A+ A A-

A kézszimbolikák jelentése a nyugati tradícióban - II.

  • Közzétéve itt: Szimbólumok, jelek a kezeken


A tenyéren megjelenő szimbolikák, különféle speciális mintázatok már a középkorban is felkeltették a kézelemzők érdeklődését. Kurt Seligman Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban címmel 1987-ben megjelent könyvében a 16. század elején működött bolognai Bartolommeo Cocle szimbolikákról írt véleményét idézi: "a csuklónál lévő kis háromszög csöndes életet, lelki békét, tisztességet, szellemi és testi erőt jósol. Ha keskeny vonalak vannak a kéz tövénél, ezek találékonyságot jeleznek, különösen gonosz ügyletekben; valamint balszerencsét, engedetlenséget az apával szemben és megvetést. Ha ezek a vonalak a kar irányában erőtlenednek, az élet feléig a gazdagság és a becsület növekedését, azután pedig mindkettő csökkenését jósolják."

A hazai kézelemzők egyik elismert képviselője, Majthényi György a tenyéren lévő szimbolikákat külön is részletezi:

A hüvelykpárnán (Vénusz-dombon) lévő fekete pontról nemi betegséget; a kis körről általános egészségi gyengeséget; a háromszögről megfontoltságot; a rácsról sok szerelmi kalandot; az életvonal közelében lévő vízszintes szigetről meghiúsult házasságot; a domborulat közepe táján látható csillagról pedig a másik nem befolyását feltételezi.

Szerinte a kisujj alatt lévő Merkúr-dombon látható négyszög védelmet nyújt anyagi gondokban; a háromszög belső nyugalmat; a sötét pont üzleti kudarcot; a gyűrű vagy a kör idegi zavart, esetleg idegösszeomlást; a kereszt sikeres üzleti ügyeket; a rács megbízhatatlanságot szimbolizál.

Marcel Broekman (1972.) külön tárgyalja a dombok speciális jeleit és külön az események kísérő jeleit. A dombokon található speciális szimbolikák közül a csillagot emeli ki, melyet - ha jól kirajzolódó - erősítő jelnek tekint.

CsillagOlvasatában a dombokon fellelhető csillag jelentése a következő:

- a Vénusz-dombon (a hüvelykujj domborulata) a hódító szerelem csillaga, nőcsábászok, szexmániások jele;

- a Jupiter-dombon (a mutatóujj alatt) jó kézen, ha ráadásul a domb központi helyzetű, a legmagasabb fokú vezetői képesség jele;

- a Szaturnusz-dombon (a középső ujj alatt) a fanatizmus nagyon hangsúlyossá válik. Ez szintén vezetői kéz, azonban a sors útjába áll az illető karrierjének;

- a Nap-dombon (a gyűrűsujj alatt) a személy élete nagy dicsfényben ér véget;

- a Merkúr-dombon (a kisujj alatt) dicsőség és siker a tudományban, az élet vége felé;

- a Hold-dombon (a kisujj oldalán a kézél alsó felén) a szélsőséges vagy a legnagyobb képzelőerő jele.

HáromszögA háromszöget szintén pozitív jelnek tartja, mert szerinte az erővonalak egymást erősítik. De csak akkor, ha jó rajzolatúak és nem három egymást metsző vonalból épülnek fel. A háromszög általában karakterjel, kivéve például a Nap-dombon, ahol eseményjel is, ez utóbbi kitétele az erős hüvelykujj. Ez esetben tökéletes zenei pályát jelez.

Ezen kívül megjegyzi még, hogy a kézen található összes vertikális vonal erősíti, a horizontális vonal pedig minden esetben gyengíti a kezet. Szerinte a dombokat módosító rácsok gyengítő vagy negatív jelek, mindig zűrzavart, többnyire lelki válságot jeleznek, mert negatívan befolyásolják annak a területnek előnytelen hatásait, ahol elhelyezkednek.


Az amerikai Larry Rodrigues az „It’s All In Your Hands” Hand Analysis Guidebook to Self-Understanding című, kezdő tenyérelemzők számára írt munkájában Broekmanhez hasonlóan vélekedik a dombokon megjelenő vertikális vonalakról, szerinte ezek segítenek az adott domb energiájának kiaknázásában, felhasználásában. Ugyanakkor a horizontális vonalak az ő felfogásában is negatív jelentésűek, ugyanis akadályt, blokádot jelentenek az energiaáramlás számára. Gyakorlati útmutatójában a dombokon megjelenő szimbólumok közül részletesebben a keresztek, a csillagok, a (derékszögű) négyszögek és a rácsok értelmezését tárgyalja.

Számára a kereszt minden esetben valamilyen stresszre, feszültségre utal, azt jelzi, hogy az illetőnek nehézségei vannak a kereszttel megjelölt domb vagy vonal energiáinak felhasználásában, aktivizálásában. A csillag jelentése viszont pont ennek az ellenkezője, ez a jel ugyanis energiakitörést jelez. A jelenléte arról informál, hogy a domb által hordozott energia könnyen felhasználható, és segítséget jelent a személy életében. A (derékszögű) négyszög megjelenése arra utal, hogy a domb energiái időlegesen be vannak zárva, azaz nem elérhetők az egyén számára. A rács szerepe meglehetősen ellentmondásos, ugyanis a rácsot alkotó vertikális vonalak segítik, a horizontálisak viszont gyengítik, blokkolják az energia áramlását. A helyzet olyan, mint amikor valaki az egyik lábával a gázt, a másikkal pedig a féket tapossa az autójában.

RácsozatEmiatt a rács - bárhol is legyen a kézen - minden esetben zavart, feszültséget vagy küszködést fejez ki.

Ez a probléma, ha a rács

- a Merkúr-dombon található, a kommunikációval és az intimitással kapcsolatos;

- az Apolló-dombon (Nap-dombon) jelenik meg, a kreativitást, önkifejezést, megbecsülést és a barátságot érinti;

- a Szaturnusz-dombon bukkan fel, a felelősségvállalás, elszámoltathatóság, önértékelés és a biztonságérzet területén jelentkezik;

- a Jupiter-dombon látható, az ambíció, a személyi vonzerő, a tekintély és az irányítóképesség csorbulásában mutatkozik meg;

- a Hold-dombon lelhető, a képzelőerő, intuíció és az okkult képességek sérüléséhez vezet;

- a Vénusz-dombon figyelhető meg, a szeretet/szerelem, az együttérzés és a részvét kifejezését nehezíti meg.

A fent említett könyvében a rács mellett a csillagok jelentését elemzi a szerző részletesen. Definíciója szerint a csillagot három - egymást keresztező, egy ponton áthaladó - vonal alkotja, vagyis minden csillag három különböző energiatípust megjelenítő vonalból épül fel. A csillagok energiakoncentrációt jeleznek a kéz azon helyén, ahol megjelennek.

A Jupiter-csillag a vezetésben, irányításban elért siker, hírnév lehetőségét, esélyét jelzi. Ezt a szimbólumot az ambíciót és a személyi vonzerőt jelző, a Jupiter-ujj felé futó vertikális vonal, a szenzitivitásról, a sikervágyról árulkodó Vénusz öv, valamint a reálisan megvalósítható lehetőségek felismerését mutató Salamon gyűrű alkotja. Ha Jupiter csillagot alkotó energiavonalak erősek és mélyek, jók a kilátások arra, hogy az illetőből sikeres és megbecsült vezető váljék. A kihívást a lehetőség felismerése és a személyes vonzerő pozitív használata jelenti.

A meglehetősen ritka Szaturnusz-csillag a megbízható, segítőkész emberek jelvénye. E jel viselői kiváló alkalmazottak, gyakran mások sikerét előrébb valónak tartják a sajátjukénál. A Szaturnusz-csillagot az önértékelést, az aktivitást, felelősségvállalást, biztonságra való törekvést jelző, Szaturnusz-dombon futó vertikális vonal, az érzékenységet reprezentáló Vénusz öv és a Szaturnusz energiáit némiképp blokkoló, ferdén futó vonal alkotja. Ha a Szaturnusz-csillagot alkotó három energiavonal mindegyike egyformán erős és mélyen árkolt, nagy valószínűséggel az illető valaki más számára szerez sikert, kaparja ki a gesztenyét. Az egyén számára a kihívás ez esetben az önérték felismerésében és az önbecsülésben rejlik.

Csillag az Apolló dombonAz Apolló-csillag hagyományosan a művészetekben elért sikert, hírnevet, pontosabban ennek lehetőségét reprezentálja. Az Apolló-csillagot alkotó három vonal - Apolló-vonal, Vénusz öv valamint a kritikáktól való félelmet jelző, az előbbi kettő vonal metszéspontján áthaladó ferde vonal - mindegyike pozitív energiát ad az Apolló-ujjnak (más néven gyűrűs ujjnak). Ha az Apolló-csillagot alkotó három energiavonal mindegyike erős és mély, jók az esélyek a kreatív önmegvalósításra. Ehhez azonban a kritikától való félelem legyőzése szükséges.

A Vénusz- és a Jupiter-dombok között húzódó, ún. Alsó Mars-dombon megjelenő csillag a Mars energiájának koncentrációját érzékelteti a megfigyelő számára. Rossz esetben ez agressziót vagy háborúskodás jelez, pozitív minőségében viszont azt mutatja, hogy az egyén extra energiával rendelkezik, hogy kellő agresszivitással meghozza a kemény döntéseket, leküzdje a nehézségeket. Bármelyik esetről is legyen szó, fontos, hogy ez az energiatöbblet felszabaduljon, ugyanis befelé fordulva, ennek önpusztító hatása lehet. A kihívást az extra energia pozitív módon történő felhasználása, a cselekedetek következményeinek gondos felmérése, a türelem megőrzése jelenti.

A fejvonal végén található csillag általában az életszükségletektől való elszakadást mutatja. A legszélsőségesebb esetben az érzelmi és fizikai szükségletek - köztük a szexuális vágy - teljes megszűnését jelentheti. Az ilyen fejvonal tulajdonosa számára a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy különbséget tudjon tenni a saját érzései és mások szükségletei között, ugyanis hajalmos rá, hogy a személyes szükségleteit feláldozza, és az összes energiáját a vele kapcsolatban lévőkre fordítsa.


Végezetül az ugyancsak amerikai Rhoda Hamilton Palmistry Encyclopedia című műve alapján adok a tenyérszimbólumokról rövid összefoglalót.

PontA pont vagy pötty valamilyen időleges akadályt jelez. A vonalon található pont gyengíti, vagy lassítja annak növekedését, pozitív kvalitásainak érvényesülését. A pontot közrefogó négyzet idővel segít a hiba kijavításában.

A háromszög létrejöhet egymást keresztező vonalak által, de önmagában is megjelenhet a kézen. Kedvező jel, ugyanis jelentősen erősíti az adott hely szellemi kvalitásait. Ha a háromszöget egymást keresztező vonalak alkotják, kevésbé hatásos, mint amikor önmagában áll.

A kör nagyon ritka jel, tökéletes kör szinte sohasem található a kézen, néha a körvonal végei nem záródnak teljesen össze, vagy átfedik egymást. Nem jó jelentésűek, általában problémákat jeleznek, a vonalakon vagy a dombokon megjelenve, felnagyítják azok gyengeségeit.

A szigony valamely vonal felső végén, vagy magában, önálló jelként jelenik meg a kézen. E szimbolika pozitív jelentésű, a vonalnak erőt ad, a dombon pedig a domb jó tulajdonságait erősíti.

A rács - bárhol is legyen - akadályt, gátat képez a vonal számára. Kevésbé rossz az a rács, melyben a vonalak nem merőlegesek egymásra. A rács minden kézen komoly probléma, valamilyen fogyatékosságot, vagy küszöbönálló veszélyt jelent.

A négyzet (négyszög) egy javító jel. A problémát jelző szimbolikát - pontot, rácsot, szigetet stb. - közrefogó négyzet kijavítja a hibát és megszünteti a veszélyt. Ha a négyzet valamelyik dombon található, azt jelzi, hogy az adott domb hiányosságai lényegesen nem befolyásolják az adott személyt.

SzigetA sziget minden esetben valamilyen fogyatékosságra hívja fel a figyelmet. A vonal vagy a domb gyengeségét, esetleges kudarcát jelzi, egy figyelmeztetés arra, hogy valami kedvezőtlen dolog történhet, melyet sohasem szabad elhanyagolni. Méretével jelzi a betegség vagy probléma időtartamát és súlyosságát.

A villa valamelyik vonal kettéhasadása révén keletkezik, és rendszerint a vonal végén található. Általában jó jel, javítja a vonal minőségét. A fejvonal végén duális gondolkodásmódot, rugalmasságot, sokoldalúságot jelez. Ha viszont egy rövid élet, fej- vagy szívvonal végén található, kedvezőtlen a jelentése, ez esetben ugyanis szétszórja, szétárasztja a vonal erejét és hasznosságát.

A csillag fontos és értékes jel. Attól függően, hogy hol található, jót és rosszat egyaránt jelenthet. A csillag számára a legjobb helyet a dombok jelentik, a – siker- és a sorsvonalak kivételével, ahol a hírnév, a megbecsülés esélyének növekedését jelzi – a vonalakon lévő csillag rendszerint rossz jel. A jó csillag szabályos alakú, a csillagot alkotó vonalaknak egyenlő hosszúak, és egy ponton haladnak keresztül. Ha a csillag tökéletlen, kevesebb erővel bír.

Az emelkedő vonalak, majdnem minden esetben a vonal elején vagy végén találhatók. Jellemzően erőt adnak annak a vonalnak, amelyből kiemelkednek. Szerencsét hozó jelek, mert a vonalhoz tartozó pozitív kvalitások bőségét mutatják.

Süllyedő vonalakA leszálló (süllyedő) vonalak ugyancsak a vonalak végződéseinél láthatók. Rendszerint az erő, energia és erőfeszítés gyengülését, elvesztését jelzik, és az adott vonal negatív tulajdonságait emelik ki.

A kereszt a tenyéren gyakran előforduló jel, a jelentése azonban nem mindig pozitív. Általában a vonalon felbukkanó kereszt valamilyen akadály vagy hiányosság jele, és a vonal negatív jellemzőit emeli ki, egészségi problémát, vagy valamilyen kedvezőtlen változást jelez a személy életében. A Jupiter-dombon található kereszt jó jel, szerencsés szerelmet, jó házasságot jelez. A Hold-dombon található kereszt az okkult tudományok iránti érdeklődés jele.

A misztikus kereszt, mely minden esetben a fej- és a szívvonal között található, nagy pszichikai erőt, az okkultizmus iránti érdeklődést jelez.

A József-kereszt nem egy gyakori jel. A legtöbbször az élet- és a sorsvonalak között található, általában az utazás- és a szimpátia vonalai alkotják. A József-kereszt a kurázsi és a humanizmus szimbóluma. Ez a jel gyakran látható az orvosok, nővérek, kórházi dolgozók és gyógyszerészek kezén.

További olvasnivaló

Beszélgetés Szász Endre utolsó feles…

„Áldom a sorsot, hogy ez megadatott nekem.”   - Milyen az élet a híres festőművésszel, Szász Endre mellett - faggatom a bájos, fiatal Katit, ám hiába adresszálom kérdéseimet kizárólag hozzá, beszélgetésünket...

Folytatás...

Szász Endre születésnapjára

Miközben a cikkem bevezetőjét írom, szemem előtt sok kép villan elő, emlékek sokasága kavarog bennem, szituációk elevenednek meg előttem. Szász Endréről (nekem csak Bandiról) sok sztori van tarsolyomban. Hisz volt...

Folytatás...

Riport Csala Zsuzsával, kézelemzése k…

Csala Zsuzsa 1933. július 9-én született. 1974-ben Jászai-Mari díjat, 1986-ban érdemes művész kitüntetést kapott. 1954–55-ben az Állami Déryné Színház tagja, majd egy évig az egri Gárdonyi Géza Színházban játszott. 1960-től...

Folytatás...

A szakáll

"A természet feldíszítette a férfit a szakállal, valamint a fát lombokkal, a madarat tollakkal, a paripát sörénnyel, a birkát gyapjúval. A beretvált férfi olyan, mint a lombtalan fa, a koppadt...

Folytatás...

Jóslás bal tenyérből - cigány palmi…

  Az aktív és a passzív kezet egyaránt gondosan elemző hagyományos palmisztria művelőitől eltérően - arra hivatkozva, hogy a bal kéz közelebb van a szívhez - a cigányasszonyok a bal tenyérből...

Folytatás...

Anyajegyek értelmezése

Bár a tradicionális fiziognómia csak az arcról leolvasható jegyek, jellemzők jelentését tanulmányozza, a hosszú évszázadok során a karakterolvasás eszköztára jelentősen kibővült, s ma már általános gyakorlat, hogy - ha...

Folytatás...