; valamint balszerencsét, engedetlenséget az apával szemben és megvetést. Ha ezek a vonalak a kar irányában erőtlenednek, az élet feléig a gazdagság és a becsület növekedését, azután pedig mindkettő csökkenését jósolják."

A hazai kézelemzők egyik elismert képviselője, Majthényi György a tenyéren lévő szimbolikákat külön is részletezi:

A hüvelykpárnán (Vénusz-dombon) lévő fekete pontról nemi betegséget; a kis körről általános egészségi gyengeséget; a háromszögről megfontoltságot; a rácsról sok szerelmi kalandot; az életvonal közelében lévő vízszintes szigetről meghiúsult házasságot; a domborulat közepe táján látható csillagról pedig a másik nem befolyását feltételezi.

Szerinte a kisujj alatt lévő Merkúr-dombon látható négyszög védelmet nyújt anyagi gondokban; a háromszög belső nyugalmat; a sötét pont üzleti kudarcot; a gyűrű vagy a kör idegi zavart, esetleg idegösszeomlást; a kereszt sikeres üzleti ügyeket; a rács megbízhatatlanságot szimbolizál.

Marcel Broekman (1972.) külön tárgyalja a dombok speciális jeleit és külön az események kísérő jeleit. A dombokon található speciális szimbolikák közül a csillagot emeli ki, melyet - ha jól kirajzolódó - erősítő jelnek tekint.

CsillagOlvasatában a dombokon fellelhető csillag jelentése a következő:

- a Vénusz-dombon (a hüvelykujj domborulata) a hódító szerelem csillaga, nőcsábászok, szexmániások jele;

- a Jupiter-dombon (a mutatóujj alatt) jó kézen, ha ráadásul a domb központi helyzetű, a legmagasabb fokú vezetői képesség jele;

- a Szaturnusz-dombon (a középső ujj alatt) a fanatizmus nagyon hangsúlyossá válik. Ez szintén vezetői kéz, azonban a sors útjába áll az illető karrierjének;

- a Nap-dombon (a gyűrűsujj alatt) a személy élete nagy dicsfényben ér véget;

- a Merkúr-dombon (a kisujj alatt) dicsőség és siker a tudományban, az élet vége felé;

- a Hold-dombon (a kisujj oldalán a kézél alsó felén) a szélsőséges vagy a legnagyobb képzelőerő jele.

HáromszögA háromszöget szintén pozitív jelnek tartja, mert szerinte az erővonalak egymást erősítik. De csak akkor, ha jó rajzolatúak és nem három egymást metsző vonalból épülnek fel. A háromszög általában karakterjel, kivéve például a Nap-dombon, ahol eseményjel is, ez utóbbi kitétele az erős hüvelykujj. Ez esetben tökéletes zenei pályát jelez.

Ezen kívül megjegyzi még, hogy a kézen található összes vertikális vonal erősíti, a horizontális vonal pedig minden esetben gyengíti a kezet. Szerinte a dombokat módosító rácsok gyengítő vagy negatív jelek, mindig zűrzavart, többnyire lelki válságot jeleznek, mert negatívan befolyásolják annak a területnek előnytelen hatásait, ahol elhelyezkednek.


Az amerikai Larry Rodrigues az „It’s All In Your Hands” Hand Analysis Guidebook to Self-Understanding című, kezdő tenyérelemzők számára írt munkájában Broekmanhez hasonlóan vélekedik a dombokon megjelenő vertikális vonalakról, szerinte ezek segítenek az adott domb energiájának kiaknázásában, felhasználásában. Ugyanakkor a horizontális vonalak az ő felfogásában is negatív jelentésűek, ugyanis akadályt, blokádot jelentenek az energiaáramlás számára. Gyakorlati útmutatójában a dombokon megjelenő szimbólumok közül részletesebben a keresztek, a csillagok, a (derékszögű) négyszögek és a rácsok értelmezését tárgyalja.

Számára a kereszt minden esetben valamilyen stresszre, feszültségre utal, azt jelzi, hogy az illetőnek nehézségei vannak a kereszttel megjelölt domb vagy vonal energiáinak felhasználásában, aktivizálásában. A csillag jelentése viszont pont ennek az ellenkezője, ez a jel ugyanis energiakitörést jelez. A jelenléte arról informál, hogy a domb által hordozott energia könnyen felhasználható, és segítséget jelent a személy életében. A (derékszögű) négyszög megjelenése arra utal, hogy a domb energiái időlegesen be vannak zárva, azaz nem elérhetők az egyén számára. A rács szerepe meglehetősen ellentmondásos, ugyanis a rácsot alkotó vertikális vonalak segítik, a horizontálisak viszont gyengítik, blokkolják az energia áramlását. A helyzet olyan, mint amikor valaki az egyik lábával a gázt, a másikkal pedig a féket tapossa az autójában.

RácsozatEmiatt a rács - bárhol is legyen a kézen - minden esetben zavart, feszültséget vagy küszködést fejez ki.

Ez a probléma, ha a rács

- a Merkúr-dombon található, a kommunikációval és az intimitással kapcsolatos;

- az Apolló-dombon (Nap-dombon) jelenik meg, a kreativitást, önkifejezést, megbecsülést és a barátságot érinti;

- a Szaturnusz-dombon bukkan fel, a felelősségvállalás, elszámoltathatóság, önértékelés és a biztonságérzet területén jelentkezik;

- a Jupiter-dombon látható, az ambíció, a személyi vonzerő, a tekintély és az irányítóképesség csorbulásában mutatkozik meg;

- a Hold-dombon lelhető, a képzelőerő, intuíció és az okkult képességek sérüléséhez vezet;

- a Vénusz-dombon figyelhető meg, a szeretet/szerelem, az együttérzés és a részvét kifejezését nehezíti meg.

A fent említett könyvében a rács mellett a csillagok jelentését elemzi a szerző részletesen. Definíciója szerint a csillagot három - egymást keresztező, egy ponton áthaladó - vonal alkotja, vagyis minden csillag három különböző energiatípust megjelenítő vonalból épül fel. A csillagok energiakoncentrációt jeleznek a kéz azon helyén, ahol megjelennek.

A Jupiter-csillag a vezetésben, irányításban elért siker, hírnév lehetőségét, esélyét jelzi. Ezt a szimbólumot az ambíciót és a személyi vonzerőt jelző, a Jupiter-ujj felé futó vertikális vonal, a szenzitivitásról, a sikervágyról árulkodó Vénusz öv, valamint a reálisan megvalósítható lehetőségek felismerését mutató Salamon gyűrű alkotja. Ha Jupiter csillagot alkotó energiavonalak erősek és mélyek, jók a kilátások arra, hogy az illetőből sikeres és megbecsült vezető váljék. A kihívást a lehetőség felismerése és a személyes vonzerő pozitív használata jelenti.

A meglehetősen ritka Szaturnusz-csillag a megbízható, segítőkész emberek jelvénye. E jel viselői kiváló alkalmazottak, gyakran mások sikerét előrébb valónak tartják a sajátjukénál. A Szaturnusz-csillagot az önértékelést, az aktivitást, felelősségvállalást, biztonságra való törekvést jelző, Szaturnusz-dombon futó vertikális vonal, az érzékenységet reprezentáló Vénusz öv és a Szaturnusz energiáit némiképp blokkoló, ferdén futó vonal alkotja. Ha a Szaturnusz-csillagot alkotó három energiavonal mindegyike egyformán erős és mélyen árkolt, nagy valószínűséggel az illető valaki más számára szerez sikert, kaparja ki a gesztenyét. Az egyén számára a kihívás ez esetben az önérték felismerésében és az önbecsülésben rejlik.

Csillag az Apolló dombonAz Apolló-csillag hagyományosan a művészetekben elért sikert, hírnevet, pontosabban ennek lehetőségét reprezentálja. Az Apolló-csillagot alkotó három vonal - Apolló-vonal, Vénusz öv valamint a kritikáktól való félelmet jelző, az előbbi kettő vonal metszéspontján áthaladó ferde vonal - mindegyike pozitív energiát ad az Apolló-ujjnak (más néven gyűrűs ujjnak). Ha az Apolló-csillagot alkotó három energiavonal mindegyike erős és mély, jók az esélyek a kreatív önmegvalósításra. Ehhez azonban a kritikától való félelem legyőzése szükséges.

A Vénusz- és a Jupiter-dombok között húzódó, ún. Alsó Mars-dombon megjelenő csillag a Mars energiájának koncentrációját érzékelteti a megfigyelő számára. Rossz esetben ez agressziót vagy háborúskodás jelez, pozitív minőségében viszont azt mutatja, hogy az egyén extra energiával rendelkezik, hogy kellő agresszivitással meghozza a kemény döntéseket, leküzdje a nehézségeket. Bármelyik esetről is legyen szó, fontos, hogy ez az energiatöbblet felszabaduljon, ugyanis befelé fordulva, ennek önpusztító hatása lehet. A kihívást az extra energia pozitív módon történő felhasználása, a cselekedetek következményeinek gondos felmérése, a türelem megőrzése jelenti.

A fejvonal végén található csillag általában az életszükségletektől való elszakadást mutatja. A legszélsőségesebb esetben az érzelmi és fizikai szükségletek - köztük a szexuális vágy - teljes megszűnését jelentheti. Az ilyen fejvonal tulajdonosa számára a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy különbséget tudjon tenni a saját érzései és mások szükségletei között, ugyanis hajalmos rá, hogy a személyes szükségleteit feláldozza, és az összes energiáját a vele kapcsolatban lévőkre fordítsa.


Végezetül az ugyancsak amerikai Rhoda Hamilton Palmistry Encyclopedia című műve alapján adok a tenyérszimbólumokról rövid összefoglalót.

PontA pont vagy pötty valamilyen időleges akadályt jelez. A vonalon található pont gyengíti, vagy lassítja annak növekedését, pozitív kvalitásainak érvényesülését. A pontot közrefogó négyzet idővel segít a hiba kijavításában.

A háromszög létrejöhet egymást keresztező vonalak által, de önmagában is megjelenhet a kézen. Kedvező jel, ugyanis jelentősen erősíti az adott hely szellemi kvalitásait. Ha a háromszöget egymást keresztező vonalak alkotják, kevésbé hatásos, mint amikor önmagában áll.

A kör nagyon ritka jel, tökéletes kör szinte sohasem található a kézen, néha a körvonal végei nem záródnak teljesen össze, vagy átfedik egymást. Nem jó jelentésűek, általában problémákat jeleznek, a vonalakon vagy a dombokon megjelenve, felnagyítják azok gyengeségeit.

A szigony valamely vonal felső végén, vagy magában, önálló jelként jelenik meg a kézen. E szimbolika pozitív jelentésű, a vonalnak erőt ad, a dombon pedig a domb jó tulajdonságait erősíti.

A rács - bárhol is legyen - akadályt, gátat képez a vonal számára. Kevésbé rossz az a rács, melyben a vonalak nem merőlegesek egymásra. A rács minden kézen komoly probléma, valamilyen fogyatékosságot, vagy küszöbönálló veszélyt jelent.

A négyzet (négyszög) egy javító jel. A problémát jelző szimbolikát - pontot, rácsot, szigetet stb. - közrefogó négyzet kijavítja a hibát és megszünteti a veszélyt. Ha a négyzet valamelyik dombon található, azt jelzi, hogy az adott domb hiányosságai lényegesen nem befolyásolják az adott személyt.

SzigetA sziget minden esetben valamilyen fogyatékosságra hívja fel a figyelmet. A vonal vagy a domb gyengeségét, esetleges kudarcát jelzi, egy figyelmeztetés arra, hogy valami kedvezőtlen dolog történhet, melyet sohasem szabad elhanyagolni. Méretével jelzi a betegség vagy probléma időtartamát és súlyosságát.

A villa valamelyik vonal kettéhasadása révén keletkezik, és rendszerint a vonal végén található. Általában jó jel, javítja a vonal minőségét. A fejvonal végén duális gondolkodásmódot, rugalmasságot, sokoldalúságot jelez. Ha viszont egy rövid élet, fej- vagy szívvonal végén található, kedvezőtlen a jelentése, ez esetben ugyanis szétszórja, szétárasztja a vonal erejét és hasznosságát.

A csillag fontos és értékes jel. Attól függően, hogy hol található, jót és rosszat egyaránt jelenthet. A csillag számára a legjobb helyet a dombok jelentik, a – siker- és a sorsvonalak kivételével, ahol a hírnév, a megbecsülés esélyének növekedését jelzi – a vonalakon lévő csillag rendszerint rossz jel. A jó csillag szabályos alakú, a csillagot alkotó vonalaknak egyenlő hosszúak, és egy ponton haladnak keresztül. Ha a csillag tökéletlen, kevesebb erővel bír.

Az emelkedő vonalak, majdnem minden esetben a vonal elején vagy végén találhatók. Jellemzően erőt adnak annak a vonalnak, amelyből kiemelkednek. Szerencsét hozó jelek, mert a vonalhoz tartozó pozitív kvalitások bőségét mutatják.

Süllyedő vonalakA leszálló (süllyedő) vonalak ugyancsak a vonalak végződéseinél láthatók. Rendszerint az erő, energia és erőfeszítés gyengülését, elvesztését jelzik, és az adott vonal negatív tulajdonságait emelik ki.

A kereszt a tenyéren gyakran előforduló jel, a jelentése azonban nem mindig pozitív. Általában a vonalon felbukkanó kereszt valamilyen akadály vagy hiányosság jele, és a vonal negatív jellemzőit emeli ki, egészségi problémát, vagy valamilyen kedvezőtlen változást jelez a személy életében. A Jupiter-dombon található kereszt jó jel, szerencsés szerelmet, jó házasságot jelez. A Hold-dombon található kereszt az okkult tudományok iránti érdeklődés jele.

A misztikus kereszt, mely minden esetben a fej- és a szívvonal között található, nagy pszichikai erőt, az okkultizmus iránti érdeklődést jelez.

A József-kereszt nem egy gyakori jel. A legtöbbször az élet- és a sorsvonalak között található, általában az utazás- és a szimpátia vonalai alkotják. A József-kereszt a kurázsi és a humanizmus szimbóluma. Ez a jel gyakran látható az orvosok, nővérek, kórházi dolgozók és gyógyszerészek kezén.