Rosta Erzsébet weboldala


A nyugati kézelemzők számára az egyes szimbolikák jelentése sokszor egészen más, mint a távol-keletiek körében; ha például a sziget egészségre vonatkozó jelzését értelmezzük, akkor az európai hagyomány szerint a sziget mérete és hossza a betegség hozzávetőleges nagyságát és időtartamát jelzi, a kínaiaknál viszont a kisméretű sziget a veszélyes, ugyanis a nagyméretű náluk nem jelent betegséget, csupán az általa jelzett belső szerv gyenge működését jelképezi. A szimbolikák - előző írásomban bemutatott - indiai értelmezését tekintve, ez a különbség még szembetűnőbb.

A szigetek jelentésének egyik legátfogóbb összegzése Beryl Hutchinson Your Life in Your Hands című, 1967-ben megjelent könyvében található.

A horizontális vonalakon megjelenő szigeteket valamilyen egészségi probléma jeleként, míg a függőleges vonalak szigeteit elsősorban idegrendszeri gyengeségre utaló szimbolikáknak tekinti. Ez utóbbi esetben a sziget figyelmeztetésként értelmezendő, a baj elkerülhető, ha az ember helyreállítja a lelki egyensúlyát.

Hutchinson szerint a szívvonalon, a gyűrűsujj alatti sziget általában szemproblémával, vagy valamilyen látási zavarral kapcsolatos, melyet valószínűleg az ásványi anyagok egyensúlyának megbomlása, vagy valamilyen tápanyag hiánya okoz. Ha viszont a sziget kevéssel eltolódva, a kisujj alatt, az alsó ujjperc belső oldalán található, a veszély a fogakra leselkedik. Feltevése szerint a középső ujj alatt megjelenő sziget olykor hallászavarok jele lehet, ám – mivel a középső ujj vonala a csontvázzal és az emésztőrendszerrel kapcsolatos - ennek a valószínű oka valamilyen, a hallást érintő csontprobléma lehet.

A vertikális vonalakon olykor szigetek egész sorozata is megfigyelhető. Ezek a szigetek ugyancsak utalhatnak gyenge egészségi állapotra, azonban valószínűbb, hogy a túlzott aggodalmaskodás, szorongás jelei. A láncszerű formáció egy másik oka a tartós kialvatlanság lehet, ezt azonban a kézen megfigyelhető egyéb jeleknek is alá kell támasztaniuk.

Az életvonalat keresztező sziget szintén a szorongás, rendszerint az egzisztenciális vagy financiális aggodalom jele, különösen, ha a Szaturnusz-domb irányába mutat. Ha a család is érintett a dologban, a sziget a szívvonal családgyűrű (a hüvelykujj második ujjpercét és a Vénusz-dombot elválasztó vonal) közeléből kiindulva csaknem a középső ujj alatti területig elnyúlhat. A két ággal közrefogott terület egy depressziós életszakaszt jelezhet.

Ha az előbbihez hasonló sziget a gyűrűsujj irányába mutat, az a világ szemében való megszégyenülés emlékének, vagy az ettől való félelemnek a jele. A kezeken a sziget helye jelzi, hogy hol leselkedik veszély az emberre.

A négyzetek közül számára elsősorban a Jupiter-dombon, a mutatóujj alatt megjelenő ún. „tanító, vagy mester” négyzet bír jelentőséggel. Mivel a négyzeteket általában a magabiztosság, a biztonságérzet jeleként értelmezi, a Jupiter-ujj alatt ez a megszerzett tudás átadásának képességéről árulkodik. Ez a jel azonban nemcsak a tanítók, hanem olyan más szakmabeliek – mint a pallérok, mérnökök, lakberendezők stb. – kezén is gyakori, akik képesek ismereteiket másoknak egyszerűen és érthetően elmagyarázni.

A rácsokat, különösen, ha a dombokon találhatók, negatív jelként értelmezi, ugyanis az általa „szögesdrót-akadályoknak” tekintett szimbólumok a kézen általában túlérzékenységgel járnak. Ezek azonban gyakran nem maradnak meg tartósan, amint az idegek megnyugszanak, ennek kifejezéseként négyzet, csillag vagy kereszt jelenik meg a kézen.

Bár a tradicionális palmisztria a mutatóujj alatt látható csillagot hirtelen és váratlan siker jelének tekinti, Hutchinson nem osztja ezt a véleményt, szerinte ez csak biztatásként értékelendő.

A keresztet viszont – a sorsvonal végén a hirtelen halált jelző András-kereszt kivételével – pozitív szimbólumnak tartja. A Jupiter-dombon megjelenő kereszt boldog és sikeres házasságot reprezentál. A körömperc oldalán található, jól kivehető kereszt pedig a lovak szeretetéről árulkodik. Azt is megfigyelte, ha ugyanitt egy nagy helyett több – két vagy három – kisebb kereszt található, az a kisebb állatok: kutyák, macskák stb. szeretetét jelzi. Ez utóbbi formáció megjelenése főleg a kisállat-tenyésztők kezén gyakori.

A nyugati iskola reneszánsz tudósa, Robert Fludd A kéz vallomása (1665.) címmel írt művében külön tárgyalja az ujjperceken fellelhető szimbolikákat.

Tapasztalatai alapján:
- a  középső ujj ízületeinél lévő rács mélabús lelkületre; az ugyanitt található csillag vízbefulladásra, vagy mérgezésre utal;
- a kisujj tőpercén, a domb közelében lévő csillag tehetséget és jó beszédkészséget jelöl; elmosódott jelek a második ízületen csalót jeleznek.

Dr. Kosutány István Tudományos gyakorlati kéz-tan (1937.) címmel megjelent könyvében a szimbolikákról azt írja, hogy "azok nem véletlen ákombákomok, de magyarázható ok által alakíttatván ki, a hatóerők ismerete alapján logikusan meg is magyarázhatóak". Véleménye szerint a kéz jelei nem véletlen alakulatok, hanem a kozmikus áramfolyamatok hullámzásai medrének látható alakjai.

A keresztjel az egy pontra koncentrált különböző áramok erőtöbbletét jelenti. Dőlt kereszt a középső ujj körömpercén női kézben terméketlenségre, a hüvelykujj körömpercén pedig szerény anyagi kilátásokra utal.

A csillag többnyire nem, vagy alig elkerülhető, inkább kedvezőtlen, semmint kedvező sorsfordulatot jelent. A hüvelykujj tőpercén lévő csillag üzleti sikereket, anyagi boldogulást jelez.

A háromszög az erővonalaknak egymást támogató és nem lerontó koncentrációja, mégis a középső ujj körömpercén lévő háromszög sikertelenségre utal az anyagi ügyekben.

A rácsozat esetén a már egyébként is felaprózódott energiaáramot oldalról betörő ellenáramlatok zavarják meg. Finom rácsozat a középső ujj középső percének kisujj felőli részén bélhurutot, ételmérgezést jelez. Ferde rácsozat a mutatóujj minden ízén összeférhetetlen természetet, gyengült erkölcsi-etikai érzéket, a középső ujj több ízén pedig a hivatást, a karriert érintő zavarokat jelöl.

Marcel Broekman A gyakorlati kézelemzés teljes enciklopédiája (1972.) című összeállításában, mint speciális jeleket tárgyalja a szimbolikákat.

Jelentésük alapján a következő megállapításokat teszi:

A csillag, ha világosan kivehető, bárhol is legyen a kézen erősítő jel. A valódi csillag nem alakulhat ki vonalak véletlen kereszteződéséből. A csillagok a kívülről érkező behatásokat, a külső körülményeket szimbolizálják. Például a kisujj alatti Merkúr-dombon megjelenő csillag dicsőséget és sikert jelez a tudományban, de csak a pályafutás vége felé. Az ilyen jellel rendelkező tudósokat szakmai berkekben kezdettől fogva nagyra értékelik, azonban az általános elismerésben csak később lesz részük.

A háromszög mindig pozitív jel, mert az erővonalak egymást feljavítják. A jól kivehető, és nem három egymást metsző vonalból álló háromszög általában karakterjel, de eseményjelként kell értékelni, ha a sors-, fej- vagy Nap-vonalak végződnek rajta, vagy a közelében. Például egy jól rajzolt háromszögön, vagy annak közelében végződő sorsvonal az emberek és szervezetek menedzselésében, irányításában kiváló egyént szimbolizál. E jelhez erős hüvelykujj megléte szükséges. Karakterjelként kell értékelni a háromszöget, ha például a középső ujj alatti Szaturnusz-dombon tűnik fel, ez esetben nagy hozzáértést jelez az okkult tudományokban, de jelölhet vakbuzgó, bigott vallásosságot is.

A négyzet eseményjelet módosító szimbolika. A jól rajzolt négyzet, mely nem vonalak véletlen metszése révén jött létre, bárhol legyen a kézen, a társadalmi elkülönülést mutató konfiguráció; az életvonalat érintő, vagy ahhoz egészen közel található négyzet kivételével a megőrzés jele. Bármely vonal, mely négyzeten fut át, védelmet kap a négyzeten belül található negatív eseményjel hatásától.

Dr. Kosutány István szerint a négyzet, az élet külső bajaiban, nehéz sorsfordulataiban való felsobb figyelmeztetést, védelmet, kilábalást és menekülést jelképezi. A gyűrű a beteljesedés, vagy legalább is a beteljesülés felé történő haladás jele. A pont külső vagy belső behatásra bekövetkező hirtelen áramszakadásnak a szimbolikája. A sziget többnyire egészségügyi, testi, lelki vagy szellemi zavart, kizökkentő fordulatot, betegséget jelent. Az áramfolyamatnak egy alkalomra vagy szervre kiélezett, fokozott erőoszlása és legyengülése.

Saját tapasztalataimat A kezed nem hazudik című, 1994-es könyvemben összegeztem, a sok-sok megvizsgált kéz alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a szimbolikus jeleket csak az egész kézzel együtt szabad értékelni, egyébként könnyen téves következtetésekre juthatunk. Egy-egy szimbolika megjelenése önmagában még nem bizonyíték, csupán a fogékonyságról tanúskodik. Ha viszont egy bizonyos jel több helyen is feltűnik, akkor a jelzés oly erős, hogy jelentése valószínűleg realizálódni is fog.

 

Folytatjuk 

Kommentek

archivált tartalom

Rosta Erzsébet #2

Kedves András!
Az örvény rajzolat – ellentétben a hurok-mintázattal – meglehetősen ritka a tenyéren. Nem sok tenyér-örvényt említ meg a dermatoglyphia szakirodalom. Az örvényed jelentését – mivel nem írtad, hogy pontosan hol található (és képet/lenyomatot sem kaptam róla) – nem tudom megmondani, de talán segíthet az értelmezésében az alábbi írásom.
http://www.erzsebetrosta.hu/Boerlec-rajzolatok-Dermatoglyphia/tenyermintazatok.html

2015-08-20 12:30:19

Sáros András #1

szia jelent valamit az ha a jobb tenyéren szabályos spirál alakú örvény van?

2015-08-20 09:00:30