Rosta Erzsébet weboldala

 

Hurok- és örvény mintázatok a tenyérenA következőkben nem a palmisztriában jól ismert tenyérvonalakról, a rajtuk, illetőleg a tenyér dombjain található különféle szimbolikákról lesz szó (ezek ismertetése a Kézelemzés gyakorlata címszó alatt megjelent írásokban részletesen megtalálható), hanem a tenyeret behálózó hajszálvékony bőrbarázdák és gerincek speciális - hurok és örvény - rajzolatainak értelmezésére kerül sor. A tenyéren található bőrrajzolat-mintázatok általában hurok rajzolatok, azonban ritkán - egyes szerzők szerint elsősorban a bűnözők tenyerein - örvény mintázatok is előfordulnak. Ezek a rajzolatok azonban szabad szemmel általában nehezen, vagy csak nagy gyakorlattal azonosíthatók, ezért az értékeléshez jó minőségű tenyérlenyomat, vagy nagyító használata szükséges. A legfontosabb mintázatok (alakjuk, elhelyezkedésük) - kisbetűvel jelezve - a mellékelt ábrán láthatók.


Hatalom és becsvágy hurok (a)

A tenyéren a Jupiter- (mutató-) és a Szaturnusz- (középső-) ujjak között megjelenő hurkot a Hatalom és ambíció hurkának nevezik. Ezen a területen a hurok nem egy gyakori formáció, azt mondják róla, hogy a fenség és a méltóság jele. E jelvény birtokosai rendkívül becsvágyóak és rendszerint sikeresek.


Megfontolt szándék hurok (b)

Ez a hurokmintázat, mely a tenyéren a középső (Szaturnusz) és a gyűrűs (Apollo) ujjak között található viszont elég gyakori. A fogékonyságot és józan észt mutatja. Az ilyen formáció tulajdonosai tetteikért vállalják a felelősséget, eltökélt életcéllal rendelkeznek, ezért kapta ez a hurokmintázat a Megfontolt szándék nevet. Ha csak az egyik kézen lelhető fel, a tulajdonosa valamilyen komoly hobbival is megelégszik. Akiknek viszont mindkét kezükön jelen van, ennél sokkal többet akarnak. Mivel e hurok egyesíti a Szaturnusz stabilitását és az Apollo boldogságát, tulajdonosai olyan hobbit, tevékenységet vagy munkát választanak, mely társadalmi és vallási közösségük számára egyaránt haszonnal jár. Mivel nem szeretik szétforgácsolni magukat, elvesztegetni az idejüket, tevékenységük általában sikerrel jár.

Humor hurok (c)

A tenyéren, az Apollo- és a Merkúr ujjak között elhelyezkedő hurokmintázatot Humor huroknak nevezik. Ez a jel olyan személyre jellemző, aki örömét leli a nevetésben, és az élet humoros oldalát kedveli. Élvezi a mulatságos helyzeteket, és ezeken igazán, önfeledten nevet. Azokat viszont, akik mindkét kezükön viselik e jelet, gyakran mesterséges lelkesedéssel vádolják, ok azonban mit sem törődnek ezzel, csodálatos humorérzékük révén képesek saját magukat is kinevetni.


Hiúság hurok (d)

Néha a Humor hurok „eltéved”, és a gyűrűs ujj alatt elhaladva felkúszik az Apollo-dombra. Ettől az illető elveszíti a humorérzékét, és beképzeltté, hiúvá válik. Nem tűri, hogy vicceljenek vele, ezt csak neki szabad másokkal. Ugyanakkor sokat ad az öltözéke és személyes megjelenésének összhangjára, és általában erős esztétikai érzékkel/jó ízléssel bír. Ezt a formációt Hiúság huroknak is nevezik.


Szenzualitás hurok

A Hiúság hurok nem tévesztendő össze a kisujj tőpercén haránt irányban futó Szenzualitás hurokkal (az ábrán nincs jelezve). Ez utóbbi egy nagyon ritka jel, ám ha felfedezhető, fontos jelentéssel bír. Az ösztönök, a szexuális vágyak kielégítését, az illető személy szexuális, érzéki természetét jelzi. Egyúttal az energia és az érzelmi reagálás összpontosítását, koncentrálását is mutatja. Férfi kezén az illető férfiasságát, nő kezén a nőiességet hangsúlyozza.


Kurázsi hurok (e)

A tenyéren a hüvelykujj és a Jupiter-ujj között megjelenő hurok mintázatok pszichológiailag összhangban vannak az életvonal alatt található Nagy Mars-dombbal. Innen meríti e jel a bátorságot, és ezért Kurázsi hurok a neve.

Olykor a Kurázsi hurok a Mars-dombról benyúlik a hüvelykujj párnájára, ami a fizikai bátorság jele. Ezek az emberek mindennél többre tartják a bátorságot, és a legfőbb vágyuk, hogy bátrabbak legyenek másoknál. Ez a hurok azonban nemcsak fizikai bátorságot, hanem erőt és eltökéltséget is kölcsönöz a személyiségnek, s a férfiak valamint a nők kezein egyaránt megtalálható. Tulajdonosai szilárd jellemű, igénytelen emberek, kitartás és állhatatosság jellemző rájuk.


A muzikális „méh” mintázat (g)

A Muzikális méh mintázat egy ovális gyűrű, a belsejében hurokszerű rajzolattal. Ez a jel olyan emberről tanúskodik, aki zenei géniusz birtokosa. Ha a gyűrűben található rajzolat egyenesen fut keresztbe, a formáció a vonós hangszerek iránti rajongást jelzi, emellett arra is utal, hogy adottságai alapján az illető nemcsak játszani tud megtanulni e hangszereken, hanem a zeneszerzésre is képes. Azonban a körülmények miatt sokan közülük nem képesek realizálni istenadta tehetségüket. Ezért ha egy gyermek tenyerén látható ez a jel, érdemes a csemetét zenetanulásra ösztönözni.


Reagálás hurok (h)

A Reagálás hurok a hüvelykujj tövénél, a Vénusz-dombon található. Az ilyen mintázatot hordozó személy érzékenyen reagál a környezetére a szomszédságára, akárcsak a zenére vagy a ritmusra. Szereti a rezesek hangjait és e hangszerek erőteljes ritmusát. Ugyanakkor érzékenyen reagál a hangulatváltozásokra, érzelmekre is. Erőteljes befolyással van rá a környezete. Lehangoló társaságban, rossz időjárás esetén maga is bánatossá válik, azonban ha jó idő van és a környezete is kellemes, a jó zene ritmusára és dallamára jókedvre derül.


Memória hurok (i)

A Memória hurok a Jupiter-domb tájékáról vagy róla, a fejvonal közeléből indul, és olykor - a tenyér középső részén - felfut a Hold-dombra. Amikor ezt a hurokmintázatot értékeljük, figyelembe kell vennünk, hogy a hurok apexe (csúcsa) a Hold-domb vagy a Felső-Mars mely részén található. Ezek a mintázatok, melyek elég gyakran láthatók, szokatlan kvalitást jeleznek. Birtokosaik egészen kiváló, szinte fotografikus memóriával rendelkeznek. Ha a Memória hurok majdnem egyenesen fut keresztbe a kézen, a birtokosának nem jelent gondot visszaemlékezni az eseményekre, számokra, mindent megjegyez, amit elolvas.

Ha rézsútosan a Hold-dombra fut, szintén jó memóriát jelez, azonban ezeket a személyeket erősen befolyásolják az érzelmeik. A múltbéli eseményekkel, történésekkel kapcsolatosan elsősorban arra emlékeznek, hogy azok bekövetkeztekor miként érezték magukat. Minél lejjebb található a hurok a kézen, az emlékekből - aktuális tények helyett - annál inkább az érzelmek bukkannak elő. Ez utóbbi típus - a Hold-dombnak köszönhetően - fantáziával is kiszínezi az emlékeit.


Természet hurok (j)

A Természet hurok a Hold-dombon, a kéz alsó felének külső szélén vagy a kézéli részén található. Bárhol lehet a fejvonal alatt, akár a tenyér alján is. Ez a hurok mintázat gondos elemzést igényel.

Ez a formáció ugyanis egyike azon jeleknek, melyek a mongoloid gyermekek kezein találhatók. Ha gyerek kezén látható, azt is meg kell nézni, hogy vannak-e egyéb abnormális anomáliák az ujjakon vagy a tenyéren. Felnőtt ember kezén vagy egyébként minden szempontból normális kézen csak olyan genetikai vagy örökletes rendellenességet jelez, mint az asztma vagy a diabétesz.

Jó kézen, mely egészséget és erőt mutat, a Természet hurok pozitív jelentésű, és remek kvalitásokat jelez. E hurok gazdái közül kerülnek ki az ún. „varázsvesszős emberek”, akik megkülönböztetik az egyes kémiai elemek vagy vegyületek által kibocsátott energiákat, rezgéseket, s ezáltal képesek vizet, olajat vagy fémet találni, sőt olykor még az eltűnt személyekre rálelnek.

A Természet hurkot viselő ember nem szeret zárt helyiségekben, falak között dolgozni. Erős érzelmet táplál az állatok és a természet iránt, és szívesen tartózkodnak víz közelében. Akiknek a tenyerükön megtalálható az „orvosi stigma” (az Apollo és a Merkúr ujjak közti apró vertikális vonalak, szívesen lesznek állatorvosok.

Némelyikük annyira igényli a nyílt teret, a szabad levegőt, hogy zárt helyeken klausztrofóbiássá válhat.  Minél közelebb van a Természet hurok a fejvonalhoz, annál nagyobb a vágy a szabadság és a szabadban végezhető munka iránt. Ha viszont nagyon alacsonyan található e hurok, a természet szeretete kevésbé erős.


Inspiráció hurok (k)

Az Inspiráció hurok a kéztő közepén, a Neptun-dombon található. Majdnem a csukló karperecétől indul felfelé a tenyérbe majd ismét lehajlik a csukló felé. Ez a - meglehetősen ritkán előforduló - jegy különleges képességgel ruházza fel tulajdonosát, ez pedig az inspiráció, az ihlet képessége, melyről e hurok a nevét is kapta. Ez mély ihletettséget jelez, az ilyen ember nemcsak önmagát, hanem gyakran a környezetét is inspirálja. Különösen igaz ez, ha az Merkúr-ujjának a körömperce hosszú. Ez a hurok mintázat elsősorban a rádiós és televíziós személyiségek, az önerőből kiemelkedő üzletemberek, tanítók és vezetők kezein gyakori.


Ritmusérzék hurok (f)


A Ritmusérzék hurok az Inspiráció hurokkal átellenesen található. De a kéztőből felfuthat a hüvelykujj irányába, a Plútó-dombra is. Ugyancsak ritka formáció. Olyan személyt jelez, aki ösztönösen válaszol a ritmusra akár zenei az, akár fizikai. Azokat a hangszereket kedveli, melyek ritmust szolgáltatnak. Ezek az emberek jó táncosok és kiváló atléták.


Karizma hurok (l)

A Karizma hurok a Vénusz-domb és a Hold-domb között, mintha csak az életvonalat követné, a hüvelykujj felé fut. E formáció különleges képességet jelez. Az ilyen személy karizmája révén kiemelkedik társai közül, vezetésre, uralkodásra termett. Nagyon ambiciózus kézen ellenállhatatlanná, lehengerlővé teszik tulajdonosukat, az ilyen személyt idolként tiszteli környezete, beosztottjai lojális és szervilis követői.

Akkor is képesek környezetük támogatását, teljes odaadását megnyerni, ha korábban senki sem hitt az általuk kijelölt cél racionalitásában, megvalósíthatóságában. Egy politikus, vagy egyházi személy ez a jegy veszélyes lehet, mert a különleges személyi vonzerő rossz célokra is felhasználható.


Magány örvény

A Hold-dombon (hypothenaron) - az ábra j) és k) jelű hurkai között - felbukkanó örvény mintázat (az ábrán nincs jelölve) a magányt választó, a belső világába való visszavonuló ember jelvénye. A Hold-domb ugyanis a tudatalatti területe, melyen az örvény jelenléte intenzív elmélyedést jelez. Az ilyen személy visszahúzódik, mint teknős a páncéljába. Természetét tekintve zárkózott, elkülönülő, és szeret magában dolgozni. Mély koncentrációs képességének köszönhetően azonban kreatív és művészi módon képes észlelni és láttatni a tudatalatti világot.


Vándorlás örvény

A ténáron (Vénusz-dombon) - nagyjából a Muzikális „méh” mintázat helyén - található örvény-formáció (az ábrán nincs jelölve) olyan személyről árulkodik, aki életét mobil lakásban: sátorban, lakókocsiban vagy hajón éli le. Ez az állandóan úton lévő nomád népek megkülönböztető jegye.


Rejtély hurok

A Rejtély vagy Titokzatosság hurok (az ábrán nincs jelölve) a Hold-dombon, jóval a Természet hurok alatt, a csuklóhoz közel helyezkedik el. A Rejtély hurok a misztériumok, illetőleg a csak a beavatottak számára elérhető, rejtett vagy ezoterikus tudás iránti érdeklődést jelzi. Olyan személyről árulkodik, aki mindig a dolgok mélyéhez, gyökeréhez kíván eljutni. Ezt a típust különösen az élet és halál kérdései, valamint az ösztönök foglalkoztatják, de érdeklődése a teremtésre, a világmindenségre, a kultuszokra és az érzékeken túli érzékelésre is. A Rejtély hurokkal bíró személy felelősséget érez a döntéseiért, melyeket céljai érdekében hoz.