A+ A A-

A kézszimbolikák jelentése a nyugati tradícióban - I.

  • Közzétéve itt: Szimbólumok, jelek a kezeken


A nyugati kézelemzők számára az egyes szimbolikák jelentése sokszor egészen más, mint a távol-keletiek körében; ha például a sziget egészségre vonatkozó jelzését értelmezzük, akkor az európai hagyomány szerint a sziget mérete és hossza a betegség hozzávetőleges nagyságát és időtartamát jelzi, a kínaiaknál viszont a kisméretű sziget a veszélyes, ugyanis a nagyméretű náluk nem jelent betegséget, csupán az általa jelzett belső szerv gyenge működését jelképezi. A szimbolikák - előző írásomban bemutatott - indiai értelmezését tekintve, ez a különbség még szembetűnőbb.

A szigetek jelentésének egyik legátfogóbb összegzése Beryl Hutchinson Your Life in Your Hands című, 1967-ben megjelent könyvében található.

A horizontális vonalakon megjelenő szigeteket valamilyen egészségi probléma jeleként, míg a függőleges vonalak szigeteit elsősorban idegrendszeri gyengeségre utaló szimbolikáknak tekinti. Ez utóbbi esetben a sziget figyelmeztetésként értelmezendő, a baj elkerülhető, ha az ember helyreállítja a lelki egyensúlyát.

Hutchinson szerint a szívvonalon, a gyűrűsujj alatti sziget általában szemproblémával, vagy valamilyen látási zavarral kapcsolatos, melyet valószínűleg az ásványi anyagok egyensúlyának megbomlása, vagy valamilyen tápanyag hiánya okoz. Ha viszont a sziget kevéssel eltolódva, a kisujj alatt, az alsó ujjperc belső oldalán található, a veszély a fogakra leselkedik. Feltevése szerint a középső ujj alatt megjelenő sziget olykor hallászavarok jele lehet, ám – mivel a középső ujj vonala a csontvázzal és az emésztőrendszerrel kapcsolatos - ennek a valószínű oka valamilyen, a hallást érintő csontprobléma lehet.

A vertikális vonalakon olykor szigetek egész sorozata is megfigyelhető. Ezek a szigetek ugyancsak utalhatnak gyenge egészségi állapotra, azonban valószínűbb, hogy a túlzott aggodalmaskodás, szorongás jelei. A láncszerű formáció egy másik oka a tartós kialvatlanság lehet, ezt azonban a kézen megfigyelhető egyéb jeleknek is alá kell támasztaniuk.

Az életvonalat keresztező sziget szintén a szorongás, rendszerint az egzisztenciális vagy financiális aggodalom jele, különösen, ha a Szaturnusz-domb irányába mutat. Ha a család is érintett a dologban, a sziget a szívvonal családgyűrű (a hüvelykujj második ujjpercét és a Vénusz-dombot elválasztó vonal) közeléből kiindulva csaknem a középső ujj alatti területig elnyúlhat. A két ággal közrefogott terület egy depressziós életszakaszt jelezhet.

Ha az előbbihez hasonló sziget a gyűrűsujj irányába mutat, az a világ szemében való megszégyenülés emlékének, vagy az ettől való félelemnek a jele. A kezeken a sziget helye jelzi, hogy hol leselkedik veszély az emberre.

A négyzetek közül számára elsősorban a Jupiter-dombon, a mutatóujj alatt megjelenő ún. „tanító, vagy mester” négyzet bír jelentőséggel. Mivel a négyzeteket általában a magabiztosság, a biztonságérzet jeleként értelmezi, a Jupiter-ujj alatt ez a megszerzett tudás átadásának képességéről árulkodik. Ez a jel azonban nemcsak a tanítók, hanem olyan más szakmabeliek – mint a pallérok, mérnökök, lakberendezők stb. – kezén is gyakori, akik képesek ismereteiket másoknak egyszerűen és érthetően elmagyarázni.

A rácsokat, különösen, ha a dombokon találhatók, negatív jelként értelmezi, ugyanis az általa „szögesdrót-akadályoknak” tekintett szimbólumok a kézen általában túlérzékenységgel járnak. Ezek azonban gyakran nem maradnak meg tartósan, amint az idegek megnyugszanak, ennek kifejezéseként négyzet, csillag vagy kereszt jelenik meg a kézen.

Bár a tradicionális palmisztria a mutatóujj alatt látható csillagot hirtelen és váratlan siker jelének tekinti, Hutchinson nem osztja ezt a véleményt, szerinte ez csak biztatásként értékelendő.

A keresztet viszont – a sorsvonal végén a hirtelen halált jelző András-kereszt kivételével – pozitív szimbólumnak tartja. A Jupiter-dombon megjelenő kereszt boldog és sikeres házasságot reprezentál. A körömperc oldalán található, jól kivehető kereszt pedig a lovak szeretetéről árulkodik. Azt is megfigyelte, ha ugyanitt egy nagy helyett több – két vagy három – kisebb kereszt található, az a kisebb állatok: kutyák, macskák stb. szeretetét jelzi. Ez utóbbi formáció megjelenése főleg a kisállat-tenyésztők kezén gyakori.

A nyugati iskola reneszánsz tudósa, Robert Fludd A kéz vallomása (1665.) címmel írt művében külön tárgyalja az ujjperceken fellelhető szimbolikákat.

Tapasztalatai alapján:
- a  középső ujj ízületeinél lévő rács mélabús lelkületre; az ugyanitt található csillag vízbefulladásra, vagy mérgezésre utal;
- a kisujj tőpercén, a domb közelében lévő csillag tehetséget és jó beszédkészséget jelöl; elmosódott jelek a második ízületen csalót jeleznek.

Dr. Kosutány István Tudományos gyakorlati kéz-tan (1937.) címmel megjelent könyvében a szimbolikákról azt írja, hogy "azok nem véletlen ákombákomok, de magyarázható ok által alakíttatván ki, a hatóerők ismerete alapján logikusan meg is magyarázhatóak". Véleménye szerint a kéz jelei nem véletlen alakulatok, hanem a kozmikus áramfolyamatok hullámzásai medrének látható alakjai.

A keresztjel az egy pontra koncentrált különböző áramok erőtöbbletét jelenti. Dőlt kereszt a középső ujj körömpercén női kézben terméketlenségre, a hüvelykujj körömpercén pedig szerény anyagi kilátásokra utal.

A csillag többnyire nem, vagy alig elkerülhető, inkább kedvezőtlen, semmint kedvező sorsfordulatot jelent. A hüvelykujj tőpercén lévő csillag üzleti sikereket, anyagi boldogulást jelez.

A háromszög az erővonalaknak egymást támogató és nem lerontó koncentrációja, mégis a középső ujj körömpercén lévő háromszög sikertelenségre utal az anyagi ügyekben.

A rácsozat esetén a már egyébként is felaprózódott energiaáramot oldalról betörő ellenáramlatok zavarják meg. Finom rácsozat a középső ujj középső percének kisujj felőli részén bélhurutot, ételmérgezést jelez. Ferde rácsozat a mutatóujj minden ízén összeférhetetlen természetet, gyengült erkölcsi-etikai érzéket, a középső ujj több ízén pedig a hivatást, a karriert érintő zavarokat jelöl.

Marcel Broekman A gyakorlati kézelemzés teljes enciklopédiája (1972.) című összeállításában, mint speciális jeleket tárgyalja a szimbolikákat.

Jelentésük alapján a következő megállapításokat teszi:

A csillag, ha világosan kivehető, bárhol is legyen a kézen erősítő jel. A valódi csillag nem alakulhat ki vonalak véletlen kereszteződéséből. A csillagok a kívülről érkező behatásokat, a külső körülményeket szimbolizálják. Például a kisujj alatti Merkúr-dombon megjelenő csillag dicsőséget és sikert jelez a tudományban, de csak a pályafutás vége felé. Az ilyen jellel rendelkező tudósokat szakmai berkekben kezdettől fogva nagyra értékelik, azonban az általános elismerésben csak később lesz részük.

A háromszög mindig pozitív jel, mert az erővonalak egymást feljavítják. A jól kivehető, és nem három egymást metsző vonalból álló háromszög általában karakterjel, de eseményjelként kell értékelni, ha a sors-, fej- vagy Nap-vonalak végződnek rajta, vagy a közelében. Például egy jól rajzolt háromszögön, vagy annak közelében végződő sorsvonal az emberek és szervezetek menedzselésében, irányításában kiváló egyént szimbolizál. E jelhez erős hüvelykujj megléte szükséges. Karakterjelként kell értékelni a háromszöget, ha például a középső ujj alatti Szaturnusz-dombon tűnik fel, ez esetben nagy hozzáértést jelez az okkult tudományokban, de jelölhet vakbuzgó, bigott vallásosságot is.

A négyzet eseményjelet módosító szimbolika. A jól rajzolt négyzet, mely nem vonalak véletlen metszése révén jött létre, bárhol legyen a kézen, a társadalmi elkülönülést mutató konfiguráció; az életvonalat érintő, vagy ahhoz egészen közel található négyzet kivételével a megőrzés jele. Bármely vonal, mely négyzeten fut át, védelmet kap a négyzeten belül található negatív eseményjel hatásától.

Dr. Kosutány István szerint a négyzet, az élet külső bajaiban, nehéz sorsfordulataiban való felsobb figyelmeztetést, védelmet, kilábalást és menekülést jelképezi. A gyűrű a beteljesedés, vagy legalább is a beteljesülés felé történő haladás jele. A pont külső vagy belső behatásra bekövetkező hirtelen áramszakadásnak a szimbolikája. A sziget többnyire egészségügyi, testi, lelki vagy szellemi zavart, kizökkentő fordulatot, betegséget jelent. Az áramfolyamatnak egy alkalomra vagy szervre kiélezett, fokozott erőoszlása és legyengülése.

Saját tapasztalataimat A kezed nem hazudik című, 1994-es könyvemben összegeztem, a sok-sok megvizsgált kéz alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a szimbolikus jeleket csak az egész kézzel együtt szabad értékelni, egyébként könnyen téves következtetésekre juthatunk. Egy-egy szimbolika megjelenése önmagában még nem bizonyíték, csupán a fogékonyságról tanúskodik. Ha viszont egy bizonyos jel több helyen is feltűnik, akkor a jelzés oly erős, hogy jelentése valószínűleg realizálódni is fog.

 

Folytatjuk 

Hozzászólások  

0 #2 Rosta Erzsébet 2015-08-20 14:30
Kedves András!
Az örvény rajzolat – ellentétben a hurok-mintázatt al – meglehetősen ritka a tenyéren. Nem sok tenyér-örvényt említ meg a dermatoglyphia szakirodalom. Az örvényed jelentését – mivel nem írtad, hogy pontosan hol található (és képet/lenyomato t sem kaptam róla) – nem tudom megmondani, de talán segíthet az értelmezésében az alábbi írásom.
http://www.erzsebetrosta.hu/Boerlec-rajzolatok-Dermatoglyphia/tenyermintazatok.html
Idézet
0 #1 Sáros András 2015-08-20 11:00
szia jelent valamit az ha a jobb tenyéren szabályos spirál alakú örvény van?
Idézet

További olvasnivaló

Dombok, delták, apexek, trirádiuszok

A palmisztria újabb kori kutatói a 19. század végétől kezdődően fordították figyelmüket a tenyér bőrbarázdáinak tanulmányozására. Comte de Saint-Germain a századforduló előtt adta közre a disztális dombok és a tenyér-apexek...

Folytatás...

Mario drágakövei, Siva jéglingamja

Szusszanásnyi időnk sem marad, Husszein az ebédlőasztal felé csalogat. Az ebédnél felszolgált étel most sem szerez különösebb örömet, de éhes gyomrom nem válogat, beéri azzal, ami van. Attila viszont...

Folytatás...

A csodatevő tojás és egyéb potencianövel…

Ezúttal - a Káma-Szútra és az Anangaranga című híres szerelmi tankönyvek szerzői - Vásztjájana és Kaljánamalla, valamint - a hasonló témájú Illatos kert tuniszi arab írója - Muhhamad-an-Nefzawi tanácsaiból...

Folytatás...

Szemhéj

A szemhéj elsődleges feladata a szem védelmezése a mechanikai sérülésektől. A szemhéjak villámgyors záródása, a pislogás, nemcsak tisztítja a szem felületét, hanem a könnyet szétterítve nedvesíti is, így megakadályozza...

Folytatás...

A daktiloszkópia története

A személyazonosítás már a történelem kezdete óta fontos kérdésnek számít. Az ókori társadalmak kialakulásával és fejlődésével egyre több esetben merült fel az igény az emberek kilétének megbízható azonosítására. Régóta...

Folytatás...

Állítólag a mamuthús ízletes

Legalább is ezt a meglepő állítást olvastam róla. Az ormányosok rendjébe tartozó kihalt emlős, a jégkorszakban csaknem egész Európában, Észak-Ázsiában és Észak-Amerikában fellelhető volt. A mamutok legismertebb képviselője a gyapjas...

Folytatás...

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Elfogadom

Ezeket olvasta már?